Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Personalhistorisk tidsskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 

TREDIE RÆKKE. UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI 

OG PERSONALHISTORIE. VED H. W. HARBOU. 1. BIND. I KOMMISSION HOS OTTO B. WROBLEWSKI, og 
KJØBENHAVN. 

1892. MARIUS LUND, 
CHRISTIANIA. ,r 


' % 4i -7 ■» - 

i " • Del Hoffensbergake Btabl. — Kjøbenhavn. Indhold. /^ Side 

Indholdsfortegnelse til Personalhist. Tidsskrift. 1—2 Række, 1880—91. I-XVni Nogle Breve fra Frederik U's Dronning Sofie til hendes Fader, Hertug Ulrik 

af Meklenborg. Meddelte af Underbibliothekar, Dr. J. A. Fredericia 1 

Borgmester Hans Nansens Efterslægt, ved Gaiid. phil. L, Bobé .... 9 

Peter Erichsøn Arfeins Optegnelser, meddelte af H, K, Steffens . , . 18 

Genealogiske Oplysninger om de Personer,- der have været optagne i 

, Thomas Angells Hus" i Trondlijem, af Gand. phil. ^Karl Dons . . 23 

Nogle Oplysninger om Familien Tillisch's ældste danske Led, af Jæger- 
mester C. E. A, SchøUer 64 

To Ansøgninger fra Løjtnanterne O. Rye og F. A. Schleppegrell, meddelte 

af 'Kaptajn J. A. L. Lesser , . : 69 

Kisteindskrifter: 

L Møntmester Pe^^r Nicolai von Haven, ved Direktør Bernhard 

Olsen 72 

n. Oberst P. B. v. Wolflfrath, ved Løjtnt., Skolebestyrer JET. Bas- 
mussen 156 

IIL Fra det Bårnholdtske Kapel i Skien, ved Adjunkt J. Hanssen 158 
IV. Oberstlnt, P. F. v. Dresky, ved Arkivfuldm. H, J, Huitfeldt-Kaas 283 

Genealogiske SmaastykJcer, ved Arkivfuldmægtig E. A. ThomU. 

1. Et Thingsvidne vedkommende Slægten Goucheron 73 

2. Lidt om Familien Lembach 75 

Oberstltnt. Hans Elias von der Weydes Selvbiografi, udgivet af Bed, 79, 201 
Lidt om Familien Fasting i Norge, af Arkivfuldmægtig E. A, ThonUe . 132 

Om Familien Berings Adelskab, af Arkivar C. F, Bricka 147 

Et Brev frk Henrik Stampe, meddelt af Arkivsekretær A. Thiset . . . 152 
Series Pastorum i Skjærstad Kald. Forfattet og nedskrevet i Kaldsbogen 

af G. F. Hagerup 1770. Meddelt af Forstassistent Axel Hagemann 167 
Forskjellige Slægtebogsoptegnelser, meddelte af Arkivfuldm. E, A, Thomle, 

IV. Borgermester Jens Nilssøn Friis's Optegnelser 188 

V. Optegnelser om Familien Meldal 191 

VI. Assessor Knud Frantzens Optegnelser 287 

En samtidig Karakteristik af Generalkrigsdirektoriets Medlemmer 1764. 

Meddelt af Premltnt. Ckr, Blangstrup 193 191427 Side 

Om Oslobispen, Mag. Jens Nilssøns nærmeste Slægt. 

A. Af Rektor A. K Erichsen 270 

B. Af Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kfias 276 

Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru Inger Oxe. Meddelt af 

Arkivsekretær A, Thiset 284 

Spørgsmaal: 

1. Om Peder Hansen, Præst til Elæbo, af Frk. Em. Bernhoff . . 76 

2. Om Familien Deichman, af Forretningsleder Sofus Elvius 77 

3. Om Overlærer Pærehøy, af Amanuensis Hjalmar Pettersen . . 78 

4. Om Familien Qvistgaard, af Pastor E, Qvistgaard 199 

5. Om Familien Pleym, af Hr. Joh. Martens 200 

6. Om Maleren G. S. Købke, af Hr. Emil Hannover 290 

7. Om Niels Borg, af Hr. J. Jensen 291 

8. Om Familien Freitag, af Stadskonduktør F, v. d. Lippe . . . 291 

9. Om nogle i v. d. Weydes Selvbiografi nævnte Personer, af Red. 291 

10. Om Nobilitas Daniæ ex monumentis, af Samme 292 

11. Om Familien Schnell, af Samme 292 

12. Om Familien Svanenhielm, af Kolonibestyrer J. C Joensen . . 292 

13. Om Mag. Jac. Worms Datter, af Sognepræst Vilh, Bang, . . 293 
Svar paa Spørgsmaal: 

I. Om Overlærer Pærehøy, af Rigsarkivar A, D, Jørgensen . . 164 

II. Om Familien Gluckstad, af Gand. phil. F: C. Sommer .... 164 

III. Om Amtmand Poul Juels Søn, af Samme 165 

IV. Om Majorinde Gamptz, født Bar, af Jægermester Schøller 165 
V. Om Familien Schindler, af d'Hrr. Fr, Barfod og E. A. ThonUe 166 

VI. Om Overlærer Pærehøy, af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle . . 200 

VII. Om Familien Pleym, af flere Medlemmer ........ 293 

Gaver 78, 131, 295 

Rettelser og Tilføjelser 296 

Register, ved Kapt. J. C. W. Hirsch ^ 299 

Meddelelser om Samfundets Anliggender 329 Tillæg. 

Dødsfald i Danmark 1891. Samlede ved Genealogisk Institut. Tillæg S. 1 
Dødsfald i Norge 1891. Samlede af Gand. phil. W, Rasch . . Tillæg S. 21 Indholdsfortegnelse 

til 

Personalhistorisk Tidsskrift. 

1—2. Række, 1880—91. I Lighed f. Ex. med de Samlinger, der fra en af vort Samfunds 
Forløbere, det genealogisk-heraldiske Selskab, ere gaaede over til det 
danske Rigsarkiv, falder nærværende Fortegnelse i to Hovedgrupper: 
Generalia og Specialia, hvoraf den sidste omfatter Artikler, hvis Gjen- 
stand er en enkelt Person eller Slægt, medens der i den første sammen- 
fattes Artikler af mere almindeligt Indhold, navnlig saadanne, der be- 
handle flere Personer, mellem hvilke andre Hensyn end Slægtskab 
(f. Ex. Sted eller Stand) danne Bindeleddet. Generalia falde atter 
naturlig i flere Underafdelinger, som det dog neppe er nødvendigt at 
give særskilte Betegnelser, hvorimod Specialia i Hovedsagen ere 
ordnede under Eet, alfabetisk efter det, vi nu kalde Efternavne (jvf. 
Dansk biografisk Lexikon I, Forord, S. XII f.), idet man dog saa 
meget som muligt har henført vedkommende Personer til den Slægt, 
de tilhøre, om de end ikke selv have benyttet dens Navn. Det har 
derfor været nødvendigt ikke altid at holde sig strængt til Artiklernes 
oprindelige Overskrifter, men dels at give nogle af disse en for- 
klarende Tilføjelse, dels, naar en Titel omfatter flere Artikler, der ikke 
danne et sammenhørende Hele, at henføre hver af disse til sin Plads 
i den alfabetiske Fortegnelse. I denne er ligeledes optaget Stamtavler, 
der børe til Artikler, hvis egentlige Gjenstand ikke er vedkommende 
Familie; at medtage andre af de ofte værdifulde Noter o. 1., der lej- 
lighedsvis ere knyttede til Artiklerne, vilde derimod medføre en ufor- 
holdsmæssig Forøgelse af Fortegnelsen. Samme Hensyn har bevirket, 
at Spørgamaal og Svar ere udskilte fra de øvrige Specialia og givne 
i en stærkt sammentrængt Form, hvorved man t. Ex. har ment 

1 n 

at kunne udelade Bidragydernes Navne; ogsaa her danne dog egent- 
lige Stamtavler en Undtagelse. 

Ved I, II, III o. s. V. betegnes 1ste Rækkes, ved P, IP, IIP o. s. v. 
2den Rækkes 1ste, 2det, 3die o. s. v. Bind. * efter Sidetallet hen- 
viser til Stamtavler, der er vedføjet Siden. 

H. W. Harbau. Imm. Barfod: Genealogen og hans Arbejde. I, 1 — 9. 

G. L. Wad: Genealogisk Institut. HP; 79—80. 

L. Daae: Norges genealogiske Litteratur efter 1814. IH, 80 — 88. 

H. W. Harbou: Et tydsk Arbejde, der fortjener at efterlignes. 
(Omtale af v . Eberstein : Hånd- und Adressbuch der Genea- 
logen und Heraldiker) VP, 92—95. Jvf. ib. 302. 

C. S. Th. Adeler: Dødsfald i) i Danmark 1881—1886. IH, 

31-41; IV, 1—19; V, 26—48; VI, 1—25; I«, 26—51; 

n», 39—61. 
O. A. Schleisner: Dødsfald i Danmark 1887— 1888. III«, 30— 51, 

IV«, 1—20. 
S. Elvins: Dødsfald i Danmark 1889. V«, 29—48. 
L. Bobé: Dødsfald i Danmark 1890. VP, 26—43. 
O. G. Lundh: Dødsfald i Norge 1881—1890. UI, 1—30; 

IV, 20-37, jvf. V, 1—5; V, 6—25; VI, 26—48; P, 1-25; 

U«, 1-38; IIP, 1-29; IV«, 21—46; V«, 1—28; VP, 1—25. 

G. L. Wad: Suppliker fra det 17de og 18de Aarhundrede. * 
VI, 136—150. 

P. G. B. Bondesen: Fyenske Familier i ældre Tid. IV«, 142—162. 

H. F. Rørdam: En Trolovelse paa Klingstnip (vedrører et 

Par Ægteskaber mellem Adelen paa Fyen). II«, 299—301. ^) Alle Fortegnelser over Dødsfald findes i „Tillæg* til vedkommende Bind. III 

G. L. Wad: To Begravelsesbreve. V, 315—317. (Fyæ, 17de 

Aarh.). 

6. Storm: Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger i 1 6de 
Aarh. I, 147—154. 

H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de 
Aarh. III, 89—93. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Optegnelse fra Nordlandene fra det 16de 
og 17de Aarh. II, 169—175. 

L. Daae : Af haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger (i Chri- 
stiania Univ. Bibi., 17de og 18de Aarh.). II, 283—289. 

E. A. Thomle: Nogle Frederiksstadske Dagbogsoptegnelser fra 
det 18de Aarh. P, 116—131. 

H. F. Rørdam: Nogle Gravskrifter fra ældre Tid. I, 154—158. 

G. L. Wad: Indskrifter paa Ligkisteplader (fra Oldnord. Musæum). 
IV 2, 251—264. 

O. F. C. Rasmussen: Nogle Gravskrifter fra Heriuftnagle Kirke. 
P, 217—222. 

O. Nielsen: Uddrag af (Kjøbenhavns) St. Nicolai Kirkes Be- 
gravelsesprotokol. I, 192—223. 

L. Bobé: Bidrag til dansk Personalhistorie under Gbristian V 
og Frederik IV. Uddrag af (Kjøbenhavns) St. Petri Kirkes 
Begravelsesrégnskaber 1667—1725. IIP, 271—293; IV«, 
1—38. 

A. Jørgensen: Gravskrifter og Inskriptioner fra Kjøge Kirke, 
n, 305—334. 

F. Grone, Epitafler i Nyborg Kirke. IV, 33—49 og 257—176. 
— Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Per- 
soner. V, 319—335; VI, 97—117. — Begravede paa Nyborg 
Kirkegaarde IP, 46—61. 

V. Ingerslev: Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke. II, 
1 — 10. Bemærkninger dertil af C. F. Bricka og Fr. Krarup 
ib. 77, 368. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Gravskrifter og lignende Inskriptioner fra 
forskjellige norske Kirker. I, 223—235; 241—260. IV 

H. J. Huitfeldt-Kaas : Gravskrifter fra Åkers Kirke. I, 54—77. 

Jvf. ib. 255. 
A. Hagemann: Uddrag af Altens Kirkebøger 1705 — 1814. VI«, 

253—262. 
A. Collett: Gaardemandtal udi Christiania 1661. IV», 177—211. 
E. A. Thomle: Uddrag af Eyje Kirkebøger. HI«, 81—110. 
M. Arnesen: Uddrag af Liglaugprotokollen paa Frederikshald. 

n, 175—178. 
M. Sundt og E. A. Thomle: Indskrifter fra Rygge Kirke. II*, 

279—286. 

E. A. Thomle: Gravskrifter fra Stavanger Domkirke. II, 210 

—228. ra, 143—162; 222—257. V, 97—128. 
L. Daae: Fra Ørlandets Hovedkirke. II, 290—294. 

Kr. Erslev: Slægtskabsforbindelser mellem dansk og svensk Adel 

i Tiden før Ealmarunionen. III, 18—39. 
A. Thiset: Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. V*, 

106—115; 202—213. 
A. Thiset: Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som 

døde i Aarene 1563—66. I, 121 —132. 
D. H. Wulff: Nogle unge Adelssønners Alder og Fødested (fra 

Aalborg Stift 1623—24). H«, 97-99. 
Fr. Krarup: Stiftsrelationer om Adelige i Damnark og Norge, 

indsendte til Klevenfeldt: Bergens Stift. I, 133—146. Trond- 

hjems Stift. H, 40—53. Christianssands Stift. H, 53—64 

(jvf. V», 292).' Akershus Stift. H, 268—283 (jvf. V«, 292). 

Sjællands Stift. IH, 177—195. IV, 156—175; 297—331. 

Fyens Stift. V, 177—210. Aarhus Stift. VI, 56—87. 

Aalboi^ Stift. VI, 181—213. Ribe Stift. P, 132—147. 

Viborg Stift. I», 269—276. 
H. W. Harbou: Efterslæt af Stiftsrelationeme. Bergens Stift. 

V«, 116—119. Akershus Stift. V», 120—128. 

F. Crone: Uddrag af en gammel gejstlig Skifteprotokol (for 

Vinding Herred paa Fyn). IV », 211—222, 
H, F. Rørdam: Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals „Krø- 
nike for Lysabbel Sogn*. H, 10—39. H. F. Rørdam: Om Nogle til Lysabbel paa Als knyttede Per- 
sonligheder. IP, 286—293. 

D. Thrap: Slotspræsterne paa Akershus. V, 211 — 227. 

Ch. Delgobe: C. H. Schanches Optegnelser om Præsterne paa 

Augvaldsnæs. VI, 132—135. 
H. F. Rørdam: Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers 

Stifter 1619. II, 253—259. 

E. A. Thomle: Nogle Ghristiansandsjte Præsteautobiografier 

(1765). III, 289—304; IV, 1—18; 276—290. 

M. Arnesen : Spørgsmaal om de første Rektorer paa Frederiks- 
hald. II, 185—186. 

L. Daae: Et throndhjemsk Smædedigt fra omtr. 1729 (om 
Holands Kirkes Indvielse). I«, 222—227. 

L. Daa : Fortællinger om Præsterne i Volden efter Reformationen. 
VI«, 151—173. 

H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser i Kalendariet i et Exemplar 
af Missale Nidrosierise fra Ytterøen (til Stedets Præstehistorie). 
I«, 227—231. 

H. F. Rørdam: Magistre kreerede ved Kjøbenhavns Universitet 
fra Reformationen til 1660. III, 117—143; 257—274. IV, 
49—68; 240—249. 

6. L. VITad: Det kongelige ridderlige Akademies Matrikel. P, 
53—67; 203—216. 

C. F. Bricka: Fortegnelse over Nordboer, der have studeret ved 
Universitetet i Genf. 1559—1800. IV, 331-335. 

C. F. Bricka: Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet 
i Leyden 1574—1674. H, 104r— 135 og 193—210, 

6. L. Wad: Fortegnelse over Danske og Norske, som ere 
immatrikulerede ved Leydens Universitet 1675 — 1800. V, 
41—61. 

G. L. Wad: Danske Adelsmænd, der have studeret ved Uni- 
versitetet i Tiibingen 1563—1620. V, 311-313. 

E. A. Thomle: Studenter i Nedre Borgesyssels Provsti 1731 — 
1754. P, 241—268. VI 

H. F. Rørdam: Brudstykker af et dansk-norsk ForEatterlexikoD 
fra Tiden før 1660, V, 228-243; VI, 151—176, 

C. J. Anker: Nogle Biografier af norske Dannebrogsriddere fira 
Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. III, 281—391; 
IV, 131—156. 

O. Nielsen: Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682 
—1864. I, 278—304. 

E. A. Thomle: Anmærkninger om Personer, nævnte i »Kom- 
merceraad J. A. Løvenstieme* (navnlig Assistentsraader 
ved Overhofretten i Norge 1718). V«, 168—181. 

H. Lund: En Portrætsamling (fra Døttreskolen i Ejøbenhavn 
kort før 1800). II », 82—84. Å Anders Nilssøn Aalborg, se Jens Randulf. 

A. Skrike: En *Hypothese om Familien Aalls Oprindelse. VI *^ 
185—186. Jvf. ib. 188. 

6. L. Wad: To Ansøgninger fra Søren Abildgaard. P, 148 — 152. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Ligprædiken over Gehejmeraad og Stift- 
amtmand Friderich Adeler af Søren Friedlieb. V*, 31 — 44. 

H. F. Rørdam: Borgmester Christen Albretsen. IP, 298—299. 

Fr. Krarup: Brev fra H. G. Andersen til F. E. Hundrup. 
I, 78—80. 

E. A. Thomle: Mag. Jochum Angells Optegnelser. VI*, 181 — 184. 

A. Thiset: Om Slægten Arenfeldts Stamfader. V«, 202—212. 

E. A. Thomle: Stamtavle over Asdal-SlsBgtrø. W\ 290. 

L. Bobé: Stamtavle over Familien v. Åspem. IV*, 28*. 

H. J. Huitfeldt-Kaas : Dokumenter til Familien d'Auberts Historie, 
med en Stamtavle. VI«, 283—294. 
B Fr. Barfoed: Et anonymt Brev til Baggesen. II«, 99—101. 

CL U. A. Plesn^: ^Slægten'' Bang, dens Herkomst og Paastand 
paa dansk Adelskab. III, 279—286. 

G. L. Wad: Fortegnelse over Gjæsteme ved Nidis Banners 
Bryllup. V. 313—315. VII 

c. V. Langkilde: Optegnelser af Niels Banner om nogle af hans 
Børns Fødsel. TV\ 175. 

5. Bauditz: Susanna Bauditz. IV », 163—173. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Om Familien Belitz. IH, 361—364. 

E. Å. Thomle: Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok og 

hvis Søn bendes angivelige Fader Thrond Benkestok til 

Hananger (med en Stamtavle). IV ^ 124 — 141. 
G. L. Wad: Ligtale over Kancelliraad Niels Benzon til Håvnø. 

1 2, 277—290. 
O. Nielsen: Arent Berntsen, Raadstueskriver og Raadmand i 

Kjøbenhavn. II «, 257—279. 
<j. L. Wad: Uddrag af Biskop Jens Birkerods Dagbøger 1688 

—1691. IV, 290—297. 
Laur. Foss og Fr. Barfoed: Nogle Erindringer om Steen Steensen 

Blicher. III, 368—381. 
Fr. Barfoed: Nok et Brev fra Steen BUcher. V, 336. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: 2 Stamtavler over Familien Blom. IV, 117*. 
Fr. Barfoed: En dansk General i russisk Tjeneste (Herman Jensen 

Bohn). Il, 69—73. 
Fr. Krarup: Opfegnelser af Sophia Amalia Boisset, gift med 

Oberst H. G. Grevenkop. I, 93—99. 
<J. L. Wad: Om Mag. Laurids Jensen Bording. II*, 85 — 94. 
<}. Rosenkrantz: Ligprædiken over Phil. Jul. Bomemann, med 

Stamtavle over Slægtens ældste danske Led. VI. 48 — 55. 
dh. Delgobe: Mouritz Bostedes Slægtbog med Anmærkninger 

af J. F. Lampe og H. J. Huitfeldt-Kaas. IV, 219—240. 
L. Bobé: Stamtavle over Familien Botsack. IIP, 279. 
L. Bobé: Stamtavle over Familien Brandt. IV ^ 23. 

6. L. Grove: Om Oberst Søren Brinck. IV«, 105—123. 

A. Jørgensen: Stamtavle over Familien Brockmand. II, 310*. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: Om Militærslægten Brun, med 2 Tavler. 

m, 358—360. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: Den borgerlige Familie Budde (Bude), 

med en Tavle. V, 150—168. 
C Fr. Krarup: Jørgen Carstensen og Joh., Lor. Gastenschiold* 

HP, 129—134. Rettelser og Tillæg. IV^, 101—103. VIII 

G. L. Wad: Stamtavle over Familien Gederfeldt (de Simonsen) 

III, 115*. 
H. F. Rørdam: Dr. med. Michel Christensens Levned. IF, 993—294- 
Fr. Krarup: Ane Margrethe Clausens Levnedsløb, optegnet af 

Sønnen H. G. Clausen. II, 243—255. 
H. Munthe-Kaas: Stamtavle over Familien Clauson-Kaas. V, 

289—290. Notits hertil af F. G. Kiær. II » 95. 

Gzemiehow, se Zemichow. 
D V. A. Secher: Til Familien Dahlepils Historie. III, 392—393. 
L. Koch. Brevvexling mellem J. O. Sehack-Rathlou og H. 

Treschou i Anledning af dennes Levnedsbeskrivelse af Grev 

Fr. Danneskjold-Samsøe. VP, 176—180. 

Darre, se Schjelderup-Kaarbø og Wedege. 
H. W. Harbou: Lidt om de ældste Led af Familien Dietrichson. 

VI 2, 235—236. 
C. A. Øverland: Genealogiske Optegnelser om Familien Dons^ 

med en Tavle. II, 85—97. 
C. F. Bricka: Personalier om Manderup og Christopher Due. 

in«, 110-128. 

Dyppel, se Jørgen Iversen. 
E E. A. Thomle. Stamtavle over Familien Ebbell. III, 153*. 
G. L. Wad: Bidrag til Etatsraad Jørgen Ehlers Biografi. III^ 

218—236. \ 

H. F. Rørdam: Hans Ehm. VI«, 294—295- 
L. Bobé: Stamtavle over Familien v. Elhrenschild. IIP, 276. 
A. Thiset: Om onde Jøsse Eriksens Herkomst, med en Tavle. 

Y\ 106—115. 
F S. Bbket Smit: Christian Falsters første Strid med Biskop 

Anchersen. P, 290—313. 
E. Å. Thomle: Stamtavle over Familien de Fine. II, 225. 
L. Daae: Nogle Breve fra en norsk Préestegaard (fra Jac. Chr. 

Finkenhagen og hans Søn Nils). VI, 118—132. 
M. Arnesen: Meddelelser om Slægten Fog. II, 178—179. 
O. Nielsen: Henrik Fuu-ens Autobiografi. V, 25—41; 129—150. 
G G. É. A. SchøDer: Stamtavle over Officersfamilien Gedde. (Gjedde). 

ffl, 170*. IX 

A. Thiset: Stamtavle over de yngre Led af dei> adelige Familie- 
Gjedde. III, 176. Jvf. 172—175. 

Fr. Krarup: Joachim Grabow, Levnedskildring, oplæst ved hans« 
Jordefærd. V^, 182—192. Jvf. VI«, 89—91. 

H. F. Rørdam: En Ansøgning fra Kaptajn Peder Grib. IP,. 
295—296. 
„Griflfenfeldts Ætlinge**, se Mund. 

6. L. Grove: Stamtavle over en norsk Familie Grove. HI, 169.. 
Jvf. VI, 95. 

D. H. Wulff: Et lille Bidrag til Fru Marie Grubbes Historie. 

VP, 84—85. 
G. L. Wad: Af Justitsraad Jacob Gudes Optegnelser. IP, 105- 

—145, 180—201. 
6. L. Wad: Et Brev fra Ove Høegh-Guldberg. V. 169—175. 

E. A. Thomle: Naar uddøde den adelige Familie Gyldenkrantz- 

in 2, 185—190. 

L. Daae: Et lokaliseret Epigram (Gyldenkrantz, Gyldenkrone). 
IV«, 174. 

6. L. Wad: Af Christian Gyldenkrones Reisebog. II*, 101. 
H Fr. Krarup: Provst Henning Hansen i Skjelby, selvfortalt Lev- 
nedsløb. III, 305—333. 

A. Thiset: Om Jørgen Hansen paa Bergenhué. V*, 212 — 213^ 

H. W. Harbou: Overkrigssekretær Jens Harboe og Generalløjtnant 
Andreas Harboe. V«, 1—31; 92—105. 

H. W. Harbou: Optegnelser om Familien Harbou eller Harde- 
bou, med 2 Tavler. IP, 202—232; 241—266. IIP, 39—69; 
236—254. Jvf. IV 2, 306 f. og VP, 303 f. 

G. L. Wad: Peter Hasses og Maren Arctanders Bryllup. V,. 
318—319. 

E. A. Thomle: Borgermester Anders Jenssøn Helkandg Opteg- 
nelser. VP, 1—12. 

E. S. E. Heltzen: Om Familien Heltzen. II, 190—192. 

J. F. Lampe: Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og 
Bergéns Skole. I, 10-17. 

C. G. W. F. Holck: Oberstløjtnant Oluf Holck og Hustru. IV„ 

75-78. ....;., .f •■ ...;!• . X 

<!h. Déigobei Stamtavle over Familien Hooft i Bergen. IV, 282. 
H. F. Grandjean: Slægten Horrebow (m. 7 Kvindelinier). II, 

Tillæg, 1—41. 
H. J. Huitfeldt-Kaas : De Huitfeldtske Gravkapeller i Norge, med 

4 Tavler. IV. 89—124. 
G. Huitfeldt øg H. J. Huitfeldt-Kaas: Efterskrifter til Stamtavlen 

over FarailiOT Huitfeldt. V, 175—176. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: Generalløjtnant Henrik Jørgen Huitfeldt 

og hans 2 Fruer, med en Stamtavle. VI, 214—245; 257—264. 
A. Thiset: Høegerne, en genealogisk Undersøgelse, med 2 Tavler. 

III, 275—27«, jvf. 404. 
1 S. Jørgensen: Mads Frandsen Illum og hans Hus. IV, 18—23. 
Fr. Barfoed: Uddrag af nogle Breve fra Ingemann og hans 

Kone. IV 2, 225—240. 
Fr. Krarup: Jørgen Iversen (Dyppel), Vestindisk Kompagnis 

1ste Guvernør paa St. Thomas. VP, 23—45. 
-J F. Jacobsen : Das^ Kjøbstedsliv i forrige Åarhundrede (Kjøb- 

mand Poul Jacobsen i Faaborg). III, 165 — 167. 
E. Å. Thomle: Hr. Christopher Jensens Testamente. IP, 161 — 164. 

Lambert Jensen, se Trellund. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: Stamtavle over Efterkommerne af Jens 

Lauridsen (Jemskjæg). III, 202*. 
H. J. Huitfeldt-Kaas: Stamtavle over Br. Hafthor Jonssøns (til 

Sudreim) og Fru Agnes Haakonsdatters ligebjrrdige Descen- 
dents. VI, 262*. 
E. A. Thomle: Hr. Henning Junghans's Testamente. IP, 165—168. 

Kaarbø, se Schielderup-Kaarbø. 
TL G. F. Bricka: General Henrik Bjelke Kaas's Levnedsløb, fortalt 

af ham selv. IV, 177—215. 
H. Munthe-Kaas: Familien Kaas, Stamtavle med historiske og 

biografiske Anmærkninger. Sparre-Kaas. V, 1 — 24. Jvf. 

Spørgsmaal af A. Thiset. IV 2, 301. — Mur-Kaas. V, 257 

—288; 290—301. Jvf. Glauson-Kaas. 
H. W. Harbou: Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle 

over Mur-Kaas'eme. IV«, 265—279. 
H.J. Huitfeldt-Kaas: Slægten v. Kauflfmanns Stamtavle. IV*, 241*. XI 

G. L. Wad: Et Brev fra Thomas Kingo. P, 152—153. 

G. L. Wad: Til Familien von Klenows Stamtavle. IV«, 286—297. 
Hans Knudsen, se Windz. 

L. Daae: Breve fra Valentin Knudsen. II, 357—359 (om 
Stniensee og Brandts sidste Øjeblikke), ffl«, 134—138 (om 
Christiansborg Slots Brand 1794). — Notits om Valentin 
Knudsen af A. Jantzen. III, 287. 

H. J. Huitfeldt-Kaas : Jørgen Kocks Adelsbrev. U, 295—296. 

A. Thiset: Forglemte Adelsslægter. I. Krabbe (med Tvær- 
bjelken), med en Stamtavle. I, 18—25. Jvf. ib. 78 og IV, 
81 (ved F. C. G. Harder). 

A. Thiset: Optegnelser om de ældre Led af den paa Dams- 
gaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe, med en Stamtavle 
ta Nutiden. III, 40—79. 

G. L. Wad: Tre Breve fra Baron Fr. Krag. II «, 79—82. 

G. L. Wad: Fortegnelse over en Del af Jomfru Anne Wind 
V. d. Kuhla's Løsøre. IV, 215—219. 
X A. Thiset: Forglemte Adelsslægter. II. de Lasson, m. en Stam- 
tavle. II, 81—85. 

G. A. Øverland: Presbyterologisko Antegnelser fra det Norden- 
Qeldske (Gravskrift over Hr. Holger Lauritsen, Sognepræst 
til Aafjorden). IH, 163—165. 

E. A. Thomle: En bergensk Slægtebog fra det 17de Aarh. 
(Anders Lauritzen Leck). V, 1 — 31. 

L. Bobé: Stamtavle over Familien Lente. IIP, 275. 

L. Daae: Et Brev fra Konfessionarius M. S. Liebenberg til 
Biskop Pavels. IV, 249—255, jvf. ib. 371 f. (L. Zinck). 

E. A. Thomle : Stamtavle over Familien Lillienskjold (den ældre). 
U, 225*. Jvf. ib. 369—371 (ved T. G. G. Harder) og lU, 401. 

E. A. Thomle : Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillien- 
skiold paa Mandssiden fra den i 1676 adlede Hans Hansen 
Smidt? VI, 1—47. Jfr. IV, 176, 336 og VI, 91, 286. 

A. Lowzovir: Om Familien Lowzovir. II, 187 — 190. 

G. L. Wad: Bolle Luxdorph, med Stamtavle. I, 37 — 53. 

« 

G. L. Wad: Et Brev fra Bolle Luxdorph til Storkantsler Revent- 
low. V, 317—318, XII 

H. J. Huitfeldt-Kaas: ' Om Familien v. d. Luhe (i Norge). IIL 

364—367. 
Å. Thiset: Tavle over Slægtskabsforbindelsea mellem de to 

Adelsslægter Lykke. V^ 114. 
L. Koch: Et Træk af C. F. T. Luttichaus Liv. VP, 229—234. 
C. E. A. SchøUer: Hans Schrøder, adlet Løwenhielms Herkomst- 

VI«, 187—188. 
E. A. Thomle: Kommerceraad Johan Adokph Løvenstieme. 

V2, 129—181. 
* G. L. Wad: En Embedsbesættelse under Kong Christian VI 

(Landsdommer Ghr. v. d. Maase). IV ^ 298—300. 

E. A. Thomle: Lidt om Familien Mechlenburg. V», 66—84. 

Bemærkninger knyttede hertil, af H. W. Harbou, ib. 84 — 87. 
Jvf. ib. 294 f. 
H. F. Rørdam: Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet 
af ham selv. I, 161—192. 

F. C. Kiær: Notits om F. Moldenhawer. ^^ 95—97. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Familien Moldenit^ med 2 Stamtavler. 

IV 2, 241—251. 
Fr. Barfoed: Rettelser og Tilføielser til „Griflfenfeldts Ætlinger *" 

(om Frands Nielsen Munds Afkom). V, 302—311. 
H. F. Rørdam: Borgmester Peder Jacobsen Munk* II*, 296- 

—297. 
Fr. Krarup: En gammel Stambog (af Andw-s Clausen øg Claus 

Andersen Munkebo ell. Munkeberg). I, 100 — 121. 

Munthe, se Rue. 
S. Jørgensen: Den Møinichenske Sle&gtebog^ II, 141—168 og 

229—235. 
L. Daae: Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. 

Møinichen. IIP, 267—270. 
N G. L. Wad: Om Niels Nelausen. II, 296—303. 

H. F. Rørdam: Christian Nolds Selvbiografi. I«, 31—53; 

81—105. 
E. A. Thomle: Lidt om Familien Nyrop i Ghristianssand. VU 

246—249. 
O L. Bobé: Stamtavle over Familien Ocksen. IV*, 33. xin 

P H. F. Rørdam: Brev fra Biskop Niels Paaske til Kanaler Chr. 
Friis til Kragerup. I, 35—36. 

L. Bobé: Fremmede Adelsslægter i Danmark. I. von Pappen- 
heim. V«, 251—273. 

G. L. Wad: Tvende Testamenter (M. Hans Pedersens, Sogne- 
præst til Lyngby, og Karen Pedersdatters, gift med Hans 
Merckel v. Schmalkalden). IV, 125-131. 

Edg. GoUin: Brev fra Chr. H. Pram til Etatsraad GolUn. U, 
138—140. 
B Nic. Bøgh: Bakkehusbreve (fra den Rahbek'ske Familie). II, 
239—242. 

A. Tønder: Et Brev fra Kamma Rahbek. VI, 177—178. 

O. A. Øverland: Jens Randulfs og M. Anders Nilssøn Aalborgs 
Optegnelser. V, 244—249. 

L. Bobé: Fremmede Adelsslægter i Danmark. II. von Reitzen- 
stein, med 2 Tavler. VP, 12—23. Jvf. ib. 87, 

E. A. Thomle: Familien Rendtier i Norge. VP, 237—254. 

E. A. Thomle: Stamtavle over den norsk-danske Familie de 
Richelieu. Y\ 173*. 

H. W. Harbou: Lidt om Familien Rohweder. VI «, 75—80. 
Jvf. ib. 304. 

A. Heise: Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i det 16de 
Aarh. Engelholm Linien IIP, 145 — 149. Mattrup Linien 
ib., 150—155. Hevringholm Linien, ib. 155 — 184. Tange- 
Linien VP, 46 — 75. Stensballe-Linierne ib. 97 — 1.51. Mester 
Godskalk Eriksen (den slesvigske Linie) ib. 189—228. 

G. L. Wad: Povel Nielsen Rosenpalm (med en Stamtavle). I, 
260—277. 

G. L. Wad: En gammel Stambog (Familien Rosenvinge). V, 
249—254. 

G. L. Wad: M. Laurids Axelsens Ligprædiken over Fru Kirsten 
Rosenøm. P, 231-236. 

Imm. Barfoed : Den laalandske Familie Rostrup. IV, 68 —74. 

L. Daae: En bergensk Slægtebog (over Familierne Rue, Munthe 
og Seehuus) med Noter af E. A. Thomle. II, 334—357. 

S. Jørgensen: Kaptajn Claus v. Rønnow (Rønne) til Hohndrup- XIV 

gaard. II, 73 — 77. Bemærkninger dertil om hans ^ægt 

af Forf. og H. J. Huitfeldt-Kaas. ib. 360—363. 
S D. S, Thrap: Familien Røyems Stambog. IV, 24—32. 

Fr. Bing Buck : Darre-Schjelderup-Kaarbø-Familien i Norge (med 

Noter af fl. J. Huitfeldt-Kaas og E. A. Thomle). II, 98—104. 
C. Christensen: Postmester Jos. Dan. Schmidts Levned, skildret 

af ham selv. Med Noter af Fr. Kramp. III, 1 — 17. 
E. A. Thomle: Familien Schnitler. II«, 169—180. 

B. Hielm: Slægten Schult i Norge. IIP, 255-267. 

(31. Delgobe: Af Præsten G. W. Schulzes Stambog. V^, 193—202. 

E. A. Thomle: Nogle Oplysninger om Drabet paa Overtold- 
inspektør Albert Schumacher. P, 106 — 116. 

L. Daae : Nogle Breve fra Kong Christian Frederiks norske 
Hof (fra Løjtnant Fr. Schwartz til Foged m! H. Florentz). 
V«, 45—51. 

E. A. Thomle : Organist Joh. Ludv. Schweigaard, med en Tavle. 
IIP, 190—212. 

C. E. A. Schøller : Slægtebogsopt^nelser om Familien SchøUer, 

med en Stamtavle. V^, 217—250. 

Seehuus, se Rue. 
H. F. Rørdam: Jacob Sidenborg. VP, 296—297. 
6. L. Wad: Konferentsraad Hans Simonsen til Erholm og 

samme Gaards Eiere fra 1664, med 2 Tavler. III, 97—116. 

D. S. Thrap: Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. P, 

161—203. IP, 1—45. 
G. N. Smith : Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. IH *, 

1—26. 
G. J. Anker: Kommandørkaptajn Henrik Gerner Sneedorflfs 

Autobiografi. V, 61—35. 

D. H. Wulflf: Bidrag til Familien Sneedorflfs Historie. VP, 

263—282. 
L. Daae: En gammel Ætlæg (Stadheim-Vinreide-Slægten). II, 

260—268. 
Edg. GoUin: Et Brev fra Henrik Steffens til Finantsdirektionen. 

II, 136—138. 

E. A. Thomle: Familien Stillesen. VI, 265—284. XV 

E. A. Thomle: En narret Brudgom. (Stille Chnstensen, Stam- 
fader til FamUien Stillesen.) VP, 80—83. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Stamtavle over Familien Stockman. 111,211*. 

L. Daae: Et Rimbrev fra Edvard Storm. V% 88—92. 

E. Å. Thomle: Ligprædiken over Foged Michel Storm. V*^ 
274—278. 

M. Smidt: FamiUen Smidt, med en Tavle. IV ^ 39—100. 
Efterskrift, ib. 280—285. 

A. Petersen: Peder Syvs Børn. 11, 236. 
T L. Koch:' Forhandlinger i Konsistorium i Anledning af, at Carl 
Aug. Thielo søgte om at blive Professor. VI% 173 — 176.. 

G. Løwig: Stamtamle over Familien Thiligner. P, 71. 

H. J. Huitfeldt Kaas: Optegnelser om FamUieme de Tonsberg 
og V. Tritzschler, med en Tavle. I^^ 26-38. 

O. Nielsen: Optegnelser af Lambert Jensen (Trellund), Borg-^ 
mester i Nyborg. I, 81—92, jvf. 305. 
V. Tritzschler, se de Tonsberg. 

N. G. Tønsberg: Stamtavle over Familien Tønsberg. IV, 176*.. 
U A. Thiset: Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru 
Thale Ulfstand. H, 65. 

H. J. Huitfeldt-Kaas: Stamtavle over EfterkommCTne af Erik- 
Jensen (Urup) og af Jens Lauridsen (Jemskjæg). III, 202*.. 
V Fr. Bing Buck: Supplement til Darre-Wedege Familiens Stam- 
tavle, m, 93—95. 

G. E. Secher: Rettelse med Hensyn til Peder Wessels Ungdoms-^ 
liv. I, 235—239. 

J. G. W. Hirsch: En hidtil upaaagtet Ansøgning paa Kadet 
Peder Wessel. V^, 52—66. 

S. Jørgensen: En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse.. 
(Assessor Hans Knudsen, Stamfader til Familien Windz).. 
I, 25—35, jvf. 305. 
Vinreide-Slægten, se Stadheim. 

A. Thiset: Om en Linie af Familien Vognsen. I, 306 — 308. 

L. Bobé: Gunde Vosbeins Autobiografi. IV* 33—36. 
Z H. J. Huitfeldt-Kaas: Efterretninger om Familien v. Zemichow XVI 

(Gzemichow) i Norge, med 6 Tavler. III, 195—221; 333 
—367. 
II. Zinck: En Protest (angaaende Skuespiller Ludv. Zinck). IV, 
371—372. Spørgsmaal og Svar. Aagaard. VI, 88, 250, 285. 
Aall. VI«, 188. 
Abbestée. VI, 89; VI », 91. 
Andersøn (Hans og Thøger). 

m«, 73. 
Augustinussøn. P, 154. 
Bachmann. IIP, 293. 
Behr (Bar). UI, 394; IV, 84; 

V, 255. 
Bergeskov. IV, 255. 
Birkerod. II«, 62. 
Bjørn. IIP, 69. 
Blankenborg. I, o.^); II, 365. 
v. Bodt VI«, 298. 
Boesen. VI, 88. 
Bondesen. I, 304. 
Borchsenius. V«, 126. 
Bradt. V, 255. 
Bredahl. I«, 154; H«, 154; 

np, 76. 

Brinck. I, 79; V«, 126. 
Broch. I, 78. 
Bruenech. VI«, 299. 
Bruun. I, 158; H, 182. 
Buck. I, o.; in«, 74. 
Bugge, ffl«, 72. Bår, se Behr. 

V. Gappelen. P, 68. 

la Cour. II, 181. 

Dessen, I, o. 

Dybvad. IH«, 138, 304. 

Elieson. VI, 178. 

Erfings. V«, 124. 

FasUng. VI«, 86. 

Feilberg. II, 364. 

de Fey. I, 240. 

Flood. IV, 80. 

Flor. n, 184, 366, 367; III, 

168; VI, 179; I«, 155. 
Friderichsen. VI, 88; I«, 239, 

316; II«, 237. 
Friis. IV«, 103. 
Fursman. V«, 88. 
Galtung. II«, 145. 
Gedde (Gjedde), ffl, 170, 172. 
Gerdzen (Gertsen). V, 255. 
Gjedde, se Gedde. 
V. Glassen. VI«, 298. 
Gluckstad. II, 186; ffl«, 76. 
Grabow. VI«, 89. 
Gram. H, 363; I«, 155; U« 

64, 160, 233; IIP, 301. ') Ved I, o. betegnes de Spørgsmaal, der ere trykte paa Omslaget til I. BindS 
3 — i. Hefte, og som ikke senere ere optagne i Texten. XVII Gravenhorst. III, 168. 

Griis. V», 125. 

Grove, ffl, 169; VI, 95. 

Grønwald. V, 86; II », 62, 238. 

Gude. n, 185; V, 93. 

Gundersen. VI, 178. 

Gyth. I«, 236. 

Hagemann. VI*, 87. 

Hagerup. IV«, 300; V», 128, 
279; VI*, 88. 

Hansen (Oehlenschlågers Mor- 
broder). IV*, 103. 

de Hansen. I*, 239. 

Hansteen, VI, 89, 179. 

Hartmann. I, o.; V, 86; II*, 
145; III*, 78. 

Haussman. III*, 72. 

Hegelund. III, 96. 

Henckel. II, 186. 

Hesselberg. ffl*, 217. 

V. Heyn. IV*, 223. 

Hjort. II », 302. 

Holbei^. IV, 79. 

Holch. VI, 91, 251. 

Holm. m*, 72. 

Hollermann. V, 87 ; VI, 93, 180. 

Hornemann. IV*, 175; V*, 
127, 214. 

Høegh. IV », 305. 

Jessen. I, c, 304; II, 183. 

Juel (Juul). II*, 63, 147, 156, 
235; VI*, 90, 299. 

Kaas (Mur), ffl, 168; IV, 336. 
(Sparre). IV*, 301. 

Klaumann. I*, 237. 

Klyne. II, 180. Knoff. I, o. 

Knutz. I», 69. 

Koefoed. IV, 79. 

Krabbe (Tværbjelke). I, 78; 

IV, 81. 
Kraft. VI, 88; II*, 234. 
Krag. IV », 176. 
Krog. ffl, 170. 
Kruuse. V«, 126, 214. 
Kruger. I», 69; III«, 77. 
Lasson. V*, 126. 
Leth. IV, 256; V, 94; V», 

125, 280. 
Liebe. I*, 237; II*, 154; III*, 

75, 294, 298; IV*, 104. 
Liliendal. II, 79; IV, 83. 
LUlienskjold. IV, 176, 336; 

VI, 91. 
V. d. Lippe. III, 393; IV, 87; 

VI, 89, 179; VI*, 91. 
Lund. V*, 87. 
Lystrup. V, 336. 
Lutken. I, 79. 

xMechlenburg. ffl», 293; V*, 66. 
Meidell. IV, 176. 
Meulengracht. III, 396. 
Middelfart. I, o. 
Mlnor. VI*, 298. 
Moth. ffl, 170. 
Munch. I*, 237; III*, 213. 
Munthe. I*, 68; III*, 77. 
Møller (MuUer). I, o.; III, 396; 

IV, 79. 
Møllmann. VI*, 297. 
Nansen. VI*, 87. 

Navaraschy. IV, 176; VI, 91, 251. 

2 xvm Nedenæs. HI«, 73; V», 285. 
Nielsen (Jac). n», 149, 237, 303. 
Nørager. III», 73, 216, 
Olrik. VI, 250: I», 156; H*, 

149, 238. 
PaUe. VI, 179. 
Pay. I, 159; V. 88. 
Pharoe. II«, 63. 
Prydz. I, o.; II, 365; I», 70. 
Qvistgaard. IP, 302; IV«, 176, 

222, 224, 304, 305. 
Reitzenstein. VI*, 87. 
Riber. IV«, 104, 224. 
Rieper. IH, 96, 288. 
Riisbrich. VI, 178. 
Rist. VI », 87. 
Rogge. VI, 89. 
Rohweder. VI«, 279. 
Rolsdorph. II, 181. 
Eosbach. II, 304; HI, 170; 

397; V, 94. 
Rosenkrantz. III, 168. 
Rothschild. IV, 256. 
Schielderup (Skjelderup). I*, 

155, 313. 
Schindler. VI*, 297. 
Schlanbusch. V«, 279. 
Schrøder. II, 365. 
Schønning. VI, 179. 
Seest. VI, 179. 
Senib. VI*, 298, 
Simonsen (Sigv.). II, 364; IH, 

171; V, 336. Skjelderup, se Schielderup. 

Sneedorfif. V, 176. 

Sommer. HI*, 73, 144; V«, 124. 

Sommerschield. II*, 148. 

Spårck (Spørck). II, 180. 

Stabel. I, o.; III, 398. 

Stang, n, 79. 

Steffens. VI*, 298. 

Stibolt. VI, 90. 

Stub. II*, 302; III*, 139, 299. 

Sunckenberg. V, 255. 

Søboholm. VI, 178; V«, 124. 

Thiligner. I*, 70. 

Thorning. II, 80. 

Thurmann. V, 88. 

Trane. V*, 126. 

Trægaard. II, 179. 

Tulle. VI*, 297. 

Tønsberg. IV, 176. 

Ulrich. IV, 80. 

Ussing. VI, 91, 254. 

Weidemann. II*, 147, 303. 

V. d. Weyde. I, o. 

Wiel. II, 79. 

Wittrock. IV, 336; V, 96; II*, 

305. 
Voergaard (Anders Persen og 
Jac. Andersen til). II, 147. 
Worm. I*, 154. 
Wæm. II, 78. 
Ørbech. V, 255. 
Øm. I, 240. Nogle Breve fra Frederik ll's Dronning Sofie til hendes 

Fader, Hertug Ulrik af Meklenborg, 

(1573—79). 
Meddelte af J. A. Fridericia. J\lL edens der i den senere Tid er fremkommet adskillige Oplysninger 
om Sofie af Meklenborg, Christian IV's Moder, som den myndige og 
misfornøjede Enkedronning under Formynderregeringen efter hendes 
Ægtefælles Død (1588), har man hidtil næsten ganske savnet Bidrag 
til hendes Karakteristik og Livsforhold fra hendes Bryllup til hun blev 
Enke. Af denne Grund turde de her meddelte Breve fra hende trl 
hendes Fader ikke være uden Interesse. Ganske vist forøge de ikke 
vor politiske Kundskab til hin Tid, men hele Tonen og Skrivemaaden 
har sin kultur- og personalhistoriske Betydning og kaster bl. a. et vist 
Lys over den unge Dronnings Udvikling fra hendes 15de til hendes 
22de Aar. Der har derfor formentlig ikke kunnet være Tale om 
andet end at gjengive dem, saaledes som de forelaa, med hele deres 
ejendommelige Ordsammensætning og Bogstavering. Hvor Meningen 
er vanskelig at forstaa, har jeg i Noter givet Ordene i højtysk Form 
eller i Oversættelse. 

Originalerne findes i det storhertugelige „Haupt- und Geheimes- 
Archiv" i Schwerin. Jeg benytter Lejligheden til at bringe min Tak 
til Forstanderen for dette Arkiv, Hr. Arkivraad Dr. Grotefend, for hans 
store Imødekommenhed imod mig. 1. 

Hertz liebe hervatter. Wenss e: g: wol ging, das hort ich 
gar gem vnd bede, e: g: mogen jo nicht qpiat werden, das ich 2 >« 2 

e: g: nicht geschriben håbe. Das ist fur war nicht auss boser 
menig geschen, den ich håbe mich altege*) geschvwett, das ich 
nich wol schriben konte, vnd ich håbe e: g: warf auss gerichtet^ 
vnd der koning hat mich beualen, das ich e: g: filgetes^) schreiben 
solte. Dar mit wil ich e: g: in den schutz des almechtigeix 
beuelen. Datum schandelburck anno 73 den 6 februarius. 

Sophia, 

e: g: getreuw tochter, 

die weil ich lebe. 

2. 

Hertz liebe herfatter. Ich auss meiner frumutter ^) briefvr 
fur nomen, das e: g: got lof vnd danck wol zu friden sein, demi 
heren sei lob vnd danck in ewichkeit. E: g: schrieben mich 
auch neger mal, das e: g: mich ein fogel schickett, vnd ist micb 
nicht zu handen komen, nu hat mich der enspeniger bierichtet^ 
das er bei e: g: gie storfen*) ist, un dancke ich e: g: ftir e: gr 
gode wiDen, das e: g: wolt sulfest ^) ent beren woUen vnd mich 
schicken woUen, vnd wen ich es wor mit weder fur denen konde, 
das wolde ich alle tzeitz gem don vnd weres plichtich zu donde. 
Dar mit wil ich e: g: dem lieben gietreuwen got biefelen. Datum 
kopenhagen den 15 iunius anno 74. 

Sophia, 

e: g: gietreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

3. 

Hertz Uebe her fatter. Ich håbe e: g: schreiben ent fangen 
vnd fur nomen, das e: g: got lob vnd danck noch wol zu friden 
sein, das ich fon hertzen erfrowet bin, vnd schicke e: g: himeben 
fer fon den nowen fogelen vnd bide frontlich, e: g: mugens fon 
mir fur lieb annemen, aber sie sint nicht so got, als ich sie *) alle Tage. 

^) Vistnok: viel gutes. 

^) Elisabeth, Datter af Frederik I af Danmark. 

*) gestorben. 

^) selbst. <e: g: gem gie gunt hede, aber e: g: musen in nich to fele^) 
•eten gefen, sus starfensie^). Dar mit wil ich e: g: dem lieber 
^ot biefelen in seinem almechtigen schutz vnd schirm. Datum 
jfridrichesborcfa den 3 lulius anno 74. 

« 

Sophia, 

e: g: gietreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

4. 

Hertz liebe her vatter. Ich håbe e: e: schreiben ent fangen 
Ynd far nomen, das e: g: got lob vnd danck noch wol zu friden 
;sein, dem her sei lob vnd danck. Fur unser persone dancken 
vrir auch den lieben got, sint wir got lob wol vber komen, vnd 
-die danck sagine fur die fogel wier ken not giewesen*) der 
•dancksagine, den sie sint so schmuck nich, als ich se e: g: 
[gonne, vnd e: g: schreben, das dar dre gevesen sint, so hede 
ich dar fuer*), vnd den solfigen dach als ich se den baden*) ofer 
.antworden wolde, starf mich der eine, vnd wen ich sonst was 
"wuste, das e: g: gem haben wolde, wolde ich e: g: es gem 
schicken. Dar mit wil ich e: g: dem lieben gotbefelen. Datum 
ikoldingen den 23 augustius anno 74. 

Sophia, 

e: g: gietreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

5. 

Hertz liebe l^rfatter. Ich håbe e: g: schreiben ent fangen 
vnd fur nomen, das e: g: got lob noch wol zu friden sein, und 
håbe in e: g: schreiben fur standen, das mine fmmuter nach 
^er ckurfurstineh zu s[a]chsen^) ge tagen ist, vnd wil hofen, 
das sie balde frisch vnd ge sundt wider zu rucke komen wert. *) zu viel. 

*) sonst sterben sie. 

') wird keine Noth g«wesen. 

*) vier. 

*) den Boten. 

"^ Anna, Frederik ITs Søster, c^ft med Kurfyrst August. Fon dem en beren holte ^) hat der kunigk bie stelt in norwegen^ 
so balde alse es hervber kunipt, wil ich es e: g: schicken, vndl 
wen e: g: was ånders wuste, das e: g: heben wolde, wolde ich 
e: g: gerne schicken. Wen ich men wuste, das ich don konde^ 
dar e: g: mit gedenet were, welde ich fon hertzen gerne don 
vnd were es schuldich zu donde. Dar mit wil ich e: g: åenk 
getreuwen got in sein nem gnedigen schutz befelen. Datum 
fridrichesborch den 24 maius anno 75. 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

6. 
Hertz liebe herfater. Ich håbe e: g: schreiben entfangen 
vnd fur nommen, das e: g: sampt miner frumuter wol zofriden 
sein, des ich fon hertzen erfreuwet bin. Was miner dochter^) 
krenckheit belanget, wer wol beser mit ir werden. De kinder 
krigen wol vnder weilen anstotte, der enthalfen^) dorfen sich 
e: g: nich dårum bekummeren. Von wegen des kuniges wil ich 
och hofen zo got, das es beser werden wirt, aferst*) er ist noch 
ser schwack, er helt sich stercker, als er ist^). Wen seine goden 
dage sein, so rit er vnd gett gellck wol aus, das ich mich 
befruchte, das im mochte schedlich sein. Ich dancke e: g: och 
frountlich fur de kete, se sol mich leb vnd angeneme sen, se^ 
schal nicht fon meinen halse komen, die wil^) se holden wil. 
Ich kans nich wider fur denen, se ist mich so leb, als wer se 
fon dosent vngersche gulden. Der golt schmit ist nicht ful 
gewesen, er hat se gar wol gemacht. Wen hans kroger so gern 
ar beiden mochte, dar scholde er noch was vns geben. Rolof 
ir abgang ist mich war lich let, ich het es. ir wol gunnen mocht^ *) Enebærtræ. 

^) Enten Elisabeth (f. 1573), senere gift med Hertug Henrik Julius af Brunsyig- 

Wolfenbuttel, eller Anna (f. 1574), senere gift med Jakob I af England. 
*) derenhalben. 
*) aber. 

^) Om Frederik IFs Sygdom jvfr. Handl. rOr. Skand. hist. XI, 109, 115, 117, 119. 
^) dieweil. das se noch ein tzeit lanck gelebet hede. Ich hede vmmer 
gement, das se den schaden wider for winnen scholde, so wolde 
ich se wider fur eine denerin genommen haben. Ich kan ge- 
dencken, das got seinen willen haben wil, das er sie aus disen 
garner dal hat genomen, es war ir best, das sie fon der pin 
erloset wort. Dar mit wil ich e: g: getreuwen got befelen in 
seinem gnedigen schutz vnd schirm, de behode es fiir alles vbel. 
Der schreiber, der disen bref geschrefen hat, hat in schef vnd 
gar vbel geschreben^), vnd bides, e: g: mugenss im nicht fur 
dencken. Datum fridrichesborch den 9 october anno 75. 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

7. 

Hertz liebe herfater. Wen es e: g: wol ginge, das horde 

ich fon hertzen gerne und kan e: g: nich fur holden, das der 

kunigh noch mit dem feber behaftet ist, aferst ich wil hoffen 

zu gott dem almechtigen, das sich besserren schal. Er hat es 

nich so hart vnd och nich so lange, als er es plecht zu haben, 

vnd ich kan e: g: nich bargen, das peter oxse fon disem 

gamerdal gescheden als den 24 october zu fridriches borch vnd 

hat ein got ckristlich ende genommen. Dar mit wil ich e: g: 

dem getreuwen gott befelen in seinem gnedigen schirm, der 

behode e: g: fur allem bosen. Datum anderscho den 17 nouember 

anno 75. 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

8. 
Frontliche hertz liebe herfatter. Ich dancke e: g: frontlich, 
das e: g: so grosse sorge drecht fur den kunigk. Ich wil hoffen, 
es schal sich baldt besseren, es nimpt fun dagen zu dagen ab, 
das ich hoffen wil, das ers nu nicht ofte wider krigen wert, vnd 
dancke e: g: fur den rat fur das feber. Ich wil es gewisse fiir ^) Selvfølgelig mener hun sig selv. sochen, es kan nirgent nich zu schaden. Och schreben e: g:, 

das e: g: wol etzlichen rat wise, aferst nich mit im wage darfte, 

wen es filich ^) zur argen hånt schloge, och wisen die leiite wol, 

das e: g: dem kunigk nichtes schicken, das im schaden don kan. 

Schloge aferst eine ander kranck heit dar tzu, was kon men das 

besseren*), so were es nich fon deme, sonderen were sonst ein 

schickenge gottes. Der dockter gipt im wol was in, das im 

schedlicher ist, als das filicht don kan. Fon wegen miner momen 

ist mich fon hertzen let. Wen es gottes gewesen were, so 

hede se wol ein tzeitlang leben mochte, doch wil gott seinen 

willen haben, dar mos men sich in zufriden geben*). Dar mit 

wil ich e: g: dem getreuwen gott befelen in seinem gnedige 

schutz vnd schirm, der behode e: g: fur allen vbel. Datum 

gissor*) den 5 december anno 75. 

Sophia, 

e: g: getreuwet tochter, 

die wil ich lebe. 

Och kan ich e: g: nich fur halten, das wir morgen fon hir 
ab tzen werden vnd nach nikopinge begeben werden vnd alda 
enen dach stil Ugen werden vnd fon dar biss sor^) vnd zu sor de 
winachten holden werden. 

9. 

Hertz liebe her fatter. Ich håbe auss meiner frumutter 
brefe fur nommen, das e: g: got lob noch wol tzu friden sein, 
vnd kann e: g: nicht fur halten, das sich mit dem kuninge 
bessert. Er hates feber in tzwie mal nicht gehat, er hat aferst 
toedage in der magen. Mit dem sterben hat es hir auf gehoret, 
aferst tzu kopen hagen dastarfet noch tzimUch ser^). Och hat *) vielleicht. 

^) Meningen er ikke klar. 

^) 11. Novbr. 1575 døde Dorothea, en Datter af Frederik I af Danmark, som 

var gift med Hertug Ulriks Broder, Biskop Ghristofifer af Ratzebm'g. 
*) Gjedser. 
*) Sorø. 
®) Om Pesten i Vinteren 1575—76 se Mansa, Bidrag til Folkesygdonunenes 

og Sundhedspleiens Hist. S. 210. mich der kuning befolen, das ich e: g: fon seinentwegen frondtlich 
schal grossen, vnd bidet e: g: mochtens im nicht fur denck, das 
-e: g: nicht geschriben hat, auss den vrsachen das im der schreiber 
kranck geworden ist, sonst hat er keinen deutzin schreiber. Dar 
mit wil ich e: g: dem getreuwen got befelen in seinen gnedigen 
schutz, der behode e: g: fur vbel. Datum fridrichesborch den 
:23 jannuarius anno 76. 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

10. 

Hertz liebe herfater. Ich håbe aus e: g: neger schreiben 
furstanden, das e: g: got lob vnd danck noch wul tzu Mden 
-sein, das ich mich fon hertzen erfreuwe. Es hat mich meine 
Ihimuter geschriben, das e: g: bewilliget hat mit raeiner amen 
man, marckes meier, das er hir im reich sein freie hanterun 
vnd kofman schaft treiben mochte. Der halben bin ich frundtlich 
'danckbar vnd bide nu frundtlich, e: g: muchtent dem kuninge 
^elber tzu schreiben, das e: g: im nach gegeben haben, so 
hedes bes kraft ^), vnd bide freundtlich, e: g: mochten vm mei- 
nent wiUen so fil ton, vnd kan e: g: nicht fur halten, das wir 
Tber morgen nach fridrichesborch tzen werden. Hir mit wil ich 
e: g: dem getreuwen got befelen in seinem gnedigen schutz, der 
iehode e: g: fur allem vbel. Datum stadtager in falster anno 76*). 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die wil ich lebe. 

11. 

Hertz liebe herfater. Ich håbe e: g: schreiben emfangen 
Tnd dar auss fur standen, das e: g: got lob vnd danck wul ^) so båtte es bessere Kraft. 

*) 25. Juli 1576 tilmageskiftede Frederik U sig af Lauge Venstermand Hoved- 

gaarden Stadager paa Falster (Laursen, Kronens Skjøder I, 162 f.) Sofies 

Brev er rimeligvis fra den Tid. 8 

tzufiriden sein, vnd erfreuwe mich fon hertzen, das meiner fru- 
muter got lob wider tzu friden wirt, vnd dancke e: g: freundtlich^ 
das e: g: meine frumuter fur lobet haben, das sie tzu mich 
komen sol, vnd wil och hofen, das got wirt sie bei goter ge- 
suntheit lassen vnd weter vnd windt schicken wirt, das sie mit 
gesuntheit heruber komet, den ich och fleissigen biten wil. Och 
hat der kunig meiner frumuterren tzu gess^et, das er sie nich 
lange auf balden wil, so fur sie ich mich, das er wol balden 
wirt^). Hir mit wil ich e: g: den getreuwen got befelen, der 
beware e: g: fur allen bosen. Datum fridriches borch den 
4 februarius anno 77. 

E: g: getreuwe tochter, 

die weil ich lebe, 

Sophia. 

18. 

Hertz liebe herfatter. Ich håbe e: g: eigen hantschreibea 
entfangen vnd dar auss fur nomen, das e: g: sampt meiner 
frumuteren wul tzu friden sein, das håbe ich mit er freuden*^ 
hertzen gerne fur nomen. Fur meine per sone dancke ich gott 
dem almechtigen, der kuningk vnd meine kinder sein och gott 
lob wul tzufriden, gott er halte vnss weiter. Vnd dancke och,. 
das e: g: sich bemoget haben vnd haben mich mit eigen banden 
geschriben. Wor mit ich e: g: wider fur schulden konde, dete^ 
ich es altzeit gerne, vnd schicke e: g: noch etwas grefingk^) fet,. 
wen e: g: noch mer haben wolde, so wolde ich e: g: wol ein 
achtendeil ful schicken. Meine kinder lasen e: g: fil gotes sagen,, 
vnd sie willen degelich*) sein, das sie bald schreiben leren, so 
willen sie e: g: mit eigen handen schreiben, och bide ich, e: g:: 
mochten die knechte entschuldiget nemen, das sie so lange auss 
gebliben sein, den ich håbe sie ein dach oder fier auss gehalten.. *) Elisabeth kom 19. Marts 1577 til Frederiksborg i Anledning af Sofies 
forestaaende Barselseng (Rørdam, Monumenta historiæ Danicæ II , 615)- 
Christian IV blev født 12. April. 

') erfreuten. 

') grevink (plattysk), Grævling. . 

^) degelik (plattysk), duelig. Hir mit wil ich e: g: gott dem almechtigen befelen in seinemi 
gnadereichen schutz, der beware e: g: fur allem vbel. Datum^ 
schandel burck den 12 nouember anno 79. 

Sophia, 

e: g: getreuwe tochter, 

die weil ich lebe. Borgmester Hans Nansens Efterslægt. 

Ved Louis Bobé. I Historisk Tidsskrift (3. Række I, 131 fif.) har Fr. Hammerich 
offentliggjort en udførlig Biografi af Hans Nansen den ældre og 
dertil — nærmest paa Grundlag af Stamtavlen i Giessings Jubel- 
lærere (II, 2. Afd., S. 142) — knyttet en kort Udsigt over hans Afkom, 
sluttende med de Ord, at Hans Nansen „ikke har Skam af sin 
Efterslægt". En Række dygtige og hæderlige Embedsmænd i 
Danmark og Norge havde gjennem to Aarhundreder og sex Slægt- 
led vidst at hævde Navnets Anseelse, og for faa Aar siden, en 
Menneskealder efter at Hammerich skrev sin Afhandling, har 
Fridtjof Nansens Togt over Grønlands Indlandsis atter bragt 
Slægtens Navn paa Alles Læber. Derfor turde nærværende lille 
Udarbeidelse netop nu have Krav paa nogen Interesse.^ 

Familiens Stammenavn afledes fra det gammelnordiske- 
Mandsnavn Nafne eller Nane^) som især forekommer i Sønder- 
jylland, og det er da ogsaa her vi træffe Hans Nansens For- 
ældre; længere tilbage er det hidtil ikke lykkedes at forfølge 
Slægten. Stamtavlen begynder altsaa med: 

I. Evert Nansen „ærlig og velagt**. Borger og Kjøbmand i 
Flensborg, f 22. Dec. 1613, gift med Maren FedersdaUer. Af 
deres Børn kjendes kun: ^) Se mere herom samt om en anden nulevende Familie Nansens Oprindelse 
i Hist. Tidsskr. anf. St., 135 f. — I Hamborg døde 1417 Raadmand 
Hans Nanne og 1454 dennes Søn Eler Nanne. Zeitschi'ift des Vereins 
mr hamb. Gesch. H (1849) 229. 10 

il. Hans Nansen, f. 28. Nov. 1598 i Flensborg. I Aaret 1614 
rejste han med sin Farbroder Hans til Rusland, langs Norges 
Kyst til Ishavet, vendte det følgende Aar tilbage til Kbhvn., 
tog 1618 Tjeneste hos Borgmester Peter Svendsen i Helsingør 
og sejlede en Tid lang for denne som Skipper paa Rusland. 
I kongelig Tjeneste overtog han 1620 en Udrustning for at 
knytte Handelsforbindelser med Egnene omkring Petschora 
og berejste det hvide Hav til Arkangel. Efter Hjemkomsten 
fik han Ansættelse paa Mikkel Vibes Kontor, traadte 1621 i 
det islandske Kompagnis Tjeneste og sejlede derefter i atten 
Aar som Købmand paa Island. Udnævntes 11. Mts. 1639 til 
Raadmand i Kbhvn., blev 21. Dec. s. A. Direktør for islandsk 
Kompagni og 6. Mts. 1644 Borgmester, aflagde 28. Oktb. 
1660 Ed som Raad og Præsident i Kbhvn., fik 26. Feb. 1661 
Sæde i Højesteret og beskikkedes 1. Okt. 1664 til Medlem 
af Lovkommissionen. Død 12. Novbr. 1667. — Gift 5. Nov. 
1626 med Sofie Hansdatter, f. 28. Jan. 1602, f 12. Jan. 1674 
(Forældre: Borgmester Hans Pedersen i Slangerup og Maren 
Surbæk) — 5 Børn: 

III. 1. Mikkel, f. o. 1630, islandsk Købmand, begravet i 
Marts 1659 i Nikolai Kirke, saaret ved Stormen paa 
København. Gift med Karen Rasmusdatter Helkand (Dat- 
ter af Købmand Rasmus Jensen H. og Karen Peders- 
datter), t 1673 paa Fæveile, begr. 12. Maj s. A. i Niko- 
lai Kirke. (Gift 2« med Mathæus Rudolf Rheinfranck i) til 
Fæveilegaard ved Grenaa, Sekretær i tysk Kancelli 1656 — 
63, t 1680). 3 Børn. 
IV. 1. Et Barn, begr. 24. April 1655. 
IV. 2. Cathrine, f. 1. Marts 1656, f 17. Maj 1672, gift 
2. Nov. 1670 med Pedet^ GriffenfeUit, Greve af Griflfen- 
feldt. Herre til Samsø, Brattingsborg og Visborg, 
Ridder af Elefanten og Danebrog, Gehejmeraad, Stor- 
kantsler, Universitetspatron, f. 24. Aug. 1635, t li- 
Marts 1699. *)Jvf. Museum 1890, S. 115; Personalh. Tidsskr. 2. R. VI, S. 4. 11 

IV. 3. Sophia, f. 10. Feb. 1657, f 16(13?) Juni 1704, gift 
1672 med Christian v. Gersdorff til Isgaard, Rentemester ^ 
Etatsraad og Amtmand over Kalø Amt, f. 23. Marts 1644,- 
t 29. Mai 1725, begge -begravne i Tved Kirke (Mols- 
Herred) i). 
m. 2. Dmihe, f. 29. Jan. 1633, f 20. Mai 1675, begr. 14. Juni 
s. A. i Nikolai Kirke, gift 1^ 9. April 1654 med Finvr 
Nidsen, Borgmester i Kbhvn., f. i Ribe 16. Marts 1594,. 
t 14. Juli 1663, begr. 22. Juli s. A. 2' 4. Juli 1665 Peder 
Pedersen Lerche til Rydgaard, Raadmand i Odense, Justits- 
raad (adlet 1679), f. 1614 i Nyborg, f 1. Jan. 1683, begr. 
12. Jan. s. A. i Nikolai Kirke. (Han ægtede 1® Anna Hase- 
bard, f. 3. Mai 1,605, f 30. Nov. 1658. 2^ Sofie Peders-^ 
datter. Datter af Borgmester Peder Pedersen, f 1663). 
m. 3. Hans, f. 13. Aug. 1635. Sendtes 1652 til Danzig for at 
lære Bogholderi og gjorde derefter Handelsrejser til Preussen^. 
Holland og Island. Blev 1655 Vinterkøbmand paa Færøerne- 
for det islandske Kompagni og sejlede i Vinteren 1656 — 57 
til Amsterdam, hvor han studerede Nautik. Udnævntes 27.. 
Dec. 1670 til Medlem af Kommercekollegiet, fik 1671 Sæde- 
i AdmiralitetskoUegiet, blev 17. Jan. 1679 Kommerceraad, 9. 
April 1685 Justitraad, 17. Aug. 1688 Etatsraad, 7. Juli s. A. 
Præsident i Kbhvn., og 4. Marts 1693 virkelig Etatsraad.. 
Død 9. Juli 17133). Qift gj, Novbr. 1665 m. Elisabeth Peders- 
datter (Datter af Peder Pedersen, Borgmester i Kbhvn. og^ 
Assessor i Højesteret og Margrethe Hansdatter), f. 24. Aug^ 
1648, t 23. Febr. 1694. 10 Børn. 
IV. 1. Hans, f. 17. Aug. 1667, f 10. Jan. 1668. 
IV. 2. Scyphia, f. 7. Nov. 1668, f 14. Juli 1669. 
IV. 3. Hans, f. 4. (24.) Aug. 1670. Sorø ungt Menneske 
sendtes han paa Rejser, traadte efter Hjemkomsten i *) Sjæll. Reg. 37, fol. 765. Personalia G. i Rigsarkivet. 

*) Jvfr. O. Nielsen, Københavns Hist. og Beskr. V. 420--22. o. a. St. 

*) Genealogisk-biogr. Archiv I; S. 167—71. Kbhns. Diplomatarium VL, 115.. 

Medd. fra det kgl. Gehejmearkiv og Kongerigets Arkiv,. 1886—88. S. 107,. 

110 ff. Univ. Ligprogram o. Elisabeth Nansen. 12 

"dansk Militærtjeneste og avancerede til Kapitajn. Allerede i 
Aaret 1700 havde han Titel af Kancelliraad, da han 2. Marts s. A. 
faar kgl. Bevilling til ^uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra 
Prædikestolen**, at hjemmevies til Maren Tygesdatter (Jespersen), 
Datter af Tyge Jespersen til Mattrup og Skjæring-Munkgaard^). 
D. 8. Jan. 1707 fik han Expektancebrev som Amtmand o. Silke- 
borg og Mariager Amter efter Knud Gjedde, der døde s. A. 9. Jan. 
1708 udnævntes han tillige til Amtmand o. Dronningborg Amt 
og 9. Nov. 1709 til Justitsraad«), Efter Svigerfaderen arvede 
han Skjæring-Munkgaard , hvor han til Stadighed boede. Han 
•døde paa sin Gaard 29. Mai 1716, kun 45 Aar gi. og bi- 
sattes i Egaa Kirke. Enken fik 12. Juni 1716 kgl. Bevilling 
»til at sidde i uskiftet Bo, 21. Juli 1718 sluttedes Skifte med 
:Samfrænder. Formue og Indtægt udgjorde 9965 Rdl. 2 |. 12 i3, 
Boets Gæld og Besværing beløb sig til 9744 Rdl \t % 1 fi. ') Jydske Reg., 21, 73. T. A. Becker, Orion, Kvartalsskrift U, 1851, 42. 

') Jydske Reg. 23, 462. Allerede i Aaret 1699 beder han i en Skrivelse til 
Storkantster Reventlow om at faa „Bestallung auf die succession von dem 
Herm Knud Gede, Amptmann fiber Silkeborg und Mariager Ampter, 
wodurch ich alszdann dieser orten zu einer guten Partey gelangen kOnnte*. 
(Breve til G. Reventlow i Rigsark.). 

^) Hr. H. P. A. Ghristensen, Lærer i Egaa, har havt den Godhed at anstille 
Efterforskninger vedrørende endnu bevarede Minder om Hans Nansen og 
var omsider saa heldig paa Skjæring-Munkgaards Lofl at finde en med 
Inskription forsynet Kisteplade, der stammer fra den Nansen'ske Familie- 
begravelse. Efter den velvilligst meddelte Kopi af Indskriften lyder denne : 
»Welædle og Welbiurdig Hans Nansen Til Skiæring Gaard, Kongl. Majts 
Justits og Cancellie Raad, Ampt Mand over Dronningborg, Silkeborg Og 
Mariagers Ambter, Fød udi Kiøbenhafn 1670 d. 24 Augusti, Levede efter 
7 Aars uden Lands Reise og 5 Aars Krigs Tieniste Til det sidste som 
Capitåine udi Braband Og Flanderen, udi Egteskab 16 Aar Med Velbr. 
Frue Maren Tygesdaatter og aflede 3 Døttre, Hvor af den Mellemste or 
iør Faderen i det Ævige, Haver her Til Hvile nedlagt sine Dødeligheds 
Lefninger d. .29. May 1716 indtil den store Forsamlings Dag Med Siælen, 
som er i Glæde hos Gud, Mens Nafnet Bliver i Kiærligste Minde saa 
'Vel hos Scepteret som hver ret Dømmende Undersaat. — Tre Konger 
tre Hans Nansener, | Med hæld og ynde Tiente, | Monarcherne hos hver 
jsær, I Den førstes Iver Kiente. | Saa længe Dyd i hver en Stand, | 
Ved Scepterets Frihed Lønnis | Af danske Kongers Milde Haand | Skal 
ifansens Minde grønnis. 

Jvfr. Danske Atlas lU, 76, IV, 319, 347. Andre Medd. skyldes d*Hn'. 
•Jul. Bidstrup, fh. Provst Bfilow i Hjorthøj og Proprietær W. Schmidt til 
Skjæring-Munkgaard . 13 

Maren Tygesdatter, der anden Gang var gift med Rasmus 
Randlef til Skjæring-Munkgaard, døde paa denne Gaard Natten 
mellem 26. og 27. Sept. 1727. Skiftet efter hende blev sluttet 
16. Nov. 1730, Boets Indtægt udgjorde 1401 Rdl. 4 /?, medens 
dets Udgift beløb sig til 11,605 Rdl. 4 ^ 2 /?. — 3 Børn. 
V. 1. Elisabeth, f. o. 1707, f 28. Aug. 1753 i Kbhvn. ugifte). 
V. 2. En Datter, t før 1716. 

V. 3. Ingeborg Christine, dbt. 27. Juli 1715 i Egaa Kirke«), 
t 19' Jan. 1808 i Kbhvn., begr. 27. Jan. paa Assistents 
Kirkegaard. Gift 28. April 1756 med Peter Ludvig 
Munch, (Munch, Munnlch), f. 22. Juli 1706, f 27. Febr. 
1785 i Kbhvn., Konferentsraad og Deputeret i General- 
komn^issariatet. 
IV. 4. Margrethe, f. 26. April 1672, f 1742, gift 15. Juli 1691 
med Christian Mule, Assessor i Hofretten, f. 11. Sept. 1654, 
t 1705 (gift 1« 1689 med Margrethe Dysseldorfif, f 20. Sept., 
begr. 7. Okt. 1690, Enke efter Byfoged Peder Willumsen 
Deichman, begr. 22. Dec. 1684). 
IV. 5. Sophia, f. 15. Apr. 1676, f 1729, gift V med Sigfred 
Friis Dverig^ f 23. Marts 1710, Justitsraad og Borgmester i 
Kbhvn. 2« 1713 med Johan 8chrader% f. i Munster 20. 
Febr. 1663, t 20. Sept. 1736 i Kbhvn., som Etatsraad og 
Præsident i Kbhvn. (Han ægtede 1^ Louise Hedevig Hylling, 
2« Sara Mansholt, begr. 2. Okt. 1711). 
IV. 6. Pedei-, f. 20. Mts. 1678, f 29. Mai 1681. 
IV. 7. Mikkel, f. 30. Jan. 1680, f 20. April s. A. 
IV. 8. Peder, f. 30. Jan. 1684, f 30. Nov. s. A. 
IV. 9. Peder, f. 16. Juni 1686, levede 1694, f ung. *) Jvfr. Forseglingsprot. i Borgrettens uregistrerede Skifter i Rigsark. 
Elisabeth og Ingeborg Christine Nansen faar Bevilling at være deres egen 
Værge 15. Mai 1750 (Sjæll. Reg. 61,496), deres med hinanden oprettede 
Forskrivelse faar 7. Sept. 1753 kgl. Stadfæstelse (Sjæll. Reg. 63,631). 

*) Livrentesocietetets Inskriptionsprotokol for 1747 i Rigsark. — Paa det i 
forrige Bind af Tidsskriftet fremsatte Spørgsmaal ang. Hans Nansens Børn 
modtoges velvillige Oplysninger fra d'Hrr. Docent H. Gram og Th. Rfltzou. 

») Generalia 4to Nr. 23 i Rigsark. 14 

IV. 10. Mikkel^), f. 9. Sept. 1687, begr. 14 Mts. 1747, 62 Åar 
gi. Kancelliraad og Landsdommer paa Bornholm (Svaneke) 
3. Aug. 1716«), gift P 13. Maj 1747 med Agnete Elisabeth 
MilUer, dbt. 9. Dec. 1695, bgr. 26. Mai 1723. (Forældre: 
Ancher Anthoni Muller og Magdalene Margrethe Heseler). 
2^ 14. Juli 1725 med Karen Wolfsen, f 1738. (Forældre: 
Didrik Wolfsen, Stadsløjtnant og Kbmd. i Svaneke, og Bar- 
bara Bohn). 4 Børn. 

V. 1. Elisabeth Magdalene, dbt. 12. Febr. 1722, f 6. April 
1768, gift 2. Dec. 1749 Ancher Anthoni Muller (d. y.), dbt. 

25. Oct. 1718, t 19. Maj 1773, Landsdommer paa Bom- 
holm. 

V. 2. Hans, dbt. 3. Maj 1723, blev 5. Oct. 1742 Fændrik 
reforme ved det holstenske gevorbne Reg., 10. Sept. 
1743 Sek. Ltnt., 18. April 1747 Prem. Ltnt. ved det 
nyoprettede falsterske Reg., 19. Juli 1755 Kapitajn ved 
det slesvigske Nationalreg. , 16. Oct. 1760 karakt. Major, 
blev 19. Sept. 1764 forflyttet til ploenske gevorbne Reg., 
19. Maj 1767 til Dronningens Livreg., 24. Sept. 1772 til 
Kongens Reg., blev 21. Oct. 1774 Oberstltnt., 19. Juli 
1775 Kommandant paa Bornholm, 22. Oct. 1783 karakt. 
Oberst. Død 12. April 1787, begr. s. M. i Rønne. Gift 

26. Marts 1756 med Louise v, Berbandt (Perbandt), f. 
1739, t 25 Okt. 1766 i Ærøskjøbing«) (Datter af Chri- 
stian V. B., Oberstlnt. v. falsterske gevorbne Reg.*). 
4 Børn. 

VI. 1. Christiane Antoinette, f. c. 1758, begr. 3. Sept. 1796, 
38 Aar, gift 3. Aug. 1785 med Ditlev Ludvig Rogert, ^) For talrige Oplysninger vedr. den bornholmske Gren af Slægten takkes 
d'Hrr. Jul. Bidstrup, Kapitajn Harbou og Læge Zahrtmann. Jvfr. Bid- 
strup: Stamtavle over de bornholmske Familier Mflller, Madvig og Sode. 
1884. 

-) Sjæll. Reg. 48, 416 og 51, 431. 

*) Adresse-Avisen 1766, Nr. 164. 

*)Begr. 13. Marts 1794 i Rønne; 84 Aar gi. Ifølge Meddelelse fra Hr. 
Landraad A. v. Perbandt i Bischofsburg tilhører Chr. v. B. næppe Adels- 
slægten Perbandt, men snarere en borgerlig Familie af samme Navn 
der har været bosiddende i Landsbyen Brandenburg i Østpreussen. 15 

if. 11. April 1742 i Utterslev (Lolland), f 9. Marts 1813, 
Vicelandsdommer paa Bornholm, Landsthingshører og 
Skriver, 'hompanerede Melodien til „Kong Christian stod 
ved højen Ma^,^ og gjorde sig fortjent af Hvedeavlens 
Indførelse paa Bomhokn (1798). 

VI. 2. Louise Cathrine^ f. ca. 1760, f i Kerteminde 20 Juli 
1833, .78 Aar gi., gift 16. Sept. 1789 med Christopher 
Schrøder Andresen, L 3. April 1760, f 18. Mai 1832, 
Mag. <og tit. Professor^ Sognepræst til Kerteminde og 
Drigstrup, 

TI. 3. Sophia Birgitte, f. 14. April 1763 i Ærøskøbing, f 19. 
April 1J82, gift -3. Aug. 1781 med Johan Frederik v. 
Leth, f. ± Juni 1787, f 7. Marts 1817, Generalløjtnant, 
Kommandant i Kbhvn., SK. af Dbg. 

VI. 4. Ingeborg €hrisUne, f. 1765, f 3. Sept. 1843, gift 25. 
Jan. 17S5 med Andreas Fuglsang Rasch, dbt. 30. Mai 
1766, t 14. ^Olkt. 1831, Regimentskvartermester og Audi- 
tør ved Bomholms Artilleri (V12 1790—^77 1829), Over- 
krig^ommissær (^^2 1812) samt By skriver i Rønne. 
V. 3. MoHen Behn, dbt. 10. Marts 1728, f før 1756 uden Børn. 

Kaldes 1747 Værkbase paa Christiansø, 1748 Søløitnt. udenlands. 
V. 4. Ancher Anthoni, f. c. 1730, f 13. Mai 1765, blev 20. Nov. 

1761 Sorenskriver i Ytre Sogn (Bergens Stift), gift 19. Sept. 

1763 med Fetrikke Johanne Leierdahl, 

VI. 1. Hams Leierdahly t paa Kirkebo i Vig 17. Sept. 1764, 
Stud. fra Roskilde 1784, Gand. jur. 1789, Vicelands- 
dommer paa Lolland og Falster 14. April 1800, Birke- 
dommer i Frederiksværk og Halsnæs Birk paa Sjælland 
(Afsked 23. Dec. 1803), Sorenskriver i Guldalen i Thrond- 
hjem 1809, i Jæderen og Dalerne 1813, Medlem af Stor- 
thinget for Stavanger, f 15. Mai 1821. Gift P 1796 med 
Albertine Christine Hassier, f. 17. Sept. 1778, død som Prior- 
inde for Estvadsgaards Kloster 11. Marts 1862 i Hillerød, 
»(Datter af Generalkrigskommissær Albert Sebastian Hass- 
ier). Efter at være separeret omtr. 1808 blev Nansen 

gift 2<> 6. Juli 1810 (Frue Kirke) med Vendelia Christiane 

3 16 

Louise Møller, f. 2. Mai 1790, f 7. Marts 1868 i Christiania. 

(Datter af Hof-Bogtrykker Møller i Kbhvn.) 11 Børn. 

VIL 1. Jlbertus Sebastian, dbt. 17. Sept. 1796, f 19. Aug. 
1844, norsk Artillerikaptajn. 

Vn. 2. Johanne Christine, f. 7. April 1798, t 3. Jan. 1886 i 
Roskilde, gift 14. Jan. 1827 med Gottlieb Schønheyder^ 
f. 22. Okt. 1790, t 18. Nov. 1882, Sognepræst tii 
Hjørlunde. 

VII. 3. Ingeborg Louise, f 1799, 7 Uger. 

Vn.'4. Anna Bolette, f. 1800, f 1817 i Kbhvn. 

VII. 5. Adelheid Cathrine, f. 15. Aug. 1801, fi Marts 1873,. 
ugift. 

VII. 6. Ancher Anthoni, t 1802, f 1815 som norsk Kadet. 

VII. 7. HenrieUe Frederikke, f. 20. Nov. 1804, t 18. Nov. 
1861, ugift. 

VIL 8. Hans, f. 23. Aug. 1806, f 19. Mai 1807 i Kregome. 

VII. 9. Hanne Emilie, f. 12. Nov. 1815, f 22. Juni 1873 
paa Lungholm (Lolland). 

vn. 10. Baldur Fridtjof^), f. 30. Dec. 1817, f 2. April 
1885, Student 1835, Cand. jur. 1841, Overretssagfører 
i Christiania 1849, gift 1^ 1854 med Antoinette VU- 
helmine Védastine Aimée Moltke Sørenssen, f 21. Decbr. 
1854 (Datter af Generalmajor, Kammerherre Frederik 
Moltke Sørenssen og Johanne Védastine Malthe). 2^ 2. 
Marts 1858 med Adelaide Johanne Isidore Baronesse 
Wedel' Jarlsberg , f. 26. Dec. 1821, t 31. Juli 1877, 
(Datter af Major, Baron Christian Frederik Vilhelm 
Wedel- Jarlsberg til Fomebo. Gift P 14. Apr. 1844 med 
Lieutenant Jacob Bølling, f 21. Sept. 1853). 
VIII. 1. Hans MoUke, f. 7. Dec. 1854, f L Aug. 1867. 
VIII. 2. Fridtjof, begr. i Christiania 10. Maj 1860, iVi 

Aar gi. 
VIII. 3. Minna, begr. i Chra. 7. Aug. 1860, 1 Md. gL ^) Oplysningerne vedrørende den norske Gren af Slægten skyldes d'Hrr. Ar 
kivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas' og Bureauchef Lassens velvillige Imøde- 
kommen. Direkte Henvendelser til Familien forbleve ubesvarede. 17 

Vni. 4. Fridtjofy f. i vestre Aker ved Christiania 10. 
Okt. 1861, Student 1880, Konservator ved Bergens 
Museums naturhistoriske Afdeling 1882, Dr. phil. 
i April 1888, Fører for Skiexpeditionen over Grøn- 
lands Indlandsis fra April 1888 til Mai 1889, 
Konservator ved det zootomiske Musæum i Ghra. 
og Docent i Biologi, Ridder af St. Olafs og Dbg. 
Orden p. p., har flere videnskbl. Medailler. Gift 
6. Sept. 1889 med Eva Helene Sars, f. 7. Dec. 
1858 i Ghra., Koncertsangerinde, (Datter af Pro- 
fessor, Dr. phil. Michael Sars). 
Vm. 5. Alexander Christinus, f. 18. Nov. 1862, Stud. 
1881, Gand. jur. 1886, Overretssagfører i Ghra. 
1889, gift Hampton in Arden (Warwickshire) 21. 
Jan. 1891 med LUian Pet/ton, f. 17. Febr. 1862. 
Vn.U. Nanna, f. 20. Nov. 1820, f Febr. 1821. 
V. 6. Agnete Elisabeth, t ca. 1732, f 22. Juli 1766 i Rønne, 

ugift. 
V. 7. Peder Mule, f. 1734, f c. 1756 (Skifte sluttet Kbhvn. 
15. Juli), Lærling v. Asiatisk Kompagni. 
m. 4^., Maren, f 23. Aug. 1677, gift 1655 med Ditmar Boefcke 
tQ Førslevgaard, Raadmand i Kbhvn. og en af Stadens 32 
Mænd, f. 24. Mai 1612 i Dortmund, død 26. Aug. 1681. 
(Gift P Gecilie Glausdatter, 2<> Anna Multerpass^)). 
ni. 5. EveH, f. c. 1644, Student fra Frue Skole, studerede 1667 
Jura i Leyden^), f c. 1670. ^) O. Nielsen, Kbhvns. Beskr., V., 442. 
«) Pers. Tidsskr. IL, 206. 18 Peter Erichsøn Arbins Optegnelser, 

meddelte af Haagen Elrog Steffens. In nomine Jesu. 

A° 1674 den 28de Decembris er jeg Peter Erichsøn Arbien født 
her til verden af ærlige og ægte Forældre, min fader Raadmanden 
i Arboga stad ærebaaren og velvise Erich Nielssøn Arbien, min 
moder ærebaaren og gudelskende Brigitta Petersdaatter Brandin^). 
Min faders fader var raadmanden i dito stad Niels Andersøn, min 
moders fader fordum Inspecteuren over Gref Magni de la Gardie 
Jemverker og underliggende gods Peter Gustafsøn Brandin. A° 1675 
den Ilte Januarij er jeg i den hellige trefoldigheds navn døbt al 
Dom. Olao Lindelio, Sogneprest til Næsby menigheder, og meren- 
dels blev siden i min morfaders hus opdragen i 5 aars tid, hvorfra 
jeg siden blev hjemkaldt af mine forældre til Arboga for at gaa i 
skole hjemme i huset hos en privat praeceptor en student ved navn 
Andreas Moriin, til jeg fik en forsmag paa min gramatica, der 
efter blev introducerit in Schol. Lat. Arbogiens. & class. Reet. og 
continuerede der ibidem, til jeg var i mit 14de aar, derefter jeg 
fik lyst til penden, hvorfor min fader lod sætte mig til Stads- 
syndicum Nicolas GoUyn i Arboga, hvor jeg mig i skrivende et 
aars tid exercerede, siden blev holdt hjemme en tid i regneskole 
og videre at gjøre mig penden og regnekonsten mægtig, lod min 
fader mig komme til en herredskriver i Wermeland ved navn 
Johan Lofimann, fra hannem pro exercit: til en anden herred- 
skriver ved navn Johan Ørberg^ hos hvilken jeg i tvende aars 
tid continuerede, derfra blev vocerit, endskjønt endnu img, af 
hans kongl. Maj. af Sverrig^ factor og rentemester velbaame Hr. 
Hans Ehrenpreus Junior i Ørebro for bogholder, og efter at *) Herved stadfæstes altsaa den af Fuldmægtig Thomle i Personalhist. Tids- 
skrift 2 R. V, 181 fremsatte Formodning om den norske Familie Arbins 
Slægtskab med de svenske Adelsætter von Arhin og Stjemsparre. (Anrep, 
Svenska Adelns Åttartaflor I, 82 og IV, 197.) 19 

han formedelst stor travaille med 2de vigtige bestillinger over- 
drog rentemesterbestillingen til hr. Johan Garlheim, maatte jeg 
antage dito Carlheims bøger og regnskaber, hvormed jeg i 5 aars 
tid continuerede, og videre at komme fort, engagierte jeg mig 
hos Kongens Kammerherre og Oberhofjægermester i Stock- 
holm høivelbaame Hr. Baron Gustaf Otto Mørner, hvor jeg til 
videre employe for hofmester og hans egen haandskriver blev 
antagen, og efterdi hånd af kongen blev commenderit til Grøn- 
land^) i en commision fik jeg til hans hjemkomst permission 
at besøge min fader, som. Gud bedre, ei bedre afgik, end 
jeg hel uskyldig blev tvungen af en student, nafnl. Johan 
DahUin, til at duellere med sig, hvor han efter nogen stundz 
modstand blev paa pladsen; derefter jeg mig retirerte hid til 
Norge med største hazard og møie; den 6te July Anno 1697 
skede skaden og samme aar Anno 1697 den Ilte July kom hid 
til Norge, hvor jeg mig det første aar opholdt foruden condition, 
siden vocerit til hr. Høivelbaarne hr. General Major Haus- 
mans saug- og temmerbrug, hvor jeg var i tjeneste et aars tid, 
opholdt mig siden hos fordum fogden Sr. Jens Pedersøn Holst 
et aars tid, blev derfra igjen af min forrige herre Hr. General- 
major Hausman ved dessen egen Skrivelse kaldt tilbage til hans 
brug og forblev siden der i 6 aars tid og under samme tid op- 
tændte Gud en kjærligheds ild imellem mig og Provstens Mag. 
Jens Pedersen Holms kjære daatter paa Skedsmo gudelskende 
pige Johanna Holm, som Aar 1685 4de Octob. er fød hid til 
verden, faderen, som ovenmeldt. Moderen Gudelskende Matrona 
Sara Nielsdaatter Dorph. 

Anno 1707 den 6te October blev voris brøUupsdag paa 
Skedsmo præstegaard holden og vielsen forrettet af min stifvær- 
fader Hr. Hans Arentzøn, sogneprest sammesteds, samme høst 
fløttet vi til Christiania 2). 

Anno 1708 den 18de July fløttet vi i voris kjøbte gaard» 
Anno 1708 den 6te September, klokken 9 efter middagen ^) Skal vistnok være Grønlund (i Westmanland) ; om Otto Mørner^ se Anr^^ 

Sy. Adelns Åttartaflor II; S. 953. 
') Han blev her Egøbmand og Vandinspektør. 20 

blev woris første søn, Jens ^), fød hid til verden og den 8de ditto 
døbtes af professor og provsten hr. Johan Trelund. Fadderne 
vare Høivellbaarne hr. Generalmajor Hausnian og Gommerce- 
raad Gjord Andersøn, samt frae General Majorinde Hausmans 
og min værmoder Sara Dorph. 

Anno 1709, den 13de August Kl. 7 efter middagen fødtes 
vor datter Brigitta, døbtes den 16de 2) dito af Hr. professor Tre- 
lund faddere Hr. Admiralitetsraad Treschow, Sr Peder Iversøn 
og Monsr Lars Ancher, samt min værmoder Mad. Sara Dorph 
og Madame Berte Liwyns. 

Samme aar den 20de November kl. 9 formiddag døde voris 
datter Brigitta og blev af hr. professor Trelund begraven paa 
vor frelsers kirkegaard her i Christiania. Sjælen er visselig i 
Guds haand, samme Glæde unde os Gud! 

Anno 1710 den 16de September klokken 3 efter middag 
fødtes vor søn Erich Nicolaus^) og døbt den 20 dito af pro- 
fessor Trelund. Faddere: Hr. Proviantforvalter Lorentz Voigt 
og Sr James Collet Junior samt min værmoder Sara Dorph, Ma- 
dame Anna Mullers og Mademoiselle Margaretha Hansdaatter. 

Anno 1711 den 2den October kl. 4 om morgenen fødtes 
vor datter Sara Brigitta, døbt den 9de*) Dito af provsten Mag. 

^) t som Vinhandler i Hamborg. 

*) Efter Ministerialbogen er hun døbt ^Vs- 

*) t "7ii 1745 som Rektor ved Christiania lærde Skole og Kancelliraad 
(Dansk biogr. Lex. I, 305), * Else Marie Arctander, dbt. "/e 1721, f ^Vi 
1800 og * 2) Mandens Efterfølger som Rektor, Justitsraad Jac. Peter 
Hersleb, f. 1717, t 1781. Med Arbin havde hun 3 Børn; 

a) Sophie Johanne A., døbt ^Vs 1739. 

b) Peter A., døbt ^Vg 1740, begr. 'Vg 1804, By- og Raadstueskriver i 
Christiania, * V^ 1781, Gertrud Juel f. c. 1746, f 7^ 1823. 3 Røm: 

1) Else Sophie Dorothea A., f. ^V^o 1782, t ^Vs 1859, * 1810 Søren 
Rasmussen, f. ^Vij 1768, t ^Ve 1850, Professor ved Christiania 
Universitet, siden Zahlkasserer. 

2) Erik Nikolai A., f. ^7^ 1783, f Vs 1814, Regimentskvartermester. 

3) Elisabeth Marie A., f. »Ve 1784, f "A 1872, * 1) Niels Schiøtt, f. 
"A 1780, t "/g 1824, Oberst, R. Sv. O., • 2) "/^ 1826 Johan Nicolai 
Lohman Krog, f. 7^ 1787, f '7io 1856, SUtsraad, Oberst, R. Seraf., 
Stk. Sv. O. 

c) Erik Nicolai A., døbt "/j^ 1743, f » Kontrollør ved Oppebørsleme 

Christiania. 
*) Ifølge Ministerialbogen døbt 7de October 1711. * 1) Løjtnant Fockenstrøm, 
* 2) Kæmmerer Winberg. 21 

Peder Lange. Faddere: Hr. raadmand Peder Pedersen Muller, 
Hx Capitain Dam og Monsr Oluflf Ancher Item provsten Mag. 
Langes og Capellanen Magister Davids kiærester. 

Anno 1713 den 5te January kl. 1 formiddag fødtes vor søn 
Hans^), døbt den 10de Dito af Provsten Mag. Peder Lange. 
Faddere: Sr. Jens Hellesøn Holter og Sr Hans Golbjørnsen. 
ittem min værmoder Mad* Sara Dorph, Madame Petronelle Raverts 
og Mademoiselle Karen Ancher. 

Anno 1714 den 4de January kl. 9 om aftenen fødtes vor 
datter Anna Catharina og døbt den 8de dito af provsten Mag. 
Lange. Faddere : Sr Kilian Hansøn, Si" Poul Christian Schindler 
og Hr. Kr^sprocureur Gøtsche. Item min værmoder Sara Dorph 
og Madame Kirstine Grevenkops 2). 

Anno 1715 den 28de May kl. 2 formiddag blev vor datter 
Maria Elisabeth fød, og døbt den 1ste Juny^) af provsten Mag. 
Lange. Faddere: Hr. Capitain Peter Grevenkop^ Hr. Controleur 
Henrich Ravert og Monsr Anthone Holter. Item Madame Maren 
:sal. Erich Anchers og Madame Mag. Berent Breviigs. 

Anno 1716 den 25 Septembris kl. 9 slet om eftermiddagen 
t)lev voris søn Magnus Gustavus*) født og døbt den 28de Dito 
^f provsten Mag, Peder Lange. Faddere: Hr. Major Ausig, Hr. 
Capitain Weinigel og Hr. Erland Michelsen. Item Madame Elen 
Ausigs og Madame Margaretha Catharina Helms. 

Samme aar den 28de December døde vor lille datter Anna 
Catharina om aftenen kl. 7 slet af Børnekopperne og blev be- 
graven 10de Dito. 

Anno 1717 den 30te Octob. kl. 3 om morgenen blev voris 
5øn Peter født og døbt 3die Nov. af Capelianen Mag. Berent 
Breviig. Faddere: Hr. Cancelliraad og Præsident Falch, Hr. *) t Via 1766, Tegnelærer for de kgL Pager og Landkadettenie. (Weilbacb, 
Kunstnerlex. I. 34.) 

') Her er i Margen tilføiet med smaa Bogstaver: NB. Musik: 

") Ifølge Ministeiialbogen døbt 8de Juni 1715. 

*) t 'Vi 1760, Ho^medaljør og Medlem af Kunstakademiet (Dansk biogi*. Lex. 
I, 306), * Margrethe Magdalene Busch, f Vi^ 1779 i Frederiksstad. 2 
Døttre, af hvilke Johanne Marie A. f. "/« 1744, f V^ 1804, • "/^ 1768 
Thomas Rosmg de Stockfleth, f. V„ 1742, t 'Ve 1808, Sorenskriver 1 
Eker, Modum og Sigdal, Justitsraad. 2* 

Major Rapp og Hr. Capitain Bentzleben; ttem' Madkme Annai 
Ole Simensens, Madame Maren Gunder Engebretsens og Mademoi- 
selle Mai^areta Grevenkop. 

Anno 1718 den 21de Februar klokken 11 formiddag døde 
voris søn Peter og blev begraven den 22de Dito. 

Anno 1719 den 15de January kl. 9 om eftermiddagen blev 
voris datter Johanna fød og døbt den 29de Dito af Hr. Simom 
Kock. Faddere- Sen. Anders Hansen Holst, Hr. Liv Hansen^ 
Holst og Monsr Jacob Jørgensen. Item min; svigermoder Madame- 
Sara Dorph og Madame Maren Ole Christensens. 

Samme aar den 20de Februar kl. 5- eftermiddagen døde- 
voris lille datter Johanna og blef begraven den 2Tde Dito. 

Anno 1721 den 13de January kl. 9 formiddag blev voris> 
datter Anna Sophia fød og døbt den t7de Dito af provsten: 
Hr. Anders Hoff. Faddere: Hr. Asessor Johan Henrich Munch« 
Senr Helle Michelsen og Hr. Regimentskvartermester Mogens 
Blix. Item min k: svigermoder Madam« Sara* Dorph og Ma- 
dame Eleonora Niels Michelsens. 

Anno 1721 Min ulyksaligste dag den tSde January klok- 
ken imellem 11 og 12 om middagen døde min allerkjæreste- 
hustru nu sal. Johanna Holm i hendes barselseng med det Ilte- 
barn paa 13 Aar, Gud trøste og husvale mig og mine smaa i 
dybeste sorg igjenlevende Hendis afskeen med mand, børn, slegt 
og venner var kjærlig, dog høist bedrøvelig, og hendis død salige 
Blef begraven den 24de Dito af provsten Hr. Anders Hoff og^ 
ligprædikenen af hannem forrettet. Text.. Ezech: 24. v. 16 og: 
Exord. Psal. 39. v. 10. 

Samme aar den 3die Marty kl. 4 om morgenen døde mim 
lille datter Anna Sophia paa Skedsmo prestegaard og blev: 
begraven i Skedsmo kirke den 7de Dito^ 

Tilføiet; Peter Arbin er død 1733. 

Originalen til disse Optegnelser ejes af Meddeleren. (Clhristiania); em 
Descendent af Forfatteren. 23 Genealogiske Optegnelser om de Personer, der har været 
optagne i ,Jhomas Angells Hus'' i Trondhjem. 

Af Karl Dons, cand. phQ. JtSlandt de mange og store Legater, soiii Trondhjem nyder godt af,, 
vil vel altid det af Thomas Angell ved Testamente af 28. Septbr. 
1762 oprettede Legat blive det største og mest velsignelsesrige for- 
denne By. Denne rige, ugifte Kjøbmand, der døde den 19. Septem- 
ber 1767, bestemte i sit Testamente med vedføiede Kodiciller, at alle 
hans Efterladenskaber paa enkelte faa Undtagelser nær, skulde tilfalde 
Trondhjems Byes Fattige, dog saaledes, at Efterkommere af hans 
Bedsteforældre, baade paa fædrene og mødrene Side, for saa vidt de 
var „udi fattige Omstændigheder", fremfor andre skulde nyde Del af 
det aarlige Udbytte. 

Denne sidste Bestemmelse var imidlertid vel egnet til at vække 
Tvivl om, hvorvidt Angells Legat skulde ansees at være saa nøie 
knyttet til Trondhjems By, at kun de af hans Slægt, som boede der, 
skulde nyde den i Testamentet bestemte Fortrinsret, eller om hans 
Slægtninge skulde præfereres, hvor de saa end maatte opholde sig. 
Det ubestemte i Testamentets Ordlyd har derfor vakt en Strid, som 
gjentagne Gange har blusset op uden endnu at have faaet sin Afslut- 
ning. Striden har væsentlig dreiet sig om Slægtens Adgang til at 
nyde godt af den aarlige Uddeling af de saakaldte „Angellspenge*, 
d. V. s. de to Trediedele af de aarlige Revenner, som uddeles hvert 
Aar paa Testators Dødsdag. Derimod ser man ikke, at der har været 
nogen større Uoverensstemmelse angaaende Slægtens Adgang til at 
optages i det efter Angells Død og ifølge hans Bestemmelse oprettede 
, Thomas Angells Hus**, idet man, som det lader til, ved Besættelsen 
af disse Pladse altid har taget Hensyn til Slægten uden Krav paa 
Bopæl i Trondhjem. Nogen egentlig Fortrinsret har man dog heller 
ikke her tillagt Slægten, idet trængende Slægtninge oftere har maattet 
staa tilbage for ubeslægtede Indvaanere af Trondhjems By. 

Forfatteren af dette lille Arbeide har imidlertid troet, at det vilde 
være af Interesse — baade som et Bidrag til, hvorledes man i Praxis har 
løst dette Spørgsmaal, og ikke mindst i genealogisk Henseende — at faa 
optaget en Fortegnelse over de Personer, som fra første Tid af og- 
indtil nu har havt Plads i Thomas Angells Hus, saameget mere som 
der intetsteds gives nogen saadan Opgave. Man har derfor været nødt 
til at søge Tilflugt til Stiftsdirektionens og de Angel Iske* Stiftelsers Jour- Jialer for at finde, hvem Pladsene i Aarenes Løb har været tildelte. 
Da Stiftelsernes Protokoller i den ældre Tid imidlertid er meget unøi- 
agtigfe, vil Forfatteren flerfor ikke paastaa, at Fortegnelsen er fuldtud 
tilfredsstillende. For at faa de genealogiske Notitser nogenlimde ud- 
tømmende og nøiaglige har Forfatteren undersøgt alle de personal- 
historiske Kilder, som stod til Raadighed. Sjelden Velvilje har under 
-dette Arbejde været vist af Hr. Bergingeniør Horneman, der har 
stillet sin Faders, afdøde Forstander Jacob Hornemans værdifulde 
haandskrevne Arbeider til min Afbenyttelse, ligesom jeg maa udtale 
min varme Tak til Arkivfuldmægtig E. A. Thomle for hans Raad og 
'Oplysninger. 

Thomas Angells Hus eller „Klostret** optager ifølge Testamentets 
Kodicil „her i Byen Trondhjem værende af Fødsel fornemme, men 
^formedelst Fattigdom elendige Mennesker, som oftest af Mangel paa 
„Huseværelser samt Livets Ophold, geraade udi ynkværdige Omstæn- 
„digheder." Det heder videre i § 1 Post 1,5: „Til Antagelse i dette 
„Hus præfereres alle de, som af min Slægt maatte findes og sig an- 
„melder^); dernæst alle skikkelige og fattige Enkefruer, Præsteenker, 
„Kjøbmænds- og Kongelige Betienteres Enker, ligeledes gamle Frøkener 
„og Jomfruer, samt gamle skikkelige, dette Steds værende Borgermænd, 
„der udi sin rørende Tid kunde have været Byen til Nytte/ Opførelsen 
blev paabegyndt strax efter Thomas Angells Død og efter Testamen- 
tets Bestemmelse indrettet saaledes, at hver Person fik eget Værelse 
og Kjøkken. Der skulde indtages 16 Personer af hvert Kjøn; imid- 
lertid ses, paa en enkelt Undtagelse nær, kun Kvinder at være op- 
tagne, dog saaledes at disse har havt Adgang til at tage sine Mænd 
med. Hver skulde i maanedlig Understøttelse have 4 Rdl. Ved kgl. 
Resolution af 25. Juli 1860 blev Huset udvidet med 12 nye Pladse, 
og de indtagne Kvinder, nu ialt 28, nyder for Tiden et maanedligt 
Bidrag af 20 Kr. hver samt som Bidrag til Lys og Brænde Renterne 
af et Fond, dannet ved Salg af afdøde Lemmers Efterladenskaber, 
hvilke Renter i de senere Aar har andraget til c. 70 Kr. for hver. 
Foruden disse faste Pladse findes ogsaa 2 Farailiebekvemmeligheder 
-eller saakaldte „Gratistpladse*", hvis Beboere kun har fri Bolig uden 
nogen pekuniær Understøttelse. 

De første 16 Personer blev under 14. Mai 1770 udvalgte af 
Stiftelsernes første Forstander Morten Simonsen Hofl*. Thomas Angells 
Hus blev imidlertid ikke færdig til Indflytning før 26. Oktober 1772, 
hvorfor det er sandsynligt, at ikke alle af de først antagne Personer ^) Sml. Testamentets §§ 8 og 13. 25 

Tirkelig har boet der, idet enkelte, om hvem ingen Oplysning har 
Tæret at erholde, i Mellemtiden er afgaaede ved Døden. 

Følgende Fortegnelse viser, at der i de faste Pladse har været 
lindtaget ialt 167 Personer, hvoraf 95 af Angells Slægt og 72 Ubeslæg- 
tede; de Førstnævnte ere forsynede med * foran Navnet. Herved er 
at mærke, at medens der i Tiden til 1823 var optaget 52 Ubeslæg- 
tede, var Antallet af Beslægtede kun 19; derimod syntes et Omslag i 
Opfatningen af Bestemmelserne at have fundet Sted efter denne Tid, 
idet der i Aarene til 1891 kun er optaget 20 Ubeslægtede mod 76 Be- 
slægtede, saaledes i Tidsrummet 1839 — 1866 ikke en eneste Ubeslægtet. Å. Faste Pladse. 1. SybiUa Catharina v. Kraft, Optaget 14. Mai 1770. Prior- 
inde. Hun er født 1708, Datter af Oberst, Kommandant paa 
Munkholms Fæstning (fra 1743 — 1747) Even Pedersen Kraft, 
f. 1762, t 23. Decbr. 1747, begr. i Frue Kirke i Trondhjem 
10. Januar 1748, og Hustru Maren Kylstrup, der levede 1764 
som Enke i Trondhjem. Even Kraft, der udmerkede sig ved 
•Frederikshalds Beleiring i 1716, var et Næstsødskendebam af 
Anna Golbjømsdatter. — Hun døde 1. August 1785, 77 Åar gml. 
* 2. Karen Margrethe AngeU, f. Collin, Optaget 14. Mai 1770. 
Priorinde. Hun er født 25. Oktbr. 1725, Datter af Præsident og 
Lagmand i Trondhjem, Hans Collin, f. 1679, f 10. April 1742, og 
1ste Kone Sofie Amalie Krog, f. 9. Mai 1686, f 15. Oktbr. 1735. 
Hun blev 20. Oktbr. 1758 gift med Kaptein i russisk Tjeneste 
Frederik Christian Angell, f. 1724, en Søn af Testators Onkel, 
Prest til Røros, Jochum Angell og 2den Hustru Maren Collin. 
Karen Margrethe Angell var sin Mands 2den Hustru, idet han 
tidligere havde været gift med Maren Bjøstrup. Hun var op- 
draget hos sin Mormoder, Bispinde Krog og opholdt sig senere, 
antagelig efter dennes Død 1746, hos sin Faster, Oberstinde 
Wisløff, som ogsaa holdt hendes Bryllup. Umiddelbart før 
hun fljrttede ind i Thomas Angells Hus sees hun at have boet 
hos sin Mands Søster, Oberstinde Grøn i Kristiansund; der 
findes nemlig en Skrivelse af 15. Marts 1773 fra hende, hvori 20 

hun andrager om en aarlig Pension af 100 Rdlr. mod at 
renuncere paa den hende givne, men endnu ikke tilflyttede Plads 
i Thomas Ångells Hus, (allerede den Gang kaldet ^Klostret*), 
idet hun paaberaaber sig, at Fru Grøn er bevilget en aarlig 
Pension. Stiftsdirektionen gaar imidlertid ikke ind herpaa, men 
vil fremdeles anse hende som tilhørende Huset. — Døde 9. 
Septbr. 1797, 72 Åar gml. (Se Nr. 12). 

3. Anna Helene Helsing, f. Hagerup. Optaget 14. Mai 1770, 
Datter af Sognepræst til Kvemæs Hans Hagerup, f 3. April 1697 
og dennes 2den Hustru Boel Nilsdatter Helkan. Hun var 2 Gange 
giftj 1) med Kjøbmand i Kristiansund, Kristian Fredrik Friis, f. 
1680, t 1740 og 2) 9. August 1742 i Kristiansund med Hans 
Johansen Helsing (eller Helsinge), res. Kap. til Sparbo, f 1745, 
der tidligere havde været gift med Ingeborg With Mechlenbuig 
Marstrand og var en Søn af Foged paa Inderøen Johan Hel- 
sing og Gunild Eilersdatter SchøUer. — Hun døde i Slutningen 
af Juni 1780. 

* 4. Bolette Catharine CoUin^ f. Her sleb. Optaget 14. Mai 
1770. Født 4. Marts 1728; Datter af Præst til Stod Jakob 
Hersleb, f. 15. Decbr. 1686, f 1*. Oktbr. 1758 og g. 13. Juli 
1713 med Inger Marie Frost, der døde i 1764, begr. 17. Oktbr. 
Hun blev 22. Juli 1748 gift med Jens GoUin, Student, Eier af 
Rotvoldgaardene vedTrondhjem og Tautra, f. 1712, f 13. Oktbr. 
1757 paa Gaarden Leangen ved Trondhjem; Broder af Nr. 2; 
hans første Hustru var Anne Catharina Schønau. — Hun døde 
9. Mai 1779, 51 Aar gml. 

* 5. Elisabeth Christine Frost, f, VUskJødt. Optaget 14. Mai 
1770. Født 1690. Gift 20. Januar 1723 med Jørgen Christian 
Frost, Fuldmægtig for Panticipanteme i Røros Verk, der døde 
paa Røros 1767 eller 1768, 75 Aar gml., Søn af Kjøbmand i 
Trondhjem Christian Frost, f. 22. Marts 1651, f 19. August 1702 
og (gift 17. Janr. 1688) med Margrethe Angell, f. 22. Mai 1672, 
t 4. Februar 1763. — Hun døde paa Røros i 1770, begravet der 
15. Juli, uden at have boet i Thomaa Angells Hus. Havde^ 
5 Børn, hvoraf 2 Døtre havde Plads i Thomas Angells Hus 
(Nr. 18 og 19). 27 

, 6. Sofie Morsin, f, Børloch. Optaget 14. Mai 1770. Født 
1718. GiJFt 21. Novbr. 1759 med Kjøbmand i Trondhjem Peter 
Johansen Morsing, død i Trondhjem 1765, Søn af Johan Christen- 
sen Morsing, f. 6. Novbr. 1680, Præst til Næsset, f 27. Febr. 
1755, der var gift 2 Gange: 1) Maren Nilsdatter Parelius f 1 1. April 
1751 og 2) Cathrine Vibe Juel, der efter Morsings Død blev gift 
med Fr. Wedege. — Hun døde 30. Oktober 1785, 67 Aar gml. 

7. Inger Johanne Schlinderlein (el. Schindelein) ^ f. Storch. 
Optaget 14. Mai 1770. Datter af Peder Arnesen Storch, der 
var Skibsfører og senere Toldinspektør i Trondhjem, Eier af 
Gaarden Tyholt ved Trondhjem, og Susanne Christoflferdatter 
Gjæver. Peder Storch skal under General Armfelts Beleiring af 
Trondhjem i 1718 have ført en „Skjærbaad** , hvormed han 
foruroligede Svenskerne. — Hun blev 29. Septbr. 1739 gift paa 
Tyholt med Markedshandler og Bogbinder Christian Henriksen 
Schlinderlein (el. Schindelein) , der døde i Marts 1741 paa en 
Reise til Levanger. Hun døde 1788 (begr. 16. Oktober), 
70 Aar gml. 

8. Karen Binderhagen, f. Eoss. Optaget 14. Mai 1770. 
Hun blev født ca. 1708 og var en Datter af Nordlandshandler 
i Trondhjem, Lars Larsen Ross, der døde 1719. Han var 
3 Gange gift: 1) med higeborg Jonsdatter, f 1696, 2) med Karen 
Andersdatter, f 1708 og 3) med Margrethe Christiansdatter Langen- 
berg, f. 1674, t 28. Juli 1747. Lars Ross havde flere Børn, 
deriblandt TaraldRoss, f. 14. Febr. 1684, f 1^. Juli 1748, g. m. 
Bh-gitte Sofie Sommerfeldt" og Ole Ross, f. 22. Juli 1712, f 24. 
Febr. 1775, g. m. Dorothea Marie Lemvig; begge disse vare 
Provster i Ørkedalen og døde børnløse. Karen Ross arvede 
den yngste af Brødrene. — Hun blev gift med Johan Fredrik 
Didrik Rinderhagen, f. 1701, f 1754, begr. 18. April, priviligeret 
Gjæstgivér og Vinhandler i Trondhjem, der først boede i „Taralds- 
gaarden", som han kjøbte efter sin Svigerfader, men senere 
fljrttede til Bratøren. Han var ogsaa Ejer af Gaarden Torp i 
Strinden, som i hans Bo værdsattes til 1500 Rdlr. En Datter 
Dorthea Margrethe, g. m. Major Collin, fik senere Plads i Th. 
Angells Hus (Nr. 51). — Hun døde 11. Sept. 1790. 28 

9. Sofie Sønnech, Enke. Optaget 14. Mai 1770. Er antaglig- 
Moder til Major, Kommandant paa Munkholmen (fra 1786 — 1805> 
Peter v. Sønnech. Da man intet andet har kunnet finde om' 
hende i Stiftelsernes Protokoller end at hun af Stiftelsernes For- 
stander Hoflf under 14. Mai 1770 var antaget til Optagelse, tør 
hun muligvis være død, før Th. Angells Hus var bleven ferdigt 
til Beboelse. 

10. Ida Hansdatter Gram, f. Thode. Optaget 14. Mai 1770*. 
Født 1708. Gift 4. Juli 1737 med Skipper Andreas Hansen Gram,, 
f. 1691, t 2. Febr. 1748; hun var hans 2den Hustru, idet ham 
tidligere havde været gift med Sofie Cramer, f. 1697, f 27. Okt. 
1736; Boet efter Andreas Gram var fallit. — Hun d^ade 21^ 
Novbr. 1797, 89 Aar gml. 

11. Hedevig Catharina Muus, f. Hveding (?). Optaget 14. Mal 
1770. Hun døde af Vattersot 1785 (begravet 6. Mai), 70 Aar gmL 

* 12. Karen AngelL Optaget 14. Mai 1770. Født 30. Oktbr. 
1708 paa Røros, Datter af Præst til Røros Jochimi Angell^ 
f. 7. Juni 1674, f 29. Marts 1726 og (gift 17. Januar 1702) 
Maren Collin, f. 3. Marts 1681, f 1755, begr. i Meldalen, en 
Søster af Justitsraad, Præsident i Trondhjem Hans Jensen 
Collin. — Døde 30. Januar 1793, 85 Aar gml., ugift. (Se Nr. 2). 

13. MaHha Sofie, Wonsheim. Optaget 14. Mai 1770. Født 
1721, Datter af Kaptein Samuel Kristoffer Wonsheim, f. 1686^ 
t 1756 (begravet i Malvig 21. Mai), og Birgitte Marie Buch,. 
t 1761 (begravet i Malvig 11. Juli). Kaptein Wonsheim sees- 
29. Marts 1736 at have antaget den lutherske Lære. — Døde- 
26. Decbr. 1815, 94 Aar, ugift. Se Nr. 36. 

14. Abel Grøn, Optaget 14. Mai 1770. Er antagelig den 
Abel Grøn, som nævnes hos Erlandsen, Biogr. Notitser om Geist- 
ligheden i Trondhjems Stift, Pag 249 og hos Munthe, Efterr. 
om Familien Munthe, Pag. 179. Datter af Sogneprest til Ør- 
landet Hans Grøn og Ingeborg Munthe. Da denne Abel Grøn 
døde paa Kvande Gaard i Stangvik i April 1787 (ugift), og der 
intet nærmere findes om hende i Stiftelsernes Papirer, maa hun 
rimeligvis have givet Afkald paa den hende givne Plads. 29 

15. Dorthea Daae (ell. Don) Rødder,. Øptiaget 14. MaS 
1770. Født 1724. Døde 16. Mai 1814, 90 Åar gml.,. ugift. 

16. DoHhea Mane WhUe {eU. WUh). Optaget 14, Mai 1770:. 
Er muligvis en Dorothea Marie With, f. 1696, Datter af Kornet 
Morten Henriksen, der boede paa Falstad i Ekne og døde 1729^ 
og Anne Torstensdatter With. Hun forestod Huset for Biskop^ 
Nannestad i Trondhjera. Er antagelig død, før Th* Ångells Hus- 
var ferdigbygget. 

17. Enkefru Czernichow (el, Zernichaw): Optaget 12. Junfe 
1773. Turde inuligvis være Enken efter den> i Personalh. Tids- 
skrift III, 209 nævnte Kaptein Axel Reinhold v. Zemichow, Inger- 
Dorothea Stockmann, f. ca. 1703 (g. Stange 16i Juni 1734)^ 
Datter af Major Hans Adam Stockmann og dennes 2den Hustrui 
Anne Elisabeth Schaktavl. Kaptein Zemichow var bosat paa 
Frosten og levede der endnu i 1765. Inger Dorothea Stock- 
mann var tidligere (30. Marts 1730) gift med Kaptein Ghristem 
BUchfeldt, f 23. Juni 1732, hvis Datter den under Nr.. 41 op- 
førte Anna Elisabeth Blichfeldt muligvis turde være; — Død 1780i 

* 18. Margrethe Frost. Optaget antagelig 1774. Født 1724v 
t 24. Jan. 1800 og - 

* 19. Ma7*ie Charlotte Frost. Optaget ant. samme' Aar. Født 
2. Aug. 1734, t 28. Jan. 1800, er begge Døtre af Jørgen Chri- 
stian Frost, (t 1768 paa Røros) og Elisabeth Christine, f. Vild- 
skjødt, der optoges i Th. Angells Hus 14.. Maj 1770 (Nr. 5).. 
Begge døde ugifte. 

20. GunhUde Helene Munthe. Optaget 12. Marts 1776; 
Født 1711 i Romsdalen. Datter af Godseier dersteds og Tolder- 
paa Molde Ludvig Munthe, f. 1666, f 1735 og Anne Peders- 
datter KaasbøU, f 1751 (se Hartv. Munthe, Efterretninger onij 
Familien M. Pag. 451). Hun sees, umiddelbart før hun fik fast 
Plads i Th. Angells Hus, at have beboet en af de saakaldte- 
Gratistpladse (se ndfr.) Hun døde af Kræft, „67 Aar gml.*',. 
ugift, og blev begravet i Trondhjem Domkirke II. Febr. 1784; 

* 21. Margrethe Heidema?in. Optaget 24. Juni 1779. Født 
11. Febr. 1729, Datter af Oberstløitnant Johan Henrik Heide^ 
mann, f. 1684, f 12. Marts 1753 og (gift 12. Oktbr. 1723) Marens 30 

Frost, f. 1698, f 20. August 1775 paa Gaarden Hognæs i Stør- 
dalen. Hun døde 19. Januar 1800, 71 Aar gml., ugift. En 
Søster, se Nr. 56. 

22. Madame Lykke, f. BuU. Optaget 10. Oktbr. 1780. 
Maa fopmodentlig være den hos Erlandsen Pag. 234 nævnte 
Berithe Bull, Datter af Anders Bull , Sogneprest til Hiteren, 
f. 1663, t 1735 og dennes 2den Hustru Margrethe Mortensdatter 
og som blev gift med Jens Poulsen Lykke, der tog theol. Exa- 
men 28. Oktbr. 1720 og 14. April 1722 blev res. Kap. til Hiteren, 
i hvilket Embede han forblev til 1732. Deres Datter Anna blev 
gift med Kjøbmand i Trondhjem Hans Jakob Clausen. Jens 
Poulsen Lykke var en Søn af Poul Olsen Lykke, Direktør ved 
Lykkens Verk, boede i Ørkedalen, t 1727. (Jfr. N. R. BuU, Den 
thrønderske Slægt Bull. Pag. 98). — Døde 1785. 

23. Madame Karen SaHorius. Optaget 4. Novbr. 1782. 
Der levede 1745 i Throndhjem en Sartorius, der var Kaptein 
for 2det Kompagni af Borgervæbningen, samt Chef for den hele 
Bataillon; denne Madame Sartorius turde muligvis være en Enke 
^fter ham. Hun døde 5. Marts 1785, 83 Aar gml. 

* 24. Lydia Hammond Frost Optaget 10. Febr. 1784. Prior- 
inde. Født i Stavanger 1746 {døbt i Domkirken 14. Aug. s. A.), 
Datter af Kjøbmand i Stavanger Ole Eriksen Frost (døbt i Sta- 
vanger Domkirke 21. Novbr. 1708, begr. der 10. Juni 1756) og 
<g. 26. Marts 1733) Elisabeth Hammond Angell, f. 1710, begr. 
i Stavanger 23. Marts 1759. — Døde 16. Janr. 1823, 77 Aar, ugift. 

* 25. Regitze Margrethe Først Optaget 2. Marts 1785. Født 
1738. Datter af Præst til Lundby paa Sjælland Iver Henriksen 
Først, t 31. Janr. 1740 og (g. 1728) Abel Margrethe Petronelle 
Angell, f. 1697, f i Januar 1779; hun havde tidligere (1725) 
været gift med Kapellan i Helsingør Jacob Brønlund, f 1727. 
— Døde 11. Nov. 1803, 65 Aar gml., ugift. 

* 26. Cornelia Susanna Dons, f, Klingenbevg, Optaget 30. April 
1785. Født 28. Septbr. 1729, Datter af Overauditør og Re- 
gimentskvartermester Johannes Andreassen Klingenberg , f. 6. Dec. 
1686, t Marts 1763, Ejer af Elgesæther Gaard ved Trondhjem, og 
Sara Arentz, f. i Stadsbygden 1701, døbt 2. Aug. s. A., begr. 13. 31 

Juni 1766. — Gift 23. Marts 1762 med Major Lorentz Dons, f. 16. 
Mai 1728, f 6. Marts 1780, Søn af Lagmand i Trondhjem Poul Dons, 
f. 25. Juni 1689, f 24. Novbr. 1748 og Anna Lorentzdatter 
Holst, f. 22. Oktbr. 1706, f 14. Decbr. 1777 i Værdalen hos 
sin Svigersøn Provst Peder Oflfesen Krog. — Døde 29. Januar 1823, 
93 Aar gml. Blind. 

27. Madame Bie, Optaget 1. August 1785. Er rimligens 
Gertrud Larsdatter Ross, f. 1701, Datter af Nordlandshandler 
Lars Larsen Ross og hans 2den Hustru Karen Andersdatter; 
gift med Kjøbmand og Stadskaptein i Trondhjem Otto Lau- 
ritzen Bie, døbt 2. April 1707, f i Marts 1775 i Kjøbenhavn. 
I saa Fald skulde hun være en Søster af Nr. 8. Døde 6. Marts 1 795. 

28. Magdalene Dorothea Hagenip, født Wagenfeuer. Optaget 
2. Novbr. 1785. Datter af Kommandant paa Kristianstens Fæst- 
ning, Trondhjem, G. Wagenfeuer. Gift med Prest til Bjømør 
Richard Hagerup, f. 22. August 1730, tl784, en Søn af Borger 
og Handelsmand paa Gaarden Refsnæs i Bjømør Mathias Lo- 
rentzen og Karen Wulff. Døde 1786. 

* 29. Sara Ho'é, f. Hammond. Optaget 22. Decbr. 1785. 
Født 14. Aug. 1732, Datter af Edvard Hammond, f. 18. Jan. 
1699, t 29. Juli 1734 og Beret Martha Beck, f. 24. Okt. 1701, 
t 1740. — Gift 27. April 1755 med Koflfardikaptein Gjert Hoé, 
f. 10. Marts 1728, t21. Septbr. 1779 i Amsterdam, Søn af Kjøb- 
mand i Trondhjem Barthold Hoé, f. i Flensburg, f i Thjem 22. 
Marts 1729 og Anna Cathrine Kjøbner, f 24. Juni 1746. Døde 
27. April 1804, 72 Aar gml. 

30. Bergitte Susanna Storch. Optaget 10. Oktbr. 1788. 
Er sandsynligvis en Søster af den under Nr. 7 nævnte Inger 
Johanne Schinderlein , efter hvis Død hun ogsaa sees at have 
erholdt den derved ledigblevne Plads i Th. Angells Hus. Døde 
11. Marts 1799, 77 Aar gml., ugift. 

31. Margrethe Sofie Nyborg. Optaget 21. Juli 1789. Be- 
gravet 31. Marts 1804, 67 Aar gml., ugift. 

* 32. Abel Margrethe Angell Optaget 5. Novbr. 1790. Født 

11. Decbr. 1728. Datter af Jesper Angell, f. 6. xMarts 1677, 

t 3. Juni 1730, boede paa Røros, og (g. 5. Novbr. 1727) Anna 

4 32 

Cathrine Stricker, begr. paa Røros 25. Juni 1758, 69 Åar gml. 
Døde 24. Juli 1801, ,78 Aar gml.% (Ministerialb.) ugift. Hun 
var i længere Tid sindssyg. 

33. Birgitte Chrisfine Eriksdatter Greve, f, Orøn. Optaget 31. 
Januar 1793. Født 1717. Gift 3. Sept. 1742 med Skipper Rolf 
Jansen Greve, Trondhjem. Af deres Børn nævnes Skipper Rolf 
Jansen Greve, g. m. Anna Neunkircken. (Pers. Tidssk. III. 351). 
Døde 3. Marts 1805, 88 Aar gml. En Datter, se Nr. 47. 
* 34. Anna Henrikke Holst, f. Beck. Optaget 13. Marts 1795. 
Født i Septbr. 1734, Datter af Henrik Beck, f. 7. Februar 1695, 
t 6. Mai 1753 og (g. 27. Septbr. 1721) EUsabeth Hammond, 
f. 28. Juni 1702, f 21. Marts 1759. — Gift 28. Marts 1760 med 
Toldbetjent i Kristiansund Hans Wilhelm Holst, f. 1733, t i 
August 1786. Døde 27. Novbr. 1821, 87 Aar gml. 

35. Elisabeth Benedicte Brohier (Brejer?), Optaget 29. 
Septbr. 1797. Døde 31. Marts 1798, 46 Aar gml, ugift. 

36. Anna Kristine Wonsheim, f. Fyhn. Optaget i Januar 
1798. Priorinde. Født 1733, døbt 15. Decbr., Datter af Pro- 
viantforvalter Rasmus Hansen Fyhn, f. 1700, f 23. Marts 1748 
og Maren Ghristiansdatter Hoff, f. 1703, f 23. Juni 1770. — 
Gift 1762 Johan Jørgen Samuelsen Wonsheim, Holzførster, f. 1723, 
t 8. Januar 1786, en Broder til Nr. 13, Martha Sofie Wonsheim. 
Døde 29. April 1816, 83 Aar gml. 

37. Elisabeth Rachl&w, f. Gram. Optaget 3. April 1798. 
Født 17. Mai 1744, Datter af Skipper Andreas Gram og Ida, 
f. Thode (se Nr. 10). Gift med Børge el. Børre Henrik Rachløw, 
f. 2. Novbr. 1773 i Næsne, Søn af Rasmus Rachløw, f 1739, 
Sogneprest til Hemnæs og Helene Kirstine Nitter. Børge Rach- 
løw døde 26. Marts 1786 som res. Kap. til Størdalen. Elisabeth 
Gram var hans 2den Hustru, idet han første Gang havde været gift 
(1765) med Wenche Thode, Datter af Sogneprest til Trondhjems 
Domkirke Jakob Thode og dennes anden Hustru Herminchen 
Wessel Brown (se Nr. 4 Gratistpl., cfr. Nr. 46 og 162). — Hun 
døde 5. Januar 1812, 68 Aar gml. 

38. Dorothea Magdalene Hagen, født Arnet. Optaget 20. 
Marts 1799. Født c. 1740, Datter af Peter Arnet, Foged i Stør- 33 

og Værdal, boede paa Graarden Gimle i Skogn^ f 31. Marts 1785 
og hans første Hustru Anna Dorthea Arnesdatter Løve, f 1742; 
han blev senere (1742) gift med Christine Elisabeth Heide, f. 
1724, t 1798 i Skogn. — Gift 1766 med Kjøbmand og Propri- 
tær Aage Brodersen Hagen, en Søn af Skipper og Kjøbmand i 
'Trondhjem Broder Boyesen, f 7. April 1750 og Elsebe Marie 
Hagen f 1732, hvis Fader Rasmus Aagesen Hagen, f 1729, 
tirev Handel og ejede Sagbrug paa Værdalsøren. — Døde 2. Oktbr. 
1829, 89 Aar gml. 

39. Elen Margrethe Greve, f. Schive, Optaget 22. Januar 
1800. Født 1721. Datter af Gjæstgiver i Ihlen Reinholt Jensen 
Schive, f. 1694 og Knerke Mathiasdatter Jessen, f. 1690, f 23. 
Decbr. 1773 (se Gratistpl. Nr. 5). Hun var gift 2 Gange. 1) 27. 
Oktbr. 1751 med Tiendeskriver Morten Michaelsen Klinge og 
.2) 9. Januar 1765 med Poul Jansen Greve, Skibsfører i Trond- 
hjem, f. 1705, f 6. Oktbr. 1795, der tidligere havde været gift 
med Karen Mesler; han var Broder til Rolf Greve (se Nr. 33 
tsamt Nr. 43 og 138). - Døde 21. Marts 1811, 90 Aar gml. 

40. Anna. Magdalene Heide, Optaget 28. Januar 1800. Er 
muligens en Datter, født 1739, af Oberstløjtnant 'Andreas Bendix 
Heide, f. 1692, død i Decbr. 1783 paa Gaarden Sørem, begr. 
7. Januar i Melhus og dennes 2den Hustru (g. 19. Februar 1738) 
Gertrud Christiane Tangen, f. 1719, f 29. Novbr. 1773, begr. 
i Melhus 16. Decbr. s. A. Under denne Forudsætning skulde 
Anna Magdalene Heide være en Søster af Christine Elisabeth 
Heide, der var gift med Foged i Stør- og Værdal Peter Arnet 
(se Nr. 38 og 89). Hun døde 15. April 1804, 65 Aar gml, ugift. 

41. Anna Elisabeth Blichfeldt. Optaget 4. Februar 1800. 
Turde muligens være den i Pers. Tidsskr. III. 211 nævnte Anna 
Elisabeth Blichfeldt, f. 1732, Datter af Kaptein Christen Blich- 
feldt og Inger Dorothea Stockmann, der 2den Gang blev gift 
med Kaptein v. Zernichow. Hvis denne Antagelse er rigtig, har 
man vel saaledes faaet Besvarelse paa det paa anførte Sted 
uløste Spørgsmaal, om hvem der blev Arving efter Anna E. Blich- 
feldts Moster Anna Catharina Stockmann, idet Anna Blichfeldt, 34 

som overlevede sin Moster, der døde 1785, skulde være blevet 
hendes Arving (se Nr. 17). — Døde i 1812, 80 Aar gml. 

42. Karen Bockholdt. Optaget 25. Juli 1801. Født 1730^ 
Enke efter Skipper Bockholdt. Døde 19. Januar 1808, 78 Aar gmL 

43. Karen Christine Schive, f. Brun, Optaget 10* Decbr^ 

1803. Født 1732, døbt 15. April s. A. Datter af Skibsfører i 
Trondhjem Jacob Brun, f. 1698, f 1744. (begr. 16. Juli) og Kirsten* 
Pedersdatter Fester, f. 1701, f 1. Januar 1767 (se Nr. 63). — 
Gift 29. August 1764 med Mathias Schive, Kjøbmand i Trond- 
hjem, f. 22. Septbr. 1722, f 12. April 1787, Søn af Gjestgiver 
i Ihlen Reinholdt Schive og Knerke Jessen. Mathias Schive- 
havde tidligere været gift med Marie Ried, f 12. Mai 1763. — 
Døde 20. Marts 1806, 74 Aar gml. (Se Nr. 39, 138 og: 
Gratistpl. Nr. 5). 

44. Margrethe Marie Weibye, født BrtfnUdsen. Optaget 
27. April 1804. Døbt 16. Januar 1740, Datter af Sagfoged Stør-^ 
ker Brynildsen (Gratistpl. Nr. 1). Gift 1. Mai 1778 med Han& 
Jensen Weibye, f. 1721, Rebslager i Trondhjem; f 12:^ August 
1801, som tidligere havde været gift (3. Decbr. 1754) med Gid- 
sken Jensdatter Falch, f. 1734, f 24. Septbr. 1777. — Døde 
8. Novbr. 1820, 80 Aar gml. 

45. Andrea Margrethe Drejer, f. Bing. Optaget 27. April 

1804. Født 1. Aug. 1736, Datter af Seilmager Mads Jespersen 
Bing, f. 1700, t 16. Juli 1742 og Sara Pedersdatter Green, 
f. 1695, t 1. Oktober 1777. — Gift med Skibsfører i Trond- 
hjem Peder Albert Drejer, f. 1731, f i Marts 1783 ved Forlis i 
Kattegat. Han var 1ste Gang gift med en Morsing. — Døde 
22. Septbr. 1820, 84 Aar gml. 

46. Sofie Cramer Thode. Optaget 27. April 1804. Født 
1745 Datter af Skipper Job Thode, født 1713, f 6. Marts 1766 
og Inger Marie Gram, (Søster af Nr. 37), f. 1725, f 1782. 
Døde 1. Decbr. 1816, 71 Aar gml, ugift. 

47. Anna Greve, Optaget 8. Marts 1805. Døbt 8. Septbr, 
1747, Datter af Nr. 33. — Døde 13. Oktober 1824, 77 Aar 
gml., ugift. 

48. Margrethe M, Holgersen, f. Hess. Optaget 31. Marts 35 

1806. Født 1734, (døbt 25. Septbr.), Datter af Auditør (?) Jakob 
JHortensen Hess, f. 1690 f 10. Aug. 1754 (begr. i Thjem) og 
Mette Marie Bnm f. 169. f i Juli 1770. — Gift 17. Januar 
1757 med Christoffer Holgersen, Skibsfører, Ejer af et Gjæstgiveri 
i Ihlen, hvilket han kjøbte af Svigermoderen. -^ Døde 7. Mai 
1811, 77 Aar gml. 

49. Anfia Catharine Juel, f. Praem, Optaget 28. Januar 

1808. Født ca. 1730. Datter af Thomas Praém, Gonsistorial- 
Assessor, Provst og Sognepræst til Hjardemaal i Thy, f 13. 
Oktbr. 1763. — Hun var gift to Gange 1) i Januar 1759 med 
Hans Christian Begstrup, Sognepræst til Nors og Tved i Thy 
f. 4. Mai 1703, død 1759 (begr. 11. Jan. s. A.), samme Maaned, 
«om han havde indgaaet Ægteskab. 2) gift i Kjøbenhavn 29. 
August 1766 med Vintapper Niels Juel, der drev Vinhandel i 
Sværtegade i Kjøbenhavn. Naar han døde, vides ikke; men 
Jiladame Juel blev efter hans Død Vertindé for det norske Sel- 
rskab i Rjc^benhavH. Da et af dets Medlemmer, Tobias Brodt- 
:korb Bernhoft, «om i 1786 var kommen til Kjøbenhavn og 
havde fattet sønlig Kjærlighed for hende, i 1791 udnævntes til 
.Sognepræst til Maa^ø, maatte hun love at komme til ham og 
Mve hos ham. I Mai 1792 reiste hun ogsaa opover, men 
Bernhoft, der i 1797 blev forflyttet som Prest til Tranø, døde 
allerede 21. Oktbr. 1802, og hvor hendes Opholdssted har været, 
indtil hun i 1808 indtoges i Thomas Angells Hus, er ukjendt. 
Der døde hun aDerede 18. Novbr. 1809 af Slag, 79 Aar gml. 
{Se Lewin: I. H. Wessels saml. Digte, hvor Dødsaaret er feilagtig 
-ansat til 1814). Hendes Broderdatter Nr. 61. 

* 50. Susanne Pauline Wolffs f, Mmick. Optoges 3. Decbr. 

1809. Født 10. Mai 1731, Datter af Præst til Rødø Jakob 
Herman Munch f 30 Juni 1755 og (g. 30. Juni 1730) Sofie 
Hammond, der var hans 1ste Hustru, 2. Gang gift 25. Septbr. 
1748 med Anna Petrine Kraft, en Søster af Nr. 1. — Susanne 
Munch var 2 Gange gift: 1) 10. Decbr. 1749 med Brandmajor 
<}eorg Christian Collin f. 1715, f 1762, Ejer af Bakke Gaard, 
Broder af Nr. ± 2) 2. Novbr. 1764 med Mag. Simon Wolflf, 
f. 12. Juni 1730., f 1« April 1778, Sognepræst til Strinden, 36 

Søn af Kjøbmand i Kjøbenhavn Lorentz Simonsen Wolflf og 
Marie Mikkelsdatter. Simon WolfiF, der ejede Gaarden Lade- 
ved Troudhjem, havde tidligere (9. Juni 1757) været gift med 
Mette Margrethe Graae, Datter af Raadmand Rasmus Graae b 
Trondhjem og Anna Dorothea Treschow. — Hun døde 12. August 
1813, 83 Aar gml. En Datter se Nr. 59. 

51. Dorothea Margrete Collin, f. Rinderhagen. Optaget 

25. November 1811. Født 1730. Datter af Vinhandler Joham 
Frederik Didrik Rinderhagen og Karen Ross (se Nr. 8). GifL 

26. Juni 1750 med Abraham Drejer GolUn f. 1715, døbt 26^ 
Septbr., Major, Kommandant paa Munkholmen, t 2. Juni 
1776, Søn af Lagmand, Præsident i Trondhjem Hans Jensen 
Collin og 1ste Hustru Sofie Amalie Krog (se Nr. 2 og 50)., 
Døde 22. April 1814, 84 Aar gml. 

52. Martha Rynning Optaget 15. April. 1811. Enke efter 
Bersvend Christian Rynning, f. 1716, der deponerede fra Trond- 
hjems Skole 1740, og som først var Lærer ved samme Skole^ 
indtil han i 1764 udnævntes til Kateket og Klokker ved vor- 
Frue Kirke i Trondhjem; f ^9. April 1808, 92 Aar gml. Han. 
var Søn af Borger i Trondhjem Christian Rynning. — Hun døde- 
7. Septbr. 1813, 79 Aar gml. 

53. Anna Drejer, f. Hind. Optaget 16. Februar 1812.. 
Født 1738, Datter af Sognepræst til Hemnæs Peder Krag Hind 
og Maren Brose. Gift med Faderens Eftermand i Kaldet Ole- 
Drejer, f. 22. Decbr. 1722 i Namdalen, f 1784, Søn af Nils 
Drejer og Golla Raabye. Døde 19. August 1.814, 76 Aar gml.. 

54. Judithe Carstensdatter Angdl. Optaget 17. Juni 1812.. 
Født 1752 (døbt 12. Juni), Datter af Kjøbmand i Trondhjem 
Carsten Volquartz Angell, f. 1711, f 21. Marts 1795 og (gift 
paa Herø 6. August 1742) Bereth Martha Olsdatter Valnum,, 
f. 1715, t 17. Januar 1784, bisat i vor Frue Kirke i Trondhjem. 
Denne Gren af Angellsslægten nedstammer fra en Broder af* 
Legatstifteren Thomas Angells Bedstefader, og er saaledes 
ikke fortrinsberettiget efter Thomas Angells Testamente. Judithe- 
Angell døde 17. Juni 1814, 62 Aar gml. 

* 55. Hanna Margrethe Brinchmann, f, Hammond.. Optaget. 37 

24. August 1813. Født 16. Januar 1754, Datter af General- 
major Johan Hammond, f. 20. August 1712, f 16. Juli 1799 
og Abigael Stracken, f. 6. Mai 1722, f *• Novbr. 1795; hun 
var hans 3dje Hustru. — Gift 4. Juli 1782 med Prest til Ørke- 
dalen Christoffer Bernhoft Brinchmann, f. 5. Decbr. 1741, f 17. 
Marts 1799, begr. i Svorkmo Kirke, Søn af Prest til Ørkedalen 
Hans Brinchmann, f. 1712, t 22. Decbr. 1780 og Anna Cathrine 
Bernhoft, f. 1719, t i Ørkedalen 29. Marts 1801. — Død 26. 
Januar 1820, 66 Aar gml. 

* 56. Abd Cathrine Heidemann, Optaget 23. Septbr. 1813. 
Datter af Oberstløitnant Johan Henrik Heidemann og Maren 
Frost. Døde 27. Decbr. 183J, 91 Aar gml. ugift. En Søster 
se Nr. 21. 

* 57. Karen Veronica Elisabeth Hammond. Optaget i Juni 
1814. Født 19. Mai 1761, Datter af Thomas Hammond, f. 29. 
Septbr. 1727, f H. Oktober 1811 paa Søndmøre og (g. 20. 
Juli 1753) Ingeborg Marie Lyng f. 2. Novbr. 1732 t s'. — Hun 
døde 18. Mai 1823 paa Søndmøre, 62 Aar gml. ugift. 

58. Anne Marie Pleym, f, Hansen. Optaget 16. Mai 1814. 
Født i Kjøbenhavn (døbt 21. Febr. 1755), Datter af Prokurator 
EUuis Hansen og Mette Marie Petersen. Gift før April 1791 
med Henrik Schou Pleym, f. i Frederikshald 14. Marts 1756 
t i Mai 1802 i Overhalden som Foged i Namdalen, Søn 
af Jakob Pleym og Else Paust. — Døde 28. Januar 1830, 75 
Aar gml. 

* 59. SimoneUe Susanne Wolff. Optaget 6. Juli 1814. Født 
13. Mai 1769, Datter af Mag., Sognepræst til Strinden Simon 
Wolflf og Susanne Pauline Munch, der havde Plads i Thomas 
Angells Hus (Nr. 50). Døde 6. Februar 1830, 61 Aar gml. ugift. 

60. Elen Marie Schrøder, f. Høysager. Optaget 1. Septbr. 
1814. Født 1734, Datter af Mathias Moth Høysager, Kopist i 
Kancelliet, senere Hytteskriver paa Svorkmo i Ørkedalen og 
Mette Elisabeth Junghans. Gift med Løitnant Lambert Madsen 
Schrøder, f. 16. Juli 1728, Søn af Kaptein Mads Schrøder, f. 
1696 t 5. Marts 1751 og (g. 9. August 1719 i Værdalen) Anna 
Marie CoUin. Døde 15. April 1820, 86 Aar gml. En Datter 38 

Mette Elisabeth Jimghans Schrøder f. 1764 skulde efter afdøde 
Forstander Jakob Homemans skriftlige Optegnelser i 19 Åar 
have havt Værelse i Thomas Angells Hus og være død der 27. 
Marts 1842; dette stemmer ogsaa med Ministerialbogen, hvori 
er noteret, at hun begraves fra Th. Angells Hus. Noget 
nærmere herom findes imidlertid ikke; sandsynligvis har hun 
ikke havt faaet Plads, men efter Moderens Død boet hos en 
anden i Huset. 

61. Anne Bagger Praem. Optaget 17. Januar 1816. Født 
1767, Datter af Jens Mathias Praém, f. 20. Juni 1735 i Aalborg, 
t 19. Septbr. 1778 som Sognepræst til Fosnæs og Anna Kindt, 
f. 1740 i Kristiania, f 3. Mai 1820 paa Gaarden Kirkegraven i 
øvre Telemarken. Anne Praém havde en Søster, Christence 
Susanne Praém, f. 16. Decbr. 1770, f 23. April 1855, g. m. . 
Sognepræst til Domkirken i Trondhjem Eiler Rosenvinge Kaurin, 

f. 7. Novbr. 1770, f 24. Oktober 1845. — Døde 5. April 1844, 
77 Aar gml., ugift. Hun var en Broderdatter af Nr. 49. 

62. Judithe Anna Hammer, Optaget 5. Mai 1816. Født 
19. August 1738, Datter af Raadmand i Trondhjem Frants 
Hammer, f 1755, begr. 14. April i Frue Kirke og (g. 15. Febr. 
1737) Maren Johansdatter Urvalt, døbt i Trondhjem 30. Oktbr. 
1704, t 5. Marts 1795. — Døde 8. Mai 1821, 83 Aar gml., ugift. 

63. Anna Røst Vlich, f. Wasmuth, Optaget 19. Decbr. 
1816. Født 1757, døbt 25. Novbr. Datter af Regimentfeltskjær 
Georg Henrik Ulrik Frederik Wasmuth, f. 1724, f 8. Juli 1800. 
Han var 2 Gange gift: 1) 28. Januar 1749 med Anna Bastians- 
datter Røst f. 1724, t 1750 og 2) 22. Novbr. 1752 med Maren 
Jakobsdatter Brun, f. 1729, f 1761, hvilken sidste var en Søster 
af Karen Christine Schive (se Nr. 43). — Gift 23. August 1780 
med Kjøbmand Peter Ulich, f. 1750 i Kjøbenhavn (?), f 24. 
Jan. 1800. Døde 14. Septbr. 1839, 82 Aar gml. (Se Nr. 69 og 85). 

64. Gertrud Peder sdatter Wahl, f. Nordahl, Optaget 12. 
April 1820. Født 16. Juli 1755, Datter af Justitsraad, Præsident 
i Magistraten i Trondhjem Peder Tønder Nordahl, f. 14. Decbr. 
1727, t 21. Septbr. 1788 og Beret Johanne Jakobsdatter Fur- 
stenberg, f. 1720, t 13. Decbr. 1794. — Gift 18. Febr. 1783 39 

med Peder Andreas Wahl, f. 22. Novbr. 1755, f 17. Juli 1808 som 
Kammerraad og „ingen Ting**, Søn af Kammerraad, Kobber- 
toldforvalter Oluf Pedersen Wahl, f. 26. Marts 1716 i Kristians- 
havn, t 28. Oktober 1779 og Anne Marie Carstensdatter Schjødt, 
f. 29. Septbr. 1733, f 3. Jan. 1797, der anden Gang (28. Oktbr. 
1781) blev gift med Justitiarius i Trondhjems Overret, Jens 
Bing Dons, f. 3. Januar 1734, f 19. Mai 1801. — Døde 25. 
Novbr. 1826, 71 Aar gml. En Søster af hende, Henningea 
Amecea Nordahl døde i Thomas Angells Hus 25. Oktober 1853, 
91 Aar gml. 

65. Elen Alette Surland, f, Steen. Optaget 1820. Gift 27. 
Juli 1794 med Smed ved Artilleriet, Overbrandmester i Trond- 
hjem Natan Surland, døbt 7. April 1729, f 11. Novbr. 1800, 
Søn af Smedemester paa Baklandet Johan Natansen Surland. 
Natan Surland var 1ste Gang (14. Febr. 1753) gift med Ane 
-Olsdatter, sal. Steen, der døde 17. Marts 1793, 100 Aar og 7 
Mdr. gammel. — Døde 25. Novbr. 1827, 82 Aar gml. 
* 66. EUsaheth Marie Angell, f. Munch. Optaget 9. Novbr. 
1820. Født 1752. Gift 1788 med res. Kap. til Hadsel Tarald 
Andreas Angell, f. 23. Deebr. 1752, f 1809, Søn af Prest til 
Bø Peter Albrigt Angell f. i Juni 1720, f 5. Novbr. 1784 og 
Beret Marie Gjæver, f i Bø 20. Januar 1784. — Tarald Angell 
var tidligere gift med Margrethe (Gertrud Magdalene?) Irgens, 
t 1784 i Hadsel, Datter af Sogneprest til Tromsø Johannes 
Irgens, f. 14. Aug. 1723, f 1781 og Anne Margrethe Borchgre- 
vinck, f. 1727, f 10. Marts 1798. — Døde 22. Februar 1832, 80 
Aar gml. 

67. Karen Bolette Stabell, f. Grøgaard. Optaget 29. Decbr. 
1820. Født 1767, Datter af Adjunkt, Klokker i Bergen, Johannes 
Grøgaard, f 1800 og Anne Pedersdatter Sønsterud, f. i Aasnæs^ 
t 1811. — Gift med Klokker og Graver ved Domkirken i Trond- 
hjem Nicolai Bredo Stabell f. 1736, f 1817 (Klokker og Graver 
fra 1783—1817), Søn af Kordegn Bredo Stabell. — Deres Søn 
Adolf Bredo Stabell, f. 19. Novbr. 1807, i sin Tid Redaktør af 
Morgenbladet i Kristiania og Chef for den norske Kreditbank 
»sammesteds. — Døde 12. Februar 1832, 65 Aar gml. 40 

* 68. Karm Sofie Johanne Krog. Optaget 8. Juni 1821« 
Priorinde. Født 20. August 1750. Datter af Sogneprest til 
Værdalen Peder Oflfesen Krog, f. 21. Decbr. 1706, f 26. Oktbr. 
1779 og hans 1. Hustru Sofie Herleb, f. 1. Marts 1715, f Si- 
Marts 1756. Han var 2. Gang gift (25. Jan. 1758) med Anna 
Dons, f. 1731, t 16. April 1810, en Datter af Kancelliraad Lag- 
mand Poul Dons og Anna Holst. En Datter af 2det Ægteskab, 
Abel Catharina, der var gift med Kjøbmand i Trondhjem Hans 
Hansen, boede hos Søsteren i Th. Angells Hus og døde den 14. 
Jan. 1827, 53 Aar gml. — Døde 14. Jan. 1832, 82 Aar gml., ugift. 

69. Christine Brun Fflueg f. Wasmuth. Optaget 24. Decbr. 
1821. Priorinde. Født 1755 (døbt i Trondhjems Domkirke 4. 
Marts 1755), Datter af Regimentsfeltskjær Georg Henrik Ulrit 
Fredrik Wasmuth og hans 2den Hustru Maren Brun, altsaa 
en Søster af Nr. 63. Gift med Poul Fredrik Vincent PflUeg,. 
Løitnant. — Døde 20. Juni 1839, 84 Aar gml. 

70. Else Cathrine Næbell Optaget 13. Februar 1823. Født 
1763, Datter af Politimester i Trondhjem Søren Madsen Næbell^ 
der kjøbte Politimesterembedet efter Poul Rogert for 2400 Rdl. 
(udnævnt 1761). Han var Politimester til 1779, da han rejste 
til Kjøbenhavn, hvor han døde Aaret efter. Han blev 18. Novbr. 
1760 gift med Christiane Nissen, f. i Jan. 1734, f 9. Juli 1778,. 
en Søster af Legataren Hans Nissen (se hans Kodicil af 31. Juli. 
1795 til hans Testamente af 4. Juli 1787). ~ Døde 10. Mal 
1832, 69 V2 Aar gml. Ugift. 

71. Anna Catharina Nodtler f, Berg. Optaget 13. Februar 
1823. Født 1743. Gift 25. Septbr. 1787 med Skibsfører Peter 
Jacobsen Nodtler, f. 9. Febr. 1744, f 26. Septbr. 1798, Søn af Jakob 
Pedersen Nodtler, Skipper og Indlandshandler, boede ved Torvet 
i Trondhjem, f. 29. Novbr. 1696, f 1. Juni 1780, 83 V2 Aar 
gml. og dennes 1. Hustru Elen Thoresdatter Vindal. — Før sit 
Giftermaal med Skipper Peter Nodtler havde hun været gift 
(7. Mai 1779) med Skibsfører, Kjøbmand og Borgerkaptein. 
Rasmus Johansen Surland, f. 1732 (døbt i Bakke Kirke 12. 
Marts s. A.), f 1784, en Broder af Smed og Overbrandmester 
Natan Surland (Nr. 65). Denne Rasmus Surland havde igjen. 41 

tidligere været gift 3 Gange: 1) 1756 med Beret Sivertsdatter^ 
2) 1760 med Martha Catharina Zeuten og S) med Anna Hans- 
datter Leth. — Døde 19. Juli 1827, 84 Aar gml. 

* 7J. Ingeborg Christine Heyde. Optaget 19. August 1823. Født 
1795. Datter af Handelsmand i Vaagna&s, Borgund, Arnt Nicolai 
Heyde, t 8. Juni 1812 og Bergitte xMartha Hammond f. 7. 
Juni 1763 f?. — Døde i 1847, 52 Aar gml, ugift. En Søster se 
Nr. 113. 

* 73. Karen Frederikke Krog. Optaget 8. Novbr. 1824. 
Født 1. Mai 1784, Datter af Proviant skriver ved Lykkens Verk 
Michael Steffensen Krog, f. 1. Oktober 1736, f 7. Februar 1794 
og Karen Tønder Hammond f. 12. Juni 1739, f 3. Decbr. 1787. 
Hun optages 12. April 1820 i Angellsstucrno og fik derfra Plads 
i Th. Angells Hus. En Søster af hende Nr. 76. En anden 
Søster Hanna Stephana (Steffine) Krog f. 14. August 1777, f 8. 
Marts 1845, boede hos hende til sin Død. Denne var 1. Gang- 
gift med Løitnant Sten Augustinus Meldal og efter dennes Død 
gift (6. Marts 1804) med Løitnant Ulrik Claus Dagenbolt, f. 8.. 
Novbr. 1770, f 30. Septbr. 1840. — Hun døde 30. Mai 1862, 78 
Aar gml., ugift. 

* 74. Maren Sofie Hersleb. Optaget 15. Januar 1827. Født 
23. Septbr. 1765, Datter af Sogneprest til Ørlandet Johan Tobias 
Lemmerhirt Hersleb, f. 20. Novbr. 1729, f 2. Juni 1794 og 
Mette Dorthea Heidemann f. 21. Oktober 1727, f 14. Mai 1810. 
— Døde 13. Oktober 1831, 66 Aar gml, ugift. En Søster Nr. 90. 

* 75. Petronelle Christine Georgia Nicoll, Optaget 10. Oktbr. 

1827. Født 7. Septbr. 1776, Datter af Sogneprest til Sælø 
Theodorus Bemhardus Nicoll, f. 28. Novbr. 1741, f 21. Juni 
1817 og Anne Margrethe Rebekka Angell f. 27. Novbr. 1749 
t 20. August 1789. (Pers. Tidsskr. VI., 40). — Døde 1854, 
78 Aar gammel. Ugift. 

* 76. Sara Sofie Hartzleben, f. Krog. Optaget 15. Januar 

1828. Født 30. Juni 1776, Søster af Nr. 73. — Gift (179.) 
med Bergchirurg ved Lykkens Verk i Meldalen, Johan Frederik 
Vilhelm Hartzleben; hun var hans 2den Hustru; han var 1ste 42 

*6ang gift med Søsteren Michea Cathrine Krog, (se Nr. 112). 
— Døde 19. Juli 1866, 89 Aar gammel. 

* 77. Abelone Christine Brun^ f. WielsgcMrd. Optaget 7. 
Decbr. 1829. Født 5. Juli 1746 i Frederiksstad, Datter af Kjøb- 
mand i Frederiksstad Jens Jørgensen Wielsgaard og Magdalene 
Pedersdatter Holm. — Gift 13. Septbr. 1763 i Frederiksstad 
med Løitnant Lorentz Brun f. 18. Februar 1756, f 1782, boede 
paa Gaarden Singsaas i Holtsalen, Søn af Major Frantz Brun, 
f. 28. JuU 1671, t 6. Marts 1733 og Anna Catharina Frost, der 
i 1733 var ca. 40 Aar gml. og boede paa Gaarden Hof i Ørke- 
dalen. — Døde 11. Mai 1836, 90 Aar gml. En Datter Nr. 86. 

78. Anna Margrethe Ibsen, f. Gjerp. Optaget 24. Marts 
1830. Født 1758. Gift 4. April 1787 med Feierinspektør Jens 
Randulff Ibsen, f. 1759, f 29. Juni 1809, Søn af Frederik 
Hansen Ibsen, der boede paa Gaarden Gisvold i Ørkedalen, 
t 1765 og Johanne Sofie Randulflf. Frederik Ibsens Fader var 
Foged i Ørkedalen, Hans Ibsen. — Døde 12. Mai 1837, 79 Aar 
gammel. 

» 

79. Anna Catharina Barhow Hagerup, Optaget 24. Marts 
1830. Født 1775, Datter af Stiftsprovst, Sogneprest til Dom- 
kirken i Trondhjem, Dr. Christian Frederik Hagerup, f. i Trond- 
hjem 31. Juli 1731, f 30. Juni 1797 og Anna Margrethe 
Catharina Westermann, f. 1736, t 15. Juli 1819. — Døde 26. 
Mai 1853, 78 Aar gml. Ugift. 

* 80. Henriette Marie (ell. Margrethe) Ruch, f, WUdenrath. 
■Optaget 6. Februar 1831. Hun skal være født i Holsten. Gift 

179. med Løitnant Albert Angell Veldingh, f. 2. August 1773, 
t 4. Oktober 1802 paa Inderøen, en Søn af Sogneprest til 
Inderøen Christian Veldingh, f. 1728, f 28. Maj 1801 og (g. 2. 
Juni 1768) Bergitte Margrethe Eliabeth Angell, f. 8. Marts 1743 
t 15. August 1773. Efter Veldinghs Død ægtede Henriette 
Wildenrath 15. Jan. 1805 Guldsmed, Landevæmsløitnant Mathias 
V. Leben Buch, f. 1775, f 19. Novbr. 1821 i Overhalden. Han 
var Søn af UnderoflRcer Johan Frederik v. Leben Buch, f. 1743 
t 1815 i Overhalden. — Døde 30. Juli 1845. 

81. Ingeborg Anna Mechienburg, Optaget 20. Februar 1832. 43 

Hun fik 14. Oktober 1829 Plads i Angellsstuerne , hvor hun' 
boede, mdtil hun optoges i Th. Angells Hus» Hendes Død be-^ 
kjendtgjøres af Kusinen, Kjøbmand i Trondhjem Jakob Andersens 
Enke, Bolette Brun f. Mechlenburg, døbt i Kristianssund 23. 
April 1766 død i Trondhjem 5. Marts 1861, der var en Datter 
af Toldbetjent i Kristianssund Richard Nicolai Mechlenburg og: 
Marie Hansdatter Brun. Familien maa antagelig have været 
fattig, da saavel denne sidste som en Søster af Jacob Andersens 
Enke har havt Plads i St. Jørgens Hus i Trondhjem. — Døde 10.. 
Marts 1845, 86 Aar gml. Ugift. 

82. Juliane Margrethe Jordan, f. Pihl. Optaget 20. Februar* 
1832. Født 7. Juni 1797 i Vang. Datter af Provst, Ridder 
Abraham Andreassen Pihl, f. 3. Oktbr. 1756, f 20. Mai 1821' 
som Sogneprest til Vang, Hedemarken, og Anne Cathrine Neu- 
mann, f. 6. Marts 1764, f 29. Septbr! 1850. — Gift 4. Decbr.. 
1815 med Henrik MeyerhoJØF Jordan, f. i Bergen 10. Marts 1787,, 
Søn af Raadmand dersteds Casper Jordan. Han udnævntes 2.. 
Juni 1824 til Sogneprest til Daviken, men døde før Tiltrædelsem 
22. Oktober 1824. — Døde 8. Decbr. 1857, 60 Aar gml. 

* 83. Cathrine Hedevig Brun, f. Thombsen, Optaget 17. 
Marts 1832. Døbt 28. Decbr. 1766. Datter af Kaptein, senere- 
Justitsraad Nicolai Bernhard Thombsen og Cathrine Maria 
Bechman. — Gift i Aafjorden 8. Septbr. 1789 med Ole Brun,, 
f. i Rennebu 10. April 1751, f paa sin Gaard Hellesvik i Aa- 
fjorden 11. Septbr. 1829, Løitnant. Enken flyttede 1830 fra 
Hellesvik til Ørlandet. Ole Brun var Søn af Kaptein Ole Brun< 
f. 1712, t 1771, begr. 1. Decbr. i Aafjorden og (g. 1. Dcbr. 
1740) Dorothea Margrethe BuU, f 1777. — Døde 31. Marts 1844 
77 Aar gml. En Datter se Nr. 98, en Svigerdatter Nr. 141. 

* 84. Anna Catharina Schulz, f. Brun, Optaget 17. April 
1832. Født 7. Mai 1767, Datter af Overtoldbetjent i Trondhjem; 
Hans Jacob Brun, f. i Februar 1722, f 31- Oktober 1802 og 
Elen Margrethe (ell. Elen Cathrine) Christoflfersdatter Blom,, 
hans 2den Hustru f. 1737, f i Novbr. 1772. Han var en Broder 
af Løitnant Lorentz Brun, hvis Enke Abelone Christine f. Wiels-^ 
gaard er nævnt Nr. 77. — Gift med Overtoldbetjent i Trond- 44 

hjem, Mathias Schulz, f 1813. Døde 23. Septbr. 1852, 85 
Aar gml. 

85. Stincken Testrup Schare, f. Wasmuth, Optaget 25. 
-Juni 1832. Priorinde. Født i Kristianssund 28. Januar 1786, 
Datter af Kjøbmand i Kristianssund Christian Fredrik Wasmuth, 
<en Broder af Nr. ifå og 69), døbt 17. Juli 1753, f 12. Februar 
1805 og Johanne Susanne Holck, døbt i Kristianssund 19. Juni 
1750, t 10. Novbr. 1822. Gift 20. Marts 1810 i Kristiansund med 
Byfoged Ole Schare, f. 31. Decbr. 1766 i Vestfossen, Eker, f 21. 
Januar 1829, Søn af Thore Schare, f. 1721, boede i Vestfossen, 
t 3. August 1777, og Maren Christoflfersdatter Stenseth, f 1790. 
Byfoged Schare var tidligere gift med Maren Brun Wasmuth, 
f. 29. April 1782, f 17. Marts 1805, en Søster af hans 2den 
Hustru. Af Fru Schares Børn boede flere hos hende i Thomas 
Angells Hus; af dis&e døde Johanne Marie Schare der den 28. 
Februar 1864, 53 Aar gml. (født 3. Oktober 1810) og Thora 
Frederikke Schare, f. 30. August 1812, døde der 25. Oktober 
1865. En tredje af Døtrene, Augusta Schare fik 11. Marts 
1867 Pladsen efter Moderen. (Se. Nr. 128). — Døde 14. Februar 
1867, 81 Aar gml. 

* 86. Maren Margrethe Dahl, f. Brun, Optaget 8. Juni 
1836. Født 1773. Datter af Løitnant Lorentz Brun og Abelone 
Christine Wielsgaard, der havde Plads i Th. Angells Hus (se 
Nr. 77). — Gift 1794 med Bagermester Jørgen Ingebrigt Dahl, 
f. 23. Juni 1763, t 22. Januar 1812. Hun døde 15. April 1855, 
«2 Aar gammel. 4 Døtre (Nr. 101, 106, 110 og 124) har havt 
Plads i Thomas AngeHs Hus. 

* 87. Anna Femmer Angell, f. Bie, Optaget 22. Juni 1837. 
Født 26. Septbr. 1779 i Trondhjem, Datter af Skibskaptein Just 
Jørgen Bie og Kirstine Berg, f. 1748, f 12. Decbr. 1824, der 
senere blev gift (22. Januar 1788) med Skibskaptein Niels Mar- 
^trand, f. 1746, f 14. April 1816; han havde tidligere været 
gift 2 Gange. — Gift 11. Novbr. 1801 med Thomas Angell, 
f. 3. Januar 1771, f i. Juni 1815 som Kateket og Kantor ved 
Domkirken i Trondhjem, Søn af Prokurator i Nordland Peter 
Lorentz Angell, f 1806, og (gift 19. Septbr. 1770) Gertrud Birch, 46 

t 1806. Døde uf Januar 1847, 68 Aar gml. De havde en 
Datter, der fik Plads i Thomas Angells Hus (Nr. 104). 

* 88. Elisabeth Christine Paust Bech, f. Krog, Optaget i 
August 1839. Født 23. Marts 1780, Datter af Prest til Melhus 
Ove Christian Krog, f. 27. Februar 1742, f 27. Februar 1813, 
og (gift 20. Februar 1777) Albertine Sylow, f. 1755, f 1. Novbr. 
1833. — Gift 17. Mai 1798 med Kjøbmand Cornelius Dons Bech, 
f. 1762, t 22. Mai 1843, Søn af Toldbetjent Michel Olsen Bech, 
f. 1728, t 2. Juni 1764 og Mette Margrethe Dons, f. 1727, f 5. 
Mai 1816, der anden Gang (6. Septbr. 1768) blev gift med 
Koffardikaptein Hans Ulrik Storck. — Hun døde 15. Februar 1848, 
68 Aar gml. En Søster Nr. 92, en Datter Nr. 96. Hendes 
Mand boede sammen med sin Hustru i Thomas Angells Hus og 
døde der. 

89. Bolette Christine Hansen, f. Arnet. Optaget 18. Ok- 
tober 1839. Født 1752, Datter af Foged i Stør- og Værdal 
Peter Arnet og hans 2den Hustru Kirstine Elisabeth Heide, 
altsaa en Halvsøster af Nr. 38. — Gift 1773 med Kjøbmand i 
Trondhjem Just Hansen, f. 1732 paa Fyn, f 20. Juni 1802. 
- Død 21. Marts 1845, 93 Aar gml. 

* 90. Johanne Henrikke Hersléb, Optaget 17. Septbr. 1840. 
Født 12. November 1768. Søster af Nr. 74. Død 9. Januar 
1854, 86 Aar gml. Ugift. 

* 91. Marie ' Elisabeth Irgens, f. Falster. Optaget 8. Mai 
1844. Født 7. Juli 1766, Datter af Prest til Trondenæs Hans 
Falster, f. 14. Decbr. 1715, f 3. Septbr. 1789 og (g. i Trond- 
hjem 26. Marts 1761) Karen Tønder Lemvig, f. 1732, f 23. 
Januar 1809. Gift 1787 med Prest til Borge Henning Johannes 
Ildens, f. 23. Juli 1757, f 19. Novbr. 1840, Søn af Provst, 
Sogneprest til Tromsø Johannes Irgens, f. 14. August 1723, 
t 1781, og Anne Margrethe Borchgrevinck, f 10. Marts 1798, 
71 Aar gml. Hun døde 27. Marts 1851, 85 Aar gml. 2 Døtre 
fik Plads i Th. AngeUs Hus (Nr. 105 og 116), en 3dje Datter, 
Anna Margrethe, f. 1799, boede sammen med Moderen og døde 
ugifl i Th. Angells Hus 12. April 1845. 

* Fredrikke Ingara Marie Krog, Optaget 8. Mai 1844. Født 46 

2. Marts 1791. Søster af Nr. 88. Hun døde 2. August 1872^ 
81 Aar gml. Ugift. 

* Henrikke Lysholm. Optaget 19. April 1845. Født 3. Juli 
1770, Datter af Cancelliraad Henrik Lysholm, f. 17. Oktober 
1724, t 1 Januar 1770 og Anna Cathrine Tønder, f. 21. Septbr. 
1735, t 8. April 1804, der senere (9. Juli 1774) blev gift med 
Justitsraad Alexander Hammond Friedlieb, f. 21. Novbr. 1751^ 
t 19. Septbr. 1792. — Døde 29. Mai 1847, 77 Aar gml. Ugift. 

* 94. Sara Marie Hammer. Optaget 19. April 1845. Født 
1767. Datter af Koffardikaptein Andreas Hammer og (g. 1753) 
Maren Sofie Lund (f. 1734, f 1803). Hun frasagde sig Pladsen, 
sandsynligvis uden at være indflyttet. — Døde Aaret efter, 3. 
August 1846, 79 Aar gml. Ugift. 

* 95. Dorthea Cathrine Juul Hegge, f. NicoU, Optaget 1* 
Novbr. 1845. Født 1772. Datter af Guldsmed og Handelsmand 
paa Helgeland Johan Vilhelm NicoU, f. 173, og Marie Golderup. 
— Gift 11. Juni 1811 med Handelsmand Rasmus Parelius Hegge,. 
f. 26. Juni 1789, der boede sammen med sin Hustru i Thomas 
Angells Hus og døde der 9. Februar 1866. — Hun døde 4. Januar 
1871, 99 Aar gml. 

* 96. Albertine Lie, f. Bech. Optaget 18. Februar 1847. 
Født 14. Mai 1800. Datter af Nr. 88. Gift 1833 i Holmestrand 
med Toldbetjent Fredrik Lie, f 17- Septbr. 1843. Døde 24. 
Februar 1882. 82 Aar gml. 

* 97. Abel Margrethe Sandborg, f. Ibsen. Optaget 14. Juni 
1847. Født 5. Juni 1793, Datter af Sergeant Hans Edvard 
Meyer Ibsen, f. 1749, f 7. Juni 1833 paa Gaarden Skjenstad i 
Malvik, og (g. 1778) Kirstine Larsdatter Hov fra Soknedalén, 
t 15. Oktober 1844. — Gift 17. August 1830 med Gaardbruger 
paa Øvre Stubban, Strinden, Isak Jørgen Goldevin Sandborg» 
f. 5. Oktober 1787, f 16. Februar 1838. Døde 22. Decbr. 1875, 
82 Aar gml. 

* 98. Cathrine Marie How, f. Brun. Optaget 14. Juni 1847. 
Født i AaQorden 15. Februar 1793, Datter af Nr. 83. Gift 
20. Mai 1820 med Handelsmand i Trondhjem Peter Andreas 
How, døbt 18. Januar 1795, f 5. Oktober 1822, Søn af Skole- 47 

lærer ved Wåisenhuset i Trondhjem Størker Olsen How, f. 1761, 
t 6. August 1806 og Gjertine Kirstine Pedersdatter Strand. 
Døde 15. August 1871, 78 Aar gml. 

* 99. Lucasine Vilhdmine Susanne Falck, f. Holck, Optaget 
27. Marts 1848. Født 1808. Datter af Kaptein Lucas Vilhelm 
Halek, f 22. Novbr, 1808 i Leiren ved Kongsvinger og Susanne 
Pauline Rosbach, f. 8. Juni 1782 (døbt 28. Juni 1780?), f 31. 
Januar 1815. — Gift 25. Mai 1834 med Kjøbmand paa Røros 
■Salomon Falck, f. 33. Oktober 1807, f 1. Mai 1838. Døde 24. 
Decbr. 1854, 46 Aar gml. (Se Pers. Tidsskr. III, 397). 

* 100. Margrethe Marie Arentz. Optaget 6. Mai 1851. Født 
8. Mai 1791, Datter af Nils Ottosøn Arentz, f. 1749, f 21. Septbr. 
1830 paa Sim i Børseskogn og (g. 29. April 1785) Helene Mar- 
grethe Brun, f, 28. Septbr. 1759, f 12. August 1809 paa Sim. 
Døde 28. Oktober 1878, 87 Aar gml. Ugift. 

* 101. Trine Magdalene DaM. Optaget 28. Oktober 1852. 
Født 24. Mai 1801. Datter af Nr. 86. Lever ugift i Thomas 
Angells Hus. 

* 102. Hanna Gurine NicolL Optaget 29. Juni 1853. Født 
10. Mai 1811, Datter af Student, Skolelærer i Haran Theodor 
Bergman Nicoll, f, 1784, f 29. Januar 1855 og Mai-tha Cathrine 
Grønning, f, 1, April 1782, f 22de Febr. 1839. Hun døde 20. 
Novbr. 1871, 60 Aar gml. Ugift. 

* 103. Anne Catharina Steen, f. Gadebusch, Optaget 13. 
Februar 1854. Født 27. Juni 1809. Datter af Jens Sommer 
Gadebusch, f. 6. Februar 1773, f 2. Januar 1830 og (gift 27. 
Marts 1795) Elisabeth Garnet Lysholm, f. 10. Februar 1769, 
t 22. Septbr. 1824. — Gift 1834 med Koflfardikaptein Peter 
Steen, f. 20. Septbr. 1806,* f 2. Oktober 1835, Søn af Kjøbmand 
Tøvis Rasch Steen, f. 1783, f 5. Februar 1839 og hans 1ste 
Hustru Johanne Brun, f. 1779, f 15. Novbr. 1813. Hans 2den 
Hustru var Marie Elisabeth Ramm (Nr. 122). — Døde 4. April 
1862, 53 Aar gml. En Søster se Gratistpl. 13. — En Datter 
Nr. 126. 

* 104. Kirstine (el. Kristine) Bie AngélL Optaget 10. April 48 

1854. Født 29. Septbr. 1802. Datter af Nr. 87. Døde 31. 
Marts 1889, 87 Aar gml. Blind. Ugift. 

'*' 105. Pouline Andrea Irgens. Optaget 22. Januar 1855.. 
Født 6. August 1806. Datter af Nr. 91. En Søster Nr. 116. 
Døde 8. Juli 1868, 62 Aar gml. ugift. 

* 106. Mdone Christim Dahl. Optaget 12. Mai 1855. Født 
28. Januar 1794. Datter af Nr. 86. Døde 7. Juni 1861, 6T 
Aar gml. Ugift. 

* 107. Abel Margrethe Schjølherg. Optaget 13. Mai 1856. Født 
4. Septbr. 1815, Datter af Stiftsrevisor Ole Schjølberg og Martha 
Marie Kofoed, der fra 9. Marts 1842 til sin Død beboede en af 
Gratispladseme i Thomas Angells Hus (se Gratistpl. Nr. 11)^ 
Døde 29. Januar 1873, 58 Aar gml. Ugift. En Søster Nr. 117. 

* 108. Hans CoUin, Hofraad. Optoges II. Februar 1858. 
Født 22. Mai 1784, Søn af Generalauditør Fredrik Collin (Broder 
af Nr. 2), f. 24. Juni 1740, f 19. April 1802, og (g. 22. Juli 1774> 
Bemhardine MøUmann, f. 16. Septbr. 1760, f 26. Januar 1791. 
— Var 2 Gange gift 1) i Flensburg 11. Mai 1805 med Cecilia 
Petersen, f 1813. 2) 22. Novbr. 1815 med Caroline Marie Georgine,. 
Komtesse af Schmettow se Nr. 109. — Han førte Titel af „Gros- 
serer". Gjennem sin Hustru kom han i Besiddelse af Gaarden 
Øvre Rotvold ved Trondhjem, men levede i smaa Kaar; senere 
solgte han Gaarden og flyttede til Trondhjem, hvor han blev 
Magazinforvalter og blev ansat i en Skriverpost ved Norges Bank. 
Udnævntes 1816 til Hofraad. Tog 1855 Afsked som Magazinfor- 
valter og døde 29. Mai 1861, 77 Aar gml., blind. En Søster Nr. 111. 

* 109. Caroline Marie Georgine, f. Komtesse af Schmettow, 
Optaget 13. Juni 1861. Født 22. Februar 1786, Datter af Carl 
Jakob Waldemar, Greve af Schmettow, f. 25. Dcbr. 1744, f 21. 
April 1821 og Stincken Anne Cathrine Møllmann, f. 14. August 
1757, t 19. Dcbr. 1820. — Gift med Hofraad Hans CoUin, se 
foreg. Nr. Hun flyttede ind i Thomas AngeUs Hus samtidig^ 
med sin Mand, og ved hans Død fik hun Pladsen efter ham. 
Død 28. Mai 1862, 76 Aar gml. 

* 110. Maren Sofie Dahl. Optoges 5. August 1861. Født 49 

15. JuH 1799, Datter af Nr. 86. Døde 14. Marts 1889, 90 
Aar gml. 
Hi 111. Sofie Amalie Sommerschield, f. CoUin. Optoges 23. Juni 
1862. Født 23. Mai 1786 i Trondhjem. Søster af Nr. 108. — 
Hun var 2 Gange gift: 1) 24. Novbr. 1809 med Johan Christian 
Gotfred Schulz, f. 12. Januar 1761, f 24. Januar 1812, Regi- 
mentslæge; han var født i Magdeburg og havde tidligere (4. 
Jan. 1802) været gift med Charlotte Margrethe Stricker, f. 12. 
Septbr. 1778, t 6. Oktober 1808. — 2) 23. Mai 1820 med 
Iver Christian Lund Sommerschield, f. i Overhalden 17. Januar 
1758, døbt i Skage Kirke 24. Januar s. A., f 24 Dcbr. 1830, 
Oberstløitnant, Søn af Oberst Henrik Christoflfer Sommerschield, 
f. 1722, t paa Skage i Overhalden 22. Juli 1803 og Christence 
Worm Lund, f. 1725, i 6. Novbr. 1794. Iver C. L. Sommer- 
schield var 1ste Gang gift med Elen Maria Brønlund, døbt i 
Stadsbygdens Kirke 28. Juni 1762, f 1813, Datter af Sogneprest 
til Stadsbygden Lorentz (Lauritz?) Brønlund, f. 1723, f H Novbr. 
1766 og Maren Wulff, f i Stadsbygden 31 Januar 1806, 72 
Aar gml. — Døde 21. Apr. 1872, 86 Aar gml. 

* 112. Johanne Vilhelmine Hartzleben, f. Rønning. Optaget 
23. August 1862. Født 1791. Gift med Skræddermester Johan 
Fredrik Hartzleben, døbt 26. Juni 1791, f ?, Søn af Bergchirurg 
ved Lykkens Verk Johan Fredrik Vilhelm Hartzleben og (gift 1 789) 
hans 1ste Hustru Michea Cathrine Krog, f. 26. Novbr. 1767, 
t i Marts 1794, se Nr. 76. — Døde 6. Januar 1867, 76 Aar gml. 

* 113. Anne Helene Bang, f. Heyde. Optaget 23. August 
1862. Født 18. Mai 1792 i Borgund, Datter af Handelsmand 
paa Vaagnæs i Borgund Amt Nicolai Heyde, f 8. Juni 1812 
og (gift 3. Novbr. 1791) Bergitte Martha Hammond, f. 7. Juni 
1763, t ?. Gift 18. August 1812 i Aalesund med Maaneds- 
løitnant Broder Brodersen Bang, f. 20- Oktober 1784 i Trond- 
hjem, t 30. Januar 1844 paa Byaasen ved Trondhjem, boede 
paa Skej i Kolvereid, Søn af Justitsraad, senere Generalmajor 
Carsten Gerhard Bang, f. 5. April 1756, f 22. Januar 1826 og 
(g. 17. Oktbr. 1782) Cathrme Marie Lysholm, f. 4. Novbr. 1764, 

t 18. April 1825. — Døde 21. JuU 1873, 81 Aar gml. 

5* 50 

* 114. AMgad Johanne Hammond Ræder, f. Junghans. Op- 
taget 28. Mai 1866. Født 11. JuU 1795, Datter af Løitnant 
Johan Thomas Hammond Junghans, f. 1. Mai 1764, f 14. Januar 

1798 og (gift 27. Marts 1795) Marie Margrethe StabeU, f. 28. 
Novbr. 1769, f 1807. — Gift 1825 med Lensmand Hans Horne- 
man Ræder, f. 1790 (døbt 31. August i Dolmø Kirke, Hiteren), 
t 16. Mai 1841, Søn af Løitnant Johan Mangelsen Ræder, f. 
1756, t 17. Oktober 1806 og (gift paa HeUeren i Hiteren 21. 
Februar 1789) Else Sofie Rogert, f. 18. Septbr. 1757, f 6. Mai 
1801. — Død 30. Decbr. 1866, 71 Aar gml. Hendes Mand 
var en Broder af Johan Christopher Ræder. (Se Nr. 115). 

* 115. Maren Marie Ræder, f. Rabben. Optaget 28. Mai 1866. 
Født 27. Decbr. 1794 paa Hiteren. Datter af GhristoflFer Rabben. 
— Gift 19. Mai 1826 med Handelsmand i Bejan, Ørlandet, 
Johan Ghristoflfer Ræder, f. 20. Februar 1792, f 13. Juli 1857, 
en Broder af Lensmand Hans Homeman Ræder (se ovf.) — 
Døde 26. Septbr. 1885, 91 Aar gml. 

* 116. Gertrud Fredrikke Sommerfelt Johnsen^ f. Irgens. Optaget 
28. Mai 1866. Født 18. August 1804. Datter af Nr. 91, Søster 
af Nr. 105. — Gift 1830 med Andreas Johnsen Skaarvaagen 
paa Kvalviken i Bø, f. 1808, f L Septbr. 1850. 

* 117. Anna Claudine Schjølberg. Optaget 28. Mai 1866. Født 
6. Juni 1817, Søster af Nr. 107. Døde 31. Decbr. 1873, 56 
Aar gml. Ugift. 

118. Hanna Abramine Boesen Musæus, Optaget 28. Mai 
1866. Født 17. Oktober 1809, Datter af Sognepræst til Melhus 
Carl Fredrik Musæus, f. 11. Oktober 1778 i Melhus, f 11. April 
1839 og Maren Marie Mesch, f. 7. Decbr. 1783 i Kjøbenhavn, 
t 27. JuU 1838. Døde 31. Oktober 1887, 78 Aar gml. Ugift. 

* 119. Anna Bech Møller, Optaget 28. Mai 1866. Født 

1799 (døbt 20. Septbr.), Datter af Overtoldbetjent paa Molde 
Lars Møller, f. paa Molde 1768 eller 1770, f 3. Januar 1856, 
og Helchen Hammond Hammer, f. 28. Februar 1765, f 9- April 
1817. Døde i 1874 ved Molde, 75 Aar gml. Ugift. 

120. Sara Bing Iversen, f. Hveding. Optaget 28. Mai 1866. 
Født 13. Januar 1882, Datter af Styrmand, Seilmager John 51 

Andreas Hveding, f. 1736, f 20. Juni 1813 og Alette Widing, 
f. 1745, t 1. Mai 1832. - Gift 23. Mai 1805 med Poul Iversen, 
f. 1776, f 1. Mai 1837. Han var Bager, Forligelseskommissær 
og Forstander for Fattigvæsenet og flere af Trondhjems Stif- 
telser. — En Datter Alette Lucie Iversen boede sammen med; 
Moderen og døde i Th. Angells Hus 26. I)ecbr. 1870, 65 Aar 
gml. — Døde 28. Mai 1872, 90 Aar gml. 

121. Stinken Fostrup Ross. Optaget 28. Mai 1866. Født; 
1798. Datter af Kjøbmand i Kristiansund Carsten Tostrup Ross, 
t i Juni 1822, 60 Aar gml., og Magdalene Brun Fabricius, f 9. 
Dcbr. 1803, 35 Aar gml., en Datter af Sogneprest til Støren 
Peter Heiberg Fabricius og Johanne Margrethe Borchgrevinck. 
Diade 5. Januar 1875, 77 Aar gml. Ugift. 

122. Marie Elisabeth Steen^ f. Bamm. Optaget 28. Mai 
1866. Født 12. August 1796, Datter af Major Ramm, Hede- 
marken, f. 4. xMai 1769, f 15. Marts 1837 og Petronelle Elisabeth 
Hvebei^. — Gift 15. Dcbr. 1815 med Skibskaptein, senere Kjøb- 
mand i Trondhjem Tø vis Rasch Steen. Hun var hans 2den Hustru ; 
tidligere gift med Johanna Brun (se Nr. 103). — Døde 22. Oktober 
1871, 75 Aar gml. 

* 123. Elisabeth Mantzin Hansen, f. Hirsch. Optaget 23. 
Mai 1866. Født 17. Septbr. 1794, Datter af Major Jobst Conrad 
Hirsch, f. 24. Juli 1755, f 24. Septbr. 1829 og Marie Mantzin 
Henrici, f. 20. Novbr. 1756, f 15. Februar 1836. — Hun blev 
i 1839 gift med Politibetjent i Kristiansund Peder Hansen; de 
blev imidlertid skilte, og hun opholdt sig en Tid i Størdalen, 
hvor hun døde 31. Septbr. 1866 uden at have tiltraadt Pladsen 
i Thomas Angells Hus. 

* 124. Inger Margrethe Dahl. Optaget 28. Mai 1866. Født 
18. Marts 1811, Datter af Nr. 86. Hun døde 25. Juni 1887, 
76 Aar gml. 

* 125. Dorthea Regine WeUzin, f. Mix. Optaget 14. Juni 
1866. Født 15. Marts 1796. Datter af Kaptein Fredrik Blix, 
f. 1748 paa Frederikshald, t 22. Februar 1800 og Johanne 
Margrethe Hohn, f. i April 1769, f 24. Juni 1833 i Hjehneland. 
Gift 15. Juni 1815 i Kristiansand med Kaptein, senere Over- 52 

toldbetjent i Kristiania, Johan Ludvig Weltzin, f. 1790, f 16. 
April 1862. — En Datter Nr. 165. Døde 23. Januar 1881, 85 
Aar gml. 

* 126. Petra Elise Rasch Steen. Optaget 11. Marts 1867. 
Priorinde. Født 20. Novbr. 1835, Datter af Nr. 103. 

* 127. Abelone Christine Gjertine Brun. Optaget 11. Marts 
1867. Født 28. August 1811. Datter af Bagermester Johan 
Henrik Heidemann Brun, f. 1778, f 3. Juli 1832 og (gift 10. 
August 1803) Beret Martha Vold, f. paa Hiteren 1778, f 31. 
Januar 1858. Døde 2. Oktober 1873, 62 Aar gml. 

128. Augusta Schare. Optaget 11. Marts 1867. Født 30. 
April 1826 i Kristiansund. Datter af Nr. 85. 

* 129. Hedevig Brøcker Finckenhagen, f. AngeU. Optaget 11. 
Marts 1867. Døbt 13. Marts 1795 i Ørkedalen, Datter af Justits- 
raad Hans Angell, der boede paa Gaarden Gjølme i Ørkedalen, 
f. 21. Mai 1749, f 25. Septbr. J822, og hans 2den Hustru (g. 
1791) Karen Randine Krabbe, f. 1754, f 8. Septbr. 1827. Hans 
1ste Hu«tru var (gift 31. Marts 1777) Hedevig Marie Brøcker, 
sal. Nannestad, f. 1750, f 1788. — Gift 18. Marts 1816 med 
Premierløitnant i 2. Trondhjemske Lifanteribrigade, siden paa 
Vartpenge, Nils Finekenhagen, f. 30. Novbr. 1789 i Trysil, f 24. 
August 1843 paa Gjølme, Søn af Provst og Sogneprest til Suren- 
dalen Lars Lund Finekenhagen, f. 8. Oktbr. 1757, f 4. Juli 1851, 
og (gift 4. Februar 1789) Margrethe Christine Hammond, f. 20. 
Februar 1772, f 13. Juli 1820. — Døde 26. Januar 1885, 90 
Aar gml. 

* 130. Julie (el. Juliane) Marie Dorthea Abel-seth, f. Lemvig. 
Optaget i Oktober 1868. Født 26. Novbr. 1810 i Frederiksstad. 
Datter af Løitnant Hans Johan Julius Hammond Lemvig, døbt 
Dcbr. 1787, og (gift 1810), Ragnhild Kirstine Thrane, f. 28. 
August 1786, t 6. Marts 1859 i Fredriksstad. — Gift i Lange- 
sund 17. Septbr. 1830 med Lensmand i Næs, Hedemarken, Johan 
Uh-ik Abelseth, f. paa Molde, t i Trodhjem 1880, Søn af Kjøb- 
mand Henning Abelseth og Eva Kristine Block, dér begge døde 
i Molde. 

* 131. Else Sofie Meldal Gaarder. Optaget 25. Mai 1871. 53 

IFødt 22. November 1815, Datter af Provst, Sogneprest tU Ør- 
Jandet Augustinus Meldal Gaarder, f. 27. Januar 1784, f 3. Juli 
1848, og (gift 12. Mai 1812) Marcelie Hegge Parelius, f. 1791, 
t 30. August 1827- — Døde 7. Septbr. 1883, 68 Aar gml. Ugift. 

* 132. Sofie VUhdmine Krog. Optaget 20. Novbr. 1871. 
Født 27. Februar 1826, Datter af Kaptein Peter Arnet Krog, 
f. 10. August 1776, tog Afsked 1830, døde paa Stenkjær 26. 
Februar 1852, og (gift 1814) Cathrine Rebekka Meyer, f. 12. 
.Septbr. 1792, boede længe som Enke paa Stenkjær, men flyttede 
senere til Trondhjem, og da Datteren fik Plads i Th. Angells 
Hus, flyttede hun ind sammen med hende og døde der 12. 
Februar 1877. — Døde 30. Oktober 1882, 57 Aar gml. Ugift. 

* 133. Marianne Elisa Angell Friman, Optaget 20. Novbr. 

1871. Født 4. August 1816, Datter af Overlærer ved Søetatens 
Skoler i Kjøbenhavn Christen Heiberg Friman, f. 13. Marts 1788, 
t 28. Dcbr. 1858 og Louise Christine Zeeland, f. 1789, f 27. 
•Oktober 1824. Døde 23. Marts 1888, 72 Aar gml. Ugift. 

* 134. Elisabeth Garnet Engdsen. Optaget 21. Februar 1872. 
Født 25. JuU 1819, Datter af Kjøbmand i Trondhjem Bertram En- 
rgelsen, f. 24. Septbr. 1790, f 30. Januar 1879, og (gift 7. Dcbr. 

1815) Marie Bergitte Gadebusch, f. 22. August 1797, f 25. April 
1886, hvilke begge beboede en Gratistplads i Th. Angells Hus. 
Døde 24. Februar 1883, 64 Aar gi. Ugift. Søstre Nr. 154 og 
163 (se GratistpL Nr. 13). 

* 135. Anna Andrea Lund, f, Arnet, Optaget 12. Aug. 

1872. Født 16. Juli 1820 i Aafjorden, Datter af Proprietær 
Amund Johan Christoffer Arnet paa Næs i Bjugn, f. 12. April 
1794, t 5- Marts 1872 i Bjugn, og (gift 18. Septbr. 1818) 
Bedevig Sofie Throne, f. 28. Januar 1785, f 7. Juni 1872 i 
Bjugn. — Gift 1848 med Torger Hansen Lund, Forpagter paa 
Frøan i Fosen, f. S. Aug, 1808, f 6. Dcbr. 1854 (druknede lige 
ved Hjemmet). Se Nr. 148. 

* 136. Karoline Sofie Withammer, f. Brun, Optaget 12. Au- 
gust 1872. Født 23. Juni 1819, Datter af Overtoldbetjent i 
Trondhjem Johan Christoffer Brun, f. 20. Mai 1794, f 26. Novbr. 
1865 i Aalesund og Anna Margrethe Irgens Holst, f. 6. Oktober 54 

1799, t 23. Januar 1841 i Åalesund. — Gift paa Søndmøre- 
12. Juli 1852 med Exam. juris, Sagfører Olaus Gunnerius Wit- 
hammer, f. 1825, t 2. Juni 1869 i Trondhjerø, Søn af Bogtryk- 
ker Johan Peter Withammer og Ingeborg Knudsen, f. paa Røros^ 
t i Trondhjem. 

137. Mary Brisach, f. Hughs. Optaget 19. Oktbr. 1872. 
Født 9. Oktbr. 1792 i Liannelly, Wales. Hendes Fader var- 
Skibskaptein. Gift med Skibskaptrin i Trondhjem Jens Brisach, 
der var optaget som Lem af Trondhjems Hospitalsstiftelse fra 
Decbr. 1849 til sin Død i Novbr. 1852, c. 70 Aar gml.. Søn 
af Havnefoged Brisaeh i Trondhjem. — Døde 8. Decbr. 1886,. 
94 Aar gml. 

138. CharloUe Marie Schive, Oj)taget 9. Juni 1873. Født 
31. Mai 1807, Datter af cand. theoL, Ejer af Elgsæter Gaard, 
Trondhjem, Reinholt Johannes Schive (Brodersøn af Nr. 39)^ 
f. 27. Decbr. 1768, f 2. Juli 18a5 og Adelgunde Ghristiane- 
Gjertsen, f. 12. Decbr. 1770 i Holtoalen, f 5- Februar 1852 paa 
Elgsæter. Hun havde tidligere (26. Mai 1793) været gift med 
Hans Fredrik Klingenberg, der ejede Elgsæter, f. 26. Juni 1764, 
t 2. Februar 1 800, en Søn af Forstander for de Angellske Stif- 
teiser Andreas Klingenberg. 

139. Hedevig Christiane Fredrikke Bendeke, Optaget 7. 
Oktbr. 187.3. Født i Trondhjem 27. Septbr. 1805, Datter af 
Præsident i Trondhjems Magistrat Christian Fredrik Bendeke, 
f. 12. Marts 1751, f 3. Decbr. 1820 og (gift 1796) Hedevig Anna 
Marie Bendeke, f. 18. Januar 1775, f 18- Marts 1849 paa Næs, 
Hedemarken. 

140- Anna Cecelie Dorthea Matzow. Optaget 3. Januar 1874. 
Født 5. Juni 1818, Datter af Undertoldbetjent Frantz Matzow, 
f. i Bergen, f i Trondhjem 9. Decbr. 1832, 46 Aar gml. og^ 
Elisabeth Margrethe Meidel, født i Bergwi 1797, f i Trondhjem 
13. Januar 1866. Døde 26. Juni 1875, 57 Aar gml., ugift. 
* 141. Christiane Lund Brun, f^ Finekenhagen, Optaget 24*. 
Marts 1874. Født 13. Jan. 1794. Dsiier af Prest til Surendalen 
Lars Lund Finekenhagen og Margrethe Christine Hammond (se 
Nr. 159). — Gift 20. April 1816 med Oberstløitnant Dominicus. 55 

Nagell Lemvig Brun, f. 1. Novbr. 1790, f i Strinden 20. Februar 
1874, Søn af Løitnant Ole Brun og Catharina Hedevig Thombsen 
(se Nr. 83). — Døde 1. Marts 1878, 84 Åar gml 

* 142. OtUie Christine Schwartz, f, HoUhe. Optaget 8. Jan. 1875. 
Født 11. Marts 1825 i Trondhjem. Datter af Smedemester Ole 
Andreas Holthe, f. 16. Novbr. 1794, f 25. xMai 1863, og (g. 16. 
Decbr. 1814) Abel Christine Strøm, f. 6. Mai 1793, f 30. Decbr. 
1859. - Gift 22. April 1849 med Handelsmand i Trondhjem 
Hans Peter Schwartz, f. 10. Juni 1823, f 8. Januar 1873, Søn 
af Garver Abraham Schwartz, f. i Røros, f 1851 i Trondhjem 
og Marit Røst, f J Trondhjem. Søster Nr. 150. 

143. Elise Christine Schmidt. Optaget 8. Januar 1875. 
Født 1824. Datter af Kjøbmand i Trondhjem Johan Christian 
Ludvig Schmidt, hvis Fader var indvandret fra Flensburg, f. c. 
1779, tl5. Oktbr. 1852 og Abel Margrete Schmidt (hans Kusine), 
døbt 30. Marts 1787, f 5. August 1864. Døde 28. Februar 1878. 
54 Aar gml, ugift. 

144. Maren Sabine Lde, f. Brun, Optaget 23. Septbr. 1875. 
Født i Juni 1800, Datter af Major og Veimester i Trondhjem 
Johan Mangelsen Brun, f. 25. Novbr. 1757 i Sparboen, f 28. 
Januar 1835 i Trondhjem og hans 2den Hustru (g. i Størdalen 
13. Juni 1788) Helene Fredrikke Støren, f. 2. Februar 1768, 
f 15. Mai 1848 (separeret). Hans 1ste Hustru var (g. 25. 
Novbr. 1786) Abel Marie Møllmann (se Pers. Tidssk. III. Stamt. 
Brun IL). Gift med Exam. juris. Kopist L. M. Lie, f ca. 1832. 
Døde 5. Septbr. 1882. 

145. Anna Margrethe Steenbuch. Optaget 23. Marts 1876. 
Født 29. Decbr. 1813, Datter af Kaptein Hans Bernhard Jørgen 
Steenbuch, f. 1769, 1788 Officer, 1808 Kaptein ved 2det 
Trondhjemske Infanteriregiment; 1825 Afsked som Chef for det 
Surendalske Kompagni. Deltog i Kampene ved Trangen 25. April 
og ved Mobak i Vinger 18. Mai 1808, hvor han saaredes i 
højre Arm. f 9- Septbr. 1844. Hans Hustru (g. 28. Septbr. 
1810) Maren Sofie Lyche Nissen, f. 1. August 1787 f? — Døde 
11. Novbr. 1876. 

* 146. Emilie Agnete HoUermann. Optaget 7. Februar 1877. Født 56 

18. Februar il820 i Hommelvik, Datter af Major Anton Ulrik 
Holtermann, f. 1752, f -8. Juni 1826 i Trondhjem og Sofie Hers- 
ieb Krog, f. 31. ^Oktober 1783, f 19. Decbr. 1867 i Kristiania. 

— Hun giftede sig senere (18. Juli 1827) efter Major Holter- 
manns Død med Løitnant Carl Jakob Valdemar Halek, f. 7. Ja- 
nuar 11792, t som Toldbetjent i Kristiania 13. Juli 1853. Ugift. 

* 147. Margt'eihe /Elisabeth Bnch Gaarder, Optaget 29. Maj 
1878. Født .29. Novbr. 1818 i Edø, Nordmøre. Søster af 
Nr. 131. Ugift. 

* 148. Beret Martha Arnet, f. Alseth. Optaget 29. Mai 1878. 
Født 12. Marts 1821 i Trondhjem, Datter af Bødker og Handels- 
mand Torsten Alseth og Sofie Ellefsdatter Øien, f. 1791, f 13. 
Juni 1831. Gift i Trondhjem 11. Januar 1848 med Skipper 

Johan Christian Throne Arnet, f. 17. April 1822, f 1. Septbr. 
1866 i Kristiania af Kolera, Søn af Amund Johan Christoflfer 
Arnet, f. 12. April 1794, f 5. Marts 1872 i Bjugn og (g. 18. 
Sept. 1818) Hedevig Sofie Throne, f. 28. Januar 1785, t 7. Juni 
1872 i Bjugn, se Nr. 135. 

149. Anne Marie Høeg, Optaget 6. Februar 1879. .Datter 
af Faktor Tønnes Andreas Høeg, f. 1790, dansk af Fødsel, ansat 
1821 som Faktor ved det daværende eneste Bogtrykkeri i Trond- 
hjem, t 23. Marts 1862, og Berthe Cathrine Larsen. — Døde 2. 
April 1886, 74 Aar gml. 

* 150. Louise Caroline Brænne^ f. Holthe, Optaget 11. April 
1881. Født 4. Februar 1831 i Trondhjem, Søster af Nr. 142. 

— Gift 18. Oktober 1857 med Kjøbmand i Trondhjem Hans 
Brænne, f. 12. Juni 1824 i Skogn, f 16. Januar 1877 i Trondhjem, 
Søn af Søren Brænne, f. 6. April 1778, f i Trondhjem 14. Novbr. 
1859 og Anna Fossing, f. I. Januar 1782, f 7. Decbr. 1857. 

* 151. Mikaeltine Nielske Schjelderup, f, Weibust. Optaget 
12. Mai 1882. Født 5. August 181 1 i Aalesund. Datter af Kjøb- 
mand Gunder Weibust, boede paa Brunholmen ved Aalesund og 
Gertrud Hammersland fra Bergenskanten. — Gift 11. Novbr. 1849 

.i Herø med Skibsfører Jørgen Peter Meldal Schjelderup, f. 2. Marts 
1822, t 11. Januar 1860 i Ulfstenvig, søndre Søndmøre, Søn 57 

-af Gjestgiver i Ulfsten Slevelin Johan Schjelderup og Else Mar- 
grethe Meldal. 

* 152. Anna Nicoline Abel, f. Lossius, Optaget 21. Novbr. 
1882. Født 14. Juli 1821, Datter af Proprietær i Hevne (Gaarden 
Kirkesæter) Ghristoflfer Lossius, f. 25. Marts 1781, f i Februar 
1829 og Anne Stinette Strøm, f 27. Juni 1782, f 16. Juli 1850. 
— Gift 14. Juni 1847 med Bs^ermester i Vefsen, Mathias Abel, 
f. 9. Januar 1822, f 13. Septbr. 1871, Søn af Bager i Bergen, 
Hans Gerhard Abel, f 27de Novbr. 1826 og Susanne Margrethe 
Zarendt, f. 30. Decbr. 1796, f 16. Septbr. 1878. 

* 153. Mette Margrete Olsen, f, Heitmann. Optaget 21. Novbr. 

1882. Født 21. August 1821, Datter af Overvrager Christian 
Heitmann, f. i Bremen, f i Bergen 1853 og Anne Margrethe 
.Zahl, t i Bei^en 1837. — Gift i Aalesund 18. Oktober 1859 

med Kjøbmand i Aalesund Jakob Christian Olsen, f i Herø 26. 
Juni 1816, t 30. Septbr. 1871, Søn af Handelsmand i Herø 
Jakob Olsen, f 1859 og Christiane Bergmann Meldal, døbt i 
Vos 8. Septbr. 1786, f ?. 

* 154.. BotUde Helene Engelsen. Optaget 30. Marts 1883. 
iFødt 26. Septbr. 1823. Søster af Nr. 134 og 163. Ugift. 

* 155. Margrethe Elisabeth Buch Pardius Lund. Optaget 12. 

Novbr. 1883. Født 9. Decbr. 1828. Datter af Foged i Fosen 

Johan Grøn Lund, f. 28. Oktober 1802, f 1. Marts 1858 og (g. 

4827) xMargrethe Schjødt Mørch Parelius, f. 16. Oktober 1801, 

t 18. Juni 1870. Ugift. 

* 156. Petra Erneste Mosling, f. Motzfeldt. Optaget 26. Ja- 
nuar 1885. Født 7. August 1817. Datter af Prest til Opdal 
Hans BuU Motzfeldt, f. 23. Oktbr. 1773, f 9. Septbr. 1827 og 
Hedevig Susanne Amalie Rosbach, f 5. Marts 1781, f 13. Marts 
1847. — Gift 12. Juli 1839 med Stadshauptmand i Trondhjem 
Marcus Gabriel Andreas Mosling, f. 15. August 1811, f 2. Novbr. 

1883, Søn af Overtoldbetjent paa Levanger, Løitnant Abraham 
Drejer Mosling, døbt i Børsen 1785, f 20. Februar 1875 og 
Anna Dorthea Christine Bedstrup, t 7. August 1787, f 14?. 
Oktbr. 1845. 

* 157. Dorthea Christiane HoUermann. Optaget 12. Decbr. 58 

1885. Født 2. Juni 1822, Datter af Assessor Ove Bjelfce Holfer- 
mann, f. 10. Januar 1782, f 26. Juni 1857 og (gift 1. Juli 1807) 
Anna Elisabeth Plathe Throne, f. 28. Decbr. 1781, t 22. Marts 
1824 i Surendalen. — Døde 21. Juni 1886, 64 Aar gml. Ugift. 

* 158. Inger Marie Hersleb Knudsen, f. Lund. Optaget 
1. Juni 1886. Født 2. Juli 1822; Datter af Overtoldbetjent Hi- 
teren Hans Atke Lund, der kom til Norge fra Kjøbenhavn^ 
t 20. Februar 1837, og Anne Margrethe Irgens, f. 1793, t 28. 
Februar 1845 i Thomas Angells Hus, hvor hun skal have havt 
Plads, uden at noget sikkert derom vides. — Gift i Karlsø 14. 
Mai 1846 med Adam Knudsen, f. 10. Februar 1822 i Vaalstrand^ 
Alten-Talvig, f som Kirkesanger og Skolebestyrer i Holmestrand 
21. Marts 1882. 

* 159. Anne Malene Norman Borchgrevinck. Optaget 21. Au- 
gust 1886. Født 17. April 1818, Datter af Bestillingsmand veA 
Røros Verk Leonhard Christian Borchgrevinck, f. i August 1778^ 
t 18. April 1865, Røros, og (g. 10. Aug. 1801) Johanne Berg- 
mann Holst, døbt 4. Juni 1784, f 5. April 1863. — Indlagt paa 
Trondhjems Sindssygeasyl for de Angellske Stiftelsers Regning. 

160. Dorthea Jeannette Gram, f. Knudtzon. Optaget 15^ 
Februar 1887. Født 5. Novbr. 1823, Datter af Grosserer Hans 
Thomas Knudtzon, f. i Kristianssund 19. April 1795, \ '^ o^ 
Alette Beyer, f. 13. Juni 1797, f 12. Oktober 1832. — Gift 5. 
Novbr. 1843 med Grosserer, Direktør for Norges Bank, Einar 
Gram, f. 28. Septbr. 1818, f 23. Decbr. 1885 i Trondhjem, Søn 
af Kjøbmand i Trondhjem Jacob Schavland Gram, f. 1793, t 19- 
Januar 1843 og 1ste Hustru Ingeborg Henrikke Fogseth, f 1825.. Han blev anden Gang gift med Inger Marie Bing, f 1852. 

* 161. Edel Cathrine Struve, f. Krog. Optaget 5. Septbr. 
1887. Født 20. Marts 1806 i Andenæs, Datter af Sogneprest tU 
Hdltaalen Jacob Thode Krog, f. 19. Septbr. 1768, f 24. Decbr. 
1823 og (gift 30. Juni 1802) Henriette Hjorth, f. 20. Marts 1782, 
t 28. August 1826 paa Røros. Gift 1827 med Løitnant Martin 
Nicolai Struve, f. i Gausdal 16. Juli 1794, f 10. Decbr. 1835, Søn af 
Sogneprest til Tolgen Johan Andreas Struve og Benedikte Marie 
Wibye. - Døde 10. Januar 1891, 85 Aar gi. 59 

* 162. Maren Marie Christensen, Optaget 3. .Januar 1888- 
Født 5. Mai 1842 i Ofoten, Datter, af Handelsmand i Liland, 
•Ofoten, Jakob Parelius Schytte Christensen, f. 11. Oktbr. 1809, 
t 14. August 1876 og (g. i Trondenæs 19. Septbr. 1839) Anna 
Elisabeth Rachløw (Sønnedatter af Nr. 37), f. 1810, f 30. Juli 
1848. — Ugift. 

* 163. Anna Cathrine Engelsen, Optaget 31. Mai 1888. ' Født 
3. Mai 1831, Søster af Nr. 134 og 154, Svigerinde 167. — Ugift. 

164. Ursula Margrethe Gill, f, Bøberg, Optaget 7. Juni 
1889. Født 9. Februar 1809 i Lofoten, Datter af Handelsmand 
Peder Heiberg Røberg, f 1848 og Rebekka Angell Gjerp. — Gift 
med Andreas Gill, Forstander for Tvangsarbeidsanstalten Vollan 
ved Trondhjem, f. 1810, f 6. Marts 1867 paa Jægershvile, Hlade. 

* 165. Johanne Hedevig Horneman, f, Wdtzin. Optaget 

7. Juni 1889. Født 24. Novbr. 1821. Datter af Nr. 125. Gift 

8. Marts 1847 med Forstander for de AngeUske Stiftelser Henrik 
Homeman, f. 23. Novbr. 1816, der boede sammen med sin Hustrue 
i Th. Angells Hus efter at have taget Afsked som Forstander, 
og døde ved et Ulykkestilfælde 20. Januar 1891. Han var Søn 
af cand. juris. Proprietær Ebbe Carsten Homeman, f. 21. Januar 
1784, t 1. Juni 1851 og (gift 11. Januar 1811) Nicolme Andi^ea 
Christensen, f. i Holmestrand 13. Oktbr. 1792. f 30. April 1827. 

* 166. Magrethe Elisabeth Buch Parelius, Optaget 20. Januar 
1891. Født 17. Februar 1835, Datter af Handelsmand i Hop- 
sjøen. Hiteren, Nils Rosing Parelius, f. 8. Novbr. 1803, f 9. 
Oktbr. 1856 og Martha Margrethe Lund, f. 24. Juni 1804. 
Nils Parelius Farfader var Jacob v. d. Lippe Parelius, f. 4. Mai 
1744, res. Kapellan til Frue Kirke, f som Sognepræst til Meldalen 
25. Septbr. 1827. 

* 167. Ovidia Christine Engelsen, f. Matheson, Optaget 21. 
Februar 1891. Født 5. August 1835, Datter af Kjøbmand paa 
Baklandet, Trondhjem, Ove Christian Matheson, f. 19. Decbr. 
1794, t 18. Novbr. 1857 og Johanna Andrea Iversen, f. 1807, 
t 7. Marts 1880 (Datter af Nr. 120). — Gift 7. Decbr. 1878 
med Bertram Conrad Engelsen, f. 14. Februar 1829, Kjøbmand, 60 

senere Kasserer ved Trondhjems mek. Verksted, f 29. April 
1889, Broder af Nr. 163, 134 og 154. Hans Forældre GratistpL 

Nr. 13. B. Gratistpladse uden Maanedspenge. 

1. Størker Brynildsen, fhv. Sagfoged. Optaget 24. Novbr, 
1773. Døde i 1776. 

2. Gunhilde Helene Munthe. Optaget 1776. Fik under 
12. Marts s. A. fast Plads. Se Nr. 20. 

3. Dorothea Margrethe CoUin, f. Binderhagen. Optaget 5. 
Novbr. 1790. Fik under 7. Mai 1811 fast Plads. Se Nr. 51. 

4. Karen Magdalene Thode^ f. Luitkis. Optaget 22. Oktbr. 
1800. Hun tildeltes et nyt indredet Værelse, som da var fær- 
digt. Født 3. Marts 1741. Er antagelig en Datter af Toldfor- 
valter og Skibsmaaler Hans Hagerup Luitkis, f. 1704, f H- Mai 
1791, Ejer af Gaarden Granaasen ved Trondhjem. — Gift 23. 
Januar 1760 med Overauditør og Vicemyntmester Knud Thode, 
f. 15. Sept. 1735, druknede 24. Februar 1773 ved Hiteren under 
en Embedsreise. Han var Søn af Mag., Stiftsprovst og Sogne- 
prest til Domkirken i Trondhjem Jacob Hansen Thode, f. i 
Bergen, 1. Novbr. 1692, f 6. April 1782; han ejede Gaarden 
Stavne i Strinden. Var 2 Gange gift: 1) med Wencke Begum 
V. Erpecom, der døde 19. Mai 1729 og 2) med Herminchen 
Wessel Brown, f. 16. Septbr. 1714, f 6. April 1782, en Søster- 
datter af Tordenskjold. - Døde 30. Oktober 1820, 79 Aar gml. 

5. Knerke Margrethe Nissen, f. Thurmann. Optaget 17. Novbr. 
1811. Født 1751, Datter af Jonas Thurmann, f 5. Mai 1767 som 
Kontrollør paa Molde og (gift 20. Februar 1750 i Trondhjem) 
Knerke Schive (Søster af Nr. 39). — Gift 1) 28. Mai 1776 med 
Regimentsfeltskjær i Trondhjem Christian Stabell, f. 1740, f i\. 
Novbr. 1776 og 2) (hjemmeviet i Vor Frue Sogn i Trondhjem) 
17. Decbr. 1789 med Martinus Lind Nissen, f. 14. Jan. 1747, i 
1 9. Juli 1795, Stifter og Ejer -af Trondhjems priviligerede Adresse- 
avis, Justitsraad og Raadmand, Søn af Nils Hansen Nissen, f. 1691, 

1 4. Juni 1763 pg (g. 19. Novbr. 1725), Johanne Kirsten Lind, f. 7. » 

December 1705, f 8. Novbr. 1760. Martinus Nissen i var en Broder- 
af Legataren Hans Nissen (ée hans Testamente af l.Decbr. 1792v. 
Post 8). Knerke Thurmann var Raadmand Nissens tredje Hustru;, 
idet han tidligere havde været gift 1) 1767 med Jfr. Schjelderup, . 
t 1782, 32 Åar gml. og 2) Maren Lauman Krog, døbt i Mel- 
dalen 21. Februar 1752, f 1787 paa Barselseng, 33.Aar gml.,, 
en Datter af Sorenskriver i Ørkedalen^ Andreas Christian Krog,, 
f. 1705, t 1777 og Maren Lauman ,^ f. 1706, f 9. Novbr. 1783: 
i Meldalen. — Døde 1. August 1814. 

6. Anne Bagger Praem. Optaget 1. Septbn 1814. Hun fik- 
fast Plads 17. Januar 1816. Nr. 61. 

7. Maren Mathæa Moritzen, f. Thurmann^ Optaget 19. De- 
cember 1816. Døde 6. Novbr. 1817, 53* Aar- gml. 

8. Mette AleUe Stibolt, f. Due. Optaget 15. Novbr. 1817'. 
Født 28. April 1759 i Trondhjem, Datter af Oluf Due, f. i 
Trondhjem 30. Marts 1730, der først rejste* som.Supercargo for 
Kjøbmand Henrik Meincke og fra 1750 som. Skipper førte Skib- 
for ham, og Cecilia Schjødt, f. 18. August 1736^ f '^. — Gift 
7. Mai 1776 iKjøbenhavn med Kapteinløitnant i Søetaten. Lorentz.. 
Petersen Stibolt, f. paa Moss 18. Juni 1>743, f 31'. Marts 1788 
i Frederiksvæm som Kaptein. Han var Søn af Kaptein og 
Enroulleringschef Peter Lorentzen Stibolt, f\ c. 1710, f 10. 
Decbr. 1764 i Drammen og (g. 21. Januar 1740) Anna Ca- 
thrine Hesselberg, t. 31. Decbr. 1715 i Kjøbenhavn, f paai 
Strømsø 21. Mai 1794. — Døde 16. Mai 1835. 

* 9. Birgitte Brønlund Bogert, f, Dodt^ Optaget 26, Juni« 
1835. Født 9. Juli 1773 i Bergen, Datter af Almueskolelærer h 
Bergen Peder Willadsen Dodt og Johanne Opdal Celius. — Gift 
1797 med Andreas Rogert, f. i Trondhjem 10. eller 18^ Novbr,. 
1754, Søn af Krigsraad, Politimester i Trondhjem Poul Rogert 
f. 25. Septbr. 1725, f 23. Septbr. 1771 og (g. 1752) Anne Elene- 
Hornemann, f. 3. Mai 1731 paa Reinskloster, f 1. Septbr. 1773.. 
Andreas Rogert blev 1798 Assessor i Trondhjems Stiftsoverret,. 
1805 Justitiarius sammesteds; Medlem af Rigsforsamlingen paa. 
Eidsvold som 1ste Repræsentant fra Trondhjems By; entlediget 
1826, t 10. Juni 1833. — Døde 17. Marts 1851. 62 

10. Abel Cathrine Dons, f. Bech. Optaget 1820. Født i 
Februar 1757; død 10. Juni 1833. Datter af Ole Olsen Bech 
(Trondhjem) og Alette Dons, f. 1722 eUer 1723, f 1 Oktbr. 1774. 
— Gift 14. Decbr. 1788 med Mag. Peter Corneliussen Dons, 
f. 1723 ell. 1724, f 22. Oktbr. 1807, Bergraad, Søn af Handels- 
mand i Trondhjem, Cornelius Dons, f. 6. Juni 1695, f 5. Novbr. 
1732 og Abel Cathrine Buchhof, f. 1699, f i Septbr. 1796. — 
Bergraad Dons var 3 Gange gift: 1) med N. N. Bech. 2) 27. No- 
vember 1765 med Inger Kirstine Hammer, født 1727, f 21. Ja- 
nuar 1788 i Trondhjem, Datter af Skibsfører og Handelsmand 
i Trondhjem Gunder Gundersen Hammer og hans anden Hustru 
Anna Christoflfersdatter Hempel. — Ved Arv og Giftermaal havde 
Bergraad Dons i 1 784 betydelige Midler, men mistede Størstedelen 
af sin Formue ved den Ddebrand, som 20. Septbr. 1798 øde- 
lagde hans Gaard, nuværende Nr. 6 {.Bispegaden Trondhjem, 
og hvorved det ligeoverfor liggende Thomas Angells Hus ogsaa 
sterkt truedes. — Døde 15. Oktbr. 1841. 

* 11. Martha Marie Schjølbergf. Kofoed. Optaget 9. Marts 1842. 
Født 11. Januar 1787 i Støren, Datter af Sorenskriver i Guldalen, 
senere i Strinden, Kancelliraad Claus Kofoed, paa hvis Kontor 
hendes Mand var Kontorist, f. 27. April 1742, f 25. Marts 1807, 
og (g. 21. Oktbr. 1783) Abel Margrete Coldevin, f. 22. Mai 1755, 
t 27. Juli 1807 i Trondhjem, - Gift 1814 med Stiftsrevisor 
Ole Schjølberg, f. i Trondhjem 16. Juli 1779, f 4. August 1841, 
Søn af Erik Olsen Schjølberg og Anne Jonsdatter. — Hun døde 
1. Oktbr. 1855, hvorefter hendes Døtre en Tid boede i denne 
Gratistplads, indtil den ved kgl. Res. af 26. Marts 1856 gik over 
til fast Plads og under 13. Mai s. A. tildeltes den ene af dem 
Abel Margrete Schjølberg (Nr. 107). En Søster af hende Su- 
sanne Irgens Kofoed, £ i Horrig 1. Novbr. 1785 boede hos hende 
og døde i Th. Angells Hus 20. Marts 1845. 

* 12. Henrik Lysholm AngeU. Optaget 22. Juli 1851. Født 
7. Februar 1784 paaSundsnæs i Inderøen, Søn af Major Henrik 
Angell, f. 2. Novbr. 1746, f paa Sundnæs 6. April 1804 og (g. 
1781) Anna Catharina Lysholm, f. 1. Decbr. 1758, f paa Volds- 
minde ved Trondhjem 30. August 1834. Henrik Angell var 63 

Skattefoged i KristiaHssand , Afsked 1846 (se- Halvorsen, For- 
fatterlex. I. 63.) Ved hans Død 25. Decbr. 1871 beholdt hans 
Enke, (gift 1839) Cathrine Sabine, Pladsen. Hun er f^adt 27. Mai 
1795 i Trondhjem, Datter af Sogneprest til Frue KirkeiTrond- 
hjem Bendix Støren, f. 13. Februar 1760, Afsked 18. Juni 1840, 
og Elen Margrethe Coldevin, f. 21. April 1768, f 1830 (se Hal- 
vorsen, ForMtériex. t, 66). — Hun døde 30. Juni 1888, 93 Aar gniL 

* 13. BeHram Engelsen, med Familie, Optaget 29. April 1868. 
Født 24. Septbr. 1790, Kjøbmand i Trondhjem, f 30. Januar 
1879, Søn af Brænderimester Hans Engelsen i Flensburg. Gift 
7, Decbr. 1815 med Marie Birgitte Gadebusch, f. 22. August 
1797, Dattw af Jens Sommer Gadebusch, f. 6. Februar, 1773 
-}• 2. Januar 1830 og Elisabeth Garnet Lysholm, f. 10. Februar 

1769, t 22. Sept. 1824. — Hun døde 25. April 1886. (Se Nr. 
134, 154 og 163). 

14. Amalie Caroline Muller, f. Kjeldsberg. Optaget 28. 
November 1888, Født 8. Marts 1822 i Kristianssund, hvor 
Faderen Peder Rasmussen Kjeldsberg var Apotheker og Post- 
mester. Han er født paa Røros 4. Decbr. 1788, f 15. Oktbr. 
1833, gift med Elisabeth Christine Paus Hanning Sylow, f. i 
Sparbo 14. Decbr. 1791, f 17. Decbr. 1859, anden Gang gift 
med Isak Moses, Kjøbmand i Kristianssund. — Gift i Trond- 
hjem 8. Marts 1846 med Christian Fredrik Muller, f. 7. Nov. 1814 
i Trondhjem, Apotheker sammesteds, senere Postexpeditør, Afsked 
1875, Søn af Jørgen Carsten Muller, f. 12. Marts 1773 i Ribe, 
Apotheker i Trondhjem, f der 31. Juli 1845 og Caroline Jacobine 
Sylow, f. 15. Marts 1794 i Størdalen, f 5. Marts 1867 i Trond- 
hjem. ^Han boede sammen med sin Hustru i Th. Angells Hus 
og døde der 3. Novbr. 1889. (Cfr. Flood, Norges Apothekere, 
Pag. 176). 

* 15. Dorthea Elisabeth Fredrikke Sejersted, f. i Trondhjem, 
18. April 1824 og 

* 16. Jensine Christine Sejersted, f. 28. Oktober 1825, optagne 

28. Novbr. 1888; Døtre af Løitnant Jens Jacob Sejersted, f. 7. 

Februar 1796, f 31. Januar 1844 og (gift 29. Septbr. 1818) 

Mette Jacobine Christine Hirsch, f. i Størdalen 15. Juni 1791, f i 

6 64 

Trondhjem 3. Novbr. 1878, tidligere (10, Mai 1812) gift med 
Kaptein, Eidsvoldsmand Georg Ulrich Wasmuth, f. 19. Marts 
1788, t 16. Oktbr. 1814, Broder af Nr. 85. Nogle Oplysninger om Familien Tillisch's ældste danske Led. 

Af O. B. A. Scliøller. -A.ngaaende Familien Tillisch's Oprindelse har der hersket TvivL 
Slægtens Medlemmer have prætenderet at høre til den gamle 
danske Adel, hvilken Anskuelse ogsaa har givet sig Udtryk i det 
kgl. aabne Brev af **/? 1872, hvorved en Del af Familien 
anerkjendtes som hørende til den danske Adel, idet det deri 
udtrykkelig siges: „at det af de foredragne Oplysninger maa 
antages, at Familien fra umindelige Tider har været anerkjendt 
for at være af dansk Adel ** . Da det imidlertid var tilstrækkeligt 
godtgjort, at Familien ei forekommer blandt de gamle danske 
Slægter, men først optræder her i Landet i Slutningen af det 
17de Aarhundrede, er der fra anden Side opstillet den Formod- 
ning, at den skulde have sin Oprindelse og Navn fra Landsbyen 
Tillitse paa Lolland^). Denne Formodning er imidlertid heller 
ikke rigtig. I en Rulle over Oberst Detlef Rantzaus Rytter- 
regiment (1ste jydske nat.) af 2% 1672 2) findes nemlig opført 
som Chef for 8de Comp. Ritmester Gotfried TUlisch fra Breslau 
i Schlesien, der angives at have gjort Tjeneste først i Polen, 
dernæst som Gornet i Sverrig, hvorefter han er bleven Lieute- 
nant og Capt. Lieut. i Urnes Regiment i dansk Tjeneste og 
senere Kvartermester i Garden. Ved hans Compagni staar Kvarter- 
mester Henrik Vilhelm TUlisch, der ogsaa angives at være fra 
Schlesien og som efterat have tjent i Ungarn som Volonteur 
under de keiserlige Tropper i 2 Aar og i Polen som Corporal 
i 9 Maaneder har staaet i den danske Livgarde i IV2 Aar. ^) Danmarks Adels Aarbog 1884, S. XIV. 

') Landetatens Regnskabssager VII A, i. (Rigsark.). 65 

Denne Henrik. Vilhelm Tillisch, der antagelig er en Søn af 
eUer maaske snarere Broder til Ritmesteren, er Stamfaderen til 
den dansk-norske Familie Tillisch. Som stammende fra Breslau 
hører han sikkert til den i Ledeburs Adelslexicon III, S. 13 
nævnte Breslauer patriciske Slægt Thielisch (Tielisch, Thilisch, 
Tilesius), hvoraf et Medlem Johan Frederik ^Vii 1^65 blev op- 
tagen i den bøhmiske Adelstand med Navnet Thielisch und 
Rudingersdorff og ^7ii 1^80 i den bøhmiske Ridderstand; Fa- 
milien, der alt 1554 angives at have eiet Godset Hartmansdorff 
og senere skrives til forskjellige betydelige Godser i Omegnen af 
Breslau og Liegnitz, fik tildelt et tverdelt Vaaben, hvori foroven 
„ein wachsender Hirsch% forneden en femoddet Stjerne. Her 
i Landet har Slægten alt 1716^) i Skjoldet ført en kronet Løve, 
holdende et Sværd, paa Hjelmen en lignende mellem to Vinger. 

Da de hidtilværende Stamtavler^) over Familien ikke føre 
ret langt tilbage, meddeles her nogle Oplysninger om de ældre 
Led. Henrik VUhdm Tillisch blev i Juni 1672 Cornet i 1ste 
jydske nat. Ryt. Regt., hvis Ryttergods laa i Vendsyssel og Thy; 
da Regimentet ^^/^ 1675 deltes, kom han til 2det jydske, der 
havde sit Kvarter i Kolding Amt, blev Gapt. Lieut. i Novbr. 
1679, Ritmester Vs 1683, Major ^Vs 1696 og Oberstlieut. i% 
1701. 1690 anbefales han, der er en dygtig Officier, men fattig, 
til at beholde de ham for nogen Tid siden tilagte 100 Rdl. 
aarlig til Opdragelse af hans 9 Børn, hvoraf de fleste ere 
Sønner, hvilket tilstaas ^Y? s. Aar^). Han døde i Begyndelsen 
af Novbr. 1702 i Holland, hvor hans Regiment var blandt 
Auxiliairtropperne, af en i Arméen grasserende smitsom Sygdom; 
hans Enke Gertrud Johanne Tieman søger gjentagne Gange i 1703 
og 1706*) fra Follerup ved Fredericia om Pension og klager 
over sin Fattigdom. General Joh. Rantzau anbefaler hende, da 
hun er meget gammel og har .mangfoldige Børn, hvoraf en 
Hob allerede er i Kongens Tjeneste til Hest og til Fods**; hun ^) Fyenske Indlæg 'Vq 1716. 

*) Lengnick, Krogh, Personalh. Tidsk. V, 118. 

«) Indk. Sager 1690. 

*) Refer. Sager V„ '%, ^Vs, "/12, 1703, ^7« 1706. 66 

selv kalder sig en „Fremdling** og anfører 1703, at tre af hendes 
Sønner ere .geblieben" i Kongens Tjeneste, og at to ligge syge 
i Italien. Sønnen Henrik Vilhelm siger 1734^), at hans Fader 
har havt 4 Brødre og han selv 9 Brødre, der ere døde i Kongens 
Tjeneste. 

Af Sønnerne kjendes: 

1. Frederik Adam, SecondUeut. i 1ste jydske nat. Ryt. Regt. 
^Ve 1702, Premierlieut ^o/^ 1706, mangler i Etaterne for 1711. 

2. Ferdinand Ehrenfried, Fændrik i 4de danske gev. Inf. Regt, 
i Italien Vii 1709, Premierlieut. % 1710, død i Leiren ved 
Nordtoft % 1711«). 

3. Henrik Vilhelm, bliver fra Fændrik karakt. Secondlieut. i 
3die gev. Inf. Regt. i Italien, Secondlieut. ^^9 1702, Premier- 
lieut. 1/3 1705, Capt. i fynske nat. Inf. Regt. Vio 1709. 
Han bliver Vi 1714 i Sorø gift' med Mette Rosenkrantz 
V. Eppingen, f. ^Ys 1697, Datter af Oberst Fabian v. Ep- 
pingen^) og Mette Ramel, med hvem han ^% 1716*) op- 
retter et Testamente, da de endnu ingen Børn have, og 
til Fordel for hvem Broderen Frederik Eppingen 1724 dis- 
ponerer over sine Midler^). 1726 søger han, der har tjent 
32 Aar og har 3 smaa Børn, om Tilladelse til at afstaa sit 
Compagni til Svogeren Reinhold Eppingen, hvilket tilstaas, 
og faar han Afsked som Major ^^9 s. Aar^). 1734 søger 
han fra Kjbhv. om at blive Underfører ved Drabanterne, 
hvilket afslaas^), hvorimod han ^Y« 1736 udnævnes til 
Stadsmajor i Gluckstadt, hvilken Plads han 1746 faar Lov 
til at afstaa; han er da 71 Aar, altsaa født c. 1675®). Han ^) Refer. Sager 'V^o 1734. 

*) Memorialer 1711, Littra W. 

®) f. ^% 1647 paa Schreitacken, saaret af et Hagl i Øiet paa Jagten % 1703, 
t *77 s. A., Søn af brandenburgsk Raad Reinhold v. E. og Barbara 
V. Waldburg, gift 1) "^/.^ 1678 med Christiane Elisabeth Geveke, 2) ^V^^ 
1695 med Mette Ramel (Klevenfeldt, Ref. Sager ^Vg 1703). 

*) Fynske Regist. s. A. 

^) Sjæll. Regist. 'Vi, 1724. 

«) Refer. Sager ^% 1726. 

') Refer. Sager 'V^o 1734. 

«) Refer. Sager ^7^ 1746. 67 

døde i Gluckstadt ^Vi 1749. Efter hans Død faar Enken, 
der da har 1 Søn og 2 Døttre 50 Rdr. i Pension^). 
Børnene vare: 

a. Henrik VUhelm, f. paa Moss i Norge % 1720, f V12 
1761, Kammerherre, Amtmand i Stavanger og General- 
veimester, fra hvem alle nulevende Tillischer i Danmark 
og Norge stamme. Efterslægt s. Personalh. Tidssk. V, 
118 og de der citerede Steder. 

b. Mette Bamel, der allerede ^Vio 1733, skjøndt hun ei kan 
være født før 1717, faar Bevilling til at være sin egen 
Værge, rimeligvis paa Grund af, at hun ved Vemmetofte 
Klosters Oprettelse 1735 bliver optaget i dette; her døde 
hun ^^4 1755 og blev begravet i Vemmetofte Kirke ^Vi s. A. 

c. Else, døbt i Fredericia ^Vs 1724, er maaske den Datter, 
som efter Benzons Stamtavler var gift med en Klenow, 
mulig Premierlieut. ved Neubergs Gav. Regt. Eberhard 
Joachim v. K., f. 1705, f 1799, der formenes at have 
været gift én Gang før sit Ægteskab (1751) med Helene 
Sophie Eissing (s. Personalh. Tidssk. 2. R. IV, 295). 

d. Anna Sophie, død ^^/i 1782, gift med Baron Gustav 
Christian BeMnnder, der 1747 gjør Indskud i Enkekassen 
for hende. Han blev % 1743 Fændrik i Dronningens 
Livregt. (Gluckstadt), Secondlieut. ^Vs 1747. 1749 faar 
han Orlov til Reval, da han som født Liflænder under 
Tab af sit Gods er citeret hjem af Keiseren. Da han 
opholdt udover Orlovstiden paa Grund af Sygdom vendte 
hjem, var han ^% 1751 bleven afskediget, men blev 
atter ^^lo s. A. ansat ved bornholmske gev. Regt. 2), 
hvorfra han i Jan. 1752 forflyttedes til Sehesteds Regt. 
(1. søndenQ. Drag) i Norge som Gapitain, 1755 faar han 
Afsked som Oberstlieut., da han vil i russisk Tjeneste. 

4. Casimir er Adjutant i 2det jydske nat. Ryt. Regt. i Holland, 
da han % 1703 indstilles til Gomet, udnævnt »V« s. A., 
deltog med Regimentet i Slaget ved Hochstedt 1704, Lieut. *) Refer. Sager «7i 1749. 

«; Refer. Sager 7,0 og %^ 1751. 68 

^Ve 1705, forsat til Garden til Hest »Vg 1714, karakt. Major 
i Liv. Regt. Dragoner »o/^ 1719. Han døde af Gulsot Vio 
1724 i Slesvig 1). Han var gift med Dorothea Sophie Leegctard, 
som efter hans Død fik 60 Rdr. i Pension; i en Ansøgning 
fra Fredericia 1749 skriver hun, at Manden efterlod 3 Sønner, 
hvoraf den ældste, der ved Faderens Død var 5 Aar, døde 
13 Aar gi., den yngste har hun mistet for nogen Tid siden*). 
De to Sønner, der bleve voxne vare: 

a. Frederik Christian, havde fra sit 12te Aar staaet ved 
Artilleriet, Fyrværker ^Vg 1741, Secondlieut. i Lollandske 
(Pr. Frederiks) Regt. Vi 1750, Premierlieut. 2V4 1757, 
til plønske gev. Regt. 1% 1764; indtraadte i Art. ^% 
1767 med sin Ancienitet, han angives da at være 44 Aar 
og født i Holsten, »»/g 1768 faar han Gapt. Karakt, og 
bliver Vn 1770 Compagnichef. Han døde % 1771«). 

b. Johan Gotfried Vilhelm, bliver ^Vs 1741 Fændr. i Slesv. 
gey. Regt., "/g 1742 Secondl. i holst. gev. Regt., »Vs 1745 
forsat til bornholmske gev. Regt.; han døde ^Vs 1748*). 

5. Frederik Vilhelm indstilles fra Sergent til Fændr. i Pr. Carls 
1ste Bat. i Holland 2% 1704^), udnævnt ^Vu s. A., men 
fradømmes sin Charge 1705*^) og faar Afsked %» s* -^^ 
^Vio 1709 bliver han Secondlieut. i fynske Nat. Land Inf. 
Regt., men kasseres atter ved Krigsret Y5 1713^. Senere 
ansættes han ved Fricompagniet i Korsør, hvor han ^Vio 
1727 bliver gift med Enken Elisabeth v. Berentz, som døde 
i Korsør 1741, hvor han ogsaa døde 1744. De havde en 
Søn, Hans Henrik, døbt V12 1727, f 1735 og en lille Datter, 
som ogsaa døde 1735. 

Sigfried TiUisch, som 1682 blev Adjutant i Garden til Hest, 
% 1683 Comet og 1689 Secondl. og som døde Vg 1696, kunde ') Refer. Sager *V,o 1724. 

*) Refer. Sager *7i 1749. 

*) Meddelelse af Oberstlt. P. G. Bang. 

*) Refer. Sager ^7^ 1748. 

*) Memorialer 1704. 

«) Indk. Breve 1705. 

') Refer. Sager ^Vg 1713. 69 

•efter Tiden være en af Stamfaderens ovennævnte 4 Brødre, hvor- 
imod Golfried Vilhelm «?. Ttflisch, som ^2 1708^) bliver Fændrik 
i 4de gev. Inf. Regt. i Italien, men allerede afgaar 1709, og som 
•efter Tiden kunde være en Søn, formentlig hører til en anden 
ILinie af Familien, da han udtrykkelig kaldes Adelsmand fra 
Schlesien. To ftriMgninger fra Lieutenanterne 0. Rye og 

F« A. Schleppegrell. 

Meddelte af Kaptajn J. A. L. Leaser. I. 

Frederiksværn, den Ilte December 1812. 

JLil den kommanderende General for den norske Armés 1ste 
Divisionsdistrikt Hans Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Fre- 
•derik til Hessen. 

Da jeg er ansat ved det nationale 2<iet vestQeldske Kom- 
pagni, hvorved Kapitajnen er nærværende, og Tjenesten ved 
samme i Vintermaanedeme ikke uden i særdeles og uforudsete 
Tilfælde kræver Premierlieutenantens Nærværelse, saa vover jeg 
herved underdanigst, at ansøge Deres Højfyrstelige Durchlautighed, 
•om mig naadigst maatte forundes Tilladelse paa 3 Maaneder 
.at foretage en Rejse til Kjøbenhavn, som mit Fremtidsvel gjør 
mig meget magtpaaliggende at iværksætte. Jeg har foreløbig 
.anholdt om Regimentets Tilladelse til underdanigst benævnte 
Rejse, og paa foranberørte Grund vover jeg at haabe dets gun- 

stige Anbefaling. 

Underdanigst 

Ole Rye. 
IL 

Frederiksværn, den 15de December 1812. 

Til Kongen! 
Som Kadet var det mit inderligste Ønske en Gang at vorde 
Ingeniøroffioer; jeg yttrede det for vor Kommandør, Oberst von *) Refer. Sager 7, 170a 70 

Hegerinann, og Ønsket fandt hans Bifald. Da Ingeniørkorpset 
180G manglede Subjekter, blev jeg ogsaa af Obersten foreslaaet 
til at komme ind i ovennævnte Korps, naar jeg først havde- 
taget den for Ingeniørofficereme fastsatte^ Examen. 

Oberstens Forslag blev imidlertid ikke approberet; i Følge* 
en Kongelig allemaadigst Resolution skulde alle de, som vilde- 
indtræde i Korpset, først, i 2 Aar have forrettet Tjeneste ved et 
gevorbent Regiment. 

Sidst i Aaret 1809, efter at vi vare komne tilbage fra 
Grænsen, vovede jeg allerunderd. at ansøge, om den Tid, jeg 
havde bivaanet Felttoge!, maatte allem. anses ligegældende med; 
2 Aars Tjeneste ved et gevorbent Regiment, og om jeg som ert 
Følge heraf maatte faa Tilladelse til at bivaane Forelæsningerne^ 
som holdtes for de Officerer, som havde bestemt sig for bigeniør- 
korpset, og endeligen om jeg efter tagen Examen maatte ind- 
træde i dette Korps. 

Herpaa erholdt jeg følgende allem. Resolution: 

„At da der den Gang ingen Vakancer befandtes ved Korpset,, 
kunde min allerunderd. indgivne Ansøgning ikke bevilges.** 

Siden den Tid har Tellemarkske Infanteriregiment havt flere- 
Avancements, og da jeg nu staar saa højt oppe i Premierlieute- 
nantsklassen, at jeg, ved at blive yngst Premierlieutenant i In- 
geniørkorpset, vilde tabe alt for meget, saa forandrede mit Ønske- 
sig til: 

Blot at tage Ingeniørexamen, hvilken jeg troede altid vflde 
være mig gavnlig. Jeg vovede i den Anledning at tilskrive 
Ingeniørkorpsets Chef, Generalmajor von Suckow og at forespørge 
mig, om det muligt kunde blive mig tilladt at bivaane Fore- 
læsningerne og derefter tage Ingeniørexamen, uden dog at ind- 
træde i Korpset. 

Generalen beærede mig under 5te December med følgende 
Svar: 

„At Erfaring har lært at det ej gavner at andre Officerer 
bivaane Korpsets Forelæsninger end netop dets egne, og at det 
derfor var antaget til Norm, at ingen uden ovennævnte fik Ad- 
gang til samme". Endvidere tilføjede han^ at mit Ønske af 71 

ovenanførte Aarsag nok ikke vilde vorde tilladt af Deres Kongelige- 
Majestæt, og at Korpset ej heller kunde give sig af med at 
anbefale samme. 

Da nu dette Haab saaledes blev mig berøvet og jeg des- 
uagtet føler den mest brændende Attraa til at vorde viden- 
skabelig Militair, saa vover jeg herved i all^dybeste Under- 
danighed at ansøge Deres Kongelige Majestæt om allern. Til- 
ladelse at rejse til Kjøbenhavn, for der at tage Landmaaler- 
examen og iøvrigt at udvide mine Kundskaber. 

Allerunderdanigst 

Schleppegrell. 

Schleppegrells Ansøgning er af Regimentschefen, Oberst 
Mejlænder, paa tegnet med følgende allerunderdanigste Erklæring: 

„I Betragtning af Supplikantens roes værdige Motiver kan 
Regimentet ej andet end allerunderdanigst indstille hans An- 
liggende i Deres xMajestæts allerhøjeste Naade; men det er sammes 
Pligt allerunderdanigst at bemærke, at von Schleppegrell staar 
som Premierlieutenant ved det tjenstgjørende Jægerkompagni; at 
ved Regimentet alle Secondlieutenantspladser ere vakante; at en 
Officer med allerhøjeste Tilladelse er permitteret til Danmark; 
og at Regimentet desuden har 2 kommanderede Officerer fra- 
værende, hvorved da Lieutenant von Schleppegrells Nærværelse 
for Tjenesten ikke kan siges at være unødvendig." 

Ansøgningerne indsendes dernæst til Prins Frederik af Hessen 
med en Følgeskrivelse, hvori anføres, at de 2 Ansøgere fi'a 
September have været permitterede for at deltage i Opmaalingen 
i Laurvigs Grevskab; det hedder dernæst: 

»Disse Officerer have derved havt den Fordel, ej alene at 
øve sig i denne nyttige Videnskab, men samme har og bidraget 
til deres økonomiske Vel. Ihvor roesværdig derfor Lieutenant 
von Schleppegrells Motiver ere til den af ham attraaede Per- 
mission, ligesom Lieutenant Ole v. Ryes anførte fremtidige Velfærd 
bestaar i, at han i Kjøbenhavn agter at tage Information i 
Sprogene, saa bliver dog Tjenestens Udfør ved Regimentet den 72 

(første Pligt og deres Kundskabers Udvidelse den anden, som 
ved belejlig Tid ikke mindre bør arbejdes paa/ 

Prinsen af Hessen indsender Ansøgningerne til Kongen med 
^n Følgeskrivelse, der har en Blyantspaategning saalydende: 
„samtlige Ansøgninger kan under nuværende Konjunkturer ikke 
bevilges/ Denne Paategning er ikke skreven af Kongen selv. 

Originalerne i Indkomne Sager til Generaladjutantstabens Bureau« 181 2, 
-ad Protokol VI. Kisteindskrifter. 

1. Møntmester Feter Nicolai von Haven. 

Meddelt af Direktør Bernhard Olsen. jyLenneske! Du veed at Gud prøver de Retfærdiges Siæle som 
Guld i en Ovn og annammer dem som et fuldkomment Oflfer 
(Wiisd. 3, 6 V.). Her seer du et beviis derpaa. I denne Kiiste 
har man lagt de synlige Levninger af Høyædle og Velbyrdige 
Justiceraad Peter Nicolai von Hauen. Han kom i Verden til at 
prøves Ao 1689 d. 19de Aprill. Hans Fader var den for Kyn- 
dighed i Bygningskonsten bekiente Lambert von Hauen ^ Kongl. 
General-Bygmester og Moderen Anna Slange^ En Søster til Sal. 
Hr Conferentzraad Slange. Beredelse til hans Prøvestand skeede 
saaledis: Han blev først holdet til Studeringer, for at dannes 
baade til en Himmelsk Borger og en Jordisk Udlænding, siden blev 
hånd opsendt til Norge hvor Hånd var først ved Nordenfieldske 
Biergverker og tilsidst ved det Kongl. Sølv-Verck fra Ao 1706 til 
1711, da hånd imidlertid forhvervede sig Kundskab i Bierg-, Smelt e- 
og Mynte- Væsenet. Siden blev Hånds Troeskab prøvet af Kongerne 
i adskillige vigtige Forretninger. 1714 d: 3. Dec. blev hånd 
beskikket til Mynt-Inspecteur i Glykstad, 1716 d. 16. May til 
Inspecteur ved den Rensborgske Mynt. 1723 d. 17. Nov. blev^ 
hånd med fleere befalet at sidde i en Comission angaaende 
Myntiprøveme ved den Kiøbenhavnske Mynt. 1725 d. 19. Nov. 
blev hånd beskikket til Mynt-Inspecteur ved den Kiøbenhavnske 
Mynt og tillige forundt Exspectance paa Mynte- og Stadens 73 

Gvardein Tienneste samesteds. 1728 var hånd efter Kongl. 
aJlemaadigst befaling ved det Kongsbergske Sølv-Verck for der 
at undersøge og reglere Mynt- Væsenet. 1729 tiltraadte Hånd 
Mynte- og Stadens Gvardein Tieneste i Kiøbenhavn. 1749 
d: 11. Martij blev hånd ved den da indrettede Kongl. Mynt i 
Kiøbenhavn beskikket til Inspecteur og Mynt-Mester, og benaadet 
med Cammeraads Caracter, ved aflagte Troeskabsprøver i alt 
dette forhvervede Hånd sig Guds og Kongens Naade. Gud Vel- 
signede Ham 1753 d. 26. Sept: med en Kierlig Ægtefælle, Hånds 
nu efterlevende Enke Frue, Høyædle og Velbyrdige Christine von 
Hauen, født Leegaard, eniste datter af Høy ædle og Velbaarne 
Gommandeur-Gapitain Friderich Jørgen Leegaard og Frue Chri- 
stine Fogh. Med hende avlede han en Datter, som efter 1 Y4 Aars 
forløb ved Døden afgik. Kongen skønnede paa hans Troeskab, 
da Hånds Maytt efter allerunderdanigst ansøgning 1761 d: 21. 
Aprill gav ham i Naade dimission fra den Kongl. Mynt og d. 24. 
ejusd: Justitzraads Caracter, men Gud giorde dog tilsidst det 
bedste, da hånd 1761 d. 28. Dec. ved Døden annammede hånds 
prøvede Siæi som et fuldkomment Offer, efterat hånd havde 
kronet ham med et langt Liv af 72 Aars 8 Maaneder og 6 Dage 
og havde givet ham et reedeligt Hierte i hånds Konges tienneste 
som vared over 45 Åar samt velsignet ham med et got rygte, 
da enhver som kiendte ham maa tilstaa, at han var en troe og 
redelig Betient, en omhyggelig Egte Mand, en oprigtig Ven. 

Pladen, der ejes af Guldsmed Holm i Sværtegade, Kjøbenhavn, er af Bly, 
Formen oval, og Indskriften graveret med Gravstik. Genealogiske Smaastykker. 

Ved Archivfiildmægtig B. A. Thomle. 1. Et Thlngsvldne vedkommende Slægten Goncheron. 

I dette Tidsskrifts 1ste Række, Bmd VI, Side 37, Noten, har 
Jeg meddelt nogle Oplysninger om Familien Goucheron i Norge. 
Jeg havde dengang ikke tilstrækkelige Materialier til at godtgjøre 74 

Forbindelsen mellem Slåegtens ældste Mand her i Landet, den: 
der nævnte Oberst og Gommandant paa Bergenhus Willum 
Coucheron og Oberst og Gommandant paa Akershus Fæstning 
Antmi Coucheron (f i Christiania 14. Marts 1689). Ved det 
nedenfor meddelte Thingsvidne, der findes i Fredferikshalds Raad- 
stueprotokol 1714—23. (Retsprotok. Nr. 1176 i det norske 
Rigsarchiv) fol. 228, er imidlertid Spørgsmaalet løst. Som det 
deraf sees, var den Sidste en Søn af den Første: 

Anno 1722 den 15. Septembris er Raadstue Rætten . . . • 
administreret .... 

Herefter fremkom for Rætten Monsieur Johan Frantz Graff 
som fuldmegtig paa Maria Margretha Coucheron nu boende udj 
Amsterdam hendis Vegne, og var begiærende af Rætten en 
sandfærdig Raadstue Attest om Welbemeldte Maria Margretha 
von Coucheron hendis forældre og forældris forældre Deris 
Nafne og Hvem de vare, Derom at vidne, hafde ermelte Graflf 
formaaed at komme med sig for Rætten, dette steds obrist og 
Commandant Høyædle og Welbaame Barthold Nicolaj von 
Lansberg, Hvis salig afdøde frue Kumerina von Coucheron^) 
var Kiødelig Søster til ermelte Maria Margrete v. Coucheron 
Hendis fader saavelsom Helle von Coucheron salig Hr. Major 
Schinkels Encke frue 2). Høybemeldte Hr. oberst og Comman- 
dant von Landsberg samt Encke fruen fru Helle von Coucheron,, M Hun var gift: 1) c. 1684 med Major Hans Philip von Berkenfelld, begr. i 
Åkers Slots Menighed 20. Juni 1691 og 2) paa Næs paa Øvre Romerike 
21. Sept. 1708 med senere Generallieut. Nicolai Barthold v. Landsberg. 
Hun havde ingen Børn. Efter hendes Død ægtede Generallieut. v. Lands- 
berg 2<ien Gang Catharina Margretha de Bruin, med hvem han havde 
en eneste Datter Helle Cathrine, døbt i Fredriksstad 7. Juli 1728, begr. 
der 19. Mai 1731. En Søster af General v. Landsberg Helene Dorthea 
V. Landsberg ægtede 3. Aug. 1706 i Næs paa Øvre Romerike Georg 
Henrik Eckleff, og en anden Søster Margretha von Landsberg, der døde 
i Christiania 29. Marts 1752, var gift med den bekjendte Sognepræst til 
Næs paa Romerike Jens Colstrup. 

^) Desuden havde Oberst Antoni Coucheron en Søster Maria Coucheron, 
der blev begravet i Åkers Slotsmenighed 14. October 1680 om Aftenen. 
Hun døde „af et Fald." Hun ægtede i Akershus Slotsmenighed 22. Mai 
1677 (viet hjemme i Huset uden Trolovelse og Lysning), Capitaine Jani 
ComeUus von Warninghoff. 75 

Gomparerede for os Persohnlig paa Raadstuen for siddende 
Rætt og under aflagte Corporlig Jurament udsagde og wandt, 
at fru Maria Margrethe von Coucheron nu i Amsterdam boende, 
Hendis salig fader var Anthon Coucheron forige oberst og Gom- 
mandant paa AggershuuG her i Norge, Hendis moeder Magda- 
lena Alendolffia Herman Brun von Langens Datter, Hendis Far- 
fader paa faderens Side Wilhelm Coucheron forige oberst og 
Gommandant i Bergen i Norge, Hendis mormoeder paa faderens 
Side Maria Pessert Hendis farfader paa moederens Side Wilhelm 
Pessert, Mens Mormoederen paa moederens Side, Siger de ér 
dennem libekiændt, Herom var fuldmægtigen Monsr Graflf til 
sin principalinde i Amsterdam Welbaame frue Maria Mar- 
grete von Coucheron hendis efter Rætning og til Beviis, voris 
Raadstue Attest begiærende, som icke kunde weigris Mens 
hermed meddeelis under Stadens Seigl og Raadstueskriverens 
Egenhændig underskriflft, Actum Friderichshalds Raadstue utsupra. 2. Lidt om Familien Lembach. 

Den norske Personalhistoriker B. Moe har i sine Aktstykker 
til den norske Krigshistorie under Kong Fredrik den Fjerde, 
S. 35 Noten meddelt en Del Oplysninger om denne Slægt, der 
i alle Fald i et enkelt Punkt ikke er rigtige og som forøvrigt 
ogsaa kunne suppleres noget. Familien kan nemlig neppe, som 
af Moe antaget, nedstamme fra den tydske Bergmand Jacob 
Lembach ^ der i Midten af det 17<ie Aarhundrede indkom til 
Norge. Kjøbmand Oluf Lembach, der levede paa Fredrikshald, 
hvor han imidlertid var afgaaet ved Døden før 13. Febr. 1706, 
hed nemlig Oluf Michelsen Lembach, hvorfor han ikke, som af 
Moe antaget, kan have været nogen Søn af Bergraanden Jacob 
Lembach, efterlod sig følgende 10 Børn': 1. Dorothea L., gift 
med Oberst Sten Blix. 2. Regina L., gift med Hr. Hans Iversen, 
3. Maria L., gift med Proviantforvalter og Krigscommissaire 
Claus Wurfell; hun døde paa Fredrikshald 1752 efterladende sig 76 

3 Børn. 4. Cathrine L., gift med Kjøbmand Peder Simonsen: 
Randers. 5'. Hedevig L., gift med Kjøbmand William Williamsen 
Walcker, med hvem hun kun havde 2 Børn. 6. Michel L.^ 
7. Anders L., der blev Lieut. og havde følgende Børn: a. Doro- 
thea Hedevig L., døbt i Porsgrund 21. Juni 1720. b. Michel 
Samuel L., døbt i Solum 20. Febr. 1723. c. Hans Peder L.^ 
døbt i Solum 12. Sønd. efter Tref. (o: 19. August) 1725, begr. 
i Porsgrund 4. Sept. s. A., 2. Ug. 6 D. gi. d. Hans Peder L., 
døbt i Porsgrund 16. Aug. 1726 og e. William Walcker L., døbt 
i Solum Fest. Ascens. (o: 26. Mai) 1729. — 8. Samuel L., Kjøb- 
mand paa Fredrikshald , hvor han døde 1723. Han var gift 
med Elen Juell, Datter af Borgemester paa Fredrikshald Hans 
Christensen J. Med hende havde han 2 Børn : a. Peder Christian 
L. f. c. 1720 og b. William L., f. c. 1721. Han aflagde 7. Juli 
1747 Ed, som Fuldmægtig hos Byskriveren i Christiania Jacob 
Leuch, blev senere Foged paa Ringerike og tilsidst i Lier, 
Hurum, Røken, Eker og Buskerud. Han havde i alle Fald 3 
Børn, nemlig: Sophia Magdalena, født i Lier 15. Decbr. 1767 
(døbt 21. Decbr. s. A.) og Tvillingerne Samuel og Elen Juell, 
fødte i Lier, 19. Febr. 1772 (døbt 29. Febr. s. A.). - 9. Nils 
L., t 1750 som Sorenskriver paa Nedre Romerike, gift i Chri- 
stiania 27. August 1732 med Maren Bendeke, og 10. Magdalena 
L., maaske den „Maren" L., der var gift med Jacob Henriksen 
Pleym paa Fredrikshald. Spørgsmaal. 1. 

Hans Pedersen Bernhoft, f 1686 som Præst til Klæbo 
Sognekald ved Throndhjem var * ca. 1660 Anna, Datter af 
Formanden i Embedet, Peder Hansen, f 1664, der allerede i 
1640 var Præst her. Om denne Peder Hansen, hans Fødselsaar, 
Forældre, Hustru og Børn ønskes gjerne Oplysninger af 

Frk. Em. Bernhoft, 

Bjerregaardsgade 6, Christiania. 77 

2. 
I dette Tidsskrifts 1. Bind har Arkivfuldmægtig Huitfeldt- 
Kaas meddelt Oplysning om nogle Medlemmer af Slægten Deich- 
mann, der vare Ætlinge af den bekjendte Biskop D., men i Norge 
har der været andre af Slægten, som ere komne dertil fra 
Danmark til forskjellig Tid, deriblandt Peder Eckhoff Deichmann^ 
f. c. 1705 i Juelstrup Præstegaard, skal være død i Bergen. — 
Mandrup Pedersen Deiehmann, f 1774, Kjøbmand i Norge. — 
Cathrine Deiehmann, døbt 30. Mai 1752 i Aalborg, Datter af 
Kjøbmand Albert D., skal være bleven gift med en Skipper i Norge- 
Da der skal udarbeides en Legatstamtavle over samtlige^ 
mandlige og kvindelige Descendenter af nævnte Slægt, vil enhver 
Oplysning om diese modtages med Erkjendtlighed af 

Sofus Elvius, 
Grenealogisk Institut. Kjøbenhavn. V. 

I Anledning af ovenstaaende Spørgsmaal har Hr. Arkivar^ 
Dr. O. Nielsen oplyst, at der i Ribe Kathedralskoles Bibliothek 
ved en Indberetning af 1766 til Biskop Bloch i Ribe fra Hjerm. 
Sogn (Provst T. J. Jermiin til Ausumgaard) findes følgende- 
Stamtavle, hvis Angivelser dog maa optages med stor Varsomhed,, 
da de bl. A. aldeles ikke stemme med Wibergs Præstehistorie:. 

Didrik Eckhou, Dr. med. i Bergen, g. m. Cathrine Hoffmann^). Hr. Peder Didriksen Eckhou, Præst i Julstrup. Hr. Jacob Deichman, Hr. Frederik Albert Bartholom^ 

Prsest i Lemp. Deichman. Deichman. Deichman. Else Deichman, g. m. Margrethe Deichman, Dorthe Helvig Deichman, g. m. 
Hr. Niels Mulvad i g. m. Hr. Mathias Hr. Enevold Wagaard, havde- 
Haasum. Wagaard. 8 Bøiii. 6 Bc^m. Børnene ikke opførte. Iver. Peder. Dorthe. Inger Marie^ g. m. Peder. 

Hr. Peder Kosted. 

Under en Streg anføres endvidere: 
Anna Deichman, g. m. Hr. Lam*s Aagaard. Hr. Jacob Aagaard. Hr. Peder Deichman Aagaard. \) Skal Tære Anna Cathrine Garman, som ogsaa anført i Ingerslev, Dan> 
marks Læger, I, 545. S. Elvius. 78 

3. 

Kan nogen af Tidsskriftets Læsere give Oplysninger 

om en Overlærer Pærehøy, der i Aaret 1811 i Christiania 

lod trykke en „Hjælp og Veiledning til Selvarbeide i det 

Tydske Sprog*? 

Hjalmar Pettersen, 

Bibliotheksamanuensis. Christiania. Gaver. Samfundet har modtagM: 
fra Hr. Sognepræst VUh, Bang, hans: 

Familien Reenberg. Særtryk af Samlinger til jydsk Historie 
og Topografi. Aalborg 1891. 
fra Hr. L. F, Friherre mn Eberstein, hans: 

Beschreibung der Kriegsthaten des Generalfeldmarschalls 
Ernst Albrecht von Eberstein. Berlin, 1892, 4to; 
fra Genealogisk Institut: 

Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1851, ved Mindefesten 
.21. Okt. 1891. Gjennemseet og suppleret af Genealogisk Institut. 
Kjbhvn. 1891. 4to. 
fra Hr. Godsejer L. Jørgensen til Søllestedgaard : 

Mine Erindringer, af L. Jørgensen, Etatsraad. Kjbhvn. 
1891, 8vo; 
fra Hr. Archivfuldmægtfg E. A. Thonde, hans: 

Norske Rigsregistranter. Christiania, 1891, 8vo; 
fra Hr. Sognepræst D, Thrap, hans : 

Efterretninger om Nordenfjeldske Præster i Slutningen af 
det 17d« Aarh. Særtryk af Luthersk Ugeskrift. Christiania, 1892. 79 Oberstføjtnant Hans Elias von der Weydes Selvbiografi. 

Udgivet af H. W. Harbou. i-N edenstaaende Optegnelser ere nedskrevne midt i forrige Aar- 
hundrede af en gammel Officer, som efter at være bleven graa i 
Kongens Tjeneste bar trukket sig tilbage i Stilhed til sin lille Ejendom 
Lyngholm i Thy. Naar han der beslutter sig til at nedskrive en 
Beretning om sit Liv og om de Begivenheder, han har deltaget i — 
deriblandt den store nordiske Krig baade i Skaane, i Nordtydskland 
og i Norge — saa har han neppe dermed forbunden nogen Tanke 
om, at Optegnelserne nogensinde skulde blive offentliggjorte. Han har 
kun ment,' at Beretningen kunde interessere hans Børn, og at den 
navnlig kunde indeholde en og anden nyttig Lærdom for hans unge 
Søn, naar han nu snart skulde betræde den samme Bane som hans 
Fader, Farfader og Farfaders Fader før ham. Optegnelsernes Forfatter 
hører nemlig til en af disse gamle Officersslægter , hvis Medlemmer 
— selv om ingen enkelt af dem har opnaaet i høje Stillinger eller 
ved glimrende Bedrifter at rejse sit Navn et knejsende Monument — 
dog ved Mand for Mand støt og trofast at røgte deres Gjerning i 
Krig som i Fred, hver have føjet sin Sten til den Mur, der har 
skjærmet vort Fædreland i Ufredens Dage, og hvis Navn derfor nok 
kan fortjene ikke helt at gaa i Forglemmelse. 

Selvbiografien danner paa en Maade et Sidestykke til den kun 
5 Aar ældre Henrik Bjelke Kaas's^); men Kaas hørte til en rig og 
fornem Slægt med indflydelsesrige Forbindelser, Hgesom han utvivlsomt 
ogsaa har besiddet mere fremragende personlige Egenskaber. Medens 
han derfor allerede efter 10 Aars Tjeneste var Oberstløjtnant og endte 
som virkelig General og Ridder af Elefanten, var v. d. Weyde 37 Aar 
om at naa Oberstløj tnantsgraden, og naar han aldrig kom videre, saa 
havde han dog været heldigere end nogen tidligere Mand af Slægten 
og følte sig stolt og tilfreds ved „disse Charger, Tid og Lykke som 
et meget kostbart Smykke, Kongers Naade paa mig bandt.** 

Den gamle Soldat var nemlig ogsaa et Stykke af en Poet, og i 
det samme Bind, der indeholder hans Selvbiografi, har han nedskrevet 
en Del danske og tydske Vers, der ganske vist ere uden synderlig 
Originalitet eller poetisk Værdi, men dog i det Hele ret vel formede, 
og i hvert Fald, ligesom Bogens øvrige Indhold, vise os Forfatteren *) Udgivet af G. F. Bricka i Personalhist. Tidsskrift, IV. 80 

som en beskeden og human, gudfrygtig og fædrelandskjærlig Mand, 
Han har derhos Interesse for Historie, beundrer Holberg ^g skriver, 
trods sit fremmedklingende Navn, et efter sin Tid godt og naturligt 
dansk Sprog. Selvbiografien har derfor ogsaa i den Henseende In- 
teresse, som den tegner os Billedet af en dansk Officer fra Holbergs 
Tidsalder, der vistnok kan regnes for en typisk Repræsentant for en 
ikke ganske ringe Del af sine samtidige Kammerater, og som har saa 
lidt som muligt til fælles med en Jacob von Thybo eller en Diedrich 
von Menschenschreck, selv om disse selvfølgelig ogsaa have havt deres 
Forbilleder, som vor store Moralist med fuld Føje har revset. Kun 
tror jeg, at man ikke altid tilstrækkelig vogter sig for at læse eller 
skrive Historie med de nævnte Skikkelser in mente som almengyldige 
Paradigmer paa Enevoldstidens Officerer^). *) Den „Baggrund af historiske Kjendsgjerninger", som f. Ex. Dr. H. Schwanen- 
flugel i sin iQor udkomne Biografi af P. A. Heiberg (S. 258—267) har 
tegnet til „De Venner og de Vanner**, er neppe fri for en saadan Een- 
sidighed, selv om han „gjennemgaaende** støtter sig til „Kapt. Rists for- 
træflfehge Skrift „Fra Støvle ttiden" med sine paalidelige, kildefæstede Op- 
lysninger*. Det være langt fra. mig, der baade nu og tidligere har nydt 
godt af Kapt. R.'s kameratlige Vejledning og udmærkede Samling af Hen- 
visninger til trykte Kilder, at rejse Tvivl om den Samvittighedsfuldhed, 
hvormed han har samlet og benyttet det i nævnte Skrift fremsatte Stof; 
jeg anerkjender til fulde Bogens Værd, selv om jeg skulde tage meget 
fejl, om ikke Forf., efter i de senere Aar at have arbejdet under 
gunstigere Forhold , paa flere Punkter har modificeret sine Anskuelser ; 
en Fremstilling kan som bekjendt være rigtig i alle Enkeltheder, og dog 
ikke give den fulde Sandhed, fordi den kun belyser een Side af Sagen. 
Dr. S. gaar imidlertid videre end Kapt. R., og naar han for egen 
Regning tilspidser dennes Resultater til Sætninger som ,.at de (d. e. 
Hærens Officerer) ved deres evige Talen Tysk aldeles ikke stod i noget 
Forhold til det Folk, hvis Nationalitet de skulde værne," skal jeg tillade 
mig at gjøre opmærksom paa, at hans Hjemmelsmand senere ved given 
Lejlighed har beklaget den hemmende Indflydelse, som „den nationale 
Bevægelse og dens nyere Forfattere ved deres bornerte og meget over- 
drevne Betragtning 'af Tydskheden i Danmark" have havt paa vor krigs- 
historiske Literaturs Udvikling. (Militært Tidsskrift XVIII, Tillægshefte, 
S. 7). Naar Dr. S. fremdeles umiddelbart forud for ovenciterede Sætning 
udtaler, at Officererne „forstod ikke andet end at exercere og skvadronere 
eller være uforskammede mod jævne Borgere", vilde en mindre kategorisk 
Udtryksmaade sikkert ligeledes stemme bedre med de „historiske Kjends- 
gjeminger", og det samme gjælder de Ord, at „Landhæren i den store 
nordiske Krig ikke havde lidt andet end Nederlag**. Og nu den Sammen- 
stilling, hvormed Dr. S. indleder sin Skildring: „Før Enevældens Tid 
havde „danske** Officerer været danske og den „danske" Hær dansk; 81 

Originalen til Optegnelserne, der ejes af Kommandflir P. H. Braém, 
er en i Pergament indbunden Foliant, hvis første Side er stemplet til 
V2 Rigsdaler (1719), hvad der finder sin Forklaring paa selve Siden 
i følgende Vers: 

Jeg havde aldrig tenckt at komme den i Hænder, 
som mig'saa bruge vil, men see! det sig omvender; 
i Sted for Protocol jeg nu meer agted er 
af den, som elsker Gud og ham i Hierte bær. 
Jeg skall till en og hver paa mine Blade vise, 
hvordan min Ey ermand af Hierted Gud vil priise, 
paa det hver skue maa, den verdig Hellig- Aand 
giør af ulærd Soldat en Tro-oplysed Mand. 

Derefter henvender v. d. Weyde sig til sine Børn i en sex Folio- 
sider lang, med talrige Skriftsteder udstyret, Indledning, hvori bl. a. 
Menneskehjertet sammenlignes med en „Demant**, der er „slet og ringe 
at se til", indtil „Andres Forstand, Kunst, Sliben og Poleren tager 
det grove og urene deraf og giør den til at skinne i Mørcke og kaste 
Straaler fra sig som Stierner" ; saaledes er det ogsaa først Under- 
Tisningen i „det inderlige Guds Ord, der alletider kaster Straaler fra 
sig af Hjertets allerinderste Bolig. ** 

Efter gammel Skik begynder Levnedsbeskrivelsen saa med hvad 
Fortælleren ved om sin Slægt ^). Stamfaderen er efter Suverænitetens Indførelse blev det anderledes: den j. danske" Officers- 
stand blev tysk og Hæren itUerncUional. Hele denne Forandring hang 
sammen med de danske Monarkers systematiske Forfølgelse af vor gamle 
nationale Adel." Skulde en af Hovedgrundene til denne sidstes bratte og 
uoprettelige Fald ikke netop være den, at den i over en Menneskealder 
havde forsømt det, hvortil Adelskab først og fremmest forpligter: Fædre- 
landets Forsvar? Hvis der den Gang havde existeret en national Hær, 
blandt hvis Befalingsmænd den danske Adel havde indtaget den Plads, 
som var dens Ret og dens Pligt, mon man saa havde kunnet omstyrte 
Forfatninger^ blot ved at lukke Kjøbenhavns Porte for den forsamlede 
Rigsdag? Eller var det ikke snarere den Omstændighed; at en saadan Hær 
havde manglet, da Fjenden stod for Døren, som havde aabnet de andre 
Stænders Øjne for, at Adelens overmægtige Stilling havde mistet den 
Grund, hvorpaa den var bygget op? og var det ikke netop, fordi den 
Hær — eller lad os hellere sige de Tropper, der fandtes, allerede den 
Gang vare internationale og til Dels kommanderede af Udlændinge, at 
der ingen Tvivl kunde være om, paa hvis Side, de vilde stille sig under 
en Konflikt mellem Statsmagterne? 
^) Jvf. Personalhist. Tidskr. VI, 192 ff. 7* 82 

Adam von der Weyde, fød i Flandern 1498, gift 1539, nobili- 
tered 1547 af Kaysser Carolus Qvintus^). Retirered sig derfra 
1567 formedelst den evangeliske Religions Forfølgelse af Duc 
d'Alba udi Kong Philipi Secondi Regierings Tiid i Spanien her 
ind til Landet med det Lidet, som Krig og Forfølgelse lader 
overblive. Af syv Sønner og fire Døttre blev ham i Live 

Marcus von der Weyde, fød 1557, døde 1628, efterlod sig 
en Daatter og tree Sønner: 

1. Mane Elisabeth, fød 1605, død 1619. 

2. Erasmus von der Weyde, fød 1606, var Lieutenant i ^) Vaabnet, hvoraf Fortælleren har givet flere Afbildinger, der dog ikke 
stemme indbyrdes i alle Enkeltheder, er omtrent følgende: i sort Felt en 
venstre Sølv Skraabjelke, belagt med 3 røde Pile og ledsaget foroven af 
5, forneden af 4 Guldstjerner; paa Hjelmen en rødklædt Bueskjrtte. 
Symbolum: All niet sonder God. 

Kun lidet ældre end Stamfaderen er den berømte flamske Maler 
Roger van der Weyde fra Bryssel, f 1529. Omtrent fra samme Tid 
kjendes en pommersk -brandenburgsk Adelsslægt von der Weide, der 
navnlig ejede Gantholn i Altmark og antages at være uddød i første 
Halvdel af det 17. Aarh. (Gauhe, Geneal.-hist Adelslex. II, S. 2816; jvf. 
Ny Kgl. Saml., fol., Nr. 786). Til denne Slægt hører formodentlig Borchard 
V. d, W, til Løvestad i Skaane, g. m. Sophie Mormand, Jørgens Datter. 
(Klevenfeldt). Han besegler Hyldingen 1608 med følgende Vaaben: 
Skjoldet tværdelt, foroven en halv Løve, forneden Tværbjælker; paa 
Hjelmen 3 Paafuglefjer (?) mellem 2 Vinger. (Den brand enborgske Slægts 
Vaaben har jeg ikke fundet). Han var død uden Afkom 1634 (Skaanske 
Tegn., Fol. 80), hans Hustru 1630 (Skaanske Reg., Fol. 518). — Gjennem 
hele det 17. Aarh. forekomme dog danske Offlcerer, der med forskjellige 
Varianter bære Navnet, men ikke opregnes af Selvbiografiens Forfatter, 
saaledes Thimme v. d, W., Løjtnt. v. Ritmester Paul Baums Eomp., ind- 
kvarteret paa Møen 1628 (Sjæl. Tegn., Fol. 152). DiYZet? Fathaleon v. d. W, 
var 1645 — 49 Kapt. v. Throndhj. Reg., og 1651 fik Panthaleon Curt v, 
Weydten (den Samme?) Brev paa det første ledige Komp. af samme 
Regiment (Norske Rigsreg., X, 289). Jost v, d. Wege (Weyhe, Weyde) var 
1659—60 Major paa Femern, 1661-63 Chef for et Frikomp. til Hest, stod 
1672 V. Jydske Inf. Reg., 1675 Oberstltnt. ved Ditlev Rantzaus Drag. Reg., 
fik 1676 Afsked i Unaade, men 1677 paany ansat ved samme, nu Jørgen 
Brockenhuus's, Drag. Reg., f 1678. Joachim v, d, W, var 1675 Oberstltnt. 
V. Degenfeldts Reg., t 1676. Carl Frederik v, d, W., 1676 Løjtnt v. 
Skaanske Rostjeneste, 1677 v. 3. Jydske Rytt. Reg., reduc. 1679. Peter 
V. d. W. 1672 Fænrik v. Jost v. d. W.'s Komp. (se ovf.), 1675 Kapt., 
1677 til Pr. Frederiks Reg., 1679 Afsked e. Ansøgn. En yngre Jost v. d. 
Weyde, 1692 — 95 Komet v. Donops Rytt. Reg. af Hjælpetropperne i Holland. 
(Væsentligst efter Jahns Optegnelser i Rigsarkivet, der ligeledes ere be- # 
nyttede flere Steder i det Følgende). 83 
Gitadelled Friedrichshafifh ved et saa nevned frie Compagnie, der 

I 

blev opretted af sal. Oberst og Commendant Steen Andersen Bille ^) 
sammesteds. Blev et complet geworben Regiment under sal. Ge- 
neral Lieutn og Commendant i Kiøbenhafn, Hr. Hans Schacks*) 
Gommando, som nu er bekiendt ved Navn af det Sælandske ge- 
worben Regement og commanderes af Deres Durchl. Georg Ludevig 
Friederich Printzen af Brunsvig-Lyneborg-Bevem*). Hånd havde 
den Ære at tiene høylovligste Konger Christian den 4de, Friederich 
den 3<iie og Christian den 5te. Døde i Citadelled Friedrichshafl&i 
A: 1682, efteriod sig 3 Sønner og en Daatter, som døde 1666 i 
sit 20de Aar*). Sønnerne vare 1. Marcus, 2. Rudolph, 3. Lucas. 
3. Adam von der Weyde, fød 1608, blev borttagen af de 
Kayseriige i Jylland 1627, var Major i polsk Tieneste, gift med 
een polsk adelig Dame i Smolensko, da den af Russerne blev 
erobred, gick derfra og satte sig i Rusland udi Czar Alexii 
Michaelowitz Regierings Tiid, døde der og efteriod sig tvende 
Sønner, hvoraf Adam von der Weyde^) udi Czar Petri Primi ^) Om Sten Andersen Bille se Dansk biogr. Lex. Il, 244 f., og Meidell, 
Bille-Ættens Hist. II, 2.; 83 fif. Frikompagniet oprettedes ifølge Patent af 
1677 (Meidell, S. 119). 

■) Hans (Christian) Schack, f. 1642, f 1706, af det pommerske Hus Stolzenburg 
(medens hans Navne, Rigsfeltherren, var af det meklenborgske Hus Barst- 
horst); Søn af svensk Overkrigskomm. Ghr. Siegismimd S. og Anna v. 
Ramin; g. m. Amalie Cathrine Mauritie v. Brinck (Benzon). Var 1671 Kapt. 
V. Feltherrens Reg., blev 1675 Major, 1676 Generaladjutant, og s. A. Oberst 
for Fynske Inf. Reg. ; s. A. Kommandant i Nyborg, 1677 i Christiansstad, 
s. A. Afsked p. 6r. af sine Saar. 1681 Generalmajor og Kommandant i 
Kjøbenhavn, samt Chef for tidl. Billes Frikomp., der udvikledes til et 
Regiment; 1688 tillige Kommand. i Citadellet, 1689 Generalltnt. og Chef 
for Landforsvaret p. Sjæland. Fik *7ii 1700 Afsked e. Ansøgn., sikkert 
fordi man var misfornøjet med hans Forhold ved Carl XIFs Landgang 
paa Sjæland. (Jvf. f. Ex. Personalhist. Tidsskr., IV, 180 f.). 

•) Prinds Georg af Bevern, f. 1721, f 1747, blev 1737 Kapt. v. Jydske gev. 
Reg., 1739 Sekondoberstltnt. , 1741 kar. Oberst, 1742 Chef f. Sjæl. gev. 
Reg. Angives at være Fader til den senere noksom berygtede Støvlet- 
Cathrine (Hist. Tidsskr. 3. R., IV, 181, 370). 

*) Hun hed Emerentze (Personalhist. Tidsskr., IV, 193). 

•) Russisk Feltmarskal Adam von der Weyde, f */e 1720, omtaltes i Memoirs 
of P. H. Bruce, London 1782, S. 168, 185 og 202 fif. som en brav og 
dygtig Mand; det var dog ham, der efter Czarens Befaling gav Czarewitz 
Alexius Gift. Han var med Czaren i Kjøbenhavn 1716. 84 

Regierings Tiid var Rigs- Krigs -Cplegii Præsidenf, Senateur, 
General en Gheflf og Ridder af det blaa Baand i Rusland. Har 
havd tvende Døttre, hvoraf en var gift med General le Fort^), 
den anden, Maria von der Weyde, var forloved med General 
Lieutn von Bohn^), men døde den 11 Dec. 1719, som kand læses 
af den tryckte Liig-Sermon. — Den anden er død, da han var 
Oberst, og har efterlat sig en Søn, som var Cammer Page 1730 
hos Hendes Czar. Majst Ghatrina Alexiewna, som Hr. Confer. 
Raad Westphalen har indskreven fra Moscow den 28 Aug. 1730 
til Cancelied^). 

4. Fidejustus van der Weyde, fød 1610, blev dødskudt ved 
Aalborg 1627, var Volunteur ved Oberst Nellen Regemente*). 

Fordi der bliver meere at skrive om min Fader og mig selv 
herefter, saa vil jeg t)aa dette Blad skrive om den 1ste og 3die 
Søn af Erasmi von der Weydes Bøme Børn (sic): 

1ste. Marcus von der Weyde, fød Ao 1643, var Capt.- 
Lieutnant^), skulde vært Commendant paa Dansborg i Ost- 
Indien, forulyckedes med Skibet^ som skulde didhen 1685, efterlod 
sig tvende Sønner og en Stif-Daatter af tvende Egteskab, det 
første med Anna Steenkul, hvis Beslegtede boede paa en Gaard 
i Norge, Nordstiemen kalded, mellem Elveroni og Ghiistiania, da ^) Neveu af Peters berømte Minister, Genferen FranQois Jaques Lefort. 
Hans Datter var Marskal v. d. W/s eneste Arving, men blev saa at sige 
plyndret for sin Arv af nogle af Czarens Favoriter (Bruce, anf. St.). 

^) Om Herman Jensen Bohn, f. 1672 i Rønne, t 1743 i Reval, se Personal- 
hist. Tidsskr., II, 69 fif., Dansk biogr. Lex. II, 468 f., og Museum 1891, 
n, 272 ff. 

^) Som det ses andetsteds i Optegnelserne, havde H. E. og hans Fætter Hans 
V. d. Weyde anset sig for Arvinger efter Marskallen og efter at have 
raadført sig med den med russiske Forhold vel kjendte Notarius publicus 
Rasmus Æreboe gjennem Tydske Kancelli faaet det danske Gesandtskab 
i Rusland til at indhente nærmere Underretning. Som man har set, var 
der andre, nærmere berettigede Arvinger. 

*) Conrad Nelle var 1623 Major i den nedersachs. Kredshær, hvervede 1625 
et Rytterreg. for Christian IV, fik 1627 Bestall. som Generalmajor over 
hele Rytteriet, var endnu 1630 i denne Stilling (Opel, Der niedersåchs.-dan. 
Krieg; Krigsmin. Aflev. i Rigsark., Pakke B.; Ghr. IV.'s egenh. Breve II, 
302. Jeg takker Kapt. Axel Larsen for disse Henvisninger). 

*) Marcus v. d. W. stod som Løjtnant v. Billes Frikomp., hvorfra han blev 
afskediget 1679. 85 

jeg var der paa Gaarden 1720 paa Marchen fra benevnte 
Elveroms Festning og skulde transporteres til Kiøbenhavn. Den 
anden Hustru var Maren Brasch, Søster af Mathias Brasch, 
Gapitain ved Kjøbenhavns Borgerskab, efterlod hende Encke med 
tvende Sønner og en Daatter: ^ 

1. Marcus von der Weyde^ fød 1668, var Sergeant ved min 
Faders Compagnie, blev dødskudt i Battailien ved Helsingborg 
i Skaane den 10 Martij 1710. 

2. Hans von der Weyde^)^ fød 1669, var Capitajn ved det 
oflfte melte Sæl. geworben Regement med Caracter af Major 
ved Infanteried. Døde i Helsingøer den 24 Aug. 1736, ligger 
begraven der i den danske Kirke. Af 14 Børn i tvende 
Egteskab ere endnu i Live: 

1. Albrecht Christian von der Weyde^)^ fød 1721, er Ser- 
geant ved ovenmelte Regement. 

2. Adam von der Weyde^), før 1729, er mig for denne 
Tiid uvitterlig, om hånd er omployered. 

Deres Faders Søster, Barbara Christine, som ugift er 
bortdød. 

3die. Lucas von der Weyde, fød 1647, døde 1691. var 
Lieutenant af Fortiftcationen i Norge, haver i Egteskab avied 
syv Børn*), hvoraf 

Maria von der Weyde blev gift med Hr. von Westen ^), Prest 
ved den evangeliske Meenighed i Tranqvebar A. 1723. *) Hans V. d. W. blev 1710 Sekondltnt. i Greoaderkorpset, 1712 Premltnt., 
1719 Kapt. V. Sjæl. gev. Reg., 1733 kar. Major. Hans 1, Hustrus Navn 
er mig ubekjendt; med sin 2. Hustru Birgitte Cathrine Schrøder havde 
han 3 Børn til Daaben i Citadellets Kirke: Lucas Christian 'Vs 1727, 
Adam Fidejustus »Ve 1729, Hans Elias ^V^ 1731. 

*) Albr. Chr. v. d. W. blev 1747 Fænrik v. Sjæl. gev. Reg., 1750 Sekltnt., 
1759 Premltnt., kom 1764 til Langelandske gev. Reg. ved dettes Op- 
rettelse, og ved dets Opløsning 1767 til Møenske gev. Reg.; Afsk. 1774, 
t ^Vs 1786. 

•) Adam Fidejustus v. d. W. blev 1758 Sekltnt. ved Bornholms gev. Reg., 
fik 1763 Afsk. m. Pension. 

*) Lucas V. d. W., f 1697 som Tolder i Flekkefjord, var gift med Dorthe 
JochurMdaUer. (E. A. Thomle). 

*) Findes ikke i Lengnicks Stamtavle v. Westen. 86 

Anna Chatrina var gift med Johan Daniel Dort ^), som bragte 
Liig Sermonen, som ved denne Bog findes. 

Elisabeth havde til Egte Andreas Kaarsberg^), deraf ere 
endnu nogle Børn, hvoraf een Søn er Kiøbmand, boede 
i Aarhus, da jeg var der 1744. De andre 

Eleonora^), Hans Elias, Joachim^) og Erasmus ere unge 
bortdøde. 

Nu følger den anden Broder, som er min Fader: 

Rudolph von der Weyde^) havde i liige Maade den Ære at 
tiene Høylovligste Konger Friederich den 3die, Christian den 5te 
og Friederich den 4^e. Var fød 1645 og døde den 6te November 
1715 i Friedrichsort i Holsteen, hvorhen han formedelst høy 
Alder og Svaghed blev forfløtted 1709, efter at han fra Rege- 
menteds første Oprettelse af Sal. Hr. General Lieutenant og 
Coramendant Hans Schack havde giort sin Lyck^ deri till Gapitain. 
Han var IIV2 Aar Gapit. Lieutnant i Sckackes Tiid, blev Gapitain 
den 15 Martij 1701 som Bestallings-Breved udviser, døde i den 
Garactér og i Kongens Tieneste som Gheflf for et af tree op- 
rettede frie Gompagnier af gamle og lenge-tiente Soldater, som 
lagdes der i Garnison i Friedrichsort. Det andet Gompagnie havde 
Gapitain Johan Georg Smitt^), som var eders Sal. Moders Birgitte *) Søofficer i russisk Tjeneste. I Personalhist. Tidsskr., 1. R., VI, 192 
siges, at hans Hustru var Datter af Marcus v. d. W. 

*) Andreas Kaarsberg var Vinhandler i Kjøbenhavn; de havde 2 Børn til 
Daaben i Nicolai Kirke: Sidsel Lerche *Vi, 1716 og Peter ^'/^ 1719. 

') Hun var ^7i 1726 tilstede ved Farsund paa Lister, hvor hun paa Auk- 
tionen over Amtmand Poul Juels Efterladenskaber for 6 Sk. kjøbte ,en 
Kop af Sten". (Hof- og Borgrettens Skifter, Pakke 30). 

*) En Joachim v. d. Weyhe blev ved Garnisonsregimentets Oprettelse 1740 
Sekltnt. ved et Komp. i Citadellet Frederikshavn, men 4 Maaneder senere 
afskediget p. Gr. af Alder og Svagelighed med 6 Rdl. maanedlig i Pension. 

*) Rudolf V. d. W. blev 1677 Fænrik v. Billes Frikomp. (siden Schacks 
Regt.), 1683 Sekltnt., 1686 Prmltnt., 1690 Kaptltnt., 1701 Kapt., 1709 Chef 
for et Frikomp. i Frederiksort. 

®) Johan Georg Smitt (ell. Hans Jørgen Schmidt) var 1677 Fænrik v. Brocken- 
huus's Dragon Reg., 1680 Sekltnt. v. Fynske Inf. Reg., 1682 Prmltnt., 1683 
Kaptltnt., 1686 Kapt., var med Hjælpetropperne i eng. Tjeneste, fik 1709 
Frikomp. i Frederiksort, 1721 Afsked; f paa Lyngholm Vu 1728. G. 1® m. 
Baronesse Maren Holck, Datter af Baron Eiler H. til Holckenhavn, 2® (Bevill. 
Vs 1*712, Fyenske Reg.) m. Anna Cathrine Kaas (m. Mur), f. 1677, f P- Lyng- 
holm ^Vs 1744, Datter af Hartvig Kaas t. Ulstrup og Sophie Rothkirck, samt 87 

Marie Fader. Det 3die Compagnie havde Gapitaine Lorentzen^). 
Anno 1745^) bleve de udi Festningeme liggende frie Compagniers 
Navn forandred og er nu alene bekiendt af Gvarnisons Rege- 
mented, som nogle Aar forhen var opretted af dee, som for 
Alders Skyld af Regementer og Compagnier bleve forafskediged 
for derved at nyde Livsbrød og Ophold. Det commenderes nu 
af Oberst Hartvig Didrich Reventlau^), Oberst Lieutnant Roupe*), 
Major Brockhorst ^) og Major Tønne Sehested®). Dette skriver 
jeg 1747 Eder til en Efterretning, at I og kand erindre Noged i 
Fremtiden, om Nogen derom skulde tale, at I og "viste noget 
derom, og det er Sandhed, jeg skriver dertill, kan I forlade 
Eder. — Det er meged billig, da jeg haver beretted Eder om 
min Fader, at jeg og beretter om min Moder. Hun var fød i 
Skaane af ærlige og velagtede Borgestands Forældre. Hendes 
Navn var Alhed Berte Lund. Hun blev opfød i Sal. Hr. Oberste 
Billes Huusz med hans egne Børn, fordi hånd havde kiendt hendes 
Forældre i deres Velstand før den skaanske Krig og bleve 
ruinerede. Hendes Brøllups Dag var i Oberstens Huus A. 1677, Enke e. Palle Kaas (m. Sparre) til Lyngholm, f 1699« Schmidt havde mindst 
2 Bøm (af 1 . Ægteskab), Birgitte (Berte) Marie, g. m. Selvbiografiens For- 
fatter og Edel Christiane Hel vig, døbt i Hvidbjerg i Thy »% 1703. 

^) Johan Michel Lorentz blev 1683 Skltnt. v. Fynske Inf. Reg., 1684 Prmltnt., 
1689 Kaptltnt., o^ s. A. Kapt.; fik 1709 Frikomp. i Frideriksort, kort efter 
forlagt til Glflckstadt, afg. eller f 1712. 

*) Garnisonsregimentet traadte i Virksomhed efter kgl. Resolution af V4 ^^40. 

*) H. D. Reventlow blev 1700 Fænrik v. Dronn. Livreg., 1702 Sekltnt., 
kom 1703 til Trampes danske Inf. Reg. i Ungarn (senere Slesv. gev. Inf. 
Reg.), 1705 Prmltnt., 1712 Kapt., 1728 Major, 1738 Oberstltnt., 1743 
Oberst og Chef for Garn. Reg. m. Komp. i Citadellet, f 1754. 

*) Johan Caspar Roupe (eller Rupe) blev 1709 Kapt. v. Fynske gev. Inf. Reg. 
med den samtidig afskedigede Oberstltnt. Joh. Gasp. Roupes Komp., 1718 
Major, 1734 kar. Oberstltnt., 1736 afsk. efter Dom, 1740 paany ansat v. 
Garn. Reg. m. Komp. i Citadellet, 1743 i Fredericia, 1754 Afsked. 

*) Sylvius Frederik v. Brockott blev 1702 Fænrik v. Wurtemberg-Oels Drag. 
Reg., 1706 Løjtnt., 1709 Kaptltnt., 1712 Kaptejn, 1713 Sekondmajor v. 
1. jydske Kav. Reg., 1721 Afsk., 1740 yirkl. Major v. Garn. Reg. m. 
Komp. i Frederiksort, f 1751. 

«) Tønne Sehested, f. 1675, f 1757, Søn af Axel Sehested til Nørager og Tim 
og Jytte Krag; g. m. Cathrine Margrethe v. Schwanewedel , med hvem 
han fik Sønder-Vosborg. 1696 Fænr. v. Marine Reg., 1700 Prmlt. v. Pr. 
Christians Reg., 1705 Kapt.; kom 1731 til den nye Drabantgarde, 1740 
til Garn. Reg. (Citadellet), s. A. Major, 1750 Oberstltnt. 88 

hendes Døds Dag var i hendes egen Vaaning i Kiøbenhafn i 
hendes 89de Aar den 2den Juiii 1722 og begraven den 7de Julii 
i Gvamisons Kircken. Min Fader er begraven i Kircken til 
Dånischen-Haven, % Mil fra Frederichsort, den 15 Novbr. 1715. 
Sal. Capit. Smitt fulte ham til Grav og mig ved Side, da jeg 
og hånd icke tenckte paa, at han skulde blive min Sviger Fader. 
Saaledes udretter Gud underlig de Ting, som Mennesken mindst 
tencker paa; dog giør Hånd Alt sig selv til Ære og vores 
Velfærd, naar vi Ham som Gud og Fader vil lade raade og 
ganske give' os under hans Vilje og naadige Forsiun. Jeg haver 
havd den Glæde at være hos mine Forældre, da .de skulde forlade 
Verden, saa og med ald sømmelig Æres Beviiszning efter deres 
Stand laded dem komme till deres Hviile Kammere. Af for- 
benevnte Rudolph von der Weyde og Alhed Berte Lund have 
vi vered sex Sødskende, nemlig: 

1. Anno 1678 en Søn dødfød. 

2. Anno 1679 den 8 November er Birgitte Chathrine fød, som 
lever endnu, Enke efter sal. Lefft Levin Martens Issensee^)^ 
Capitaine ved det Kongl. Grenadier Corps. Han var 
commendered fra Helsingborg till Sessionerne i Jylland for at 
hverve Folck till Regemented, blev syg i Aarhuus og døde 
den 20 Januarij 1710, ligger begraven der i Domkirken, 
som blev besørged af Major Hans von der Weyde, som den 
Tiid var Sei^eant i Grenadeer Chored. Deres Børn vare 
Emme Magdalene og Rudolph Leonhardt, som begge døde 
i Pestens Tiid 1711, Sønnen hos Moderen og Datteren i 
Friedrichsort hos vore Forældre. 

3. 1681 den 19 Aprill er Erasmus fød; døde i sin Ungdom 
paa Christianshafti. 

4. 1684 den 13 Februarij er Rebecka Elisabet fød, var for- 
loved med Philip Teutscher von Lisfeldt^)^ Premier-Lieutenant 
ved Foed Gvarden, blev saared i Slaged ved Helsingborg ^) Issensee blev 1701 Sekltnt i Grenad. Korpset, 1704 Premierltnt, 1709 

Kaptajn. 
*) Lisfeldt blev 1702 Sekondltnt. v. Schwårtzels (tidl. Schacks) Reg., kom 

1704 til Fodgarden, og blev 1707 Premltnt. 89 

den 10 Martij 1710, indbragt i Byen, døde og blev der i 

Kircken begraven. Hun døde Aared derefter i Pestens Tiid 

og ligger i Gvamisons Kircken begraven. 
5. 1687 den 24 Januarij er Paul Diedrich fød og døde ung. 

Den siette og sidste er jeg Hans Elias von der Weyde^ fød 
Anno 1691 den 30te September i Citadelled Friedrichshaflfn. Jeg 
blev holt til at lære, hvad mig nyttig og sømmelig var, men 
fonnedelst Regementeds ustadige Blivende fra et til andet Sted, 
har jeg havd adskillige Læremestere; iblant dem informerede 
Jochim Knudsen Rødberg mig i Latine, Jacob Biering, Skoele- 
Mester paa Christianshafn i Reignen og Skriven, og Lieutenant 
Leuchtner ved Artigleried i Teignen og Fyrverckrie; men min 
Attraa var til Krigstieneste ved Foed-Folcked; det blev mig af 
min Fader bevilget. 

Og paa det I kan være fuldkommen underrettede om dette 
Regementes commenderende Ch^fifs fra dets første Stiftere, jeg 
hos Erasmus von der Weyde har melded der, var Oberste og 
Commendant Steen Andersen Bille, og nevntes Steen Billes Drenge, 
fordi de bleve antagne af Soldaters opvoxne Drenge Børn, saa og 
af de største, som siden fandtes og herefter bleve indsatte i Børne- 
hused til Optugtelse og Forbedring. De bekom ikke deres Penge 
at raade over, men' de spiiste Ugen igiennem hos de Gitadelled 
ordinerede Spiisemestere paa Karvestocke, og, naar Ugen var 
ude, blev deres Spiise betalt, og det øvrige kom dem alt til gode 
til anden Fornødenhed. Af saadanne Mennesker blev først giort 
et Fri-Gompagnie, toeg til og blev en Battailon, og da Hr. Oberst 
Bille ved Døden afgik ^), blev det af Høystsaligste Konge Christian ^) Bille fik Patent paa Frikompagniets Oprettelse 1677 (Meidell, 2. Afsnit, 
119), men beholdt det kun til 1681, da Schack fik det; i Etaten for 1683 
forekommer det som en Bataillon paa 6 Kompagnier, 1689 som et Regi- 
ment paa 19 Kompagnier, hvis Tal dog 1692 er indskrænket til 13, af 
hvilke yderligere 1 blev afgivet til Grenaderkorpset ved dettes Oprettelse 
1701. 1 Slaget ved Gadebusch var Tabet saa stort, at den tiloversblevne 
Styrke 1713 blev sammendraget til en Bataillon paa 6 Kompagnier, men 
Aaret efter blev det atter til Regiment ved at blive forenet med 1. Ba- 
taillon af det fra Holland hjemvendende Sjælandske gevorbne Regiment, 
hvis Navn det fik efter Andragende (se mere herom ndf., jvf. Vaupell, 
n, 623, Noten). 90 

den 5te til et geworben Regem: opretted, tilhverved og given 
General Lieutnant og Gommendant Hans Schack at være Oberst 
derover. Hånd er den første og eeneste, der havde Regement 
og tillige var Gommendant over Kiøbenhafn og Friedrichshafns 
Gvamisoner, thi paa den Tid og lenge derefter var i Gitadelled 
en Vice Gommendant, som dependerede af Gommendant en i 
Kiøbenhafn, og i den Tiid efter Bille kom Major Piper ^). 
Anno I Begyndelsen af August Maaned gick Liv-Battailionen af 

1699. dette Regemente ud med at beleyre Tønningen; da var min 
Fader Gapit: Lieutnant. Høystbenefhte Konge Ghristian den 
5te døde i samme Maaned. Belejringeii blev foretagen af Kong 
Friederich den 4<ie ved Indmarchen i det Holstenske i April 

1700. Maaned med 20000 Mand, hvorom I udi Historien, særdeles i 
den 51 Entrevue kand see. Freden blev slutted, de udgangne 
Regementer kom hiem igien, saa og den Schackske Liv Battailon. 

Den Tid førte et Regement Navn af Obersten, som det 
commenderede, men er herefter endred, som jeg og vil berette 
med meere, at I kand see Forandringer, og at der er i Verden 
ingen Ting bestandig uden Ubestandighed. I vil vel forundre 
Jer, at jeg haver skreved om saadanne Ting, som for mange 
Aar ere forbigangen: det giør jeg med Fliid derfor, at I deraf 
kand see, hvad jeg haver opleved, og I selv i Fremtiiden kand 
vide, hvorledes den Tiids Omstændigheder har voren. Og fordi 
jeg endnu haver alt dette i Hukommelse, giorde jeg Uret mod 
Gud, mig selv og Eder, om jeg icke skrev, da jeg kand skrive, ^) 1687—1714 vare Fæstningen Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn 
forenede under een Kommandant; og der var da ansat en Vicekommandant 
i Citadellet, ligesom der (indtil 1725) var i selve Fæstningen. Vice- 
kommandanteme vare: i Kjøbenhavn St. A. Bille 1676 — 98, Lucas 
Uetersen 1698—1701, Johan Jacob Hirschnack 1701—9, Andreas Franck 
1709-23, Hans Philip Prætorius 1724—25; — i Citadellet Anton Pfeififer 
1685—92, J. J. Hirschnack 1695—1701, A. Franck 1701—9, Jørgen 
Christopher v. Klenow 1709—14. 

Bille havde en kort Tid været Kommandant i Citadellet (ikke Vice- 
kommandant) og blev altsaa ikke afløst af Pfeiffer (Piper). Denne sidste 
stod 1672 i Mogens Rosenkrantz's Inf. Reg., blev 1675 Kapt., 1679 Major 

. og Fører ved Drabantgarden, 1685 Vicekommandant i Citadellet, 1688 
Oberstløjtnt., f 1692. 91 

har Tiid at skrive og vill skrive, hvad mig er bekiendt, og hvor 
jeg haver væred. Det var at ønske, at vore For Fædre havde 
efteriat deres Efterkommere noged skriftlig, hvoraf de kunde 
erindre sig og tale om deres Forfædre til Ære, saa og ved Dyd 
og Troeskab, (hvilke Gud aleene belønner) satte sig fore at følge 
deres Fodspor og gaa paa Dydens Vej indtill Døden, og prise 
Gud for sin underlige Førelse, Vejledning og faderlige Forsorg. 
Følger mit Raad og gjører som jeg, saa kand Eders Efter- 
kommere (om Gud haver besluttet at give Eder nogen) deraf 
see, at I have væred rettskaflfene Mennesker iblant det menne- 
skelige Selskab og Guds Børn. 

Deels Regementers Navnes Forandring skeede af den Aar- 
sag: fordi; naar en Oberst bekom et Regement, førte det Ober- 
stens Navn, saa lenge hånd havde det, (som I faar at see i det 
Sælandske geworbne Regement og dets Navns Forandring) saa 
at, naar en Oberst havde det 12, 16, 20 Aar, steeg det op i 
Encienneteten, og, naar dette i Tiden opstigende Regemente var 
bleven det ælste og dets Cheflf avancerede eller døde, og en 
anden Oberst fick Regemented igien, blev det det yngste i 
Arméen. Der vare nogle Regementer, som ikke førde Navn af 
Obersten, saasom Foed Gvarden, Dronningens, Gron-Printzens, 
Prince Carl, Prince Georg, Sælandske, Fynske og Jydske, som 
havde deres Rang efter deres høye Herskaber, og de andre efter 
Provincieme, men Regemented de Marine fulte efter disse og 
for do andre Regementer, fordi det var destinered till Flaaden 
og Søe, var derfor fleere af Mandskab ved Compagnieme og 
raaatte alle være indfødde Danske; nu har det Navn af det 
Bornholmske geworben Regemente. Grenadeer Chored var den 
Tiid icke till, men blev Ao 1701 opretted af aUe Grenadeer 
Gompagnier af de andre geworben Regementer i Arméen. Over 
de gevorben Regementer, som 1746 befandtes at være 1. Liv 
Gvarden till Fods, 2 Grend. Chored, 3. Dronningens Liv Rege- 
ment, 4. Cron Printzens Reg. 5. Fiihnske, 6. Laalandske 7. Sæ- 
landske, 8. Jydske, 9. Oldenborgske, 10. Bornholmske, 11. Schles- 
wigske og 12. Holsteinske geworben Regementer, gick 15 Mand 9S 

af hver Gompagnie i Aprill Maaned 1746, og deraf blev opretted 

endnu tvende geworben Regementer nembl.^). 

Obersterne over det af sal. Bille og Schack oprettede Regi- 
mente udi Konge Christian den 5tes Regierings Aar, glorverdigte 

Hukommelse: 
1684. 1. Hans Schack, General Lieutn, Commendant og Oberste 

Arve Herre till Stoltzenburg, Prølvitz, Blanckensee og Dom, 

Dom. Provst til Utrecht, bekom Afskeed. 
1701. 2den Bregadier SchwertzeP), gick til de danske Troupper i 

Braband, blev General Major og døde Gener. Lieutnant. 
1706. 3<iie Obrist, Carl Printz af Hessen-Cassel-PhUipsthal^), var 

Brigadier i Battailien paa Skaane; gick til de danske Troupper 

i Braband, blev Gen. Major og derefter Gen. Lieutn, qvitered 

Tienesten 1711. 
1710. 4de Oberst, Daniel Ernst von Zepelin^); i hans Tiid neml. 

Anno 1714 bleve nogle danske Troupper, som havde væred i ^) Falsterske og Møenske. 

^) Johan Bernhard Schwårtzel, 1677 Kapt. v. Livregimentet (Fodgarden), 1684 
Major, 1690 Oberstltnt., 1700 Oberst for tidl. Schacks Reg., 1703 Brigader, 
1704 (ikke 1706) til Hjælpetropperne og Chef for 1. Batl. af Pr. Carls Reg., 
1708 Genmajor, 1711 Genltnt., 1712 Ridder af Dbrge.; deltog siden i 
Stralsunds Erobring 1715; t "/s 1723. Trolovet ^Ve 1^91 m. en Frk. 
, Borstelin" (v. Borstel?). (Nyt hist. Tidsskr. H, 232). 

«) Om Landgrev Carl af Hessen, f. 1682, t 1770, se D. biogr. Lex. III, 364. 

*) Daniel Ernst v. Zepelin, f. 1662, f c. 1732, Søn af Joachim v. Z. til 
MøUenbek, Gneve m. m. i Pommern og dennes 2. Hustru Gisel Tugend- 
reich v. Møllendorfif; g. m. Marie Elisabeth v. Eayserling. (Deres Datter 
Dorothea Tugendreich døbt i Kjbh. Garn. K. ^7i 1705). Han anføres 
ellers at have været g. m. Anna v. Furst fra Schlesien, Enke e. Oberstltnt. 
Christian Casimir v. Kleist (f 1722 som Kommandant i Oldenborg), der 
saa maa have været hans 2. Hustru; rimeligere synes det dog, at M. E. 
V. Kayserling har været g. 1*^ m. en Kleist. Generalinde Zepelin blev 
^7io 1740 begr. i Garn. K., 76 Aar gi. Hendes eneste Søn var Fader til 
Ewald Chr. v. Kleist, „der Dichter des Fruhlings", født i Pommern 1715, 
1737 Fænrik v. Sjæl. gev. Reg., 1739 Sekltnt., 1741 Afsked m. Prmltntnts. 
Kar., t 1759 som preusisk Major af sine Saar i Slaget v. Kimnersdorf. 
(L. Fromm, Gesch. der Fam. v. Zepelin, Schwerin 1876, 290 f. Benzons 
Stamt. Kleist. Jvf. Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 282. Vierteljahrs- 
schrift f. Literaturgesch. 1890, 295 ff.). — Zepelin blev 1686 Fænr. v. 
Schacks Reg., 1687 Sekltnt., 1689 Prmltnt., 1693 Kapt., 1701 Major, 1707 
Oberstltnt., 1710 Oberst og Regtchef, 1728 Afsk. med Generahnaj.'s Kar. 93 

HoDandsk Tieneste, reducered, og, fordi Regeraented havde lidt 
stor Skade i Slaged ved Gadebusk og kunde kun udgiøre en 
Battaillon, blev af tvende af de brabandske Battailioner, som 
førte Navn af det Sælandske geworben Regiment, en Battailon 
given til den Zepelinske, og med samme Forandring forvandlede 
sig det forhen verende Zepelinske til det nu verende Sælanske 
geworben Regemente. Cheferne vare Obr. Lieut. Eichstedt^), 
Major Bolman ^) (NB. hans Compag. fick jeg efter Cap. Brock- 
torff*)), Gapit. Woldenberg*), Capit. Davier^), Gap. Griiner^), 
nu Gainerherre og General Major, og Gapit. Schlubhut^), der 
døde som Oberst over det Sæl. national Regement 1740. ^) Ghristoph v. Eickstedt, Baron af Wintersborg (fra 1724), Søn af Alexander 
Ernst V. £. til Hohenholz m. m., i 2. Ægteskab m. Marie Sophie v. 
Normann (altsaa Halvbroder til den danske Overkrigssekretær Valentin 
V. E.). Overlod 1716 sin Andel i Clempenow m. m. i Pommern til 
en yngre Broder. 6. 1724 m. Juliane Margrethe Baronesse Winterfeld, 
f. 1694, t 1741, med hvem han fik Baroniet. De efterlod ikke Børn. 
(Famitienbuch der v. Eickstedt, Ratibor 1860, 233, og Fortsetzung, Stettin 
1887, 277. Jfr. Rhode, Lolland-Falsters Hist. (2. tJdg.), 157). — 1704 Kapt. 
V. Fynske Inf. Reg., 1709 i Grenaderkorpset , s. A. Major v. 1. Batl. af 
Sjæl. Reg. i Holland., 1711 Oberstltnt., 1713 kar. Oberst, 1716 Chef f. 
Pr. Georgs Reg. (reduc. 1721), 1724 Chef f. senere Holstenske Inf. Reg. 
(efter Mogens Krag), 1728 Generalmajor, f s. A. 

*) Andreas Mathias Bohlman (Pohhnan), 1707 Kapt. v. 1. Batl. af Pr. Georgs 
Reg., 1708 V. 1. Batl. af Pr. Carls Reg., 1710 Sekmajor, 1711 Premmaj. 
V. 1. Batl. af Sjæl. Reg., f 'Vw 1715. 

») Leonhard Chr. Brockdorfif, 1705 Fænr. v Pr. af Hessens Reg., 1709 
Prmltnt, 1718 Kaptltnt., 1719 Kapt, f '7io 1730. 

*) Christian Gottlieb Woldenberg, 1700 Regtskvartraest. v. 1. Batl. af Sjæl. 
Reg., 1707 Kaptltnt., 1710 Kapt., 1716 kar. Major, f 1718. 

^) Carl V. Davier, 1706 Fænr. v. 1. Batl. af Sjæl. Reg., 1710 Prmlt. v. 
Gardebatl. i Holland, 1712 Kapt. i Sjæl. Reg., 1736 til den nye Drabant- 
garde, 1740 til Garn. Reg., f 1740. 

*) Om Gustav Grflner, f. 1688, t 1763 som kommand. General i Norge etc, 
se D. biogr. Lex. VI, 256 fif. 

O Hans Henrik Schlubhut, 1704 Fænr. v. 1. Batl. af Sjæl. Reg., 1705 Sekltnt., 
1708 Prmltnt., 1710 Kaptltnt., 1711 Kapt., 1716 til Grenaderkorpset, 1725 
Sekmaj., 1730 Premmaj., 1732 kar. Oberst., 1734 Chef f. Sjæl. nat. Inf. 
Reg., t 1740 i Kjøge, ugift. Han havde en gift Søster i Preussen; i 
Danmark var hans nærmeste Slægtning hans Moders Brodersøn, Ltnt. v. 
Kronpr. Reg., Carl v. Kalneyn (Afsk. 1764 som Major v. samme Reg., da 
Norske Livreg.). Schlubhut er da formentlig Dattersøn af den danske Oberst 
Wulf Heinrich v. Kalneyn, der faldt for Limerich 1690. (Mil. Skifter, 
Pakke 6, jvf. Benzons Stamt. Calneyn). 94 

Donop^), Maltha Sehested 2) og Gæde') have I kiendt; de vare 

den Tid Lieutnanter. Zepelin blev Genr. Maj. og overlod Rege- 

mented till sin Sviger Søn 
1729. 5te Oberst, Friederich Woldemar von Volckersam^), blev General 

Major og Ridder af Dannebrog, blev Gomendant i Gluckstadt 

og Regemented given 
1742. 6te Oberst, Georg Ludewig Friederich, Printz af Brunsmg- 

Luneborg- Bevern, *) Ferdinand Wilhelm v. Donop, Søn af Frd. Philip v. D. (t 1711, Brigader 
V. Hjælpetrop, i Holland og Chef f. 1. Batl. af Sjæl. gev. Reg.) blev 1705 
Fænr. v. Faderens Batl., 1709 Sekltnt., 1711 Prmltnt., t i 737. 

») Malte Sehested til Rodsteenseje, f. 1688, t "/e 1754, Søn af Oberstltnt. Jens 
Steen S. (^Hannibal S.'s uægte Søn) og Mette Sophie Parsbjerg; g. m. Sophie 
Amalie Rantzau (Personalhist. Tidsskr. VI, 58 og 63). 1709 Fænr. v. 1. BatL 
Sjæl., 1710 Sekltnt., 1716 Prmltnt., 1727 KapUtnt., 1729 Kapt, 1735 kar. 
Major, 1736 til den nye Drabantgarde, 1740 til Nørrejydske nat. Inf. Reg., 
1747 ObersUtnt. (Ane. 1743), 1752 kar. Oberst. 

I Lengnicks, Klevenfeldts o. a. Stamtavler sammenblandes han med 
sin Navne til Hessel, f. 1682, f 1712 (Lengnicks Uddrag af Aalsø Kirkebog), 
Søn af Generalltnt. Jens Maltesen S. og 1. Hustru Else Skeel; g. m. Anne 
Kirstine Lange. Han har aldrig været Officer, hvorimod en tredie Malte S., 
f. 1684, t '74 1729, 1711 blev Komet v. U. O. v. Dewitz's (siden Grev 
Frijs's) Rytt. Reg., 1714 Ltnt. Efterlod Hustru og 4 smaa Børn, til hvilke 
Eftermanden Joh. Frd. (Brockenhuus) Løvenhjelm maatte betale 300 Rdl. ; 
Konen siges at være „af god Familie". (Ref. Sager 1708, '7, og 1729 Vg). 
Hun var født Weise. Denne Malte Sehested findes ikke paa Stamtavlerne, 
men maa være Søn af Claus Maltesen S. til Estrup og Bjergbygaard. 
(6en.-her. Selskabs Saml., Specialia S, 41). 

«) Frands Gari Gaede (Gedde?) 1711 Fænr. v. 1. Bati. Sjæl., 1715 Sekltnt, 
1719 Prmltnt., 1730 m. Kapt. Kar. til den nye Drab. Garde, 1740 til Garn. 

Reg., (Citadellet), t 1748. Med sin Hustru Cathrine havde han 

7ii 1716 en Datter Marie Elisabeth til Daaben i Garn. K. i Kjbh. 

*) Frd. Wold. v. FOlckersam, f. ^/^ 1678, f "Ao 1744, S. af Melchior Anton 
V. F. til Lautzensee i Kurland og Anna Sophie v. Moth. [Navnet skrives 
med F ell. F, derimod bør 2. Bogstav være S (oe), ikke o, som almin- 
deligt i danske og norske Skrifter; hans Farbroder, den bekjendte norske 
Generalmajor Frantz Wilhehn v. F. (D. biogr. Lex. V., 233), skriver 
„FOlckersamb"]. Gift ^^^ 1724 m. Dorothea Tugendreich v. Zepelin, 
f. 1705 (se ovf.), t '78 1786, u. Børn. De gjorde Testamente 1739 (Mil. 
Skifter, Pakke 5), hvorved han indsætter sine Helsøskende og deres Børn 
til sine Arvinger ; hans Søstersøn er Ltnt. Melchior Johan v. Witten (afsk. 
1783 s. Oberst f. Pr. Frederiks Reg.). Paa hendes Side nævnes som 
Arvinger hendes eneste, afdøde Halvbroders 5 Børn og hendes Halvsøster, 
event, dennes Søn og Datter. — 1696 Fænr. v. Jydske Inf. Reg., 1700 
Sekltnt., 1701 til 1. Batl. Sjæl., 1704 Prmltnt., 1705 Kaptltnt., 1706 Kapt., 
1711 til Gardebati. i HoUand, 1717 ObersUtnt. ved Pr. Carls Reg., 1728 95 

Nu om mig «elv og^ hvad mig er erinnerlig at melde. Jeg Anno 
Wev da efter min Attraa og Vilje sat i Mondur i April Maaned, 1707. 
•da Paaske Høytid var forbigangen, presentered, antagen og 
enrollered ved forhen bemelte Hans Durcbl. Prince Carl af 
Hessen Gassel Liv-Gompagnie. 

Den 14 Octobr. blev jeg Gorporal og forestilled i Helsingøer 1709. 
ved same Gompagnie, marcherede med Regemented til Kiøbenhafn; 
<i. 7 Novembr. blev Arméen indskibed, som bestoed af 18000 Mand; 
d. Ilte gick vi under Segl, og d. 12te landed vi ved Raa paa 
Skaane Land, hvor da imod Aftenen efter given Signal alt Fol- 
cked og Heste i Ghalouper, Pramme og andre beqvemme Fartøye 
bleve indskibede og efter andet Signal paa en gang, satte lige 
til Land og, hvor der var Grund, at man icke kunde komme 
Landbredden saa nær, maatte Fod Folcked springe i Vanded 
med Gewehr 'Og Patrontaske paa Hoveded, at Kruded ey skulde 
blive vaad og forderved. Høystbemelte min Oberst, paa hvis 
Chaloupe jeg iblant hans halve Liv Gompagnie befant mig, 
-var den første, der sprang af Ghaloupen i Vandet til sit Belte 
Sted, og vi, som vare hos ham, fulte strax med i Øyeblick; 
saaledes giorde og de andre, saadan at udi en Times Tiid paa 
den Maade den gandske Landgang ved Raa blev fuldended. 
Der saas ingen Svenske uden nogle fra Helsenborg Bye, som 
løbne tilbage at forkynde denne Landgang. Natten var lang og 
Tcold, derfor besverlig for de Vaade. Der var og ingen Skov paa 
en Miil nær at faa Træ till Afhugning at varme sig ved. Ar- 
«ieen blev strax opstilt i Slagt-Ordning, og saaledes bleve vi 
staaende indtil Tielter og Eqvipage kom i Land. Anden Dagen 
•derefter udbredde Arméen sig, saavit den skulde, og Regemented 
kom at ligge uden for Helsingborg i nogle Landsbyer. Liv 
Compagnied fick sine Qvartere i Baarsløw og Ramløse. 

Den 3die December blev jeg Sergeant og forestilled i Ram- 
løse. I disse Byer laa vi nogen Tid stille og imidlertid befestede 
Helsingborg med en Vold og i Graven besatte Palisader, hvorved 
jeg var commendered, og, da alt var ferdig, kom vores Liv Oberst -og CJhef f. Sjæl. gev. Reg., 1735 Genmajor, 1740 Hvid Ridder, 
1742 Kommandant i Glflckstadt 

8. 96 

Battailion der i Gvamison under Gommando af (den Tiid) Obr* 
Lieutn Zepelin, og Printzen, som var Brigadier, blev ude paa 
Landed ved sin Brigade. Efter nogen Tid begyndte Anneen at 
bevæge sig og marcherede høyere op i Landed. 
1700 I Januari bekom vi 500 Saxeske Soldater og 600 Matroser 

til Fanger i en action ved Ghristianstad. 

Saaledes marcherede Annéen om i Landed, indtil vores 
Fastelauns Mandag. Jeg havde hendt Meel for Compagnied paa 
Gaarden, hvor General Reventlau^) havde sit Hof Qvartér. 
Bønder Konerne maatte lave Deyen til rette, og Brødet var i 
Oflfnen, men vi maatte lade det efter, thi imod Aftenen gaves 
Efterretning, at Fienden var i Anmarch, og det Sprengelske 
Regement Dragouner^) kom igjennem vore Byer, hvor vi laa, og^ 
strax efter Ordre, fuldte vi efter dem. Det var Søndag Efter- 
middag, denne Marche giordes; om Natten forsamledes Arméen 
paa Rønneberg Heede, og om Mandag Morgen tiilig blev Arméen 
opstilt i Slagt Ordning, blev saaledes staaende og ventede Fienden^ 
og, efterdi hånd icke kom, marcherede vi derfra forbi Christian- 
stad og till Helsingborg, hvor Leyren blev opslagen Onsdag' ^) Christian Ditlev Lensgreve Reventlow, f. *Ve 1^71, -f Vw- 1738. Fik 
1692 Kar. af Oberst og ansat v. la Forest Kav. Reg. i Holland, 1694—96 
Chef for Holstenske (tidl. Aderkas's) Dragon Reg., 1697—1714 for Livreg* 
til Hest, traadte 1694 i kejserlig Tjeneste og hvervede et Rytterreg. 1701 
Generalmajor af Kav. ved det danske Hjælpekorps i Italien; Greven blev 
dog selv anvendt ved Arméen i Tydskland (jvf. Jahn, Auxiliairtroppeme 
II, 80 fif.) og steg til Felttøjmester. Efter Hjemkomsten 1707 General af 
Infanteriet; kommanderede Hæren i Skaane 1709 — 10, men maatte paa 
Grmid af Sygdom nedlægge Kommandoen kort før Slaget ved Helsingborg. 
Efter kgl. Ordre af ^Vs 1714 fratraadte han Kommandoen over Liv- 
regimentet, „weil es dem Grafen nicht weiter als, so lange er in fremden 
Diensten verbleiben wiirde, beigelegt gewesen, und annitzo, da er zuruck- 
gekommen, um selbiges weiter vorzustehen mit seiner civilen Charge 
(o: Overpræsident i Altona m. m.) wohl nicht compalible sein wurde.** 
(En Optegnelse af hans Enke, Benedicte Margrethe Brockdorff, indeholdende 
Hovedtrækkene i hans Liv, findes i Arkiverne paa Hardenberg og (i Af- 
skrift) paa Brahetrolleborg). 

') Frands Henrik Claus Sprengel, var før 1679 Ltnt. af Dragonerne, kom 
1680 til Kavalleriet p. Bomholm. 1684 Kapt. ved Aderkas's (Holstenske) 
Drag. Reg., 1694 Major, 1699 Oberstltnt., 1702 til Livreg. Drag., 1704 
Oberst og Chef for det ny oprettede Sjælandske Land-Dragon Reg^ faldt 
ved Helsingborg ^Vg 1710. 97 

Aften. Torsdagen derefter kom høysaligste Konge Friedrich 
den 4de fra Kiøbenhafn, besaae Arméen og ordinerede det, som 
skulde forrettes. Søndagen den 9 Martij imod Aften kom til 
Forsterkning Gvarden til Hest, Grev Holckes Curasseer^) og 
Oberst Fusmans Dragouner Regement^), hvilcked 1711 formedelst 
deres Velforholdende imod de Svenskes Udfald af Wismar, bleve 
giorte til et Gurassier Regtm, fordi de i Actionen havde erobred 
Paucker, Estandarter og Trompetter fra Fienden. 

Den 10 Martij om Formiddagen blev af de Recognosserende 
anmelded, at den Svenske Armée stoed i fuldkommen Slagtord- 
ning som en Halv-Maane i en Skov V2 Miil fra vores Leyer, 
hvorpaa Armeen strax kom under Gewehr og i fuld god Orden 
marcherede imod Fienden; men desverre, Lycken heldede sig 
over til den Svenske Armée, saa vi maatte tabe og retirere os 
ind i Helsingborg bag vores Forskandsning, som til Lycke var 
i god Stand, og Fienden torde icke der anfialde os. Herinde 
blev den øvrige Deel af Armeen, nogle 1000<le Mand, conserverede, 
som stod Dag og Natt paa Volden til fuld Værn. Iblant de 
Fangne, som de Svenske fick af os, var og en Constabel, der 
havde arbeyded udi vores Laboratorium, og fordi han viste, det 
var bag Kircken, og bekiendt det, maatte han kaste med Bomber 
derefter; og, fordi de Svenske kaste idelig og i Fleng med 
Bomber, der incommoderede os meget paa Volden, dog uden 
Skade, kunde Ingen vide, hvortil den Bombe-Kastning sigtede, 
indtil tredie eller fierde Dags Morgen tiilig, da lyckedes det, at en 
Bombe fait paa et teyllagd Tag ned i Labratorio og creperede 
derinde blant nogle 1000de fyldte Bomber og Granater, som 
tendtes af hver andre, sprunge i Stycker i mangfoldig Tali i 
Luften vidt omkring sig, dog uden Skades Giørelse. Ingen torde *) Frederik Christian Greve Holck til Orebygaard, Søn af Greve Christian 
Christopher H. og Sophie Ulfeldt, blev 1683 Komet v. 2. fynske Rytter 
Reg., s. A. Kaptltnt., 1686 Ritmester, 1695 Major, 1697 Oberstltnt. v. 
1. Fynske Rytter Reg., 1705 Oberst for samme Reg., f 1710. — Ikke 
at forvexle med Frederik Christian Baron Holck til Holckenhavn, 1686 Kapt. 
i Garden til Fods, 1697 Oberstltnt ved 1. fynske Rytt. Reg., (hvor Greven 
da stod med samme Charge), afg. 1701. ^ ^ ^ .-* t;*--^- 

*) Fejltagelse; Fursmans (Jydske Land-) Drag. Reg. var ikke »n»^rf^ j; ^aAife." 
Om dets Forhold ved Wismar se nedf. 

8* • « 98 

nerme sig didhen, og der var ey heller Noged, som kunde have 
hjulped; inaatte saa dette Fyrverck raade sig selv, saa lenge 
der var Noged, der kunde tendes og springe i Stycker. Dette 
Bombe og Granate Fyrverck aarsagede i Begyndelsen en stor 
Forvirring og Uorden iblant dee, som vare paa Volden, thi de 
troede, at Fienden paa en Sted ved Portene havde indtrenged sig; 
begyndte derfor at løbe fra Volden og deres Post og søgte ned 
til Toldboden, hvor Gapitain Hecklo (nu Tolder i Wiborg) ^) stod 
commendered med 100de Mand. Paa Ordre fra Generalitetet 
maatte hånd sætte sig i Positur og def endere sin Post med 
Bajonet paa Flinten og opspent Hane for derved at jage de 
frygtagtige tilbage igien. Efter faa Timer, da det blev Alle 
vitterlig, hvorfra dette Bombe Knallen og flyvende Jern Stycker 
var kommen, blev det stille, og hver kom til sit Sted igien, 
hvor da de Flygtige bleve beleede af de Andre. De Svenske 
bleve staaende rolig i vores Leyr, hvor de fandt Alting vel til- 
retted med Victualier og Bytte i Overflod, thi Ingen fick mere 
med sig af Slaged end det, hver var iklæd. I disse Dage holtes 
Raad af Generalitæted , som stedse befand sig paa Helsingborg 
Taam, og for dets Høyde derfra kunde see Fiendens allermindste 
Foretagende og Bevegning. Dette Taam er en meget høy og 
tyck Bygning paa en haard Klippe; Opgangen dertill er paa en 
Stie af 14 till 16 Trin, og inden i Taamed er 365 Trappetrin, 
foruden en anden Opgang af en Stie paa 5 eller 6 Trin till 
øverst paa Taged, hvor der altid staa nogle Jern Canoner, som 
bruges. Taamed er bygged i Fiirkant. I alle de Dage, vi var 
her, havde jeg med andre UnderofiBcierer Ordonantz hos Herr 
General Lieutnant Devitz^). Der blev beslutted at gaa tilbage 
igien. Begyndelsen blev giort med Cavalleried, nogle Regements 
Chefs Heste komme tilbage, men Rytter og Dragon Heste bleve ^) Matthias Hecklau, en meklenborgsk Adelsmand, blev 1710 Kapt. v. Aalborg 
Stifts nat. Inf. Reg., Afsked 1721, blev Tolder og senere tillige Borge- 
mester i Viborg; fik siden Oberstltnt.s Kar., f 1765. (Personalhist. Tidskr., 
2. R. I, 270; Ursin, Viborg, 70). 
:[^ Bcantz Joachim v. Dewitz, f. 1666, f 1719 som General, Gehejmeraad og 
• • • fl|(Jd^5af Elefanten, blev først Generalløjtnant * Vi 1711; se iøvrigt Dansk 
biogr. Cex. IV, 254 fif. 99 

paa Ordre ihiel stuckne, og haver jeg med de andre Ordonantcer 
paa den Maade døded Heste for mange 100de Rixdaler. Derefter 
bleve alle Huse visiterede, hvor der var oplagt Magazins Kom 
i Mengde af Hvede, Bug, Byg og Havre; alt dette blev ved 
Huuseds Folck og andre dertil Gommenderede udkast af Lofterne 
paa Gaderne imellem hvert anded, og kunde man, formedelst 
det meged Dynd og Skarn paa Gaderne, samt den deri udkastede 
Kom Frugt med Møye komme derigiennem. Ved dette Arbeyde 
var jeg med, og det skeede et Par Dage før vores Retraite. 
Jeg som Ordonance maatte opholde mig paa Taamed hos 
Generalen, at være nerverende, naar jeg blev fordred, og viste 
icke, at Regimenterne [vare] transporterede til Helsingøer førend 
Mandag mod Aften ; jeg stod da uden for Døren, hvor Generalerne 
og andre Chefs vare inde. Hans Exeell. Hr. Gen. Lieut. Dewitz 
kom ud, blev mig var og spurte: hvem jeg var, og hvad jeg 
gi orde der oppe? Derpaa svarede: jeg var Sergeant ved Printz 
af Hessens Lif Gompagnie og havde Ordonance hos Deres Ex- 
cellence. Han spør mig atter ad: hvorfor jeg icke var fuldt 
med Regemented, som allerede var gaaen tilbage? Svarede: jeg 
viste det icke; og, da hånd befalede at forføye mig til Rege- 
mented, gick jeg til Toldboden, hvor endnu stedse transporteredes, 
og kom til Regemented, der laa Tisdagen stille i Helsingøer og 
Onsdagen den 18 Martij marcherede til Kiøbenhavn, hvor vi 
indkom ad Øster Port om Aftenen Kl. 6. Her kunde giøres 
Spørsmaal: hvorledes det var muelig at transportere nogle Tusind 
Mand i faa Dage, og Fienden giorde icke nogen Forsøg at hindre 
det? Derpaa gives till Efterretning, at Fienden havde og i Sinde 
at opkaste Batterien neere ved Stranden for sin høyre Flygel og 
der observere Farvanded, og hvad derpaa foretoges; men de 
bleve af vores Orlog Skibe og Fregattes Canoneren forjagede, 
naar de lode see at tage noged for, thi dee laa saaledes, at de 
fra Skibene kunde see, saa og dee, som vare paa Taamed, hvad 
som foretoges i den Svenske Leyr, hvor vores Armée havde 
standen. Der blev og nogle Folck tilbage paa Volden, som lode 
sig see og ved idelig Tilleggelse af Rystvogne og andei^ Tf ai'\^é, 
som føndtes i Overflødighed, holdt Ilden ved lige at lirende Natt 100 

•i 

og Dag, saa bleve de i Tancker, at Arméen endnu var paa 
Volden som forhen, og Ingen af Byen formedelst nøye Vagt og 
Opsyn kmide komme ud at give Efterretning derom, og des Aar- 
sage uden Anfald kom fra Skaane tilbage igjen. 

1710 Den 13de April blev jeg Fendrick ved Herr Obrist Lieut. 
Zepelins Gompagnie. Printzen blev General Major ved de danske 
Tropper i hollandske Tieneste. Zepelin bekom Regemented, 
som blev complettered af vores national Infanterie, og Oberst 
Lieutnant Bamer^) af det Fynske national Regiment blev min 
Gompagnie Ghefif, fordi Zepelin beholdte sit Gompagnie, og Fendrich 
SchlepegreP) var i Enciennetéten for mig, bleve vi omsatte ved 
Gompagnieme. Fra Arméens Gomplettering af vores nationale 
Regementer indtil efterfølgende Aar exercerede alle Regimenter, 
hvor de laa, og derefter formerede et Gampement udenfor 
Kiøbenhavn af 20000 Mand Artiglerie, Gavallerie, Dragouner og 
Infanterie; af dette havde hver Regement sit Ghor Hautboister 
af sex Personer. 

1711 St Hansdag om Natten bleve Tielteme nedtagne, oppakkede 
og Bagagen gick forud. Nogle Timer derefter fuldte Arméen, 
complett, nye mondered, og Alt var i een fortreflfelig Stand. 
Marchen gick igiennem Fuhn, over Friedericia til uden for Rends- 
borg i Holstein, hvor Arméen nogle Dage camperede. Herfra 
bekom jeg Forlov paa tree Dage til Friedrichsort og toeg Afsked 
med mine Forældre. Den 31 Juli marcherede Arméen igiennem 
det Luneborgske forbi Ratzeborg og Møln, igiennem Rostock i 
det Mecklenborgske til For Pommern. 1 Augusti blev Damgarten *) Frederik August v. Baraer blev 1692 Fændrik v. Prinds Frederiks (fra 
1699 Prinds Christians) Reg., 1694 Sekltnt , 1697 Premltnt., 1700 Kapt., 
1704 Major v. Fyenske Nat. Inf. Reg., 1710 Oberstlt. v. Zepelins Reg.; 
faldt ved Gadebusch ^Vi« 1712. Se ogsaa K. Bamer: Familienbuch der 
von Bamer (autograferet), S. 29—30, 78 og 146; den der fremsatte For 
modning, at han er Søn af Joachim v. B. til Zaschendorfif i Meklenborg, 
har ifølge Meddelelse fra Forfatteren fundet Bekræftelse i en Optegnelse 
af Hofmester Hohendorfif. Han var gift med Lene Christine Grubbe, 
Datter af Sivert G. til Vedbygaard og Helle Bulow; Bamers Enke var 

•;;S.,Gang g. m. Jægermester Carl Frd. v. Bamewitz, t 1736. (Danm. Ad, 

•''•**iAart-'*l8$5/65; Hofmans Fundat., VIU, 264). 

*) August* V.* Schleppegrell blev 1710 Fænrik, 1711 Sekltnt. f 1712. 101 

indtagen, som er en meged vanskelig Passage til Straalsund, 
thi den er snart Y4 Miil lang, med Bielker og afhugne Træer 
broelagt over een Morast af Hångedynd, hvor icke et Menneske 
kand komme forbi uden over denne Broe. Lige for Broen er 
et muured Taam, som var besatt med Mandskab og nogle 
Ganoner, der i lige Linie kand bestreife Broen og de derpaa 
kommende. Da denne Pass var indtaged, gick Arméen for 
Wismar, stoed nogen Tiid der, og den største Deel marcherede 
for Straalsund, hvor de Russiske og Sachsiske Troupper efter 
beslutted Raad anmarcherede. Wismar blev indslutted af tvende 
Cavallerie (dem jeg icke erindrer) ^) og 4re Infanterie Regimenter, 
som vai*e Regement de Marine, nu det Bornholmske, Cheffen 
var Oberst d'Antichow^); Oberste Zepelins, hvorved jeg har staaed, 
nu det Sælandske geworben Regm; Oberste Hansen og Oberste 
Bartichs*) Regementer, de tvende sidste bleve reducerede 1713. 
Hr. Greneral Lieutnant Schønfeldt*) commenderede dette Chor 
for Wismar. 

Anno 1711 i October blev jeg Second Lieutnant. I October 
Maaned marcherede Antichow og Zepelin med deres Regemtr 
for Straalsund till Forsterkning formedelst adskillig Sygdom, der 
indfaldt af Blodgang Iblant Soldaterne og Officerer. Gron Printzens 
Regement var saa got som indesluttede, de giorde ingen Tieneste 
i Arméen, og torde fast Officeerer ikke komme til hverandre. ^) Det var 3u Sjæl. Rytter-Reg. under S. H. v. Donop og det fra Ungarn 
hjemvendte Dragon Reg. under E. G. Bulow. Om Cheferne se D. biogr. 
Lex. IV, 292 og III, 280. 

^ Abraham d'Antkhou blev 1684 Sekltnt. i Fodgarden, 1686 Prmltnt., 1689 
med Auxiliærtropperne til Irland, 1693 Kapt. v. Dronn. Livreg., 1696 
Major, 1702 Afsked; 1705 Oberstltnt. v. Marine Reg., 1710 Oberst og 
Chef f. samme Reg., 1719 Afsked. 

^ Fejltagelse; det fjerde Inf. Reg. var ikke Baartigs, men Viborgske nat. under 
Erik Juel. Om Hansens Regiment se mere ndf. 

^) Hans Christopher v. Schønfeldt, Søn af Siegfried v. S. til Tennicht i Sachsen 
og Regine v. Jagemann; g. m. Adelheid v. Buchwald Clausdatter. (Benzon). 
Kapt. i Gregor Aliard v. Schønfeldts Reg., da dette blev reduceret 1676, 
s. A. Major v. Pr. Frederiks Reg., 1678 Vicekommandant i Landskrone, 1682 
til Fodgarden, 1684 Oberstltnt. ved Garden, 1699 Brigader, 1700 Chef 
for Fynske Inf. Reg., 1704 Genmajor v. Korpset i Holland og Chef f. 
1; Batl. af Sjæl. Reg., 1706 Insp. o. Tropperne i Holsten, 1708 Genltnt, 
1709 Hvid Ridder, 1712—20 Kommandant i Kjbhvn., f 1727. 102 

Om Straalsund blev giort een Gircumvalations Linie med Redoutter 
af de tree Arméer. Hver Aften skeede Afløsningen med sluttede 
Regementer af Arméernes tredie Deel i Linier c« Redouterne; 
i disse vare og efter sin Størrelse Canoner af Feld Artigleried. 
Der kunde icke tages nogen fuldkommen Beleyring eUer Bom- 
bardement fore, fordi vores store Artiglerie ieke kunde anlange 
i rette Tiid. Vinteren faldt ind og med den lange kolde Natter; 
i Linien stod man i Dynd og Leer til mit paa Beenene, i Leyren 
ligesaa, i Tielferne var der lided bedre. Stercke Vinde blæste 
Tielterne over Hoveded om Natten, saa at, naar man hafde lagd 
sig i Tielted om Aftenen, laa det paa Een om Morgenen, og 
havde man tit meere Møye med at komme af end i Sengen. 
Des Aarsage, og fordi Tielterne gick itu, bygdes Hytter her og 
for Wismar til Heste saavelsom Mennesker. Af Heste creperede 
mange i Mangel af Fourage. Uroe og Skade følger meest ved 
Krigsstanden. Heraf kand dømmes, hvor fomøyelig det maa 
være at ligge hver tredie Nat og Dag under aaben Himmel i 
dee strengeste Vinter Maaneder, have lided paa Kroppen og 
mindre i Lived uden en Pibe Toback, et lille Styeke Brød og 
en Sup Brendevin — og dog er Soldaten ofte fomøyeder dermed 
end Andre med Phasaner og Rinskviin. Soldatens Haab staar 
til. Bytte, og derfor glemmes de onde Dage. Imidlertid vi stode 
her, vilde Gomendanten i Wismar Herr Gen. Major Schultz forsøge 
Lycken, giorde et Udfald med sin Gvarnison af 3000 Mand den 
5te December i mørcke Natt, forcerede en Redoute, som var 
lagd i Veyen fra Wismar. Der blev Larm i Leyren; Ingen viste, 
hvor Fienden var, uden de, der bleve attaqverede. Liv Dragon- 
nerne og de Sprengelske^), som vare jydske Karle, fick ey Tid ^) Skal være Fursmanske » som rigtig er anført ovf. Rygtet og Sagnet har 
noget overdrevet denne Affære; den Øverstbefalende, Jørgen Rantzaii, 
havde nemlig i Tide faaet Underretning om Fjendens Forehavende, og Alt 
stod rede til at modtage ham. (Jvf. en samtidig, trykt Relation: Schreiben des 
Herrn General-Lieutenants Rantzauen an den Herm Residenten Hagedom 
in Hamburg). — Ogsaa paa et andet Punkt er Traditionen unøjagtig, idet 
den kgl. Resolution , ifølge hvilken Fursmans Drag. Reg. blev „sat paa 
Rytteifod" er dateret ^7i« 1710, altsaa ingen Belønning for den ved 
Wismar udviste Tapperhed. Om Chefen, Generalmajor Christian Fursman, 103 

til at sadle eller iføre sig Mondur, men En opmuntred af den 
Anden kastede dem paa bare Heste, Pallask ved Side, Pistoler 
i Belte og Garabinen i Ringen, deels halv iklæd, deels i bare 
Skiorter og i største Hast, søgte Ilden, hvor den var størst, 
anført af dere Ghefifs og giorde ved denne hastige Ankomst 
paa Fienden saa stor Massacre, at af de 3000 neppe kom 400 
Mænd tilbage. Dette er en fuldkommen Sandhed; jeg har forhen 
meldt, at dette Regement derfor bleve Gurasserer. 

Efter hellig tre Kongers Dag var opleved, marcherede Armé- 1712:. 
erne till deres Gantonéer Qvartere. Høyst saligste Konger Frie- 
derich den 4de og Friederich August d. Første, Konge i Polen og 
Ghurfyrste i Saxen, holdte hos hver andre til Hest paa vores høyere 
Flygel, da Regementeme komme anmarcherede. I Rostock blev 
lagd Oberste Rosenørns ^) Regemt. Gavallerie, H. M. Dronningens 
og Zepelins Regni Infanterie^ under Gommendo af Herr Brigadier 
Grev Schponeck^). Hånd bekomm Efterretning, at en Detachement 
under Gommando af en Obrist Lieutnant var udgangen af Stral- 
sund for at hugge Palisader i Darsser Skov. Det blev sandt. se D. biogr. Lexikon V, 494 f. Karakteristisk er, da Fursman er død 
^®/j 1712, følgende Indstilling fra Rantzau, der selv var Jyde: „Es wurde 
dem Regiment, welches aus lauter Jutlåndern besteht, ein nicht weniges 
Agrément sein, wenn sie einen Landsmann, welcher mit eben der Douceur 
und guter Manier (wie der sel. Generalmajor Fursman gethan) sie com- 
mandiret, wieder zum Obristen bekåmen.* Han foreslaaer derfor Christian 
Frederik Levetzau (lil Restrup, siden Generalltnt., Greve etc, Danm. Ad. 
Aarb, J890, 334) til Chef, hvilket tages til Følge. (Indkomne Memorialier 
1712). 

^) o: 2. Fyenske Rytt. Reg. — Om Oberst Mathias Rosenøm (f. 1676, f 1725) 
se Danm. Adels Aarb. 1887. S. 380 og 1891, S. 483, dog med følgende- 
Rettelser: 1707 Oberstltnt. ved det danske Rytter Reg. i Ungarn (Prehn)^ 
1710 kar. Oberst. 

*) Georg Wilhelm v. Hedwicher, en schlesisk Adelsmand, der 1702 ud- 
nævntes til tydsk Rigsgreve af Sponeck; født "/^ 1672, t Ve 1740. 
Var først i kejserlig Tjeneste i Regimenterne Grev Schlick og Mumpelgard; 
indtraadte 1702 frivillig ved de danske Hjælpetropper i Holland; 1703- 
kar. Oberstltnt. ved WOrtemberg-Oels Inf. Reg., 1708 virkl. Oberstlt. v. 
2. Ratl. af Prinds Carls Reg., s. A. kar. Oberst, 1709 Chef for Batl. 
Fyen, 1710 for Dronn. Liv Reg., 1711 Brigader, 1715 Genmaj., 1716- 
Genltnt., s. A. kommand. til Norge, 1720 Kommandant i Kjbh., 1734- 
virkl. General. Kammerherre, Gebejmekonferentsraad, Ridder af Dbrge og^^ 
£lefanten. (Til Dels medd. af Kapt G. L. Greve Sponeck). 104 

Aftenen den 14 Martij efter Portene vare tilluckte, bleve com- 
mendered 200 Mand af Infanteried under Gomando af min 
Oberst Lieut. Bamer^ og Ritmester Jungsblut^), Lieut. Ritz*) og 
Gomet Guldenør*) med 60 Heste. Den 15de om Morgenen meged 
tiilig forsamlede sig de Gommenderede for Oberst Lieutnantens 
*Qvarteer, opstilt, sat i March, Porten blev aabned og, da vi vare 
udkomne, atter tilluckt, saa at Ingen i Byen viste af Noged, før 
vi vare paa Hiemv^ejen. Det var et forferdeligt Vejrligt den 
Morgen med Kuld, Slud, Snee, Havl, liBslag og Vinden i Ansigted, 
saa at Ingen kunde see at gaa, fordi det endnu var mørckt. 
Vejviseren ftildte vi, og hånd blev bevogted af et Par Under- 
oflScerer, ey at undløbe. Paa Vejen laa den saa kaldede Jager 
Kroe; 1 Fierding Vej derfra blev 1 Lieutnant og 20 Heste forud 
commendered at omringe dette Huus, at Ingen derudfra skulde 
udkomme og give Beretning om vores Ankomst. Lieut. Ritz 
kom hen, før Nogen i Hused var opstanden, besatte alle Udgange 
og Veje. Kort efter kom det øvrige af Ghored og blev der en 
Times Tiid, paa det Folckene kunde nyde nogen Forfriskelse till 
Froekost. Der blev efterspored i Huused, om der var Nogen 
bortkommen. Verten kaldte paa alle sine Tiennest Folck, og, 
•da de komme frem, fattedes ham en Knegt, den han icke viste, 
hvor var bleven, og kunde icke efter ald Søgning findes. Saa 
i)lev der for vist tenckt, at denne havde væred i Skoven, førend ^) Johan Bernhard Jungesbluth, 1703 Fænr. v. Drag. Reg. i Ungarn, 1707 
Ltnt. V. Rytter Reg. smst, 1711 Ritmester v. 1. jydske Rytter Reg. 

*) Peter Reedtz, f. 1684, t 1728, til Knudseje og Hvilbjerggaard, Søn af 
Ghn'stian Reedtz til Børglum Kloster (som hos Benzon angives at være 
t ung og ugift) og Ide Sophie Skeel; g. m. Agathe Kirstine Arenfeldt, 
Ottes Datter (t 1738?). (D, Atias V., 969; A. Thiset). 1704—1707 Fænrik 
i Aalborgske nat. Inf. Reg., 1708 Komet ved Rytter Reg. i Ungarn, 1709 
Ltnt., 1713 til 2. jydske Rytt. Reg., 1718 Ritmester. 

*) Gustav Adolph Guldenøhr, f. V,2 1694, Søn af Ritmester Bernhard Liider G. 
og Christina v. Mecklenburg, blev 1711 Komet v. Brockdorflfe Rytt. Reg., 
1715 V. 2. jydske Rytt. Reg., 1721 Løjtnt., 1733 KapUtnt., 1734 kar. 
Ritmester, 1738—40 i russisk Tjeneste, 1740 kar. Major, dmknede *Vio 
1741 paa Rejsen mellem Aarhus og Thunø. Gift 1^ 1719 m. Johanne 
Marie v. Sesterfleth (ikke Sustenstedt), t ^Vi 1738, Enke e. Kapt. Uh-. 
Frd. Sundt; 2* Vs ^741 m. Anna Elisabeth v. Arenstorff, f. ^% 1710, 
t "/e 1754. (Saml. t. jydsk Hist. og Top. VI, 130; Personalhist. Tidsskr. 
VI, 78 f. og 2. R. IV, 100; Danm. Ad. Aarb. 1886, 23). 105 

•Gommandoen kom at besette Hused, og, da det er bleven lysere, 

seed, hvad paa Færde var, og gaaed til de Svenske med dette Nyt. 

Det havde og sin Rigtighed, som sig udviser. Op paa Dagen 

klarede Himlen sig op, det blev Soelskin og efter Aarsens Tiid 

noged varmt og behageligt. Da de Commenderede havde faaed 

sig 01, Mad og noged Brendevin, Hender og Krop igien op- 

varmed, bleve de igien opstillede, Gewehr og Ammunition visitered, 

og, da Alting blev befunden i god Stand og Gewehred skarp 

ladt, kundgiorde Chefen dem det Forehavende, opmuntrede dem 

til deres Pligt og Bravoure; hvad Bytte hver giorde, var hans 

eged. Vi marcherede giennem Skoven med ald nødig Agtsomhed, 

saasom vi formodede, at Fienden skulde have betienned sig deraf, 

fordi den var stoer og tyck af Træer. Imod Middagen kom vi 

af denne Skov og fick slett Marck for os, marcherede op og 

formerede et Ghor en fronte; nogle Heste vare forud at recognos- 

sere. Endelig blev vi vores Gienpart vaer, hvor de stode. Da 

vi kom nermere og saa ner, som Rittmester Jungsblut hafde 

Ordre at satte ind i deres venstre Flancke, satte hånd and i en 

god Travf og vilde der bryde ind en galop, men fick en Charche 

af Fienden og maatte vende fra dem, hvor hver Rytter i Hast 

kunde vende sin Hest uden at tage meere Skade paa Folck og 

Heste, fordi, hvor de Svenske hafde satt sig, var et Lade Sted 

giort ud i Søen. Her hafde den svenske Oberst Lieutnant ved 

den bortløbne Knegts Beretning faaed Tiid at giøre et Brystvern 

af sine Palisader som stoer Deels vare indskibede. Cavalleried 

kunde icke her udrette Noged, og, da Infanteried ankom, blev 

det beded Velkommen. Da Hr. Oberst Lieutnant Bamer saa, 

at hånd icke med Avantage kunde bringe nogen Ild an uden i 

den venstre Flancke, thi der laae en stoer Bonde Gaard i Vejen, 

lod han af Dronningens Regement blive ved deres Attaqve og 

ordinerede 2 Pelotons at marchere bag om Huused, saa at disse 

havde Huused paa den høyre og Vanded paa den venstre Side. 

Da den første Peloton, comendered af Lieutn Gombracht ^) ankom, 

12 Mand en fronte, kastede den sig paa et Knæ; og den anden, ^) Christoph Ludvig Gombracht blev 1710 Sekltnt. v. Fynske nat. Inf. Reg., 
1711 Premltnt. v. Zepelins Reg.; Afsk. 1717. 106 

ført af Lieutn Stabelfeldt ^) stod ret op og paa den Maade bragte 
deres Ild an i Fiendens Fronte, at de efter nogle Charger raabte 
Qvarteer. Vore danske Kaale vilde i Sandhed knap høre og 
kunde snart icke heller for deres egen Iver og Knallen. Dog 
maatte de ophøre, efterdi de Svenske raabte Qvarteer og ved et 
hvit Signal gav deres Alvorlighed tillkiende. Da paa begge 
Sider Ilden ophørede, vilde de Svenske kaste deres Gewehr i 
Vandet, men der blev dem tilraabt, at dersom flere kastede end 
de, som havde kasted, skulde ingen Qvarteer gives. Dette 
holdte dem og tilbage, saa og deres Chefs Befaling derpaa. 
Altsaa maatte Herr Oberst Lieut. Grubenhielm, Capit. Baron v. 
Blumenthal, Capit. Siegbrand med andre Officerer og alle Under- 
havende beqveme dem til at gaa igiennem Vanded til over Belte- 
steded med samt deres Gewehr till os. Hr. General og Comen- 
dant Dyckers ^) Søn var Capitain og vilde salvere sig i en Baad, 
men der sprang 20 Gemeene til ham i Baaden, og denne kantrede 
runden om, saa at disse Mennesker druknede for vores Øyen. 
Muelig hånd haver faaed Ordre at søge Retraite for at give 
Rapport om denne Expedition. Der kom altsaa icke en Mand 
tilbage uden Baron Blumenthal paa Parol at lade sig curere, thi 
hånd var skudt igiennem begge Kinder og Tungen splitted. Jeg: 
var i Anmarche med den første Peloton og blev blessered i den 
venstre Lænd under Wirbelen, hvor Kuglen endnu sidder ind- 
groed. Capit Hamann ^) af Dronningens Regem. fik et Skram- 
skud i den høyre Skulder; 5 å 6 Heste "bleve skudte, nogle faa 
Døde og Blesserede havde og vi, men de meeste Svenske vare 
blesserede. Soldaterne giorde brav Bytte af adskillige Slags 
skiønne Silke og Damast, Lerreder, Catuner og mange andre 
Ting; thi disse Folck paa denne Øe Darss leve af Fiskerie og^ *) Christian Stabelfeldt blev 1707 Fænrik, s. A. Løjtnt. v. Fynske nat. Inf. 
Reg., afgaaet 1711. 

^) Generalltnt. Friherre (siden Greve) G. D. Duker var 1711—15 Komman- 
dant i Stralsund. Biografi i Oscar Fredrik, Några Bidrag til Sveriges^ 
Krigshistoria III, 154 f. 

®) Henrik Hamman blev 1704 Fænrik v. Dronn. Livreg., s. A. Sekltnt., 1709> 
Premltnt., 1711 kar. Kapt., 1713 Kaptltnt. v. Zepelins Reg., 1715 virkl. 
Kapt. V. Ribe Stifts nat. Reg., 1716 tilbage til Sjæl. gev. Reg., 1728 Afsked. 107 

hvad de finder af strandede Skibe, saa at mange Soldat kunde 
selge for 20, 30 ja 40 Rdlr. af sit Bytte. Af slige Ting fick jeg 
icke en Knappenaals Værdi uden et Hull og Smerte. Da alle 
Blesserede vare blevne forbunden af en medtagen Regni Feltsker 
Svend, blev mig given en Vogn, hvorpaa jeg maatte tage nogle 
af vore Blesserede og kiørte til Rostock, og, da det blev meldt, at 
jeg saaledes var ankommen og icke kunde kome til Commen- 
danten Hr. Grev Sponeck, kom han med min Oberst Zepelin 
till mig, da jeg raporterede ham, hvad her er skreven, hvorover 
hånd fornøyede sig. Anden Dagen derefter komme de Ud- 
commenderede hiem igen. Hvorledes dette Indtogs liden Seyers 
Procession var indretted, ved jeg icke, thi jeg laa i min Barsel- 
seng (sic!) med en svensk Kugle, hvoraf jeg icke heller kom 
før 6 Uger var forbie. Efter K. M. allem. Befaling bleve disse 
fangne Officerer og Gemeene bragt til Friedrichsort ved en 
tiommando af 30 Mand, Pr. Lieut. Steen Falck ^) og jeg selv, 
^ og havde da igien den Glæde at see mine Forældre. Det var 
dem icke en liden Fornøyelse, at jeg havde bragt min Hud til 
Torv med Ære, men ønskede mig Lycke at giøre.vel og døe 
med Ære. Her blev vi efter March Routen til paa tredie Dag, 
sagde Farvel og gick til Rostock igien. Herfra gik Liv Battailionen 
af Hendes Mayt Dronningens Regemente og ZepeUns Regimente 
med deres Regiments Chefs d. 1. Augusti og vare med den 
Armée, som denne Dato giorde Landgang paa Stift Bremen. Sal. 
General Lieutnant, (den Tiid Oberste) Amskiold^) hendtede Ar- 
tigleried i Dresden og bragte det i Fartøye paa Elven herned. 
Till at escortere Artigleried till Buxtehude blev commendered af 
Rostoker Gvamison 200 Mand Infanterie og 60 Heste under Herr 
Oberst Lieutnant Johansens^) Commendo; hermed var Lieut- *) Steen Falck blev 1710 Sekltnt. v. Zepelins Reg., 1711 Premltnt., faldt ved 
Gadebusch 1712. 

•) Om Ezechias Levin Arentsen, 1714 adlet Arentskjold, f. 1682, t 1744, 
som Genltnt. og Chef for Holst. Art. Korps, se D. biogr. Lex. I, 324. 

») Peter Boie Johannsen, f. 7„ 1666, t Vio 1721, S. af Johann J., ,Kirch- 
spielvogt" i Meldorf, og Margrethe, Datter af Major Peter Boie, begge af 
gammel Ditmarsker Sleegt; g. m. Elisabeth Hedvig Vennighausen (Familie- 
optegnelser). 1685 Fænrik v. Dronn. Livreg., 1687 Sekltnt, 1689 i fransk 
Fangenskab paa Rejsen til Irland, 1693 i fransk Tjeneste (A. Tuxen: 108 

nanter Brandt i), Falck og jeg af et Regement, Lieutnant Uterwig^) 
og Koppe^) hver med 30 Heste af tvende Regementer. Dette 
var en sær March, thi snart var Foedfolcked til Lands og snart 
til Vands, og Cavalleried marcherede i den Tiid deres egen Vej, 
naar de saae, at vi med Artigleried vare i Sikkerhed paa Vanded, 
af den Aarsag fordi den svenske Parthi Gænger Oberste Basse- 
witz med et sterck Parthi fuldte efter, men kunde icke efter 
Forsæt giøre Skade. Vi kom da lyckelig til Buxtehude, leverede 
Artigleried med vore Folck paa Land, og da det. var forretted, 
satte vores March i god Orden frem igien til Rostock. Belei- 
ringen foretoges, og Byen blev vunden, som en Sølv Medailie 
udviser: paa den ene Side sees en Bye med mange Taarne, 
Volde, Graver og Udenwercker, der under staar: Stade; [paa den 
anden] Anno MDGCXII D. VII Septemb. a Friederico IV Rege 
Daniæ capta. 

Da Festningen var vunden, blev det gandske Hertugdom og 
det lided Land Verden indtagen. Een Deel af Arméen blev her 
i Landed og nogle Regementer, hvoriblant befandt sig Oberste 
Zepelin med sin Battailon, bleve indlogerede i de saa kaldede 
Vierlånder, Hamborg tilhørende. I November Maaned bekom 
den svenske General Grev Steenbock Succurs fra Sverrig. Hånd 
dristede sig icke til at forcere de Russiske og Sachsiske i deres 
Linie for efter sin Konges Ordre enten at gaa ind i Polen eller 
Sachsen. Resolverede derfor at gaa ind giennem det Mecklen- 
borske og det Holstenske. Hånd forcerede altsaa den forbenevnte 
Pass Damgarten, og satte sig med sine 16000 Mand i det 
Mecklenburgiske mellem trende Floder, som er Recknitz, Elna 
og Vamow. Denne sidste har en Bye liggendes, hvor den flyder Royal Danois, S. 7); s. A. kar. Kapt., 1696 tilbage til Dronn. Livreg., 170& 

Major, 1710 Oberstltnt., 1713 kar. Oberst, 1716 Chef for et hvervet Reg. 

(fh. 4. Reg. i kejserl. Tjen., opløst 1721). 
*) Johan Albrecht Brandt blev 1701 Sekltnt. v. Schwartzels Reg., s. A. 

Prmltnt., kom 1708 til Drabantgarden, 1711 midlertidig til Tjeneste ved 

sit gamle Regimt., 1723 Afsked. 
^ Vistnok Gustav Vilhelm Cttervig, 1704 Kornet v. 2. Jydske Rytt. Reg. i 

Holland, 1711 Løjtnt. v. 1. Jydske Rytt. Reg., 1724 Afsk. m. Ritmesters 

Kar., 1736 Kapt. for Bragernæs Komp. af 1. Søndenfjeldske Drag. Reg. 
») Johan Philip Koppe, blev 1710 Løjtnt. v. Brockdorffs Kyr. Reg., (opløst 1714). 109 

forbi, og beboes af Fiskere; Huusene ere byggede i en Lengde- 
langs med Vanded, har en Byefoged til Øvrighed og egentlig 
henhører under den Rostockiske Regiering, er een Miil fra 
denne Bye, fører Navn af Floeden nembl. Varoow. Her har jeg 
adskillige Gange væred hidcommendered med 1 Capitain og lOO^e 
Gemeene i 8te Dage paa Vagt. For Courieusiteten Skyld skal jeg^ 
melde, at disse Folck gifter sig icke med nogen Fremmed, men 
alt, hvad der boer paa, ere* hverandre ved indbyrdes Egteskab 
saaledes besvogrede, som mangfoldige Leed henger ved hver 
andre i een Kiede. I det Åar 1712 berømmede de sig af saadan 
Dyd, at icke i hundrede Aar een eeneste Pige var bleven krencked 
paa hendes Ære, men før vi kom af Rostock hafde denne Be- 
rømmelse Elnde; thi en Meckelborger, som var Soldat ved Dron- 
ningens Regem. og bar rød Mondur, giorde Ende paa 101. Dette 
er derhos at eragte, at den Tiid icke alle Regementer vare rød 
kladde; der vare kun faa, og vores saavelsom dee meeste Rege- 
menter, havde hviide graa Klæde, og een anden Coleur til Op- 
slag, for at kiende det eene fra det anded. 

Imellem benefnte Floder stoed den svenske Armée i sex 
Dage. Den sachsige General, Printzen af Weissenfels, iilede vel 
hertlU med 4000 Mand Rytterie at forhindre Fienden viidere 
Indgang, men kunde icke. Maatte derfore resolvere at gaa med 
sit Chor og nogle Feldstycker giennem Rostock og satte sig der 
udenfore. Denne Retraite skeede omtrent den 11 eller 12 No- 
vember om Morgenen Klocken 9, der Vagt Folckene marcherede 
til Regements Paraden til Afløsning. Vagterne bleve afløsede^ 
og efter at de sachsiske 4000 Ryttere vare passered igiennem 
Byen, blev holded et Kriegs Raad hos Gommendanten Hrr Oberste 
Rosenøm af samtlige Officerer, om vi skulde blive eller forlade 
Byen. Men der blev beslutted: efterdi Byen icke var i fuld- 
kommen Defension Stand, ickun 2 Batailioner og 1 Regement 
Cavallerie, saa vare vi for svage at giøre Modstand mod 16000 
Mand. Jeg havde Vagt ved Vand Porten; om Eftermiddagen 
kom Ordre fra Gommendanten, at jeg skulde lade gaa 4 Mand 
fra Vagten at hente deres Rentzel og, hvad de ellers havde i 
deres Qvarteer, og, naar de vare igien kommen, andre 4 Mand 110 

tort, indtill de alle havde hented deres Bagage. Jeg skickede 
till mit Qvarteer, og lod min Opvarter Lars Wrambeck, som nu 
tiener i Kiøbenhavn hos Apotheker Becker, packe mine Sager 
ind, og paa Vogne, som vi i Hast fick fra Landed. Porten ad 
Veyen til Stralsund blev holden tilluckt. Da det var bleven 
nogenledes mørck, blev jeg afløst af een Borger Vagt. Derpaa 
toeg jeg alle udgivne Gommendenten Ordres og Vagt Joumale 
med mig og forføyede mig med mine Vagt Folck paa Torved, hvor 
Ovamisonen blev opstillet til March, meldte mig hos Gommen- 
denten og afleverede alle medtagne Ordres og Journalen, dernåst 
meldte mig hos min Regements Chef at våre afløst og bragt 
mine Folck til Batailionen. NB. Dette skriver jeg kun til Efter- 
retning for min Søn, deraf at lære, hvad bør giøres uden Befaling, 
thi det er en umuelig Ting for en General, Commendant eller 
anden høy Officeer at erindre alle saadanne Smaating, som dog 
^er nødig, thi Regelen er denne: Man maa ey efterlade Fienden 
Noged, hvoraf hånd kand benøtte sig og giøre os Skade med. 
Da jeg hafde udretted min Skyldighed, tog jeg Forlov at gaa 
till mit Qvarteer; i største Hast toog jeg Afskeed med min Vert 
Martin Balck, som var Oldermann for Klein-Smeddene, og hans 
Broeder var Admiral i Engeland. Strax derefter, da jeg var kommen 
paa Parade-Pladtzen, blev Gvamisonen sat i March, og vi forlode 
Rostock, hvis Vartegn jeg ickun af meere Gange 7 erindrer disse: 
Seuven Land-D66re, seuven Strand-Doore, 
Seuven Straeten nae den Marckte gaaen. 
Seuven Thume op et Rathhuus staaen. 
Vi marcherede meged ubehagelig i mørck Natt, Regn og 
^ybe Veje. Vores March gick til Travemunde, hvor vi paa de 
derværende Fartøy bleve oversatte paa vore Holstenske Grendser, 
hvor vores Battailon bekom Qvarteer i Segeberg. Der laa vi i 
nogen Tiid. De russiske, sachsiske og vore Tropper komme i 
Beveging. General Steenbock saa vel, at det vilde komme til 
Battailie, men havde ingen Artiglerie hos sig; derfor fick hånd sit 
Kortt saa melered mellem dee Allierede, at der blev giort en Still- 
stand; disse meente, han havde Freeds Propositioner at ville ind- 
•gaa. Blev da en Stillstand paa 15 eller 16 Dage accordered. Imid- 113 

ved Bekiendskab till en af Hofif Betienterne, kom vi i et Huufi, 
hvor vi fick en Egge Søv med Tveback og en stegt Lamme 
Fierding og vare vel fomøyede. Her giorde vi os til Gode, drack 
et godt GlaB Viin og dermed vare de forrige onde Dage ganske 
forglemte. Endnu frøei^ det. Imod Klocken 9 kom vi i Leyren 
og da af Underofficeere fick at vide Befalingen: Saa snart 
som 3 Canon Skud vare affyrede, skulde Armeen staa march- 
ferdige paa deres Regements Linier. Eenhver krøb i sit Tielt; 
det kunde være hen mod Midnatt, dat blev løsed den første 
Ganone, og strax maatte alle i Klæder; anden og tredie blev og 
løsed, da stoed efter Ordere den gandske Armée marchferdig: 
Vejret var forandred til Støvreign og Taage. NB. Her vil jeg 
give et nøttig Raad, min Søn, at Du jo for Alting legger Dig 
et godt Lomme Uhr til, fremfor nogen anden mistlig Ting. 

Da det blev Dag, begyndte Arméen at marchere og for- 
andredes Camp de Battailie, som her hos følgende Kort nøyere 
udviser, og I icke maa lade komme fra denne Bog. Som før 
er melt, jeg retirerede mig da, med min Cheflf hans Forevinde, 
saasom hånd saa, at jeg var paa den Tiid icke brugelig at for- 
rette det allerringeste i Kongens Tieneste, men var mig mere 
tienlig at søge mig Liv og Helbred hiulpen forat udrette meere 
og lengere Tieneste. O! hvad er det godt, at gaa den rette 
Vey paa Ærens Bane og tage sine foresatte Chefs Vidnesbyrd 
med sig om sit Forhold. Thi Dig, min Søn, gaar dette meest 
an deraf at lære og vel betencke, hvad man bør giøre, ja, naar 
end Døds Fare s ve ver for Øyene. Betenck dette vel, naar Du 
korner till Alder, thi, at jeg melte mig hos ham, førend jeg 
gick bort, har bragt mig til Ære og Naade. Om jeg icke havde 
giort det, saa kunde man have sagt, at jeg var bortløben fra 
min Post og ved en forfløyen Kugle, idet jeg havde seed mig 
om i Flugten, var bleven skudt. Hapd holdt til Hest paa 
den høyre Fliigel strax bag mig, og, da de svenske Dahlkarle Kapt. V. Østsjæl. nat. Drag. Reg., 1731 til den nye Drabantgarde , 1740 til 
Livreg. til Hest, 1741 virkl. Ritmester, 1742 kar. Major og Underfører 
v. Drabantgarden, der opløstes 1763, 1750 kar. Oberstltnt., f 1777, 84 Aar 
gi. (begr. i Garn. Kirke). 

9* 114 

Regiment med fælled Piqve trang ind paa een Battailon af vores 
Grenadeer Chor og retirerede sig til en By der strax ved, som 
de stoede, nembl. Radegast, saa gaar jeg til min sal. Major 
Bartram, (som var jeres ældste Grandmamaes Mand) og siger 
till ham: „Sehen Sie, Herr Major, wie die Schweden mit un- 
sere Grenadier hauBhalten. Ob die Sachsen, so hinter uns hal- 
ten, nichts thun wollen?" Thi et heel Regemente Cavallerie holdt 
bag ved os med trockne Pallascher hengendes paa Haanden i en 
Rem, som en Jagtpidsk; Majoren reed till den commenderende 
Cheflf og talte med ham, men, hvad det var, fick jeg icke at 
vide; de har vel havt deres Ordre for dem selv. Imedens dette 
passerede, marcherede de Svenske ganske langsom op, som om 
de skulde til Afløsning paa en Post, og, ligesom de fandt Plaine, 
saa marcherede de saa ordentlig op som en Battail:, der er 
med Zuge rechts afmarchered. Det kunde icke anded være, thi 
de passerede vores venstre Fløy, og, som de marcherede op, 
saa attaqverede de. Vores Modstandere saa vi saaledes op- 
marcherede, og, da de var saa mange som Regement-Stucked 
og Grenadereme af Battailionen kunde ramme paa, saa be- 
gyndte vi at chargere paa Fienden. Vores Regements Stiicke 
brugte vi icke lenge, thi Constablene og de derved vare, bleve 
skudt. Min Commendeersergent Hofl&nan, som stoed hos mig 
blev skudt i hans Hofte, og blev liggende, fordi han icke kunde 
gaa, thi Wirbelen var skudt itu. Hans Jensen, en Soldat af 
Compagnied, kommer udspringendes af det første Geled og be- 
klager sig at være blessered, og, da jeg spør, hvor da? 
viste han det icke; jog ham saa ind i hans Geled igien med 
Trusel, at dersom han icke gick i sit Nommer igien, saa skulde 
jeg jage ham Kaarden i Lived og hvilken af dem, der saadan 
kom og vilde giøre sig til Skielm. Dette frugtede meget vel, 
o& j^g blev glad ove^ denne Authoritet, som Gud skee Lov 
frugtede saa lenge, jeg var der. Der kunde icke lades hurtig 
nok paa begge Sider, fordi [i] det smutzige og fugtige Vejr 
Hendeme bleve vaade og klamme, og een fastende Mave. De 
Svenske derimod vare endnu ved en god Varme af Marchen, 
et Par Rantioner Brendeviin med et SkudKrud udi med Varme 115 

forsiimede, saa dette kand vircke saa megen Courage i en 
Europeer som Opium hos en Tyrck eller Detura hos en Perser. 
Vi vare nu alle komne i Arbejde paa høyre og venstre Side. 
I den Tiid, Actionen varede, saa jeg mig om, saa vit kunde 
skee, og da jeg vender mit Hoved at vilde see hen till Staf- 
felds Regement, som er nu det Schlewig Holstein gewor- 
benen Regiment^), toeg mig en Kugle paa den venstre Side till 
den høyre et Stycke af min Næese. Jeg toeg da det gandske 
Hoved i een Hånd og gick till min Major Bartram sigende: 
„Herr Major, ich håbe mein Theil!" hvorpaa han spurte, hvem 
jeg var; svarede „von der Weyde," og, da jeg viskede Bloded 
bort, og hånd saa, hvordan den Næese var splidt ad paa begge 
Sider og et lidet Stycke med Kuglen borttagen, beklagede han 
mig og lod søge min Retraite for at blive for at blive for- 
bunden. Der fandtes hverken Herre eller Svend af Regm Fel- 
skerer bag Battailionen, som dog er billig; altsaa stack jeg min 
Kaarde ind, gav mig paa mine Been at gaae, men da jeg hafde 
gaaet 200 Skridt, møder mig iblant mange andre, som løbe der 
omkring paa Marcken af dødskudte og blesserede Rytter Heste, 
een Fuchs vel sadled og temmelig tam. Jeg kiendte Hesten 
strax, at det var Lieutnant Mays^) Hest, der var Grenadeer Lieut- 
nant og min gode Ven ved een Battailion. Denne Hest lockede jeg 
till mig med litt Brød, jeg havde i min Lomme; jeg satte mig 
derpaa med Glæde af tvende Aarsager. Først torde jeg icke *) Christian Frederik v. Staffeldt, f. 1671, t '7* 1741, Søn af Chr. Frd. v. 
Staffeldt til Garlowitz i Pommern. • 1697 Fænr. v. Pr. Georgs Reg., 1700 
Sekltnt., 1701 Prmltnt. i Gren. Korpset, 1 702 Kaptltnt, 1703 kar. og 1708 
virkl. Kapt., 1709 Major, 1711 kar. Oberst af Inf., 1712 Chef f. d. senere 
Slesv. Inf. Reg., 1717 — 30 Oberstltnt. (o: Kommandør) for Grenad. Korpset, 
1720 Generalmaj., 1725--26 Medlem af den berygtede Geheimeinkvisitions- 
kommission (Bruun, Fr. Rostgaard, 332, 378) og 1729-31 af Politi- og 
Kommercekollegiet (Medd. fra de kgl. Arkiver 1886-88, 166), 1727 hvid 
Ridder, 1731 Genltnt., 1732 Kommandant i Fredericia. Gift med 1^ Anna 
Eleonore v. Schack, f. 1669, 1 1732, 2^ Louise Eleonore (Agnete?) v. Wackenitz, 
t 1734 (i Barselseng med en Søn Christian Frederik), 3° Helene Marie 
V. Kleist, f. 1695, f 1741 (da Benzon kalder hende Zepelin, er hun for- 
modentlig Stifdatter af Generalmajor D. E. v. Z., se ovf. Jvf. Legnicks 
Uddrag af Fredericia Kirkebøger og Peraonalh. Tidsskr. 2. R. IV, 282). 

^ Chr. May blev 1709 Sektltnt. v. Hessens Reg., 1710 Prmltnt, t 1714. 116 

befrygte mig underveys, at Nogen skulde kiende hans Herre 
bedre end jeg og derfor fordre den af mig; for det Anded viste 
jeg vel, at om Alt gick galt till, og May blev i Live, saa fick 
han nock en Hest igien, thi der vare nock i Marcken, og om 
Nogen i Fremtiden skulde kiende den Hest hos ham, saa havde 
han dog sin Hest med god Eqvipage i min Bevaring og 
Forsorg. Som jeg saa rider i Vejen, kommer en Lieutn af 
GronPrintzens Regement, nu Oberst og Commend. i Olden- 
borg, Hr. Sehwerman^), og een af Hr. Etats Raad Dyssels 
Brødre 2). Den Første kiendte jeg lenge, men den anden icke. 
Saa lenge de reed efter mig, saa die vel, at jeg var en Officeer 
af Infanteried, men, da de komme mig ved Siden og vilde ride 
forbi, viste de icke, hvad de skulde giøre af mit røde Ansigt, 
thi Bloded var meest paa tørred, idet jeg till Lycke havde en 
Gabutz paa med grøn Fløyl; den jeg slog ned og paa den 
Maade bevarede Næesen fra Vind og Regn med at holde ét 
Tørklæde for, og dette var ogsaa det eeneste, jeg havde hos 
mig. De forundrede sig over min Habitt, thi den var bag 
hvide graa Goleur og forpaa blodrød, og i ald Sandhed var 
Bloded gangen igiennem Kiole, Vest, een Bocke Skinds Under- 
Gamisol med Olmerdug foered, till ind paa den bare Hud. Jeg 
kiendte Schwerman strax og derfor talede ham først till, men 
han kunde umuelig kiende mig, som jeg saae ud, og fordi han 
var skudt en Hand-Bred over Haandledet igiennem den venstre 
Arm og behøvede at forbindes, saa giorde vi Selskab med hver- 
andre og Monsr Dyssel fuldte med os. Vi kom da efter tree 
Miiles Riden i een By Wittenburg i det Mecklenborgske: Her 
var en Felsker men uforfaren, thi i Steden for, at han ved et *) Abraham Christian Schwerman blev 1711 Sekltnt. v. Pr. Christians Reg., 
1718 Premltnt., 1720 Kapt. v. Marinereg., 1727 Afsked m. Majors Kar., 
steg i preuss. Tjeneste til Oberst, 1745 dansk Oberst og s. A. Komman- 
dant i Oldenborg; f '7« ^756 som Enkemand, efterladende 5 uforsørgede 
Døttre, samt vistnok 2 Sønner: Georg Carl af sk. 1758 som Premltnt v. 
Sjæl. gev. Reg., og Christian Frederik f 1760 som Premltnt. v. Olden- 
borgske nat. Reg. (Jfr. Ref. Sager 1744 »Vi, og 1756 "/g). 

*) Frederik Christian Dyssel blev 1713 Sekltnt. v. Fodgarden, slettet af Etaten 
1715, vistnok falden ved Stralsund s. A. (jvf. Lengnicks Stamt. D.). Bro- 
deren var Arnold Chr. D., t 1763 som Etatsraad og Borgmester i Viborg. 117 

Heft-Plaster kunde have hefted Næese Baanded (det er den Deel, 
som er imellem Næeseboerene) saa klippede han et lided Stycke 
deraf. Alt dette maatte jeg lade mig gefalde. Den goede Dys- 
sel maa jeg skrive till største Berømmelse og Ære, at han icke 
saa paa sin Person eller Stand, og, efterdi der var ingen Huus- 
Tienere, saa forsiunede han Schwerman og mig med ald Tie- 
neste, som en Tienner skulde forrette i Stue og Séald ved 
Hestene af en reen kierlig Medlidenhed; thi vi vare begge saa got 
som andre Krøblinger. Førend vi vare komne herhid til denne 
Bye, viste de alt af en Deel flygtige Saxer, at Slaget var an- 
gaaen, men icke, hvordan det var afløben, og disse Flygtige 
havde retirered sig herhid, fordi der var en stoer Deel Eqvipage 
og Bagage efterlatt af de Sachsiske og var just af de 4000 
Mand, som var med Printzen af Weissenfels gaaed igjennem 
Rostock om Morgenen, da vi forlod det om Aftenen, og det 
var af Printzens Regement, som her havde ligged i Qvarteer. 
I Stuen, hvor vi kom ind og bleve forbundne, sad en meged 
smuck Dame, som Rytterne, der for os vare ankomne, ærede 
og titulerede Fraw Rittmeisterin und Ihro Gnaden. Da denne 
Frue saa mig efter min første Tvettelse i Wittenburg, og at jeg 
var ung, saa hun min Blessure, da jeg blev forbunden, be- 
klagede mig hierteligen. Jeg undloed icke paa høfligste Maade 
at tacke hende, fordi hun beviisede een Medlidenhed mod mig, 
og derhos sagde, ved denne Ulycke glædede jeg mig dog, at 
den beste og største Deel endnu var conservered. Een af Ryt- 
terne, som var inde hos hende, spurte jeg i Eenrom, om han 
icke havde noged af et lodded Lamskind at lade mig faa? 
Svarede Ney. Da jeg forloed Rytteren, kaldte hun paa ham og 
talede sagte med ham, og han gick ud till sine Heste, som 
stoede andensteds i Byen. Hun sad ved Oflnen; i Hast tager 
hun en rød Fløyls Hue med en Zobels Bremme af Hoveded, 
tog en Kniv af hendes Taske-Pung og begynder at sprette Inder 
Foered af, som var Canin-Skind. Imidlertid discourerede hun 
med os tree Compagnions om Actionen, og gav hende saa 
megen Beretning, som hver af os kunde være bekiendt i slige 
Tilfælde. Da hendes Arbeyde var forretted, hvorom Ingen af 118 

os torde spørge, hvorfore hun giorde det? sætter hendes Hue 
paa igien, staar op og med en artig og gratieux Gomplement 
oflfererer mig dette Stykke Gamn Skind med disse Oord: Hun 
gratulerede sig at see nogen af deres Konges Allierede, men 
condolerede at Udfalded icke var saa lyckelig, som hver ønskede 
sig, især mig, der var saaledes blessered. Bad mig, jeg vilde 
tage dette Stycke Foerwerck af hendes Haand mig til Nytte. 
Jeg giorde [icke?] som mange, der begierer en Ting, og, naar 
man vil give dem det, saa vejgrer de sig derfor at tage 
det; jeg tog derimod med stor Tacksigelse, derhos beklagede, 
at hun havde betaged sig eendeel Varme af hendes Foer-' 
werck for min Skyld, og at hendes skiønne Hue for min 
Skyld var skended. Him svarede strax der paa: „Lieber hun- 
dert Mutzen geschåndet als einen Menschen.** Min den Tiids 
Forstand kunde icke penetrere hendes Eftertancke og Godhed, 
at dersom hun ey ubedend af fri Vilje havde giort dette, 
ingen kunde formaaed hende dertil. Dette Stycke af hefides 
Medlidenhed kom mig uforlignelig till Nytte, thi det bedeckede 
under Øyen det gandske Ansigt og holdt det varmt under 
Slaged af Cåbutzen, thi ellers havde der gandske vist gaaed 
kold Fyer i Næesen, og da havde det væred ude med mig 
som Vanded i Solded. Morgenen derefter toeg vi Afskeed 
fra denne smucke Frue og kom til BQckelen. Her fandt vi een 
Deel Officerer og her hørte vi først Sandheden, at vi havde 
labed i den Leeg. De fleeste af dem kiendte jeg icke till, uden 
een Hr. Brigade Major SprengeH), som var Primier Lieutn ved 
Grenader Chored. Dette Navn giorde ingen EflFect i Battaillien, 
thi foruden et slutted Regement af Grenaderer var der endnu 
11 Regm Infanterie, å Regm 96 Grenaderer, i Alt 1050 Grena- 
derer; men icke een af disse sær caracteriserede og vel kladde 
Folck eyede een Granat at tende Ild i. Ibland disse ubekiendte 
Herrer var Majoren af Gvarden till Hest, siden Ridder af det hvide 

^) Frantz August Sprengel blev 1704 Sekltnt. i Grenaderkorpset, 1712 Premltnt; 
s. A. kar. Major af Inf. og Brigademajor hos Brigader Gaffron. Hans Fader, 
Johan August S. til Badekau i Meklenborg, yar Broder til Oberst F. H. G. S. 
(se ovf.), Moderen Datter af den danske Feltmarskal Weiher. (Ref. Sager 
1713 ^Vii og ^Vn). 119 

Baand, Generallieutnant af Cavalleried og Ober-Kr. Secretair 
von Revenfeldt^), han var skudt giennem den høyre Arm imellem 
Albuen og Haandleded; og Gapitainen af Foed-Gvarden siden 
Oberst og Gheff for Land-Cadetteme, Herr von Eldem*), han 
var skudt i det høyre Bryst af Gartetscher, og dette Stycke 
Jern havde taged UUed og Linned med sig ind i Saared, og laa 
lenge under Gur. Aaret før han døde paa Accademied, hvor 
Cadetteme ere, kom det Stycke Jern af Saared, og det blev 
fuldkommen læged. Disse Herrer vare alt forbundene af en Ghi- 
rurgus, og, da Schwerman og jeg kom ind i Huused, aabnedes en 
ny Scene i Tragedien, hvori jeg agerede Bussemanden. Mine 
Mine Gompagnions vare høflige, thi de toge dere Hatte af og 
helsede dem, som vare i Stuen ; jeg derimod var som en Grand 
d*Espagne, der icke helser Nogen uden Kongen. Hr. Schwer- 
mann maatte være min Tolck, thi lided kunde jeg see, og Mun- 
den var mesten tilbunden uden et lided Luft Hull, som var ladt 
aaben til Aandedråt. Der maatte paa Nye Bud efter Feld- 
scheren; hånd kom og vi bleve forbundene. Da hånd fick mig 
under Hænder, spurte hånd, om det Alt saaledes var borttaged 
af Kuglen? Svarede Ney, men den Mand, der. forbandt mig i 
Aftes i Wittenburg, havde klipped en liden hængende Ende bort ^) Ditlev Revenfeldt, f. 1684, uægte Søn af Storkantsler Grev Conrad 
RevenUow og Anne Christine Hagensen til Vandlinggaard ved Haderslev; 
saromen med 2 Søskende adlet 1695. 1700 Komet i Holst. Kyr. Reg., 
1702 Ltnt., 1704 til Livreg. til Hest, 1705 kar. Ritm., 1706 kar. Major 

. V. Hert af Wtirtembergs Kyr. Reg., 1709 til Livgarden til Hest, 1711 
Major i Garden, 1712 kar. Oberst, 1716 Chef for 1. jydske Rytt. Reg., 
1723 for Livreg. til Hest, 1727—30 Overkrigssekretær, 1727 Hvid Ridder, 
1732 Kommandant p. Kronborg, 1734 Genltnt., 1742 Kommandant i 
Rendsborg, t ^Vt 1746. G. m. Anna Cathrine Woldenberg, Datter af en 
Oberst i Hamborg, formodentlig Johan W., der 1685 blev Major i Livreg. 
Drag., 1692 Oberstltnt., 1700 Afsked. (Familien Woldenbergs Vaaben er 
følgende: Skjoldet delt af hvidt og rødt, med 4 Lillier af modsat Farve 
stillede i et Kors, de 2 over Delingen. Militære Skifter, Pakke 5). 

*) Woldemar Ernst v. Eldem blev 1693 Fænr. v. Prinds Georgs Re§. (1. Batl. 
i Flandern), 1695 Sekltnt., 1701 Prmltnt., 1708 Kapt. v. Jydske Inf. Reg., 
1710 V. Fodgarden, 1714 kar. Oberstltnt., 1718 Overfører v. Drabant- 
garden og Chef f. Landkadetkomp., f 1731. Det er ham, der i Danske 
Saml. 2. R. I, 280 nævnes i den ret ukjendelige Form „Capt. Eddem von 
der Guaade" (o: Garde). 120 

under Næesen. Da begyndte denne Mand at bande og skieide, 
sigende, han havde giort som en Skielm og burde aldrig bære 
Navn af en Chirurgus. Denne Mands Professions-Iver behagede 
mig vel, men kunde icke hielpe mig, thi Stycket var dog borte. 
Jeg blev høylig beklaged af alle de, der saa mig, og dette Be- 
klageise rygtedes i Byen, saa jeg gjeme troer at kunde have 
[taget] Penge for at lade mig see. Da vi vare forbundne og 
havde spiised Noged, blev holded Raad, hvor vi vilde tage hen 
at være i Sikkerhed og afVeyen forVoUeurs og de, som i slige 
Tiider rotter sig sammen for at plyndre Folck, og fordi vi vare 
ickun 2 Dages Reyse fra Hamborg, blev resolvered at tage den 
Tour, særdeles for os Blesserede. Herr Sprengel med Andre som 
han i Compagnied kiendte, toeg samme Dag deres Vej til Lybeck. 
Det begyndte nu at fryse for Alvor, saa at man ret godt kunde 
smage, at det var December Maaned. Anden Dagen, da Vognene 
for Majoren og Capitainen, neml. Revenfeldt og Eldem, vare 
komne, og det var for denne sidste saaledes laved med Senge- 
dyner og Deckener at brede over ham for Kuld, blev hånd 
hiulpen op, lagd i Vognen og paa bedste Maade vel forsiuned; 
den Første kunde sidde som sædvanlig; da vare vi alle ferdige 
og gav os i Vejen. Men det gick meged langsom af Sted, thi 
de Første kunde icke for ulidelig Smerte, som Veje-Stød giver, 
taale at der kiøredes sterck med dennem, og jeg kunde icke 
taale at riide uden Foed for Foed og maatte sidde saa stiv i 
Saddelen som en Stage, thi, dersom Hoveded kom lided frem 
eller tilbage med Kroppen, blev det mig sort for Øynen og var, 
som jeg havde en Centner Last paa Hoveded. Hr. Schwerman 
og Dysel rede forud til de aftalede Giestgiver Huuse at bestille 
nogen Forfriskning til deres Ankomst, og til Slutning paa denne 
Dags Reise, som var 4 å 5 Miil, reede de forud till een. Ham- 
borgerne tilhørende, stoer Landsbye Bargdorflf, og, da vi der 
ankom, var alle Ting, som Nødvendighed udkrevede, ferdig og 
bereed, varme Stuer og Senge, Borded decked og Bardskeren med 
sine Instrumenter og Plastre til Betienning. Da vi vare for- 
bundne af Lægen, spiiste vi og søgte Roeligheden, men hvor er 
den vel at finde for en Smertefuld? Vognene bleve bestillede og, 121 

da de om Morgenen vare ankomne, og hver var kommen paa 
sin, begave vi os paa Vejen igien, komme om Aftenen uden for 
Hamborg og maatte blive der udenfor i et Vertshuus, fordi 
Portene bleve tiilig luckede. Her omkring var ingen Bardsker 
at faa, derfor bleve vore Blessyrer uforbundené. Løverdags 
Morgen om Formiddagen kom vi ind ad Steen Porten i Hamborg, 
og, da vi var indkommen op i Byen i den saa kaldede Steen 
Gade, var samme saa fuld af Vogne, Mennesker og Heste, at et 
enlig Menneske icke kunde komme frem end sige til Hest eller 
med Vogn. Her gick een stoer Haab Smaa Folck af Canalisken 
Land, og, da een efter anden fick mig ret at see forpaa, og saa 
inted Anded end et Stycke rød Klump paa en hviide graa Krop 
og paa een Refve eoleured Hest, begyndte dee at lee, peege 
Fingre af mig og raabte Bu! Bu! Dette maatte jeg taale. Der 
var alt kommen Rygte til Hamborg om Actionen ved Gadebusch; 
Somme troede det og Somme icke. Herr Schwerman og Diissel 
vare komne til at holde ved en Garosse, hvori sad en meged 
respectueux gammel Mand. Denne saa nock paa Schwerman 
og mig, at vi maatte være Officerer og blesserede, thi Schwerman 
havde den venstre Arm hengendes i et sort Hals Floer. Saa 
meged, som Kudsken kunde rycke frem med Hestene, maatte 
hånd, og da han kom Schwerman saa nær, heldede hånd sig 
paa den venstre Side ud, gav sig i Discours og med sæd- 
vanlig Høflighed adspurte, af hvad Troupper hånd var, og, da 
Schwerman svarede: af Kongen till Dannemarck, viidere spurte, 
om tilladtes at spørge, om det Spargement var sandferdig, som 
var hos dem indløbed, at vi havde tabed i Battailien? Schwerman 
svarede: Ja, altfor sandfærdig. Saa siger denne Mand: Saa er 
min Herre vel blessered, efterdi jeg seer hans Arm hengende i 
en Bandage; jeg condolerer af mit Hierte, at det icke er gaaet 
de danske Tropper efter deres Ønske. Schwerman tackede 
der fore i beste og beqvemmeste Form, og, da han hafde hørt 
op at tale, spurde denne Mand: Hvem er den Person, der er bag 
ved ham? Derpaa svarer Schwerman, at jeg var og en dansk 
Officeer og var skudt et Stycke af min Næese, hvorpaa denne 
Mand seer gandske venlig til mig og halv opreisende i Vognen 122 

bucker sig mod mig; saa godt som mig muelig var, bøyede jeg 
mig for ham igien. Denne Samtale med denne Mand skeede 
sagte og i hollandsk Sprog, for den megen Pøbel, der løb frem 
og tilbage, og Vogne, som holdt jevnsides og for os. Vognene 
komme da lidt af Sted for ved, og, saasom de samme avan- 
cerede, saa avancerede og vi, og ved denne Lejlighed kom jeg 
at holde i Schwermans Sted ved Siden af denne Mand. Hånd 
bøyede sig mod mig, og jeg saae, hånd vilde tale med mig, 
lenckede derfor min Hest saa nær, jeg kmide, til ham, og der 
ded var giort, taler han mig til i hollandsk Maal: Min Herre, 
jeg hører af hans Gompagnon, at han er haart blessered, og jeg 
condolerer ham. Er han bekiendt her i Hamborg, og hvor vil 
han logere? Jeg tackede saa godt jeg kimde, for Gondolationen, 
tilstod icke at være bekiendt, eller hvor vi vilde logere. Derpaa 
siger han paa en gandske uventelig Maade med stor Tendresse: 
Min Herre! vil hånd gjøre mig den Ære at følge med mig og 
tage til Tacke i mit Huufi, saa skall jeg besørge hans Blessure 
med een goed Chirurgus, og hans Person med Nødvendighed. 
Min Gud! hvad giorde denne stoere Offerte en Forundring i mit 
Gemyte; jeg maatte paa forbindtligste Maade tacke derfor og 
undskylde mig, fordi vores Forsæt var, at, naar vi idag ved een 
Ghirurgus vare forbunden, vilde vi søge en dansk Gvamison, og 
dertil var Gluckstadt den nermeste. Hånd fant da, at vores 
Forsæt var skyldig og gyldig, ønskede mig goed Bedring, hvorfor 
jeg tackede, og der var Passage for hans Vogn, saa kiørte hånd 
bort, og jeg maatte forlade denne ærlige-dansk-sindede Hollånder. 
Det glør mig endnu inderlig ont, naar det rinder mig i Tancker, 
at jeg icke kunde af Nogen faa at vide, hvem denne hollandske 
Engel var. Endelig blev Gaden ledig af Vogne og Mennesker, 
at vi kunde komme frem. Gapitain Eldem drog ind i Ham- 
borger Waaben, som er det største Vertshuus der i Gaden. 
Major Revenfeldt droeg til sin Sviger Fader, Herr Oberste Wolden- 
berg. Schwerman hafde ligged her i Hamborg paa Hverfving 
og var bekiendt, bragte os ind i den saa kaldede Neustadt paa 
det Store -Nye -Torv till Verten Nicolay Hess i Kongen af 
Dannemarck. Vi fick Bud efter en Feldsker; band kom og da 123 

strax forband Schwerman, der iilede, at vi kunde komme bort. 
Hånd fick da fat paa mig, og da band saae denne Skade, blev 
bestyrtzed og taus, thi i bans Øyne bar det seed farligt ud. 
Da jeg var forbunden, spurte jeg, om jeg kunde reise med? 
Hånd svarede: Ja vel! om jeg inden 24 Timer vilde bave kold 
Brand i Ansigted og crepere, da jeg endnu kunde blive biulpen. 
Paa dette Svar maatte jeg resolvere mig at blive; Hr. Schwer- 
mann og Dyssel toge Afskeed og reiste till Gluckstadt; Monsr 
Dyssel blev berefter Second Lieutenant ved Foed Gvarden. 
Dend brave, erfarne Chinlrgus giorde ald Fliid til min Helbred. 
Gandske otte Dage omkring spurgte band mig efter, at jeg var 
forbunden, om det smertede mig? Jeg svarede: Nei. Niende 
eller tiende Dag spurte band igien, om det, band bafde nu lagt 
paa Skaden, beed deri og giorde ont? Jeg svarede: Ja, det beed 
og svee i Næesen overalt. Derpaa siger band: „Gud skee Lov, 
nu gratulerer jeg Herr Lieutnant till sin Helbred. Jeg saa ved 
den første Gang, da jeg aabnede, at dett var icke mange Dage 
till, førend kold Fy er bavde indfunden sig. Jeg har fra den 
Tiid lagt de skarpeste og lægeligste Balsamer paa Skaden, der 
skulde giennemtrenge og opvarme det forkølnede Kiød og bringe 
Liv deri igien, thi det var alt halv dødt, og derfor bar I ingen 
Følelse havd. Havde I reist en Dag endnu, saa havde I maat 
crepere, om I havde haft Tusind Liv, og al Verdens Medici 
bafde icke kunde hjulped Jer. Men nu nest Guds Hielp skal 1 
blive ved Live og courered." Jeg blev herved glad og tackede 
Gud og ham. Havde jeg forud vist, hvor slett det var med 
mig, da havde jeg sandelig med største Glæde taged imod det 
uventelige, gode og profitable Tilbud af føromtalte genereuse 
HoUånder. Saadanne sinndede Mennesker ere meged rare i 
Verden, og derfor meged berømmelige og icke maa holdes ufor- 
glemmelige (sic). Kiere Børn! I maa forundre Eder, at jeg, der 
var saaledes skudt, at Blodet styrtede af Næesen som af en 
Fontaine, indtil jeg blev forbunden i Wittenborg, og till Hamborg, 
som er fra Gadebusch 16 till 18 Mile, var ved saadanne Kråfter 
endnu, som da jeg var, da jeg stoed op af mit Straa Leye og 
gick at forrette, hvad jeg skulde ved Compagnied. Tre Miil er 124 

der fra Gadebusch og til Wittenberg, og dem maatte jeg for 
min og Hestens Skyld (efterdi den skulde bære mig långere frem) 
reise paa 5 til 6 Timer, og saa længe blødte jeg af Saared. 
Jeg blev og ved goed Helbred, indtill jeg kom til Regemented i 
Eydersted. Paa denne Tiid var jeg siden September Maaneds 
Udgang i mit Alders 22de Aar. Sidst i December, neml. den 
29de, gick General Steenbock med sin Armée ind i det Hol- 
stenske, og hermed endedes dette for mange Mennesker ulycke- 
lige Aai\ Jeg var nu Gud skee Tack uden Fare med min Næese, 
men det var een meged langsom Cour. Jeg hørte meged om 
1713. de Svenske, men saae meer. Den 7 Januarij om Natten kommer 
min Vert ind til mig og spør, om jeg vilde see noged Bedrøveligt? 
Jeg stoed i Hast op af Sengen, gick iiud med ham i en meged 
stoer Forstue, og der var det saa lyst som af den klareste 
Maaneskind. Jeg spurte, hvor fra dette Ild -Skind kom? og 
da siger han, at de Svendske hafde stucked Dd i Altona, og 
deraf var denne Glantz. Det frøes sterck, men dog klædde jeg 
mig paa, forvarede mit Hoved vel og gick med ham op paa 
Voldene ved Altonauer Port, hvor nogle Tusinde Mennesker 
vare og beskuede denne bedrøvede Brand. Thi, hvorvel Altona 
er snart saa langt fra Hamborg som Friedrichsberg fra Kiøben- 
ha&i, saa kunde man fuldkommen ved den stoere Glantz af Ildens 
Lue see, hvorledes de Svenske gick med sammen bundede Busker 
af Straa og andre tør letbrendende Ting under Armene. Een 
Deel af disse Brandere vare kommen i et Viinhuus ned i Kiel- 
deren, hvor de fandt Viin nock og der gav sig til at dricke, 
bleve overveldede af Viinen og bleve alle indesluttede i Kielderen 
og formedelst det brendende Huus, som faldt need, dødsmøgede 
og laa ved Viinfadene, thi Kielderen var Grundmured og brand- 
frie; og paa saadan Maade opbrendte mange af disse Svendske, 
thi de vare af Hunger, Tørst og Fatigver afmattede, og naar 
de kom til nogen forfriskende Ting som Æde- og Dricke- Vahre, 
bleve de strax indtagne, og brendte der fleere op af disse 
Brendere end af Indbyggerne, dem de tendte Huusene an over 
Hovederne. Dette er vitterlig nock og fuldkommen udført i 
nogle Skrifter, titulered „Der Nordische Krieg". Altsaa blev af en 125 

velbygd Bye inden 24 Timer en Steen Haab. I Februarij Maaned 
var jeg saaledes, at jeg turde gaa uud. Jeg vilde da see mig 
noged om og min Feldsker gick med mig. Det er mig icke 
mueligt at kand skrifve alt, hvad vi her fick at høre være giort 
af vore Naboer, der vare christne Mennesker med os. De største 
Barbarer kand icke handle grueligere efter alle Indbyggeres den 
Tiids Beretning. Her saae man noged særdeles, at et høyt small 
Huus af Bygning stoed gandske uskad, da dog alle andre Huuse 
nær ved og langt fra laa i en Steen Dynge. Aarsagen til dets 
Befrielse blev en særdeles Guds Beskiermelse tileigned, som og 
alleene er troelig. En saadan Bevogtelses Tegn kand jeg berette 
om et lidet af de Fattiges Huuse i Kiøbenhavns Ildebrand, naar 
jeg kommer til det Aar 1728. Medens jeg laa her og loed mig 
courere, marcherede den svenske Armée igjennem Holsteen, 
brandskattede Flensborg og andre derom liggende Steder og 
Landsbyer og toeg sin Tour ind i det fyrstelige Holsteen og 
Eyderstedske, saasom Husum, Friedrichstadt og andre Stæder, 
og lagde sig deromkring paa Landed, som I kand see af hos- 
følgende liden blaa Bog og Land-Kort, og hvorudi derpaa er et 
Teign med Rødkride, der har jeg vered, men et Sted er derpaa 
forglemt og udeladt, som er UlsbøU, hvor den øvrige Deel af 
Regimented laa i Qvarteer, da jeg kom dertill fra Hamborg* 
Da jeg bekom Efterretning, hvor Regemented eller den deraf 
øvrig værende Deel var, meldede jeg mig ved Skrivelse, at saa- 
snart jeg var courered, skulde jeg indfinde mig, som og nest 
Guds Bistand blev efterleved. Jeg reiste da vel fomøyed med 
god Helbred herfra og først til mine Forældre i Friedrichsort, 
dem jeg glædede med min uventelige Ankomst, forblev der 
3 Dage og forlod dem. 

Bag i Bogen har v. d. Weyde indført et „poetisk Digt" (paa Tydsk), hvori 
han kort efter disse Begivenheder har givet sin Søster en Beretning om dem 
samt om, hvorledes han af Mangel paa Penge maatte liste sig bort fra sit 
Logis i Hamborg; i dansk Prosa giver han dernæst følgende 

Remarque. Naar dette læses, maa ikke tenkes, at jeg af 
et skarnagtig og bedragekier Sind søgte min Bortkomst. Nei, 
alldeeles ikke, det veed den allvidende Gud, thi ellers havde jeg 126 

ikke torded vente hans Velsignelse og Naade, som jeg endnu 
nyder. Men her var en uomgiengelig Nødvendighed, som nødde 
mig till, dog paa een ærlig Maade, at giøre mig usimilig, og 
Reglen viste jeg, at den bedrager ikke, der betaler sin Gield 
efter Løfte. Jeg skrev till min sal. Fader i Friedrichsorth; 
fra ham nød jeg den første Assistence af 30 Rdlr., hvoraf j^ 
betalede min Cm* med 12 Rdlr«, lod mig giøre nogen Lintøy, 
saasom jeg havde kmi Mondm* af Kiole, West, en Leder Trøye, 
en Skiorte, et Par Buxer, et Par Strømper og Støvler paa tnin 
Krop i Battailien og ungefehr 4 Rdlr- i Penge, thi i forbenevnte 
Steder fra Gadebusch, hvor jeg blev forbmiden, spised og logered, 
var vel en 6 Rdlr. gaaed i Løbed for mig og min Hest, indtill 
jeg kom i Hamborg. Foering var her dyere for Heste, følgelig 
alle andre fornødne Vaare, saasom den svenske Armée flan- 
querede om i det Holstenske og derom værende Grendser, hvortill 
Bønderne bragte og solte, hvad de kunde. Hamborger Bye var 
opfylt af fremmede Folk, som herhid var flygted, som foraar- 
sagede Dyrkiøb paa alle Ting, som bruges till Liveds Ophold. 
Da Altona var af brent, bredde den svenske Armée sig vidt om- 
kring i det danske Holsteen. Ved Russernes Ankomst retirerede 
sig den svenske Armée ind i det hertzoglige Holsten till Tøn- 
ningen, de danske, russiske og sachsiske Troupper fulte efter. 
Dagligen kunde jeg faa at vide, hvad foretoges af benevnte 
fjentlige Arméer. Jeg attraaede efter min Pligt at komme till 
Regemented, hvorved jeg stod. I Marti Maaned bekom jeg 
Efterretning, at Oberst Zepelins Frue med tvende Frøkener, saa 
og min Major Barthrams Frue, vare i Hamborg. Till dem gikk 
jeg, beklagede min Pengemangel. Frue Oberstinden assisterede 
mig med 10 Rdlr., som var Avance for Januari og Februari 
Maaneder; mere kunde hun ikke give mig imod min Qvitering. 
Hvor mit Regement var, viste jeg ikke. Posterne ginge urigtige, 
saa jeg ikke kunde faa Brev till min Fader, og till ham havde 
jeg forhen melded, for ikke at bedrøve Forældre og Søster for 
stort, at jeg var skudt i et Been, men dog kunde staa og gaa, 
og saa snart jeg var lægt, vilde søge Regemented, desaarsag 
hånd da ikke viste, hvor jeg kunde være. Min Vert havde jeg 127 

forhen betaled en Deel Penge af dem, jeg havde faaed. Nogle 
Dage, før jeg reiste, begierede jeg min Reigning for mig og Hest, 
som da var 20 Rdlr«, og, da Pengene ikke strax laa derimod, 
begynte han at tvivle og lod forvare Ridetøyed, endskiønt jeg 
sielden reed. Pistolerne var aliene 30 Rdlr. værd, saasom det 
var et Parr med dobbelt Løb og meged smukt udarbejded. Dette 
fikk jeg at vide af Staldkarlen. Deraf merkede jeg, at hans 
Afsigt var at giøre sig betaled i Hest og Eqvipage, der var 
meget goed. Jeg holte goede Miiner. Gierne havde jeg solt alt- 
sammen, om det havde %æred mit eged, men, saasom det var 
min Vens, torde og vilde jeg ikke begaa et saa ont og uredlig 
Stykke, der havde aarsaged mig stor Ansvar og Fortred. Jeg 
aabenbarede mit Forset for benevnte Venner^), og da de fandt 
ald Sandhed deri, gave de mig Bifald og lovede Assistence inden 
faa Dage, naar det var got Soelskins Vejr. Min skriftlig Parole 
gav jeg, at, saa snart jeg var kommed til Regemented, skulde 
hver Ski- betales af min Obristes Frue, som opholt sig i Ham- 
borg, og dette Ord kunde jeg holde, fordi jeg havde et Aars 
Afreigning og toe Maaneders Gage till goede. 5 å 6 Rixdaler var 
enda min Capital, som jeg havde til Reise Penge. Dagen kom, 
Hesten blev sadled, Bummelmann steeg derpaa og reed ud 
til Altona til et Verfve- og Vertshuus, kalded Biørnen; dee 
andre gode Venner vare gaaen derud. Saasom jeg ikke havde 
nogen Goufifert eller Vadsekk, toeg jeg dett reene Lintøy paa, 
og det ureene lod jeg Pigen i Hused bære till Vaskerkoenen, 
hvor det forblev. Dette betoeg ald Mi Bt anke. Et Parr Timer 
derefter gaar jeg ud at spatzere, slaar en anden Vej om og ^) Disse vare (ifølge omtalte Digt) Løjtnanterne Bummelman og Tage af 
Fodgarden, Stolberg, tidligere i dansk Tjeneste, samt Schrøder og K6nig 
i hamborgsk 'fleneste. 

Johan Peter BGmmelman blev 1711 Sekltnt. i Garden, 1716 Prmltnt,, 
1720 Kapt. V. Fynske gev. Reg., 1726 i Garden, 1733 Oberstltnt. v. 
Sønder-jyske nat. Inf. Reg,, 1737 ved Kronprindsens Reg., t 1738. 

Canistopher Tage blev 1711 Fænrik i Garden, 1713 Sekltnt., 1717 
Prmltnt., 1726 Kapt. v. Pr. Carls Reg., 1729 Afsked, 1751 ny Afsked 
m. Oberstltnts Kar. Ejer af Rønnebæksholm 1727 —50. (Danske Atlas 

m, 120). 

10 gaar uud af Åltonauer Port till Huused, hvor mine gode Venner 
vare, gav et Brev med Forsikring tiU min Vert rigtig at betale, 
toeg Afsked og forlod dem, gav Biimmelmann Breved, der vilde 
levere det og våre Gaution derfor. Jeg kom da lykkelig og 
uvented till mine Forældre og Søster i Friedrichsohrt, blev for- 
simied igien med Lintøy og Penge, reed saa fra dem efter et 
Parr Dages Derværende till Regemented, som laa med Armeen 
ved Svabsted og Friedrichstad. Efter at de Svenske derfra 
vare delogered, melte mig hos min Obrist og fortalte ham ald 
Omstændighed, som skreved er, hvorpaa hånd efter min Be- 
giering lod betale hver Ski., jeg viste til visse at være skyldig 
till sidste Dag og Bortreise. 

I Aared 1715 i September yttrede sig Pestsyge i Altona. 
Mit Qvarteer havde jeg i Vertshused Stellinger-Holt, og 30 Sol- 
dater laa i neste Bønder Huuse. Dette Vertshuus er stoort, be- 
liggende ved Landevejen i en Skov, meget forlystende og behageligt, 
hvorhenud de fornemmeste Borgere i Hamboi^ kiører at tractere og 
divertere sig om Sommeren, saasom hos os Tuborg, Friedrichsdal 
og andre Lyststæder. Fra dette mit Qvarteer gikk jeg ofte till 
Hamborg, saasom det ikke er fuld Y2 Miil herfra, till min Vert 
Sr. Nicolay Hess, boende paa Store-Ny-Torv i den nye Stad. 
Jeg nød der ald Godhed og Venskab, og da fortrød det ham at 
have haft MiBtanke til mig. Jeg kunde ikke fortencke ham 
derfore, thi, kort før jeg ankom i December Maaned, var der en 
Person, som gav sig ud for Gapitain, der skulde have Oberste 
Hansens Daatter^) og et Compagnie i det af hendes Fader nye 
hverfvede Regement efter hans Navn, og siden blev reducered. 
Dette Menneske giorde stpre Figurer, levede vel, tracterede mange *) En Kaptejn Reins, der var Svigersøn af Oberst Jacob Hansen og havde 
kapituleret med denne om et Kompagni, havde i Slutningen af 1710 eD 
Krigsretssag, fordi han af en Løjtnant Ryssel var beskyldt for Desertion 
fra wolfenbuttelsk Tjeneste, Alchymie og Plattenslageri , men blev fri- 
kjendt og Ryssel bortjaget som Bagvasker. Ganske grundløse have Be- 
skyldningerne dog maaske ikke været, da Hansen Aaret efter paany 
maatte tage ham i Forsvar mod disse. (Refer. Sager 1711 'V*)« Nogen 
Kapt. Reins har jeg ikke fundet i Etaten, derimod en Hartvig K, der 
1710 blev Fænrik ved Hansens Livkompagni; mulig er det den sanune. 129 

hver Dag der i Huused, saa Reigningen blev temmelig stoor og 
Hess meente at f aa 2 å 300 Rdlr. paa engang. Med Guld og 
Sølv håndled han nokk, Kiøbmånd og Jøder bra^e og nokk did, 
hvorved han giorde sit Schnitt med Vahre og Penge. Hånd 
havde ikkmi tvende Gouferter med sig paa Reisen, hvoraf den 
ene var over Maade tung, da Vognmand og Gaarskarl bragte 
dem paa hans Kammer. En Dag sidder hånd med et Par af hans 
Venner og Verten og spiiser, da faar hånd Breve og, saa snart 
han havde læst dem, lader bestille en Post Chaise, gaar till den 
ene Goufert, tager Penge deraf, begierer Lys og forseigler Gou- 
ferten; Verten og de tvende satte og deres Seigle for; gav saa 
Verten denne Goufert i Bevaring paa sit Kammer og Forbud, 
at hånd ingen Fremmede maatte logere derpaa i de 2 å 3 
Dages Tiid, hånd var borte. Derefter satte sig i Ghaisen med de 
2de Giester og rullede dermed fort. Hans Leye-Laqvejer betalte 
han med sigende: hvad de skulde forrette paa nogle Steder og 
komme igien om 3 Dage — men de Dage gikk med alle efter- 
konunende. Adskillige kom till Verten og spurte efter Gaptainen, 
og, som hånd fornam, de skulde have Penge, trøstede hånd dem 
og sig med den tunge, forseiglede Goufert, saasom hånd selv og 
nogle af disse Efterspørgere havde seed deri mange Punge staa- 
en^, naar hånd betalte dem noged, deels for smaa gangbar Mynt 
deels Groner, Brandenborg-, Lyneborg- og Sachsiske ^s Stykker, 
efter vore Penge 3 ^(L 12 ^, deels mindre Punge med Ducater og 
Species Rixdlr. Da Bedragerens Udeblivelse varede for længe, 
søgte alle de, som vare bedragne, om Hielp og Betaling hos 
Magistraten. Magistraten bestemte dem paa en Dag og Time i 
Hesses Huus, med deres Fordringer, hvornest Notarius publicus 
med tvende af de yngste Raadmånd og ankomme, undersøgte 
Seiglene og fant dem uskadde og rigtige; satte dere Seigle derhos 
og leverde Verten Nøglen till Kammered, som blev af de Rettens 
benevnede Betientere forseigled. Der giordes bekiendt i Aviserne 
om denne Persons Bortreise og, hvad foretaged var, og at hånd 
inden en deri benevned Tiid maatte indfinde sig, om hånd var 
i Live, hvis ikke, da at fortfare efter Rettens Maade. Den be- 
stemte Komme -Tiid forløb og nogle Dage derover, da vare 

10* 130 

alle i de Tanker, at dette Menneske maatte væred vederfared 
nogen Ulykke, og, paa det hver kunde nyde Betaling, bleve 
de stevnede igien til Hesses Huus, hvorhen og kom Notarius 
og Raadmåndene. Da de vare forsamled, bleve Seglene for 
Kammered brudte og oplugt, Seglene for Couferten ligesaa 
og, fordi Laasen var dirkefri, derfor af Smedden maatte slaaes 
itu. Glæden blev stoer hos alle, at see saa mange velforseiglede 
Punge med Sedler, hvor mange Stykker der var i hver af 
dem. Men da den første blev aabned, formindskedes Glæden 
og saaes Bedrageried, thi det var inted andet end runde for- 
merede (sic) Stykker af Schiefer- eller Regne-Tavle-Steene. Sonai 
den store Pung var, saa var og dee smaa, og der fandtes ikke 
én Ski. god Mynt, men og mange Penge-Toutter fyldte med 
Sand. De Bedragne toeg hver et Stykke af disse Schiefer- 
Penge till Amindelse, og, som jeg selv haver seed Goufert og 
Penge, har jeg og haft af Bedragerens Mynt, men de ere mig i 
ald min Omflakken bortkomne. Han havde giort et Schnit paa 
mange 1000 R<llr- i Hamborg, men ikke blev opdaged, hvem det 
havde væred. Den gode Hess var ferdig at flyve af sit Skind, 
naar nogen Fremmed eller hans Medborgere vilde spørge ham: 
hvor Oberste Hansens Svigersønn var, eller: om hånd ikke havde 
skreved efter sin Goufert. Saa gaar dett, Spot og Skade følge 
jævnlig hverandre. Ingen fikk noged for det Afbedragne, og Sr- 
Hess maatte betale Brygger, Bager, Slagter og Viintapper for 
Alt, hvad han paa Gredit havde taged at accomedere denne 
infame Knegt med, der gav sig en saa honorable Garacteer, saa 
at Hess derover vel maatte bære Frygt for mindre characti- 
sered Person. 

Hos benevnte Hansen toeg hånd og een temmelig stor Skade, 
saasom denne Nye-Regements-Verfvere, havde sit Hverve-Huus 
hos ham med flere af hans Officerer. Hånd selv giorde Officerer 
for Penge af ringe, slette og lumpne Folk, som Naalemagere og 
andre ringe Handverks-, unyttige og liderlige Svenne. Og naar 
hånd havde faaed deres Penge for en Garacter af Lieutnant 
eller Gapitain, og de forsaa sig i Noged, eller ikke skaffede de 
belovede Mandskab till rette Tiid, casserede han dem uden nogen 131 

Omståndighed, saasom han ikke havde nogen Regiments Juris- 
diction, førend Regeménted var complett, mondered, mynstred og 
faaed deres Favner (sic) af Kongen. Jeg haver selv kiendt en 
saadan Gapitain; hånd havde væred Borger og Kannestøver i 
Rensboi^, der satte ald Arbejde till Siide og søgte Selskab som 
Borgemester von Bremenfeld^ Da dette Regemente skulde op- 
rettes, toeg hånd den øvrige Formue og verfvede efter Capitulation 
saa mange Mandskab for Lieutnant, verfvede fleere og solte 
Obristen og andre Verfvere i Regimented, saa hånd for dette 
Verfveri bekom et Gompagnie og bekiendt af det Navn Gapitain 
Kannengieser. Dette Regiment blev anhverved i dee Åar fra 
A. 1710 till 1711, stod med os for Wismar og blev reducered 
1713. Gompagnie-Støveren Gapitain Kannengieser forlod Kann- 
støber -Koenen i Rensborg, hun var ham efter denne Tiid for 
ringe af Stand og Byrd, og marcherede till Rusland; hvad han 
blev, er mig ubevist, — og mig er siden den Gang indtill min 
Afgangstiid fra Regeménted ikke hended saadan Pengetrang. 

(Fortsættes). Gaver. Samfundet har modtaget fra 
Hr. Joh. K. Bergwitz hans 

Stamtavle over Familien Berguntz med de indgiftede Fa- 
milier Borgen, Semb og Kielland, Ghr. 1891, 8vo — og 

Stamtavle over Familien Jarmann, Ghr. 1892, 8vo. 
Hr. Gand. mag. M. Sundt, hans 

Stamtavle over Familien Barth, Ghr. 1891, 8vo. 132 

Lidt om Familien Fasting i Norge. 

Meddelt af Archiyfuldmægtig E. A. Tkømle. feom Svar paa de af Hr. Overretssagfører C. D. Fasting i Nakskov 
i dette Tidsskrift 2. R. VI, S. 86 opkastede Spørgsmaal om denne 
Slægt, skal jeg nedenfor meddele de Oplysninger, som jeg for Tiden 
er i Besiddelse af. De første Personer af Navnet Fasting, der op- 
træde i Norge, var, som allerede tidligere i en anden Forbindelse 
oplyst (dette Tidsskrift, 1ste Række, B. III, S. 159 Noten), Lyder 
og Johan Fasting, der formentlig have været Brødre. Johan 
Fasting maa vistnok være død tidlig uden at efterlade Børn; 
dog kan muligens den Anneken Fastings, der 1676 levede i 
Bei^en, have været hans Enke. Børn har han imidlertid neppe 
efterladt, thi saadanne nævnes der intet om, at den omhandlede 
Anneken Fastings havde, ligesom der i et Mandtal over Bergens 
Borgere af 1683 overhovedet ikke findes nævnt andre Personer 
af Navnet Fasting i Bergen end de da levende 5 Børn efter 
afdøde Kjøbmand Lyder Fasting, der da vare i Huset hos deres 
Mormoder. Lyder Fasting og hans Hustru Elisabeth von Recken 
døde begge i Bergen 1677 (begr. i Korskirken samme Dag, nemlig 
18. Oktober s. Å.). Efter Lyder Fastings Svigermoder Claus 
von Reckens Enke Alchie (eller Ahl) Koren holdtes der Skifte i 
Bergen 16. Decbr. 1696 og her nævnes blandt Arvingerne ogsaa 
Lyder Fastings ovenomhandlede 5 Børn. I det tidligere nævnte 
Mandtal anføres Børnene i følgende Orden, nemlig: 1) Ahl, 
2) Jan, 3) Grethe, 4) Claus og 5) Lyder. Da de vistnok her 
ere nævnte efter Alderen, skal vi bibeholde den samme Række- 
følge og begynder da med: 

a. 1. Alchie (dier Ahl) Fasting, opkaldt efter Mormoderen, født 
i Bergen c. 1662, f der 1729 (begr. 18. Marts s. A.). Gift 
i Bergen 1684 med Kjøbmand Ludvig Middelstorp, født i 
Bergen 1659, f paa Søreide i Fanø Præstegjeld ved Bergen 
1706, hvor Skifte efter ham afholdtes 10. Juni s. A. — 
Han var, da han egtede Alchie Fasting, Enkemand efter 
Maria Geelmuyden, hvem han egtede i Bergen 7. Juli 1680 133 

(viet uden Trolovelse og Lysning ifølge kgl. Bevilling af 
10. Mm s, A.), født i Bergen c. 1662, f der 1684, da Skifte 
efter hende hoWtes 12. April s. A., Datter af Stadshaupt- 
mand og Ejøbmand i Bei^en Geert Adriansen G. og Karen 
Pedersdatter (Montagne). I sit 1ste Egteskab havde Ludvig 
Middelstorp 2 Børn og med sin anden Hustru 3 Sønner 
og 1 Datter (cfr. 1. Række, VI, S. 41 Noten). 
i. 1 . Johan (Jan) Fasting ^ vistnok opkaldt efter Farfaderen, født 
i Bergen c. 1664, f d^r 1700. Han tog Borgerskab i 
Bergen som Kjøbmand 27. November 1690 (cfr. N. Nico- 
laysen, Bergens Borgerbog, S. 115) og egtede i Bergen 
c. 1688 Edd TTiomasdcUter Montagne, opkaldt efter Far^ 
moderen Edel Thomasdatter (Ruus), født i Bergen c. 1671, 
ic der efter 1727, Datter af By- og Raadstueskriver i 
Bergen Thomas Christensen (Montagne) og Kirsten Arnolds- 
datter de Fine (cfr. 1. Række, II., S. 225 Noten). Ettet 
Mandens Død egtede Enken 2) i Bergen c. 1701 Kjøbmand, 
senere Stadscapitaine og tilsidst Stadshauptmand Jacob 
FhUip, der var født i Bergen c. 1670, tog Borgerskab 
sammesteds 2. September 1695 (cfr. Bergens Borgerbog, 
S. 122) og døde i Bergen 1727. Enken fik 12. Mai s. A. 
Bevilling til at sidde i uskiftet Bo. Jacob Philip var uden- 
tvivl Sønnesøn af den Johan Philips, der 25. Februar 1630 
tog Boi^erskab i Bergen som „Seigermager** (o: Uhrmager) 
{Borgerbogen, S. 50). Stadshauptmand Philip mistede i 
Bergens Ildebrand al sin Formue (cfr. Norske Magasin, II, 
S. 404). I sit Egteskab med Johan Fasting havde Edel 
Thomasdattfer 2 Sønner og 3 Døtre,' og i sit 2det Egteskab 
havde hun ogsaa Børn. Fastings Børn vare: 
a 2. Elisabeth (Lisbeth) Fasting, opkaldt efter Farmoderen 
Elisabeth von Rechen, født i Bergen 1689, død, for- 
modentlig ugift. 
b 2. Thomas Fasting , opkaldt efter Morfaderen, født i Bergen. 
1692, t paa Fuse Prestegaard 1736 (begr. 7. Juli s. A.). 
Han blev Student fra Bergens Skole 1710 (immatri- 
culeret ved Kjøbenhavns Universitet 23. Juni s. A.), 134 

var derefter først Hører ved Bergens Latinskole og blev 11. Sept* 
1718 resd. Kapellan til Os Prestekald, hvor han boede i Fuse 
Anneks. Han egtede 15. Juni 1719 i Bergens Nykirke Æida 
Maria von Krogh, født paa Gaarden Flahammer i Lysters Preste- 
gjeld 27. Juni 1088, f i Bergen 3. Januar (ikke Juni) 1750 (begr^ 
i »Lyder Fastings aabne Begravelse" i Domk. 15. Januar s. Å.)» 
Datter af Oberst Georg Frederik von Krogh og 1ste Hustru 
Birgitte Christophersdatter Munthe. Efter Mandens Død egtede 
Enken 2) 28. December 1737 Generalmajor og Oief for 2. 
Bergenh. nat. Infreg. Christian Wilhelm Segelcke, født i Kjøben- 
havn 14. Juli 1682 (døbt i Frelsers Kirke 17. eller 18. Juli s. A.), 
t der 24. Februar 1763 (begr, i Garnisons Kirke 5. Marts s. A.), 
Søn af Lieutenant Wilhelm S. — I sit 1ste Egtéskab havde 
Alida Maria von Krogh 5 Sønner og 2 Døtre, i andet Egtéskab 
derimod ikke Børn. Børnene vare: 

a. 3. Georg Fredrik F., opkaldt efler Morfaderen, født paa Fuse 

Prestegaard 1720, f i Lysters Prestegjeld i Januar 1765 
(begr. 5. Januar s. A.). Han var først Forstander og Bog- 
holder ved Manufacturhuset i Bergen, senere konst. og blev 
28. Januar 1757 udnævnt til virkelig. Sorenskriver i Indre 
Sogn. Gift (vistnok i Bergen) 1752 (viet hjemme i Huset uden 
Trolovelse og Lysning ifølge kgl. Bevilling af 1. December 
s. A.) med Ingeborg Dorothea Segelcke, født 1719, f 23. 
November 1797, Datter af hans Stedfader Generahnajor 
Christian Wilhelm Segelcke og 1ste Hustru Abel Cathrine 
Sørensdatter Berg. Efterlod sig ikke Børn. 

a. 4. En Datter, begr. i Domkirken i Beygæ 10. Sept. 1754» 

1 Aar gi. 

b. 4. En Søn, begr. i Domkirken i Bergen 29. Juli 1757* 

12 Ug. gi. 

b. 3. Edel Maria F., opkaldt efter Farmoderen Edel Montagne, 

født paa Fuse Prestegaard 1722, f i Bergen 31 • Oktober 
1768 (begr. i Domk. 7. Novbr. s. A.). Ugift. 

c. 3. Johan Jo'Cob F., født paa Fuse Prestegaard 17. Septbr* 

1723, konfirmeret i Vikedal Dom. qvasimodo (a: 5. April) 
1739, t i Bergen 25. Januar 1790, O^eigr. i Domk. 8. Fe- 133 

bruar .s. A.) 67 Åar gi. som Generallieutenant og Gommandant 
paa Bei^eiihus Fæstning (cfr. C. J. Anker, Norske Generals- 
personer, S. 232). Gift 18, Januar 1759 i Ghristianssand (viet 
„i Huset** ifølge Bevilling) med Christiane Sophie Spidberg, født 
i Ghristianssand 1736 (døbt i Domk. 20. Juni s. A.), f i Bergen' 
2. August 1779 (begr. i Domk. 13. August s. A.), 43 Aar gl.„ 
Datter af Biskop over Ghristianssands Stift Jens Ghristian Spid- 
berg og Birgitte Pedersdatter Topdal. 9 Børn: 

a. 4. Jens Christian Spidberg F., født paa Folderøen i Jelse 

Prestegjeld 1760 (døbt 8. Febr. s. A.), t i Arendal Natten 
til 12. Novbr. 1791 Kl. 1 (begr. 19. November s. A.) som. 
Gapitaine i vesterl. nat. Infreg. Gift 10. August 1791 i 
Øiestad med Anna Maria Arentz, født paa Jelse Preste- 
gaard 5. Decbr. 1765 (døbt 8. December s. A), f *- 
Arendal 14. December 1822, Datter af Provst og Sogneprest 
til Jelse, senere til Øiestad Hans A. og 2den Hustru Abel 
• Gathrine von Krogh (hvilken sidste var en Broderdatter af 
den forannævnte Alida Maria von Krogh, der var General- 
lieutenant Fastings Moder, saaledes at Gapitaine Jens Ghr.. 
Spidberg F. og. hans Hustru vare hinanden beslægtede i 
2det og 3die Led). Efter Mandens Død egtede Enken 2) 1 .. 
Marts 1796 i Arendal Kjøbmand Geert Geelmuyden, født 
i Grimstad 1751 (døbt 17 December s. A.), f i Arendal 
23. Marts 1796 (begr. 30. Marts s. A.) efter 14 Dages^ 
Egteskab, Søn af Mønsterskriver Jacob v. d. Wida G. og 
Anna Lorentsdatter Anckermann. Ingen Børn (cfr. dette 
Tidsskrift, 1. Række, III, S. 226 Noten og W. Lassen, Norske 
Stamtavler I, S. 158). 

b. 4. Thomas F., født paa Folderøen 8. Januar 1762 (døbt 15.. 

Januar s. A.), f paa Gaarden Sjolhus i Sogn 14, Juli 1821^ 
63 Aar gi., som entled. Oberstlieutenant i Bergh. nat. Infreg.. 
Gift 14. Juli 1792 med Karen Vaae Tuchsen, født i Bergen 
26. Juli 1767 (døbt i Korskirken 1. Aug. s. A.), f paa 
Gaarden Sjøthun i Hafslo 30. Juli 1835, Datter af Gapitaine 
Christian Frederik T. og Margrethe Marie Rye. 10 Bøm„ 
der sees af J. F. Lampe, Stamtavle over Familien Daae, S. 5 f.. 136 

c. 4. Johan Vibe v&n der Osten F., født paa Folderøen 1763 
(døbt 4. Febr. s. A.), f som Seclieut. å la suite i 
2. Bergh, nat Infreg. i Christiania 1784 (begr. i 
Slotsmemgh. 17. Aforts s. A.), 21 Aar gi. 
'd.i. Æida Birgitte F., født paa Folderøen 1764 (døbt 18. 
Mai s. A.), t <ler 27. Juni 1824, (begr. 7. Juli), ugift. 
-«. 4. Maria de Fim F., født paa Folderøen 1766 (døbt 23. 
Novbr. s. A.), f der 18. April 1845, (begr. 28. April), 
ugift. 
/. 4. Edd Marie F., født paa Folderøen 1768 (døbt 20. 
Decbr.), f der l: April 1864. Gift i Jælse 20. Decbr. 
1806 med Gaardbruger Ole Jacobsen, f før 1864. 
.^. 4. Georg Fredrik Christopher F., født paa Folderøen 7. 
Marts 1770 (døbt 13. Marts s. A.), f i Østenvik i 
Sogn 19. Juni 1821 som entled. Major i Bergh. nat. 
Infreg. Gift: 1) 1798 med Elen GuriUa Friis, født 
i Lekanger Prestegjeld i Sogn c. 1770, f 15. Mai 
1799 paa Barselseng efter 11 Maaneders Egteskab, 
Datter af Sogneprest til Lekanger Ole Bernhoft F. og 
Sara Holtermann. 2) i Bergen 11. Novbr. 1804 med 
^nna Catharina Tuchsen, født i Bergen 27. April 1765 
(døbt i Korskirken 28. April s. A.), f 3. JuU 1842, 
Søster af Broderens Hustru. I 2det Egteskab 2 Børn, 
hvis Descendents sees af J. F. Lampes Stamtavle over 
Familien Daae, S. 4 f. 
ih. i. Anna Catharina F., født paa Folderøen 1772 (d. 16. 
Novbr.), t der 27. Oktbr. 1835 (begr. 7. Novbr.), ugift. 
i. 4. Johan Carl de Besche F., født i Bergen 9. Juni 1779 
(døbt i Domk. 15. Juni s. A.), f der s. A. (begr. i 
Domk. 4. Okt. 5. A.), 16 Ug. gi. 
*d. 3. Bernt Christopher F.^ født paa Fuse Prestegaard 1725 (døbt 

12. Februar s. A.), f i yngre Alder før 1750. 
*e. 3. Thomas F., født paa Fuse Prestegaard 19. April 1726 (døbt 
11. April s. A.), f paa Gaarden Landvig i Homedals Preste- 
gjeld 7. Juni 1812 ^begr. 13. Juni) som Gjestgiver og Gaard- 
bruger. Han tog 14. Novbr. 1747 Borgerskab som Skipper 137 

i Bergen (Borgerbogen, S. 194), men opgav senere Søen, da 
han havde tilgiftet sig Land vig Gaard (cfr. dette Tidsskrift, 1. 
Række, VI. S. 120). Gift, vistnok paa Landvig, 1762 med 
Margrethe Krog Kjøbmand, født i Vestre Molands Prestegjeld 1743 
<døbt 19. Februar s. Å.), f paa Landvig 1803 (begr. 7. Novbr. 
s. A.), 61 Åar gi.. Datter af den rige Christen Christensen Kjøb- 
mand og hans 1ste Hustru Karen Arentsdatter von Kampen. 
Deres Børn vare: 

^.4. Æida Maria F., født paa Landvig 1763 (d. 18. August), 
t der 1769 (begr, 18. Mai). 

i. 4. Karen F.^ født paa Landvig 1765 (døbt 21. Aug. s. A.), 
t 18. Januar 1848. Gift med Gapitaine paa Vartpenge 
Thomas Bast Flinthoug, født i Lyngdal 26. Januar 1759 
(døbt i Aa Kirke 2. Marts 1759), f i Christianssand 28. 
Januar 1831, Søn af Sogneprest Berthel Severin F. og 
Anne Bast. 

c 4. Et dødfødt Barn, begr. i Landvig 1765. 

d. 4. Anna Jacobine F., født paa Landvig 1767 (døbt 13. Marts 
s. A.), t der 1773 (begr. 27. Marts) 5 Aar 5 Dage gi. 

^. 4. Maria de Fine F., født paa Landvig 1768 (døbt 20. Mai 
s. A.); t paa Hisøen 1851. Gift i Risør 17. April 1788 
med Skibsfører Peder EUefsen, født i Arendal 1769 (døbt 
17. Marts s. A.), Søn af Kjøbmand Ellef Thomas Hansen 
og Margrethe Pedersdatter. (4 Børn). 

/. 4. Mida Maria F., født paa Landvig 1770 (døbt 3. JuU s. A.), 
t i Risør 28. Decbr. 1821, 47 Aar gi. Gift i Risør 29. 
November 1796 med Grosserer og Skibsreder Bernt Andersen, 
født der 1766 (døbt 22. Decbr. s. A.), f 24. Juli 1826, 
60 Aar gi.. Søn af Kjøbmand i Risør Anders Aslaksen og 
Barbara Halvorsdatter. (10 Børn). 

g, 4. Thomas Christian F,, født paa Landvig 1771 (døbt 5. Decbr. 
s. A.), t ung før 1801. 

-A. 4. Anne Jacobine F., født paa Landvig 1773 (døbt 16. April 
s. A.). Gift i Landvig 15. December 1802 med Skibsfører 
Christen Halvorsen i Risør. 138 

i. 4. Georg Frederik Christopher F., født paa Landvig 1774 
(d. 5. S. eft. Paaske), f ung før 1801. 

k. 4. Cathrine Marie F., født paa Landvig 1776 (døbt 28. 
Septbr. s. Å.), f i Lillesand 11. Septbr. 1856 (begr. i 
V. Moland 18. Septbr. s. Å.). Gift i Landvig 2. August 
1803 med sit Sødskendebam Nicolai Christian Møglestue 
paa Tingsager ved Lillesand; født paa Tingsager 22. 
August 1781 (d. 29. August), f i Lillesand 18. Februar 
1867 (begr. 23. Februar). Søn af Kjøbmand og Skibs- 
rheder Mads M. og Ingeborg Feif Ghristensdatter 
Kjøbmand. (5 Børn). 

/. 4. Arnt F, født paa Landvig 1777 (døbt 3. Januar 1778), 
t efter 1801, Styrmand. 

m. 4. Christiana Sophia, født paa Landvig 1779 (døbt 30. 
Sept. s. A.), begr. der 11. Oktober s. A., 11 D. gi. 

n, 4. Edel Marie F., født paa Land vig i August 1781, t paa 
Tingsager 27. Februar 1855, (begr. 7. Marts). Gift 
i Land vig 21. Sept. 1815 med Hollænderen Skibsmægler 
WUckens. 

f. 3. Birgithe Cathrine F,, født paa Fuse Prestegaard 1727 (døbt 

27. Juli s. A.), confir. i Vikedal Dom. qvasimodo (»: 21. April) 
1743, 16 Aar gi., f i Bergen 12. September 1804 (begr. 
21. Sept. s. A.). Gift i Fane 2. Sept. 1762 med Apotheker 
i Bergen Johan Carl de Besche (cfr. J. W. Flood, Norges 
Apothekere, S. 19). 

g. 3. Søren Christian F,, født paa Fuse Prestegaard 1729 (døbt 

Trefold. Søndag (o: 1. Juni) s. A.), f paa Gaarden Skei i 
Førde 14. Juni 1782 som 3die Major og Chef for Førdeske 
Gomp. af 1ste Bergh. nat. bifreg. Gift: 1) 16. December 
1760 i Vanse Prestegjeld med Benedicte Tyrholm, født paa 
Vanse Prestegaard 10. Febr. 1734 (døbt 13. Februar s. A.)^ 
t i Førde (?) 1774. Datter af Consistorialassessor, Provst 
og Sogneprest til Vanse, Michael T. og Janiche Peders- 
datter Hielm. 2) i Førde c. 1776 med Maren Grøn Lund,, 
født i Førde 1750 (døbt 26. Marts s. A.), f 1807, Datter 
af Sogneprest til Førde Nils L. og Elisabeth Margrethe 139 

Muhlenphort. Major Fasting havde i sit 1ste Egteskab 6 Børn, 

i 2det en Søn og en Datter. 

a.4. Janiche F., født i Vanse 18. Mai 1762 (døbt 23. Mai s. A.), 
t i Throndhjem 2. Februar 1848. Gift med Kjøbmand i 
Ghristianssund, senere i Throndhjem, Gonsul Nicolai Henrik 
Knudtz<mj født i Bredsstedt i Slesvig 13. November 1757, 
t i Throndhjem 26. Marts 1842, Søn af Kjøbmand Nicolai 
K. og 2den Hustru Magdalena Clausen. 

ft.4. Alida Mane F., født i Vanse 7. Marts 1764 (døbt 11. Marts 
s. A.), t der s. A. (begr. 21. Mai s. A.), 9 Ug. gi. 

c. 4. Alida Marie F, født i Vanse 5. April 1765 (døbt 9. April 
s. A.), t i Vikør 16. Mai 1794. Gift 8. Oktober 1783 med 
Sogneprest til Hjelmeland Rasmus Henrik Tonning, født i 
Indviken 4. August 1744, f paa Gaardén Hellesø ved 
Stavanger 14. August 1835, 91 Aar gi. Søn af Land- 
handler Peder T. og Else Cathrine Lund. 

d.4. Caroline Mathilde F, født i Vanse 1766 (døbt 25. Juli 
s. A.), gift 1) med Kjøbmand i Christianssund Hans Kaasbøl 
og 2) med Kjøbmand i Throndhjem Nicolay Petersen Schmith^ 
født i Flensburg 8. April 1750, t i Throndhjem 18. Oktober 
1813. 

e. 4. Michaela F, født i Vanse 14. Juli 1767 (døbt 23. Juli s. A.), 

t i Christianssund 3. Oktober 1841, 75 Aar gi. Gift 5. 
November 1792 med Sogneprest til Kvemes Christopher 
de Besche (cfr. Erlandsen, Biografiske Efterretninger om 
Geistligheden i Throndhjems Stift, S. 465 f.). 

f. 4. Thomas F, født i Vanse 25. Februar 1769 (døbt 6. Marts 

s« A.), t i Christiania 21. November 1841 som entled. Stats- 
raad og Chef for Marinedepartementet. Gift 1805 med 
Johanne Margrethe Hysing, født i Bodø 15. December 1768 
(døbt 20. s. M.), t i Christiania 22. December 1848, Datter 
af Foged i Salten Ahlert Hysing og higer Elisabeth Au- 
gustinusen. 2 Børn. 
a. 5. Christian Jacob F., født paa Høiden af St. Helena 26. 

Juni 1806, t som Indroulleringschef i Arendal 9. April 

1870. Ugift. 140 

b. 5. Elise Benedicte F., født i Christianssand 31. Ok- 

tober 1810, gift i Christiania 10. JuU 1833 med 
Statssekretær Jacob AaU, født paa Næs Jemverk 
i Holts Prestegjeld 26. August 1809, t i Chri- 
stiania 13. Juni 1879, Søn af Jemverkseier Jacob 
Åall og Louise Andrea Stephansen (cfr. W. Lassen, 
Norske Stamtavler, I, S. 21). 
g. 4. Michael Tyrholm F. 

h. 4. Nils Lund F, født i Førde 20. Mai 1776, f Paa 
Tangen (i Drammen) 4. Sept. 1813 som Capitaine 
og Chef for Førdeske Comp. af Bergh. nat. Infreg. 
Gift med Anna Catharina Fliig, døbt i Gjerestad 
Prestegjeld 18. September 1780, Datter af Major 
Søren Jenssøn Flug og Alida Maria Segelcke (der var 
en Sønnedatter af Generalmajor Christian Wilhelm 
Segelcke). 3 Børn: 

a. 5. Mariane F., gift med Lensmand i Sogndal Johan 
Christian Jersin, født 28. December 1802, f paa 
Amble 22. Decbr. 1878, Søn af Birkedommer 
Hans Lem J. og Wencke Cathrine Garmann. U. B. 
b.5. Alida Maria F, født 1809, f ugift i Sogndal 
22. Februar 1838. 

c. o. Nicoline Sophie F., født 1813, f i Bergen 7. Juli 

1845; gift med Hans Arentz Falch, født 22. 
Oktober 1796, f i Bergen. 
i. 4. Severine Benedicte F. 

Gift i Throndhjems Domk. 27. Juli 1810 med Kjøb- 
mand Laurits Tønder Bonsach. 
c. 2. Lyder Montagne F,, født i Bergen 1693, f i Bergen 1739 
(begr. i Nykirken 7. Decbr. s. A.). Han kom først i spansk 
Søtjeneste, drog 1718 til Venedig, hvor han blev Søcapitaine 
og bivaanede Krigen med Tyrken s. A. Tog ved Krigens 
Slutning Afsked og vendte tilbage til Bergen, hvor han 27. 
April 1730 tog Borgerskab som Kjøbmand (cfr. Borger- 
bogen, S. 160). 

Gift i Bergens Domk. (ifølge kgl. Bevilling af 22. Decbr. 141 

1724, uanseet, at de vare hinanden beslægtede i 2det Led)^ 

4. Mai 1725 med sit Sødskendebam Thonia Christine Bredal,, 
født paa Brønø Præstegaard 6. Marts 1706, f i Stavanger- 
27. Juli 1773 (begr. „i den aabne Begrarelse imder Gapitlet*' 

5. Aug. s. A. „med alle Kirkens Klokker, uden Ligtale^)» 
67 Aar gL, Datter af Provst og Sogneprest til Brønø, Peder 
Erikssøn Bredal og 3die Hustru Adelus Thomasdatter Mon- 
tagne (Søster af Mandens Moder). 6 Børn: 

a. 3. Johan F., opkaldt efter Farfaderen, født i Bergen^ 

1726 (døbt i Nykirken 24. Marts s. A.), f, uden Tvivl 

i Bergen. Han blev Student , Gand. theol. 9. Marts 

1748. 

Gift med Johanne Borrd>y. 

b. 3. Peder Christian F., født i Bergen 1727 (døbt i Ny- 

kirken 8. Aug. s. A.), t der 1728 (begr. i Nykirk.. 
3. Febr. s. A.). 

c. 3. Adelus Marie F., født i Bergen 1728 (døbt i Nykirken- 

28. Novbr. s. A.), f. 

d. 3. Edel F, født i Bergen 1730 (døbt i Nykirken 14. Mal 

s. A.), t der 1731 (begr. i Nykirk. 31. Juli s. A.). 

e. 3. Peder Jacob F., født i Bergen 1731 (døbt i Nykirken, 

9. Decbr. s. A.), f i Kjøbenhavn (?) 17. Mai 1799 som. 
Gontreadmiral (afg. 8. Marts 1770, Garde, Efterretn. 
IV, Nr. 550). 

Gift i Bergen 28. April 1778 (viet i Domkirk.> 
med Elisabeth Marie Hysing, født i Salten 1759,. 
t i Kjøbenhavn (?) 15. Januar 1800, en Søster af Stats- 
raad Fastings Hustru. 

f. 3. Thomas Christian F, født i Bergen 1733 (døbt i 

Nykirk. 4. Novbr. s. A.), t der 1734 (begr. i Nykirk.. 
28. Febr. s. A.). 

d. 2. Christine F., født i Bergen c. 169*, f ?• 

Gift med Bedemand i Bergen Hans Storm, født ?, f 1749.. 

e. 2. Edel Marie F, født i Bergen c. 1695, f i Stavanger 1764- 

(begr. 14. Juni s. A.), 69 Aar gi. 142 

'C. 1. Margrethe (Grethe) Fasting, vistnok opkaldt efter Farmoderen, 
født i Bergen c. 1667, f der 1722. 

Gift 1) 1689 i Bergen med Johan Orevej født . . ., 
t i Bergen 1694. 

2) c. 1698 i Bergen med Kjøbmand Gregorius Kobroe, 
født i Kjøbenhavn 1669, f i Bergen 1748. Han tog 
Borgerskab i Bergen 26. Novbr. 1698 (cfr. Borgerbogen, 
S. 127). I Bergens Brand 1702 mistede han sit Hus, 
Pakbod og sin ganske Velferd (cfr. Norske Magasin, IL, 
404). I første Egteskab havde Margrethe F. to Børn og i 
2det Egteskab 4 Sønner og a Døtre. 

4. 1. Claus Fasting, født i Bergen 27. April 1674, f der 19. Juli 
1739 (begr. i Nykirken 3. Aug. s. A.). Borgermester i 
Bergen. 

Gift i Bergen 3. November 1697 med Anna Thormøhlen, 
født 16 . ., t i Bergen 1762 (begr. i Domk. 5. Februar s. A.), 
Datter af Jørgen T. og Gjerthrud Magers. 

<a.-2. Gjerthrud Fasting, opkaldt efter Mormoderen, født i 
Bergen 1699, f der 1772 (begr. i Domkirk. 18. Decbr. 
s. A.). 

Gift i Bergen 3. Novbr. 1717 med Lagmand over 
Bergens Lagdømme Johan Bager, født 16.., f i 
Bergen 1744 (begr. i Domkirken 27. Januar s. A.). 

*. 2. Lydia Cathrine Fasting, opkaldt efter Farfaderen, født 
i Bergen 1701 (døbt i Nykirk. 25. Marts s. A.), f der 
1762 (begr. i Domkirken 1. Sept. s. A.). 

Gift i Bergens Nykirke 16. Decbr. 1727 med 
Stadsphysicus Dr. Johan Ernst Jurck, født 16 . ., \ \ 
Bergen 1747 (begr, i Domkirken 3. Marts s. A.). 

-c. 2. Et Barn begravet i Bergens Nykirke 14. Marts 1702. 

.rf. 2. Georg (Jørgen) Fasting, født i Bergen 3. Decbr. 1702 
(døbt i Nykirk. 6. Decbr. s. A.), f i Odalen i April 
1747 (begr, i Strøms Kirke 2. Mai s. A.). Han blev 
Cand. theol. 22. Juni 1724, personel Capellan til 
Ørskoug paa Sømdmøre 21. Sept. 1728, ordineret i g. 2. Fredrik Fasting, 
Å. 2. Wilhelm Fasting, 143 

Bergen 27. April 1729 og blev 24. Juli 1733 Sogneprest 
iil Odalen. 

Gift: 1) med hvem vides ikke. 
2) i Christiania 5, Sept 1742 (viet i Vor Frelsers Kirke) 
med Bartha Magdalene Coucheran, født i Grans Prestegjeld 

25. Marts 1722 (døbt 27. s. M.), f L December 1776, Datter 
af Oberst Anthon Jacob G. og 1ste Hustru Pernille Gammel- 
gaard (cfr. dette Tidsskrift, 1. Række, VI, S. 37 Noten). 

«. 2. Fredrik FasUng, født i Bergen 1704 (døbt i Nykirk. 25. 

Mai s. A.), t <fer s. A. (begr. i Nykirk. 22. Sept. s. A.). 
/. 2. Elisabeth Maria Fasting, født i Bergen 1705 (døbt i Nykirk. 
13. Juli s. A,), t der 1708 (begr. i Nykirk. 20. J)ecbr. s. A.). 

Tvillinger, f. i Bergen 1706 (døbt i Ny- 
kirk. 10. Oktober s. A.), f d^r unge; for- 
modentlig de Børn, der begr. i Nykirk. 
4, Marts og 14. Marts 1712. 
«. 2. Helene Sophie Fasting, født i Bergen 1708 (døbt i Nykirk. 

26. Febi-uar s. A.); vel det „Barn** der begr. i Nykirk. 
9. Februar 1714. 

i;. 2. Anna Elisabeth Fasting, f, i Bergen 1711 (døbt i Nykirk. 
18. Februar s. A.); maaske den Anna Fasting, der blev 
begravet i Bergens Domkirke 18. Marts 1729. 

i. 2. Nicolaia Maria Fasting, født i Bergen 1713 (døbt i Nykirk. 
25. Mai s, A.), f der 18. September 1782 (begr. i Domkirk. 
25. Sept. s. A.), 71 Aar gi. 

Gift i Bergens Nykirke 8, Februar 1735 med Johan 
GuUich. 

^n,2. Lyder Fasting, født i Bergen 1714 (døbt i Nykirk. 4. De- 
cember s. A.), t i Fane ved Bergen 23. Januar 1763 (begr. 
i Bergens Domkirk. 31. Sept. 1763). Han blev Student 
1730, Gand, theol. 27. April 1733, anden residerende 
Kapellan til Domkirk. i Bergen samt Sognepræst til Askø 
1741, øverste Kapellan til Domkirk. 1746 og Sogneprest 
til Fane 13. Mai 1757. 

Gift i Bergens Nykirke 18. Sept. 1742 med sit Sød- 

skendebam Maria Elisabeth von Krogh, født i Bergen 1716 

11 144 

(døbt i Nykirk. 1. Marts s. A.), t der 1796 (begF. i Dom- 
kirken 21. April s. A.), 80 Aar gi, Datter af Oberst Georg- 
Fredrik von Kr. og 3die Hustru Maria Jørgensdatter Thor- 
møhlen (en Søster af Mandens Moder). & Bøm^ 
a. 3. Claus Lyder F., født i Bergen 1743 (døbt i Dorakirken 
13. Decbr. s. A.), f der 3. November 1827 (begr. 
12. Novbr. s. A.). Han blev Cand. theol. 12. Decbr.. 
1765, var derefter Hører ved Bergens Latinskole og 
senere Klokker til Domkirken. 

Gift i Strudshavn 18. August 1788 med Maria 
Voet, født 17 . ., t i Bergen 16. Januar 1815, 70 Aar 
gi., Enke efter Stephen Andreas Ropke. 
h. 3. Georg Fredrik F, født i Bergen 1745 (døbt i Dom- 
kirken 12. Sept. s. A.), t s. A. (begr. i Domkirkens 
16. Novbr. s. A.), 8 Uger gi. 

c. 3. Georg Fredrik F., født i Bergen 1746 (døbt i Dom- 

kirken 9. December s. A.), f der 1751 (begr. i Dom- 
kirken 18. Febr. s. A.), 4 Aar gi. 

d. 3. Maria Elisabeth F., født i Bergen 1748 (døbt i Dom- 

kirken 12. Juli s. A.), t der s. A. (begr. i Domkirkem 
26. Juli s. A.), 14 Dage gi. 

e. 3. En Søn, begr. i Bergens Domkirke 18. Juni 1756^ 

4 Aar gi 

f. 3. Lyder WUhelm F., født 1754, f i Bergen sindssvag 

16. Februar 1801 (begr. i Domkirk. 23. Februar s. A.),. 
41 Aar gi. 
n.± Frednk FasUng, født i Bergen 19. Juli 1718 (døbt i Ny- 
kirk. 22. Juli s. A.), t der 1. Juni 1769 (begr. i NykirL. 
8. Juni s. A.). Han blev Student 1736, blev persL Kapellan 
til Bergens Korskirk. 19. Juli 1743, nederste Kapellan ved 
Nykirken 1748, øverste Kapellan sammesteds 2. Oktober 
1750, og 1769 Sogneprest til Nykirken. 

Gift i Bergens Nykirke 10. December 1743 med Ger- 
hardine GUllich, født i Bei^en 1715, f der 16. November 
1770, Datter af Kjøbmand Johan G. og 1ste Hustru Hen- 
rikke Liibech. 2 Børn: 145 

a. 3. Claus Fredrik F., født i Bergen 1746 (døbt 1 

Korskirk. 2. November s. Å.), f der 24. De- 
cember 1791 (begr. i Domkirken 2. Januar 1792), 
45 Aar gi. Han blev Student 1762, opholdt sig 
10 Aar ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han 
studerede Lovkyndighed og hvor han tog 3 Ex- 
aminer. I 1771 og 1772 var han Volontær i 
Rentekammerets Arkivkontor og skal i nogle 
Aar have været Secretær ved Tallotteriet i Kjø- 
benhavn, hvilket han dog ikke nævner noget om 
i sin Ansøgning af 29. Juni 1782, da han for- 
gjæves søgte at blive Overfiskeveier i Bergen. 
1783 blev han Raadmand sammesteds. Han var 
en smagfuld, satirisk Forfatter og en af Grund- 
læggerne af det norske Selskab i Bergen. 

b. 3. Johan GiiUich F., født i Bergen 1748 (døbt i 

Korskirken 23. Februar s. A.), f der s. A. (begr* 

i Nykirken 13. Juni s. A.). 
o. 2. Christian Fasting, født i Bergeh 1720 (døbt i Ny- 
kirken 3. Mai s. A.), f der 1721 (begr. i Nykirken 
17. Marts s. A.). 
e. 1. Lyder Lyder sen Fasting y opkaldt efter Faderen, født i Bergen 
c. 1676, t der 1759 (begr. i Domkirken 26. Juni s. A.). 
Han tog Borgerskab i Bergen 16. Oktober 1699. Gift (var 
det 1700) med Cathrine Johanne Oeelmuyden, født i Bergen 
1678, t der 1744 (begr. i Domkirken 19. Novbr. s. A.), 
56 Aar gi., Datter af Stadshauptmand og Kjøbmand i 
Bergen Geert Adriansen G. og Karen Pedersdatter Montagne. 
Ifølge den af F. Geelmuyden 1821 forfattede, temmelig ufuld- 
stændige og mindre paalidelige Stamtavle over Familien 
GeelmUyden, der haves i Manuskript i Rigsarchivet,. skal 
Lyder Fasting have havt 3 Døtre, af hvilke dog Forfatteren 
kun kjender den ene af Navn. At han imidlertid maa have 
havt mange flere Børn, kan formentlig sluttes deraf, at 
hans yngste Datter først er født i Bergen 1719, medens 

Lyder Fasting, som nævnt, allerede var gift med Cathrine 

11* 146 

Johanne Geelmuyden i Aaret 1700. Da Forfatteren af Stam- 
tavlen over Familien Geelmuyden ikke kan have været synderlig 
vel underrettet om Lyder Fastings Descendents, kan man vistnok 
uden Betænkelighed opføre følgende Personer af Navnet Fasting, 
som Børn af ham. 

a. 2. Geert Fasting , opkaldt efter Morfaderen, født i Bergen 

c. 1700, t der 1738 (begr. i Domkirken 27. November 
s. A.). Fiskevrager. 

Gift 1) i Bergens Nykirke 22. Januar 1723 med Bir- 
gitte Andersdatter, f der 1728 (begr. i Nykirk. 27. Mai 
1728. 2) i Bergens Nykirke 3. April 1729 med Anna 
Nilsdatter, 

a. 3. Anders Fasting, født i Bergen 1723 (døbt i Nykirk. 

26. Sept. s. A.), t der 1786 (begr. i Domkirken 3. 
Februar s. A.), 63 Aar gi. Matros. 

Gift i Bergens Nykirke 17. Februar 1750 med 
Maren Pedersdatter , f i Bergen 1750 (begr. i Nykirk. 
13. Novbr. s. A.). 

b. 3. Jan Fasting, født i Bergen 1725 (døbt i Nykirk. 

30. Sept. s. A.), t ? 

c. 3. Hans Fasting, født i Bergen 1727 (døbt i Nykirk. 

13. Januar s. A.). — Fra ham nedstammer den 
danske Gren af Familien Fasting; at han nemlig 
er identisk med Kobbersmeden i Randers, flyder for- 
mentlig tilstrækkeligt deraf, at der ikke findes nogen 
anden Hans Fasting, der paa den nævnte Tid er døbt 
i Bergen. 

b. 2. Karen Fasting, opkaldt efter Mormoderen, født i Bergen 

1702, t der 1779 (begr. i Domkirken 16. Marts s. A.), 
77 Aar gi. Ugift. Som hendes Arving meldte sig (Søsteren) 
Lydia Fasting. 

c. 2. Maria Fasting, født i Bergen c. 1704, f der 1745 (begr. i 

Domk. 21. April s. A.). 

Gift c. 1723 med Kjøbmand Otto Smith, født i Bergen 
12 Juni 1698, f der 1739 (begr. i Domkirken 28. April 147 

s. A.), Søn af Borgermester Christen Henningsen S. og 
Anna Hansdatter Ruus. 4 Børn. 

/. 2. Alida Catharina Fasting, født i Bergen c. 1706, f der 1759 
(begr. i Domkirken 3. Juli s. A.). Ugift. 

g. 2. Lydia Catharina Fasting, født i Bergen 1719 (døbt i Dom- 
kirken 29. December s. A.), f der 1779 (begr. i Domkirken 
14. September s. A.). 60 Aar gi. Ugift. Om Familien Berings Adelskab. 

Åf o. F. Bricka. J_^a Pastor H. F. Rørdam 1879 udgav sine Efterretninger om 
den kongl. Historiograf Vitus Bering, meddelte han deri — efter 
en bekræftet Afskrift af 1690 — det latinske Diplom, hvorved 
Christian V 7. Juni 1671 ophøjede Vitus Bering i Adelstanden, 
og han gjorde tillige opmærksom paa det forunderlige i, at til 
Trods for denne Akt, der jo ogsaa omfattede Berings Børn og 
Afkom, blev hans Datter Vita nobiliteret ved et Patent af 
28. Januar 1678^). Hertil knyttede daværende Arkivassistent 
Fr. Krarup en Del kritiske Bemærkninger, hvori han udførligere 
dvælede ved Adelsbrevet af 1671*). Dels fremhævede han, at 
medens det ikke er indført i de officielle Nobilitationsbøger, er 
det optaget i de af det tyske Kancelli førte Protokoller, der 
kaldes „Patenta**; dels oplyste han, at det her ikke er ind- 
ført med en Haand, som ellers forekommer i dette Bind af 
de nævnte Kopibøger, men med en Haandskrift, som i disse 
først viser sig senere, ved Aaret 1690, og at det ikke heller er 
kommet ganske paa sin rette kronologiske Plads, men er blevet 
indskrevet paa et tilfældig aabent Sted. Med andre Ord: der 
er god Grund til at blive noget mistænksom overfor Diplomet ^) Hist. Tidsskrift 5. R. I. 78 f., 109. 
») Hist. Tidsskrift 5. R. I. 642 fif. 148 

og søge at komme paa Spor efter, hvorledes det egentlig hænger 
sammen med det. En Forklaring haves fra Begyndelsen af inde- 
værende Aarhmidrede, idet nemlig Vedel Simonsen har fortalt 
Benzon, at Vitus Berings Søn omtr. 1690 søgte om at faa et 
paa Faderens Navn lydende Adelspatent, da han stod i Begreb 
med at ægte en adelig Dame, og at dette bevilgedes. At denne 
Beretning, som blev fremdragen af Hr. Krarup (S. 644), men 
som dog maatte modtages med en vis Varlighed, giver den rette 
Forklaring, ville de nedenfor meddelte Aktstykker bevise. Man 
har aabenbart tidligere kjendt dem, siden Klevenfeldt kortelig 
refererer deres Indhold, men naar det efter ham hedder, at Frederik 
Berings Ansøgning førte til en ny Udfærdigelse af det Faderen 
tildelte Adelsdiplom i), er Forholdet blevet misforstaaet. 

Efter Originalerne i Rigsarkivet meddeles nu her de to An- 
søgninger fra Vitus Berings Søn Frederik Bering. 

1. 
Allemaadigste Arflfue Herre og Konge. 

Saasom ieg en Tid lang hafuer opholdet mig til Strassburg 
og mig sammesteds engagered udj een af de fomemmiste Fa- 
milier af Adel og ved hendis Venners Intercession er blefven 
tilsagt Ståttmesters Charge, naar ieg sielf kunde producere nogen 
Bevislighed om min egen Noblesse, eflfter som bemte Charge ey 
maa betiænis af nogen, som iche er noble af Extraction, huil- 
ched ieg og hafver belofued at schuUe schaffe, eflfter som ieg iche 
viste eller tengte andet, end at min sal: Fader io var nobiliterit 
af Keyseren udj de Aaringer, da hånd reyste, men som ieg nu 
er hidkommen for at søge derom iblant hans Papirer og Docu- 
menter, fornemmer ieg vel sligt at hafue vered hannem anbudet, 
men hånd for sine Aarsager ey derimod maae hafve kundet 
tage, thj beder ieg allerunderdanigst, at Eders kongl: Maytt: 
ville beviise mig den høye kongl: Naade og til mhi Velfærds 
Fuldbringelse allemaadigst forunde mig it Nobilitations Breff O Rørdam, anf. St. S. 110. 149 

paa min sal: Fader^ som kunde dateris nogle Åar for hans Død. 
Jeg schal til min Døds Dag allerunderdanigst beflitte mig paa 
alt det, som eflfter min allerunderdanigste Pligt kand vere til 
min allemaadigste Herris og Kongis Tieniste, som den, der med 
Lifif og Bloed lefver og døer 

Eders kongl: Maytt: 
Arflfue og troe Tjenere 

Friderich Bering. 2. 

Allemaadigste Konge og Herre. 

For den mig ved Hr: Ober Secreterer von Jessen tilsagde 
«tore kongl: Naade tacher ieg udj allerdybeste Underdanighed og 
lanscher inted høyere, end at Leiligheden mig maatte gifiiis deiine 
Eders- kongl: Mayts: mig allernaadigst beteede Mildhed med Liff 
•og Blod at kunde aftiene. Men, allemaadigste Konge og Herre, 
5om minReyse mig meged hart presserer, og ieg endelig til en 
^s Tid, som er inden Septembr: Maanatz Udgang, maa vere 
"udj Strassburg igien, saa fremt ieg iche vil giøre mig^ sielf alting 
forlustig, og jeg befrøgter, at Expeditionen ey saa hastig for- 
medelst andre vigtigere Forretninger schulde kunde paafølge, 
nnderstaaer ieg mig atter igien denne min allerunderdanigste 
Supplication for Eders kongl: Mayts: Føeder at nedlegge med 
allerunderdanigste Bøn og Begiering, at Eders kongl: Mayt: af sær 
og synderlig kongl: Naade endnu allernaadigst ville lege denne 
kongl: Velgieming til den forige og allemaadigst bevilge og til- 
lade, at Hr: Ober Secreterer von Jessen maatte gifve og med- 
deelemig under Eders kongl: Mayts: Cantzelie Zeigl en Attest, 
at slig Naade var min sal: Fader (som ofuer heele Europa for- 
medelst sine berømmelige Skriflfter hafver vered bekient) paa 
Eders kongl: Mayts: Salvings Dag, da en eller anden Naade til 
atschillige blef uddelt-, vederfaren, og at den mig allemaadigste 
belovede Expedition siden af min Broder, som er her udj Eders 
kongl: Mayts: Tieniste Gapitaine, allerunderdanigst maatte affor- 
dris. Jeg vil herpaa udj allerdybbeste Underdanighed forvarte 150 

Eders kongl: Mayts: allemaadigst Bønhøring, som til sidste Aande- 
dret effler allerunderdanigste Skyldighed forWiffuer, 

allemaadigste Konge og H^re, 

Eders kongl: Mayts: 
allerunderdanigste troe pligtschyldigste 
og med Liflf og Blod forbundne Undersaat og Tienere 

F. Bering. 

Dette haffuer wie Nådigst bewilget. 

Christian. Cop. d. 30. Sept. 1690^). 

Koncepten til Diplomet med Rettelser findes -ogsaa i Rigs- 
arkivet. Over Begyndelsen af den er skrevet: „EBervon ist aufif 
Ihr Mat. speciel befehl dem jungen M. Bering eine copie unter 
dem konigl. Secret ertheilet worden d. 2. octobr. 1690.** Det 
er denne her nævnte Kopi, som er bleven oflfentliggjort af 
Pastor Rørdam efter en Afskrift* Selve det originale, paa Perga-. 
ment udfærdigede Diplom haves endnu — ell«* havdes i hvert 
Fald for en Snes Aar siden 2). 

Spørgsmaalet -om Vitus Berings Adelskab er hermed klaret : 
i levende Live har han ikke været adelig, men over 15 Aar 
efter hans Død har Ophøjelsen fundet Sted. Det er ikke uden 
Sidestykker, .at afdøde ere blevne adlede, saaledes f. Ex. 1731 
den 1680 afdøde berømte Thomas Bartholin*). Men ét er aaben- 
lyst at hædre en Mand i hans Grav til Fordel for hans Efter- 
kommere, et andet at give det Skin af, at Udmærkelsen er sket„ 
medens Manden levede, og selv paa en Tid, da Antedateringer ^) Kongens Resolution og Underskrift ere egenhændige, ikke derimod det 
tilføjede Datum, som skriver sig fra Jessens Haand. 

») Rørdam, anf. St. S. 79. Personalhist. Tidsskr. V. 191. 

*) Det hedder sig, at den hekjendte hentemester Henrik MiSOlers Hustru 
Sofie Hansdatter 1674, 5 Aar efter sin Død^ bley adlet med Navnet Rosen- 
stjerne (Adelslex.; Saml. til jydsk Hist og Topogr. IV. 54); Brevet af 
1674 er imidlertid intet Adelsbrev, men giver hende blot et Vaaben. Hen- 
sigten med det har tydelig nok været, at Børnene skulde kunne møde baade 
med et fædrene og et mødrene Vaaben. Bireh^od (Dagbøger S. 123) siger,, 
at hun først 1692 ved Mandens Død blev kaldt Rosenstjeme. Har ban 
Ret heri, maa Brevet af 1674 altsaa være blevet antedateret; i det om- 
tales hun som j|Fm Sofie med Tilnavn Rosenstjeme*'. 151 

saa at sige hørte til Dagens Orden, undres man over^ at Re- 
geringen af Føjelighed overfor , en Ansøger er- gaaet saa vidt i 
at ville skjule det sande Forhold. 

Ved Gjennemlæsningen af Diplomet vil dæ- Tvivl let kunne* 
indfinde sig, om dette nu ogsaa virkelig er et Adelsbrev. Naar 
man har lagt Mærke til, at Christian V i en* vis Tid af sini 
Regering hyppig udstedte Vaabenbreve, forskjellige- fra Adels- 
brevene deri, at de skjænkede ét arveligt Vaaben, men ikke- 
Adelsrettigheder, vil Begyndelsen af det Beringske Diplom paa- 
faldende minde orii disse Vaabenbreve, der netop ogsaa begynde^ 
med at skildre det Vaaben, der indrømmes vedkommende. Slut- 
ningen lyder imidlertid ganske anderledes, idet Bering og hans^ 
Descendenter for bestandig faa Andel i dte- Forrettigheder, som 
Rigernes indfødte Adel nyder eller i Fremtiden vil komme til 
at nyde, og hin Tvivl maa derfor afvises, saa meget mere, som 
Diplomets Betydning udtrykkelig er angivet paa det ovenfor 
nævnte Udkast som „Adels brieflf fur VitumiBehring*'*.. Det vilde- 
for øvrigt være i højeste Grad ønskeligt, om Forholdet mellem 
Christian V*s Adelsbreve og Vaabenbreve- maatte blive under- 
kastet en indgaaende Drøftelse. 

Medens Udgiverne af Adelslexifconnet ellers ikke have været 
særdeles nøjeregnende, men medtaget adsMllige Slægter og Per- 
soner, hvis Adkomst er mer end tvivlsom.,^ have de stillet sig- 
afvisende overfor Beringemes Adelskab^). Dette Standpunkt kan 
ikke længer hævdes. Det er muligt, at der uventet en skjønne 
Dag kan fremlægges ^genealogiske Beviser for, at der i Udlandet 
endnu existerer mandlige Efterkouwnere af Vitus Bering, og^ 
at saaledes vor nulevende Adel forøges med en hidtil overset 
Slægt; ja, denne Mulighed kan ogsaa komme andetsteds fra end 
fra vort sydlige Naboland, da det vides, at Vitus Berings Sønne- 
søn Vitus, der døde 1758 i Norge, efterlod sig: flere Børn 2). 
Paa denne genealogiske Undersøgelse skal dog her ikke gaas ind.. ') Krarup, anf. St. S. 643. 

') Rørdam, anf. St. S. 113. Personalhist. Tidsskr. VI. 101;. 2. R. I. 131. 152 Et Brev fra Henrik Stampe. 

Meddelt af A. ThiflOt. JL Fortalen til Danmarks Adels Aarbog for 1889 har jeg gjort 
Hede for, paa hvilket upaalideligt Grundlag den Paastand hviler, 
at den nulevende friherrelige og borgerlige Slægt Stampe ned- 
stammer fra en af de gamle danske eUer ^den norske" Adels- 
slægt af dette Navn. Her skal meddeles et ganske interessant 
Bidrag til denne Saga, nemlig et Brev fra den bekjendte Henrik 
Stampe til hans Fætter, Landsdommer Thestrup, vistnok skrevet 
som Svar paa en Lykønskning fra denne i Anledning af det 
Stampe under 4. Mai 1759 meddelte „Stadfæstelses- og For- 
jnyelsespatent^ paa hans „gamle Ader. 

Det er Skade, at Stampe ikke her opgiver nøiere, hvor han 
har seet sin 'Farfaders Farfaders Farfaders Signet; det kunde 
være høist ønskeligt derigjennem at have faaet constateret, at 
denne Mand, „Borgermester i Nyborg Jesper Sørensen Stampe% 
virkelig har existeret. Desværre giver Brevet ligesaa lidt som 
Akterne ved Patentet af 1759 Oplysning om, hvorved det gamle 
-Adelskab „er nøyagtig beviist". Derimod faaer min i oven- 
nævnte Fortale udtalte Formodning om, at Bevislighederne, i 
hvilke de end have været, neppe vilde være blevne tagne for 
rgyldige selv af en saa kritikløs Autoritet som Danske Gancellie, 
hvis ikke et af dettes mest fremragende Medlemmer, nemlig Hen- 
rik Stampe selv, i Forveien havde været overbevist om deres 
Fuldkommenhed, her en ret overraskende Gommentar ved Slut- 
ningsudtalelsen i Stampes Brev om, hvorledes han og Bartholin 
vare eneraadende i Cancelliet. 

Skulde den nulevende Slægt mod al Forventning see sig 
istand til at producere det nøiagtige Bevis for Slægtens gamle 
Adel, kunde der være Tale om at slutte sig til Henrik Stampes 
i Brevet udtalte Anskuelse om, at Adelsskabets Fornyelse ogsaa 
ikom hans Brødre og deres Afkom (hvorfor ikke den §emere 
Slægt?) tilgode; i modsat Fald er den selvfølgelig betydningsløs. 153 

Brevet, der findes vedlagt Thestrups haandskrevne Exem- 
plai- af Pontoppidans Theatr. Nobil. Dan. (Gen. her. Selsk. 6e- 
neralia 4^, 85), giver forøvrigt ogsaa et lille Bidrag til Oplys- 
ning om Klevenfeldts andetsteds fra kjendte, ikke altfor elsk- 
værdige Personlighed. 

Velædle og Velbr- Hr. Lands Dommer. 

Høystærede Hr. Fætter. 

Hr. Fætters meget ærede af 31 May har jeg rigtig erholdet 
og takker for hans velmeente Gratulation. Jeg burde først 
takket ham for hans Kierlighed i at communicere mig, hvad 
han den Sag angaaende hafde antegnet. Jeg fant ikke den 
samme Oprigtighed hos Andre, sær hos Justitz R. Klevenfeldt, 
som for 19 Åar siden sagde mig, at jeg var af en gi. adelig 
Familie, og at han var i Stand til at beviise det; NB. jeg var 
den Tiid Student og han Secreterer. Efter at jeg var kommen 
i Høyeste Rett, har jeg tvende Gange taldt til ham derom, han 
har og lovet det, men paa en Maade, hvoraf jeg kunde slutte, 
at han ey villde holde det. Da jeg nu hafde faaet Patentet, 
thi før vidste han intet deraf, blev han meget ærgerlig, har dog 
siden paastaaet, at det alleene kom deraf, at jeg ikke hafde 
meere Fortroelighed til ham. Langebek har jeg kuns eengang 
taldt til derom, og det er vist nok, at den Tiid hafde han ikke 
Leilighed, men jeg vidste og, at han ikke giorde det uden først 
at consulere Hielmstierne og have hans Consens. Jeg er kom- 
men efter, at min Farfaders Farfaders Farfader, Borgemester 
Jesper Sørensen Stampe i Nyborg, har i sit Zignete ført en 
Hiortefoed med en Piil igjennem, men veed ikke, om han paa 
Hielmen har ført 3 Piile eller 2 Veszel Horn. Hr. Gram troede, 
at han var en Søn af Søren Stampe, som fuldte med Kong 
C. 2den, og det har han engang sagt, da Gehejme Raad Thott 
hørte derpaa. Det blev mig i Vinter proponeret at lade mig 
nobilitere. Jeg svarte ved et Pro Memoria, at jeg ikke kunde, 
5om jeg var af en gammel adelig Familie, men da samme var 
kommen tilbage, villde jeg ansee det som en kongl. Naade, om 154 

Hans Mayst. vilide forunde mig et Fornyelses og Stadfæstelsen 
Patent, endten med det samme Vaaben, mine Forfædre hafde 
haft, eller med nogen Forbedring derudi. Dette blev simpliciter 
accorderet, og da Kongen villde have Vaabenet forbedret, be- 
holdte jeg mit gamle Vaaben som Hierteskiold, tog Muuren af 
de andre Stampers Vaaben (hvoraf een af mine Forfædre skal 
have været paa Møderne) til første og fierde Qvarteer, hvorpaa 
Kongen gaf mig en forgyldt Løve i blaat Feldt til andet og 3die 
Qvarteer. Patentet er gandske honorable og af en ældgammel 
adelig Familie, — da saadant er nøyagtig beviist etc; i Følge 
deraf ere mine Brødre liigesaavel Adel som jeg, skiøndt de 
ikke uden Tilladelse kunne føre det samme Vaaben, som jeg nu 
maae føre^). Her haver Ingen faaet Fornyelses og Confirma- 
tions Patent siden Tordenstieme i Kong Friderich den Fierdes 
Tiid. Jeg hafde selv troet, at Mundthe af Morgenstierne hafde 
faaet det, men det var Radomontade, han lod indføre i Åvii- 
seme. Han fik et simple Nobilitations Patent, hvorudi den Ex- 
pression dog var indført: Respectu simul hgibito clarissimæ 
illius gentis, qvoad patemum ex Austria, qvoad matemum ex 
Suecia oriundæ. 

Det er vel, Madme. Frølund har faaet de 16 Rdl. Jeg har 
for 14 Dage siden leveret Frue Micheelsen dem, som har lovet 
at remittere dem. 

Det var vel best, at Rittmester Thestrup endnu biede noget,, 
inden han tenterede at kiøbe Gompagnie ved Land Militien; thi 
det kommer mig for, at han selv ey endnu rett veed, hvad haa 
vil være. 

Avancements i Civile Etaten ere rare og glemmes snart 
reendt. Imidlertiid holder jeg for, at Hr. Fætter endelig raaae 
mælde sig ved en Skrivelse til Gr. Holst et Moltke, og det i 
Anledning af tvende Ting, som nyelig ere arriverede, nemlig 
1) Etats Raad Ahrenstorff (hvilket vel allereede er bekiendt) er 
bleven fierde Lands Dommer i Jylland og tilliige Gonferentz. *) ,i Følge deraf .... maa føre" er en senere Tilføielse i Marginen af 
Brevet. 155 

Raad, man bør da ey vel nægte den 3die at blive Justitz Raad; 
-2), som ey endnu maae være bekiendt, med sidste Post kom 
Ordre, at virkelig Justitz Raads Bestalling skuUde opsættes for 
Lands Dommer von der Maase, som er 5te Lands Dommer i 
Fyen. 3die Lands Dommer i Jylland bør aldtsaa paastaae det 
samme. Det med v. d. Maase har nok Numsens Familie giort, 
som er temmelig formaaende. Ratio sub fide silentii: Gr. Knu- 
thes ælste Søn skal have Gr. Moltk. yngste Datter. 

Der blev kuns den eene Lands Dommer i Jylland. Jeg 
veed ikke, naar der bliver en anden. Competenterne ere: As- 
sessor Lugge, Lichtenberg, Leth paa Waasøe^), ni fallor. Hvass 
paa Twies Kloster (som ikke blev den sletteste) etc. Hauch 
giorde sig engang Umage for Herredsfog. Høyer. Lewetzow 
proponerede engang Jens Brøndlund paa Nørre Elkier. 

Etatz Raad Bartholin og jeg ere stoore Folk, saa længe 
det varer. Vi holde alleene Cancellie-CoUegium, og vi have 
Ordre i visze Tilfælde, som meget maatte pressere, at expedere 
de Breve og Ordres under vore Hænder, som ellers expederes 
under Gehejme Raadens Haand. Hafde vi tilliige Lov at expe- 
dere nogle Bestallinger og uddeele nogle Caracterer, skuUde vore 
gode Venner ikke blive forglemdte. Min Sviigerfader og Kone 
bede tilliige med mig, at vores Hilsen maae formeldes min lille 
søde Gousine. De længes alle efter at see hende engang igien i 
Kiøbenhavn. Hr. Fætter er og hilset fra dem, saavelsom hans 

tienstskyldigste Tienere 

H. Stampe. 
Khavn. den Ilte Juni 1759. 

Udskrift: A MonsieuT 

Monsr. de Thestrup 
Juge Provincial de Jutlande & Assesseur å la Cour du Chateau 

et Secretaire å la Chancellerie 

å 
fo. Hadersleb. Wiborg. ^) Skal vel være Vosborg. 156 Kisteindskrifter. II. Oberst Peter Bernhard yon Wolffirath. 

Meddelt af Løjtnant, Skolebestyrer H. Basnmssen. 
Noterne af H. W. Harboo. 

JLlLer under gjemmes det, som ey endAu er herliggjort og 
forklaret af den i live høy: welbaame Herre men nu hos gud 
salige Hr. Peter Bernhard von Wolffrath^ Fordum Hans Kongl: 
majstæts velbestalter Obrist af Cavalleriet, og Herre til Nordschou 
i Fyhn. Hans liv var en Kjæde af guds store og forunderlige 
Forsiun. Han saae denne verdens Lius Ao 1699 d. 25 Mart i 
Rostoch udi Mechlenborg. Det behagede den Høyeste at føre 
ham i hans Ungdom til Danemark, hvor han efter sammes 
Raad indgik Ao 1721 en kierlig ægtepagt med den Fordum 
Høy welbaame Frøichen Frøich: Cathrina Gottliebe von LuUichau, 
som blev ham, da Han havde med Hende avlet 1 Datter efter 
1 Aars kierh'g Samling ved den ukjerlige Skilsmisse tillige med 
samme Datter berøvet. Himlens Forsorg førte ham derpaa. 
Ao 1729 anden gang i Ægteskab med den Fordum Høy wel- 
baame Frøichen Frøich: Lovise de Ochsen, med Hende Han i et 
ægteskab af 14 aar blev velsignet med 2de Sønner og 4re Døttre,. 
hvoraf 1 Søn og 2de Døttere med Deres Frue moder omfauner 
Deres Fader i ævigheden, men 1 Søn og 2de Døttere begræder 
en saa uskatterlig Faders store Tab. Endelig behagede det 
guds viise Forsiun Ao 1754. at stifte ægte Forening imellem 
Ham og Hans Høy bedrøvede Efterladte Frue Høy welbaarne Frue 
Frue Christiana Margaretha de Schmidt nee de Brochelmmann 
med Hende Han har levet i et Lyksaligt, men desværre ald for 
kort ægteskab af 5 aar og 6 Maaneder, da Hun i Ham maae 
saune, en saa ulignelig Mage. Han var af den viise skabere 
begavet med store sinds gaver, Han besad mange rare Dyder, 
Hans uforfalskede guds Frygt gjorde ham behagelig hos sin 
gud, 40 Aars Tjeneste vidner om hans Troeskab mod hans 
Konge, Hans ubedragelige Kierlighed mod Hans Frue, Hans 
synderlige Ømhed mod Hans Bøm, Hans Oprigtighed og Be- 157 

standighed mod hans venner, Hans æddmodighed m©d Han& 
Fiender, Hans belevenhed og venlighed i Hans omgang, Hans 
Reedelighed og ærlighed mod alle gjorde ham elsket øg afholdt 
i Live hos Brave gemytter, men mod Døden kunde det iche* 
giælde. Hans Lives Lius udsluktes derfore Ao 1759 d. 25 Dec. 
Da hånd hafde levet 59 aar og nie Maaneder. Han begegnede* 
med stor friemodighed sin sidste Fiende og overgav gud sin 
Sjæl, Jorden sit Legeme og verden sit Eftermæle. 

Saa skal Retfærdighed endog i graven grønnes, 
til den omsider skal med ævig ære lønnes. 

Pladen, der er opgravet paa en fynsk Landbykirkegaard! (formodentlige 
Gjestelev), er falbudt Meddeleren af en Opkjøber. 

P. B. V. Wolffrath blev ^7^ 1720 Komet ved 2. (fra 1)748 1.) Jydske^ 
Rytter Reg., 7« 1727 Løjtnant, ^7^ 1736 kar. og "/g 1737 virkl. Ritmester, 
'Vs 1743 Generaladjutantltnt. ved Armeen i Norge (der var mobiliseret, i An- 
ledning af det svenske Tronfølgerspørgsmaal), 79 1747 Major, ^/^ 1752 Afsked,. 
**/g 1758 Obersts Kar. •— Nordskov (i Gjestelev Sogn) kjøbte han af General 
Henr. Bjelke Kaas^). — Af hans 3 Hustruer var 1) Datter af Generalløjtnt. 
Hans Helmuth Luttichau, 2) af Biskop Dr. Joh. Ochsen og 3) af Generabnajor 
Georg Anton Brockelmann (der 1733 fra Oberstløjtnant ved 2. Jydske Rytter 
Reg. blev Oberst for 1. SøndenQeldske Drag. Reg.)*). — Af Børnene levede- 
1748 følgende 5: Johan Dietrich, Hans Helmuth ^ Anna Cathrine, Didriea 
Johanne og Margrethe Elisabeth; Faderen garnisonerede da i Holbæk. — Af 
disse blev Johan Dietrich ^7? 1759 Kornet og "/e 1764 Sekondltnt. vedi 
3. jydske Rytter Reg., men døde kort før ^Vj 1766. — Anna Cathrine^ 
f. "/a 1740, t 'Ve 1774, blev 1767 gift med Adam Mogens Lilttichau til 
Nordskov, f. 'Via ^742 f ^Va 1807, Kammerherre, Kæmmerer ved Øresunds: 
Toldkammer, Hvid Ridder, gift 2° med Henrikke Marie Magdalene Bredahl,, 
tl811»). 

En Jacob Dietrich v, JVolffrath blev 'Vs 1725 Sekltnt. v. Oldenb. gev. 
Reg., 'Ve 1728 Prmltnt., V^ 1746 kar. og ^/, 1755 virkl. Kapt., ''A 1757 
kar. Major, ^y^^ 1759 Afsked. Gift i Oldenborg "Ai 1734 med Dorothea 
Christine Ernestine t\ Stochen, Datter af Regjeringsraad og Landfoged r 
Oldenborg Frd. Georg v. S. og Margr. Hedvig Lente. P. B. og J. D. v. Wol- 
fradt førte nøiagtig samme Vaaben, nemlig i Skjoldet en Ulv springende foran 
et Træ, paa Hjebnen en halv Ulv *). En Berndt Wulfrath (Wolfradt), Raads- 
herre i Stralsund, f. 1600, f 1660, fik derimod, da han 1647 blev svensk 
Adelsmand, følgende Vaaben: Skjoldet delt, 1. Felt skaktavlet af Rødt og Guld, 
2. Felt Rødt, hvori en oprejst, naturlig Ulv med et Guldhjul imellem For- 
poterne. De to nævnte Officerer findes heller ikke i Anreps Tavle over 
Raadsherrens Afkom og tilhøre vel derfor en anden Linie af Slægten, ') Trap, Danmark, (2. Udg.) IV, 266. 

^) Benzons Stamt.; Personalhist. Tidsskr. 2 R. IV, 33; Alm. Enkekasse. 

") Personalhist. Tidsskr. IV, 169. Krigskano., kgl. Resol. 1766 ^7^- Benzon. 

*) Alm. Enkekasse; Lengnicks Stamt. v. St5cken. 158 

•der skal stamme fra den »nederlandske Provinds Over-Yssel. Muligen ere de 
Sønner af meklenborgsk Ælaad Dietrich Samuel TF., hvis Datter Cathrine 
Margrethe f. 1697, t 4770 var gift 1) med Niclas v. Baumann, 2) med Henrik 
Herman v. Bom, svensk Kaptejn ^). m. Fra det BSrnholdtske Kapel i Skien. 

Meddelt af Adjunkt Jonas Hanssen. 

Eflerstaaende 8 Indskrifter ere fundne ved Nedrivningen af Skiens Kirkes 
IRuiner efter Branden 1886. Pladerne vare i høi Grad medtagne af Tiden, 
rsaa at det kun ved Anvendelse af Syrer var muligt at gjøre Skriften læselig. 

1. Margretbe Stockfleth, gift Bårnholdt, t 1685. 

Hic condita est I nobilissima | Margareta Stochflet | nata anno 
1642 I patre | episcopo Asloens: Heningio Stochflet | nupta anno 
1665 I præsidi Marco Bæmholt ] flda conjvx | undecim liberorum 
•cara mater |'qvæ | vi tam | sicuti pie transegit | sic placide clausit 
•anno 1685 6 Decembris ] vixit in terris | annos 43 | vivat in coelis 
an ætemum. J. Præsident Marcus Bårnholdt, f 1695. re- istam I qvam vivens sibi optavit moriens hic invenit 
♦qvietem | vir | Ndbilissimus, Amplissimus, Gonsultissimus et Doc- 
itissimus | Dn. Marcus Barnholt Gasp. fil.^) | olim | urbis Scheene 
Consul, Ejusdemqve Provinciæ Præses per 32 annos | Dignissimus 
Justissimus | simulac | In Regio Supremi luris, apud Norvegos col- 
legio I Assessor per 13 annos | Eminentissimus | Natus Scheene 
A;nnG G- 1637 die 28 Junij | & postqvam | Ob studia tam Theologica 
»qvam Juridica & Philosophica | fideliter excoUenda | perlustravit | 
Bataviæ, Belgicarum, Hispaniæ Flandriæ, Brabantiæ Provincias I 
Daniæ, Sveciæ, Angliæ, Galliæ Regna ] Totumqve fere, circa '^) Kneschke, AUg. deutsches Adeklex. IX 599. Anrep, Svenska Adelns 
Åttartaflor IV 6ft7, I 127 og 278. Jvf. Sammes Ridderskaps och Adels 
Kalender 1892. 

'^ 3: Gaspari filius. Caspar Båmiholdt nævnes som Borgemester i Skien 1658—62. 159 

Rhenum & Mosell: Germanici Imperii circulum | In matrimonium 
(Anno 1665. 15 Januarii) duxit Episcopi Asloensis Filiam | Nobi- 
lissimam Margaretam Stochflet | qvacum genuit undecim liberos | 
Ista (Anno 1685. 6 Dec.) defuncta, denuo (Anno 1687. 31 Martii) 
iniit I matrimonium cum Nobilissima JuUana Augusta Cranenburg | 
qvacum suscepit sex liberos | tandem | desiit mortalis homo in 
terns vivere | Anno 1695. 29 Novemb. | Nemini invitus, plurimis 
benevolus omnibus æqvus | uni DEO deditus | nunc | Cælorum 
incola I vivit immortalis! 3. Peter Otto Ludvig Fien, f 1706. 

Hac subductus es(t) uma pie defunctus | Nobilissimus juvenis 
Petnis Otto Ludovicus | Fien | prognatus Schiinæ, Anno 1705 die 
10 Martii | Nobilissimis Parentibus | Patre | Nobilissimo et fortissimo 
viro I Uldarico Friderico Fien | SRM Capitaneo fidelissimo | Matre | 
Nobilissima et virtuossissima conjuge | Juliana Borthingh. denatus 
est Schiinæ Anno 1706 die 13 Febr. | Dominus ter optimus, max- 
imus dabit ille Vitæ ætemæ ætema gaudia. 4. Jomfru Susanna Bårnholdt, f 1734. 

Epitaphiom opsat over | den vel Edle og Velbaarne nu himel 

salg: Jomfrue Jomfrue | Susanna Julianna von Bamholt | hvis 

livslys blev antende paa Ballestad gaard | d: 5te April 1734 og 

der iglen d. 17 Decbr. ved en sagte og Sal. | Død udslogt samt 

d. (23) hujus. næstefter | under Scheens Kirke udi Sine Kære For- 

ældris | begravelse nedsæt og Efter lat denne | talle. | Ved pine 

kom ieg til I Foraars siste Dage | Enhvær begynte da mod Someren 

at tage | Aprilis d. 5te dag i aaret oven Staar | leg mindes at 

det var leg saa min hierte Faar 1 1 aaret(s) | Somertid, lod gud mit 

Spæde hierte | min Mama Papa see at være uden Smerte | det 

glæde deris Schel de priste gud For mig | der sente mig dem 

til, Sit Billede saa lig | mens nep var Soineren For dem og mig 

Forsvunden | foren min Siæl igien blev saa med Gud forbunden 

12 160 

at hånd saa ud For mig, det som langt Store var | en værdens 
ganske pragt der er Kuns Is og glar | Thi himlens herlighed, 
den haver ieg nu inde | og de Som Saugner mig, har Saadant 
Kuns i Sinde | men Komer dog den Tid, min bru(d)gom Sige 
Skal I Kom i ogsaa her ind, og Faa iers naade Kali. 5. Følgendes Hustru Fru Susanne von Gappelen, f 1757, 

Ps. 73. 24 I Led Mig ved dit Raad Annam Mig saa til Ære 
opfyldt I Baade i Livet og Døden | paa | det her under Hvilende 
Fordum | Guds Baren paa Jorden | Men Nu | Er Antagen Guds 
Wen i Hiinelen | Wælædle og Welbaame. | Fru Sussanna Anna 
von Gappelen Som Fra Sin Hæderlige Fodsel i Homborg Ao 1695 
den 9. Decbr. | Og Til Sin Opløsning Paa Gaarden Ballestad Ao 
1757 d. 27. Febr. | Lærte at Foragte Werden og Længes Efter 
Himelen. 

See Wandrings Mand Om dette Land 

Bestandighed kand Eye 

Hvor Du end gaar Dog stedse Faaer 

Omskiftelige Weye 

Din Ungdom l)lid og Alders Tid 

Forunderlig Fra Skilles 

Du i Dit Leer jo Dette Seer 

Naar Begge Forestilles. 

Hvad Bædre da? End Skilles fra 

Paulunets græde Boelig. 

Naar Som En Wen til Himmelen 

Man tiener Herren Troelig. 

Saa Levede og Wandrede 

Den Salige her Hviilejr 

som Wægteren mod Dagningen 

Med Glæde hun nu iler 

Til Gavens Stæd, og Glædes Ved 

J)m Nwde at awoamme 161 

Forløsningen og Seyefen 

Den Følger med det Samme 

Bestandig kom da Ejedom 

Den Siælen strax er laavet 

Mit Legem Faaer Den samme naar 

I Graven Er Udsaavet* 6. Major Christian Bårnholdti) f 1774. 

Her I under viles | Hr Major Christian von Bårnholdt Fød Ano | 
1692. 7 Mj(?) død d 17 Novbr | Her og i sit Trøste Stæd Ind 
Satdt 24 Ditto I i Aaret 1774. Nu Vel an leg gaar foran 
Til Den Store Himmel Glæde 
Til Den Herlig Gronnet Stand 
Hvor Til Rede er Mit Sæde 
Thi Det Dyre Viide Lam 
Frelst(e) mig fra Verdens møye 
og Til Degte ald min SKam 
leg Der For Vil Døden Doye 
Thi leg vandrer Till Guds Lam 
Verden leg god Nat Dig Giver 
leg Dig nu und Siger Plat 
Ingen Hos Dig Sallig Bliver 
og dis Galde lyst God Nat 
Ver Vel Kommen Himmels Lyst 
lesu Med Dit Trøste Bryst 
Lad een Draabe af Din Naade 
Læg(e) all min Sielle Vaade. M Over denne Indskrift er anbragt Familien Båmholdt^s Vaaben, som er 
^talende", nemlig en Bjørn, der staar paa Bagbenene, holdende i et Træ. 

12* 16S 

7. Pauline Marie Roholt gift Bårnholdt, t 1806. 

Naar | den Graahærdede | efter vel fuldendt Løbebane | træt 
af Dage, samles til sine Fædre | da er Døden at anse | som Gud- 
dommens velgjørende Sendebud | der kommer for at vederqvæge 
den trætte Vandrer | med sød Roe og Hviile | Saaledes var Døden | 
for Hende | hvis Støv her er nedlagt. | Pauline Marie Roeholt | som 
blev født i Aaret 1719 | Forenet ved et kjærligt Ægteskabs Baand | 
med Hr. Lieutn. Marcus Bamholdt | blev hun Moder til 6 Sønner 
og 3 Døttre | af hvilke 1 Søn og t Datter ere gangne foran hende 
til Lysets Egne. | Som en sjælden Lod i Livet | kunde denne ær- 
værdige Oldemoder tælle 22 Bøme-Bøm | og 6 Børnebørns-Børn. | 
Under alle Livets møisommelige Afvexlinger bevarede hun Troen, 
Haabet og en god Samvittighed | ved stadige Trin paa Dydens 
Vei I Haabets Gud kronede hendes levende Forventelser | med det 
højeste Gode | da Han forflytte Hende | fra Dødeligheds Land | til 
Englen(e)s Salighed | d: 19. Juni 1806. .8. Marcus Bårnholdt, f 1826. 

Her gjemmes | Det Jordiske af | Marcus Barnholt | Fød paa 
Vold i Solum i Aaret 1754 | Forenet i Ægteskab med | Augusta 
Amalia Hirschholm | den 9<le Januar 1784 | Død paa Nordre Brakke 
i Gjerpen | Den 9. Juli 1826 | I ham | Kjendte Hans Samtidige | 
En kraftfuld, virksom og redelig Mand | Hans efterlevende Hustrue \ 
En øm og trofast Mage | Hans Undergivne en god Husbonde | Alt- 
styreren I varslede ham til Bortgang | ved haarde Lidelser | Dem 
han udholdt | med christeligt Taalmod | Indtil en blid Død befriede 
ham I Efter | en Vandring af 72 Aar | og 5 Maaneder. 163 

Et tydsk Digt af F. C. Sibbern. 

Af Otto B. WroblewBki'B Autografsamling. Da E. G. F. Thune (født 7. Juni 1785, død ugift d. 11. April 
1829 sora Prof. extraord. i Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet 
og Bestyrer af dets astronomiske Observatorium) efter i April 1808 
at have taget theologisk Embedsexamen med Egregie samme Aar til- 
traadte en videnskabelig Udenlandsrejse til Universiteterne i Gottingen 
og Konigsberg^), skrev hans Venner efter Datidens Skik i hans Stambog 
og blandt disse ogsaa vor navnkundige Fred. Chr, Sibbern, der, formo- 
dentlig netop fordi Vennen drog til Tydskland, nedskrev sit Bidrag i 
dette Lands Sprog. — Som formentlig ukjendt for de fleste om ikke 
for alle af Tidsskriftets Læsere, meddeles det her. 

Bald beut Teutonia Dir die Fruchte des eigenen Bodens 
Sinnvoll ira goldenen Wort freundlich dem Kommenden dar. 
Aber durchdringt auch der kraftvolle Geist den versehwisterten 

innig, 
Schmiegt doch das fremdere Wort sich der Seele nicht an; 
Denn es ist nicht die Sprache, die friih Dich mutterlich nåhrte, 
Innig Dich knfipft' an den Freund, festimischlingend ans Volk. 
Doch wenn vom Munde des Freundes noch auf dem Boden der 

Heimath 
In die offhere Brust schlupfte manch fremderer Laut, 
Und der bekannte dann bald, ins Taumel des Lebens nachlåssig 
Hingehauchet, Dir oft tief in der Brust wiedertont, 
O so halte ihn fest, den befreundeten! wisse, er flattert 
Dram immer um Dich, dass oft er Dich erinnere des Freundes, 
Des hinterlassenen, dem alles, was nah ihn immer umringet. 
Dem das engere Haus und das freiere Feld, 
Das Gestade am Meer und die langen Reihen der Håuser 
Rufen das schwebende Bild des entfemten zuriick. 

D. 6ten October 1808. 

F. G. Sibbern. 

Meminisse juvabit ') Se Erslews Forf. Lexicon IH S. 380, Suppl. III S. 429 og Nord. Gonv. 
Lexicon, 3. Udg. VI, S. 663. 164 Svar paa Spørgsmaal. I. 

(I', s. 78, Spørgsmaal 3). 

Den af biblioteksassistent Hjalmar Pettersen eftersøgte for- 
fatter Pærehøy, der 1815 udgav en bog i Kristiania må være 
Nikolaj Hansen P., født 28. Febr. 1773 i Sønderborg, lærer ved 
et militært Institut i Norge, 1817 Sognepræst i Adsbøl og Grå- 
sten i Sundeved, 1822 i Asserballe på Als, afskediget 1828^). 
En søn af ham optoges ved 1860 i Fattighuset i Gråsten; han 
gav lejlighedsvis Timer i engelsk. 

A. D. Jørgensen. 

II. 

(II, S. 186, Spørgsmaal 3, c; jvf. III*, 76). 

Ifølge Skifteprotokol i Kjøbenhavns Raadstuearchiv sluttedes 
1. Juli 1716 Skiftet efter Parykmager i Vimmelskaftet, Frederik 
Zachariasen Gluckstads Hustru Sophie Amalie^ der 1712 var død 
(ifølge Petri Kirkes Regnskab begr. 24. Aug. 1713), i Anledm'ng 
af at Manden vilde gifte sig 2. Gang med Anna Cathrine. Der 
omtales 5 Børn, hvis Navne i RaadstueprotokoUen, da der 22. 
Juni s. A. beskikkes Skifteværger for dem, angives at være: 
Adam Frederik 24 Aar, Andreas Melchior 19 Aar^), Johan Ernst 
16 Aar, Sophie Amalie I3V2 Aar og Frederik 9V2 Aar. 

21. Dec. 1693 fik Frederik Zachariasen Borgerskab som 
Parykmager, og 11. Sept. 1702 Christian Zachariasen, født i 
Gluckstadt. De nævnes under Tiden, dog langt fra altid, ved 
Navnet G., som de altsaa have taget efter der Fødeby. 

Christian Z. G. var død 1723 (Begr. Bevill. 4. Juni s. A., 
Sjæl. Reg.) ; dennes Enke, der ligeledes hed Anna Cathrine, blev 
af sin Broderkone af samme Navn, beskyldt for at have fralokket 
hendes Mand Frederik Z. G. nogle Underskrifter, skjøndt han ^) Jvf. Wiberg, I, 67 og 752 samt H, 699. 

*) Fik 1716 „Geburtsbrev" (o: Magistratsbevis for at være ægte født) for at 
lære Barberhaandværket. 165 

„ikke saaledes skal være konditioneret, at han noget Dokument 

kan underskrive eller hans Underskrift gjælde". (Sjæl. Tegn. 

26. Nov. 1726). 

F. C. Sommer. 

m. 

(n*, s. 63, Spørgsmaal 3). 

Korporal Hans Thomas Schreuder af Rappes Regiment, der 
var Søn af Amtmand Foul Juel, men af Undseelse havde antaget 
sin Moders Navn, søgte 1739 om Avancement; Rappe anbefaler 
ham særlig til en civil Stilling (Refer. Sager 1739, 18. Sept.). 

Til det om hans Ophold i Kjøbenhavn tidligere meddelte 

(jvf. VP, S. 300) kan tilføjes, at Assessor Jens Kock, der havde 

været ansat ved Bjergværkerne i Norge, var gift med Franciska 

Kildstrup (mon beslægtet med Maren Kylstrup, g. m. Oberst 

Even Kraft? se IP, 157). Efter Kocks Død 1718 ægtede hun 

Assessor Grønbech Fyhn, f 1728, saa at Hans Thomas Juel 

(eller Schreuder) har været i Huset hos Fru Francisca i begge 

hendes Ægteskaber. 

F. C. Sommer. 

IV. 
Ved at meddele følgende Indskrift fra Sølvdisken i Sanderum 
Kirke, har Hr. Løjtnant H. Rasmussen anmodet om Oplysning 
om Giverinden og hendes Mand. 

Sanderum Kirche. 
Frue Majorinne GHAMS von Bår forærte Dette. 
Gud hende i sit Schul og opsicht altid sette! 
Velædle Her Major gid det saa Liicklig gaar, 
At hånd maa blifue snar til General Major. 

16 J. P. 82. 
Hr. Jægermester SchøUer har hertil meddelt, at der ved 
nævnte Tid paa en Ryttergaard i den nærliggende By Kjelstrup, 
Vissenbjerg Sogn, boede en Major Christian Ulrik de Camps. 
Denne blev «7io 1677 Ritmester i 2. Fynske Rytter Reg, »V^o 
1678 Major, ^s/^^ 1695 Oberstltnt., % 1706 Oberst for Regi- 
mentet, afskediget ^^lo 1709. Ifølge sit Vaaben: en rød Lillie 166 

i Sølv, paa Hjelmen 3 Paafuglefjer, hører han til den meklen- 
borgske Adelsslægt v. Kamptz^). (Fynske Indlæg Ye 1708). — 
Det smukke Ønske i Indskriften gik ikke i Opfyldelse, idet han 
var død som Oberst, da hans Enke, Barbara Margrethe, Vio 1711 
fik Bevilling at sidde i uskiftet Bo med deres eneste Datter. 
Hvis Eiiken er Giverinden, hører hun vel til den meklenborgske 
Familie v. Behr (Bar); Datteren, Dorothea Margrethe, døde ^Vio 
1763 som Enke efter Oberst Adam Levin v. Linstow af 2. Fynske 
Rytter Reg.; han døde Vs 1757. 

V. 

(VI' s. 297 f., Spørgsmaal 6). 

Om Familierne Tulle og Schindler har Hr. Fr. Barfod efter 
Hjørlunde og Stenløse Kirkebøger velvilligst meddelt nogle Op- 
lysninger, der ere tilstillede vedkommende Spørger. Her skal 
kun angaaende sidstnævnte Familie anføres, at Provstens Navn 
skrives David Jendrik (ikke Henrik) Schindler, og at hans 2 Sønner, 
Niels og Poul Christian, døbtes henholdsvis. 7. Febr. 1745 og 

4. Marts 1747. Af Fadderne synes at fremgaa, at Provstens 
Hustru, Lene Marie Bech, var Datter af Underfoged i Kjøbenhavn 
Niels Bech og dennes Hustru Karen Bech. 

Med Hensyn til Provstens Forældre, Apotheker i Christiania 
Poul Christian S, og 2. Hustru Ingeborg Hedvig Rhode, har 
Hr. Arkivfuldmægtig Thomle henvist til Flood, Norges Apothekere, 

5. 95 f. 

Forbindelsen med Familien MøUmann maa formentlig søges 
i Throndhjem. *) Navnet skal efter Sagnet oprindelig være des Champs. (Pritzbuer-Gamm, 
Mecklenburgische Adelsgeschlechter. Neu-Streliiz, 1882). »r m ^'^ -T 167 Series Pastorum i Skjærstad Kald. 

Forfattet og nedskrevet i Kaldsbogen af O. P. Hagerap 1770, 

meddelt af Axel Hagemann. Hr- Just (1595—1620). 

Det er uvist, om han har været den Domesticus [Sacjellanus, 
som af Reformatsen tilstedes Hr. Mogens Olsen at betjene sig, 
men vissere er det vel, at han kom til Skjærstad Kald sidst i 
det 16de Aarhundrede mellem 1590 og 1600. Det er at be- 
klage, at han har intet andet efterladt sig end et Sagn om hans 
store Næse, hvorpaa han bød Folk give Agt, naar han var vred, 
hvoraf det er indtil nu blevet et Ordsprog, at se paa Næsen 
hans Hr. Just. Kort før hans Tid er Gaarden Rørvik optagen 
af en Svensk ved Navn Gunnar, som tilligemed hans Søn Anders 
Gundersøn ere blevne mærkværdige dels ved at de beskyldtes 
for Trolddom efter de Tiders Vis, dels ved at de ere Stamme- 
fædre for en stor Del af Skjærstads og Salt dalens Almue, hvorom 
mere siden. Hr. Just betjente Skjærstad til sin Død og succe- 
deredes af 

Hr- Jens (1620—1630). 

Om denne Mand, hvis Afkom lever i Sognet, er intet videre 
at melde og fortælle, end at han forhen var Sognepræst i Nærøen, 
hvor han skal have forseet sig ved en altfor stræng Tugt paa en 
Dreng, blev derfor til Straf forflyttet til et ringere Kald, som 
Skjærstad da var^). Der ere dem, som mener, han har 
været Provst, hvilket ikke er rimeligt, med mindre han har 
været det fra Nærø af, thi har Bodø Pastor i vore Tider været 
latterlig nok til ikke at ville erkjende Skjærstad Præst for sin 
Provst, da alle andre gjorde det, hvor meget mindre i Hr. Jens' 
Tid, da Skjærstad var endnu i Svøbet af sin Uafhængighed af 
Bodø. Ingen ved at sige om, hvorlænge han betjenede og levede 
i Skjærstad, siden han forhen var Præst i Nærøen. Man kan 
visseligen ikke fastsætte hans Levetid længere end til henved 1630. *) Altsaa vel Hr. Jens Christensen, der, ifølge Erlandsen, Thj Gejstlgh., 
S. 378, t 1618. 168 

Han er bleven mærkværdig her i Salten ved hans om end 
ej anseelige, dog talrige Familie og Afkom, da en stor Del af 
Skjærstad og Saltdalen ved at opregne sin Herkomst lige fra 
ham. Deres Genealogi og Slægtlinjer fra ham, jeg har under- 
søgt og til Efterretning for Efterslægten agtet ikke ubilligt at 
anføres, paå det den etsteds kan findes og reddes for aldeles 
at udslettes ved Tidernes Længde. Den er da, som følger: 

Hr. Jens har havt 6 Børn : I. Nathanael, II. Ole, III. Christen, 
IV. Karen, V. og VI. og nok 2de Døttre, om hvilke sidste vides 
intet mere, end at den eiie af dem kom til Rørstad, maaske 
ægtede Præsen der, og den anden blev gift paa Morkeness. 

I. Nathanael Jenss; var først Skytter hos Laugmanden, blev 
beskyldt for Troldom, som var let gjort i de Tider, og 
derfor maaske ført til Kjøbenhavn, hvor hans Trolddom 
muligens er anseet at bestaa i en stor Øvelse i Skjøtteri, 
som bragte ham til at blive Kongens Jæger. 

II. Ole Jens: reiste ned til denne hans Broder i Kjøbenhavn. 
III. Christen Jens: boede paa Gaarden Langseth i Saltdalen. 

Hans Børn vare følgende: 1. Hans, 2. Lars, 3. Jens, 4. 
Lispeth; om de 2de sidste vides intet, men 

1. Hans Christensen beboede sin Faders Jord og hans Børn 
vare: a. Christen, b. Joen, c. Mali. 

2. Lars Christensen boede i Fiskvaag, og hans Børn vare: 

a. Hans Larsen, boende i Sundby og Fader til Lars 
Hansen, som endnu lever og har Børn. 

b. Jon Larsen blev Skipper udi Vamsviig i Lofoten. 

c. Christen Larsen, Fader til 3<^e Brødre til Næst- og 
Medby — Ole, Lars og Helge Christensen — hvilke 
endnu lever og har mange Børn. 

d. Ole Larsen kom til Sund i Lofoten og blev Skipper der. 

e. Karen Larsdatter blev gift i Sverige. 

f. Sophia Larsdatter g. m. Lensmand for Bodø Fjerding 
Søren Jensen Feenæs. Lever endnu som ældgamle 
Folk og har Børn. Feenæs var Halvsøskend til de 
3de Brødre og Skipper: Lars Ellingsen Levseth, Chri- 
stoffer Ellingsen Fiskvaag og Jens Ellingsen Saltnæs. 169 

IV. Karen Jensdatter er bleven Stammoder til en stor Del af 
Skjærstad Sogn. Om hende fortælles, at hun imod Fade- 
rens, Hr. Jens's Vilje forelskede sig udi Jeremias Andersen 
Watne, som var en Sønnesøn af Anders Gundersøn, saa at, 
naar Faderen indestængte Aarene og andet Redskab at 
komme af Land med^ tog hun Grislene, hvormed man 
stikker Brød i Bageroynen, og roede hen til sin Kjæreste med. 

Hendes Børn og Afkom vare følgende: 
1. Johan Jeremiassen, boende paa Yttre-Fuske og havde 
3de Døttre: 

a. Lispeth Johd. Moder til: Hans Pedersen Grønaas, for 
kort Tid siden død og har efterladt sig en Datter 
Lispeth Hansdatter. Indebor Pedersd. g. m. Skipper 
Jakob Trønsen Strøm. Jonas Petersen Fuske g. m. 
Maren Hansdatter, en af de mærkværdige Tvillingbøm^); 
han er død, men hun lever, og deres Børn ere Hans 
Jonasen Fuske og 2 Døttre, gift i Dalen. 

b. Sophie Johansd. Grønaas, Moder til det vanskabte 
Barn 2), samt til følgende, som endnu leve, nemlig: 
Ole Christophersen Udvig, som har ingen Børn. Hans 
Christophersen Klongseth er ugift og en Krøbling. 
Christen Christoffersen ibid. har mange Børn. Karen 
Christophersen ibid.; hun er den Kone, som saa sin 
Mand og 3de Sønner drukne, og har endnu mange 
Børn 3). 

c. Anna Johansdattcr, Moder til Hans Pedersen Qvigstad. 
Hans Børn ere: Lispeth Hansd. g. m. Skipper Jakob 
Hansen Lefset, som endnu lever og har mange ^) Blandt Kaldets ^Mærkværdigheder* findes antegnet følgende: 1703 fødte 
Hans Jacobsens Kvinde paa Lifset en Datter, som blev fød d. 1ste og 
døbt d. 5te Januar og lever endnu Enke efter Jonas Pedersen paa Fuske, 
derpaa d. 7de ejusdem fødte Moderen atter en Datter, som døde. 
*) ,1694 blev paa Grønaas fød en Vanskabning paa Hovedet.** 

S) ^ Samme Dag (1766 d. 22 S. eft. Trinitatis) kuldseilede en Kirke- 

baad med 14 Mennesker, hvoraf omkom 7, og en Kone maatte fra sin 
Gaard se paa en Mand og 3 voxne Sønner sætte Livet til ved lys Dag 
tæt ved deres Hjem Ytttre Klungseth ved Fornæsvigen. 170 

Børn. Ingebor Hansd. g. m. Skipper Carl Matsøn 
Strøm^ begge døde, — og en Datter, gift i Rørvigen 
i Folden. 

2. Daniel Jeremiassen Watne, havde en Datter: Karen 
Danielsd., Moder til: 

♦Daniel Hansen Liønæs, g. m. Anne Johansd. og efterladt 
sig mange Børn. 

**Jens Hansen ibid., begge for lang Tid døde og have Børn. 
***Ingebor Hansd., g. m. Helge Olsen Knusvig. Begge lever 
endnu med 4 Børn. 

3. Jens Jeremiassen Watne havde en Datter ved Navn Karen 
Jensd. g. m. endnu levende ældgamle Jon Jacobsen Øinæs; 
hendes Børn ere: 

*Hans Jonsen Hustad i Gilleskaal. 

**Marit Jonsd., g. m. Jon Pedersen Fusnæs, har mange 

Børn. 
***Berit Jonsd. g. m. Christen Jensen Throndhjem. 

4. Evart Jeremiassen Knusvig havde en Datter: Karen 
Evartsd., Moder til Evart Jacobsen Erstad, som døde 
ifjor, efterladende sig 2deDøttre: Karen og Anne Evartsd. 

5. Anders Jeremiassen, om ham vides intet. 

Hr. John (1630-1650). 

Om ham ved man intet at berette, uden at han har været 
temmelig venerisk. Naar han kom til Kaldet ved ingen at 
berette, men sluttes rimeligt at være skeet henved 1630. Videre 
kan man fastsætte hans Dødsaar til sidst i 1649 eller først i 
1650, thi efter han berettes at have været længe her Præst og 
død gammel, bliver en Tid af 20 Aar og maaske derover ikke 
formeget at tillægge hans Betjening. Han har upaatvivlelig 
været den sidste Pastor, som under Skjærstad tillige har havt 
Saltdalen, der indtil denne Tid hverken har havt egen Kirke 
eller Præst. Hr. Johns Afkom, som vides, er følgende: 

Hans Søn Christen Johnsen var Skipper og boede paaØen 
Skjærstad. Han blev gift 1670 og af Hr. Niels Slangerup ægte- 171 

viet med Lispeth Olsd. Qvarv i Folden. Dels ved Giftermaal, dels 
Jægtebrug var han en Tid en hovedrig Mand, men døde dog om- 
sider i stor Fattigdom. De gamle Ministerialbøger viser, at han 
tilligemed sin Søn Jon Christensen vare begge slette Gemytter 
og beviste sig lastværdige og uartige mod Hr. Peder Schielde- 
rup. Denne Jon Christensen boede en Tid paa Øvre-Skjærstad 
og var g. m. den bekjendte Berit Holgersdatter, hvilken tillige- 
med hendes Søster Lispeth havde til Moder Margrethe, hvis Mor- 
mormoders Morfader skal have været Jon Benkestok, flyttede 
da efter megen Ondskab mod Hr. Hagerup, hvorom mere siden, 
til Saure i Gilliskaals Præstegjæld, hvor hun med megen Ond- 
skab fornærmede Hr. Peder Brun, ja, for at forfølge sin Hævn 
over ham, reiste hun lige ned til Kjøbenhavn, uagtet hun ved 
en Provsteret, holden paa.j^Gilleskaal 25de Aug. 1727 tilligemed 
hendes Mand Jon, som havde taget Del i hendes Ondskab, 
dømtes til aabenbar Skriftestaaelse, Mulet og Afbigt. Hun døde 
omsider i Elendighed og efterlod sig en Søn: Nils Jonsen Saure, 
som var opklækket i samme Ondskab og Gjenstridighed og lever 
endnu som en lidderlig Staadder. 

Hr. Iver Estensen (1650—69). 

Orø hans Herkomst ved ingen at melde, men hans An- 
komst tilSkjerstad kan fastsættes til Aar 1650 eller Begyndelsen 
af 1651 paa samme Grund som hans Formand, Hr. Jons Fra- 
fald, thi det var upaatvivlelig før hans Ankomst, at Forandrin- 
gen skeede med Saltdalen. Fr. III Rescript af 21 Decbr. 1650 1) 
anfører i Designationen, at Saltdalens Almue klager over den 
lange, besværlige Vej og onde Føre til Skjærstad Kirke, hvoraf 
følger, at den tidligere ingen Kirke har havt, men søgt udover 
til Skjærstad. Samme Rescript siger, at de ansøger egen Præst, 
efterat deres Præst var død, og deres Præst kan ingen anden 
være end Hr. Jon, som altsaa paa den Tid maa være død. 
Saasnart da Saltdalens Ahnue ved Rescriptet havde faaet sin 
Ansøgning bevilget, faar de 1651 ventelig en liden Kirke, uden ') Gfr. N. Rigs-Reg. X. S. 137. 172 

om hvilken Saltnæs nuværende Kirke skal være opbygget og 
reist — og at deres egen første Præst har hedt Hr. Morten 
viser Amtmand Preben v. Ahnens Bevillingsbrev, der nævner 
ham og hans Enke. Hr. Morten er da kommen til Saltdalen 
paa samme Tid som Hr. Iver til Skjærstad og har ved Leje, 
Bygsel eller anden Maade faaet Kongens Part i Fiskvaag at 
bebo. Men han var kun kort Præst i Saltdalen og er død først 
i Aaret 1654 eller maaske før, thi i kongl. Rescript af 1654 
anføres, at en Præst skal . ansættes i Saltdalen, ventelig i den 
afdøde Hr. Mortens Sted. Og denne Præst er Hr. Oluf Lau- 
ritsen ^), hvilken Amtmand von Ahnen paa kongl. naadigst Behag 
og Approbation bevilger, for at lette Almuen, den Jord Fisk- 
vaag, som Hr. Morten har havt, fri for al Afdrag og Tyngsel 
m. V. Derpaa indgaar Saltdalens Almue Contraet med Hr. Ole. 
Da denne Contraet med største Del af Amtets Archiv er for- 
kommet, kan just ikke vides dens Indhold, men har vel tildels 
bestaaet derudi, at Almuen, mod at Hr. Ole lover at paatage 
sig dem at betjene, lover ham igjen at betale hver Mand 1 V. 
Fisk og andre Accidentzer, hvoriblandt vel har været de Lys og 
Juleskjænk, som endnu er i fuld Skik i Saltdalen. Det er uvist, 
om der i denne Contraet eller i noget andet særskilt Docu- 
menf er blevet indført, at Skjærstads Præst skulde endnu nyde 
af Saltdalens Almue 1 ^ Fisk i Rettighed imod at forrette 
Tjeneste hver 3die Søndag i Saltnæs Kirke, men udentvivl har 
vel Hr. Iver havt og holdt det i sin Betjenings- og Levetid og 
siden ophørt. 

Men for at komme til Hr. Iver Estensen igjen, da var han 
Præst paa Skjærstad fra 1651— 69, i hvilket Aar han Ugen efter 
24 S. eft. Tr. blev begraven, og altsaa, som berettes, har han 
været længe Præst i Kaldet. Han tillægges den Egenskab, som 
gammeldags Overtro fæstede til forrige Tiders Præster, nemlig at 
være viis Mand i at kunne mane Fanden. Han skal paa Slut- *) Hr. Hans Lauritsen Blix kaldes 1653 Præst „i Skjærstad* se N. R. Reg. XI. 
95. d. V. s. at han var Sognepræst til Bødø, hvortil Skjærstad var et re- 
siderende Kapellani. 173 

ningen være bleven drikfældig, og endnu lægges til, derover saa 
fattig, at Skyldnerne toge hans Offer paa Alteret. 

Han har nok 2de Gange været gift. Om hans første 
Giftermaal vides intet, men det andet fik han fra Rørstad, hvor 
han D. 24 p. Tr. 1666 af Hr. Niels Slangerup eller Slangen- 
dorph blev trolovet med Præsteenken efter afgangne Hr. Peder 
Holch, Margaretha Knudsdatter, som var den samme Hr. Slange- 
rups Svigermoder. Med hende blev han F. Epiph. 1667 i Skjær- 
stad af den samme copuleret, hvilket Ægteskab varede knap 
3 Åar. Hans Enke, som siges i ham at have havt den 3clie 
Præst tilægte, boede siden 'paa Støvsæt, efterladende sig her i 
Sognet 2de Sønner: Christen Holck Støvsæt og Elias Holck 
Stemland, hvor der endnu er af hendes Afkom. 

Peder Nielsen Schielderup (1670—1713). 

Han er født i Juli 1644 af Faderen Nils Schielderup, som 
var en Søn af Biskopen i Trondhjem Magister Peder Schielde- 
rup fra Jylland, og af denne sin Fader blev i Domkirken 3die 
Pintsedag 1638 ordineret, hvorhen ved jeg ikke, ni fallor, til 
Hammerøen. Udi Vacancens Tid, efter Hr. Ivers Død, berettes 
der med liden Rimelighed, at have været en Bispevisitats. Der 
blev paa en Dag prædiket for Skjærstad Kald af 2de Candidater, 
den ene efter den anden, nemlig Peder Schielderup og Christen 
Tallaksen Lind, hvoraf Nils Lyberg paa Almuens Vegne udvalgte 
den første. Hr. Christen Lind fik Løfte at succedere Hr. Ole 
Larsen i Saltdalen, som døde og blev begraven D. 21 p. Tr. 
Aaret derefter 1671. Jeg har nævnt, at Hr. Ole blev succederet 
af Hr. Morten Johansen. Han var Præst i Saltdalen og flyttede 
derefter til Bergen, fordi han i Hr. Peders Ministerialbog for 
det Aar nævnes at have prædiket paa Skjærstad som Præst, og 
fordi saaledes er kommen mig for Øren, da og Hr. Christen ej 
nævnes som Saltdalens Præst førend Aar 1674, at Hr. Christen 
siden med Hustru arvet Hans Jacobsen Lebset og har succederet 
Hr. Morten, da han blev forfløttet til Bergen, Han er 1671 paa 
Bodøen bleven g. m. Botil Glausd., hvilken efter denne hendeg 
Mands Død under Navn af Hustru Boel blev g. m. en Ombuds- 174 

mand Jens Jørgensen, som ved kgl. Befaling blev nødt til at ud- 
rømme og ryddiggjøre Fiskvaag for Hr. Knud Rist Aar 1683. 
Hr. Christen skal være bleven forfalden til Lidderlighed, hvilken var 
maaske den Sag, han blev actioneret for 1680, da han ikke 
comparerede for Retten, som ved Provsten Møinichen D. 14p. 
Tr. blev det Aar sat paa Laskestad. Han døde i Saltdalen 
efter et Aars Svaghed 1682, blev succederet af Hr. Knud Rist. 

Hr. Peder Schielderup ankom til Skjærstad Menighed d. 17 
April 1670 og blandt hans første Prædikener var Ligprædiken 
7 Juni s. A. over høisalig Kong F. IIL Saasnart han kom til 
Kaldet, berettes der, at han paastod det ^ Fisk, som hans 
Formand nød af Saltdalens Almue, men da de vare uvillige at 
hente ham til hver 3die Søndag, og især hans egen Almue 
forestillede ham det Tab, han vilde lide i Indkomster, naar de 
tabte hver 3die Søndags Tjeneste, afstod han fra sin Paastand, 
og da ophørte tillige den Sammenhæng, der har været hidtil 
mellem Skjærstad og Saltdalen i Embeds Vegne. Aar 1671 d. 
4de Novbr. blev han under Text Prov. 19: 14 af sin Broder og 
Præst i Hammerøen trolovet med Pigen higer Hartvigsdatter, 
som var en Datter af Stegens Præst Hr. Hartvig Arentsen og 
Søster til den gamle Præst Arent Hartvigsen, som døde først i 1743 
over 90 Aar gammel. Aaret 1672 D. p. Tr. blev Hr. Peder 
sammesteds under Text GoU. 3: 18 — 19 med hende copuleret. 

1705 kaldte han Johannes Hagerup til sin Capellan, som og 
til den Ende blev ordineret i Skjærstad Kirke og omsider g. m. 
hans Datter Ane. Aar 1710 D. jubilate fulgte han sin Hustru 
59 Aar gammel til Graven. Aar 1713 d. 27 Novbr. holdt 
Præsten paa Bodø Hr. Anders Normann Ligprædiken over Hr. 
Peder selv, som havde levet i 69 Aar, 4 Maaneder og betjent 
Skjærstad over 43 Aar. 

Hans Ministerialbøger vidner om hans overordentUge Flittig- 
hed og Nidkjærhed i hans Embede lige indtil det sidste Aar, 
han levede. Han berettes at have været liden af Væxt, men 
besiddet stærkt Maal til at prædike. Han siges at have været 
en skjæmtsom og omgjængelig Mand. Hans Biblioteque var som 
vanligt paa de Tider kun ringe, men nogenlunde godt, saa det 175 

er troligt, hvad berettes, at han var lærd efter de Tiders Maade. 
Om hans Hustru berettes intet ondt, hvilket kan tjene til Vidnes- 
byrd om noget godt. At de begge har været gode Husholdere 
vidner deres efterladte mere end 1300 Rd. frit Boe. Hvortil 
kunde meget bidrage tarvelige Tider, lette Levemaade, lange 
Betjenings-Tid, samt at han ejede og drev foruden Præste- 
gaarden ogsaa den halve og omsider hele den Øvre-Skjærstad, 
tilligemed hele Røviken, der i den Tid var vurderet for lOORdr. 
Hr. Peder avlede med sin Hustru Ingebor Hartvigsd. 13 Børn, 
hvoraf jeg vil anføre de fornemste og deres Afkom: 

1. Sønnen Nils Schielderup blev Student og var berømt for en 
stor Prædikant. Han døde, som der siges, morderisk om- 
bragt i Bergen. Faderen havde kostet paa ham 447 Rdr. 
og dog efterlod han sig 375 Rdr. Gjæld til Bevis, at han 
har levet friskere, end en oekonomisk Fader vilde tilstæde ham. 

2. Peder Schjeldérup har efterladt sig et slet Eftermæle for en 
slem og vanartig Natur. Medens han var hjemme paa Skjær- 
stad blev han mistænkt for at borre af Had en ny Jægt 
paa Mjønæs Hul i Hul, saa at den maatte ophugges. Han 
blev Jægteskipper i Folden og giftede sig med en bemidlet 
Enke, Malene Qvants(?), som Dagen førend hun døde, lod 
sig bære paa Staburet for at overse til Afsked sine Midler 
og Ejendele, men det fik og Arvingen at flyve ved Peders 
Drukkenskab og Lidderlighed. Dog skal han ved sin Fattig- 
dom endet sme Dage i Skikkelighed. 

Anden Gang giftede han sig med Fogden Bredahls 
Datter, Johanna Bredahl, Sødskendebarn til nuværende 
Bispinde Friis. Med hende avlede han mange Børn, hvor- 
iblandt 3de Døttre og en Søn, meget skikkelige Folk, en gift og 
bor i Folden. En Søn Rasmus boede i Westvatnet, yderlig 
fattig, men ustraffelig. Endelig hans ældste Søn Jochum 
. Schielderup, som beboer og ejer Øvre-Skjærstads 2<ie Voger 
ligner sin Fader i Lirfderlighed og Ondskab, derfor ifjor 
blev afsat fra at være Lensmand. Han har 4 skikkelige 
Børn, deriblandt Peder g. m. Willum Lybergs Datter, ejer 
2de Voger i Øvre-Skjærstad, hvor hans Søster er og gift 176 

og boer, og desuden hele Rø vigen, hvor han selv beboer. 
Jochums yngste Søn Helge er ugift og plages af Melan- 
cholia hypocondriaca. 

3. Jørgen Schielderup lærte Navigationen, fik en Bestilling paa 
Kongens Flaade, døde 1719. 

4. Søren Schielderup var ugift og døde paa sine Reiser. 

5. Datteren Anne Schielderup blev g. m. Hr. Johan Hagerup, 
Kiel Stub og Johan Rasch, hvorom senere. 

6. Karen Schielderup blev 1715 g. m. Lars Ellingsen Q varøen 
paa Helgeland, var Moder til nulevende Skipper Christoffer 
EUingsens første Hustru i Fiskvaag, hvor hun som en meget 
gammel og skikkelig Kone døde i afvigte Aar 1769 i en 
Alder af 87 Aar. 

7. Elen Schielderup faldt ved en ulykkelig Hændelse i Stranden 
ved Skjærstad og blev funden død, efterat hun havde levet 
i 28 Aar. 

Hr. Johannes Pedersen Hagerup (1714—1720). 

Hvem hans Forældre vare, naar og hvor han er fød, er 
jeg uden tilstrækkelig Oplysning om. 1704 kom han i Hr. ^ 
Peders Hus som Student, blev af ham kaldet og af Biskop Dr. I 
Peder Krog i Skjærstad Kirke D. p. Tr. i Selskab med Hr. Rasmus j 
Schjelderup ordineret som personelle Capellan. 1708 havde han 
Proces med Øvre-Skjærstads Opsidder Jon Christensen og hans 
slemme Kvinde Berit Holgersd., hvor disse sidste ved geistligt 
Ting, afholdt paa Skjærstad Præstegaard 3 Sept. s. A. af 
Provsten i Saltens Provsti og Sognepræsten i Stegen Hr. Arent 
Hartvigsen, Hæder værdig Hr. Nils Schjelderup, Vicepastor til 
Hammerø og Hæderværdig Hr. Knud Rist, Menighedens Sjæle- 
hyrde i Saltdalen, bleve alvorligen advarede, at de efter Dags 
ville vandre varligen i sin Christendom og omgaaes deres Sjæle- 
sørger med større Ærbødighed, Høflighed og Lydighed end hidtil, 
som det sømmer smukke Guds Bøfn og skikkelige Tilhørere. 
Derefter fik nok Hr. Peder denne Jon med hans Kvinde overtalt 
til at afstaa til ham den Part i Øvre-Skjærstad , de ejede og 
paaboede, og til at flytte af Sognet hen til Saure i Gilleskaal, 177 

hvor de ikke skikkede sig bedre. — 1709 D. 25 p. Tr. blev 
Hr. Hagerup af Hr. Ånders Normann ægtevied med Hi\ Peders 
Datter Anne Pedersd. Schjelderup. Aaret derefter fulgte han 
med sin Svigerfader Delinqvent Ole Johansen ^) Tværaa til Retter- 
stedet. 

Saasnart Hr. Peder var død 1713, reiste han strax til 
Trondhjem for at søge Skjærstad Kald, hvilket han Aaret derefter 
1714 erholdt og holdt D. regale (rogate?) sin første Prædiken som 
Pastor til Stedet. — Men denne Reise formindskede hans Kræf- 
ter saa meget, at han siden ej var fuldkommen frisk. Han døde 
omsider 1720 og af Hr. Normann D. cantate blev gravfæstet. 

Han beskrives at have været af temmelig stor Høide og 
vel begavet. Han tillægges den Last Gjerrighed, som forment- 
lig bestod i den ligesaa uanstændige som almindelige Skik paa 
de Tider, at der paa Præstegaarden skjænkedes og solgtes 01, 
Brændevin etc. ved Kirken. Det som og kan lægges ham til 
Last har været maaske heller skjødesløs end uværdig Omgang 
med gamle Breve^ Skjøder, Adkomster og andre Documenter, 
han tog fra Oldereidet som Laugværge for Nils Hansens Ly- 
bergs Enke og lod forkomme. Han brugte hele Øvre-Skjær- 
stad og Lo vigen og efterlod sig temmeUge Midler, men et slet 
Biblioteque; vurderet for noget over 33 Rdr. efter de Tiders Vis. 

Med hans Hustru avlede han 2de Sønner, nemlig Peder og 
Johannis Hagerup, af hvilke Børns kjælne og selvraadige Op- 
dragelse Moderen især høstede kun slet Frugt. De bleve Stu- 
denter, men tillige saa lidderlige i Opførsel som Gemytter. 

1. Den ældste Peder blev Anden-Lectie-Hører i Trond- 
hjem Skole og af Rector ophidset til Uvittighed mod sin Bi- 
skop; efterat han havde ført sin Fader Hr. Johan Rask paa 
Rørstad i Fortræd reiste han omsider efter Rygtet til de Ca- 
tholske Lande og blev selv Catholic. 

2. Johannis bragte Lidderlighed til at blive Underofficer, 
hvorfra han blev afskediget for slet Opførsel, som han frem- 
turede udi, da han kom til Bergen, hvor han efter en lang *) 1710 d. 6 October fulgte Hr. Schjelderup og Hagerup Delinqventen Ole 
Johansen I6V2 Aar gml. til Retterstedet i Lji^næsøen. 

12 178 

Mariage de consience med en ved Navn Gatharine giftede sig, 
fik Børn og døde ligesaa skikkelig som fattig. 

Hr. Kiel de Hansen Stub (1720-24). 

Var min Moders Morbroder og fød paa Spidebergs Præste- 
gaard sønden^elds i Norge af Faderen Hr. Hans Larsen Spide- 
berg, Sognepræst til Spidebergs Menighed. Men han optog sit 
Tilnavn efter Moderen Gunnild Kielsdatter Stub, en Datter af 
den vidt berømte Magister Kiel Stub. Hr. Kiel kom til Skjær- 
stad d. 29 October 1720. D. 3 Sept. 1721 blev han trolovet 
og derpaa d. 19 p. Tr. ægteviet med salig Hr. Hagerups Enke 
Anne Schjelderup. 1723 d. 17 Juni gelejdede han Hr. Nor- 
mann paa Bodøen til Graven. D. 7 p. T. s. A. gravfæstede 
han Hr. Hans Brun paa Gilleskaal, hvis Søn Hr. Peder Brun 
holdt igjen Ligprædiken over Hr. Kiel 2den Søndag efter Paaske 
1724, efter en kort Betjenings Tid af 31/2 Aar. 

Hans Enke, med hvilken han havde ingen Børn, blev S^^ 
Gang g. m. den gamle Hr. Johan Rasch, Pastor til Folden, et Far 
Aar derefter, og døde 1742, nemlig 3de Aar før hendes sidste Mand. 

Saa kort som Hr. Stubs Betjening varede, saa berømme- 
ligt Eftermæle har han efterladt sig, isærdeleslied ved at an- 
skaffe Almuen Bøger, og drive paa med Læsning i Bog, som 
fast ingen kunde, da han kom. Han har og afskaffet megen 
Overtro, som herskede endnu i adskillige Grimacer og Uskikke, 
f. Ex. at gaa i hver Koe-Baas i Huset Juleaften o. s. v. Hans 
Nidkjærhed lod og nedrive det Lighus ved Misvær-Gaard, hvorom 
ventelig nogen Overtro havde heftet. Han efterlod og Præste- 
gaarden i fuld Stand. 

Hans Broder var Hr. Michael Stub, Provst over store Fo- 
sens Provstie og Sognepræst for Statsbøygdens Præstegjæld ved 
Trondhjem. Hans Søster Ingebor Stub var g. m. Hr. Amund 
Barthow, Sognepræst for Qværnæs. 

Hr. Basmus Christoffer Wallund (1725—46). 

Han er fød udi Brynings Præstegaard paa Ærø under 
Fyens Stift i Jylland (sic!) af Faderen Hr. Christoflfer Wallund, 179 

Sognepræst sammesteds. Blandt hans andre Sødskende var 
Magdalena g. m. Provsten paa Ærbø Steinhols, og Thomas 
Wallund Degn i N. Fugleved i Sjælland. Den berømmelige 
Lector og Missions- Vicarius T. v. Westen antog sig Rasmus og 
skaffede ham at blive Missionarius inordinat. i Findmarken, 
hvor han sagde, han led meget ondt. Omsider forfremmede 
von Westen ham til Skjærstad Kald, hvortil han ankom Skjær- 
thorsdag d. 29 Marts 1725. Han var 1ste G. g. m. Dorothea 
von Westen, ovenmældte Lectors Søster, hvilket Ægteskab 
varede ikke længer end til 1727, da hun Fredagen efter Hellig 
3 Konger, d. 16 Januar blev begraven. D. Rogat. i samme Aar 
fulgte han Hr. Knud Rist i Saltdalen til Graven efter 44 Aars 
Betjeningstid. D. 20 April 1721 blev han af Hr. Ole Meldahl 
paa Bodøen ægteviet med afgangne Sorenskriver Arentsbergs 
Datter Anne Margrethe. 1730 satte han en svensk Lap aaben- 
bare Skrifte for Afguderi. 1731 d. 9 Maj holdt han Ligprædi- 
ken over høisalig Kong F. IV. Samme Aar var han og udsat 
for en svensk Lap, som truede Folk med Djævelskab, og af- 
viste ham fra Guds Bord. 1741 havde han den Sorg, at hans 
anden og sidste Hustru døde meget hastigt af et Slag ved 12 
Slett om Middagen, som hun gik frisk paa Gulvet og talede, og 
gav i Slaget kun 3 a 4 Suk fra sig. Hun blev af Hr. Ole Mel- 
dahl d. 31 Jan. gravfæstet under Exord. Ph. 1 : 71 og Text P. 
73:24. 1743 D. 12 p. T. fulgte han den mageløse, fromme 
og retsindige Lærer Hr. Ole Meldahl, Provst over Saltens Provsti 
og Sognepræst for Bodøen, til sin Grav. Aaret derefter fulgte 
han denne brave Lærers største og fast værste Fiende Fogden 
Søfren Randulfs Lig til Jorden. Og atter Aaret igjen fulgte han 
til Jorden den gamle Hr. Johan Raschs Lig i Folden. 1746 d. 
26 Januar døde Hr. Rasmus Wallund efter lidt over 20 Aars 
Betjeningstid, efterladende sig ingen Børn, men et vidtløftigt 
Skifte og forfalden Præstegaard, hvis Aabods Proces gik lige til 
Ober Hofrettens Dom. 

Hr. Rasmus har været en god enfoldig Mand, roses for 
Gavmildhed mod Fattige, men just ikke for Nidkjærhed til at 
holde Menigheden i god Skik, allerhelst paa Slutningen, da han 

12* 180 

blev meget drikfældig. Han beskrives høi af Væxt, stærk af 
Natur, men bange tilsøs og for at gaa paa Is. 

Hr. Wincents Mortensen Helm (1747—53). 

Fød paa Tutterøen ved Trondhjem 2 Juli 1711 af fattige 
og ringe Forældre, da Faderen ernærede sig af at læse for 
Børn paa Landet. Han tilligemed hans Broder Otte Helm, 
Sognepræst til Dverberg, bleve dimitterede fra Trondhjems Skole. 
Som Student skal han, paa hvad Maade ved Gud, i Kjøben- 
havn have anskaffet sig en Del Penge, saa at han var temme- 
lig bemidlet, da han af Sognepræsten til Bodø, Gonsistorial- 
assessor Nils Christian Friis Aar 1744 blev kaldet til Missionær 
og personeli Capelian for samme Menighed, hvorudi han ikke 
tjenede længer end til 3 Juli 1746, da han blev beskikket til 
Vice- Pastor til Skjærstad og ved Biskop Harboes Visitats 
5 Juni 1747 indsat af Hr. Provst Peder Brun, efterat han 
Aaret forhen var bleven g. m. Hr. Friis Søster Birgitha Catha- 
rine Friis, som var Tolder Friis' Datter i Christiansund, hvor 
hun var fød O Juni 1719. Med hende avlede han 4 Børn, 
hvoraf de tvende Sønner Morten og Jacob Helm leve og i Be- 
gyndelsen af afvigte Aar bleve dimitterede fra Bergens Skole. 
I Begyndelsen af hans Sygdom, som blev hans Død, var en 
Smerte, han klager over i en Taa, som satte sig til Inflamma- 
tion, slog op for hans Bryst og endede hans Dage 26 Maj 1753, 
da han var næsten 42 Aar gml. — Hans Hustru var da frugt- 
sommelig og gjorde strax efter hans Død Barsel med en Søn, 
som ej levede længe, men saasom hun var tungsindig af Gemyt, 
tog hun sig hendes Mands Død saa nær, at hun døde derpaa 
4 Juli s. A. De ligge begge begravne i den gamle Kirkegaards 
nordvestre Hjørne med en Træramme over deres Grav. Man 
kunde formodet af Biskop Friis den billige Omsorg for sin 
Svoger og Søster, at burde lade dem nedsætte i den nye Kirke, 
da den var bygt og Kisterne flyttelige. 

Han efterlod sig et slet Biblioteqve, men des flere Penge, 
3332 Rdr. og derover, til Deling mellem Sønnerne. Han har 
gjort sig fortjent af Skjærstads Fattige og Skolevæsen i at 181 

skjænke ved sin Død 100 Rdr. og nok 39 Rdr. til at fylde 
det andet 100 Rdr. Med 319 Rdr. i Åabod opbyggede han 
Præstegaarden næsten af ny, hvortil dog meget af det gamle 
blev brugt, og langt ifra saa smuk, stor og forsvarlig, som man 
burde ventet af saa stor Aabod og hans Midler. — Han er 
endnu i god og velsignet Erindring hos Almuen for Nidkjærhed 
i at sætte en forsømt Menighed i god Skik og Orden. Han 
var af et meget hidsigt og opløbende Naturelle, hvoraf hans 
skamsagtige Nabo, forrige Lensmand Jochum Schjelderup be- 
tjente sig, for at gjøre ham al mulig Fortræd i Nabolauget, 
især ved at sælge Brændevin ved Kirken, som Hr. Helms Nid- 
kjærhed ikke kunde taale. Vel har han (faaet) ham til at flytte for en 
Tid, men kom igjen til Skjærstad værre og ei bedre. Man vil 
ikke fritage Hr. Helm for Gjerrighed. Han og hans Hustru vare 
idetmindste store Husholdere og forøgede anseeligen deres Mid- 
ler, hvortil vel og Almuens Yndest meget befordrede. Det skal 
være hans Skilderi, men meget uligt, som hænger i Kirken ved 
Prædikestolen. Det blev og af en Maler skildret efter ham, da 
han laa Lig. 

Hr. Hans David Celius (1753—60). 

Fød 12 December 1681 i Syndfjord, hvorover hans Fader 
Hans David var Foged, men døde V2 Aar, før denne hans Søns 
Fødsel. Hans Moder var Elsebe Wikmann. Hun døde hos 
denne Søn paa Øxnæs i en rar Alder af 93 Aar. Hr. Hans 
blev opfostret i sin Morfar Major Wikmanns Hus i Bergen og 
dimitteret fra samme Skole 1703, da denne By brændte. Ungefær 
1712 eUer 1713 blev han 3die Lectiehører i Trondhjems Skole 
og derfra kaldet til residerende Pastor i Øxnæs i Westeraalens 
Provsti. Han var 1ste 6. g. m. Johanna Opdahl. Med hende 
han avlede 2de Sønner, hvoraf Hr. Hans David Celius, Provst 
og Præst udi Jylland, og Hr. Henrik Celius, som var først Ca- 
pellan i Sundalen og nu Præst ved Bergen. Hun døde efter 5 
Aars Ægteskab, hvorefter han 2den G. g. m. Provsten Bryn- 
lunds Datter paa Hassel Anne Cathrine Brynlund og med hende 
avlede han 4 Pigebørn, hvoraf den yngste Elsebe Maria var g. 182 

m. Skipper Hans Aas i Rø vigen og er nu atter forlovet med 
en Skipper paa Helgeland ogsaa ved Navn Hans Aas. Den 
ældste Datter Johanna Adelus blev g. m. Hr. Smith, hvorom 
mere siden. De andre 2<le Døtre Dorothea, Birgitha lever ugift 
i Bergen. 

Efterat Hr. Hans havde været 37 Aars Tid paa Øxnæs, 
søgte han Aar 1753 om Forflyttelse til Skjærstad, men denne 
Ansøgning angrede han, da han strax efter fik Epilepsie eller 
Slag i sin høire Side. Ikke destomindre fulgte han Guds og 
Kongens Kald og Vilje og kom samme Aar til Stedet som en 
Krøbling, der kunde neppe tale, staa eller gaa. Derover blev 
han nødsaget at kalde 1755 Frantz Hendrich Smidt til per- 
sonell Gapellan. Aaret før han døde, nemlig 1759 blev den 
gamle Kirke nedrevet og den nuværende nye Kirke paa ny 
Tomt opbygget. — 1760 d. 3 Novbr. døde han efter nogle 
Ugers sengeliggende Svaghed, 44 Aars Betjeningstid og 79 Aars 
Levetid, og blev 19de ejusdem derpaa begravet som det første 
Lig og Præst i den nye Kirke under Ligprædiken holden af 
Provst Hr. Peder Brun. Hans efterlevende Enke flyttede med 
sine 2de Døtre til Bergen 1762 og blev med Livsfare reddet af 
det Skibbrud, hun led paa hendes Ejendele paa Stadt-Havet. 
Hun døde 1766 efter at have nydt i 6 Aar en ugrundet Pen- 
sion paa 30 Rdr. af dette ufri Kald. Medens Hr. Celius var 
paa Øxnæs og frisk, har han havt besynderlige Gaver, endog 
med et gammeldags Campelle intran (?) at bringe Almuen i Lydig- 
hed og sætte den baade i Frygt og Kjærlighed, hvoraf den før- 
ste var mindst herskende. Han var høi af Væxt og har havt 
gode Kræfter. Han var skjemtsom og behagelig i sin Om- 
gjængelse. Han besad temmelig Studeringer og har i sin Vel- 
magt vist megen Flid og Nidkjærhed i sit Embede. Den sidste 
kunde ofte gaa for vidt, da han var af et colerisk Tempera- 
ment, hvilket skal og have været Aarsagen til ham tilfelden 
Epilepsie, den han bar meget taalmodig i 7 Aars Tid. Her i 
Skjærstad kunde han for samme Svaghed lidet eller intet ud- 
rette, dog spendte han ofte sine svage Kræfter, naar han til 
liden Nytte for Almuen prædikede og forrettede for sin udue- 183 

lige og forfaldne Capelian, Maatte ogsaa paa sin gamle Alder 
lide megen Fortræd af den onde Nabo Jochum Schjelderup, 
hvilket daarligt Kvindfolks gjorde end mere slem og Sorg (sic!). 

Frants Henrich Smidt. 

Fød i Bergen af tysk Præst til Contoirets Kirke samme- 
steds ved Navn Hr. Oldenburg. Med hans tykke Hoved og 
tunge Nemme slæbte man ham endelig frem til at blive Student. 
Han conditionerede nogen Tid udi afgangne Professor Haben- 
dorps Hus, hvilken gav ham en Slags Recommandation at reise 
med til Nordlandene, hvor han kom til Øxnæs i Hr. Gelii Hus. 
Da denne flyttede derfra til Skjærstad i en saa svag Tilstand, 
vidste Hr. Smidt at insinuere sig hos Fruentimmeret, at de 
overtalede den svage Mand til en Gjeming, han ofte fortrød 
siden, nemlig at kalde ham til Capelian pro persona 1755, og 
blev dertil indsat Aaret derefter af Hr. Provst Brun. Samme 
Aar 1756 blev han g, m. Hr. Hans' Datter Johanne Adelus 
Celius. Tungt Nemme, Dovenskab, Drikfældighed, Uenighed 
mellem ham og hans Hustru, kunde ikke andet end gjøre ham 
uduelig for Menigheden, som derved blev forsømt, fordærvet og 
ofte utaalmodig. Men med disse hans Laster blev der dog Tid 
efter anden seet igjennem Fingrer, ja da hans Svigerfader var 
død, blev han 1761 kaldet til residerende Capellan paa Wardø- 
hus i Findmarken, hvor han ikke endede sit lastværdige For- 
hold førend hans Dage 1763. 

Hans Enke, som manglede ikke Forstand, men Fornuft og 
Fromhed til at omgaaes ham, flyttede uden Børn til Bergen, 
hvor hun nu opholder sig. 

Han var liden og corpulent af Person med et stort Hoved 
og fyldigt Ansigt; af ingen Studering for sit tykke og dovne 
Hoveds Skyld, saa at Vi ^^^^ V2 Times Prædiken kostede ham 
mange Dage at lære udenad af andres Prædikener. Hans Ca- 
thekisation gik sjelden udenfor Spørgsmaals-Bogen. 

Christian Friderich Hagerup (1761—70). 
Præpositus honorarius. Sognepræst til Vor Frue Kirkes 
Menighed i Trondhjem og Medlem i kgl. norske Videnskabers * 184 

Selskab ibidem, er fød i samme By 31 Juli 1731 og derpaa 6 
August døbt i Domkirken af endnu levende Stiftsprovst Mag. 
Jacob Thode. Jeg er den 13de i Raden af 17 Børn, hvis For- 
ældre vare Faderen Dr. Eilert Hagerup, Biskop over Thrond- 
hjems Stift, og Missions- Vicarius (Søn af Sognepræst til Qvær- 
næs Hr. Hagerup og Elen SchjøUer) og Moderen Anna Cathrine 
Barthow (Datter af Sognepræst til Qværnæs Hr. Amund Bar- 
thow og Inger Hansd. Stub). Hun gik med mig frugtsommelig, 
da Ildebranden gjorde Skade paa min Faders Gaard. Iblandt 
det lidet mærkværdige, der kan optegnes i min Levetid, bliver 
dette det mærkværdigste, at ei saa meget ethvert Aar som et- 
hvert Triennium har } min tiltagende Alder givet en mærkvær- 
dig Forandring og Tildragelse (Gud være lovet, oftere til det 
behageligere end til det bedrøvelige) enten med mig selv eller 
min Familie. I mit 6te Aar nemlig 4 Februar 1737 mistede 
jeg en øm Moder, som døde paa Barselseng med sit 17<le Barn 
Eilert, nuværende Amtmand over Findmarken, I mit 9de Aar 
1740 mistede jeg 2de Brødre, Amund og Richard, som bleve 
borte med Skibet i Kattegat paa Nedreisen, for at gaa i Hel- 
singørs Skole. Imidlertid blev begyndt med min Latinitet under 
min Faders Amanuensis Peder Muus, som døde Student, for- 
dum Sognepræst til Agerøen (!), Peder Nerem, Pastor til Jørgen- 
fjorden, Erik Verlauf, nuværende Pastor til Folden. I mit 12te 
Aar, nemlig d. 2den Paaskedag 1743, maatte jeg savne en høit- 
elsket Fader, og tilligemed min yngste Broder antog os i Faders Sted 
Raadmand og Borgermester i Trondhjem, nu sal. Hans Hage- 

• * 

rup, som antog os i sit Hus og lod mig oplære foruden i Reg- 
nen og Skriven ogsaa i Latiniteten under privat Information 
hos Lorents Holst, nu Degn i Sjælland, som tilsidst blev for- 
sømmelig, og derpaa hos min ældre Broder, Hr. Anton, der 
med sine gode Studeringer fra hans udenlandske Reiser, mang- 
lede dona docendi, dog lagde en god Grundvold for mig i det 
Tyske Sprog at lære og forstaa. I bemeldte Hus udstod jeg 
min Sygdom, som Varede 3 Ugers Tid. Min synderlig For- 
fremmelse i Studeringer begyndte ikke førend under daværende 
4de Lecties Hører, siden Sognepræst i Sjælland Hr. Frants Ryn- 185 

nings private Information, som inden føie Tid bragte mig i mit 
15<ie Åar 1746 i Mesterlectien i Trondhjems Gathedrale Skole, 
da Mag. Benjamin Dass, den fortræffelige Lærer, var Rector. 
Hr. Johan Thams Gonrector. Samme Aar blev Borgermester 
Hagerup gift og vi Brødre derover bleve antagne i vor Svogers 
nuværende Stiftsprovst Hr. Marcus ' Fredrik Bangs Hus, hvis 
Hustru vor kjære Søster Elen Susannes kjærlige Omsorg vi nøde 
ikke godt af længer end til Aaret derefter, da hun efter en for 
sin Helbreds Skyld aflagt Heise til Hamburg døde af sin Sot. 
1750 døde min kjære Broder Hr. Anton Ulrik, Gomminister til 
Alstadhoug, som kom bort ved en liden Elv ved Søvejen^ efter- 
ladende sig et godt og berømmeligt Eftermæle hos Almuen i 
samme Præstegjæld. I mit 21de Aar 15 Maj 1752 soutenerede 
jeg Attestats cum caractere haud ill. under Dr. Holm og Dr. 
Rosenstand Goi^ke. Derpaa giorde jeg en kort Reise op til 
Norge, og lidende Skibbrud tilvands paa en Del Bøger og Tøi, 
kom tillands ned igjen sidst i August Maaned, og fremdeles nød. 
den Gunst, som min Faders Fætter og trofaste Ven, Hellig- 
Geists nidkjære Sognepræst Mag. Eilert Ghristoflfer KaasbøU^ 
havde bevist mod mig i at antage mig fra første Trin i Kjøben- 
havn til sit Bord indtil 1754, da min yngste Broder ved sin Depositz 
indtog min Plads. — imidlertid lagde jeg mig efter fremmede 
Sprog og Musique under mit Hovedstudium, som var det theo- 
logiske. 1755 d. 30 August holdt jeg i St. Nikolai Kirke min Dimiss. 
Prædiken over Es. 43 : 7 cum Garact. haud ill. under Dr. Holms 
Gensur. — Om Vinteren samme Aar reiste jeg tillands op til 
Trondhjem, hvor jeg i bemeldte min Svogers Hr. Bangs Hus 
øvede mig stedse i at prædike, indtil jeg 27 Aar gml. nemlig 
1758, 9 Decbr. blev meget mod min Hensigt, Vidende og Vilje 
beskikket af Gud og Kongen til at være Missionarius ordinatiis 
for Skjærstads og Saltdalens Lapper med kongl. Løfte i min 
Bestalling at nyde Skjærstad eller anden Vacance. I Juli Maa- 
ned 1759 kom jeg til Saltdalen og blev venligen modtaget til 
Hus hos min gamle Lærer, Hr. Erik Werlauf, Stedets djaværende 
Pastor. Imidlertid blev jeg af Hr. Biskopen paalagt at have 
Indseende med Hr. Smidt og Skjærstad Kalds Betjening. Samme- 186 

steds findes og Journal over min Forretning blandt Lapperne, 
hvilke jeg forsynede med Bøger og skaffede ofte Underholdning 
i deres Skolegang. Ved Hr. Celius' dødelige Afgang behagede 
det H. M. at opfylde sit allemaadigste Løfte i at kalde mig til 
dette Steds Pastor 13 Maj 1761, nemlig i min Alders 30de Aar, 
hvortil jeg af Hr. Provst Brun blev indsat D. 25 p. T. s. A. I 
mit 33de Aar veiledede Gud mig at ægte Jomfru Anna Mar* 
grethe Catharine Westermann, en Datter af Overvejer og Maa- 
ler sal. Commerceraad Westermann i Trondhjem, men en Foster- 
datter af min Broders, forhenværende Generalkrigskommissær, 
Etatsraad og Amtmand over Norlandene, nu Stiftamtmand i 
Christiansand sal. Frue paa Torget, hvor jeg holdt Bryllup 20 
Sept. dette Aar. 

Med denne min kjære Hustru har jeg avlet 2de Sønner og 
2de Døttre, hvoraf 1 Søn og 1 Datter ere nedsatte i Skjærstads 
Kirke og de øvrige leve. — Den 16de Maj s. A. assisterede jeg 
Werlauflf i at gelejde til Retterstedet ved Kjærringøen Delipqvent 
Peder Olsen Sjunenfjorden, som mistede sit Hoved for et længe 
efter Gjemingen opdaget Mord paa et Qvindemenneske fra 
Bergen. 

I Begyndelsen af Aaret 1761 blev jeg af Gud hjemsøgt 
med en haard Sygdom, som rykkede mange Mennesker bort i 
Sognet, men Gud hjalp mig saavelsom min kjære Hustru af en 
dødelig Sygdom, dog vedvarede de smertelige Følelser af nim 
aflfectione jeeoris et obstructione hemorrhoidali over IV2 Asir- 
— I det samme og 36de Aar blev jeg af sal. Hr. Provst Brun 
for Hr. Biskop Gunnerus ordentlig og indstændig forlanget at 
adjongere ham i Provsteembedet, hvortil Hr. Biskopen paa sin 
Visitatz indsamlede Herrets-Brødrenes Samtykke. 1768, 25 Maj, 
blev jeg meget mod mit Haab og Ønske beskikket til Viceprovst 
og efter Hr. Provstens Dødsfald 12 Juni til virkelig Provst over 
Saltens Provsti d. 9 October, ligesom jeg og in Junio e. a. blev 
optaget til Medlem i d. kgl. N. Videnskabers Selskab. Samme 
Aar blev jeg nødsaget til mod Biskop Friis' daarlige Stolthed 
og utidige Myndighed at forsvare Skjærstads Sogns Uafhængig- 
hed og independance af Bodøen udi Embeds Vegne, samt min 187 

Person og Provsteembede mod hans grove Beskyldninger, i Hen- 
seende til hvilke det høie Missions Collegium gav mig paa Fore- 
stilling Ret til at kalde ham ind for en Provsteret. 

Afvigte Aar 1769 holdt jeg Provstevisitats i de nordre 
Kald af Provstiet, de søndre Kald tillod ikke Tid og Forret- 
ninger mig at besøge. Samme Aar skulde jeg ikke mere end 
mine Formænd gaa herfra skudfri for Naboen Jochum Schjelde- 
rups Ondskab, der vel har opført sig i al min Tid upaaklage- 
lig i Nabolauget, men med sin tiltagne Drikfældighed bryede mig 
des mere i Embedet, hvorfor jeg har maattet sat ham fra Guds 
Bord og overgivet ham til den verdslige Øvrighed. I mit 39de 
Aar, nemlig 1 September 1769 har det behaget Gud og Kongen 
at beskikke mig til at være Sognepræst for Frue Kirkens Menig- 
hed udi Trondhjem — saa at jeg staar nu færdig at efter Guds 
Vilje forlade denne Menighed, hvilken jeg har altid elsket saa 
høit, som jeg har Aarsag til og den billig har fortjent. — Jeg 
forefandt i den ved min Ankomst vel megen Uskik og Uorden, 
som dog lod sig let ændre, saavel i Henseende til denne Almues 
Føjelighed og Bøielighed som og til sal. Hr. Helms Nidkjærhed, 
som hang og endnu hænger dem i friskt og berømmeligt Minde. 
Det som mest har lagt mig paa Hjertet og jeg hidtil mindst 
har kunnet bringe i Drift, er det saa betydelige Skolevæsen, 
hvortil jeg har lagt god Grundvold, og hvorpaa jeg ikke vil 
lade af at bygge til Varighed og Fuldkommenhed indtil min 
Skilsmisse herfra, alt i det behageligste Haab, jeg gjør mig, om 
mine, Gud give brave. Eftermænds Flid, at gjøre dette Værk 
mere og mere modent ved at føre Skolevæsenet i Brug og 

Drift. 

Dabam e villa Pastorali 

Skjærstad Calendis Februarii 

A. R. S. MDGGLXX 

G. F. Hagerup. 188 

Forskjellige Slægtebogsoptegnelser 

Meddelte af Archivfuldmægtig E. A. Thomle. IV. 

Borgermester Jens Nilssøn Friis's Optegnelser. 

J_Jisse Optegnelser findes indført i en Bibel tilhørende Størens Hoved- 
kirke. Over Borgermester Jens Friis haves en Ligprædiken af Biskop 
Erik Bredahl, trykt in 4to i Christiania af Mikkel, Thomæssøn 1663; 
den er dediceret til Enken. Hielp Gud. altid. 

Anno 1616 Om Paaske Kom ieg fra mine Sallige forældre*) 
och till Thieniste wdj tønder hos E: och welacht mand Tomes 
LauridCen^) och tienete Saa hannem wdj toe Aar, Och war Jeg 
17 Aar gamell der Jeg kom fra mine forældre. 

Anno 1618 Jn Juelle bleff Jeg befordrett^) och forschreffuen 
fra forbemelte min Hosbunde til Erlig och welforstandige mand 
Anders HanBen Rigens schriflfuer wcQ Danmarck och Boendis 
wdj Nyborg och tiente hannem paa det Ande(t). 

Anno 1620 bleflf ieg forschreffuen aff bemelte min Hosbunde 
ofifuer till Kiøbenhafl&i och om Paaske kom ieg wdj tieniste hos 
Erlig och welbiurdige mand Sten willumCen*) til Thoese Kong 
Maysttz Admiræll Offuer Bremerholm och tien(te) hannem først 
for Handschrififuer i Thoe Aar," 

Anno 1622 Bleflf Jeg Aflf welbemelte min goede welbiurdige 
Hosbunde bef ordritt: til det IBlandsche Gompaniæ wdj Kiøben- 
haflfh och Seglede for dennom til Ifiland paa Itt af deris schiebe 
om Sommeren, *) Forældrene vare: Nils Jenssøn Friis, da Foged og Forpagter af Fobølle 
Gaard i Aventoft Sogn i Tønder Amt, og Elsebe Thomasdatter. Sønnen 
blev født paa Fobølle Gaard Ghristi Himmelfarts Dag 1600. Han blev 
først i 3 Aar holdt i Skrive- og Regneskole i Tønder, blev derefter sendt 
til Ribe i Skole i 4 Aar til 1616. 

*) Kaldes „fornemme Raadmand og Handelsmand^ i Tønder. 

*) Da Forældrene fornam, at han ikke var „genedig« til Kjøbmandshandel. 

*) O: Steen Willmnsen Rosenvinge. 189 

Same Høst der Jeg Igien Kom fra IBeland bleff ieg Aff wel- 
melte min goede Hosbunde befordrett til Kiøbmands Bestall(ing) 
Paa Itt Afif Kong. Maysttz •schiebe Nafirilig Natzau Och Seglede 
ieg med samme Schieb først till DanBigs och Indtog Ladingen 
och Siden till Colis moles wdj Hesbanien och saa der ifra och 
till DanBig Igien, 

Anno 1624 Om Sancte Walborgs Dags bleflf Jeg befordrit 
aflF welbemelte min goede Hosbunde till Norge och bleff Hans 
welbiurdighedz Fogett ofifuer Thoesø gaardt och gods, 

Anno 1625 S. walborgs daug bleflf Jeg befordritt och till 
betroedt welbiurdig AUexander Papenhiems Len wembe schiebrede, 
och hafifde dett i forwalting med Thoese gaard och goeds wdj 
femb Aar, 

Anno 1626 S. walborg dag bekom Jeg NeeB gaard och goeds 
wdj forpagtning och hafifde dett och med forschreflfne Thoese- 
gaard og wembe Schiebrede wdj Thoe Aar, 

Anno 1628 Bleflf ieg befordritt Aflf forbmelte min goede 
Hosbunde welbiurdige Sten willumBen till Foegett och Forvalter 
oflfuer ReinBclosters Len, och bekomb Min Regtige Quitandtzia- 
rum for Thoese gaardt Bestalling, 

Anno 1634 Om S. walborgs Daug bekom Jeg min goede 
Quitandtziarum for 14 Aars tieniste fra welb. Sten willumBen, 

Bleflf Jeg same tidt och Aar betrodt Jnderøns och Sparboe 
Lenne aflf Erlig och welb. Mand H. Olle Pasberg til Jemitt Rider 
Danmarkes Rigs Raad och Befalingsmand oflfr trundhiems Len 
Och Jembte Land Och haflfde dett Paa Siette Aar Jndtill Anno 
1639 den 6 Septemb. 

Jeg aflf welbemelte gode Here Er til Omitt till Borgemester 
her i trundhiem, och giorde min Ædt paa trundhiems Raad- 
stuflRie forne Dag, Gud AUermegtigste vnde mig samme Bestel- 
ling att betiene pch forstaa, Hans H. Naflfti til Æhre: vndef- 
sotteme til gode , oeh mig selflf til En god samwetighed og Paa 
dett sidste Euige Salighed Amenn ^) — Och tog jeg Borgerschab ^) Han blev 1646 tillige Stiftsskriyer i Throndhjems Len, tog derfor i 1650 
Afsked som Borgermester og erholdt 3. Sept 1653 kgl. Bevilling til at 190 

den 6 Jully och giorde min Raadmands Ædt den anden Sep- 
temb: Nest Gud min Hielpere altid. 

Anno 1625 den 3 Jully Stoed mitt TroloflfuelOOe ochFestens- 
øU udj Kiøbenhafn med Jehane Wicendzdotter^), Gud Aller- 
megste vnde och giflfue det att were skedt wdj en LøckGallig 
goed tiid gud AUermegtigste til æhre Os til goede og giede och 
andre til Jt gaadt eftersiun och exempell. 

Anno 1627 den 8 Juli Stoed woris Brølupe wdj Kiøbenhafl&i 
gud AUermegtigste gifue os tillJamen Naade, Løcke och welfiig- 
nelBBe for Jesu Nafn schyld Amen. 

Anno 1628 den 18 Aprilis Klochen 2 formidag, bleflf Jo- 
hanne Naadeligen forløst och af Heren velBignet med en Ong 
Søn, Som ehr opkaldet effter min Sallige Fader 2), Gud AUer- 
megtigste vnde hannem att vogse och forfremes wdj Alder 
wiisBdom och naade och øndest hos Gud och Mennisken. 

Anno 1629 den 1 1 October Bleflf Johane Naadeligen forløst 
och aflf Heren welBignett med en Ong Datter som effter min sL 
Moder blefif opkaldett^). 

Haflfuer Heren den 20 Octob. henkaldet dene woris Liden 
nu sallige dotter fra dene Jamerdall, til Cin Euige Herlighed som 
Hinde med Alle Thro Christene ehr bereedett. 

Anno 1630 den 18 November Bleflf Johane Naadeligen for- 
løst och Aflf Heren welsignitt med en vng Søn Som Gud Aller- være fri for borgerlig og Byens Tynge. Han døde i Throndhjem i Mai 
Maaned 1662 og blev begraven i Domkirken 4 Juni s. A. 

^) Hun var da i Tieneste hos Sten Wiliumssøn Rosenvinges Hustru Fru 
Karen Clausdatter Mylting (i Ligprædikenen kaldes hun Karen Glausdatter 
„Wesselhom"). 

') Nils Jenssøn Friis, der formentlig først har været personel Capellan i 
Tønset, ordineret 22 Juli 1656, samme Dag som han ved Kongebrev er- 
holdt Tilladelse til at komme til Kald, uanseet at han for nogle Aar siden 
havde begaaet Leiermaal. 1 658 blev han residerende Capellan til Kvikne 
og 1G70 Sogneprest til Tønset. Han døde 1704 og var gift 3 Gange: 

1) Med Kirsten Andersdatter Bruse, Enke efter Lorents Lossius, 

2) Boel Clausdatter Stabel og 

3) Gidsken Pedersdatter Schjelderup, der senere blev gift med Soren- 
skriver Bendix Heide. 

^) 3: Elsebet Friis. 191 

megtigste och strags igen haflfr henkaldet fra Dene Ellendige 
werden. 

Anno 1632 Jmellom tredie och 4 Julie Daug om Natten blef 
Johane Naadeligen forløst och af Heren welfiignett med en vng 
Søn som bleflf Kaldet Vincentz^) efter hindis S: Fader gud vnde 
hannem att opvogBe gud til æhre os til Glæde, hannem Selflf til 
Euige Sallighedt. 

Anno 1634 denn 22 Jully Som Jndfaldt 8 Dage for S: Ollaj- 
daug Klochen Jmellom 10 Och XI slett om dagen bleflf Johane 
Naadeligen forløst och af Heren welBgnitt met en vng Søn, ham 
bleff Kaldet Jens 2) effter min S: Fader Fader, Gud vnde Han- 
nom att vogGe och forfremes i AUder och wiOdom hos Gud och 
Mennischene. 

Ao 1646 den 17 Decemb: Bleflf Jens JenGen Friis aflf M: 
Erik Brodall Opsatt vdj scholmesters M: Anders GlauGens LeidBe. V. 
Optegnelser om Familien Meldal De her meddelte Notater findes indført af Bolette Rebekka Meldal 
i et Exemplar af Pontoppidans Prædikener. Afskriften er meddelt af 
Sognepræst D. Thrap. Optegnelse. 
Paa mine Forældres og Søskendes Fødsel. 

Min Fader Jørgen Meldal er født paa Tønsets Præstegaard 
d. 5 Martii 1706. Faderen var Even Stensen Meldal, Sogne 
Præst til Tønsets Præstegjeld, Moderen Gidschen Michelsd. 
Schieldrup, blev gift med sin Hustrue Christiana Bergmand 
1734 d. 10 Augusti, hun er født paa Røraas Kaaberværk d. 20 ^) Hans Enke Anna levede 1701 paa Tyholt i Strinden. 

^) Blev Assessor og Notarius i Gapitulet i Throndhjem. Gifl med Raadmand 

Anders Michelsens Enke Anne Eilersdatter SchøUer (se dette Tidsskrift, 

2 R. V. 22, Note' 4). 192 

April 1714. Faderen var Theodorus Bergmand, Dirichtw ved 
Røraas Kaaberværk, Moderen Abel Margaretha Frost. 
Børnene: 

1. Theodorus Bergmand Meldal, fød i Romedal paa Hede- 
marken 1735 d. 23 Juni^). 

2. Gidschen Meldal, fød 1737 d. 11 Januarii. 

3. Abel Margaretha Meldal, fød 1738 d. 24. November. 

4. Even Meldal, fød 1740 d. 12 Oktober; døde 31 Oktober 1740. 

5. Even, fød i Wangs Sogn paa Hedemarken 1741 d. 1. Oktober. 

6. Anna Margaretha, fød 1742 d. 16 Oktober 2). 

7. Christiana, fød 1743 d. 16 November ; døde 1 Augusti 17658). 

8. Bernt, fød 1744 d. 21 December. 

9. Elisabeth Susanna, fød 1746 d. 21 Mai; døde 1756 d. 
1. Junii. 

10. Bolette Rebecca, fød 1747 d. 2 August«). 

11. og 12. 1748 d. 16 Mai en dødfød Søn og en liden Pige, 

som blev kaldet Karen Birgitta, og døde Dagen efter. 

13. Elen Johanna, fød paa Indvigens Præstegaard 1749 d. 
27 Maj^), 

14. Jørgen Peter, fød 1751 d. 22 Martii^). 

i5. Michael Christian, fød 1752 d. 14 Maj, døde d. 29 Julij 1753. 

16. Anno 1753 d. 4 Septbr. blev hun forløst med en dødfødt 
Søn om Natten Kl. 12. 

17. Augustinus, fød 1755 d. 6 Februarj^). 

18. Thomas Jakobus, fød 1756 d. 28 Maj. 

1773 d. 5te Junj døde min si. Fader i sit Alders 67 Aar. ^) Blev Sogneprsest til Oddernes ved Christianssand. 

') Blev pfl med Claus Frimann, Sognepræst til Selø. 

') Begge gifte med Rector Fredrik Christian Holberg Arentz (cfr. W. Lassen, 

Norske Stamtavler, I. S. 134 f. og Dansk biogr. Lex., L S. 327 f.). 
*) (iift med Arnold Meyer, Sognepræst til Lindaas (cfr. Tndbydelsesskrift til 

den offentl. Examen i Bergens Kathedralskole 1868, S. 18). 
») Sognepræst til Volden (cfr. dette Tidsskrift, 2 Række. VL S. 169 f). 
«) Sognepræst til Lysabel (cfr. dette Tidsskrift, 1 Række L S. 161 fif). 193 En samtidig Karakteristik af Generalkrigsdirektoriets 

Medlemmer 1 764. 

Meddelt af Ohr. Blangstrnp. Noterne ved H. W. Harbou. -LNi edenstaaende Karakteristikker ere uddragne af Grev Ulrik Adolph 
Holsteins^) Memoirer i Rigsarkivet. Ligesom Meddeleren har bibeholdt 
Originalens meget mangelfulde Ortografi, har han anset det for rettest 
at give Indholdet uden nogen Kommentar af historisk eller anden 
Natur. For imidlertid strax at give et Indtryk af Forfatteren og sætte 
Læseren bedre i Stand til at vurdere den Dom, han fælder om Andre, 
begyndes med Karakteristikken af Holstein selv. Pour ce qui est de mon individu peu interessant å étre 
connu, ries d'avance ami lecteur, si Thazard pendant ma vie ou 
aprés ma mort vous fait avoir cette piéce, nuUement écrité dans 
Pintention d*étre répandu et dans auqu'une autre'que pour 
r*emplir mes heurs de loisir du portrait que je vous traceray. 

Ma premiere éducation a étés fort ordinaire quoique Thazard 
plutot que Pheureux choix de mes parents m'a fournit pour mon 
éducation deux hommes iriconneut du public, entre les mains 
desquelles j'ay étés depuis ma septieme jusqu'å ma quatorziémé 
année, tout deux mort et tout deux gents de beaucoup d'esprit 
et' d*études, vrais sa vants, qui m'ont tenu avec la plus grande 
assiduité aux etudes ou plut6t å leur forsaments; mais avec 
assé de memoire dont la nature m'avoit doué et une grande 
envie de m'instruire, la legereté de mon esprit me fit malere 
toutes leur remonstrances qu'il n'épargnerent pas, je leur en 
dois la justice, negliger et mepriser la connoissance des regles 
les plus naturelles et les plus necessaires dans les langues pour 
écrire et m'assujetire å Tortographie, je detestois le latin, j'aimois 
beaucoup le fran?ols, je ne negligois pas Tallemand et j'aimois 
par devant toute chosse de barbouillier toujours du papier et ') f. 1731, t 1789. Deputeret i Direktoriet fra "/^ 1764 til dets Ophævelse 
"/s 1766. Se iøvrigt Danmarks Adels Aarb. 1885, S. 177. 

13 194 

de lire, aussi ce defeaut d'aimer a écrire ne m'a pas quité, 
encore cette piéce meme que j'auroy pu m'épargner, en fait 
preuve, et j'ay lut avec attention et assiduité toute ma vie ce 
que les meillieurs auteurs des difei'entes nations tant enciens et 
modernes ont écrit de tout genre, mais je n'ay jamais puis me 
corriger des defeauts de la grammaire chosse bien honteuse, 
mais je Tavoue qu'un petit écolier scait sur cela plus que moi 
et i met plus d'exactitude. Elevé å Brunsvig å la carroline je 
m'y suis å peu pres conduit dans le meme gout que j'ay fait 
étant å la maison sans me fixer å une etude particuliere, j'ay 
vise å tout lire et å tout voir et examiner. Mes parents qui 
avoit fait choix de moi pour Tétat militaire que je quitois 
aussitot que j'en fus le maitre. J'ay vojaché en France, en 
Suede et en Ållemagrie et j'ay toujours cherché la connaissance 
des gents de lettres et d'esprit pour m'instruire, et j'ay taché 
de les engacher dans la correspondance pour former mon stile 
et m'aprendre å penserr J'ay acquis du monde, j'ay apris å le 
connoitre et j'ay surtout vut les hommes en general avec 
attention, mon gout me portant å la retraite j'ay eus du loisir 
å reflechire, je n'ay pas perdu du terns å ce qui en fait pour 
l'ordinaire perdre aux hommes, les grandes societés, le jeu, les 
spectacles, la musique, la danse n'aient nul appas å mes yeux 
et je n'ay pas beaucoup courut apres les femnies, quand elles 
exigoient beaucoup de tems et d'attentions de ma part. J'ay 
un mediocre esprit, j'ay le tact assé juste tant sur les hommes 
que sur les aflfaires, le travailie ne me coute pas, j'en ay l'ha- 
bitude et le gout et surtout beaucoup de zéle et d'activité, j'ay 
poin du tout l'esprit courtisan, je suis disinterressé et assé 
entreprenant quand il s'en agit de l'étre dans les aflfaires et pas 
enteté de praejugés. Je ne m'empresse pas pour les gents d'un 
caractere bien au dela du mien et en etat de fair fortune, et je 
ne vise pas trop a en faire, je ne vise qu'å m'occuper et trouve 
ma recompense å voir bien aller les aflfaires que je traite aux- 
qu'elles je m'aflfectione fort et leur mauvais succes m'est beau- 
coup sensible. Mon caractere me porte å la douceur et å 
l'humanité, je deteste la brutalité, le trop de vivacité et ne 195 

suporte pas de voir fair des injustices, mais je me defend 
quoiqu'avec moderation quand on m*attaque ou quand on vent 
me maitriser. Je ne praeviens pas beaucoup le monde et je ne 
parle que mediocrement bien et pen moins bien que je m'ex- 
plique par la plume. Je fais profession d'honeteté, j'aime l'ordre 
et ne me pardone pas la fausseté, j'ay les passions assé vif, je 
suis naturel, poin dissimulé, je n'ay n*y un amour propre, n'y 
un ambition demesuré et les evenements de la fortune pourvut 
qu*elle ne me met pas au dessou d'une certaine mediocrité me 
sont indiferent. Quand une fois j*ay prit une aflfaire å tacher 
je ne lache pas aisement. 

Je pardone aisement et je n'aime pas a demie mes amis 
dont je n*en veux avoir que peu. Je menage beaucoup la de- 
cence en toute chosse et le public, je suis bon chretien dans 
le coeur, mais je peche souvent dans les formes. Sans étre 
gourmen et libertin la bonne chere et les joUis femmes ne me 
sont pas indiferent, mais il n'ont pas plus d'empire sur mes 
sens que je veux bien leur fair avoir. 

Voila comme je suis n'y plus, n'y moins, et (je m*apercois 
du defeaut d'avoir trop longtems entretenu le lecteur de moi), 
j*en revlens au Directoir et å Tarmée. 

Mr. le MaréchaU) est agé entre 50. et 60 an, maigre, pas 
fort grand n'y robuste et d'une phisienomie commune, il est né 
frang ois mais ayant passé plus de tems de sa vie en AUemagne 
qu'en France il en a pris le ton, il a passé plus de tems de sa 
vie sous les tentes que dans les maisons, ayant servit dans les 
troupes d^Autriche et en Baviére, il a fort peu de monde pour 
tui Fran^ois, il ne donne pas dans le jargon a moins que ce 
n'est avee les femmes, il aime assez ce sexe, il a quelque chosse *) Louis Greve de Saint-Germain, f. *V^ 1707, t "A 1778, dansk General- 
feltmarskal, Præces i Gen. Krigs Dir. ^\^ 1763— "A 1766 og 'Vs— '7i2 1767. 
Se L. Mention; Le Comte de Saint-Germain et ses reformes, Paris 1884, 
hvor Grevens Virksomhed i Danmark er udarbejdet under Medvirkning af 
Prof. Johannes Steenstrup. — I Maanedsskriftet Minerva, 1 797, har en af 
Marskallens tidUgere Adjutanter, C. C. Pflueg, meddelt nogle Træk af 
hans Liv. (Jvf. Mil. Tidsskrift XXI). 

13* 196 

d'assez doux et praevenant dans sa conversation, il est plutot 
modeste que bavard dans Tentretien ordinaire, fort précis et 
decidé en parlant d'aflfaires, trouvant å redire å tout. Il a beau- 
coup lut, il écrit parfaitement bien sa langue le Fran^ois et se 
sert des idées fort ingenieuses quand il écrit une simple lettre, 
et quand c'est un travailie . qu'il fait ou quand il parle d'une 
matiére serieuse les meillieures esprits aneiens et modernes ne 
scauroit dire de meillieures chosses. bn ne ^cauroit sentire plus 
vivement qu'il le fait les vices dans un arrangement ou les 
marques de talents d'une personne, il s'écrie beaucoup sur le 
premier et se plait å relever les feautes, il est assez indulgent 
sur les defeauts personelles et poin medisant, il ne scait autre 
langue que la francoise et comprend peu ou poin d'allemand, 
poin du tout le dannois. Il est comme tous les francois beau- 
coup sur le point d'honneur et fort sensible. Il a de la probité, 
il déteste les vices de coeur et a en horreur toute meauvaisse 
action, son caractére le porte plutdt å la douceur qu' å la séverité 
et il n'est dur que quand son esprit lui en fait au principe qui 
le trompe souvent et lui represente la dureté comme une ne- 
cessité. Il n'a auqu'une idée de detailie et est impardonablement 
ignorant dans toutes les aflfaires qui doivent se gouvemer par 
la plume et qiii doivent étre suivies. Il voudroit tout simplifier, 
tout abreger et ne voudroit jamais Irouver des obstacles et des 
contradictions mais bien en faire. La fierté de son esprit est 
å Poutrance, il ne supporte auqu'une contradiction pas méme la 
plus juste, il voudroit tout gouverner et il Test lui-méme, sans 
s'en apercevoir, de ceux qui le flattent. Il aime dire heautement 
la vérité et il a en haine celui qui Pa lui dit. Il est toujours 
mecontent de son sort, des bommes et des aflfaires, ses propos 
ont degeneré en habitude chez lui. Pour de la religion il n'en 
a poin du tout. Il ne scait n'y connaitre n'y juger les bommes 
et il est fort mefiant, c'est en general un genie et caractére 
tres singulier. Il est fort chanchant et inconstant dans ses gouts, 
il aime avec feu un moment le méme qu'il detestera sans ce- 
pendant lui faire de mal bient6t aprés. Il se degoute de la vie 
active et de la vie passive avec une egale practitude et voudroit 197 

surtout étre oii il n'est pas et avoir ce qu'il n'a pas, fort 
inquiet, homme tres ambitieux, admirable å la tete d'une armée 
de l'aveux de eeux qui Py ont vut, actif, hardis et prudent^ 
sachant prendre sur le moment son partis et d'un oelie sur 
pour prendre sa position. Il n'est rien de tout cela dans le 
cabinet, il comprend mal, juge mal et demande souvent conseilie 
de ceux qui n'en s(javent pas autant que lui å beaucoup pres, 
il veut toujours mener les aflfaires et les commander de marcher 
comme on manie un bataillon de grenadier. Il n'est non plus 
ferme dans les affaires et chanchait å tout moment de sentiment 
il parlera toujours des mauvais eflfets qu'il s*ensuit quand on 
s'écarte du principe et sera le premier a le faire, souvent méme 
il s'imaginera avoir fixe un principe avant de Favoir fait. La 
raemoire lui manque chaquement et tout ce qui est projet ou 
nouveauté il voudroit le mettre sans autre examen tout de suite 
en exécution. C'est absolument un genis disLructeur pour un 
petit etat, il ne pent pas mettre son esprit å porte des affaires 
quil a å traiter et se fache souvent tres mal å pr<)pos et fachera 
sans le scavoir tout ceux qui sont empioié dans les affaires avec 
lui, puisqu'il leur privera non seulement de sia confiance, mais 
il en demandera l!impossible, leur donera tort quand il ne Tauront 
pas et les traitera comme desenfants et des ignorants å toute 
occasion pour en avoir d'autres å qui il fera deméme. Il est 
irapossiblé de faire des affaires de cabinet sages et suivis avec 
lui,. il gate tout les affaires par sa praecipitation et inconstance 
naturelle. 

Mr. de Hauch ^) extremement cherit du Roi et dans la con- ") Andreas Hauch, i. "/, 1708, f 'Vs 1782. V^o 1727 Sekltnt. v. Sjæl. gev. 
Reg., Va 1730 V. Livgarden til Fods, "/„ 1731 Kapt. v. Sjæl. gev. Reg., 
"/g 1739 afg. m. Majors Kar., 'Vs s. A. Premmaj. v. Slesv.-holst nat. 
Reg-» ^^U 1743 Oberstltnt. Kar., "/^ 1744 Sekondoberstltnt. v. Laal. gev. 
Reg., ^% 1747 virkl. Oberstltnt. v. Falst. gev. Reg., «V, 1750 Obersts 
Kar. (Ane. Vs s. A.), s. D. adlet, *V4 1752 Generaladjutant h. Kongen 
(Ane. "/e 1746), ^»/e 1755 Generalmaj. Kar., ^7« 1756 Chef f. Kronpr. Reg. 
(til Vi 1764), "/^ 1761 Ridder af Dbrg., *7io ^763 Overkrigssekretær og 
Deput. i Gen. Krigs Dir., ^7i 1765 udtraadt Kommandant p. Kronborg (til 
7„ 1780) og Genltnt. (Ane. ^j^ 1764), 7s ^766 paa ny Deput, "/^ 1766 
udtraadt ved det høje Krigsraads Oprettelse, ^7i2 1767 paa ny Deput. i Gen. 198 

fiance de ce prince depuis plusieurs années est un homme de 
fortune qui a fait des campagnes, dont Tesprit est senis et peu 
cultlvé, mais qui a du gros bon sens et qui scait parfaitement 
tout les petis detaillies des militaires, agé de pres de 60 ans, 
raais tres actif et remplit de zéle, fort incertain, fort creintif, 
detestant les chanchements de tout genre, fort pliant, fort doux, 
serviable et aimé du public, n'ayant guére un sentiment å lui 
auqu'unement fait aux éeritures, mais connoissant le pay et la 
nation. 

Mr. le general de Gåehler^) a inflniment de Tesprit, autant 
d'amour propre, fort ambitieux, infatiguable dans le travallie de 
detallie, aimant les projets, n'aimant non plus les contradictions 
et se plaisant å diriger seul, ayant le coup d'oellie sur et pene- 
trant, Tesprit de combinaison et reflechissant longtems avant 
d'agire, écrivant tres bien dans les deux langues allemand et 
fran^ois et ayant beaucoup lut et lut avec fruit. 

Le comte Casper de MoUcke^) qui est un éléve du dernier Krigs Dir., fra ^7i« s. A. i Generalilets- og Kommissariats-Kollegiet; atter 
udtraadt ^Ve 1770, indtraadt ^/^ 1773, udtraadt »Vg 1781. General af Inf. 
•'Vio 1774. (Han havde allerede faaet denne Karakter fra "/i 1772, men 
frabedt sig den. KgL Ordres og Resol. af Vs s. A.). 

^) Peter Elias Gåhler, f. 17.., f 17.. Se Dansk biogr. Lex. VI. 

») Grev Caspar Herman GoUlob MoUke, f. V^o 1738, t "A 1800. V^ 1752 
Komet reforme i Livgarden til Hest, "/g 1752 Kmjkr., "A 1752 Ritmst v. 1. 
Jydske Rytt. Reg., ^1^^ 1754 v. Livgarden, ^Ve 1755 Kgl. General- Adjutant, 
»Vs 1757 Kammerherre, »7,a 1758 Oberst og Chef f. Holst. Rytt. Reg., 
^Ve 1761 f. Livreg. Drg., »7, 1762 till. f. Husar Reg. (til V^ 1763), "«Ao 1763 
Deput. i Gen. Krigs Dir. (til ^7^ 1765), 7^, 1763 Kommandør f. d. Kombin. 
Livgarde til Hest og til Fods (til "/, 1765), ^7^ 1765 Chef f. Livreg. 
Drag. og Inspekt. o. Kavall. i Hertugdømmerne (til ^7^ 1772), "/. 1765 
till. Oberstltnt. v. Livgarden til Hest (til ^7^ 1766), ^U 1768 Ridder af 
Dbrge., *Vio 1774 Genltnt., ^7ij 1789 Inspektør o. Kavall. i Danmark og 
Hertugdømmerne (tU »7e 1793), ^Vi, 1791 General af Kavall., "/« 1793 
Kommandant i Rendsborg, 'Vt 1795 Guvernør i Rendsborg. 

Om Moltkes Fader, Overhofmarskal, Grev Adam Gottlob M. til Bre- 
gentved, f. *7ii 1710, t ^7, 1792 (Arkivmedd. 1886-88, S. 81 f.) udtaler 
Holstein: Mr, le Grand-Maréchal qui est le favoris du Roi et le factotum 
des affaires, a tout le bon sens, toute Thumånité possible et se plait a étre 
juste, si la fortune Ta singulierement favorisé dans sa vie il faiut dire 
pour la rareté du fait que jamais elle ne s'est moins trompé dans son 
choix comme il lui en arrive ordinairement. Ge Ministre praevenant å 
tout ceux qui lui approche et qui ont des graces å lui demander et 199 

et le fils bien et dignement aimé de son perre, favoris et ministre 
qui jouit de toute la conflance de son maitre, est un jeune 
homme actif, appliqué å son metier et ami de ses amis. 

Vodrof commissair general de guerre^) est un esprit pedant 
remplis de praejugés, mais fort instruit dans les encienes aflfaires 
et methodes å les traiter, contredisant et ferme la oii il se croit 
en raison. 

Mr. Miimch^) est un homme fort honnet, fort simple^ doux, 
pacifique et laborieux. Spørgsmaal og Svar. Spørgsmaal. 
4. 

a. Hvem er den Pernille Qvistgaard, der var gift med 
Herbergeren Fred. Rasmussen i København, en Datter af? Hun 
er født c. 1730 og døde 1787. Hun blev begravet fra Frue Kirke. 

b. Den 11. Aug. 1786 blev Student Anthon With viet i 
Frue Kirke til Jfr. Christine Cecilie Qvistgaard, Dt. af Brænde- 
vinsbrænder i København Peder Nielsen Qvistgaard og Bendte 
Bunesdatter. — Hvomaar er denne Student With født og død? 
Efterlod de sig Efterkommere? entrant avec bonté dans leur peines, ne peui que gagner le coeur et la 
confiance de ceux qui ont å faire å lui, il écoute avec sangfroid et 
patience ce qu'on a k lui dire et il prend Tinteret le plus vif au succes 
des bons évenements. 

') Conrad Daniel Wodroff, døbt Vg 1725, t "/s 1799. '% 1745 Sekretær i 
Land-Etatens Gen. Komm.s tydske Kontor (efter sin afd. Fader Justitsrd. W.), 
"/i 1754 Justitsraad, 'Vg 1759 Deput. i Land-Etatens Gen. Komm., V^^ 1760 
Generalkrigskomras. Kar. (Rang m. Oberster), *7io 1763 Deputeret i Gen. 
Krigs Dir., V12 1764 udtraa(]t, virkl. Generalkrigskomm. i Slesvig og Holsten, 
fra ^Vq 1784 kun i Holsten, 7ii 1775 Rang m. Generalmajorer. 

») Peter Ludvig MUnch, f. ^% 1706, f "A 1785. 7^^ 1727 Kopist i Krigs- 
kanceUiet, "/,2 1737 KanceUist, "A^ 1741 virkl. Krigsraad, ^/^ 1747 
Expektance p. Krigskancelliforvalter- Tjenesten (tiltraadt 1753), "/i 1754 
virkl. Justitsraad, ^Vio 1759 Rang m. Oberster, *7io 1763 Deputeret i 
Gen. Krigs Dir., *7io 1766 i Landetatens Kommissariat (til 7s 1767), 7io 
1767 virkl. Etatsraad, ^Vio 1774 Konferentsraad. 300 

c. Hvem var Anna Dorthea Jørgensen (Bording), ft 1736, 
t 36. Dee. 1807, gift med Peder Iversen Qvistgaard til Nørager 
gaard, en Datter af? Hun var vist fra det sydlige Sjælland. 

d. Den 19. Maj 1809 blev Frk. Ane Marie EUsabeth 
Nielsen viet i Søllerød Kirke til Major i Landeværnet, Johan 
Rehling Qvistgaard. — Hvem var hun en Datter af og hvomaar 
født? Hun døde c. 1850 i København. 

Oplysninger om disse Personer modtages med Tak af 

Pastor Erh. Qvistgaard, 

. Birket pr. Horslunde. 

5. 

Kan nedenstående oplysninger suppleres om Henrik Pleym, 
foged i Namdalen, nordre Trondhjems Amt; han boede på gården 
Reberg i Rennebo (?) og var gift m. Lovise Hansen , født i 
kjøbenhavn. De havde 4 sonner: 1. Gottfried, commandant på 
Vardøhus. 2. Ulrik, lensmand i Hallingdal. 3. Henrik y kjøb- 
mand i Vardø. 4. Jacob Ludvig Edward, captein ved Bergenske 
infantri, f. 1798, f 1834, g. m. Dorothea Oline Lexau og eier 
af gården Mohlenpris ved Bergen. Om ham ønskes blot op- 
lysninger om, hvad tid han kom til Bergen og når han blev 
captein. For de øvrige sonner ønskes mest mulig, oplyst. 

Det formodes, at Henrik Pleym er indvandret fra Kjøbenhavn; 

men man ved ikke, om det var i en ung alder, eller om han 

allerede da var embedsmand. 

Johan Martens, 

Bergen. Svar. 
VI. 

(P, s. 78, Spørgsmaal 3). 

Om N. H. Pærehøy kan endvidere meddeles, at han allerede 
i Aaret 1807 var i Norge (Wiberg siger 1811), hvor han op- 
holdt sig paa Fredrikshald, uden Tvivl som Lærer ved den der 
i 1806 oprettede private Borgerskole „Prinds Christian Augusts 
Minde", til hvilken Prinsen i 1810 skjænkede en Bygning, og ved 
hvilken Lector, senere Statssecretær og Geheimeconferentsraad 201 

J. G, Adler fra 1812 var JBestyrer og Førstelærer. Pærehøy 
har formentlig den hele Tid til 1812 været Lærer ved Skolen. 
Han kaldes 1807 Studiosus, men vår i 1810 „Overlærer**, maaske 
kan han derfor have været Skolens Bestyrer før Adler. Under 
Opholdet paa Frederikshald havde han med sin Hustru Christine 
Bøisen følgende Børn: 1) Et dødfødt Pigebarn, 19. October 1807. 
2) Peter, født 9. December 1809 (døbt 7. Febr. 1810). 3) Maria 
Magdalena, født 1. Marts 1811 (døbt 25. Mai s. A.). 

E. A. Thomle. Oberstløjtnant Hans Elias von der Weydes Selvbiografi. 

Udgivet af H. W. Harbon. 

(Fortsat). Den egentlige Selvbiografi fortsættes derpaa saaledes: 

Jj aa Dage, før jeg kom til Rensborg, var vores Regement 1713. 
udmarchered, og her fick jeg at høre, hvor jeg kunde søge dett. 
Jeg reed her fra og kom till Husum silde om Aftenen. Her var 
Høystsalige Kong Friedrich og Gzarens Hoed-Qvarteer med ald 
Generalitéted. Det vrimlede her af Russer, Danske og Sachsiske. 
Anden Dag reed jeg her fra igien og kom til mit Regeménte og 
Compagnie og forefandt de overblevne, hvilke jeg her vil referere 
som en Frugt af min Hukommelse: 

Chefs: 1. Oberste Zepelin. 2 Oberst Lieut. Bamer, død- 
skudt. 3 Major Didrichsen^). 4. Major Barthram. 5 Gapit. 
Gyldenstierne^). 5 Capit. Kotschau, dødskudt*). 7 Gapit. ^) Erasmus Dietrichson f. 1673 t 1737 som Generalmajor og Chef for 2. 
Vesterlenske Reg. Se D. biogr. Lex. IV. 267; Dietrichson, Stamtavle o. 
Fam. D., Ghr. 1882; Personalhist. Tidsskr. 2 R. VI, 235. 

•) Arild Gyldenstjeme, Søn af Ebbe Gyldenstjeme til Palstrup og Ellen Pars- 
bjerg. 1683 Fænrik i Marinereg., 1689 Sekltnt, 1692 Afsked for at gaa 
i fransk Tjeneste, 1701 Kapt. v. Schwårtzels Reg., 1716 Afsked m. Majors 
Kar. (Tuxen, Royal Danois, 32). 

^ Hans Anton v. KStschau, 1701 kar. Prltnt. v. Livg. t. F., 1706 Kapt. v. Pr. 
af Hessens Reg. 202 

Welling^), dødskut. 8. Capit. Steding*), fangen, siden Capit. i 
Grenader Chored. 9. Capit. Grambow^). 10. Capit. Holger Wind 
Holck*), min første sal. Kones Moder-Broder; toeg Afskeed, 
fordi hans Compagnie blev understucked ved Regemented. 11. 
Capit. Wamsted^), fik et Compag, ved Oberst Amoldts Regm- 
12. Capit. Nymphius*). — Capit Lieutn» Bensen ^),dødskudt. — 
Primier Lieutnants 1. Brocktorflf, blessered og fangen. 2. Grenad 
Lieut. Mey, døde 1714 i Rensborg. 3. Brandt. 4. Dahler*). 5. 
Pettinger ^), blev hugged over den gandske Fordeel i Ansigted 
at Næese, Mund med Kindbeenene hang for paa Brysted og kort 
efter døde i Radegast. 6. Gombracht, tog Afsked 1716. 7. 
Henning ^^). 8. Steen Falck, dødskudt. 9. Schlosselburg, blev 
siden Major i Oldenborg. 10. Lisfeld^^) Jog 11. Casimir Henr. 
Wein Igel^^), sadde fangen i Skaane, begierede Afskeed og gifted 
sig der med tvende Encke Fruer. — Seconde Lieutnants 1. ^) (Henrik?) Welling, 1710 Kaptltnt., 1712 Kapt. 

*) Kuhn Ewald v. Steding, 1706 Sklt. i Grenkorpset, 1708 Prmltnt, 1710 
Kapt. y. Zepelins Reg., 1712 i Grenaderkorpset, f 1715. 

^ Adam Didrik v. Grambow, f. 1683, f Vs 1766, til Tøjstrup, g. m. Margrethe 
Christine Windtz, f. 1701, t 178H. (Benzon, jvf. Personalh. Tidsskr. I, 
34). 1703 Fænr. i Schwårtzels Reg., s. A. Sekltnt., 1706 Prmltnt, 1709 
Kaptitnt., 1710 Kapt., 1718 Sekmaj., 1727 Premmaj., 1728 Oberstltat, 
1734 kar. Oberst, 1739 Afsked. 

*) Holger Vind Baron Holck, f. 1681, S. af Baron Eiler H. til Holckenhavn 
og Ingeborg Dorothea Vind; g. m. Charlotte Louise Munk (Benzon). 1701 
Skltnt. V. Schwårtzels Reg, 1704 Prmltnt., 1708 Kapltnt., 1709 Kapt., 
1713 Afsk. 

*) Frederik Vilhelm v. Wamsted, 1697 Fænrik v. Schacks Reg., 1698 Sekltnt., 

1701 Prmltnt., 1703 Kaptltnt., 1707 Kapt., 1713 til Arnolds Reg., 1 1716. 

«) Hans Henrik Nymphius, 1701 Sekltnt. v. Schwårtzels Reg., 1704 Prmltnt., 

1709 Kapt.. 1727 Major, 1735 kar. Oberstltnt., 1736 Afsked, f 1748 i 

Stubbekjøbing (jvf. Personalh. Tidsskr. V, 210). 

') Andreas Bentzen, 1702 Sekltnt. v. Schwårtzels Reg., 1710 Prmltnt., 1712 

Kaptltnt. 
«) Peter Dahler, 1704 Menig i Drabantgarden, 1711—13 midiert. Prmltnt v. 

Zepelins Reg., f 1724. 
®) Frants Wildrich Pettinger, 1710 Sekltnt., s. A. Prmltnt. 
^°) Fromholt Henning, 1709 Fænrik v. Pr. af Hessens Reg., 1710 Sekltnt., 

1711 Prmltnt, 1719 Kaptitnt., 1727 Kapt., 1731 Afsked. 
") Johan Albrecht v. Lisfeld, 1707 Skltnt, 1709 Prmltnt. 
") G. H. Weinygel, 1707 Fænrik, 1708 Sekltnt. 203 

Reese ^), døde i Eydersted i Juni Maaned. 2. Schroter 2), fangen* 
3. Tønner«). 4. Abercron*). 5. Hoffisch«). 6. Ehrensteni«), blev 
Second Lieut ved Foed Gvarden, døde 1715 i Flensborg. 7, 
MolckO, toeg Afsked, boer i Mecklenborg. 8. Gravius^j, død- 
skudt. 9. Goldraan^^) blev skudt en Hofte i Stycker, deraf lam; 
nød Pension og døde i Rendsbor^. 10. Schleppegrell, døde før 
Bataillien, i hans Sted Manteufel ^^), døde i Eydersted. 11. 
Kammerberg ^^), blev et Kieve Been skudt itu og fangen; hånd 
agerede altid Engel Gabriels Person til Obersten; blev rantzionered 
og gav sig til sit Bogbinderi i Khafn. 12. Jeg selv. — Fen- 
dricher:, 1. Paul Matjiis Harboe ^2)^ blessered og fangen. 2. 
August Varenius, tog Afsked, gick i hanoversk Tieneste, var 
der Gapitain 1741, da jeg var der i Landed. — Regements- ^) Johan Mathias Reese, Sekltnt. 1710. 

*) Johan Frederik Wilhelm SchrOter, 1710 Fænrik v. Zepelins Reg., s. A. 
Skltnt., 1713 Prmltnt., 1726 Kapt. v. Jydsk-fynske nat. Drag. Reg., (reduc. 
1730), 1733 V. Nørrejydske nat. Inf. Reg., afg. ell. t 1734. 

') Peter Tenner blev, efter at have tjent 15 Aar som Underoff. v. Schacks 
Reg. og 10 Aar i Drabantgarden, 1711 Skltnt. v. Zepelins Reg., 1712 
Vagtmesterltnt. i. Nyborg, 1737 afg. ell. t- 

*) Jacob Abercron, S. af polsk Oberst William Abercrombie og Isabelle 
Stuart, begge af skotsk Adel; formentlig født c. 1673, f 1759; g, m. 
M . , . . Sophie CUaudi (vistnok D. af Drabant David C), t 1749. (Velvillig 
Meddelelse fra Hs. Exell. Genltnt. Ernst). A. tjente først v. det kejserl. 
og preussiske Rytteri, 1704 i dansk l^'eneste som Menig i Drabantgarden, 
1711 midiert., 1713 virk). Seklnt. v. Zepelins Reg., 1718 Ltnt v. Jydsk.- 
fynske nat. Drag. Reg. (reduc. 1730), 1731 Kapt. for Frikomp. i Steinburg 
Skandse, 1738 i Hitler Skandse, 1745 reduc. 

*) Johan Frederik HOfisch, Sekltnt. 1710, Prmltnt. 1715, Regtskvartermest 
1717, afg. ell. f 1731. 

^) Conrad Adam v. Ehrenstein, f. % 1689 t "A 1716 „af 17 Saar", Søn 
af Ghr. Studemann, af Kejser Leopold adlet v. E., og Eva Margr. v. 
Freyburg (Benzon). 1710 Sekltnt. i Zepelins Reg;, 1713 i Livg. t. F. 

O Carl Gustav Moltke, f. % 1694 f V« J748, til Stridfeld og Walkendorf i 
Meklenborg, S. af Ehrenreich M. og 1. Hustru Gathr. Hedv. v. Voss; g. 
m. 1^ Adelheid von Behr, 2° Caroline Sophie Augusta v. Meklenburg 
(Benzon, jvf. Langhom, de danske Moltker, S. 10). 1710 Sekltnt. v. Zepe- 
lins Reg., 1713 Afsked. (Han kaldes i Stamtavlerne dansk „Kaptejn^). 

®) Gregorius Gravius, Skltnt. 1711. 

^) Christopher Goldmann, Sekltnt., 1711. 
") Manteuflfel, Sekltnt., 1710. 
^^) Johan Peter Gammerberg, 1711 Sekltnt., 1718 til Drabantgarden, 1734 Afsked. 

**) P. M. Harbou, f. 1692, t 1745 som Premiermaj. v. Holst. gev. Inf. Reg. 
Se Personalhist. Tidsskr. 2. R. III, 61. 204 

Feldsker Hans Sundt i). „ Presten Conrad Monradt*). , Qvart- 
mstr. Stuve*). » Auditeur Bartel Stuve*). „ Adjutant Ehmsen. 
, Vognmester Brugmann. Denne Mands Embed er ved Bagagen 
og indretter Rustvognenes ordentlige March efter Gompagniemes 
Alder, og er Befalingsmand over Kudskene paa Marcben og i 
Leyren. 

Før jeg ankom, havde den alierede Armée delogered den 
svendske fra deres Skandser og indtagne Poster, saasom Husum, 
HoDingsted, Treya og Priedrichsstad. Jeg kom ret tilpaO, el 
Par Dage derefter ryckede vi vildere frem, og de Svenske 
marcherede ind i Tønningen med Infanteried, og Cavalleried 
raaatte campere udenfor i Contre Charperne, som 1 kand se i 
andre mine Bøger, som derom i Tryck ere udgivne af Andre. 
Altsaa bleve de Svenske der indeluckte. Deels Regementer cam- 
perede, andre laa i Huuse eller Bønder Gaarder tæt ved Tøn- 
niDgen. Vi fick et Huns, hvori maatte ligge hahr anded Compagnie 
i en Bye Gating. Hvor stort Rom her var, og hvordan vi her 
var logerede, maa jeg og berette^ hvoraf I kand slutte, hvor got 
her var. Vor Oberst havde eet lided Kammer; deri var hans 
Seng, hvori hånd laa, og naar hans Tienner kom ind till ham, 
v»r • der et halv Menneske for mange. Udenfor var en liden 
Stue med toe Senge og et stort Bord, hvorved vi spiisede. 
Major Barthram laa i en Seng, hvori hånd icke kunde udstrecke 
sig. Lieutnant Mey laa i en Bgedan Seng med SchlosseJburg. 
Molck, Varenius, Presten, Adjutanten og jeg laa paa Gulved paa 
lidt Straa, vi kunde samle sammen, havde entea vore Støfle eller 
et Gommis Brød under Hoveded, og, naar vi om Morgenen stoed 
op, sanckede hver sit Sitraa vel saa nøye op og forvarede det til *) Hans MiehelseD Stmåt, f efter 172S som Stiftskirurg i Antkm. Se 

Personalhist. TMiskr. f. R. IV, 280. 
f G. Monrad findes ikke paa Stamtavlen i Giessings /vbefiærere W, % Afd. 
') it^n Adofpb Sijrre, f714 adlet Lørenstfeme. 9e PersoBalbist« Tiésskr. 

2. R. V. 129 ff. 
^) Barthold (Bertel) Stuve, Audit. 1708, 171? Bo^iMdmægtJg i KjMvn., 

t 1720, bgr. *Vi2 i Nicolai K. Han og den Foregaaewde vare- 9ømm af 

Berte} S. den æMre (f 170@) og Hafrbrødre til SKaé^NrapCiMURl Hms S. 

(t f 729>. (F. C. Sonrøier. Jrf. Personalh. TTdssIlr. I, 211 og f. R, V, 13^. 
^) Frants Ehmsen ell. Embsen, 1712 Regimentskvartermeatcr, 1714 afg. 205 

om Aftenen at bruge igien. Fokkene låa i tomtne Loer og pilli 
Lofted, og det vdf icke tet^ Ja^ det er for Oud stindt, at,- naar* 
t1 sad og spiii^te nogen Mad, vi Itunde lade hente hOs Mat'(|ye^ 
tenteren^ saa kunde fra oven af Lofted,^ naar Soldatei'ne lunde* 
gaa der^ falde Luus igiennem Bpreckeme dg spadsere paa Borded 
hos os, saa det de^af ei" gandsMe trøelig, at vi deraf have faaed 
ncygle i os med tores meged maiife Suf^pe, som ri ficl^ Disse ete 
g&åB fdr giiul Sott,- og ingeH af bs hdtde den S^ge. 9ma det 
gi€k os her^ gi€k del AAdre p^å dete Stæder. Dette Levned 
varede tel en otte Dagei Derefter bleve vi udlagd tiideré fra 
hver andre^ og vi koiti i nogle Hudse i Tétetibflttei; Her d^ef 
Lieutnant Afaniedifel. Jeg flcik eil hidsig Feber ^ k^m &p igien 
efter 3 Ugers Lejre. Dee weste Oflieifer våre bet syge^ men 
bleve restitnel'ede igien f saft gik del og med de Gemeetie. 

Medens Lejrene stæde her,- blev øted et stort Metd,- af en 
Gorporal og tree Getneenie paa derfes Offieeer^ en Rittrtiester af 
de såchslske Hnssaret.- Føfbemeldle Folcfc visie, at derfes Ritt* 
mester altiid hatde een god Guld Befrse hos sig, ^ detfofe svoer 
dem sammen at massakrere hani^ efterø de'e alleliidet* var' 
ham nærmest og toeg demt attiid med sefm <tO'^, haif håivder 
st«tste Troe tilL Hans stedvanlige Morgetl Sang^ nMf htod vdf 
ude^ paU Goinmando, h«r VdBred dend: Atrs meines HersséTvs 
Gronde? p* p. Derélf toege deø indbyrdes Loshigefl tfll deres 
ngcidélige Forsett} Gireif kh dtts Weirek init t'retfdéti.* Eflef 
Otåfe riidef band een JMfetgeli^ tillig nnd med en Mesti tro^ 
og som sædvanlig beg^fider at sypige sin Morgen Sang.- CorpoÉéilf 
som mied de tree vare hatø tfest^ gat de Andre et Tegn åi 
Uive tilbade og bOfMe sftitlef disse' mente,- det f^f pas^ liitt- 
mesterns Ordre og loed baniF da riide^ med deniie Gatpbf'åi &§ 
tree Bnssarér. Da disse vare komne ée andre ål S)gfe,- 1^ å^ 
Dd pa» Rittmesteren bag til, af ban faK af Hestei^, 6g derpM- 
visiterede hani og fandt Inlet tilden noigén fM Sølv MyM å^ 
saiebsiske Pengev Da de tilbage* vs^rende hefrte S^d og Ki^l],« 
satte de i fxM Gakyp derefter, f«ndt defeis Rittmester åM pMi 
Jorden og de Andre af tage Flngt^. De loed han^ It^ge og 
satte efter (Ssse Mordere, som de indhentede, og med détes døde* 206 

Rittmester bragte til det sachsiske Chor. Sagen var klar, og 
Processen snart ended. . Guldbørsen havde band den Dag lagt i 
sit Chatoulle, saa deres Raad var forgieves. Paa det nu alle 
tree Armeer skulde vide af denne Gieming og Execution, saa 
blev af russisch, dansk og sachsisk Cavallerie een Escorte com- 
mendered, der bragte Delinqventeme till Rettersteded, hvor en 
Kreds af 600 Mand af vores Infanterie Regimenter og af alle 
Compagnier var formered. Her blev deres egen Tilstaaelse, 
saadan som jeg her har fortålled^ oplåst og. Dommen igien for- 
kynded; Escorten, som bragte dem hid, formerede igien en 
Kreds om Infanteried for at see denne Excution. Dend, som 
havde væred Begyndere till dette Mord og vartede Ritmesteren 
op i hans Huus med andre hans Folk, blev fra neden op knused 
ved et Hiul : først det venstre Been og høyre Arm, saa det 
høyre Been og venstre Arm, saa det venstre Laarbeen og høyre 
Arm under Albuen, og saa det høyre Laarbeen og venstre Arm 
under Albuen, derpaa et Stød paa Brystbeened. Corporalen 
miste først den høyre Hånd og demest Hoved med en Øxe. 
Den 3de miste Hoveded med et Sverd, og den 4de den høyre 
afhugged og bortjaged. Derefter blev de toe første lagd paa 
Steyle, hvoraf Gorporalens Hoved kom paa Stagen og Haanden 
fastnagted. Den tredie blev begraved under en Pæl og Hoveded 
derpaa fastnagled. Saadan bedrøvelier og skammelig Ende toeg 
deres fordommeUge Forsett. Dend, der mistede Haanden, skeede 
paa dend Maade: Hunden over Haanden blev trocked gandske 
stram tilbage og med en Strick;e bunden bag ved Haand 
Leded, og da Haanden var afhugged, som blev nagled hos den 
Andens afhugne Haand, løste Boddelen Stricken og med et 
gloende Jern brendte Aarene og Seeneme, at de løbe tilsammen 
og icke meere kunde bløde, gav ham noged Salve at smørre sig 
med, hvormed denne reiste sin Vey, og ihvorv^el hånd slap med 
Li ved, saa varede hans Piine lengere end de Andres. Heraf er 
at lære icke at lade den gemeene Mand eller Tienner vide, hvad 
man bær hos sig uden en goed Vilje at giøre ham godt. Da 
Alt var til Ende, marcherede hver Commando igien til sit 
Regemente. Denne Execution skeede i Aprill Maaned og jeg 207 

var med commendered, seed og hørdt alt dette. Rittmesteren 
bier høylig beklaged, thi hånd var een meged gudfrygtig og 
brav Krigsmand. 

Genera] Steenbock saa sig icke noged, at kunde udrette, 
derfor (fapitulerede og gav sig med Armée fangen den 16 May 
og præparerede sig till Udmarch, som derefter den 20de af ham 
maatte skee. Jeg har selv icke seed dend, fordi vi maatte blive 
ved Gompagnieme, saasom de ved Tønningen nest liggende 
Folck at holde Vagt, thi den største Deel af vores Armée, 
Gavallerie og Infanterie, vare under Gewehr ved Høyerswortt, 
hvor General Steenbock, efter at han var afstegen fra sin Hest, 
lagde sin Kaarde ned for Kongens Fødder, og dee udførte Regi- 
menter lagde deres Gewehr need efter Gommando og Orden. 
Med Generalen bleve fangen 7 General Majorer og 14 Obrister, 
og meere derom er at læse i eet Journal, som er holden af 
Goinendanten i Tønningen, Herr General Major Wolf ^) og findes 
blant mine Bøger. Efterat den svenske Armée nu var ud- 
marchered og bort transportered, hvor aftalt var, de russiske og 
sachsiske Troupper ogsaa marcherede till deres Hiem, blev Tøn- 
ningen af vore egne Folck indsperred og ald Passage og Til- 
førsel betagen. Ved bemelte Høyerswort skeede og en stor 
Forandring ved Regemented, fordi af 6 Gompagnier vare kun faa 
Folck tilbage og Ghefeme dødskudt, saa blev paa allemaadigste 
kongelige Befaling givet en fuldkommen complett Battailon, som 
da bestod af Oberste Zepelin, Oberst Lieutnant Didrichsen, 
Major Barthram, Gapitaine Gyldenstierne, Gapitaine Grambow 
og Gapitaine Nymphius; Primier L. Brocktorflf, Mey, Brandt, 
Daler, Gombracht og Henning; Second L. Schrøter, Abercron, 
HoflRsch, Tonner, jeg, Schmitt 2) ; Fendr. Harboe. NB. Denne 
Smitt var Adjutant, da vi var i Skaane; blev der med meere 
fangen, hvoriblant var en Liitzow^), som icke kunde den Gang ^) Zacharias Wolf, Journal des was in Tønningen vom 1. Jan. 1713 — 30. Jan. 

1714 pasiiret. Kopenhagen (1714), 4to. 
^ Jacob Lorenz Schmidt, 1709 Prmltnt. v. Pr. af Hessens Reg., 1713 igjen 

ansat i Sekltnt.s Nr., 1714 til 1. Batl. Sjæland som Prmltnt. og med denne 

tilbage til Regtet., 1724 afg. ell. f. 
*) Henning Otto Lutzow, Søn af Gehmrd. Henning Ulrik L. til Søholt og 1. 308 

komme med, formedelst en Proces« hånd havde i Stockbolmi 
Ved denne Forandring gick de Officerer af Tiencsten som flwr 
er beretted ved samtlige Officerer. Battailionen blev liggende 1 
de Steder^ jeg hai: i en anden liden Bog med el L&iidkort 
mafqvéfed indtill i Junij Maaned; saa marchefede ti till Bens« 
borg i Gramisoti. 

Arméerne vttre hu gandske separerede, og af vores var hvert 
Regemetit i sine Qvartére og assignerede Poster. Orenadeer 
Chored laa i ScbleesWig. Nu begyndtes een anden Acte, scrtii 
gkrrd« NachspJUed i deilne stoere Tragedie f den IfegfUåtes 
ved Gadebndcb og endedes i Schlei^wig* Heyst srølige Kang 
Friederich den 4^6, som i egen bøyé Person havde bivaaHed 
BtttallJen og seed^ lelt Alle Ickø havde beviided deres Detcvr, 
ardinérede en General £xameh over detid gandske Armée^)| 
Regimetit efter Regiment og Person eftei' Person blev indkalded 
og i Eeds Sted at odiigéf om hvef havde væred paa sin Peri^t 
fra Oberst till Fendrich og saa vit ham tar vidende. Onge[fa^l 
i Augnst traf det vores Battailions Offieerer og paa Ordre komifie 
vi till Sehleswig. Efter ald ndstanden Eiamen bleve beftmdetie 
skyldige: Brigade Major og Primier Lielitnant ved Grenad^før 
Choered Sprenge)« fordi band havde taged imod en Petoton sit 
commeiidere og forloed deti igien^ Rittmester Eiehsted^) af West^s^ Hustru Efooftor« Gatbr/ Scbaek. 170(r Fafenrik ▼« Fr* af il«S8Éfts Reg,^ 1707 
Sekltnt, mangler 1710; igjen ansat 1720, f 1724. 
*) Dette Porhøi" holdtes under Forsæde af Greneral Grev G. D. Keventlow, 
Assessorer taté Brigad«rtf« FMhs og Biéigéii^ (Ktgl'Ofé^é ^/^ t7\^f f¥f, 

'Vs s. AO. 
^) Hans Heinrich v. Eichstedt, født 167b paa Éichstedt ved Stendal, Søn af 
Bevetm Jacob t. É. til É. og Saum^åftétt 6g 1. Hnstrtf Åittfåi Elis«fci«th 
v/ Riefiott-. Uftii héter til hfåndeiibarp^ (altin«rkslw> FÉtfidlie E^,- éét/ 
skjøndt den skriver Navnet med h som fjerde Bogstav, og fører et ganske 
andet Vaaben (3 oprejste Sværd i Skjoldet og paa Hjelmen), skal være af 
samaSTM^ Sf^MtøH^ som d«fi |)omftiét^^ Fån^Iie Ekkstc^,< fmn er tidtøcft 
det eneste Medlem af først nævnte Familie, der har været i dansk Tjenester 
OUt'méd Ghftplotte Amarito V/ i^<rhwsd:é ^fifa Jylkmd^, visrtntoé IMér af 
Wulf B. til Gudumlund og Ansei v. d Wise)»^ fjTr.* ^^ke' R»9> 1704,^ Fol. 
140)/ P«Fés flvest^ Børn vÉtf Wutf H«iøri«l!i^ f. E#/^ h 17Uy t ^7^ 6>bef^t 
f. et hesseft-'døpiinlstafdtsk Ehrftg. Rég.. (Ei^B^édty> FhitåSka^vtch^ %S^, 
S. 590 og 596). — H. H. v. E. tjente fp» f701 i ået piettss.- Reqgf* von 
Heyd«», kom 1706^ til Dwimark som SekondkM. v.« Fodgarden, 1707 Kapt. 209 

Regiment giorde Undskyldning, fordi hånd saae Battailien at være 
tabt, vilde spare Kongen den Esqvadron, han commenderede ; en 
anden Rittmester Båhr^) af et andet Regiment var undviged fm 
sit Compagnie; Capit* Koppejqw^) af det Wiborgske National 
Regement havde og ey giort, det band burde. Båhr var gaaet 
til det Hanoverske; blev citered ved Trompetten -Skall trende 
Gange, saa og i Aviserne, men band kom sig icke til Fors van 
Dee tree sadde i Rensborg, først i deres Q^arteer, men da de 
icke kunde forsvare det, som Regements Officerer og Under 
Officerer ved dere Compagnier var angiven, maatte dee bekiendé 
sig skyldige og blev satt i Hoved Vagten i Arrest. Med denne 
Examen i Armeen og ved Begementeme dyrede det hen indtitt 
December Maaned; Krigs Rett blev holded af Oeneral Lientv 
Leegardt^) og conflrmered af Kongen, at den nndvigede Ritt* y. (Farsmans) Jydské Land Drag. Réff«, Ritme^er« da åeiie 1710 blev 
Aytt. Reg« 

*) Levin v. Behr, 1710 Major ved det samtidig oprettede Brockdorffs Kyr. 
Reg., der sammen med Major August Ludvig v. Ende af samme Keg. 
undveg i November 1713, kort før Dommens Afsigelse, hvorfor han, som 
anført, blev citeret til at møde, og, skjøndt han blev frifanden for 
den egentlige Anklage^ inåstillét ti) AMed; denfie fik kaa ^V« ^^^^ ^^^^ 
Ansøgnings 

*) Hans IJhik t* Kopf^elow,. I70t Ltot, v. Viborg Stilto nttt. M^ Keg.^ 
1709 Kapt, 

^ Frederik Leegaard ^eller de Léttgwdté^ som han s^v slirtr«r), i680 Fænr. 
T. DroM. Livre«.y 16^ Ltn^ 16M Kap€., 16^7 fH Palkf Kftgs §øif. Reg. 
i Norge (si^n SøndenQeldøte), 1690 Ma^ r. OfUsmMe Ke^p 1690—92 
i fransk Tjeneste, 1692 Oberstltnt. v. DrKfOft-Reg. i BEofft (sMmc t Sønden- 
Qeld^e), 1695 ttt Gregers Daa« Dtag. Reg^ ved HjKtpøfcrof)perM i kejserl. 
Tjen., 169e>-17e^ C^rst f. 1. Jydske Kylt. {kg.^ 1706 BrigMétf,. 1709 
6enefalmaj(&rv ]71t GøMeralltnt. ^ im htriA hiåém^r f V« 17dd» O. m. 
Mafgrethe Anio]4, h^ af Geitefalmajw Joh. A. (FtfrsOfMlhi!^ lidsidff^ S. R. 
■1^35}. 

OviøirkngsrKten lUMbattes efter kgl. Otår€ aif ^/^ l7sa og b«stod 
førod«n af FofMoaden af 4 Generalnftajorer (WlJster, BéOåSoL Brodiklorfr, 
Cbr. Juel og Gicignon), 4 Brigaderer (Krag, Sponeck, Sfehftek de Wtttenau 
og BiøiiiP^n^ og 4 Obex'stwr (Friis, 9cfau)ei^urg> StaffekH og Storm). 
Vio 9ø A. b«9teMe9^ at Jireli slttQidt udtmde, og at der øodn« stelche indtræde 
4 OI>€TStkijtsaiiiren 'Vis ^ Léegattfd Mti ddtl M lae otn,* at ØoMnMa var 
stadfæstet, og K&amiMåsaiijen i fUnd^^f^^ Lø^ø Hobendsørffr Otéte til 
at lade tilstedt og Spfengel arkebtt9«r». B^u* l^v som. milørt frik|endt, 
hvorimod det vistne^ har sin Rigtighød med Jloppd«\r,. der SMWte uden 
Held søgte om en ærlig Afsked for andet 9Ced$ at kuam«' sø^e Cmploy 

14 210 

mester Båhr skulle en effige ophenges og dee tree arqvébuseres. 
Koplous Kone bad for sin Mand; Lived blev ham skiencked, men 
blev viist fra Regemented uden Rest og Pass; da han derefter 
kom og vilde væire hos hende, vilde hun icke kiendes ved ham, 
fordi hånd havde misted Ære og Charge, saa disse toe Personer 
vare meer ulyckelig end, om hånd havde bleved arqvebusered 
med Sprengel og Eichstedt, som skeede i Januarij Maaneds første 
1714. Dage. Det saa kaldede Ungriske Dragouner Regemente, com- 
mendéred af Oberste Biilow, som siden blev Amtmand i Siæland 
og giftede sig med Grevinde Schindel ^), blev gandske bortjagede, 
fordi de icke vilde følge deres Officerer i Slaged; Officererne 
bleve Tlid efter anden employerede igien. Dette Regiment havde 
holdt sig uforlignelig vel paa Skaane, saavel ved Ghristiansstad, 
hvor de toge 600 Sachser og 400 Matroser fangen, saa og i 
Slaged ved Helsingborg. Dermed var den Sag Ende. 

I Februarij Maaned erobrede vi Tønningen efter den der 
holdte Bloqvade. I Martij Maaned blev vores Battailion derhen 
commendered og een Battailion af Obrist Lottichs^) jydske ^meines armen Weibes und kleinen Kindem halben* (Ref. Sager 1714%). 
— I Anklage -Ordren var foruden de ovf. nævnte Officerer endnu ind- 
befattet samtlige Officerer af Brockdorffs Kyr. Reg., Major Bfllow af det 
ungarske Drag. Reg.^ samt den oftere omtalte Oberst D. E. Zepelin, 
der selv havde ønsket sit Forhold undersøgt, men de ere sikkert begge 
blevne frikjendte. Derimod blev den ovf. nævnte Major v. Ende henrettet 
in effigie ^U 1714 (Buschings Mag. XVII, S. 319), hvad der formodentlig 
har foranlediget Forf.s Fejltagelse m. H. t. Behr. 

Det kan endnu anføres, at Leegaard gjentagende søgte om nogen 
Godtgjørelse til Rettens Medlemmer, for de Udgifter, som de i denne 
Anledning nødvendige Rejser paadrog dem, hvilket afsloges, „der Gonse- 
quence halber und weil es niemals gebråuchlich gewesen* (Ref. Sager 
1713, ^7io og *7io)- Ved kgl. Resol. af *7s 1714 tilstodes der dem dog 
500 Rdl. af de undvegne Majorer Behrs og Endes tilgodehavende Afregning. 

*) Om Frederik IV's Mætresse Charlotte Helene Schindel se Suhms nye 
Saml. I, 143 fif. 

*) Johan Georg Lottig, 1690 Fænr. v. Schacks Reg., 1691 Sekltnt, 1701 
Kapt V. Ribe Stifts nat. Inf. Reg., 1703 Major, 1710 kar.'Oberstitnt, 1717 
Oberst og Chef tor Regimentet (der 1714 kommanderedes af Oberst Paul 
Hegermann), 1728 udnævnt til Kommand. i Throndhjem, hvorfor han søgte 
og fik Afsked s. A., 1730 6emnaj.s Kar. 6. m. Valentine Dorothea 
V. Blacher, der 1746 blev Generalmaj. H. Fr. Windtz's 3. Hustru og døde 
1760 (Personalhist. Tidsskr. I, 305). 211 

National; dertil gav Landskabed Eyderstædt et vist Åntall af 
Bønder, og den gandske, kostbare, regulaire og meget ziirlige For- 
tification blev i een Tiid af et Par Maaneder giort liige med Jorden, 
saaledes at, hvor før var dybe Vand Grave af Eyderen og høye 
Volde af puur blaa Leer, der pløyes og saas nu af Indbyggerne. 
Altsaa endedes denne Krig med een seyerriig Årmées Undergang, 
en important Festnings Vercks Demolering og et Hertugdoms 
Erobring, som endnu er i vores Eye; den allmægtige Gud give, 
at det aldrig rifves fra Dannemarck igien. I Junij Maaned var 
Arbeided ended og marcherede til Rensborg i vores Gvamison. 
De Troupper, som havde tient i Brabandt, kom tilbage; ved 
samme blev tagen en Reduction fore, og nogle Battailioner bleve 
satte til andre og giort et complet Regiment af. Jeg vil anføre 
dem, jeg har kiendt, og vitterligt, hvor dee bleve employerede^). 
1 Regement Schulenburgske Dragouner reducered; Hertugen af 
Wurtenberg Regiment (nu Liv Regiment Courasseer), Oberst 
Lutichau^) og Oberste Schmålings^) Gavallerie bleve; en Battailion 
Foed G varde reducered; 2 Battailion Fyhnske*) under Oberste ^) Den her paa følgende Opregning er, navnlig for de beredne Vaabens Ved- 
kommende, ikke korrekt. Schulenburgs (tidl. WQrttemberg-Oels's) Drag. 
Reg. opløstes først 1716. Hertug Carl Rudolf af WOrttemberg- Neustadt 
(D. biogr. Lex. IH, 372), var Chef f. et Kyr. Reg., der havde Navn efter 
ham, ikke for Livregimentet, der i Chefens, C. D. Reventlows Fraværelse 
førtes af Joh. Fred. v. Bardenfleth. Schmeling var paa den Tid ikke 
Regimentschef. 

*) Hans Hehnuth v. Lflttichau, f. 1670, f 1732, 1689 Komet v. Juul- 
Rysensteens Rytt. Reg. i eng. Tjen., før 1693 Ltnt., 1696 Kaptltnt., 1697 
kar. Ritmst., 1698 til 4. Jydske Rytt. Reg., 1701 til Holland s. Komp. 
Chef, 1704 Major v. Ahlefeldts Kyr. Reg., 1707 Oberstltnt. v. 2. Fynske 
Rytt. Reg. (i Danmark), 1709 v. WOrttemberg-Oels Drag. Reg. (i Holland), 
1710'kar. Oberst, 1711 Chef f. 2. Jydske Rytt. Reg., 1717 Genmaj., 1731 
Genltnt., 1723 hvid Ridder. 

«) Frederik Vilhelm v. Schmeling, t 1689 Komet v. Sehesteds Rytt. Reg. 
i eng. T^jen., før 1695 Ltnt., 1696 kar. Ritm., 1697 Kaptltnt. i Hert. 
F. W. af WQrtembergs Reg., 1698 p. Vartpenge, 1699 t. 2. Jydske Rytt. 
Reg. (1701 til Holland), 1702 Major, 1707 Oberstltnt. v. Holst. Rytt. Reg., 
YIIO kar. Oberst, 1716 Chef f. 5. Jydske Rytt. Reg. 

*) Der var ved AuxiUærtroppeme kun 1 Batl. af Fynske Inf. Reg. (Fr. 
Gersdorf), men fomden de i Texten omtalte Battailioner var der en Batl. 
af Oldenborgske Reg. (Hans Phil. Prætorius). — Angivelsen om Sohr og 
Samsøe er altsaa urigtig, se ndf. 

14* 212 

Soer^) og Samsøe') reducered i det Bremiske ved Stade. 2 
Battailions af Printz Jørgen under Gener. Lieutnant von Stocken^) 
laa i Stade og, efter at Stade og det gandske Hertugdom Bremen 
og Verden blev afstanden, kom ind i Landed, forblev til Straal- 
sunds Beleyring var forbi og. blev reducered 1716. Af de 
derved værende Officerer kom een Lieutnant navnlig Flock*) til 
Regimented og blev Capitain; ved hans Compagnie blev jeg 
Premierlieutnant 1717, indtill band October 1728 fick Com- 
pagnie ved Foed Gvarden og døde Oberstlieutnant og Commen- 
dant paa Hitler Skandse 1744. 2 Battailions af Prince Carl ere 
endnu og bekiendt af det Laalandske geworben Regement; en 
Battailion af Sælandske geworben kom till Regiment de Marine, 
nu det Bornholmske nefned, der og ligesom vores var kun en 
Battailion; den anden Sælandske geworben Battailion stødte til 
vores Battailion og des Aarsage bekom Navn af det Sælandske 
geworben Regemente, som endnu føres med Favner og det Sse- 
landske Vaaben deri brodered. Vore gamle Fauner, hvori var 
maled et dobbelt F. 4 med Symbolum : „ Dominus mihi adjutor* 
blev i October afleverede paa Rensborg Tøyghuufi. Officererne ^) Johan Frederik Sohr, t 'Vt 1729, g. m. Margrethe Bulehe (Personalh. 
Tidsskr. I, 93). 1676 Guide-Ltnt., 1677 Kapt,, 1680 til Oldenb. Inf. Reg., 
1689 til Irland, 1692 Major, 1701 til HoUand, 1710 Obstitnt. v. 2. Batl. 
Sjæland, 17U Afsked. 

') Hans Jørgensen Samsøe, f, p. Samsø *7n 1661, t i RudJgøbing V» 1^39, 
ugift (se bl. a. D. Atlas VI, 831). Tjente i det venetianske Reg. Degenfeld 
indtil Oberstltnt, Afsk. 1698 (ThOrheim, C. M. v. Degenfeld u, seine SQhne, 
Wien 1881). 1708 Volontær v. det danske Hjælpekorps i Italien, 1704 
Generaladj. v. Korpset, 1705 Sek.oberstltnt. ved Volrath v. Endens Reg., 
1709 virkl, Oberstltnt,, 1710 Oberst f. Oldenb. Nat. Inf. Reg., 1728 
Genmaj., 1737 Afsk. 

«) Gerhard Christian v. Stftcken, f. 1671, t "/s 1728 (jvf. Lengnicks Stamt. 
v. St.), 1689—96 i fransk Tjeneste, 1691-^92 opført som Kapt. reforme 
v. Dronn. Livreg., 1696 Oberstlt. réf. v. Jydske Inf. Reg., 1698 virkl. v. 
Pr. Georgs Reg., 1700 til Sachsen og siden til Italien, 1701 kar. Oberst, 
1704 Ch. f. 3. Inf. Reg. i kejserl. Tjen., s. A. f BaU. Fyen i holl. Tjen., 
s. A. f. 1. Batl. Pr. Georg, 1709 Brigader, 1712 Genmaj., 1715 Kamm. i 
Stralsund, 1721 i GlQckstadt, 1724 i Citadellet, 1725 Genltnt., 1723 hvid 
Ridder. 

*) Johan Thomas Flock, 1705 Sekltnt. v. Pr. Georgs Reg., 1709 Prmltnt., 
1716 Kapt. V. Sjæl. gev. Reg., 1728 v. Fodgarden, 1734 kar. Oberstltnt. 
og Kommand. i Hitler Skandse, t i Slutningen af 1743. 213 

ved denne Battailion v^re ; Oberste Gichsted, som derefter bekom 
(l^t Kragake Regiment i Gliickstad 1716; Major Polman; Ga«- 
pitain Woldenberg, Gapitain Davier, Capitain Schlubhut og Ca- 
pitain Griiner; CapltL. StahU)? PrimL. Pbul«), MolP), Donop, 
Poyda^) og Rockling^); Second Lieutnants Maltha Sehested, 
Bolow •) , Haudping ^) , Bopgehl ®) , Barghusen ^) , ROepadorff ^^) ; 
Fendriohs Oldersloe^*), Sablotni^'), Wellighusen^^), Gæde og 
Leonhardt ^*). Wellighusen var en vel studered Person, meged 
ugudelig og ryggesløs, tog sin Afsked, gick til Tyrckied og blev 
en Renegad. Kort før Juele hellige Dage marcherede Regemented 
till Gluckstadt og løsede Cron Printzens af, som marcherede till 
Kiøbenhafh. 

Efter Admiral Gabels Slag ved Colberg i Aprill Maaned 1715. 
med en svensk Esqvadre, som tabte, bleve i May de Fangene 
bragte herhid, som vai'e af de fornemste Officerer Admiralen 
Grefve Wachtmester, Commendeur Anekerstieme, Gommendeur •r.sxis *) Bastian Stahl, 1711 Prmltnt., 1712 Kaptltnt., 1718 Kapt., t 1724. 

») Bog^slaus V. Pfuel, 1701 Prmlt , t 1720. 

•) Henrik MoU, 1704 Fænr., 1705 Sekltnt., 1709 Prmltnt., f 1719. 

*) Carl Wilhelm v. Poyda, 1712 Prml. v. 1. Bs^U. Sjæ^and., 1718 Kapt. v. 

2. Vesterlenske Reg., 1783 kar. Major, 1737 til Oldenb. nat. Inf. Reg., 

t 1798. Gift 3 Gange, se Peraonalh. Tidsskr. D, 351 og III, 365. 
») Ulrik Frederik de Rocklenge, 1709 Sekjtnt., 1710 Prmltat., 1714 Afst 

m. Kapts. Kar. Er vel en af Oberst Johan Adam de R.'s 4 Sønner, der alle 

t u. Børn. (Benzon). 
*) Hans Siegfried BQlow (kaldes i Etaterne indtil 1731 Siegismund Frederik!), 

1712 Sekltnt., 1714 til 1. Batl. Sjæland, 1719 Prmltnt., 1731 Kaptitnt. og 

kar. Kapt., 1736 virkl. Kapt., f 'Vi 1737. Søn af Ritmester Hartvig Ernst B. 

og Margrethe v. Staar; g. m v. Nimptsch, der overlevede ham 

med flere Børn. (Bfllow, Familienbuch der v. B., 2. Udg,, S. 30). 
^ Engelbrecht V. Haudring, 1710Fænrik, 1712 Sekltnt., 1718 Prmltnt., 11719. 
■) Ephraim Borgehl, 1711 Sekltnt., 1718 Prmltnt., 1726 Afsked. 
•) Johan Barchhausen, 1712 Sekltnt., 1719 Prmltnt., f 1727. 
*®) Andreas Siegismund de Roepstorff, f. 1697, f 1759, (se i øvrigt Krogh, 

Dansk Adelskalender, Stamt. R.), 1711 Fænr., 1715 Sekltnt., 1723 Prmltnt., 

1731 til d. nye Drabantgarde som kar. Kapt, 1734 virkl. Kapt. v. Dronn. 

Livreg., 1739 Major, 1753 kar. ObersUtnt (Ane. 1749). 
") Martin Oldeslohe, 1712 Fænrik v. 1. BaU. Sjæl., 1714 Skltnt v. Ribe Stifts 

nat. Reg., 1721 reduc.,1724 til samme Reg. som Prmltnt., f 1726. 
*•) Frederik Sablotny, 1712 Fænrik, 1714 til Cicignons norske gevorbne Reg. 
*•) Gotfred Albrecht v. Welchhausen, Fænrik 1710. 
'*) Josias Valentin Leonardi, 1711 Fænrik, 1714 Adjutant, 1715 Sekltnt., 1724 

Prmltnt., 1726 Afsked. 214 

Capitain von Gerten, Capitain Spalding og Capitain Printz, 
der førte Fregatten Hviide Ørnen, De sidste tre spiisede daglig 
i mit Qvarteer hos en Hattemager, hvor Hofflsch, Fendrich 
Pretorius og jeg logerede. Den svenske Greve forelskede sig 
her i en smuck Jomfru af geistlig Stand og efterlod hende et 
grædende Vidnesbyrd om hans Fængsel og Tab i de holstenske 
Lande. Jeg blev i Junij Maaned commendered paa Excution 
at inddrive Penge, som resterede af Gontributioner i Trittow og 
Reinbeek Ambter. Her forsamlede Armeen sig og marcherede 
for Straalsmid og beleyrede den anden Gang. Vores Regemeni 
kom icke med, fordi det var icke nye mondered, men Second 
Battailionen marcherede til Rensborg i Gvamison. Der yttrede 
sig Pest i Altona, hvorfor samme fra de Hamborgers Side blev 
indeslutted. Obr. L. Didrichsen, Capit. .Woldenberg, Lieutnant 
Gombracht, Hoffisch, Haudring og jeg med 150 Gemeene bleve 
didhen commendered paa Postering, og dette varede indtill 
Udgang November. Mit Qvarteer med 30 Mand var i Stel- 
linger Kroe, Vi Vey eller litt meer fra Hamborg. Her bekom jeg 
Skrivelse fra min Søster, at vor Fader var méged syg og lengtes 
efter mig; jeg fick Forlov at reyse og kom om Aftenen den 
5 Novbr. til Friedrichsort; min Ankomst aarsågede stoer Glæde 
og Forandring, saa at vi begyndte at haabe om Bedring og Op- 
komst igien, men anden Dagen derpaa blev hånd meged svag, 
toeg Afskeed med os og hensov mider Bønners Læsning af Guds 
Oord den 6te November om Aftenen Klocken 11 og den 15 blev 
begraved i Dånischen Hafen. Imidlertiid jeg var her og besørgede 
Liiged til Jorden, faar jeg Brev, at Posteringen for Altona var 
opheved og de Gommenderte gaaed tilbage igien. Major Polman 
døde, og Capit. Krabbe^) fra Bierge her i Jylland bekom Gom- 
pagnied; hånd var Capit. reforme ved Marinerne. ^) Henrik Krabbe, døbt i Viborg Domk. "/« 1687, S. af Etatsraad Ole K. til 
Bjerre etc. og 1. Hustru Margrethe Svichtenberg (Personalh. Tidsskr. HI, 
Stamt. t. S. 40). 1707 Sekltnt. v. 2. Batl. Sjæl., 1710 Prmltnt., 1713 kar. 
Kapt., fulgte med sit Komp. først til Pr. Carls og dernæst til Mar. Reg.; 
"/i 1716 (i Etaterne staar urigtig 1715) Komp.chef v. Sjæl. gev. Reg, 
t Ve 1719 i Frederiksstad (Norge), hvor han efterlod Enke, A(ima?) 
E(hsabeth?) . . . med et 14 Uger gammelt Barn (Ref. Sager 1719 %)- 215 

Først i December kom jeg til Regimented igien. Den 23 blev 
Straalsund erobred ved Accord, efterat høysalige Konge Carl den 
12te i Sverrig var gaaed derfra med een Fregatt. Arméen mar- 
<:herede tilbag-e, og vores anden Battailion kom fra Rensborg till 
os. Krigen havde nu Ende i Pommern, og det rygtedes, at Kongen 
af Sverrig vilde gaa over till Helsingør; Arméen forsamlede sig 
ved Helsingborg; Storm Stier og andre brugelige Ting vare alt 
i Beredskab at overføres paa Slæder, og beroede det alleene 
-derpaa, at Sunded var fuldkommen haard froesen at kunde 
holde. Des Aarsage Arméen, som laa i Holsteen, fick Ordre at 
marchere, hvad den kunde. 

Medio Januarii Maaned marcherede Regemented fra Gliick- 1716. 
stadt uden at holde nogen Rast- Dag. Begge Belteme var till- 
frøBne og icke at passere, derfor Arméen maatte forlegges i 
Fiihn og kunde icke komme vildere. Liv Battailionen af vores 
Regemente kom at ligge i Odensee og den anden paa Landed. 
Her laa og vores commenderende General Hertugen af Wyrten- 
berg, Carl Rudolph. Den vedholdende Frost giorde de Danske 
Sorg og de Svenske Haab, men, da det saae allerfarligst uud, 
gav Gud ved een sterck Blæst og høye Vande, at Sunded 
aabnedes og Ksen blev brudt og de Svenskes Forsæt ligesaa. 
Belterne ble ve og iisfri, saa at vi kunde transportere, hvilcked 
■og skeede sidst i Februarij, og efter nogle Dages March kom 
vi ind i Kiøbenhafn. 

Svenskens Forsæt lykkedes ikke paa Siæland, saa maatte 
det paa Norge i Martii Maaned, men Oberste Øtken^) slog med 
600 Land Dragouner 1000 Ryttere og Musqvetairer af deres 
Avant-Gvarde ved Norderhouck. Salig General Schponeck blef 
•commendered till Norge, og fordi hånd fandt, at der var for faae *) Johan Vilfcehn v, Oetken, Søn af dansk Regjeringsraad og Landrenle- 
mester i Oldenborg Johan v. O. til Loye og Helétie v. Dageroth, fik 
sammen med sine 4 Brødre Adelsbrev ^Ve 1^96 (Benzon). 1688 Fænr. 
V. Fynske Inf. Reg., 1689 til Irland, 1692 Sekltnt., 1693 Prmltnt., 1695 
6en.adj.ltnt., 1696 Kapt. v. Dronn. Livreg., 1701 v. Gren. Korpset, 1707 
Premmaj. v. Dronn. Livreg. og kar. Oberstltnt., 1708 virkl. Oberstltnt. 
V. Jydske Land Drag. Reg., 1711 Oberst f. Nordenfjeldske Drag. Reg., 
t 1733 som Greneralmajor. Se videre Anker, Norske Generalspers., 195. 

* 216 

Officerer ved Regementeme , som nevnes Reswve, bleve fra 
Dannemark sendt af Regementeme, som laa i Kiøbenhafii, 1 Ca- 
pitain, 2 Lieutenanter og 12 Underofficerer ^). Dem jeg erindrer,, 
vil jeg nevne. Af vores Regement var Capit. Grøner, Lieut. 
Maltha Sehested og jeg; Capit. Knop*), Paitz.^), Hans Sty- 
rup*), Ernst Styrup^), Drevitz^), Balckenborg^, Lieut. Sche- ^) En saadan Afgivelse blev ved kgl. Ordre af */* 1716 befalet af følgende 
12 Regimenter: Sjælandske (Zepelin), Fynske (Callenberg), Staffeldts, Ar> 
nolds og V. d. Luhes gevorbne (tidligere 1^ 2. og 4» Reg. af Hjælpe- 
korpset i kejserl. Tjeneste), samt de 7 Nationalregimenter, 2 sjælandske 
(Bamer og Bippen), fynske (Weinmann) og 4 jydske (Møsting, E. Juel,. 
Hegermann og Rosenauer). 

*) Henr. Knoop ell. Knopf, 1704 Fænr. v. Viborgske nat. Reg., 1706 Ltnt.v 
1714 kar. Kapt, 1718 Afsk. 

*) Ernst Ludvig v. Pentz, g. m. Dorothea Hedvig v. Pultz. t701 Sekltnt. v^ 
1. Reg. i Italien, 1705 Prmltnt., 1708 Kapt., 1718 Major, f 1726. 

*) Hans Christian Stfirup, f. c. 1678, 1695 Fænr. v Fynske gev. Reg., 170O 
Sekltnt., 1702 Prmltnt., 1709 Kapt. v. 4. Reg. i Itali«n, 1724 til Aarh. nat. 
Reg., s. A. Major, 1733 ObersUtnt v. N. jydske nat. Reg., begr. "/^ 173S 
i Kasted K. Fik Kjærbygaard med sin Hustru (g. 7io ^ 732) Beate Dorothea 
Bjelke, f. 1698, f 1755 (2*^ g. m. Major Fr. Reenberg, se ndf.). (Danm. 
Ad. Aarb. 1887, 64). S. er vistnok Broder til de 2 ndf. nævnte Officerer 
af samme Navn, samt til Georg Christopher S., f. 1678, f 1762, Genera) 
af Inf. og 1. Deput. i Genkommissariatet, adlet 1750, g. m. Margrethe Friis 
Dverig (D. af Borgmester Sigfred F. D.) — og til Christiane Marie S.^ 

f. 1682, t 1727, g. m. Kapt. Emmeke v. Deden (Personalh. Tidsskr. VI,. 
70. D. Adels Aarb. 1891, 115). Faderen var Christen Jensen S., t 1710 
ved Hel.<?ingborg som Kapt. ved Fodgarden. Navnet skrives i ældre Etater 
Steerup; begge Navne høre i øvrigt hjemme i Vendsyssel (jvf. Trap.. 
1. Udg. II, 45 og 74). 

*) Johan Ernst Stump, 1706 Sekltnt. v. Pr. Christians Reg., 1707 v. Fod- 
garden, 1710 Prmltnt., 1711 Kapt. v. Pr. Christians Reg., 1716 v. Fynske 
gev., t 1727. Fra hans Ægteskab (g. ^Vg 1714) m. Ehsabeth Margrethe 
Bille Walkendorf stammer den nulevende Familie S. (jvf. Barfod, Falsters 
GeistUghed, II, 161 ff.). 

«) Carl Gustav v. Drewitz, f. 1669, f 1748 (begr. i Aarh. Domk.). S. af dansk 
Oberst Burchard v. D. til Brudagergaard og Beate Tugendreich v. Prehn^ 

g. m. 1^ Regitze Margrethe Vind, f før 1711, 2° Margrethe Marie Arenfeldt 
(jvf. Jydske Reg. 1711, Fol. 33). Fulgte med Hjælpetropperne til frland 
1689 og gik siden i engelsk Tjeneste, 1701 Kapt. v. Aarh. nat. Reg., 1716 
Afsk. med Majors Kar. Optegnelser om hans Liv og hans Slægt, se Hilbertz,. 
AkUtykker t. Aarhus's Hist., III, 342; jvf. ogsaa Hist. Tidsskr., 3. R, VI, 
444; Rist, Frederikshalds Ærekrands, 93; Krag, Frederik^iald, 60. 

') Joh. Jac. Balckenburg, 1708 Fænr. v. 2. Reg. i Italien, 1709 Sekltnt, 
1710 Prmltnt., 1711 kar. Kapt. og Gen. Adj. h. Genmaj. Møstingr 1715 
vu-kl. Kapt. V. Fynske Nat. Reg., ^7„ 1716 begr. i Nyborg (Pershist. 
Tidsskr. VI, 101). 217 

peler^), Hesselberg 2), Hoflf^), Holmboe*), Nicolay Styrup^), Zcemi- 
kow^), Høvsch^, Mercker®) og endnu 3, dem jeg Icke erindrer, 
vare af andre Regementer. Alle disse Officerer og Underofficerer 
maatte enten være danske Indfødde eller og, at de kunde tale og 
forstaa Dansk fuldkommen. Vi vare lange commenderede at holde 
os parat, naar vi bleve fordrede. Den 15 April, som var tredie 
Paaske Dag om Eftermiddagen, ginge vi om Boord paa Fre- 
gatten Høy enhald, commendered af Gapitain Christian Gyntel- 
berg^), hidsede Segt efter Midnatt og med en ønskelige Vind 
kom uden for Strømsøe den 17de om Eftermiddagen, hvor vi 
bleve debarqvered og laa den Natt. Herfra bleve vi anden 
Dagen oversat til Bragnes, hvor Heste stode ferdige, som vi 
skulde bruge til vor Bagage og at ride paa , og begav os paa 
Vejen til Armeen, som camperede ved Jellum og . Jellebeck. 
Underveygs kom Tidende, at de Svenske vare slagne paa Moss, 
deres Magazin opbrendt og faaed af dem 700 Fanger under ^) Gerhard Frederik v. Schepelem, 1709 Sekltnt. v. 4. gev. Reg. i Italien, 

1717 Afsk. Vistnok S. af Generalmajor Johan Gotfr. v. S (se ndf.). 
*) Christopher Peter Hesselberg, 1716 Prltnt. v. Stafifeldts gev. Reg., 1721 

Afsked. 
®) Søren Hansen Hoff, 1711 Sekltnt. v. Fynske nat. Reg., f 1719. 
*) Hans Holmboe, f. 1684, t 'V* 1762, S. af Jubellæreren, Hr. Ole Jensen 

H. til Torrild og Vedsted i Aarhus Stift; g. m. Maria Gustava Mandal 

(Giessing Jubellærere HI, 348. Moe, Aktstykker t. d. norske Krigshist. 

I, 72). 1710 Sekltnt. v. Fynske nat. Reg., 1713 Prmltnt., 1716 Kapt. v. 

1. Smaalenske Reg., 1733 Premmaj., 1746 Oberstltnt. 
*) Nicolai Stiirup, f. 1690, t 1753, 1707 Fænr. v. Fynske gev. Reg., 1709 

Sekltnt., 1715 Prmltnt., 1717 Kapt. v. Pr. Christians Reg., 1735 Major, 

1739 Afsked. Det er vel ham, der ægtede Hofkandestøber Jørgen Vilh. 

Plenges aldrende Enke Anna Sybille (Giessing, JubeUærere II, 2. Afd., 361). 
*) Ghr. Ulr. v. Zernikow, f. c. 1677, t 1757, som Prmltnt. v. Garn. Reg., fhv. 

Kapt. V. Viborgske, siden v. Sjælandske nat. Reg. Se Personalhist. 

Tidsskr. IH, 340 og Stamt. t. 352. Sidst anførte Sted omtales en Broder 

af ham, falden v. Gudebusch som „Ltnt. ved Laalandske Reg.", d. e. 

Ems! Frederik v. Z., 1709 Ltnt. v. Viborgske nat. Inf. Reg., hvorunder den 

laaL-fj Isterske Bataillon hørte. 
^) Vistnok Barthold Høfiscb, 1710 Sekltnt. v. 1. gev. Reg. i Italien, 1717 

kasseret efter Dom. 
«) Christian Mercker, 1712 Fænrik v. 1. Reg. i Italien, 1715 Sekltnt., 1720 

Afsked. 
*) C. Guntelberg, f. 1688, f 1749 som Kommandørkapt., se Garde, Efterretn. 

om den d.-n. Sømagt, IV, 638; Krogh, D. Adelskal., 181. 218 

Anføring af General Major Budde^). Man vilde gratulere Grev 
Schponeck til denne Action, men han vilde icke tage derimod. 
Vi kom efter nogle Dages March til General Lieutnant Sehesteds *) 
Qvarteer, og der bleve vi fordeelte ved Regementeme. Capitain 
Balckenborg bekom et Compagnie af 130 Mand ved det Smaa- 
lanske Reserve Regement, hvorved jeg som ælst blev sat som 
Primier- og Høvsch som Second-Lieutnant, og saaledes gik det 
med os alle, at hver kom paa sin Sted adspreed. Det Regi- 
mente, jeg kom ved , stoed ved Jellum og camperede i Hytter. 
Mandskabet var icke monderede, excercerede eller med got Ge- 
wehr forsiunede, saa det vilde have falded slett ud, om vi havde 
faaed at bestille med vel øvede og monderede Soldater, men det 
gick Gud skee Lof vel af. Vores Oberst var Wind*) og var Com- 
mendant i Fredrichstad; Oberst Lieutenant Schilling*) og Major 
Oldenborge). Hånd havde tvende Regimenter af de saa nefnede 
Smaalåndske. Dette Regement var skiønne Folck, havde god 
Gewehr, vel excercerede og munderede i hviide graa Klæde med 
grøn Foder og Opslage. Kongen af Sverrig laa med sin Armée 
i og om Christiania. En Transport af nogle Battailloner kom 
til Larkullen i Land; derpaa toeg General Lutzow^) sig fore at ^) Vincens Budde, f. 1660, f 1729, Throndhjems Forsvarer mod det Arm- 
feldtske Korps 1718. Danm. Ad. Aarb. 1890, 129, Anker, anf. Skr., 59. 

*) Jens Maltesen Sehested, f. 1649, f 1730, 1676 Ritmst ved Gevekes Reg., 
1677 til 2. jydske, s. A. Major, 1681 ObersUt., 1684 Afsked, 1689 Oberst 
f. et Rytt. Reg. v. det eng.-hoU. Auxiliærkorps, 1695 f. det nat Kav. Reg. 
i Norge, se i øvrigt Anker, 236. 

*) Ove Vind, f. 1665, t 1722 som Generahnajor og Kommandant i Frede- 
riksstad. Danm. Ad. Aarb. 1886, 399, jvf. 1887, 485. Anker, 284. 

^) Johan Christopher Schilling, 1692 Kapt. v. Smaalenske Inf. Reg., .1708 
Major, 1716 Oberstltnt., 1726 afg. m. Obersts Kar. G. 1695 m. Margrethe 
Johansdatter Bergmann. (Norske Saml. I, 412,434,437; II, 137. Pershist. 
Tidskr. VI, 217. Forskjellige Meddelelser og Henvisninger om ham og 
andre norske Officerer skyldes Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas). 

«) Georg Ferdmand v. Oldenburg, f. »A, 1662 i Østfrisland, f Ve 1^27 p. 

Torpum v. Fredrikshald. 1680 Fænr. v. Smaalenske Reg., 1698 Kapt, 

1710 Major, 1719 Oberstltnt, 1725 Afsk. som Oberst G. m. Johanne 

Dorothea Nielsdatter Meng, der endnu levede 1748. (Moe, Tidsskr. f. d. 

. norske Personalhist. I, 461. Personalhist. Tidsskr. 2. R. V, 120). 

«) Barthold Henrik v. Latzow, 1677 Kapt v. 1. Jydske Inf. Reg., 1679 Under- 
fører V. Drab. Garden, 1681 Kapt. i Mar. Reg., 1682 til Fodgarden, 1689 
Brigademajor v. Korpset i Irland, 1691 Major v. Pr. Frederiks Reg., 219 

gaa Fienden i Møde. Arméen brød da op af deres Leyre ved 
Jellum og Jellebæk og marcherede imod Christiania. I disse 
Dage nembl. den 19 Apriil var Wismar per Accord vunden og 
Hr. Oberste Klenow^), Commendanten i Christiania eller Agers- 
huus Festning havde faaed Ordre at skyde Seyer Skud, hvilcked 
og blev efterleved, og skiød med Skarp meged heftigere end til- 
forn. Dee Svenske, som havde Efterretning om Armeens An- 
march og Transportens Ankomst ved LarkuUen, tenckte, det var 
Losung Skud till at attaqvere dem, og vi, som vare paa Marchen, 
kunde og høre Canonernes Brummen, tenckte, at de Svenske 
attaqverede Festningen, marcherede . sterckere till end, vi ellers 
skulde, vilde betiids*til Securs. Men da Armeen var paa en 
halv Miil nær Christiania, komme trende unge Borger Sønner 
riidendes til General Liitzow med den glædelige Budskab, at 
Kongen af Sverrig havde med sin Armée havde i største Hast for- 
ladt Byen og flygted over Egebierg ind ad sine Grendser. Dette var 
ongefehr Klocken 2 Eftermiddag den 29 Apriil. Hvor stoer Frygt 
den Gang var overkommen de Svenske, er der af at mercke, at 
høysalige Konge Carl den 12te, som logerede i en Hanske Magers, 
Polycarpi Huus paa Waterland, havde glemt sit Sverd, som 
han jevnlig førte ved Sadelen, under sit Hoved Gierde i Straaed, 
hvor hånd laa paa Golved. Dette Sverd giorde Lieutnant 
Emhus^) till Bytte; jeg har seed samme hos ham. Det var et 
Jern Feste med tvende Jern Haandklapper, som vare løse som 1692 ObersUtnt., 1697 Oberst for et dansk Inf. Heg. i polsk Tjeneste, 
opløst 1699, s. A. Chef f. Smaalenske Reg., f 72 1729 som Genltnt, 
se videre Anker, 169. 

M Jørgen Christopher v. Klenow, f *Vi ^723 som Kommandant i Citadellet, 
se Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 289 fif. 

*) Vistnok David Eimhaus, f. 1690, f ^U 1770, S. af Major v. Akersh. Reg. 
Claus E. og Dorothea Sophie Hass. Indtraadte 1706 i Akersh. Reg., deltog 
1715 i Stralsunds Belejring som Skltnt. i 2. Throndhj. Reg., 1716 Prmltnt, 
1718 til Oplandske Reg., 1725 Kaptltnt., 1726 Kapt., 1736 Major, 1744 
Oberstltnt., 1750 kar. Oberst, deltog 1758 — 63 i Troppesaml. i Holsten, 
1758 Chef f. 1. Smaalenske Reg, 1762 Generalmajor, Afsk. 1765. G. m. 
1<> Louise Margr. Medem, t 1748; 2° 1751 Cecilie Elisabeth Lerche, f. 1735, 
t 1756, (D. af Kmjkr. C. J. L. til Nielstrup); 3® 1759 Margrethe Sophie 
Sehested, f. 1717, f 1806, (D. af Genltnt. K. G. S.), Dame de FUnion 
parfaite; hun medbragte Næs (i Smaalenene), som hun solgte 1797. 220 

en Deckel paa en Dose i et Chanier, inden i udstopped og med 
Sems Leder overtrocken ; Klingen var Rage-Kniv-skarp, litt over 
Alen lang og tree Finger breed. Hvor de Svenske havde ligged, 
fandtes enten Maden paa Borded eller over Ilden endnu at kaage. 
Vores Armee hviilede lided. Gvamisonen, som laa paa Agers- 
huus af det Oplandske Regemente, marcherede uud, Compagnied, 
som jeg stoed ved, kom derind igien, min Capitain blev mig 
tagen og satt ved et anded Regement, og jeg blev da Gompag- 
nieds Cheflf. Her fandt jeg Maltha Sehested staaende ved Capi- 
tain Benslebens ^) Gompagnie og Lieutnant Styrup liggende siug 
af en hidsig Feber. Samme Dag efter Armeen havde hviiled 
lided og Inddeelingen var giort, hvor Regementeme skulde sætte 
sig paa Posteringer ved Glommen, brød de op og forfuldte de 
Svenske. Her blev jeg liggende indtil! i Juni Maaned; da kom 
Lieutnant Holmboe med et Gompagnie Reserve till Ghristiania 
og bragte Ordre til Gommendanten, at jeg skulde marchere 
med Gompagnied til Friedrichstad. Efter den Ordre mar- 
cherede Holmboe og jeg med de tvende Gompagnier i en 
nye Gvamison. Herr Oberste Wind var Gomniendant her 
i Friedrichstad, og begge Gompagnier, som Holmboe og 
jeg commenderede, vare af hans Reserve Regemente. Hånd 
havde den Godhed for mig og offererede mig det Gompagnie, 
jeg commenderede og gjøre Forslaged at blive Gapitain, men jeg 
sloeg den Offerte af med største Taksigelse. Mine gode Venner, 
Major Oming^), Gapit. Owe Rommel Sehested og KnudGulden- 
stiem Sehested^) med Fleere, raadede mig till at tage derimod *) Christian Albrecht Bentzlehen, g. m. Barthe Marie Werenskiold , der 
endnu levede 1779. 1711 Regtskvartermester v. d. gevorbne norske Dra- 
goner, 1716 Kapt. V. d. nye Reserve af Akersh. Reg., s. A. til 1. Sønden- 
fjeldske Drag. Reg., 1719 med sit Komp. til G. H. Paulsens Drag. Reg. 
(det senere Nordenijeldske Inf. Reg.), 1730 Major, 1737 Oberstltnt., f i 
Frederiksstad ^^ 1738. 

^) Bernt Oming, S. af Ltnt. Morten Grønvald og Elisabeth Oming (Admiral 
Bernt O.'s Datter); g. m. 1^ Anne Lange, f 1725, D. af Stiftsprovst 
Peder L. i Christiania; 2° 1727 „Fru* Birgitte Hedemarck. Fænrik v. 
FOlckersams (2. Sønden^jeldske) Drag. Ee^,, 1707 Ltnt., 1708 Kapt., 1716 
Major, 1725 Oberstltnt, f 1729. 

«) O. R. Sehested, f. 1687, f 1774 og K. G. Sehested, f. 1690, f 1758, 221 

og blive i Norge; derimod gav jeg dem tilkiende, at jeg icke 
kunde overtale mig selv at resolvere det, saa som jeg fra min 
Ungdom af var vant at commendere vel monderede og excerce- 
rede Soldater, men ingen uøvede Bønder, som var uden Klæder 
og Gewehr. Vi arbejdede her paa Festningsverckeme, som vare 
raeged forfaldne. I July Maaned den 4. attaqverede Kongen af 
Sverrig Festningen Fredrichstén ved Fredrichshals Bye, men blev 
saa ilde modtagen af Oberste Landsberg^) og hans Gvamison, 
at Kongen miste nogle 100 Mand og 3 Generaler, Schomber'), 
Delwig og Schlippenbach. Fredrichshalls Borgere giorde og stoer 
Skade paa de Svenske; de brød Broen af, som gaaer over Elven 
1111 Byen, og tendte Ild i Resten, saa at Kongen selv med nogle 
faa, han havde hos sig, med største Fare undkom og slap med 
Lived. Landsberg døde her efter General Lieutn- og Ridder af 
•flet hviideBaand, hånd bekom den 14 May 1739. Mange Huuse 
bleve her i Byen af brendt, deels af Borgerne selv og deels af 
Fienden. 

Den 8de July attaqverede Gapitain Tordenskiold (blev Ad- 
miral) de Svenske i Dynekilden ' og erobrede en Deel Galejer, 
som vare beladte med adskillig Arbejdstøj, som Skuffler, Spader, 
Hacker, Hiulbørre, Sadeler og anded mere, samt Prammen Steen- 
bucken kalded. Folcked, som ey var bleven døded i Attacken, 
retBPerte dem i Land; Prammen med de andre Fartøy blev 
bragt till Friedrichstad, hvor jeg med fleere andre Officerer var 
l^aa denne erobrede og slet tilredde Steenbock. I denne Maaned 
marcherede de Svenske af Norge, og dertill var vel Aarsagen, 
^it de befrygtede sig et Indfald paa Skaane af Danske og Russer, 
ÅOrø camperede udenfor Kiøbenhafn. Der kom Ordre i Augustj 
Maaned, at de danske Officerer skulde till deres Regementer igien. 
Altsaa forloed jeg min Vert, Herr Apotheker Gramer, gick med begge Generalløjtnanter Qg Sømier af Generalltnt. Jens Maltesen S. (se ovf.). 

Se Anker, 237 fif. 
*) Barthold Nicolai v. Landsberg, f. 1668, f 1740, se Anker, 161; PersonaUu 

Tidsskr. 3. R. I, 74. 
*) D. e. Schommer, jvf. Hist. Tidsskr. 3. R VI, 448. Biografi af denne og 

af Schlippenbach i Oscar Fredrik, Några Bidrag t. Sveriges Krigshist. III, 

157 og 163. 222 

Gapit. Grøner og Maltha Sehested om Boord paa Oriog Skibed 
Printz Christian, førdt af Gapitain Friis, og kom efter tre Dages- 
Seylatz paa Kiøbenhafns Reede. 

Her saa det uud som en tyck Skow, hvor Bladene var af- 
falden ; thi der laa paa Reeden den russiske, engelske og danske 
Floede Orlog Skibe, desuden nogle 100de Transport Skibe. 
30000 Russer camperede udenfor Øster Port langs med Stranden. 
Galejerne laa inden for, hvor nu Tømmerpladsene ere, og efter 
den Tiid er saaledes opfyldt, som det nu sees. Gzar Petrus den 
Første med Gzarinden Anna Cathrina Alexiewna, hviilede i Lentes 
Gaard paa den anden Siide af Storm Broen. En Gapitain, 2! 
Lieutnanter, 1 Fendrich med Favne, 6 Under Officerer og lOOde- 
Gemeene og 2 Tambourer trocke daglig paa Vagt og stode paa 
denne Side Storm Broen, hvor Slottet er; desuden var og till 
Vagt et Gompagni af Gvarden till Hest. Af Gvarmsonen cam- 
perede nogle Battailioner paa Voldene imellem Øster-, Nørre- og^ 
Wester-Porte. Vores Regement kom og i September Maaned 
uud i Leyren. Her var nu Inted, som fattedes, at j© een Land- 
gang kunde foretages, om det skulde have væred; men imod 
alle Menneskers Tancker blev der Inted af. Aarsagen er Gud^ 
og var faa Mennesker, bekiendt. Gzaren saa vores gandske 
Armee, Gavallerie og Infanterie, passere Revue for sig; men af 
vore Danske torde aldrig nogen Mand, OfBceer eller Geraeen» 
komme i deres Leyer; hvad Aarsagea var, veed Ingen endnu. 
Tiden løb bort, Nåtteme bleve lange og kolde. De russiske 
Troupper bleve embarqverede paa deres Galéer, Orlog Skibene 
giorde Seygl, saa og de Engliske, og forlode Dannemarck ved en 
føyelig Vind, der bragte hver till sit Hiem, hvorved vi bekom 
Roe for Uroe og Sickerhed for Sorg af vore Venner, nemblig 
Russerne, som stode icke langt fra os i Leyer. Des Aarsage 
vare vi liige saa aliart, som vi havde beleyred en Féstning, og^ 
vores Piqvetter bleve hver Aften opstillede, deres Gewehr og 
Ammunition visiterede og laa i deres Klæder som paa Vagt- 
Borgerskabet i Kiøbenhavn maatte forsiune sig med Gewehr,. 
Krud og Kugler, havde og Vagt ved Portene; men, som før er 
skreved, ved deres Bortreyse kom vi i Roelighed* Vores Arraée 223 

marcherede op till sine Gvamisoner og Standqvartere, og vores 
Regemente kom ind til Kiøbenhavn. 

De Svenske foruroligede Norge med Indfald paa vores 
Grendser, saa at de norske Regementer maatte holde Posteringer, 
paa de Steder, hvor Indfald kunde giøres. De Svenske havde 
fatted Post ved Svinesund paa deres Side og paa Biergene op- 
kast Redouter og Batterier, besatte med Canorier. Dette Sund 
er det rette Fergested fra Norge till Sverrig; paa begge Sider 
af Landene er det høye Steen Klipper og Bierge, dog de høyeste 
Steen Klipper er paa den Side till Sverrig. Paa vores Side stod 
Oberste Weinmann^) med det Fiihnske National Regement og 
nogle Ciompagnier af det Smaalandske. 

I August Maaned gick en Transport af nogle Battailioner 1717^ 
op til Norge, hvoriblant var Lif Battailionen af Zepelins Rege- 
ment, hvorved ieg stoed. Gompagnierne vare: LifComp.; Major 
Barthram; Capit. Grøner, Hamman, Flock, Grambow; Gapit. L. 
Stahl; PremierLieutn. Pflmel, Broektorflf, Henning, (Høffisch • 
var commendert til Hamborg efter Mondering), Malta Sehested; 
SecondLieutenants jeg, Barghusen, Gåde, Zencke^), Gebhard^), 
Harbow; Fendrich Cordt Adeler*). Efter de 5 Gompagnier vare 
embarqverede paa Skibed St. Johannes fra Lawrwigen, ført af 
Skipper Hans Angel, og Lif Gompagnied • med Obersten, Regm. 
Feltsker Sundt, Præsten Hr. Hans Wiwild ^) med Under Staben af *) Hans Jørgen Weinmann, 1696 Ltnl. v. Wiirttembergs Kav. Reg. i Hol- 
land, 1700 Kapt. V. Rodsteens Drag. Reg. i kejserl. Tjen., 1702 Major, 
1704 til 1. BaU. Pr. Georg i Flandern, 1708 Oberstltnt., 1711 kar. Oberst, 
1715 Chef f. Fynske nat. Inf. Reg., afg. 1725 som Generalmajor, 1731 
Kommand. p. Bergenhus, 1746 Genltnt., 1747 hvid Ridder, 1755 General, 
t Vs 1759. W. hører maaske til den i Personalh. Tidsskr. IV, 304 om- 
talte kjøbenhavnske Borgerslægt; g. m. V 1706 Elisabeth Juliane Brueneck 
(Sjæl. Reg. s. A., Fol. 88), 2^ Sophie Amalie Tuchsen, f c. 1775, (Skifte 
i Febr. s. A.)» D. af Generalmajor Joh. Fred. T. og Maria Olsdatter Meng,. 
(jvf. Munthe, Familien Munthe, S. 165). 

«) Michel Sencke, Sekltnt. 1719, Afsked 1722. 

») Jørgen Reinhard Gebhard, 1716 Sekltnt., vistnok t 1721. 

*) Conrad Hugo Adeler, f. V« 1697; f '^^^ 1719, S. af Gehmrd. Fr. Ghr. A.. 
og Henriette Margr. Lente. 1716 Fænrik, 1718 Sekltnt. 

*) Hans Nielsen Wivild, 1720 Sognepræst t. Baarse og Beldringe i Sjæl. Stift,, 
t der ^Vs 1748. 2M 

Oewaldiger og Knegt paa Duen, blev hidsed Seyl om Eftermid- 
•dagen, og med den Vind kom ickun till Helsingøer. Her maatte 
vi blive for Modvind 2 Dage; tredie Dags Morgen blev Vinden 
:^oed, hidsed Seyl efter Signal fra Orlog Skibed, som med meere 
convoyerede Transporten, og gav os i Farvanded, kom Kullen 
forbi, men derefter opreisedes en sterck Storm, saa der blev 
'given Signal, at hver Skipper med sine Indehavende maatte 
gjøre sit Beste. Transport Skibene ble ve adspredde og søgte 
neste og beste Havn, som de kunde. Duen, hvor Obersten med Lif 
Gompagnied, Ober- og Under Staben var paa, sprang en Plancke . 
•paa Siden og blev leck, kom til Helsingøer og siden til Køben- 
havn at repareres. Vores Skipper holdte Søen, og, da han fandt 
-Ancker Grund, kasted han 2 Anckere uud, og derpaa gav vi os 
Uud i Vold. Denne Dags Seyladtz var ickun et Fingers Breed 
.imellem Lived og Døden. Anden Dag imod Aftenen lagde Stor- 
men sig; Vinden blev goed, vi hidsede Seygl, forloed vor Ancker 
Grund Y2 Miil fra den Svenske Wall, hvor vi med Fare laa for 
.at strande, og Frygt at blive snappede af de Svenskes armerede 
Fartøye, som vare i Siøen. Men vi kom lyckelig i Havn ved 
LarkuUen, bleve debarqverede og marcherede i Posteringen ved 
i^vine Sund og losede en Battailion af, som skulde til Friedriohs- 
halds Festning Friedrichstein. Obersten med Lif Gompagniet kom 
Hill os i September Maaned, sloge deres Tielter op paa Schæper 
Heide og camperede med nogle andre Battailioner ; faa Dage 
derefter marcherede vore 5 Gompagnier og i Leyeren. Battailio- 
neme, som her vare samlede: 1 Battail. Sælansk geworben 
under Oberste Zepelin; 1 Battl. Fiihnske geworben under OberstL: 
Selmer^); 1 Battl. Jydske Geworben, Oberst SkeeP), som døde ') Johan (Hans) Henrik Selrner, døbt '^^ 1678, t '7i2 1721, S. af Over- 
krigskomm. i Rendsborg Christian S. og Vibeke Magdalene Rheder; g. m. 

V Anna Gjertrud de Bruin, 2^ Esmarch (H. P. Selmer, Stamtavle 

o. Slægten S., jvf. Personalh. Tidsskr. 2. R. V, 122). 1693 Fænr. v. Fynske 
Inf. Regt. (Batl. i Holland), 1696 Prmltnt., 1700 kar. Kapt., 1703 rirkl., 
1709 Major, 1712 Oberstltnt., 1718 Oberst f. 1. Akersh. Reg. 

^) Hans Henrik Scheel, f. 7« 1668, t '7io 1738, S. af Ingeniør og Vold- 
mester i Kjøbenhavn Joachim S. og Margrethe Cathrine v. FOlckersam; 
g. 1704 m. Benedicte Dorothea Gjordsdatter, f. «7io 1684, f *Vi« 1752. 225 

€omendant i Gitadelled Friedrichshafen; (ved denne Battail. stoed 
iiieutnant Christen Lelh^), der eyede Tanderop og Kanstrup, 
Ira den Tiid har jeg kendt ham;) 1 Batail., Oberst Reichwein ^), 
1 Battail., Oberste Johansen; 1 Regement Fynske National, 
Oberst Weinmann; 1 Battail. Jydsk National og nogle Gom- 
l)agn. norske Dragouner; Lyttichaw og Westes') Gourasseer Re- 
gementer.« 

Den 8<ie October blev jeg Primier Lieutnant og forstilt ved 
<]apit. Flock Gompag.; Lieutnant Gombracht toeg Afskeed, og 
Harbow blev i hans Sted PrimierL. ved OberstL. Didrichsons 
"Gompagnie og maatte till Kiøbenhafn. Posteringen ved Svine- 
sund blev holdt, og Afløsningen skeede af dette Ghor hver ottende 
i3ag, saa lenge vi camperede. Vi bleve her staaende, saa lenge 
•det var muelig for Mennesker og Heste, indtill kort før Juel; 
saa marcherede dette Ghor i sine assignerede Gantoneer Q var- 
iere, Gapit. Flock og jeg logerede sammen paa en Bonde Gaard (A. W. Scheel, Stamt. o. en Fam. S.), 1687 Underkonduktør ved IForti- 
fikationen i Danmark, 1689 Konduktør, 1696 Lærer ved Ridderakademiet, 
1697 kar., 1699 virkl. Ing.-Kapt, 1701 Overkvartermester v. Hjælpekorpset 
i kejserl. Tjen., till. Kapt ved Østsjæl. nat. Inf. Reg., 1702 Major, 1707 
Oberstltnt. og afg. fra Reg., 1710 kar. Oberst, 1717—20 Generalkvarter- 
mester, 1717-28 Chef f. Jydske Inf. Reg., 1720 Generalmaj., 1727 hvid 
Ridder, 1728 Komm. i Citadellet, 1733 Genltnt. 

■*) Christen Nicolai Leth, af den 1708 adlede Familie m. Pillen i Vaabnet, 
S. af Niels Leth til Vosborg og Maren Linde; g. m. Charlotte Amalie 
Basse (Benzon). De nævnte Gaarde ligge i Thy. 1716 Fænrik v. Fynske 
gev. Reg., 1717 Sekltnt., 1724 Afsked. 

^) Lorenz Reichwein, 1703 Kapt. v. 1. hif. Reg. i Italien, 1709 Major, 1712 
Oberstltnt., 1716 kar. Oberst, 1717 Chef f. tidl. 1. Reg. i Italien, 1720 
afg.; Envoyé v. det kejserl. Hof, 1725 Amtmand i Rendsborg, 1730 General- 
maj., 1732 hvid Ridder og Stiftamtmand i Akershus Stift, t "A 1735. 
Se ogsaa Anker, 309. 

"^O Niels Madsen West, f. p Skjoldemosegaard p. Fyen i Jan. 1666, f i Rønne 
»Vb 1752; g. m. ^7^ 1728 Mette Margrethe Sonne, f. »V^o 1700, t *7,o 1774, 
Enke e. Kjøbmændene Herman Bohn i Rønne og Mogens Ibsen i Nexø. 
Da W. ikke havde Børn af dette Ægteskab, maa han have været gift før. 
(Musæum 1892 E, 6; Bistrup, Familien Koefoed A, 129; jvf. Personalh. 
Tidsskr. IV, 321). 1694 Adjut. v. Gardebatl. i Flandern, 1698 Sekltnt., 
1701 Prmltnt., 1703 Kapt. v. Ribe nat. Reg., 1704 til Jydske Land Drag. 
(siden Kyr.) Reg., 1708 Major, 1711 ObersUtnt., 1714 kar. Oberst, 1717 
€hef f. Regimentet, (reduc. 1721), 1722 Guvernør (d. e. Kommandant og 
Amtmand) p. Bornholm, 1728 Genmajor, 1739 Afsk. 

15 226 

Olsing; Gompagnied laa omkring forlagd paa andre Gaarder^ 
10, 12 till 20 Mand i et Huns; deres Leye var paa Straa. Af disse 
Qvarterers indlagde Folck skeede siden Afløsning hver Maaneds 
Dag, hvormed begyndtes efter Aarets Udgang. 
1718. Den 1. January. Det var min Tour at commenderes og 

derfor var med. Commandoen bestoed af Efterfølgende: Oberst L. 
Nutzhorn^), Capitaine Reventlow 2), Lieutnant Barteis ^) og Ros- 
bach*) af Dronningens, Major Thiile^), Gapit. Graflf Trampe^), 
Lieut. StempelF) og Reinberg®) af Fiinske geworben; GapitainL. 
Stahl, Lieut. Brocktorff, jeg og SecL. Gonstant^) (som bekom 
mit Gompagni 1 744:) af det Sælandske geworben Regm: ; der var 
meere Officerer, dem jeg icke kand ihukomme. De Gommende- 
rede fra alle Qvarterer forsamlede sig efter Ordre paa Schæper ^) Jørgen Anton Nutzhorn, 1696 Sekltnt. v. Oldenb. Inf. Batl, 1701 Prmltnt., 
1704 Kapt. V. Oldenb. nat. Reg., 1708 til Dronn. Livreg.» 1711 Major, 
1722 Oberstltnt, 1739 Afsk., 1740 Komm. i Steinburg Skandse, 1742 p. 
Helgoland, 1745 i Hitler Skandse, f 1748. Den nu levende Familie von N. 
nedstammer fra hans Datter Vilhelmine Johanne N., hvis Mand, Oberst 
Bagge Høeberg 1759 blev adlet med Hustruens Navn. 

^) Ditlev Christian Reventlow, havde staaet i gottorpsk Tjeneste, 1716 Kapt. 
V. Dronn. Livreg., t 1719. Søn af dansk Kapt. Hartvig Henr. R. (af 
Linien Gallentin i Meklenborg) og Cathrine von dem Busche, og Broder til 
den ovf. omtalte Oberst Hartvig Didr. R. (Thiset). 

®) Navnet beror vistnok paa en Fejltagelse, maaske med Bartel Jensen, der 
1710 blev Sekltnt. v. Dronn. Livreg., 1711 Prmltnt., 1720 Kapt v. N.sjæl 
nat. Reg., afg. ell. t 1725. 

*) Carl Conrad Rosbach, Sekltnt. 1713, f 1719. 

'^) Henrik Jacob Thile, havde været Prmltnt. v. Grenkorpset, 1709 Rapt. v. 
Fynske gev. Reg.; 1716 Major, 1728 Oberstltnt., 1733 til Fynske nat. Reg., 
1734 Obersts Kar., 1740 til Slesvig-holst. nat. Reg., 1743 Chef for dette 
Reg., t 1744. 

®) Conrad Greve Trampe, f. 1694, f 1735, til Løgismose og IJellebro, S. af 
Genltnt., A. F. Rigsgreve T. og Sophie Amalie Adeler; ugift. 1716 Kapt. 
V. Fynske gev. Reg., 1720 i Fodgarden, 1726 Afsk. med Oberstltnts. Kar. 

^) Marcus Stempel, Prmltnt. 1709, Afsk. 1734. 

^ Frederik Reenberg, f. 1697, f 1755, til Ristrup. S. af Digteren, Lands- 
dommer Tøger R. og Magdalene Broberg; g. 'Vs 1746 m. Beate Dorothea 
Bjelke, Enke e. Oberstltnt. H. C. Stump (se ovf.). 1716 Fænrik v. Fynske 
gev. Reg., 1717 Sekltnt., 1728 Prmltnt., 1731 tU Grenkorpset, 1733 Kapt. 
V. Fynske gev., 1737 Afsk. m. Majors Kar. 

») Johan Constant, 1715 Fænrik v. Sjæl. gev., 1717 Sekltnt., 1726 Prmltnt., 
1743 kar. Kapt., 1744 virkl., 1750 Afsk. (jvf. Stolpe, Dagspressens Hist,, 
IV, 65), 1753 Kapt. v. Slesv. nat Reg., f 1755. . 227 

Heyde om Morgenen tiilig, bleve der opstillede og de fire ældste 
Primier Lieutnanter Brocktorfif, Stempel, Barteis, Rossbach, bleve 
hver med 3 UnderOflf. 1 Tambr. og 50 Gemeene detacherede 
till dere Poster at holde Vagt. Den øvrige Deel af Officerer, 
18 Underofficerer, 6 Tamb. og 300 Gemeene marcherede till 
Svindsund og afløsede dend der staaende Commando, som blev 
commendered af Major Barthram. Paa hans Recommendation 
blev jeg udneftied at forrette Adjutants Tieneste ved dette Chor, 
som var at uddeele Losing, Feldgeschrey og andre Ting, som 
blev befaled, til den Underofficier, der hendte Ordre for det Chor 
af det Regiment, han stoed ved, og bringe det til sin commen- 
derende Gapitain til Efterlevelse. Aparte var med commendered 
Lieutn- von Kroeg ^) af det Bergenhusche Regement med 50 Mand, 
som havde deres Post ved No 2 (!) for at forhindre Desertion af de 
tyske Regementer, men dette var umuelig. Herr Major Thiile, 
en meged brav og aarvaagen Mand, meged ferm og expedit i 
sit Foretagende, (hånd døde Oberst over det Schleswigs Na- 
tional Regement i Rensborg, og vores OberstL., Volrath Levin 
Grambow^), fick Regemented igien i Febr. 1744) vaagede, naar 
Andre sov, og jeg maatte med hans Ordonantz titt patrouUere 
med ham om Natten og visiterede Posterne; observerede hånd, 
at vi paa mange Stæder stode stor Fare uud at vorde over- 
rmnpled af Fienden, des Aarsage fleere Poster og Vagter burde 
udsettes og holdes. Paa hans giorde Forslag til OberstL. Nutz- 
hom blev skreven til Generalitåted om Forsterckning. Forslaged 
blev approbered i Consideration, at denne Post var den con- 
siderableste, at, naar den var forcered og occupered, var Armée 
og Land ruinered og vunded. Altsaa ankom Capit. Merlow^), ') Vilhelm (ell. Wilcken) von Krogh, 1710 Sekltnt. v. Bergenh. Reg., 1713 

Prmltnt., 1717 Kaptltnt., 1718 Kapt., f 1719. (Jvf. Pers. Tidsskr. Il, 349). 
•) V. L. V. Grambow, f. 1688, f ^7e 1761, Broder lil ovennævnte Oberst 

A. D. V. G.; g. m. Barbara Sophie v. d. Luhe, f. 1711, t 1766. (Benzon). 

1709 Fænr. v. Fynske nat Inf. Reg., 1710 Sekltnt., 1711 Prmltnt. v. 

Dronn. Livreg., 1718 Kapt., 1721 til Sjæl. gev. Reg., 1728 Major, 1735 

Oberstltnt., 1743 kar. Oberst, 1744 Chef f. Slesv.-holst. nat. Reg., 1750 

for Laal. gev. Reg., 1754 Genmaj., 1760 Genltnt. 
*) Johan Lorentz (ell. Mauritz) v. Merlow, 1701 Fænr. v. Gardebatl. i Holland, 

1704 Sekltnt., 1707 Premltnt., 1710 Kapt. v. Dronn. Livreg., f 1718. 

15* 228 

L. BrendeP) og Ahlefeld«) med 120 Gemeene, 6 Under Oflf. og 
2 Tambr« till Forsterckning, og Despositionen blef af den meged 
habile Major Thiile saaledes giord og vised hver OflBceer om 
Dagen, hvor hånd skulde hen, om Natt eller Dag en Attaqve 
havde skeed, forhen viste, hvorhen hånd med sine Folck skulde 
forføye sig. Der passerede icke noget Merckverdigt og, da Maa- 
neden var til Ende, bleve vi afløsede. Mens jeg var her paa 
Gommando, bleve vore Qvarterer forandred og extendered, fordi 
der laa for mange Folck i Huusene og aarsagede Sygdom blant 
Soldater og Bønder. Jeg fandt icke min Gapitain i Olsing, men 
han med Gompagnied var i nogle Byer Vg Miil fra Friedrichstad 
forlagd; hånd selv med Folck. Heste og Bagage laa i et stort vel« 
bygged Huus, Hoegsteen kalded, og tiJhørede en riig Engeismand,. 
Herr Arter. Hånd var i Engeland, Huused var øde af Folck 
og Meubler, ja Hund og Katt. I Martii Maaned blev min 
Gapitain commendered, derefter kom hiem igien. I ApriU Maa- 
ned marcherede Battailionen og Major Schepeler^), Gapit. Roche- 
fort*) og Gapit. Riisch^) af Oberst Johansens Regnrt. till Fried- 
richshalds Bye, giorde Vagt og arbeidede paa Friedrichsteen, 
imens vi laa der. Major Woldenberg døde i Kiøbenhafn, Stahl ^) Johan Caspar Brendel, 1715 Prmltnt. i Dronn. Livreg., 1722 Kapt. v. 
Fynske nat. Reg., reduc. 1730, t ^V« 1763; g. m. Anna Christine Stockholm. 

*) Bendix v. Ahlefeldt, f. "/, 1697, f 1744, S. af Landraad Ditlev Siegfried. 
V. A. til Brodau; g. 1733 m. Marie Henriette de Lobendal, der siden 
ægtede Oberst Chr. Fr. Gebler. iL. Bobé). 1715 Fænr. i Dronn. Livreg., 
1717 Sekltnt., 1718 Prmltnt., 1721 Kapt. v. Oldenb. gev. Reg., 1722 tilb. 
til Dronn. Livreg., 1734 Afsked. 

^) Johan Gotfred v. Schepelern, f ^74 1759, af en westphalsk Adelsslægt^ 
g. m. Marie Margretho Reusch, t Ve 1759 (Erslew, Forf. Lex., Supl. lU, 
38), vistnok Datter af Oberst Ditlev R., i hvis Regiment i Italien (4. danske^ 
S. siden stod. 1701 Seklt. i Dronn. Livreg., 1702 Prmltnt., 1703 til 1. Reg. 
i Italien, 1707 kar. Kapt., 1708 virk. Kapt. v. 4. Reg., 1717 Major, 1722 
til Oldenb. gev. Reg., 1727 Oberstltnt., 1733 kar. Oberst, 1740 Chef f. Sjæl. 
nat. Reg., 1747 Genmaj., 1752 Komm. p. Bomholm, 1756 Afsked. 

*) Daniel de Rochefort (til forsk. Tider tilføjes de la Fouleresse eller Payen- 
Sieuze), 1692 Fænr. v. Dronn. Livreg., 1696 Sekltnt, 1702 Prmltnt. v. Batl. 
i Italien, 1706 Kaptltnt. og kar. Kapt., 1707 virkl. Kapt. v. 4. Reg., 
1724 Kommand. i Apen, 1730 Major, t 1733. 

^) Ditlev Johan Reusch, f */^ 1761 som afsk. Oberstltnt. af 1. Bergenh. Reg.r 
se Personalh. Tidsskr. 2. R. III, 45, jvf. IV, 307. 229 

bekom hans Compagnie og Brocktorflf blev Gapit. Lieutn. De* 
Svenske begyndte at bevege sig paa deres Grendser, hvorved vi 
ogsaa kom i Uroeligheed. I Juny Maaned marcherede vores- 
Battailion herfra til Øriebroe. Major Barthram og Gapit. Grø- 
ners Gompagnier bleve detachered till Strømsfoss. Jeg blev 
herhid commendered paa hans Begiering at gaa ham till Haande- 
i Skrivning, fordi hånd icke var det Danske eller Tydske mægtig^ 
og Correspondencen skeede ofte till Generalitåted. Disse toe- 
Gompagnier stoed her ungefåhr 3 Uger, bleve afløste af 6 Gom- 
pagnier af Oberste Johansens Regemente, nembl. OberstL. Ba- 
ron Haxthausen^), Major Schepeler, Gapit. Rochefort, Gapit. 
Ellebracht 2) , Gapit. Riisch og Gapit. Lydere^). Af denne Bat- 
tailion blev 1 Lieut. med 50 Mand detachered til Friederich- 
Steen paa Arbejde og at ersette dette afgangne Tall, blev jeg 
med 3 UnderoflF. , 1 Tambour og 50 Gemeene herhid i Jukf, 
Maaned beprdred og fick mit Qvarteer i Nordere-Rive-Gaard 
med mine Folck og stoed under Hr. ObrL. Baron Haxthusens 
Gommando. 

NB. Min Søn! dette skriver jeg som en Regel for Jer i 
een Tvivl raadig Sag, om Saadant nogen Tiid skulde Eder fore- 
falde; thi der er mange Regle udgivne, hvorefter vi skal giøre^ 
men det er umuelig at udgive Regle for alle forefaldende Ting^ 
i Kriegs Tieneste, her maa ofte den sunde Fornuft komme til 
Hielp og giøre en Regel, hvor ingen er, men dog haver de» 
Nytte, at Kongens Tieneste forrettes. Soldaten bliver ved sin 
Lydighed og Justitien befordres. Jeg maa forestille Eder denne 
Sag, som den var. Det var bekiendt ved denne Battailion, at 
Profossen, som skal skiere og skaffe Spitzrødder, var død, og^ 
der kunde icke bekommes Nogen i Landed, der vilde være Pro- 
fos, fordi det blev holdt for uærligt; der var da nogle Soldater *) Christian Frederik (fra 1736 Greve) Haxthausen, f. 1690, f 1740 som 
Overlanddrost i Oldenburg m. m., se Danm. Ad. Aarb. 1887, 177. 

^ Anton Ganther v. Ellebracht (Elibrecht) , f. 1685, f 1760 som Generalmaj.^ 
se D. biogr. Lex. IV, 501. 

») Georg Philip v. Ladere, 1706 Prmltnt., 1716 Kaptltnt., 1717 Kapt., 1724 
til Pr. Christians Reg., 1728 Afsked s. Major. 230 

.af disse 6 Compagnier, der havde staaled, saa og nogle soldt 
deres Mondering, meenende, at, fordi der var ingen Profos, saa 
kunde de icke blive strafifede med at løbe gjennem Spidtz- 
Rødder; men de bleve lærdt anderledes. Forhør og Krigs-Rett 
blev holdt og efter Fortieneste condemnered. Ved Losingen 
bliver Executions Afholdelse af 300 Mand ordinered, derhos be- 
faled, at hver Soldat selv skulde forsiune sig med 6 Spids- 
Rødder. Da min UnderOfficeer bringer mig Parolen og Orderen, 
ibefaler jeg ham, at hånd om V2 Times Tiid skulde opstille dem, 
der var icke i Tieneste, og gaa i Skoven med dem at skiere sig 
•Rødder. Da Underofficeren bragte denne Ordre til Folckene at 
paaklæde sig og holde sig ferdige til at gaa uud, var der Mgen 
som talede imod, thi de laa Alle i een Lade sammen; men da 
Underofficeren var borte, begyndte een af Compagnied, hvor jeg 
stoed ved, navnlig Henrich Hahn at tale og siige: dee vare Sol- 
dater og ingen Profoser, og, dersom di alle ville som band, saa 
skulde der Ingen skiere nogen Pidsk, tillmed saa var det icke 
af deres Regiment, men et fremmed. Tiiden var forbi, nerabl. 
V2 Time, da gaar jeg uud for at see, om Paraden eller Folckene 
blev opstilled, men de meeste ginge endnu uklådde. Jeg raabte 
paa Underofficeren og spør, om Folckene var commendered 
'efter Ordre? Hånd svarede: Ja. Befalede ham strax at giøre 
sig ferdig med Folckene, men disse begyndte indbyrdes at sige: 
de vare ingen Profoser, og, skulde di til Execution imorgen, 
saa skulde man skaffe dem Spitzrødder. Dette melder Under- 
Officeren mig. Her var icke Nogen at spørge om Raad, og det 
havde væred mig stoer Skam som en Officeer, der icke kunde 
finde sig i sliig Sag, der var en klar, mpttvillig og dumra Op- 
setsighed. Befaler derfor Underofficeren at commendere Fol- 
ckene for mit Qvarteer i deres Mondering med Side Gewehr. 
>De kom, blev opstilled, befalede Underofficeren at marchere med 
•dem till Skoven, og jeg fuldte efter dem. Da vi var kommen 
til Skoven, blev de staaende. Her holdte jeg dem en Tale til 
om deres Eed og Lydighed for Befalinger, og hvad Straf de 
maatte forvente dem for Ulydighed og Opsetsighed. Spurte 
dem ad: om en Fader blev uærlig, fordi han selv gick i en ^31 

Skov og dtar sig et Riis for at straffe et ulydig Barn med? 
Svarede aUe Ney, Viidere: om jeg blev uærlig, fordi jeg skar 
den første Spidtzroed af? Svarede alle Ney, men naar jeg vilde 
skiere den første af, saa vilde di alle følge efter, og bade icke 
at anklage dem; di havde ieke forstaaed det bedre, og Hahn 
som den seldste Soldat iblant dem havde sagt, det var uærligt, 
hvem saadarit giorde af en Soldat. Derpaa begierde jeg en 
Kniv og skar trende Pidske af, sigende: „Dette giør jeg paa mit 
Embede og Jmsticiens Veigne,^ gav de tree Underofficerer hver 
en Spidsroed. Derefter skar de sig saa mange, som befaled 
var, og gick till vor Qvarteer igien. Jeg melte denne Passage 
till Herr Oberste Zepelin, og det blev af alle approbered at var 
rett giort, Justitzen befordres og gemeene Mands vrange Ind- 
bildinger bétaged, Paa Ordre af Obr. Zepelin blev denne Hahn 
med en Klage over ham sendt til Battallionen , blev holdt For- 
hør og Krigs Rett over ham og maatte for hans Opvigleri løbe 
8 Gange Spidzroed. Saaledes har det sig med et æreløs Men- 
neske, der havde faaet Brende-Mercke eller Kagstryg, og det be- 
gick Mord, løb bort, blev eftersatt og funden, og ingen af de, 
som satte efter, vilde legge Hånd paa denne Mifidædere, at 
gribe; binde og bringe det tilbage, da maa den, som haver 
over de Andre at befale, først legge Haand paa ham . saa følger 
de Andre efter, thi Justicen maa beskiermes og vedligeholdes 
af dem, der sidder i høyere Ære Sæde end Andre, og besidder 
meere Forstand end Andre — særdeles i militair Stand, hvor 
Dissciplenen og Lydighed i høyeste Grad maa observeres, og 
dette lærer man i Tiiden, naar man ihukommer de Erfarnes 
Gieminger og fornuftige Taler. 

Denne Sommer var det en stoer Heede og Tørcke, som 
icke havde vsared i mange Aar tilforn, saa at Becke, Aaer og 
Moratzer vare udtørrede og gav de Svenske den Avantage at 
kunde gaa, hvor de vilde og det var dem tienlig. De bragte 
Galleer og Baade over Moratzer og siden paa Biergene, og, 
hvor det var nødig, bragte derfra ned i Elven, hvor de vilde 
bruge dem. Efter Beretninger forsterckede sig de Svenske ved 
Svindsund, derfor denne Battailion af J[oh]ansen marcherede herfra 232 

derhen. Major Barthram, Lieut. Borgehl og Constant, Gapit. 
6r5ner, Lieut. Pfhuel og Barghusen med dere Gompagnier, og 
Capit. Ernst Stump af det Fynske geworben Regement bleve 
igien hid paa Postering commendered. Vi levede her i goed 
Roelighed, thi Elven ved Stromsfos var breed og striidig 
flydende, og kunde see den, saa vit vore Pbster vare udsatte, 
gandske fri, at vi icke kunde blive overfaldne til Vands, og imod 
os var bratt Field, saa og paa vor Side. Vi bleve- her flittig 
averterede om de Svenskes Forretagende, og at de engang vilde 
besøge os; vi vare des Aarsage allardt, stoede ferdige i vore& 
Forskandsning. De Svenske komme nogle op og vagerede paa 
Steen Backerne, men, da dee saae sig Inted her at kunne ud- 
rette, marcherede bort igien. Major Barthram averterede dette 
strax ved en Express af Cavalleried til Oberste Zepelin, og hånd 
igien til Gapitainen i Skandtzen ved Ørebroe at tage sig i Agt. 
Alle Gompagnier, som der laa, kom under Gewehr, og, hvor der 
var smal Vand over og der holdtes Vagt, blev samme for- 
stercked. De Andre satte dem bag deres Brystvehr nede ved 
Vandbredden. Vores Rytter Express kom nieged før till Ober- 
sten, end de Svenske kunde komme til den Post, og Barthrams 
Tancker blev gandske rigtige om Overfald paa Ørebroe Skandtze. 
Till den Gapitain Flock, som havde Vagt der, blev endnu en 
Gapitain med sit Gompagnie sendt til Succurs og ventede saa 
paa Fiendens Ankomst, som var Oberste Jager med sit Rege- 
ment Dragouner, nefned Jæger Regemented, vare grønn mun- 
derede, førte riffled Gewehr og skiøde med støbte Jern Kugler, 
hvoraf jeg havde en, den jeg paa Begiering maatte give Herr 
Etatsraad og Berghauptmand Gabel^) over Kongsberg, da hånd 
v^ar paa Brecke hos Hr. Birckedommer Glasen^ i Jarlsberg Grev- 
skab. Efter Relation som Flock, Sehested og Andre har gived 
mig, er saaledes tilgaaen: Det var silde om Aftenen og mørckt, 
da hørtes Heste Plasken i Vanded og Menneske Hvislen; der ^) Frederik Vilhelm Gabel, t 1732, Konfrrd. og Oberberghauptmand. (Se 

Personalh. Tidsskr. 2. R. III, Stamt. t. 26). 
^ Endnu 1733 nævnes Kancelliraad Peter Clausen som Overbirkedommer 

over Grevskabet J. (Møllers Fortegn, o. Rangspers.). 233 

blev raabt Wer da? men Ingen svarede; det varede lenge og 
kom nermere og sterekere Plasken i Vanded , saa gaves Ild fra 
de Posterede og det med Heftigheed og god Success, saa der 
hørtes Skrig af de Blesserede og March tilbacke. Hvor mange 
der er blevne døde eller qvest, vistes icke, thi de toge deres 
Døde med sig tilbage, men af Bloded, som fandtes paa Veyene 
anden Dag, sluttes at have mist meere, end som troedes; nogle 
Heste fandtes og døde i Vanded og paa Veyene. Deele af 
Fienden havde postered sig paa Landed imod Skandsen; Flock 
flck et Skram Skud i en Arm og Sehested et over Maven; 
Zepelin blev skudt en Hest under Lived, dermed slap han, og 
denne Aften Action fick Ende. I September her ved Ørebroe 
deserterede een af Lif Gompagnied fra sin Post ; blev igien attra- 
pered og efter Krigsrettens Dom og Generalitåteds Gonfirmation 
blev ophengt paa Steded, hvor hånd var løbed fra; hans Navn 
var Jens Rasmussen og var før engang desertered. 

Den 27 October kom vores anden Battailion, 1 Battl. Jydske 
geworben, 1 Battl. af Printzen af Sønderborge), og 1 Batl. af 
Oberst Reichwein till Landed ved Larkullen og marcherede till 
deres assignerte Posteringer till Defension. 

Fru Majorin Barthram havde været her hos os den gandske 
Sommer, men hun begav sig hastig herfra, thi udi November 
Maaned, den 10 fick vi Efterretning, de Svenske var gaaed over 
ved Izt og havde forjaged vores der staaende Gommando. 
Hun i Hast packede ind og reisede den samme Dag till Ghri- ^) Christian August Hertug af Slesvig -Holsten -Sønderborg -Augustenborg,, 
f. 1696, t 1754, se D. biogr. Lex. III, 535. Om hans militære Løbebane 
kan tilføjes følgende: 1716 Oberstltnt. v. Eickstedts gev. Reg., 1717 Oberst 
og Chef f. det tidl. 2. Reg. i kejserl. Tjen., nu „Sønderboi-gs gev. Reg.**,. 
reduceret 1721; s. A. Generalmajor, 1738 til sin Død Chef f. Dronn. 
Livreg., 1743 Genltnt., 1748 General. 

Ogsaa hans Fader, Hertug Frederik Vilhelm, f. 1668, f 1714 (D. biogr. 
Lex. V, 360) havde været Officer, ikke blot af Navn, men baade 1689—98 
og 1701—7 deltaget i de danske Hjælpetroppers Kampe i Irland og Neder- 
landene. 1688 Kapt. V. Fodgarden, 1691 Oberstltnt. v. Dronn. Livreg., 1693 
Oberst for Batl. Pr. Frederik, 1701 for Batl. Oldenb. og Brigader af Inf. 
V. Axiliærkorpset, 1706 Generalmaj., 1707 afg. fra Korpset m. Pension fra 
Holland. 234 

stiania. Faa Dage fulte vi efter. Den 15 November bekom 
Zepelin og Barthram Ordre at qvitere deres Poster og mar- 
chere till Sanne Sund. Herhid kom vores Armée den 17<le om 
Morgenen forfult af de Svenske 20000 Mand sterck, og Kongen 
i egen høye Person blev med 9000 Mand og belejrede Friede- 
riehsstéen. Vores Armee bestoed af følgende Regementer: Ga- 
vallerie, General Major Lutichow og Oberste Westes Gurasséer; 
Oberste Otchens og Oberste Kruses^) norske Dragouner, 2 Bat- 
tail. Sælandske geworben under Oberste Zepelin, 2 Battail. af 
Obrist Reichwein, 2 Battail. Norske geworben under General 
Major Rømling^), og 3 Battail. Smaalandske, ialt 8000 Mand; 
altsaa vare vi for svage imod de Svenske. Den 18 November 
om Aftenen Kl. 6 marcherede Arméen herfra og kom den 19 om 
Morgenen uden for Friedrichstad, marcherede derigiennem og bleve 
transporterede over Vanded og posterede os langs med Glom- 
men, og de Svenske stode ved den anden Side. Paa denne 
Natte March bleve alle Huuse og Gaarder, som laa nær omkring 
antendt og opbrendt med hvad, som ey kunde vorde reddet af 
det, som kaldes Fourage eller Komvare, forat betage Fienden 
Soubsistence. Oberste Zepelin med sit Lif Gompagnie, Gapitain 
Hamman og Flock med deres bleve indqvarterede i Neglebye 
med et Gompagnie Dragouner under Gapit. Hausman^). Her 
holtes Piqvet Natten igiennem under aaben Himmel, om Dagen 
holtes nogle Udposter at observere Fiendens Foretagende. 
Denne Postering extenderede sig till Sanne Sund, hvor Over- 
farten eller Fergesteded er fra Friedrichshald till Friedrichstad, ') Ulrik Christian Kruse, f. 1666, f 1727, 1685 Menig (Fænrik) i Drabant- 
garden, 1687 Sekltnt. v. Jydske Inf. Reg., 1693 Prmltnt. v. Biegens Drag. 
Reg. i Ungarn, 169.5 Kaptltnt. og Kapt., 1699 til de nat Drag. i Norge, 
se videre Anker, 159. 

^) Patroclus Rømeling, f. 1663, f 1736, 1682 Fænrik v. Dronn. Livreg., 
1683 Sekltnt, 1686 Prmltnt , 1693 Kaptltnt. v. Pr. Christians Reg. samt 
kar. Kapt; 1695 virkl., 1701 til Gren. Korpset, 1703 Brigademajor i 
Holland, 1704 ObersUtnt. v. 2. Batl. Pr. Georg, 1709 Oberst og Chef f. 
2. Batl. Pr. Carl, 1711 Brigader, 1717 Generahnajor og Chef f. det norske 
gev. Reg., se videre Anker, 217. 

^ Frederik Ferdinand Hausman, f. 1693, f 1757 som Generalltnt, se Anker, 
118. 235 

igiennem Landed. Fra den 17 Novbr. af bestormede Kongen 
af Sverig dagligen og Oberste Landsberg lod hver Dag kaste 
300 Bomber af Testningen, som giorde de Svenske stoer 
Skade og mistede derved 3000 Mand. Gapit. Nymphius, Lieut. 
Hoffman^) og jeg bleve commendered og marcherede den 10^© 
December med 100 Mand till Sannesund, hvor under Major 
Thiile's Gommando skulde forrettes en Expedition paa Ferge 
Huused, som var paa den Slide, hvor de Svenske stoede. 
Deres Forsett var at kaste der et Batterie op og forskandse 
sig. Vi kom derhen om Aftenen og bleve indqvarterede i de 
neste Huuse. Den 10 om Morgenen forsamlede sig de Gommen- 
derte og bleve opstillede, stode parat, indtill Generalerne ankomme, 
der skulde ordinere og vilde see denne Expedition. Till den 
Ende var Ferger og Baade her hid bragte, der skulde giøre 
Transporten med disse Folck. Her var planted paa Backen 12 
6pundige metallene Regement Stycker. Da Generalerne komme, 
fandt de Alting parat og ordinerede 3 Pelotons, hver 30 Mand 
og en Lieutnant, skulde embarqveres og gaa over paa den anden 
Side at delogere Fienden og tende Huused i Brand. De tree 
ælsle Primier Lieutnanter bleve hertil commendered. Major 
Thiile marcherede med disse Gommenderede need til Baadene, 
lode dem embarqvere og roede saa i en god Orden over Sun- 
(led. Majoren med den Peloton, han var hos, sprang først paa 
Land, de andre fuldte og efter, bleve opstillede og marcherede 
i goed Orden op till Huused, hvor der laa 10 å 12 Mand paa 
Vagt af de Svenske Ryttere; men disse reede strax bort til 
Sarp, Hr. Etats Raad Wernskiolds^) Gaard, hvor der laa nogle 
100 Ryttere. Udi Snoro Sturlesøns norske Krønick nevnes den 
Sarpsborg, i Norge nevnes det nu Sarperfall. Sarp ligger ohn- 
gefehr et Gano© Skud fra dette Ferge Sted, og kunde de Svenske *) Wolfgang Conrad HojB&nann, 1718 Sekltnt. v. Sjæl. gev., 1721 Afsk. m. 

Prmlts. Kar., 1724 paa ny ansat v. Pr. Christians Reg., 1725 Afsk. m. 

Kapt. Kar. 
*) Niels Wemersen, 1697 adlet Werenskiold, f. 1G68, f 1741, til Hafslund, 

Konfrrd., hvid Ridder, g. m. Elisabeth de Tonsberg. Se Moe, Tidsskr. f. d. 

norske Personalhist. I, 24. 236 

nøyagtig see hver Baad, der gick over paa deres Side, og at 
Folck blev satte paa Land. Et Par Hundrede til Hest kom 
ansettendes i fuld Traff og vilde attaqvere vores oversatte Folck, 
men disse stoede i goed Orden neden ved Vanded; Huused 
stoed i Brand og var i fuld Flamme overalt. Disse Ryttere 
satte sig og i Orden og ryckede nermere mod vore Folck at 
attaqvere dem, men, før dee det ventede, vare de saa nær 
vore Ganoner, at de kunde recke dem, blev saa [budt] vel- 
kommen af 6 med Gartetscher ladte Stycker, at disse samlede 
Ryttere i et Øieblick bleve adspredde; her laa Rytter og der 
løb Hest, og saaledes spillede et Par Ganoner efter anded 
imellem dem, at de icke kunde samle sig igien, men trock dem 
tilbage, og vores Folck begave sig i deres Baade igien og kom 
tilbage. Det var vore Generalers Dessein at give disse Ryttere 
paa Sarp en Visite om Natten baade til Land og Vand; der- 
fore var herhid med os commendered nogle Gompagnier Dra- 
gronner, hvoriblant var Gapit. Hausman. (See i Stats Galen- 
deren 1755 er hånd General Lieutnant og Ridder af det hviide 
Baand). Men der blev icke noged af dette Forehavende, thi 
det havde behaged Gud at befrie Norge fra en saa stor Magt, 
som den svenske var imod os at reigne. Om Eftermiddagen, 
da vi endnu stoede her under Gewehr med vore Folck, kom 
nogle Bønder fra Sarp og der om liggende Gaarde og berettede, 
at de Svenske marcherede over Hals og Hoved sigende, aft der 
Konge var skudt død i Natt for Hallen. Jo lengere det leed 
till Aften, je meere Stadfestelse kom, at det var Sandhed, og 
vore Generaler bekom samme Tiid troehg Underretning derom; 
derpaa marcherede alle Gommenderte till deres Regementer, 
men Dragouneme under Gapitain Hausman med Fleere bleve 
satte over Sanne Sund at recognossere og forfølge Fienden, 
hvor langt veed jeg icke. Her vil jeg anføre nogle Tacksigelses 
Ord af Kircke Bønnen, som holtes den 13 Januarii i Norge: 

„Du 6 Gud, som er retfærdig i alle dine Gierninger 
„og miskundelig i alle Dine Veie, Du giorde selv Noged i 
„vor Tiid, som man icke turde troe, da der sagdes deraf; 237 

^Du satte vore vat udseende og uroelige Fiender selv Maal 
^og Grændser og sagde dem som fordum Havet: Her skall 
„Dine stolte Bølger legge sig, långer skall de icke komme/ JMine Tancker herov^er, fprfatted i Dag den 31 Aug, 1747 

paa Løngholm. 

Ved en stoer Konges Magt stor Uheld kom i Norge, 
Ved en stoer Konges Døed kom Landed af ald Sorge; 
Kong Carl den Xlltes Siæl Gud hos sig vilde giemme, 
At Norsk og Danske Mænd ald Sorrig skulde glemme, 
den 10 December 1718 om Natten 
for Festnii^en Friedrichs-Steen. Den herømmelige Gommendant 
till Ihukommelse! 

Herr Oberste Landsberg, den tappere Mand, 
Hånd havde sat Friedrichssteen udi goed Stand, 

Derfor nu stoer Ære besidder. 
Tree Tusinde Svenske her fandt deres Døed, 
De skiltes ved Lived og slap for ald Nøed; 

Han blev General Lieutenant og Ridder (den 14 May 1739). 
Vel den, som Gud giver Forstand og stoer Moed, 
Og frygter ey Fiendens Hoved og Foed, 

Men fegter for Fædrelands Frelse. 
Den Samme kand tienne sin Konge med Troe, 
Omsider hånd Siælen hos Gud boe i Roe, 

En saadan Heldt vært er at helse. Norge var mi sydenfields gandske befriede, efterdi Kongens 
Svoger og itzige Konge i Sverrig, Land Greve af Hessen Gassel 
Friedrich, med -den gandske Armee marcherede till Sverrig. 
{Denne Konge døde ao 1751 den 5 Aprill, hvorom er meged 
at læse i Gazetteme for dette Aar, som findes i No 60, 62, 65, 238 

67, 70 og følgende i Dansk og Tydske Sprog). Landed ble\r 
opfyldt med Glæde, og vore Vinter Qvartere regulerede. Den 4 
1719. January brecked vi op og forloed vore Cantonéer Qvartere, hvor 
vi havde haft stor Fatigue og maadelig Soubsistence. Jeg blev 
commendered forud med 12 Fourerer og 24 Fbureer Schytzer 
at bestille Qvarteer i Grevskabed Jarlsberg for Regemented, men 
kunde den Dag icke komme over Sunded fra Trondvigen till 
Horten, som er Fergested til Grevskabed. Gick tilbage iglen og 
fandt min Oberst, som var kommen till Moss, og Regemented 
med fleere andre laa her omkring indqvarterede. Jeg melte 
mig, at jeg icke kunde komme over, og hånd befalede till Ma- 
joren at skulde lade anviise mig et Huus til Natteleje for mig 
og mine Folck, som og skeede. Da disse vare indqvarterede, 
gick jeg til vores Regements Felsker Herr Sundt og spisede 
Noged, blev der til hen ved Kl. 10 om Aftenen og kom hiem^ 
befalede mine Folck at giøre sig ferdige 2 Timer før Dag; og 
fordi Leyligheden var icke anderledes, laa jeg paa Straa Leye 
inde hos dem, saa og for at være allart med dem. — NB. Min 
Søn ! Naar Soldaten seer, at hans Offlceer icke begierer det bedre 
end, det er at faa, eller søger større Beqvemmelighed end Til- 
den kand tillade eller give, dømmer Soldaten aJtiid vel derom 
og fatter Kierlighed for saadan Officeer. Man skall omgaae& 
venlig, alvorlig og oprigtig med den gemeene Mand, saa æres 
og respecteres man, men giør man sig dristig, skiemter^ spøger 
eller spiller med dem, blive de dristige, opsåtzige og foragter 
til sidst dend, de bør ære. Man maa give dem Alt, hvad Kon- 
gen giver, uden nogen Bedrageri. Man maa hielpe dem i Nøed 
og Sygdom, thi de skall betale det igien af deres Lehning, som 
Kongen har ordinered og tilladt og ingen Sk. meere. Skeer en 
Forseelse, som icke er høy strafverdig, maa man icke strax 
med Pryglen og Skielden afstraffe den, sig har forseed, men 
med Formaning og Advarsel om Straf tilgive det paa Bøn før- 
ste Gang. Begaaes samme Feyl, da at straffe med nogle Stocke- 
Slag med Trusel tillagt: at dersom det begaaes oftere, da at 
anklage ham i Regemented at afstraffes som een modtviffig- 
ulydig Soldat. Troe mig det haver sin Nøtte og Effect ho& 239 

Høy og Lav, thi en moderat Omgang har Ingen bragt til Fall, 
derimod en tyrannisk og uretferdig Omgang har bragt Mange- 
fra Ære og Brøed. 

Det før omtalte Natte Leye blev mig meged dyrt, og det paa. 
den Maade. Min Oppasser af Gompagnied, Erasmus Herman, 
saa og alle vi andre var meged tiilig oppe, stoed og kladde os 
paa; saa begierer hånd lidt LyB i Huused, thi hånd skulde- 
vande og sadle mine Heste; da hånd faaer Lysed og vil gaa 
uud dermed, siger jeg ham at faa en Lygte at sætte Lysed i 
og tage sig vel i vare for Ulycke i Stalden, thi den laa fuld af 
utorsken Kom i de ledige Spiil-Tove; han svarer Ja, giør det 
icke, men kliiner dette lille Stycke Lys paa een af Spiil Tovne, 
sadler op og riider paa den ene Hest til Vands, hvorpaa min 
Mantel Sæck med min Mondur og Lintøy var paa bunden, kom- 
mer tilbage og binder Hesten fast for Krybben, riider bort med 
den anden, og da var endnu ingen Skade skeed. Jeg begierer 
noged Vand at toe mig, og da Piigen kommer ud for Dørren, 
kommer hun strax tilbage skriigende og raaber: Værme, Værme. 
higen af os viste, hvad det var, før hun toeg een af Folckene 
till Dørren og denne raaber: „der er Ild i Stalden." Hjelp Gud, 
hvor bleve vi til Moede. Jeg befalede mine Folck at tage hver 
deres Gewehr og Patrontaske i Agt; thi disse 24 Fouréer 
Schutzer deres Gewehr var skarpt ladt og havde 24 skarpe Pa- 
troner i Patrontasken. Vi kom hoved-kulds ud af Huused , thi 
det, som brendte, var liige over for og ickun 12 eller 13 Skritt 
imellem. Lyst nok var der i Stalden af Flammeq, og jeg saa min 
Hest anbunden med min Mantel Seck paa. Een af ObristL. Did- 
richsens Gompagnie sprang igjennem Luen og vilde trocked 
Hesten ud, men den vilde icke gaa med; saa sprang jeg selv 
ind og trock den bagiengs uud; mine Klåder og Peruqve bleve 
derved gandske sveen, og jeg till mine Folckes Forundring kom. 
uud med Hesten giennem denne Straa Flamme. Min Herman 
kom tilbage med den anden Hest og saa paa sin store Ufor- 
sigtighed. Lycken var, at Vinden baar fra Huused, ellers havde 
dette og afbrendt, og det er hastig giordt, fordi Huusene bestaar 
af Træ og Straa-Tag. Da ingen Skade meere kunde giøres^. 240 

imarcherede vi need till Sunded, kom vel over till Herr Ober- 
flnspector Clausen over Jarlsberg Grevskab paa hans Gaard 
Brecke, gav ham Anviisningen; derefter blev strax Alting regle- 
red og kom samme Aften over Sunded tilbage till Moss, hvor 
4Tiin Oberst laa, gav ham Rapport af min Forretning og, at Fou- 
Tereme kom den anden Dag ned til Sunded ved Horten at tage 
imod dere Gompagnier og føre dem till Qvartereme. Her vare 
-adskillige tilsammen: Oberst Zepelin, Johansen, Eichstedt, Stift 
Amtmand Tonsberg^); Alle condolerede de mig till den Skade, 
^der var giort, men Ingen sagde at ville give mig Noged dertill. 
Bonden hafde giort Ansøgning om Erstatning, som og var 
meeget rett og billigt; efter hans Angivelse blev det, som var 
opbrendt, nembl. Stald, Foder, Faar og een goed Dragoun Hest, 
taxered ald Skade for 80 Rdlr., og dem maatte jeg efter Loven 
tetale af min Afreigning, jeg havde til gode; siden kunde jeg søge 
min Regress hos Erasmus Herman, men denne stackels Karl havde 
ieke Noged, saa maatte taale Skaden efter Loven, som siiger: 
Dersom nogen Tienner giør nogen slig Forseelses Gieming, maa 
Herren staa derfor, — og saa var den Forretning betaled. 

Eftersom Vinter Qvartereme nu vare indretted og uddeled, 
marcherede hver Regiment tiil sine; vor Regiment og Ritmester 
•Giinters^) Compag. af Westes Gurasseer laa i dette Grevskab 
indqvarterede. Vores anden Battaillon med nogle fleere bleve 
commenderede till Romsdalen, 24 Miile fra Christiania norden- 
iiels, hvor endnu stode 10000 Svenske, men efter nogle Dages 
March og Beretning, at Fienden havde taged en anden Vej til- 
bage, komme vore Folck igien og bleve i Roelighed, saa længe 
det varede. Forunderlig er det at høre, hvorledes dee Svenske 
er kommen af Norge syden- og nordenfields; derfor vil jeg 
indføre den Relation, som derom er indsendt till Generalitæted 
og mig en Gopie deraf endnu er i Eye. O Wilhelm de Tonsberg til Ulveland, f. 1680, f 1731, jvf. Personalh. Tidsskr. 

2. R. III, 26 fif. 
-) Daniel Andreas Giinther, f. 1690, t 1769 som Generalmajor. (Se Anker, 

109). Han blev 1709 Ltnt. v. Fursmans Drag. Reg., 1715 Ritmester ved 

samme Reg. 241 

Relation. 
Unterm 28steii Januarii 1719 aus Drontheim nacher Chri- 
stiania geschrieben. Aus dem Nordischen iibersetzt^). 

Som før er melded, saa blev Regemented indqvartered i 1719. 
Grevskabed Jarlsberg. Min Capitain Fiock blev herfra commen- 
dered paa Hverfving i February Maaned. I Aprill maatte jeg 
marchere med Flockes og Lif Gompagnied till Tønsberg og kom 
derind Lang Fredag Aften; Capit. Lieutnant Brocktorflf var syg, 
saa commenderede jeg disse tvende Compagnier og hafde den 
Ære at have Fafvnen hos mig og Skildvagt for min Dør. Her 
blev jeg liggende 10 å 12 Dage. saa marcherede Lif Gompagnied 
til Sannefior, og jeg med Gompagnied til Lawrwigen, hvor Major 
Barthram., Capit. Hamman og Dreski^) bleve indqvarterede, og 
Major Grambows Gompagnie i Stavem. (Det saa nåvnede 
Stavern er et Indløb till Lavrwigen Havn, bestaaende af nogle 
Fisker Huuse og paa en Klippe anlagt liden Festning, som ao 
1720 blev commendered af Gapitain Belitz^). Ao 1750 den 29 
Jan. er denne Stad allemaadigst udvælged till et Verf at byg- 
"^es Galleyer paa og faaed Navn FriedrichsVem af vores aller- 
naadigste regierende Konge Friedrich den 5te). Den anden Bat- 
iailion marcherede till Friedrichstad i Gvarnison, nembl. ObristL. 
Didrichsen, Gapit. Davier, Nymphius, Krabbe, Tantzen*), Stahl. 
Her døde Gapit. Krabbe, og Brocktorflf fick Gompagnied igien 
og Henning blev Gapitain Lieutnant. I Junij Maaned begyndte 
Armeen at samle sig paa Scheper Heyde, og, da den var an- 
langed, marcherede Samme over en Broe, slagen paa Pramme 
og andre Fartøye, over Sannesund ind paa Wig-Siden og op- 
slog Leyer ved Blomsholm, V2 Miil fra Strømstad. Den 26 Juni 

t I ■ I - I - ■ -II. 

*) Relationen, der er trykt 74 s. A. (i Kjøbenhavn?) udelades her, hvorimod 

den i „Vort Forsvar" Nr. 297 (Vj 1892) er benyttet ved en Fremstilling af 

„Katastrofen paa Tydalsfjeldet". 
^) Povl Frederik v. Dresky, f. 1687, 1 1735, Oberstltnt., se Personalh. Tidsskr. 

3. R. I, 283. 
*) Reinhold Belitz, t 'V9 1737 som Major, se Personalh. Tidsskr. ITI, 361. 
"*) Jørgen Reinhard Tantzen, 1705 Fænr. v. Fursmans Drag. Reg., 1707 

Sekltnt. i Grenkorpset, 1710 Prmlt., 1716 Kapt. v. Sjæl. gev. Reg., 1721 

.tilb. t. Grenkorpset, f 1728. 

16 242 

erobrede Tordenskiold Festningen Marstrand, som ligger paa en 
Klippe i Søen og er meged sterck befesled. Armeen blev opstilt 
i tvende Linier. Der blev byg ged store Løvf Hytter, hvori høyst- 
salige Konger Friederich den 4de og Christian den 6te (da Groa 
Printz) med deres Generaler og Ministres spiisede. Armeen gav 
tvende Gange Fryde Salver, først fra høyre till venstre Fløy i 
den første Linie, dernest fra venstre till høyre Fløy i den an- 
den Linie, saa det var en bestandig Løb -Ild, og derimellem 
gaves 27 Canon Skud. Da denne Fryde Ild var forbi, ryckede 
Armeen ind i Leyren igien. Alles Tancker var, at vi dend 
Gang skulde have indtaged det gandske Bahus-Lehn, men vi 
maatte icke gaa videre frem, efterdi der kom dee imellem, der 
skulde være Mediateurs og megle paa Fred. Des Aarsag mar- 
cherede Armeen tilbage igien ind i Norge og derfra till Dann- 
marck i Augusty. Vores Regement maatte blive i Norge. Jeg 
marcherede med Compagnied til Elveroms Festning, Christians- 
field, Capit. Nymphius og Brocktorfif till Kongs Winger og Gapit. 
Dresky til Basmoe. Min Gvamison var 20 Miile fra Christiania, 
hvor de andre otte Compagnier blev liggende; min Commendant 
var Major Kaufl&nann^), de Andre kiendte jeg icke till. 
1720. I January Maaned kom min Capitain med Folck fra Hverf- 

vingen. Den 19 February reiste hånd herfra Steden igien paa 
Hverfving. Den 21 July bekom Ordre at marchere herfra; den 
23 July marcherede herfra og kom i Qvarteer uden for Chri- 
stiania Bye; den 2 Augusti melte mig i Christiania hos Ober- 
sten, den 8 Augusti marcherede ind i Moss og den 21 Augusti 
marcherede herfra till uden for Friedrichstad ved Hestehaven^ 
hvor vi camperede, blev munstrede og paa Galejer embarqvered, 
som skulde bringe os till Kiøbenhafn. Major Barthrams halve 
Compagnie, Capit. Tantzens og Brocktorflfs vare' embarqverede 
paa Galejen F. 4, Majorens anded halve og Capit. Flockes 
Compagnie paa Galejen Lovise, ført af Capit. Vossbeen^), Gapit^ O Conrad v. KauflBmann, f. 1659, f 1720 som Kommandant p. Christiansfeld. 

Se Personalh. Tidsskr. 2. R. IV, Stamt. t. S. 241. 
») Christian Vossbein, f. 1685, t 1744, Schoutbynacht (Se Garde, Efterretn. 

om den dansk-norske Sømagt, IV, 640). Søn af den i Personalh. Tidsskr. 

2. R. IV, 33 omhandlede Materialskriver Gunde V. 243 

von der Weyde med sit Gompa^ie paa Galejen Pr. Christian; 
de øvrige Gompagnier vare paa andre Transport Skibe og kunde 
holde Søen, komme derfor længe før vi till Kiøbenhafn, men vi 
paa Galejerne maatte alt gaa imellem Skierene og kom langsom 
frem, fordi vore Folck maatte roe; en langsom men fomøielig 
Reise er det paa Galejerne. Vi maatte ligge nogle Dage stille 
ved Guldholmene, og da toeg Gapit. Tantzen, Lieutnant Bruun ^) 
af Søe Estaaten og jeg med GapitLieutnant Høeg 2) til Odevald, 
som er svensk, men fordi der var giort Stillstand med Sverrig, 
kunde vi omgaaes som gode Venner. Da vi den anden Mid- 
dag kom igien till Guldholmene, vare vore Galejer gaaed med 
magelig Vind till Marstrand, hvorhen vi og kom om Natten Kl. 
12, vare inde i Marstrand og drucke et Glas Wiin, droeg der- 
fra og kom i betimelig Tiid till vore Galejer, som laa ved dee 
saa kaldte Pater-Nostere, gick herfra igiennem Søen og kom 
lykkelig paa Kiøbenhafns Rehde den 12 September. Den 13 
September bleve vi debarqvered og munstred paa Grønland af 
Camerher Gabell^). Den 19 marcherede jeg efter Ordre med 
CJompagnied fra Khafn. og kom den 20de till Ringsted, saa og 
Major Grambows Gompagnie; der vare end 4 Gompagnier, som 
bleve lagde paa Landed i Stederne, dem jeg icke erindrer, og 
dett skulde være Refraicherings Qvartere, men varede icke længe, 
og desuden kostede det hver sine Penge. 

i January Maaned kom min Gapit. igien fra Hvervfving, og dee 1721 
Gompagnier, som laa paa Landed, marcherede igien till Kjø- 
benhafn. 

gick min Gapitain igien paa Hverfving. 1723 

den 18 December reiste jeg med min Søster till Løngholm for at 1726 
holde Brøllup med min lenge elskede Berte Marie Schmitt^) og 
kom herhid den 31 December som var Nye Aars Aften. ^) Jørgen Bruun, f 1734, Kaptejn. (Garde, Efterretn., IV, 640). 

^ Maaske Niels Høegh til Sovstrup, der 1711 tog Afsked som Kaptltnt. v. 
Marinereg. Se D. Adels Aarb. 1885, 40. 

*) Christian Carl Gabel, f. 1679, f 1748, Viceadmiral, navnlig bekjendt som 
Sejerherre i Slaget ved Femern 'Vi 1715, var Overkrigssekretær for Land- 
og Søetaten 1717—25, siden Stiftamtmand i Ribe. Se D. biogr. Lex. V, 508. 

*) Datter af Kapt. Joh. Georg S. og Anne Cathrine Kaas. (se ovf.). 

16* 244 

1727 den 5te February holdtes vores ofifentlige Ja-Oord, og derefter 
den 12 February holdtes vores høytidelige Bryllupsdag paa Løng-^ 
holm. Den 18 Martij reiste Kone, Søster og jeg herfra og 
maatte være (som jeg og var) inden Maanedens Udgang ved 
Regemented i Kbhafn. I Aprill, strax efter Paaske hellige- 
Dage blev jeg commendered med 50 Mand paa Arbejde ved 
Flye Sanded 1 Miil (sic) fra Friedrichsborg Slott og havde mit 
Qvarteer i Tiiswilde. Der strax ved Bonde Byen er den viide- 
berømte St Helene Kilde, hvorhen mange Hundrede Mennesker fra 
adskillige Steder i Landed, ja endog fra Skaane Land hidkomme 
paa St Hans Aften og bruger af denne Kildes Vand, hvoraf mang^ 
foldige Mennesker, Gud till Ære og dem selv till Glæde, ere 
blevne helbredede. Her forblev jeg till efter Mortens Dag, saa 
bekom jeg Ordre at komme igien till Regemented. Fredensborg^ 
Slott var IV2 Miil fra mig^ og, fordi jeg laa commendered paa 
Arbejde, gav hans Excellence Herr Ober-Hofif-Marchal Blome^) 
mig Tilladelse at komme paa Slotted at giøre min allerunder- 
danigste Opvartning om Søndagen, og spiiste paa saadan Tiid 
i Rosen med Hoff Frøckeneme og Hoff Gavaliererne. Ved dette 
Arbejde havde jeg den Naade og Lycke, at Høystsalige Kong 
Friedrich den Fierde i Naade erindrede mit Navn og Person^ 
da der blev talt om mig over Taflfeled, at jeg havde mist et 
Stycke af min Næse i Battailien ved Gadebusch. 

Efterstaaende Monument har jeg aftegned saa godt, som 
jeg evnede, og hidsat paa dette reene Blad; hvorfor? skal jeg" 
herefter melde. 

Tegningen af Monumentet bærer følgende Indskrift paa en Kugle paa Spidsen 

af en Pyramide eller Kegle: 

Det lyckelig Knald 
og Seyer riig Fald. 

Og under sidst nævnte paa den kvadratiske Sideflade: 

Carl den Tolvte maatte vige 
Fra Stralsund og tvungen sige ^) Otto Blome, f. 1684, f 1738, til Neversdorf m. m., Gehejmeraad. Se D. 
biogr. Lex. II, 428. 245 

Heele Tyskland sit Far vel. 
Derfor hånd det Norske Rige 
Vil ved Fridrichs-Hall bestige 

Og ved fleere Grendse-Skell. 
Hånd ey sparer Konst og Møye, 
Ja, Naturen selv vil bøye 

For at faa sit Forset frem. 
Men et Skud, sent af det Høye, 
Luckte Svenske Kongéns Øye. 

Her hånd fait, 

Og hver gick hiem. 

den 11 Dec. af 

1718. Plade. 

Dette afteignede Monument vilde jeg have paa saadan reen? 
Side og Blad; eller(s) skulde det have staaed efter Ordenen 
efter Åared 1721. Det blev forferdiged i Kbhafn paa Holmen* 
af store Qvader Steene, og i den eene Side satt een Marmor- 
Steens Plade, hvorudi dee anførte Vers vare udhugne med lige 
saadan Bogstaver^), dem en norsk Student nafnlig Plade^) hafde 
componered og herefter blev Pagernes Hofifmester^ men døde faa 
Aar derefter i den Station. Dee andre Oord, som ere ellers 
skrevne, ere mine Tancker og Indfald^). Da Monumented var 
faldkommen ferdig, blev den opreist paa Holmen till Alles Be- 
skuelse og derefter nedbrudt, indskibed og bragt till Friedrichs- 
hall og opreist paa Steden, hvor dee viste, at høysalige Konge 
af Sverrig hafde sterckest attaqvered og efter hans Død strax 
ophørede. Derfore ere Ordene: „Her hånd fait, og hver gick 
hiem", hvilcked er og var i ?ild Sandhed, og kand læses af det, 
som jeg har skreved om Aared 1718 i December. Men da 
Freden mellem Dannemarck og Sverrig blev slutted, var deri 
accordered, at dette opreiste Monument skulde nedtages, og, *) D. e. latinske Skrive- Versaler. 

"^) Matthias Plade udgav som Student 1713—17 nogle Skrifter (Nyerup, Litt> 

Lex. II, 462), studerede 1720 i Leyden (Personalh. Tidsskr. V, 55), blev 1729^ 

Pagehovmester, f ^Vs 1735. 
3) Udeladt her. • • •• •! 

• • ••• !•• :• •: 

• • - • t* I v» 246 

ihvorvel disse opreiste Erindrings Steene icke maatte blive 
staaende, saa læses dog derom i Herr Baron og Professor 
Holbergs Dannemarckes Historie den 3<iie Deel in qvarto, saa 
lenge Bøger er till. 

I November døde min Schwieger Fader Herr Capitain 
Johan Georg Schmit paa Løngholm og var begraven, førend 
jeg med Eders Moder kom herhid. Den 15 December reiste jeg 
med hende fra Khfn og kom 3die Jule Dag till Løngholm; 
førend Martj Maaned var endt, vare vi igien i Kiøbenhafn. 
1729 den 6te May marcherede den første Battailion ind i Citadelled 
i Gvamison, og en af det laalandske geworben Regement. Vores 
anden Battailion laa paa Landed i de smaa Steder efter den 
store Ildebrand i Khafn med nogle andre Battailioner, som icke 
kunde nyde Qvarteer i Byen. Den 18 May blev jeg igien com- 
mendered med 100 Mand paa Arbejde ved Flye Sanden. Vel 
blev Lieutnant Owstien^) (nu Major i Regemented) derhen com- 
mendered, men Herr Oberhofmarchal Blome maatte skrive i 
høysaligste Kong Friedrichs Navn en Befaling till Oberste Fol- 
ckersam, at jeg skulde afløse Lieutnant Owstien, og hånd igien 
gaa til sit Gompagnie. De 100de Mand, 6 Underofficerer og en 
Tambour vare af OberstLieutnant Grambow, Major Grambow, 
Capit. Davier, Richter 2), Wiborg^) og Brocktorff; disse Gom- 
pagnier laa paa Landed. Den 22de reiste jeg fra Citadelled, og 
iom den 23 til Tiswilde og den 24 till Ramløse. Den 18 Juni 
kom min salig Kone til mig. I August kom min Søster till os. 
Den 21 blev min salig Kone heftig syg og communicerede den ') Carl Philip v. Owstien. 1719 Sekltnt. v. Sjæl. gev. Reg., 1726 Prmltnt, 
1731 til d. nye Drabgarde, 1734—36 midlertidig Kapt. v. Scholtens gev. 
Reg., 1736 tilbage til Sjæl. gev. som virkl. Kapt., 1744 Major, 1753 
Oberstltnt. (Ane. 1751), 1755 Afsked. Hører u. Tv. til en pommersk 
Adelsslægt, hvis Vaaben er en rød Sparre i Sølv, altsaa forskjellig fra den 
i D. Adels Aarb. 1885, 23, omhandlede. (Af samme Slægt var preuss. 
Genltnt. Carl Phil. v. O., f 1811. Ledebur, N. preuss. Adelslex. II, 175). 

^) Johan Richter, f. V^ 1685 i Kønigsberg, f 'Vn 1734 i Rendsborg (Wendell, 
Beschreibung der St. Marien Kirche in R., 1817, S. 17). 1710 Fænr. v. 
Sjæl. gev. Reg., 1711 Sekltnt. v. 2. Reg. i Italien, 1715 Prmltnt., 1718 Kapt. 
V. Oldenb. nat. Reg., 1724 til Sjæl. gev. Reg. 

=^) Johan Wiborg, 1716 Sekltnt. i Fodgarden, 1720 Prmltnt., 1728 Kapt. v. 
^'æl. .gev. Reg., t 1729. ^ ^ fr b k k. 

**• *», I •• " •- 247 

25de; kom efter en 14 Dages Leye op igien. Den 4de Sep- 
tember blev jeg syg^ saa Ingen tenckte, at jeg skulde have 
leved, men blev noged frisk igien ^ dog icke saa at jeg kunde 
tomme mig igien. Skrev, derfor till Herr Ober Jæger Mester 
Gram^), som hafde Ober Direction og Opsigt over Arbejded, 
der ellers blev derigered af Inspector Johan RohP), at jeg gierne 
vilde afløses, og paa hans Excel. Herr Grams Forestilling til 
Kongen, blev jeg afløst af Primier Li^utnant Henning Friedrich von 
Bulow ^) sidst i October og kom altsaa halv syg i Gitadelled. 
Den første November var jeg saa [rask], at jeg melte mig til 
Tieneste hos min Oberst. Den 8de blev jeg præsentered for 
Kongen og blev Gapitain Lieutnant i Maltha Sehesteds Sted, som 
samme Dag fick Wiborgs Compag., som døde i Holbeck. 

Den 10 October døde Gapitain Leonhard Ghristian von 1730. 
Brocktorflf i Gallundborg, og en Expresse derfra bragte Brev 
derom till Obristen. Jeg havde Vagt samme Dag, hånd bekom 
Breved om Middagen. Da Losingen var udgived , lod min 
Oberst mig hente fra Vagten, sagde mig, at Brocktorfif ved Dø- 
den var afgangen, og at han slog mig for som Gapitaine for 
det vacante Gompagnie, og efterdi han viste, at jeg havde dem 
ved Hoflfed, som vare mig bevogen, spurte mig: om jeg mee- 
nede ved dem formedelst een medsendt Supplique at udrette 
Noged, eller at jeg selv vilde reise till Odensée at bringe For- 
slaged frem. Svarede ham, jeg vilde selv reise, hvormed hånd 
var fornøyed, og blev samme Dags Eftermiddag afløst af min 
Vetter Gapitain Hans von der Weyde, kom til min Oberst, da 
hånd gav mig Forslaged aaben og andre meere Recommenda- 
tions Skrivelse med. Den 13 October om Morgenen tiilig reiste ^) Friedrich v. Gram, f. 1664, t 1741, Gehejmeraad , Overjægermesler, 
Amtmd. o. Frederiksborg Amt, se D. biogr. Lex. VI, 166. 

^) Den „dygtige Physicus'* Johan Ulrik Røhls Fortjenester af Sandflugtens 
Dæmpning omtales i D. Atlas IT, 257 f. ; hans Navn findes i Forening med 
Grams paa Mindestøtten ved Tisvilde. 

«) H. F. V. Biilow, S. af Gari Ang. v. B. til Wardorf, Præst i Rostock, og 
Clara Eva v. Wamstedt (Personalh. Tidsskr., 2. R. I, 146), om hvis Børn 
, Familienbuch " (2. Udg., 51) kun ved, at de unge kom til Danmark. 
1718 Sekltnt. v. Hert. af Sønderborgs Reg., 1724 til Sjæl. gev. Reg., 1727 
Prmltnt., 1745 Kapt. v. N.jydske nat. Reg., f 1754 (i Holstebro?). 

* • • • • 248 

jeg fra Gitadelled , kom till Roskilde Kroe , hvor Vognmanden 
vilde beede sine Heste, og da jeg efter en Times Tiid droeg 
derfra igien, møtte mig mange Vogne undervejs af Hoffets 
Liberi. Jeg spurdte da efter om noged Nytt var? Mig blev i 
Hast svared, at Kongen var død. Jeg fortsatte min Reise og- 
kom till Ringsted om Løverdag Aften, gick der i Eircken om 
Søndagen og spiiste med GapitainCastonier*) af Grenadeer Cho- 
red, som der laa med sit Gompagnie. Da vi endnu sadde ved 
Boered og spiiste, kom hans Excdl. Herr General Lieutenant og 
Ober Krigs Seeretair Revenfeldt; jeg gick till ham og leverede 
et Brev, og, da hånd havde læst det, svarede mig: Hånd kunde 
icke udrette noged derved, men i Morgen kom hans Kongl. 
Mayeståt paa Glostered til Middag, da jeg skulde forfatte en 
Suppliqve, saa kort jeg kunde, og søge Leylighed at give den 
till Kongen. Da Generalen havde faaed frisk Forspaan, droeg 
han strax bort. Jeg giorde, som mig blev sagd, og da hans 
Maytt var indstiiged i sin Garosse, gav jeg ham min Supplique 
med faa Ord, dem hånd anhørte og tæg Alt an med Naade. 
Ingen blev vaer, at jeg havde indgived nogen Supplique, og 
Ingen viste, at Brocktorff var død. Jeg maatte her agere en 
Politicus, der icke altiid maa siige Sandhed. Thi man spurte 
mig, hvor jeg vilde hen, og hvad jeg havde at søge hos 
Kongen? Jeg gav de Nyfigierige till Svar: Jeg havde høynød- 
vendig at bestille i Jylland, og, ihvorvel jeg havde Forlov 
ickun paa en Maaned, saa kunde det icke hielpe mig; derfor 
vilde jeg søge om længere Forlov, som jeg og havde giort 
i Dag hos h. K. Maytt, og derved blev det. Min Vogn var 
ferdig, og jeg kom betiids till Roskilde, saa og om Aftenen 
Kl. 11 ind i Khafii, thi Wester Port blev aaben holdt efter 
Alle, som efterfuldte af det kongl. Hoffes Betientere og Bagage. 
Anden Dagen derpaa, som var Tiisdag, kom jeg igien till 
min Oberst og sagde ham omstændeligen, hvad jeg havde ud- 
retted, og gav ham Forslaged tilbage. AUe Militair Expedi- 
tioner hviilede i lang Tiid, efterdi GeneralL. Revenfeldt var ^) Henrik Sigismund Castonier, f. 1692, f 1766, General, se D. biogr. Lex. 
m, 431. • • • • k 249 

afgangen, og Løvenøm^), som skulde succedere ham i Gharchen 
som Ober Krigs Secretair, var Envoyé extra ordinair ved det Ber- 
linske Hoflf. Imod Udgangen af November kom hånd og tiltraad 
denne Charge, da min Bestalling som Capitaine blev udferdiged 
af Cancellied den 20 November 1730, som I fuider efter mig. 

Jeg leverede da Liff Compagniet med dets Mondur, Tielter 
og andre till hørende Ting til Lieutnant Winterfeldt ^) , reiste 
med Auditeur Cornelius ^) till Callundborg, hvor Commission blev 
holdt over Compagnied og med alt dets tillhørende Compagnie 
Sager overlevered, og forestilled af Capit. Cunow von Biilow*), 
fordi OberstL. Grambow var syg og laa i Holbeck, og Major 
Grambow var reist til Meckelborg at holde Bryllup. Jeg reiste 
tilbage med Åuditeuren og forblev indtill først i December, saa 
droeg jeg tilbage til Compagnied igien og holdte Juel i Callund- 
borg. Medio February hendte jeg Kone og Kone og Søster; 1731. 
vores Boeskab gick till Vands fra Kiøbenhafn og kom lyckelig 
i vores Eye. 

Den 21 Martii 1731 velsignede Gud første Gang vores Ægte- 
skab med et Piigebam, som den 24 efter christen Skik nøed 
den hellige Daab af den velærværdige og vellærde Herr Provst 
Barfoed^). Vidnesbyrd dertill vare Hr. Capit. Hans Richter 
beden, men hans Vetter, min Seconde Lieutn Michael Hellfriedt^) 
fortredde i hans Sted ; nest Hr. Capit. Cunow von Biilow og min ') Povl Vendelbo Løvenørn var 1730—40 Overkrigssekretær for Landetaten, 
i de første 5 Aar tillige for Søetaten. 

') Bertel Didrik v. Winterfeld, døbt '^/^ 1703, t "/n 1760, S. af Ltnt. Jørgen 
W. til Lykkesholm og Anna Dor. Sehested; g. m. 1^ Anna Marie Nym- 
phius, D. af Oberstltnt N., 2** 1740 Else Othilie Thaae, t 1766 (Benzon), 
1726 Fænr. v. Sjæl. gev., s. A. Sekltnt., 1735 Prmltnt., 1747 kar. Kapt., 
1749 virkl., 1756 Afsk., 1759 Kommandant p. Gottorp (efter Forf. til 
Autobiograflen), 1760 Major. 

') Michel Erhard Cornelius, Auditør 1713-1734. 

*) Barthold Cuno v. BQlow, f. 1702, f 1771, Genltnt., se D. biogr. Lex. HI, ?75. 

^) Niels Nielsen Barfoed, f. 1696, f 1739, 1727 Sognepræst i Kalundborg, 
1732 Stiftsprovst i Christiania. 

«) M. Hellfriedt, f. 1707, t ^V* 1771, g. m. Marie Elisabeth Gæde, døbt 
Vil 1716, t "/5 1773, Datter af den oftere omtalte Kapt. F. C. G. 1729 
Fænr. v. Sjæl. gev. Reg., 1730 Sekltnt., 1738 Prmltnt., 1740 kar. Kapt., 
1756 virkl., 1758 Major, 1764 Afsked. ,Af borgerlig Extraktion"; Fader 
til Legationsraad m. m. Joh. Carl Frd. H. (Arkivmeddel. 1886—88, 201). 250 

Primier Lieutnant Jesper Rhode ^). Frue Lieutnantin Gaede bar 
Bamed* Hr. Amtsforvalter Mathias Råbens Kiereste og Jomfru Tam- 
drup assisterede hende i Forretningen, og nevntes Alhed Berte% 
Mitt Forblivende var icke lenge her till min Nytte, thi Bat- 
tailionen bekom Ordre at marchere till Kiøbenhavn og kom derind 
den 20 Aprill, munstrede i May og marcherede ind i Citadelled 
till den første Battailion i Gvarnison. Den 11 May reiste jeg 
herfra og kom Pintze Morgen tillig den 13 May gandske ufor- 
vented till Gallundborg, giorde Anstalt at faa vort Boeskab till 
Skibs og bortført, og, da det var forrett, droege vi samtlig til 
Lands og kom lyckelig hiem, saa og nogle Dage derefter ankom 
Godset. I Augustj reiste jeg med min sal. Kone til Løngholm 
og kom igien 1732 i Martij og havde hverfved 4 Mand; efter 
den Tiid var jeg her icke førend Aared 1744 i Januarij. 
1732 forandred vi Gvarnison og marcherede i Khafn den 2den May, hvor 
jeg fick min Vaaning i Adel Gaden hos Madam Becker, en Enc'ke. ^) J. Rohde, t Vs 1741, g. m. Anna Elisabeth Kaslinsky, f ^U 1753. 1718 
Sekltnt, 1727 Prmltnt., 1740 til Drabantgarden. 

') A. B. (kaldes senere Adelheid Birgitte) v. d. Weyde, var gift 2 Gange: 
1^ 1756 m. Conrad Vilhehn Johannsen, f. *7,o 1717, f 'Vi 1762, S. af 
Krigskomm., Justitsraad Conr. Heinr. J. (Broder til den ovf. omtalte Oberst 
Peter Boie J.) og Margr. Frederikke Schultz; han blev 1738 Fænrik v. 
Nordenfleldske Inf. Reg., 1740 Skltnt., 1746 Prmltnt., 1757 kar. Kapt. - 
.2<* i Itzehoé Vi 1763 m. Peter Blanchenborg Prydz, f. i Rolfsted V^ 1721, 
t i Christiania 'Ve 1782, S. af Ltnt. Hans Engebretsen P. og Louise 
Birgitte Blanchenborg (Personalh. Tidsskr. II, 365 og 2. R. I, 70) ; han blev 
1731 Landkadet, 1740 Fænr. v. 2. Akersh. Inf. Reg., 1743 Sekltnt., 1744 
Prmltnt., 1746 til Nordenfjeldske Inf. Reg., 1754 kar. Kapt, 1763 virkl., 
1764 Referent f. de norske Sager ved Generalkrigsdirektoriet, 1766 Krigs- 
kommissær i de søndenfjeldske Drag. Regters Distrikt, s. A. Oberstltnts 
Kar., 1774 kar. Gen. Krigskomm. m. Obersts Rang, overtog fra 7i 1770 tillige 
Inspektionen over og en væsentlig Del af Undervisningen i den mathe- 
matiske Skole i Christiania, der samtidig omorganiseredes efter en af 
ham lagt Plan, og af hvilken han havde store Fortjenester; 4 Aar efter 
hans Død rejste hans Elever ham et Monument paa Akershus Fæstm'ng. 
(Se Hegermann, Den kgl. mil. math. Skoles Historie, Chr. 1796; Hermoder, 
€hr. 1795, 5 ff.). P. havde været g. 1*^ 1750 m. Bodil Christine Salgaard, 
t i Holsten 1761, Datter af en Kjøbmand i Frederikshald. Ved hans 2den 
(„af unge Fruentimmers Opdragelse højt fortjente*) Hustrus Død i Chri- 
stiania ^Vs 1^3 nævnes som hendes Børn: 1) Nicoline Frederica Johannsen, 
g. m. Ltnt. Thorkel Berg i Odalen; 2) Kapt. Hans Elias v. d. Weyde Prydz, 
t "/, 1803 (gift, 4 Børn); 3) Caroline Henriette P., 32 Aar, og 4) Vilhelmine 
Conradine P., 30 Aar, begge ugifte. 251 

Den 8 Juriij velsignede Gud anden Gang vores Ægteskab 
tned et Drengebarn, som og efter christen Skick nøed deu hel- 
lige Daab i Gvarnifions Kircke den 10 Junij Kl. 4 Eftermiddag 
af velærværdige og vellærde Hr. Magister Grotthaus^). Frue 
Oberstinne Folckersam, Dorothea Tugendreich von Zepelin bar 
Bamed, og Frøken Wilhelmine Grevinde af Schponeck^) assi- 
sterede hende. Vidnesbyrd vare min Vetter Major Hans von 
der Weyde, Capit. Richter og Capit. Knud Glade*), og nevntes 
Johan Georg Rudolph^), Min Vertinde vilde forandre sig og 
have Hused eene; raaatte derfor flytte den 24 Aprill og bekom 1733, 
min Voning i Hr. Admiral Konings ^) Huus i Store Kongensgade. 
Den 26 Aprill om Søndag Eftermiddag Kl. V2 5 blev hånd ved ' 

en uformodentlig Hendeise brendt i Ansigt, Hals og høyre Arm 
af en Thee Machine, der blev omreven og det sydende Vand 
udstyrted paa bemelte Steder. Men ved Guds Naade, som vel- 
signede Guren, blev hånd uden Lyde paa Hørelse og Siun 
lyckelig læged af den meged velerfame Chirurgus og Rgm Feld- 
sker ved det Kongl. Grenadeer Gorps Herr Gerritz^), som i 12 
Uger anvente ald Fliid og Erfarenhed paa Barned, sig till Ære 
og Gud till Lof og Priis. Medio Junij reiste min sal. Kone med 1734, 
hendes Børn till Løngholm. Den [2] Julij, som var Maria Be- 
søgelses Dag udkom een Ild i en Brygger Gaard i Borger Gaden, 
som var strax bag min Vaaning, hvorved vi stode i stor Fare. *) Albert Gabriel Grothaus(en), 1726 res. Kapellan, 1728 Sognepræst v. den 
tydske Garn. Menighed i Kjøbenhavn, f '^/e 1741, 42 Aar gi. 

^ Marie Sabine Wilh. Komtesse Sponeck, f. 'Vg 1704, f "Ao 1763, Datter 
af General Grev S. (se ovf.). 

■) Knud Glade, f 1746, g. m. Agnete Hind, t 1767; hans Fader var 
Overhofretsassessor og Borgmester i Christiania (Personalh. Tidsskr. V, 
206, hvor han kaides Glude). 1716 Sekltnt. v. Grenkorpset, 1719 Prmltnt, 
1728 Kapt. V. Sjæl. gev. Reg., 1736 Major, 1741 Afsk. 

*) J. G. R. V. d. Weyde, blev »»/, 1757 Komet v. Livregiment til Hest, "/u 1759 
(Prm.-)Ltnt. I Konduitelisten 1764 siges, at han viser god Opførsel, men 
ingen synderlig Iver eller Duelighed, ,dQnckt sich aber klug". *Vio 1771 
fik han Afsked med 72 Rdl. i Pension, da han var kommen til Skade 
under Øvelserne, ^j^ \111 et Tillæg af 50 Rdl. 

*) Christian Koningh, f. 1677, f 1749, Viceadmiral (Garde, Efterretn. IV, 636). 

•) Johan Adrian Gerritz, f i Kbhvn. Ve 1743, 61 Aar gi., g. m. Anna . . . ,, 
t smst. "/i 1768, 77 Aar gi.; blev 1714 Regtsfeltskjær v. Staffeldts gev. 
Reg., 1727 ved Grenaderkorpset. 252 

Det var ganske tiilig om Morgenen, Vægterne vare af Gaden, og 
alle Folck vare endnu i Roelighed, og som Huusfolckene icke selv 
kunde dempe flden, maatte de giøre Anskrig om Hielp. Da blev 
Alarm slagen, Regementerne maatte paå deres Larm-Platze, og 
ved goede og hastige Anstalter blev Uden demped og giorde 
icke større Skade end paa den Gaard og neste HuuO. Min Kone 
kom igien medio Juli med Bømen fomøyed og vel hiem. 

Den 14 May marcherede Oberste Folckersam med Lif Gom- 

pagnied, Maj. Nymphius, Capit. Davier, von der Weyde, Richter, 

.1 Sehested, Glade og Hauch ^) tii Helsingøre. ObrL. Grambove, Major 

Grambow, jeg og Capit. Friedrichsen*) bleve i Khafhs Gvamison. 

1735. Den 5 Februarij 1735 velsignede Gud tredje Gang vores 
Ægteskab med et Piige Barn, som den 8 Februarij efter christen 
Skick nøed den hellige Daab af den velærværdige og vellærde 
Herr Magister Grothusen i Gvamison Kircken om Eftermiddag 
KL 3. Frue Oberstine Grambow, Frue Anna Margarete von 
Wintz bar Bamed og blev assistered af Frøeken Christiane Sehe- 
sted^), Gouvernante og Stats Frøeken hos hendes Naade Gref- 
vinde af Lawrvigen*); Vidnesbyrd var Hr. Justitz Raad Jacobi^), 
Capit. Cunow von BiUow af Foed Gvarden og min Kones Mo- 
der Broder Steen Jørgen Kaas ®), Capit. Lieutnant ved det Bom- 
holmske geworben Regimente. Hånd og Capit. Richter døde 
dette Aar, saa og min Vetter i Helsingør. 

1736. Den 20 Aprill marcherede vores Regiment i Citadelled i O Andreas Hauch, f. 1700, 1 1782, General, se Personalh. Tidsskr. 3. R. I, 197; 

Vahl, Slægtebog o. Afk. af Ghr. Nielsen, I, 20. 
*) Peter Friederichsen, 1718 Prmltnt. v. Fynske nat. Reg., 1725 Kaptltnt., 

1731 kar. Kapt. og til den nye Drabgarde, 1735 virkl. Kapt. v. Sjæl. gev. 

Reg., 1740 Afsked. 
^) Formodentlig Christiane Sophie Sehested, Søster til den oftere omtalte 

Oberstltnt. Malte S. En anden Søster, Sophie' S., var Hofdame hos Dronning 

Anna Sophie (Benzon). 
*) Ulrike Eleonore Komtesse Reventlow, f. 1690, t 1754, Dronning Anna 

Sophies Søster, Grev Ferdinand Anton Danneskjold -Lam'vigens 2. Hustru. 
^) Georg Christian Jacobi, Justitsraad og Kasserer v. d. kgl. Partikulær- 

Kammer-Kasse, blev "/^o 1737 , arresteret i sit eget Hus'* (Møllers Fortgn. 

o. Rangspersoner). 
«) S. J. Kaas, f. 1684, begr. ^V, 1736 i Garn. K. 1709 Sekltnt. i Marine 

Reg. (fra 1741 Bornholmske gev.), 1711 Prmltnt., 1719 Kaptltnt. Se 

ogsaa Personalh. Tidsskr. V., 38. 253 

* 

Gvamison. Udi Juni reiste min Familie till Jylland og vare der 
indtill Aared 1737 og kom hiem igien den 13 Junij. 

Den 25 Åprill marcherede Regemented ind i Khafn till Gvar- 1738. 
nison. Den 44« May blev jeg syg, men efter Guds Vilje og Forsyn 
frisk igien og <ien 15 Åugusti gick ud med fuldkommen Helbred. 
Denne Sygdoms Aarsag var indted anded end sterck Forslimelse i 
Bloded og af Forkiølelse, som i mange Aar af Fatigver havde 
samled sig og ved den velerfame Herr Gerritz blev hiulpen. 

Denne sidste Datter^ hvis Navfn jeg herovenfor haver glembt, 
hendes Navfh var Anne Catrine efter hendes [Moders] Stief- 
moder^ hvorom jeg herefter skall berette. Denne lille Pige blev 
af MeOlinger og Bryst Siuge betagen, og, fordi hendes Leve 
Tiid af den allmægtige Gud icke var bestemmed længere, forlod 
hun Verden den 3de December og efter faa Dage blev hæderlig 
besør^ed til Jorden. Denne sidste Maaned i Aared begyndtes 
med Huufi Sorg og endedes liigesaa, thi min elskelige og med 
en usmincked Gudsfrygt særdeles udziirede Kone, hendes Moder, 
kom første Juele Dag den 25 December af Kircken, klagede sig 
hierteJig, sigende: ^O, min Engel! jeg har min haarde Død.*^ 
Der blev strax sendt Bud efter Herr Gerritz, som da brugte den 
første Medicin, som nødig var till Præcaution, og endelig yttrede 
det sig at være en hidsig Feber, hvorimod ald Middel blev brugt, 
men her var ingen Medicin mod Døden, og hendes Time Glafi 
løb efter den alhnægtige Guds Vilje, som er Herre over Lived 
og Døden, indtill Klocken % * ^^ Eftermiddagen den 7 Ja- 
nuarij 1739, da Gud toeg denne dyrebare Siæl og efterloed mig 
det deylige Legem at besørge till Jorden, som Jer er meged vel 
vidende og erinnerlig. Hvad jeg har skreved om Eders Moder 
og Søster, finder I blant mine Tancker i Poesi herefter. 

Den 2 November blev jeg Seconde Major i Regemented. 1739. 

Den 28 February bekom Regimented Ordre till March ^). Den 1741. *) I Henhold til Traktat af ^Va ^739 skulde Danmark stille et Hjælpekorps 
paa 6000 M., 4iaar Hannover truedes af Frankrig, hvilket indtraf, da sidst 
nævnte Magt 1741 under den østerrigske Afvefølgekrig sendte et Korps 
ind i Westfal^i for at holde Sømagteme i Skak. v. d. W.s Angivelser om 
Korpsets Sammensætning ere^ i alt væsentligt i det mindste, korrekte, men 254 

12 May embarqverede Regemented ved Toldboden. Den 16 May 
kom vi i Eckemførde Havn. Den 18de marcherede vi til Schleswig. 
Den 10 Septbr. kom den engelske Minister Herr von Weitsch^> 
og saa Regemented, som exercerede paa Friheden. Den 11 
September kom en Goureer fira Khafn med Ordre till H. E^ 
Hr. General Grev Schulenburg^) at marchere med de 6000 Mand. 
Den 17 marcherede vi fra Schleswig till Rensborg, den 18<ie till 
Ho-Wested, den 19 Hviiledag, den 20 till Itzehoe, den 21 tiU 
Elmshom, den 22 Hviledag, den 23 till Heust og Wedel ; herhid var 
Hr. ObrL. Flock og Frue komen at see os. Den 24 till Blanckenese^ 
hvor det geworben Schleswigske alt var kommen og en Battailioni 
Grenadier. Den 26 munstrede Liflf Regemented, 1 Battailion 
af vores Grenadier Ghor, Sælandske og Schleswig geworben 
Regementer, og efter Munstringen aflagdes Troeskabs Eed til 
H. K. M. af Engeland. De andre Regimenter ankom, da vi 
havde mimstred. Den 28 Septbr. munstrede Oberste Kalckreutz *) rigtignok afvigende fra den hos Vaupell, Den d.-n. Hærs Hist. II, 55 f. an- 
førte Ordre de bataille. Om Rytteriet se dog mere ndf. 

*) Som engelske Kommissærer nævnes i kgl. Ordre af */, 1741 General 
Ligoniére og Watson. 

*) Werner Greve v. d. Schulenburg, f. 'A 1679, t Ve 1755, S. af Didrik 
Herman v. d. S. til Apenburg i Brandenburg og Amalie, f. v. d. S.; g. 17S^ 
Cathrine Margrethe v. Brockdorfif, f. 1698, t 1775, Dame de TUnion parf. 
1702 Kapt. V. Wflrttemberg-Oels's Drag. Reg. (i Holland), 1705 Major, 170^ 
ObersUtnt., 1710 til 5. Jydske Rytt. Reg., 1711 kar. Oberst, 1713 Chef f. 
oven. nævnte Drag. Reg., der opløstes 1721, 1719 Genmajor, 1722 hvid 
Ridder, 1731 Envoyé v. d. franske Hof, 1732 Genltnt, 1735-38 OberstltnU 
V. (d. e. Kommandør for) Hestgarden, 1738 Gen. af Kav., 1739 blaa Ridder,. 
1741 dansk Greve, 1747 Rang med Gehejmeraader i Konsejlet, 1747 — 5B 
paa ny Oberstltnt. v. Hestgarden, 1748 Feltmarskal, 1750 Ridder af rUnioni 
parf., 1753 Overkrigssekretær. 

») Samuel Ludvig v. Kalckreuth, f. 1690, t "Ai 1762, S. af ObersUtnU 
V. Holst. Rytt. Reg. Georg v. K.; Moderen var Datter af Oberst Råbe v^ 
Schildem; g. 1** m. Dorthe Skinkel, f 1728; 2<* Hilleborg Sophie v. Oflfen- 
berg, 1 1741; 3* 1744 Eleonore Marie v. Ahlefeldt 1705 Komet v. Holst. 
Rytt Reg. (i Holland), 1707 Ltnt, 1715 Ritmest, 1716 til Hestgarden,. 
1723 Oberstltnt v. 1. Fynske Rytt. Reg., 1731 kar. Oberst, 1734 Chef 
f. 3. Jydske Rytt Reg., 1737 Staldmester, 1740—52 Chef f. 1. Jydske 
(1747 kaldet Sjælandske) Rytt Reg., 1742 Genmajor, 1747 hvid Ridder,. 
1750 Genltnt, 1752 Kommand. i Rendsborg, 1753—54 Oberstltnt v. Hest- 
garden, 1753 Kammerherre, 1754 General af Kav., 1759 Kommand. p. 
Kronborg, 1761 i Rendsborg. 255 

Regm, 1 Battail Foed Gvarde og det Bornholmske geworbem 
R^ement, giorde ogsaa Eed. Den 29 om. Morgenen tiilig be- 
gyndtes at transportere over Elven, nend. Cavalleried, Grenå— 
derene, Gen. Maj. Følckersam, Printz Carl af Glucksburg^) og 
Oberst Weitzman*). Den 30 fuldte 1 Battaih Foed Gvarde^ 
la Pottrie^), Ellebracht og Printz af Bevem. 

Da jeg efter Ordre kom need til Vanded med Regemented^ 
havde Andre taged vore Skibe og Fartøyer bort, ihvorvel der- 
var en Mand till Vagt paa hver Fartøy, som var levered tiL 
Lieutnant Wissing*), der commanderede ved Bagagen, og Trans- 
porten gick meged langsom for sig, saa at min Printz blev mis- 
fomøyed derover. Jeg gick og saa efter Fartøye, kom om en;» 
Hucke, og bekom en Deel Fartøye at see, som ieke kunde sees 
paa den Sted, hvor vi skulde embarqvere; spurgte dem om de- 
skulde føre Folck over? de svarede Ja^ og da jeg fick vide, at 
de vare nock, loed jeg et Gompagnie efter anded riicke an og 
stiige i Fartøyeme, og da alle Gompagnier vare indskibed og 
støtt fra Land, gaar jeg til Printzen og meldte ham, hvor jeg 
havde funded Fartøye, hvori Regemented var indsteged og over- ') Carl Ernst Prinds af Giacksborg, f. % 1706, f'% 1'761, S. af Hertug Philip* 
Ernst og 1. Hustru Christiane af Sachsen-Eiseaberg; g. 1740 m. Anna Char- 
lotte Grevinde af Lippe-Detmold, f. 1724, f 1796. 1724 Prmllnt. reforme: 
i Fodgarden, 1728 Kapt. i Dronn. Livreg., 1730 Ofoerstltnt., 1738 kar. Oberst, 
s. A. Chef f. Slesvigske gev. Reg., som han 1744 p. Gr. af Gjæld solgte- 
til Fred. Chr. af Augustenborg (se ndf.); senere Genmajor. 

•-) Johan Ditlev Weitzmann, vistnok Søn af Baltzer W. (f. i Schlesien, t 1702* 
som Major v. Batl. Pr. Carl i Italien) og Emerentze Christine Elisabetb 
Weghorst (Pers. Tidsskr. IV, 320). 1702 Fænr. i Pr. Carls Reg., 1703 til. 
2. Reg. i Italien, 1706 Sekltnt, 1707 Prmltnt., 1710 Kaptltnt., 1712 Kapt., 
1720 Major, 1724 til Oldenb. gev. Reg., 1731 Oberstltnt, 1737 kar. Oberst,, 
t 1741. 

«) Ferdinand Vilhelm du Val de la Pottrie, t ^Vs. 1768, Søn af dansk Oberst 
Jaques du Val de la P.; g. m. 1** Regitze Sophie Baronesse Guldencrone, 
2<* Susanne de Loron de Thorat. 1716 Prmltnt. i Fodgarden, 1720 Kapt.. 
i Dronn. Livreg., 1734 Genadj. hos Genmaj." Scholten^ 1735 kar. Oberst, 
1738 Chef for Marinereg. (fra 1741 Bornholmske),. 1753 Genmajor, 175&> 
Genltnt., 1760 hvid Ridder, 1761 Kommand. i Rendsborg, s. A. afg. 

*) Jens (ell. Johan) Wissing, f. 1710, f 1753 i Aarhus Mølle, S. af Laurits- 
W., Præst i Værslev-Jordløse; g. m. Johanne Marie Anhalt (Lengnicks^ 
Stamt. W.). 1731 Fænrik v. Sjæl. gev., 1732 Sekltnt., 1738 Premltnt.,. 
1743 Kapt. V. S.jydske nat. Reg. 256 

rgaaed, hvorover han blev meged fomøyed og tillfreds over denne 

Expedition og strax steeg i et Fartøy med Oberst la Pottrie, 

•Obrl. Grev Ahlefeld af Eschelsmarck ^) og mig, stødte fra Land 

imder Waldhom og Trompeters Klang, spiiste og drack meged 

:;gott. Og den Dag forloed jeg mit Fæderneland og dets Grændser, 

•da jeg ved Guds underlige Forsiun og store Naade havde i' 

Ærestand med Møye opleved mit 51 Aar. Efter et Par Timers 

Seylatz kom vi till Crantzen, steeg af Fartøyed, og bekom min 

iPrintz der efter Ordre den skriftlige Raport fra hver Gompagnie 

<^heflf at være med sit Gompagnie ankommen og marchered till 

•deres assignerte Qvarterer. Den 1 October marchered til Groten 

Meckels, den 2 Hviiledag, den 3 October till Hénflfbynden, den 

4de rycke vi i den afstuckne Leyer V2 Miil fra Verden. Den 

14 October blev dette danske Chor af 6000 Mand munstred af 

Deres Kongl. Mayst till Stoere Brittanien med allemaadigste 

Behag. Den 31 October ryckede Regementeme i Winter Qvarteer. 

.Stabs Qvarteer for Obersten Printz af Bevem, OberstL Grev 

Ahlefeld af Eschelsmarck, Major Hans Elias von der Weyde med 

Under Stab, Regiments QvartMst. Adrian Becker^), Adjutant 

Friedrich Maas^), Auditeur Johan Ditmars*) og Regements Feldsker ^) Conrad Greve Ahlefeldt, f. Vi» 1705, t 'Vs 1786, næstældste S. af Grev 
Cai Burcbard A. til Eskildsmark og Charl. Amalie v. Holstein; g. 7is 
1734 m. Helvig v. Ahlefeldt af Huset Damp, f. '% 1710, f 'Vn 1777. 
1725 Sekltnt. v. Prætorius gev. Reg., 1727 til Fodgarden, 1728 KapL v. 
Dronn. Livreg., 1737 kar; Oberstltnt. og Premiermaj. v. Slesv. nat. Reg., 
1744 kar. Oberst, 1747 Kammerherre og Chef for Regimentet, 1754 for 
Dronn. Livreg., 1755 Genmaj., 1760 Genltnt. og hvid Ridder, 1762 Kom- 
mand. i Rendsborg, 1774 Gen. af Kav. 

^) A. Becker, g. m. 1*^ Lykke Kirstine Borring. 2° *V,o 1767 Rigborg Sophie 
Erreboe. 3** Christine Flindt. 1741— 42 Regtskvartmst., 1746 Kancelliraad, 
1763 Herredsfoged i Sunds-Gudme Herreder, 1777 Justitsraad. 

«) Johan Frederik Maes (eU. Maas), f. 1713, f 'Vs 1790, ,fra Holsten". 1737 
Sekltnt. V. Jydske gev. Reg., 1741—42 midiert,, til Sjæl. gev. Reg. som 
Adjutant, 1744 Prmltnt., 1749 kar., 1759 virkl. Kapit., 1755 Major, 1764 
Chef for Landkadetkomp. (til 1766) og kar. Oberstltnt, 1767 virkl. 
Oberstltnt. v. Norske Livreg., 1772 Kommandør for Regtet., s. A. Oberst 
og Kommand. p. Frederikssten, 1780 Genmaj. (Hos Anker, 176, kaldes 
han urigtig v. d. Maase og siges at være g. m. Sophie Henriette v. Moltke, 
d. e. Oberst Frederik v. d. M.'s 2. Hustru). 

*) J. Ditmars, Auditør 1741—42. 257 

Wolff ^), blev giort i Kircktimke. Først i November reiste Printzen 
till Brunswig og Greven til Holsten. 

<ién 23 Januarij kom March Ordre till Regementeme. I Fe- 1742 
bruary kom Printzen, Grev Ahlefeldt, Gapit. Baranofski*), Pentz^) 
og fleere Officerer, der havde Forlov at reise, tillbage igien. 
Den 6 Martii marcherede Regemented af sine Winter Qvar- 
tere. Den 9 Martii marcherede vi igiennem Stade, bleve em- 
barqvered og kom om Aftenen til Gliickstad, debarqverede 
•der og blev om Natten. Den 10 Martii derfra till Itzehoe og 
^ndre Steder og kom den 14de till Schleswig. Her lagde hans 
høyfiirstl. Durchl. Printzen af Bevem sin Commando over denne 
Battailion, og min Glæde og Herrlighed fick derved ogsaa sin 
Ende. Aarsagen dertill maa jeg forklare Eder omståndeligen. 

I Dannemarck bestaar et Regment Infanteri af tvende Battail., 
hver Battail. af 6 Gompagnier og hver Gompagnie af 1 Gapitain, 
1 Premier Lieutnant, 1 Second Lieutnant, 6 Underofficerer og 
102, ja og i Krigstiid blev antaged 1 Fourer og 2 Mand meére, 
saa at Gompag. med Ober- og Underofficerer er 114 Mand 
sterck. Men i hollandsk Tieneste er det icke saa, men disse 3 
Regementer Infanterie blev saaledes indretted. 

NB. Ved ovenmelte 2 Battailioner eller 12 Gompagnier 
^re indberegned Oberstens, Oberstlieutnant og 2de Majorers 
Gompagnier. Det Sålandske, Bornholmske og Schleswigske 
-geworben Regementer blev till 6 Regementer og førte Navn af ') Peter Wolff, Regtsfeltskjer 1742, f 1744. 

*) Johannes v. Baronowsky, f. 1695 i Helsingør (døbt "/4 i St Maria K.). 
S. af Major Adam Erdmann v. B. og Johanne Christine v. Møllen. 1716 
Fænr. v. Fodgarden, 1720 Prmltnt. v. Jydske gev. Reg., 1733 til den nye 
Drabantgarde (kar. Kapt.), 1735 virkl. Kapt. v. Sjæl. gev. Reg., 1745 kar. 
Major, t Vi 1749. 

•*) (Christian) Gottfred v. Pentz, f. 1716, t V« 1801, S. af dansk Kapt. 
Valentin v. P. og Margr. Cathr. v. Engel; g. m. Beate Margrethe v. 
Engel. 1732 Fænr. v. Fynske gev. Reg., 1736 Sekltnt., 1740 Kapt v. 
Sjæl. gev. Reg., 1750 kar. Major, 1753 Premmaj., 1760 kar. Oberstltnt., 
1763 Komd. f. Oldenb. nat. Batl., 1763 virkl. Major v. Fodgarden, 1765 
Batlskomd. v. samme, 1766 kar. Oberst, 1767 Chef f. Holst. Inf. Reg., 
1768 for Kongens Reg., 1773 Deput. i Gen. Komm. Koll., 1774 Genmaj., 1776 
naturaliseret, 1781 hvid Ridder, 1787 Genltnt., 1795 afg. m. Kar. af General 
-af Inf. 

17 258 

den Oberst, som comendered dem: General Majpr Folckersam^ 
Printzen af Bevern, Printz Carl af Gliicksburg, Oberste Weitzman^ 
Oberst la Pottrie og Oberst Ellebracht. For Gom*ieusitåtens 
Skyld skall jeg opregne Compagnieme. 

1. Regiment: General Major FSlckersani, Oberst L. Granibow^ 
Major Windi), Capit. Sehested^), Arnold«), Hauch*). 

2. Regement. *Oberste Georg Ludvig Friederich Printz af 
Bevern, hånd var som Gheflf og Oberst for Capitain Owstien 
Compagnie. *OberstL. Grev Ahlefeldt af Eschelsmark var saadan 
for Capit. Baranofski Compag. Major Hans Elias von der Weyde, 
Capit. Carl von Grambow^), kjøbte hans Fader Broders Gomp. 
Capit. Gotfred von Pentz, kjøbte af Capit. Friedrichsen. Capit. 
Casper Friedrich von Biilow^), kjøbte af Major Glade. ') Holger Christensen (ell. Christian) Vind, f. 1704, f 1763, Generahnajor,. 
se D. Ad. Aarb. 1886, 398, jvf. 1891, 479. Han havde 1734—36 del- 
taget i Felttoget ved Rhinen som Stabskapt. ved Dombroicks (Laalandske) 
gev. Reg. 

') Ulrik Frederik Sehested, S. af Oberstltnt. Jens Steen S. 1715 Sekltnt. v. 
Kraghs gev. Reg., 1724 Prmltnt., 1731 til den nye Drab.garde m. Kapts. 
Kar., 1736 virkl. Kapt. v. Sjæl. gev. Reg., 1745 Afsk. m. Oberstlts. Kar., 
t 1766, ugift. 

^) Christian Christopher Arnold, f 1750, S. af Feltmarskal Hans Jac. A. og 
Karen Tonsberg; ugift (Personalh. Tidsskr. 2. R. III, St. t. 26). 1733 Fænr. 
V. Garden, 1735 Sekltnt., 1736 Kapt. v. Sjæl. gev. Reg, 1739 kar. Major, 
1743 Afsk., 1747 Sek.-ObersUtnt. v. Ulriksdals (Norden^eldske) gév. Reg. 

*) Frederik Hauch, f. "/^ 171?«, t 'Vs 1789, S. af EtaJsrd. Bertel H. og 
EHsabeth Westengaard ; g. ^"^/^ 1751 m. Nicoline Dorothea Vind (Vahl, 
Slægtebog o. Afk. af Chr. Nielsen I, 19). 1734 Fænr. v. Kronprindsens 
Reg., 1736 Sekltnt., 1739 Kapt. v. Sjæl. gev. Reg. (hans Fætter Andreas 
H. afstod ham sit Komp.), 1745 Major, 1753 ObersUtnt., s. A Afsk.,. 
1754 Amtmd. o. Ørum og Vestervig A. samt Etatsraad, 1755 Stifl- 
amtmd. o. Viborg St., 1767 Konferentsrd. , 1774 hvid R., Ejer af Højris 
p. Mors. 

^) C. V. Grambow, til Sandagergaard, S. af Generalmajor Hans Henr. v. G. 
og Margr. Cathr. Hoppe; g. 'Vs 1756 m. Frederica v. Holten, f. 1737, 
t "/s 1784. 1733 Fænr. v. Kronprindsens Reg., 1735 Sekltnt., 1739 Kapt. 
V. Sjæl. gev. Reg., 1743 Afsked. 1756 Oberstlt. Kar. 

«) C. F. V. BOlow. f. % 1721, t '76 1781, S. af Etatsraad Christian B. til 
Rudbjerggaard og Fredsholm og Sophie Hedvig v. Holstein; g. m. Usabe 
Margrethe Baronesse Meerheimb. 1739 Fænr. v. Grenkorpset, 1741 Kapt. 
V. Sjæl. gev. Reg., 1751 Major, 1761 Oberstltnt., 1767 Afsk. Solgte de fra 
Faderen arvede danske Godser og drog til Meklenborg. (Familienbuch,. 
2. Udg., 46, 200). 259 

3<iie Regemente, Oberst de la Pottrie, ObristL. Michaelsen % 
-Caracter ObrL. d'Åntichow^), Major Brunsdorflf^), Capit. Vieregge*), 
Capit. Grev Rantzow^) af Rastorff, Brigade Major. 

44« [Regiment]. *Oberste EUebracht, Garacter Oberst ved 
det Sælandske National Regemente, stoed for Capitain Jensens ^) 
Compagnie; *OberstLieut. Grev von der Lippe^), OberstL. ved 
det geworben Oldenborgske Regemente, stoed for Gapit. Rant- 
zow^) af Rodstens Eye Gompag. Major Åndræ^) Garacter *) Guslav Joachim Michaelsen, f 1749, Oberst f. N.jydske nat. Reg., se 
Personalh. Tidsskr. 2. R. IH, 65. 

') Pierre d'Antichou, til Haraldskjær, S. af Pierre d'A. og Marie de Badet; 
g. m. Vilhelmine Frederikke Prætorius. (Personalh. Tidsskr. 2. R. I. 132, 
143). 1717 Kapt. ved Oldenb. nat. Reg., 1719 til Mar.reg., 1730 Major, 
1738 Oberstltnt., f Ve 1757. 

«) Christian BrønsdorfF, f '7* 1751, g. "Vs 1726 m. Kirstine Normann Bille, 
f. 1696, t Vio 1781. 1716 Kapt. v. Sønderborgs gev. Reg., 1725 til Ribe 
nat. Reg., 1731 t. d. nye Drabantgarde, 1733 til Fynske nat. Reg., s. A. 
t. Mar.reg., 1738 Major, 1749 Oberstltnt. 

*) Volrath Augustin v. Vieregg, t Ve 1771, g. 1720 m. Martha Elisabeth v. 
Genschau. 1715 Seklt. i Grenkorpset, 1718 Prmltnt., 1728 Kapt. i Mar.reg., 
1746 Major, 1751 Afsk. m. Obersts Kar. 

*) Christian Emil Greve Rantzau, f. ^V« 1716, t 'Vs 1777, S. af Gehmrd. 
Greve Bertram R. og Lucie Blome; g. Vio 1771 m. Anna Sabine 
V. Buchwald, f. ^Vio 1750. 1736 Kapt. réf. i Dronn. Livreg., 1738 
virkl. i Mar.reg., 1741 Majors Kar., 1742 til Fodgarden, s. A. Kammer- 
herre, 1747 kgl. Generaladj., 1752 tilb. til Bomh. Reg. m. Obersts Kar. 
(Ane. 1750), 1759 Afsk. s. Genmajor, 1760 hvid R., 1767 Ridder af 
rUnion parf., 1768 Hofmester h. Enkedronn. Sophie Magdalene (D. Saml. 
2. R. rV, 296). 

*) Johan Jensen, 1717 Fænr. v. Grenaderkorpset, 1718 Sekltnt., 1720 Prmltnt., 
1730 Kapt. i. Mar.reg., 1750 kar. Major, 1751 Premmaj., 1761 Oberstltnt., 
1763 Afsk. 

'') Ludvig Greve von und zu der Lippe-Bflckeburg. 1740 Kapt v. Oldenb. 
gev. Reg. m. Oberstltnts. Kar., f 1755. 

®) Frederik Rantzau, f. 1699, til Estvadgaard, Søn af Oberst Frd. Chr. R. 
til Rodsteenseje og Øllegaard Rodsteen; g. 'Vs 1729 m. Christine Frede- 
rikke Banner, f. 1703, (Danm. Adels Aarb. 1885, 52). 1718 Prmltnt. v. 
Mar.reg., 1730 kar., 1732 virkl. Kapt., 1751 Major, 1752 Afsk. 

^) Gothilf Vilhelm Andræ (Andresen), f ^Vs 1761; g. m. Hedvig Magdalene 
Zolligkofifer, f ^Vé 1770. 1719 Sekltnt. v. Landkadetkomp., 1721 Prmltnt., 
1727 Kapt. V. Mar.reg., 1739 Major, 1751 Oberstltnt. (Ane. 1749), 1757 
kar. Oberst (Ane. 1750). 

17* 260 

Major, Capit. von Einten^), Capit. Bluchert*), Gapit. 
Brachel*). 

5. Regement. Oberst Printz Carl af Glucksburg, Oberst 
Lieutenant Reventlow, Major Hamelow*), Capit. Wedel- 
feldt«), Capit. Pflug«), Capit. Printz Friedrich af Sønder-^ 
borg 0. 

6. Regement. *Oberst Weitzmann, Caracter Oberst ved det 
Oldenborgske geworbne Regem., stoed for Capit. Ramin®) Compag^ ') Frederik Christian Ludvig v. Eynden, f. 1720, t Vs 1799, S. af Genltnt. 
Albrecht Phil. v. E. (D. biogr. Lex. IV, 645); g. m. Adelaide d'Åmmon, f. 1733^ 
t 1786, Enke e. hoU. Minister i Stockholm de Mardeville. 1736 Sekltnt. 
V. Grenkorpset, 1739 kar. Kapt. af Inf., 1743 virkl. Kapt. v. Bornh. gev. 
Reg., 17 i6 kar. Major, førte 1746—48 ,en omflakkende Tilværelse snart 
i den franske, snart i de Allieredes Hær" (Mil. Tidsskr. XX, 109), 1751 
Oberstltnt. (Ane. 17491, 1754 kar. Oberst v. Kongens Livrej?. (Ane. 1750)^ 
1759 Afsk., skal senere have faaet Generalmajors Kar. 

^} Ernst Christoph v. Blucher, f. 1715, f 1800, General, se D. biogr. Lex. 
II, 446; Wigger, Geschichte der Fam. v. B., II, 2, 261. 

») Johan Andreas v. Brackel, f. 'Vi^ 1700, f ^V« 1788, S. af dansk Ritmester 
Franciscus v. B. (fra Kurland) og Susanne Margrethe MflUer; g. m. Bodil 
Sophie Hansen (Benzon). 1716 Landkadet, 1718 Fænrik v. N.sjælandske 
nat. Reg., 1721 Prmltnt., 1732 til Mar.reg., 1736 Kaptltnt., 1737 kar., og- 

1740 virkl. Kapt., 1753 Major, 1767 Oberstltnt., 1768 Komd. f. 2. Jydske 
nat. Batl., 1774 Afsk. 

^) Erik Hammelev, f. ^^^ 1698, f 'Vi 1773 i Nyborg, S. af Etatsraad Peder 
Rasmussen H. og Agnete Rasmusdatter (Personalh. Tidsskr. 2. R. II, 49). 
1718 Fænr. v. Reichweins gev. Reg., 1720 Sekltnt., 1728 Kapt., 1738 
Major, 1749 Oberstltnt, 1755 kar. Oberst (Ane. 1750), 1757 Afsk. 

^) Ditlev Wedelfeldt, f. c. 1698, f '7« 1777, muligen en uægte Søn af Grev 
Hannibal Wedell-Wedellsborg; g. "/^ 17;.2 m. Anna Marie Schutten. 1720 
Fænr. v. Aalb. nat. Reg., 1721 til Prætorius's (Slesv.) gev. Reg., 1722 Sekltnt., 
1727 Kaptltnt., 1732 kar., 1736 virkl. Kapt., 1744 Major, 1751 ObersUtnt. 
V. N.jydske nat. Reg.. 1761 Oberst og Batlskomd., 1777 Afsk. 

«) Cai Frederik Pflueg, t Vt 1791; g. m. 1742 1^ Susanne Hedvig v. Grøhnen, 
t 1746, 2° ^Vg 1752 Johanne Marie Damm. 1730 Fænr. v. Prætorius* 
gev. Reg., 1731 Sekltnt., 1737 Kapt., 1753 Major, 1763 Afsk. 

') Frederik Christian (fra 1754) Hertug af Augustenborg, f. 1721, f 1794, 
Søn af den ovf. omtalte Hertug Ghr. August. 1739 Kapt. i Dronn. Livreg., 

1741 til Slesv. gev. Reg., 1742 tilb. til Dronn. Livreg. og kar. Oberstltnt., 
1744 Oberst og Chef f. Slesv. gev, Reg., 1754 Genraaj. (Ane. 1753), 1758 
Genltnt., 1761 General. Se ogsaa D. biogr. Lex. V, 345. 

®) Carl Andreas v. Raiiimin, t V* 1767; g. m. Barbara Augusta . . . ., 
t '7i 1775. 1724 Sekltnt. v. Prætorius gev. Reg., 1741 Prmltnt., 1734 
kar., 1735 virkl. Kapt., 1751 Major, 1757 Afsk. Han var af en bekjendt 
pommersk ^ delsslægt, hvis sidste Mand her i Landet ifølge Adelslexikonnet 261 

Oberst Lieut. Passaw^), Major Wilcken^), Capit. Engel®); Capit.. 
von der Luhe*), Capit. Liitzow^). 

7. Regement. 1 Battailion af Foed G varden, coramendered. 
af Major Grefve Ahlefeldt^) till Langeland og Rixingen, Conrad^ 
Wilhelm, og det var Kapt R. paa Astrup ved Haderslev, formodentlig Ovennævntes Søn. 
Jobst Henrik v. R., f. 1738, f 1779. 

*) Christian Albrecht v. Passow, vistnok Søn af dansk Generalmajor Hartvigs 
V. P.; (hans Søn var Oberst Frederik Christian v. ?., f. »V« 1713, t '7« 1795). 
1712 Prmltnt. i Grenkorpset, 1719 Kapt. v. Reichweins Slesv. Reg., 1731 
Bfiajor, 1741 Oberstltnt., 1745 Afsked. I Møllers Fortegn, o. Rangspers. 
tilføjes: 1762 Kommitt. i Gen. Landets Økonomi- og Kommerce-KoUegiet^ 
s. A. Etatsrd., 1764 Konsul i England, 1777 Afsk. Dette beror dog paa 
en Sammenblanding med en yngre Chr. Albr. v. P., til hvem vel følgende- 
Data kunne henføres: Døbt ^^b 1732 i Grue, Søn af (først nævntes Broder ?> 
Oberstltnt. Carl Albert v. P. og Dbr. Mar. Coucheron (Benzon, jvf. Per- 
sonalh. Tidsskr. III, 218; Salicath, Stamt. o. Fam. Schlanbusch. Bergen.. 
1892). Ltnt. i Ostind. Komp.'s Tjeneste, fik 1759 Bestall. s. Kapt., c. 1762* 
afg. s. Major. . G. 1® *7i2 1753 m. Skuespillerinden og Forfatterinden Anna. 
Cathrine Materna, f. ^7^ 1731 i Kjbhvn., f Ve 1757, „Datter af en fattig 
Enkefru v. d. Lflhe**; Materna er vel altsaa et nom de guerre. (Se For- 
talen til hendes Oversættelse af Cleveland, 1759; Overskou, D. danske- 
Skuepl. II, Reg.; Nyerup, Litt. Lex, H, 450). P. blev g. 2® i London ra. 
,en velhavende Kjøbmands Datler* (Gen. L. Øk. og Komm. KolLs tydske- 
Forestillingsprotokol 1764). 

«) Christian (Johan) Wilcken, f ^Ve 1759, g. m. 1^ Ottonette v. Warnstedt. 
2^ Ulrikke Anna Frederikke Brugmann, f. 1712, f Vio 1786. (D. Adels- 
Aarb. 1891, 84). 1718 Sekltnt. i Grenkorpset,. 1722 Prmltnt., 1731 Kapt. 
V. Prætorius gev. Reg., 1738 Major, 1749 kar. Oberstltnt., 1753 virkl. v. 
Dronn. Livreg., 1755 kar. Oberst (Ane. 1750). 

■) Hans Christoph v. Engel, g. m Lucie Amalie v. Pentz. 1727 Fænr. v. 
Prætorius gev. Reg., 1728 Sekltnt., 1735 Premltnt., 1738 Kapt., 1754- 
Major, 1759 Afsk. m. Oberstltnts Kar. . Maaske Sø)i af dansk Kapt. Hans- 
David V. E. til Bresen (i Meklenborg), der 1739 fik kejserlig Stadfæstelse 
paa sin Adel; hans Farfader, svensk Oberst Hans Henrik v. E. var adlet. 
af Carl XL Slægten har havt ikke faa Medlemmer i dansk Tjeneste. 

*) Volrad Augustin v. d. LQhe, f. 1698, t Ve 1783 i Itzehoe, S. af Hans 
Frederik v. d. L. til Dambek og Helmstorff og 1. Hustru Anna Hedvig v. 
Ahlefeldt; ugift. (L. Bobé). 1717 Sekltnt. v. Eickstedts gev. Reg., 172^ 
til Prætorius' Reg., 1726 Prmltnt., 1736 Kaptltnt og kar. Kapt., 1738: 
virkl. Kapt., 1750 Major, 1761 Oberstltnt., 1767 Afsk. m. Obersts Kar. 

^) Barthold Hans v. Lutzow. 1731 Fænr. v. Prætorius gev. Reg., 1734 
Sekltnt, 1739 Kapt., 1752 Afsk med Majors Kar. 

«) Conrad Vilhelm Greve Ahlefeldt, f. 1708, f 1791, General, Overkrigs> 
sekretær. 1725 Sekltnt. v. Kronprinds Christians Reg., 1728 i Grenkorpset, 
1729 Kapt. i Kronpr. Reg., 1733 i Fodgarden, 1737 kar., 1740 virkl. Major 
i Garden, 1738 Kammerherre, 1741 Afsk. (afløstes *Vi, af Major Christoph 262 

8<ie Regement V4ir 1 Battailion af Grenader Ghored under 
JVIajor Lepell^). 

2 Regementer Cavallerie var Lifif Regement Gurasseer og 
-^Oberste Kalckreutz. 2) 

General en Cheflf Grefve Werner von der Schulenburg 
Ridder af Elefant Orden. Hans Adjutanter *Major Schulenbourg *) 
og *Rittmester Grevf. Stolberg*), er nu bekient som Printz, begge 
havde Compag. ved Gvarden till Hest. 

*Generalmajor Neuberg*) ved Gavalleried, Ridder af Danne- 

Cæsar Prætorius), 1744 kar. Oberst af Drag., 1746 Deput. i Generalkom- 
missai-iatet, 1750—55 Chef f. livreg. Drag. Se videre D. biogr. Lex. I, 131. 

^) Hans Adolf v. Lepel, f. 1697, f "A 1770, til Dobbin, Radegast ogBubelin 
i Meklenb., S. af eutinsk Hoftnarskal Claus Frd. v. L. og Leveke v. 
Plessen (L. Bobé). 1720 Fænr. i Fodgarden, 1722 Sekltnt, 1728 Kapt. v. 
Aarh. nat. Reg.. s.A. til Mar. Reg., 1733 til Grenkorpset, 1737 kar. Major, 
1738 Premmaj., 1744 Afek., siges (Benzon, Møllers Rangspersoner) senere 
at være bleven Generalmajor. 

^) De vare formerede som 3 Regimenter paa 6 Komp., idet hvert af de 2 

nævnte Regimenter udviklede et nyt (9ende) Komp. og dernæst afgav 3 

Komp. til en nyt Regiment, der for Udkommandoens Varighed tildeltes 

Schulenburg. — Livregts Chef var Grev Ludvig Casimir af Ysenburg- 

IBudingen. 

"*) Johan Henrik Greve v. d. Schulenburg, f. 1711, t ^Vs 1791, S. af preuss. 
Legationsraad Levin Didr. v. d. S. (Feltmarskallens Broder) og Cathrine 
Sophie V. d. Asseburg; g. 1764 m. Frederikke Louise Komtesse Knuth, 
f. ^Vi 1720, t *V2 1793, E. e. Vilh. Baron Guldencrone. 1737 Ltnt. i 
Hestgarden og kar. Major afKav., 1745 Oberstltnt. afKav. (Ane. 1744) og 
Ritmester i Garden, 1746 Generaladjut. h. Kongen, 1750 Kammerherre, 
1754 Oberst (Ane. 1753) og Chef f. 1. Fynske Rytt. Reg. (der opløstes 
1763), 1^62 Genmajor, 1763—64 Kommand. i Nyborg, 1764 hvid Ridder, 
1773 Genltnt., 1776 dansk Adelsmand, 1788 dansk Greve, 1790 Rigsgreve. 

-*) Ludvig Casimir (ikke Christian) .af Stolberg-Gedern, f. "A 1720, S. af Frederik 
Carl Greve (1742 Rigsfyrste) af S.-G. og Louise af Nassau-Saarbruck. 1740 
Kapt. V. Kronprindsens Reg. og Kammerherre, 1741 Ritmester i Hest- 
garden, 1745 Afsked paa Grund af sin uheldige Indflydelse paa Kron- 
prindsen (Frederik V). Hist. Tidsskr, 3. R. IV, 235, 238; Møller, K. Kri- 
stian Vl'Og Grev K. E. af Stolberg-Wemigerode, 123, 219—221. 

'*) Adolf V. Neuberg, f. .1686, f *7ii 1749, g. m. Anna Petersen, f 1752; 
hun medbragte Lundegaard og Vejlegaard p. Fyen, af hvilken først nævnte 
der, da de ej efterlod Afkom, oprettedes den Lundegaardske Stiftelse (se 
Personalh. Tidsskr. H, 371). 1706 Kornet v. 2. Jydske Rytt. Reg. (i Hol- 
land), 1707 Ltnt., 1710 Kaptltnt. i Wurttemberg-Neustadts Kyr. Reg., 1711 
kar. Ritmester, 1712 virkl. Ritmester v. 2. Jydske Rytt. Reg., 1714 til 
Hestgarden, 1717 kar., 1723 virkl. Major i Garden, 1727 kar. Oberst, 1731 
•Chef f. detdidl. Wurttembei^s, siden Schubarths Kyr. Reg. , 1739Genmaj., 
.1741 hvid Ridder, 1747 Genltnt. 263 

broege. Hans Brigade Major var *Major Schøler^) og Adjutant 
♦Ritmester Amthor 2) den yngre. 

1ste Brigade: 1. Grenader, 2. Gen. Maj. Folckersams^ 
3. Oberst de la Pottrie, og 4. Printz Carl af Glucksburg Regementer 
under Gommando af Hr. Gen. Major Dombroick*), Ridder af 
Dannebrog. Brigade Major var *Major Ingenhofif *) ved Riber Huus 
National Reg. 

2. Brigade: Oberst Weitzmann, Oberst EUebracht, Printz 
von Bevem og 1 Bataill. Foed Gvarde^). Capit. Grev Rantzow 
som Brigade Major og General Adjutant Lieutnant Wibe Osten ^). 

Dette Chor marcherede som for er melt den 6te Martii hiem 
igien, og enhver af de till Regementeme satte fremmede Officerer 
gick igien till deres egne Regimenter, hvor de laa indqvarterede, 
saasom Printzen af Bevern till det Jydske geworben, og de andre 
caracteriserede Oberster, OberstL. og Majorer ligesaa, som er 
betegned med et *. Tvende Dage derefter kom General Major 
Folokersam med Lif Battaillonen, og blev samled igien i vort 
eged Land, efter at vi havde væred paa fremmed Land fra den ^) Christian SchøUer, f. 1706, t 1778, til Mai^aard, Generalmajor. Se 
Personalh. Tidsskr. 2. R. V, 241. 

^) Carl Frantz Amthor, S. af Genltnt. Friedr. Ehrenfried A. og Mariane 
Josephine Lathem; ugift. 1732 Landkadet, 1733 Komet i Livreg. Kyr., 
1735 Ltnt., 1737 Ritmst. Kar., 1744 Afsk. 

*) Maximihan Vilhelm Dombroick f 1752, til Knabstrup, Generalløjtnt. Se 
D. biogr. Lex. IV., 297. 

*) Christopher Frederik v. togenhaeff (Ingenhaven), f. ^Vi 1703 i Svinninge 
p. Sjæland, f ^Vq 1781 i Fredericia, S. af Generalmajor Johan Peter v. J. 
og Øllegaard Rantzau; g. ^Vi2 1729 m. Mette Margrethe Krabbe (fra 
Bjerre), f. ^Vb 1704, f V4 1775 (Erslew, Forf. Lex. HI, 311, jvf. Personalh. 
Tidsskr. m, St. t. 40. Der deutsche Herold 1890, Nr. 7—8). 1714 Land- 
kadet, 1722 Fænr. v. Jydske gev. Reg , 1725 Sekltnt., 1728 Kapt. v. Aalb. 
nat. Reg., 1731 til Drab. Garden, 1733 til N.-jydske nat. Reg., s. A. til 
S.-jydske, 1737 kar. Major, 1744 Premiermajor og kar. Obérstltnt. (Ane. 
1743) V. Sjæl. gev. Reg., 1745 virkel. Oberstltn., 1751 kar. Oberst (Ane. 
1750), 1753 Chef f. S -jydske nat. Reg., 1761 Generalmaj., 1763 afg. m. 
Pension, 1769 hvid Ridder, 1770 Kommand. i Frederikssten, 1772p. Akers- 
hus, s. A. Genltnt., 1774 i Fredericia. 

*) 2. Brigade kommanderedes af FSlckersam. 

«) Johan Vibe v. d. Osten, f. 1708, f 1800, Genltnt. 1729 Fænr. i Gren.- 
korpset, 1730 Sekltnt, 1734 Prmltnt., 1741 afg. fra Gren.-Korpset, 1743 
Kapt. V. Fynske gev. Reg., 1745 tilb. til Grenkorpset, 1751 kar. Oberst og 
virkl. Obérstltnt. v. Oplandske Reg., se videre Anker, 200. 264 

30 Septembr. 1741 til den 6 Martii 1742, 5 Maaneder 9 Dage. 

1742 den 10de May munstrede Regemented udenfor Schleswig till 
allernaad. Behag for høysalige Kon Christian de 6te. Den 11 
munstrede det Bornholmske og Schleswigske National paa Fri- 
heden ved Clostered. Samme Dag efter Munstringen blev vor 
Oberste Herr General Major Folckersam indkalded udi H. K. Mayts 
Tielt og declarered Commendant i Testningen Gluckstadt, og i 
hans Sted blev os igien given den 12te May til Oberst hans 
høyfyrstl. Durchl. Georg Ludevig Friedrich, Printz af Brunswig- 
Lunebourg-Bevem. Den 31 May marcherede Regmented fra 
Schleswig till Rendsborg, Oberst Lieut. Grambow og Gapitain 
Owstien med deres Compagnier till Fredericia i Gvarnison. 

1743 den 16Augusti bekom Regemented March Ordre ^) at antage en 
Kudsk till Brød Vognen og en Compagnie Marqvetenter. Den 
12 September marcherede det Schleswig geworben Regement. 
Den 13 September marcherede vores Regement fra Rensborg 
till Dannewert (sic!), den 14 fra Dannewert till Flensborg, den 
15de Hviiledag, den 16 fra Flensborg till Tolsted, den 17 fra 
Tollsted till Hadersleb, den 18 Hviiledag, den 19 fra Hadersleb 
till Colding, den 20 over Snoghøy og till Middelfart Bye, her den 
21 Hviiledag, den 22 til Rygaard, den 23 till Odensées om- 
liggende Byer, den 24 Hviiledag, den 25 till Nyborgs nest liggende 
Bonde Byer, den 26 till Nyborg over Belted till Gorsørs om- 
liggende Byer. Den 2den Battailion kunde icke komme saa tiilig 
som den første, blev derfor inqvartered i Gorsørs Bye imod 
Magistratens Wilje. Klocken 12 om Natten kom Jeg med mit 
Compagnie till Skibbroe, debarqverede, og jeg bekom mit Qvar- 
teer hos den svenske Postmester. Den 27<ie om Morgen tiilig 
marcherede Oberste Grambows, Major v. d. Weyde, Gapit. 
Sehestedt, Hauch, Pentz og Ballings 2) Compagnier herfra till 
deres Qvarterer og holdte der Hviiledag efter Ordren. Men jeg ^) Mobiliseringen foretoges for at støtte det Parti i Sverig, der ønskede den 
danske Kronprinds (Frederik V) valgt til svensk Tronfølger. Samtidig 
mobiliseredes en Del af den norske Hær under General Arnold. 

^) Peter Balling, t 'Vs 1767; g. ^j, 1751 m. Antoinette Marie Schor. 1717 
Sekltnt v. Sønderborgs gev. Reg., 1723 til Sjæl. gev., 1724 Prmltnt, 1741 
Kaptltnt., 1743 Kapt., 1753 Afsk. s. Major. (Bidstrup, Fam. Koefoed, B, 59). 265 

blev tilbage, gick op till (Jommendanten, Herr Major Claus 
Envold Paars ^) min gode Ven og Frende , spiiste der Middags 
Maaltid, og da saa jeg første Gang hans Daatter, den meged 
yndige Edele Armegaard, som blev Eders anden Moder. Efter 
Middag reiste jeg herfra till Statsqvartered i Ormsløb. Den 28 
herfra og till omliggende Byer ved Slagelse. Den 29 igjennem 
Ringsted og i omliggende Byer indqvartered. Den 30 September 
Hviilédag. Den 1ste October til Olsted, den 2clen til Roeskilde, 
den 3die Hviilédag. Den 4de i Gampement herfra udenfor 
Kiøbenhavn, hvor een Deel Regementer alt stode og fleere 
ankomme. Et Par Dage derefter oprettede en Deel Officerer et 
Spiise Qvarteer hos Monsr. Langefeldt paa Wester Bleeg Dam; 
der skrev jeg paa en Rude i Vinduet: 

Den fierde October vi ryckte i Leyr, 
Gud give Arméen fornøyelig Seyr, 

Saa kan sig de Danske ret glæde. 
Gid Kongens og danske Mands Vilje kun skeer, 
Fomøyed hver Dannemand Kongen da seer 

Og Undersaat roelig paa Sæde. 

Den 6te blev levered Cardous Karrer til Regementeme med 
Feld Stycker, 2 til hver Battailion, den 7 Patron Karrer, den 8 
Pulver og Kugler, saa og spanske Rytter med deres Bielcker til 
Excercitze. Den 9 passerede det Kongl. Herrskab begge Linierne 
i Armeen. Den 10 ryckede General Major Neubergs Regement 
Cavallerie i Leyren, den 1 1 det Jydske gevorben Regm Infanterie. 
Den 12te gick de afgivne Norske til deres Regement og Com- *) C. E. Pors (Paarss), f. "7, 1683, f ^Vs 1762, S. af Ritmester Claus Herluf 
P. til Ullerup og Dorthe Kaas, D. af Enevold K. (m. Sparren) til Lyngholm; 
g. m. Else Cathrine Lund, f. c. 1701, f 1766, „af de skaanske Lunder^ 
(Personalh. Tidsskr. IV, 306). Pors og v. d. Weyde vare saaledes dobbelt 
besvogrede: dels gjennem P/s Moder og v. d. W.'s 1ste Hustru, dels 
gjennem P/s Hustru og v. d. W/s Moder. — P. blev 1702 Soldat og 
Underoflf., 1709 Famr. v. Aarh. nat. Eeg., 1710 Sekltnt., 1718 Kapt. 
reforme v. Aalborg nat. Reg. og overtog midiert. et Komp., medens Chefen 
Joh. Mich. V. Hausen var i svensk Fangenskab, 1728 Major og Guvernør 
i Grønland (til 1731, se herom Tilskueren 1889, 482 f.), 1742 Kommand. 
i Korsør, 1746 Oberstltnt. (Ane. 1738), 1758 Oberst. 266 

pagnier igien^). Den 13 marcherede Armeen till deres Stand 
Qvarterer, hvorfra de var kommen, men vores og det Schleswig 
geworbene Regement marcherede till Kiøbenhavn. 

Den 20 November reiste jeg efter erholdte kongel. Permission 
fra Kiøbenhavn till Jylland og kom den 22 till Corsøers Festning ; 
forblev der indtill den 24de, og gick med Post-Smacken till 
Nyborg, igiennem Fyhn og kom den 30 November till Tidsted. 
1744. den 11 Februarij erholdt jeg Skrivelse fra min Oberst H. Hfurstl. 
Durchl. Printzen af Bevem med Efterretning, at en Forandring 
var foregaaen ved Regemented, saaledes som I kand læse af 
Gopien af den Kongl. Ordre ved min Bestalling som Oberst- 

■ 

Lieutnant af Infanteried*). 

Den 19 Martii døde min sal. Schwieger Moder Anne Chatrine 
Kaas paa Løngholm. Samme Dag erholdt jeg Skrivelse og 
Notification fra Hs Excellence Herr Ober-Krigs Secretair og 
General Numsen®), at Hans Kongl. Mayt allemaadigst havde 
skiencked mig min Bestalling fri af Cancellied. 
, Den 19. October reiste jeg fra Løngholm till Aarhuus og 

derfra med et Skib till Kiøbenhavn og herfra igien den 1. De- 
cember og kom paa Corsørs Festning den 3die, vilde reise Søn- 
dagen derefter, men Smacken vilde icke opholde sig Yg Time, 
at jeg kuode giøre mig ferdig, gick der i Kircke om Formid- 
dagen med Herr Major Paars og hans tvende Døttre, hvoraf den ^) Under Vs 1743 havde General Arnold faaet Ordre til af den norske Na- 
tional-Milits at afgive 628 Mand til Forstærkning af de mobiliserede Re- 
gimenter i Danmark. 

*) V. d. Weyde gik af fra Regimentet med sin Majors Gage, 330 Rdl., som 
Vartpenge indtil anden Ansættelse (kgl. Ordre af 72 1744, jvf. Personalh. 
Tidsskr. VI, 193). 

^ Michel Numsen, f. *% 1^88, f Va 1757, S. af Geheimeraad, Genmaj. 
Mathias N. og Marie Worm; g. Vs 1725 m. Margrethe Marie Thomasine 
V. Ingenhaeff, f. Vs 1705, t 7io 1776, Overhofioaesterinde hos Kronprinds 
Frederik, Dekanesse paa Vallø. 1701 Komet i 2. Sjæl. Rytt. Reg. (i Hol- 
land), 1703 Ltnt., 1706 Kapt. i Wurttemberg-Oels's Drag. Reg., 171^ 
Ritmester i Hestgarden, 1717 virkl. Major og kar. Oberstltnt. af Garden 
samt Oberst af Kav., 1723—40 Chef f. 1. Jydske Rytt. Reg., 1728 Genmaj.,. 
1731 hvid Ridder, 1735 Genltnt., 1740—46 Overkrigssekretær, 1746 
General af Kav., 1748 Ridder af Elefanten, 1750 af FUnion parf., s. A. 
Kommand. i Kjøbenhavn, 1752 Rang med Gehejmeraader i Konsejlet^ 
1756 Feltmarskal. 267 

ælste^) efter Guds underlige Forsiun blev min troelovede Braud i 
gode Venners Nerverelse den 1 1 December, som var hendes Fødsels 
Dag i det Aar 1720. Den 16 December reiste jeg fe Corsørs 
Festning og kom første Juule Dag, den 25 December, lyckelig og 
vel til] Løngholm. 

Den 8 May reiste jeg med min Daatter till Corsør at hente 1745. 
min Bruud, og den 16de om Søndag Morgen tiilig kom lyckelig 
paa Festningen. Den 22 September stoed vores Bryllup paa 
Corsør Festning meget høytidelig under Canoners Løsning og 
Trompetters Lyd. Den 11 October reiste jeg med min elskede 
Edele fra hendes Forældre (min Daatter blev i Information hos 
Madame Rolflf i Nyborg) og arriverede den 23 October lyckelig 
og vel fomøyed till Lønghobn. 

behagede det den albnægtige Gud, som er Herre over Li ved og 1746 
Døden at hiemsøge mit Huus med Bedrøvelse, idet en overmaade 
Hoved Piine indfandt sig hos min Kone den 27 October, 
maatte søge Sengen og giorde hende dødelig siug, som betoeg 
hendes Krafter till Alles Medynck, og som Svagheden toeg daglig 
tm, maatte vi alle bede den barmhiertige Gud at lade denne 
dyrebare Siæl, som laa skiult i et deyligt Legeme, nyde Naade 
efter sin egen guddommelige og urandsagelige Vilje. Hånd selv 
havde imod ald mit Forsæt og Tancker skiencked mig dette meged 
ypperlige Piigebam til min Hustrue, som En der bliver anbetroed 
et dyrebar Clenodie, men icke er gi ved till ævindelig Arvf og 
Eyendom. Ligesaa var den yndigste Edele betroed mig, og maatte 
med Taalmodighed berede mig til hendes Bortgang af Verden og 
besørge hendes Siæls Forsooning og Foreening med hendes Frelsere 
og Saliggiørere Jesus Ghristus, og nogle Dage efter denne salige 
Foreening fordrede Gud denne oplyste og forløste Siæl at komme 
fra Dødelighed till Udødelighed den 11 November, og Jordens 
Deel besørgede jeg till sit Hviilested den 1 December i hendes 
Alder af 25 Aar og live Maaneder. O Den anden Datter var Christiane Rodsteen Pors, f. '*/i2 1740, t 1796, 
g. *%o 1758 m. Johan Braem, f. 1712, f 'Vs 1764, Konsistoriabaad, 
Sognepræst i Korsør. (Danske patriciske Slægter, 1891, 28). Deres 
Sønnesøns Søn, Selvbiografiens nuværende Ejer, besidder ligeledes et olie- 
malet Brystbillede af dens Forfatter. 268 

1747 den 4 Maij haver jeg begyndt at skrive i denne Bog om mit 
Levneds Fremdragelse, Tiid efter anden, saa jeg ved Hendeise 
haver denne Dag opnaaed mit Forsæt at fuldende det ved Guds 
naadige Bistand i en ønskelig Helbred, . da jeg og denne Dag 
formedelst Guds Forsiun og Vejledning i Ære og Velstand haver 
opleved mit 56 Aar den 30 September. Hermed slutter Beretningen, hvorimod der endnu i nogle 
Aar er indført poetiske Udgydelser af forskjellig Art — det sidste 
er et tydsk „Busslied** af 17 April 1749. Som betegnende for 
Forfatteren skal blot anføres følgende Strofer, daterede Lyngholm 
10 Aug. 1747: 

Saa stiller min Geist i de roelige Timer, 
min Ungdom er borte, jeg icke meer stimer, 

min Eenlighed er nu min Glæde. 
Før har jeg maatt flacke fra Land og paa Vand 
og, naar blev befalet, fra Vand og paa Land, 

nu sidder paa Roeligheds Sæde. 
Jeg har nock at læse om Heldtes Bedrifter, 
Jeg har og Herr Holbergs berømmelig Skrifter, 

som Hierte og Sind kand fomøye. 
Naar Bloded i Aarer ey løbe kand meer, 
en Ende i Haabed paa Lived jeg seer, 

forlader med Glæde ald Møye. 

Af en Notits i Marginen sees, at v. d. Weyde reiste til 
Korsør i May 1748 og hjem i Juli „før Formørkelsen var*. 
Bogen havde han imidlertid udlaant til en Broder i Apollo, Provst 
Anders Westenhofif V^^inding (f. 1691, f 1768, Sognepræst til 
Vestervig og Agger), der i December s. A. tilbagesendte den 
med et længere Taksigelsesdigt indført i selve Bogen. 

Paa Lyngholm levede Autobiografen i Alt henved 8 Aar, 
indtil han 5 Juli 1 752 blev udnævnt til Kommandant paa Gottorp 
efter den da nylig afdøde Major Jon Jonsen. Denne Ansættelse 
tvang ham til at holde to Husholdninger, „os alle til største Tab og 
Skade**, og vanskeliggjorde ham Bestyrelsen af Gaarden, der tilmed 269 

vai' meget udsat for at tage Skade ved Sandflugt ^). Under 27 Juni 
1753 ansøgte han derfor om Tilladelse til at sælge Ejendommen, 
af hvilken Halvparten var hans umyndige Børns mødrene Arv, 
og angiver ved denne Lejlighed Hovedgaardens Hartkorn til 
20 Td. 4 Skp., Bøndergodsets til 28 Td. 4 Skp. Efter at Amt- 
mand, Kammerherre W. Rosenkrantz's Erklæring var indhentet, 
blev Bevillingen givet under 31 Aug. s. A., saaledes at Børnenes 
Part skulde sættes paa Rente paa et sikkert Sted 2). 

Den 1 Maj 1754 fik efter afholdt Auktion Sr. Peder Obel«) 
Skjøde paa Lynghokn. Samtidig udslettedes to Obligationer 
imod Pant i Gaarden: den ene, stor 1000 Rdl, udstedt 2 Apr. 
1724 af den daværende Ejer, v. d. Weydes Svigerfader, Kaptejn 
Schmitt, til Sr. Hans Stampe og af ham 7 Maj 1729 overdraget 
til hans Søsters, Ide Kirstine Stampes, Mand, Bbe Christensen, 
— den anden, stor 400 Rdl, udstedt 15 Apr. 1746 af v. d. 
Weyde selv til Justitsraad Claus Caspergaard, Amtsforvalter i 
Thisted*). 

V. d. Weyde døde paa Gottorp 22 Aug. 1759 5). *) Allerede 1746 klagede han over, at hans faa Bøndergaarde vare halvt 

ruinerede af Sandflugten. (Personalhist. Tidsskr. VI, 193). 
O Jydske Reg. 1752—53, Fol. 368, m. Indlseg. 
«) P. Obel blev "/e 1794, 84 Aar gi., bisat i Skive K. og strax henført til 

sin Begravelse i HaasumK.; hans Hustru, Kirstine, blev begr. '7i2 1779, 

42 Aar gi. (Kapt. A. Seedorff)« 
*■) Viborg Landstbings Skjøde- og Pante-Protokol Nr. 42 og Register til Nr. 43 

(som mangler). (A. SeedorfiQ. 
*) Refererede Sager 1759 % 270 

Om Oslobispen Mag. Jens Nilssøns nærmeste Slægt. 

A. 
Af A. E. Erichsen. LJen som geistlig og forfatter høitfortjente biskop Jens Nilssøn 
i Oslo (død 1600) har selv givet udførlige oplysninger om sine 
forældre og sine børn; i vore dage har prof. Yngvar Nielsen i 
sin fortræffelige udgave af biskopens visitatsbøger og reiseopteg- 
nelser (Kristiania 1885) paa mange steder leveret bidrag til sleg- 
tens historie. Hertil har jeg i (Norsk) Historisk tidsskrift 2 R. VI 
306 fgg. offentliggjort en del supplerende bemerkninger og navn- 
lig søgt at bevise, at mag. Jens Nilssøn var en broder af den 
berømte apostat pater Laurits Nilssøn (Kloster-Lasse). Senere 
har den danske forfatter F. R. Friis i det store kongelige bliblio- 
thek i Kjøbenhavn fundet og i (Norsk) Hist. tidsskr. 1891 ladet 
trykke en række hidtil aldeles ukjendte dagbogsoptegnelser af Jens 
Nilssøn. De strækker sig over tidsrummet 1559 — 1576 og inde- 
holder væsentlig korte (paa latin affattede) notitser om personer . 
og forhold i Oslo, især forsaavidt de vedrører biskopen selv og 
hans nærmeste kreds. Trods sin korthed giver de adskillige bi- 
drag til at fuldstændiggjøre og berigtige, hvad der hidtil er op- 
lyst om disse forhold. 

I det følgende skal jeg indskrænke mig til et forsøg paa at 
udrede, hvad der nu kan vides oiti mag. Jens Nilssøns søskende. 

Prof. Y. Nielsen antager i sin indledning til mag. Jens 
Nilssøns „Visitatsbøger** pa^*. 13 som en kjendsgjeming, at 
biskopen havde to søskende, PaiU og Margrete, af hvilke Paul 
(senest 1575) blev sogneprest i Sande i Jarlsberg. Efter pro- 
fessorens mening fremgaar det med fuld sikkerhed, at hr. Paul 
NUssøn var biskopens broder, af udtrykkene i dennes „Hegidion 
in obitum filiolæ suæ Catharinæ", trykt i Rostock 1581. Af 
dette digt, der selvfølgelig hører til de store literære sjeldenheder, 
har prof. Nielsen i sin indledn. pag. 80—87 givet rundelige og 
gode uddrag. De steder, hvor hr. Paul omtales er følgende. 

Idet biskopen, heder det i „Elegidion**, ledsaget af presten 271 

paa Eker, hos hvem han ,har holdt visitats, nærmer sig Sande, 
tommer hr. Paul Nilssøn dem imøde: 

„Tu quoque, Paule, aderas, cari stirps vera parentis, 
Nicolei, eximia vir probitate nitens.** 

(D. e. „Ogsaa du mødte frem, Paul Nilssøn, en kjær faders 
:sande afkom, udmærket ved sjelden retskaffenhed.**) Jeg kan 
hen ikke finde noget bevis for, at hr. Pauls „kjære fader** ogsaa 
Tar forfatterens fader. — De to prester ledsager ham videre, 

„ad ipsa 
Fratemæ quondam limina nota domus.** 

Det er vistnok især herpaa, hypothesen er bygget. Men 
man synes da ganske at overse ordet „quondam**, der dog ikke 
:staiar der ganske ørkesløst. Stedet maa oversættes: „lige til 
•den kjendte terskel af det hus, som engang var min broders^. 

Fremdeles: „Hue veni ad notæ tecta laresque domus**, d. e. 
^Jeg kom hid til det velkjendte hus's tag og arne**. I det hele 
laget sees han med forkjærlighed baade denne gang og ellers at 
dvæle ved Sande prestegaard som et sted, hvortil kjære minder 
knytter sig. Men om noget broderforhold til Sandepresten Paul 
Nilssøn finder jeg intet. I sin fortale til „Elegidion** (Y. Nielsens 
indl. pag. 46), der er formet som et brev til svogeren, provst 
Tlasmus Hjort i Tønsberg, havde han al mulig opfordring til at 
antyde et saa nært forhold, hvis det havde existeret; men her 
omtales hr. Paul Nilssøn meget fremmed kun som „pastor præ- 
nominatæ ecclesiæ, quæ est in parochia Sandene** (d. e. „sogne- 
presten ved ovennævnte kirke i Sandesogn**). I de egentlige 
visitatsbøger hentydes ikke nogenste^^s med et ord til et broder- 
forhold, uagtet dertil oftere kunde være god anledning og 
ibispens familieforbindelser paa landsbygden jevnlig berøres. 

Derimod kan jeg ikke forstaa den ovenfor citerede linje: 
„Fratemæ** osv. anderledes, end at en tidligere prest paa Sande 
har været biskop Jens Nilssøns broder, og* her var ingen anden 
at gjætte paa end stedets anden lutherske prest, hr. Kristofer. 

Hermed var jeg fiildt paa det rene, da jeg fik at læse de 
nye, af F. R. Friis meddelte dagbogsoptegnelser af biskopen. I 
disse tror jeg at finde god bestyrkelse paa min formodning. 272 

Medens indførelsen af samtidige begivenheder i dagbogen 
først begynder med aaret 1562, da den blev anskaffet, har han 
(foruden tvende notitser fra sit daværende opholdssted, Kjøben- 
havn) bagefter indført for aaret 1559 en eneste og for 1561 to 
notitser fra l^jemmet. Det er indlysende, at disse 3 optegnelser 
maa angaa begivenheder, som for deres nedskriver havde mer 
end almindelig interesse. De lyder saaledes (oversatte): 
1559, 16 novbr. fødtes Nils Kristoferssøn. 
1561, 22 juli døde i Oslo min kjære moster Maren Jonsdatter. 
— 13 septbr. fødtes Maren Kristofersdatter i Sandesogn. 

En saadan interesse for familiebegivenhederne hos hr. Kri- 
stofer i Sande lader sig alene forklare af det nærmeste slegtskab. 
At hr. Kristofers i 1561 fødte datter Maren er opkaldt efter hans 
og biskopens kort før afdøde moster, er indlysende. 

I pestaaret 1565 noteres (paa latin): „Den 6 novbr. ved 
middagstid døde hr. Kristofer Nilssøn paa Sande.'' Man vil 
maaske finde udtrykket altfor kort og koldt, naar det gjælder en 
broder; men disse notitser er gjennemgaaende frie for de i saa- 
danne optegnelser hyppige følelsesudbrud. 

Som biskop Jens Nilssøns søskende bliver efter min forme- 
ning at opføre: 

I. Kristofer Nilssøn i Sande. Hvad man ved om ham er 
ikke meget. Hans formand, Villads Frost, den første lutherske 
prest i Sande, døde ifølge Jens Muller (Jarlsbergs Beskrivelse pag. 
76) i 1556. Hr. Kristofers virketid falder altsaa meUem 155& 
og 1565. Han var gift med Kirstine Haard, datter af lagmand 
Bent Andersen Haard, om hvem henvises til de af Y. Nielsen i 
indl. til Visitatsb. pag. 14 samlede oplysninger. I dette egte- 
skab havde hr. Kristofer foruden de foran nævnte børn Nils og 
Maren ogsaa sønnen Bent Haard, hvilket navn han optog efter 
morfaderen.^) Bent var allerede 1593 kapellan hos hr. Rasmus ^) Jens Moller (Jarlsb. Beskr. pag. 76) siger, at det er vist, at hr. Kristofer 
„havde tvende brave sønner*^, nemlig foruden hr. Bent ogsaa »mag. 
Halvor Christophersen, lector theol. i Oslo.*" Nogen lektor i Oslo af 
dette navn har aldrig existeret; MCUler mener aabenbart mag. Halvard 
Gmmarssøn (f 1608), som dog intet har med denne slegt at bestille, nnd* 273 

Søfrenssøn i Vaale, hvem han senere efterfulgte som sogneprest- 
Han var ilive oktbr. 1635, men var død før 1643. Han var gift 
med Maren Laugesdatter, der døde 1630. De havde mindst 3^ 
børn, af hvilke sønnen Frederik Bentssøn (Haard) levede ugift. 
1643, en datter var gift med hr. Laurits Halvardssøn Sten,, 
sogneprest i Sem og Slagen, en anden datter havde i andet egte-- 
skab tilegte hr. Augustinus Flor i Vaale. 

Efter .sin første mands død blev Kirstine Haard gift med' 
den ovennævnte sogneprest i Sande, hr, Paul Nilssøn. Om han* 
er hr. Kristofers umiddelbare eftermand, vides ikke, men det er 
sandsynligt, skjønt han først er funden nævnt 1575.^) Jfølge J. 
Muller var han magister, hvilket ikke er sandsynligt; ialfald havde- 
han endnu i 1596 ikke erhvervet denne grad. Han var ifølge 
sanune forfatter provst over Bragemes provsti; „hans mange- 
latinske provstebreve fandtes paa Sande prestegaard længe, men 
nu er de forlorne.** Hr. Paul blev en ældgammel mand og var 
i de sidste aar blind; han døde først i 1623. Hans søn Nil»^ 
Faulssøn var 1596 nylig bleven hans kapellan, hvilket fremgaar 
af Visitatsb. pag, 423; ifølge Muller vedblev han at være dette- 
til sin død, i hele 24 aar. Da denne hr. Nils neppe kan være^ 
født senere end c. 1570, maa altsaa faderens egteskab med 
Kirstine Haard og ansættelse i Sande sættes før den tid.*)* 
Utvivlsomt har vi en anden Søn af hr. Paul Nilssøn og Kristine- 
Haard i den Kristofer Paidssøn „Sandensis**, der indskreves ved 
universitetet i Rostock i 1589; han er aabenbart opkaldt efter* 
moderens første mand, hr. Kristofer Nilssøn. Hans senere skjæbne- 
er mig ubekjendt. 

II. Laurits Nilssøn^ den under navnet Kloster-Lasse be- 
kjendte apostat, sandsynligvis født i 1539. Død 5. mai 1622. tagen forsaavidtsom den straks nedenfor nævnte Laurits Halvardssøn mu- 
ligens var hans søn. 

*) B. Svendsen i sin haandskrevne prestehistorie lader hr. Kristofer være- 
sogneprest lige til 1574 og opfører som hans eftermand en hr. Nils Hans- 
søn, der i 1575 fulgtes af hr. Paul Nilssøn. Ogsaa Nils Hanssøn var ifølge- 
Svendsen gift med Kirstine Haard. Men denne Nils Hanssøns tilværelse- 
og ialfald hans plads i præsterækken bliver meget tvivlsom. 

^) Muligens er hr. Paul Nilssøn den ,D. Paulus ex Tunsberg*^, som omtales- 
i biskopens dagbogsoptegnelser under 1565. 

18 274 

III. Margreée NUsdaUer, gift med hr. Sigurd (Sivord) Pe- 
derssøn i Trygstad, hvor han blev sogneprest efter 1575 (ifølge 
B. Svendsen fra 1578). Som det fremgaar af børnenes alder, 
har de været gifte længe før 1575. Sønnen Finn og datteren 
Rønnaug maa nemlig være fødte før 1570, og det slaar neppe 
feil, at der har været endnu en ældre søn; da det nemlig var 
^n ufravigelig skik først at opkalde sine egne forældre, hvis de 
Tåre døde, maa det antages, at disse egtefolk ogsaa har havt en 
^tidligere søn end Finn, opkaldt efter moderens forlængst afdøde 
ifader Nils (Frendesøn). Denne gjenfinder vi da vistnok i dag- 
33ogsoptegnelseme (Hist. Tidsskr. 3 R. II 147), hvor det under 
16 oktbr. 1565 (pestaaret) hedder: „Om natten døde min søsters 
søn JVi'fe.** — Margrete Nilsdatter døde 27 marts 1584^ i mange 
•aar overlevet af sin mand, der (ifølge Svendsen) i 1619 afstod 
kaldet paa grund af alderdom og svagelighed. De havde følgende 
l)øi'n, der naaede voksen alder: 

1. Rønnaug SigurdsdaUerj gift 14 januar 1588 med hr. 
jLaurits Frantssøn (Fhr) i Nannestad. Han var søn af den for- 
rige sogneprest sammesteds, Frants Frantssøn Italus (om hvem 
nogle oplysninger i en lagmandsdom af 1554 i Dipl. Norv IH 
553) og Margrete Olufsdatter, der endnu levede 1594.^) Efter 
-faderens død i 1581 fik hr. Laurits Frantssøn stadfæstelse paa 
ialdet (N. Rigsreg. II 410). Han er rimeligvis den Laurentius 
f'rancisci, som 1576 indskreves i Rostock, ligesom det vistnok 
ogsaa er ham, der 1584 var i Heidelberg. (L. Daae, Agricolæ 
Apophthegmata præf. pag. X)^). Hans eftermand i Nannestad 
»udnævntes 1614. — Hr. Laurits og Rønnaug havde døtrene 
Margrete, Magdalene og HUleborg^ af hvilke den sidste var født ') Et familiesagn om familien Flors nedstammen fra Italien fortælles i S. 
Sørensen, Lidt om Sandeherred pag. 76. Stamfaderens tilnavn , Italus* 
og de i slegten længe bnigelige latinsk-italienske fornavne synes at be- 
styrke sagnet. — Hr. Frants Italus's datter Lttcretia og søn Augustinua, 
sogneprest i Høland, omtales i Visitatsb. pag. 329 og 443 fg. 

-) Derimod er vel den Laurentius Francisci Aslogiensis, der indskreves i 
Rostock 1561, ^Xi anden person og sandsynligvis den samme Laurits 
Frantssøn, som ifølge biskopens dagbog ordineredes til prest i Tønsberg 
i 1565. 275 

I 

26 august 1594 (Visitatsb. pag. 68 og 328); samt sønnen Fmnta^ 
Lauritssøn (Flor)^ der blev student 1624 fra Oslo skole og senere- 
sogneprest til Nøterø. 

2. Anne SigurdsdaUer opholdt sig 1594 ho& søsteren paai 
Nannestad, i 1597 hos biskopen i Oslo (Visitatsbi pag. 473^) 

3. Mag. Finn Sigurdssøn (Vincentius Sigvardinus) formodes^ 
af prof. Nielsen at være søn af hr. Sigurd i Trygstad og bi-^ 
skopens søster. At dette virkelig forholder sig saaledes, siges^ 
udtrykkelig i nogle utrykte optegnelser af dea samtidige prest 
Søfren Søfrenssøn i Bø i Telemarken; hei fortælles, at Finn^ 
endnu før han blev voksen, fulgte sin morbroder biskopen paa 
hans visitats i Telemarken. Senere var han ogsaa jevnlig dennes- 
ledsager paa hans reiser, ligesom biskopen synes meget at have- 
interesseret sig for ham. Jeg antager, at det er denne søstersøns, 
fødsel, som noteres i dagbogsoptegnelserne (Hist. tidsskr. 3 R.. 
n 149) saaledes: „1567, 18 Januarii nascitur filiolus sororis paulo» 
post nonam vespertinam." Alderen passer godt til ham. Den 
umiddelbar1> følgende underlige notits: „26- Januarii in^ Synsene- 
Finno" sigter isaafald utvilsomt til ham og betegner hans daab.^)* 
— Finn Sigurdssøn var allerede 1594 ordineret prest, men sy- 
nes i lang tid ingen fast prestelig stilling at have indtaget. Kørt 
før biskopens død reiste han udenlands, tog 1^600 magistergraden 
i Rostock, besøgte derefter i følge med Jens Bjelke til Østraat 
forskjellige tyske universiteter og opholdt sig senere i nogen- 
tid i Prag. 1602 blev han rektor paa Herlufeholm og 1604 
sogneprest og provst i Tønsberg. Han døde- 1'627. Hans grav^ 
sten findes i Lunds domkirke. Antagelig er han død under et 
besøg hos Willich Westhofen (hans eftermand som rektor paa 
Herlufsholm), der dengang var bosat i Lund. Han var gift med 
Karen Hjort, datter af hans formand som sogneprest og provst ^) Et „baptizatur'^ maa være udeglemt; deslige udeladelser findes flere stedec 
i disse optegnelser, der ofte vidner om hastverk. Måvnet „ Synsene " kan 
neppe betegne andet end gaarden Sinsen i Åker, hvor vel familien enten 
har boet eller snarere tyet ben paa grund af fiendens forventede indfald,, 
der fandt sted i den næste Maaned og bevirkede Oslos ødelæggelse. Sinsen 
tilhørte Oslo domkirke. 

18* 276 

i Tønsberg Rasmus Hjort. Børn af dette egteskab kjendes ikke. 
Hun blev efter hans død gift med hr. Kristen Anderssøn i Hu- 
rum. (Om den tidligere del af Finn Sigurdssøns liv findes efter- 
retninger foruden i Jens Nilssøns visitatsbøger ogsaa i Kirkehist. 
^aml. 3 R. I 340—344, G. L. Wad, Meddelelser om rektorer paa 
Herlufsholm pag. 15—17, N. hist. tidsskr. 2 R. VI 311 fgg.) 

IV. Naar dagbogsoptegnelserne beretter: „1566, 20 octbr. 
feiredes min søsters bryllup**, maa der menes en ellers ukjendt 
høster af biskopen. Det er maaske den samme, der ogsaa næv- 
nes som nærværende i Oslo i 1570 (N. hist. tidsskr. 3 R. II 
148, 150). 1) B. 
Af H. J. HnitfeldlrKaas. I den Gave af Bøger og Haandskrifter, som fhv. Postmester 
J. L. Malthe i Sommeren 1892 har skjænket det Norske Rigs- 
^archiv, findes ogsaa en i Pergament indbunden, skreven Bog 
i ganske lidet Format (Duodez eller Sedez), indeholdende Præ- 
<iikener af forskjellig Art: til Begravelse, Bryllup, Bamedaab, 
Altergang etc, dog ikke til nogen bestemt angiven Leilighed. 
Nogle faa Blade mangle i Begyndelsen og Enden af Bogen; 
udenpaa forreste Perme staar indtrykt: Ano 1598. Den viser 
^ig kjendelig at være en af Biskop Jens Nilssøns Optegnelses- 
bøger, nærmest lig den. Professor, Dr. Y. Nielsen omtaler i sin 
Udgave af nævnte Biskops Visitatsbøger og Reiseoptegnelser, 
Indledn. GI, hvis senere Eier A. N. muligvis kunde yære den 
^amme som den Anders Nilssøn, der kort efter Biskoppens Død 
^r bleven Eier af den her omhandlede lille Bog, hvis ikke Aars- 
tallene 1641 og 1647 herfor vare til Hinder; disse ere dog nok 
begge senere tilskrevne. Eieren af sidstnæinite Bog, Anders NUs- 
•søn, der var Prest (først Capellan og siden Sogneprest) til Strøm *) I Tilslutning til Foranstaaende meddeles her efter nogle Oplysninger om 
den sidst (under IV) omhandlede Søster og hendes Slægt. 277 

i Odalen 1594—1603 og til Spydeberg 1603—1636, har bag i 
Bogen indført eller ladet indføre (der findes 3 å 4 forskjellige 
Hænder) en Del Optegnelser om sig selv og sine Børn m. m., 
hvoraf dog et Par Blade mangle, saa at neppe alle Børn af 
hans 'andet Ægteskab nu sees af den bevarede Del, hvorfor den 
nedennævnte Siri Andersdatter meget vel kan være blandt disse. 
Hr. Anders Nilssøn er tydeligvis en Søstersøn af Biskop Jens 
Nilssøn og er som saadan bleven Eier af Bogen. Han var 
nemlig en Søn af Hr. NUs Bjørnssøn, der allerede 1575 var 
Sogneprest til Strøm og endnu var her 1597. Dennes Hustru 
Ingeborg NUsdatter er kjendelig den Søster af Bispen, hvis Bryl- 
lup han noterer 20 Octbr. 1566, hvilket svarer vel til Hr. An- 
ders Nilssøns Fødsel 10 Juli 1567. At Slægtskabsforholdet er 
det angivne, bestyrkes ogsaa derved, at Biskoppen, hvem han 
træflfer i Smaalenene ved sin Hjemkomst fra Kjøbenhavn, tager 
ham med sig paa sine Visitatsreiser i 1594, samt ved den 
Interesse, Bispen lægger for Dagen for Familien paa Strøm ved 
at lade dens samtlige Børn optegne i sine Dagbøger, da han 
i 1597 visiterer hos Hr. Nils Bjørnssøn i Odalen. (Se Y. Nielsens 
Udgave af Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger S. 449, 451, 462 f., 
jfr. m. 112 f., 272, 310, 322, 328, 332 samt her ovf.). Bogen 
sees i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede at have været i 
Grue Sogn, men kom allerede før 1720 til Kvelde og senere til 
Hvames Annexer til Hedrum Sogn, Larvigs Fogderi, hvor den 
endnu var ved Midten af dette Aarhundrede. Kun et Par Sider 
mod Slutningen af Bogen ere skrevne med Biskop Jens Nilssøns 
egen Haand. Anno 79 
[DJen 29 August j bleff Gertrudt [Suejndsdotter^) født imellom 
[S] och 9 slet for middagh: *^ 

Anno 1567 
10 Julij bleff jegh [An]ders Nielszøn fødtt paa Haadelandt: ^) 

^) Hr. Anders Nilssøns første Hustru (se nedf.). 

') Muligens har Faderen dengang været Capellan paa Gran. 278 

Anno 1594 
Bleflf ieg Anders Nielszøn Gudtz verdige or[di]s wuerdige 
thiennere till Spiudeberg preste[gielld, ordinerett till dett hellige 
preste embede, den 6 8bris. oc med mig her Michil Matzøn^) oe 
her Peder Christiemszøn*). 

Anno 1594 

Den 6 Octobris bleflf j[egh] Anders Nielszøn ordi[neretl] aff 
hederlig och høye le[rde] Mandtt Mester Jens [Niel]szøn, Su-^ 
perintenden[ter] oflfuer Opslo och Hamm[er] Stict, Myekil Madt- 
zøn och Peder Christenszøn [medt] mig, Samme Søndag sto[dt] 
Her OluflF Nielszøns^) festerøll medt Kyrstin Hansdott[er]. 

Anno 1604, den 2 Augusti døde her Augustinus Sogne- 
prest paa Hølandt*), oc begroflf ieg Anders Niellszøn Gudtz [v]er- 
dige ordis wuerdige thiennere till [S]piudebierg, hans liig vdi 
forne Hølandtz [Ki]rcke, 4 Augusti samme Aar. Gujus anima 
reqviescat in pace. Amen. 

[An]no 1603 Den 29 Septemb: blefif ieg kallit aflf Spyde- 
bergs Sogne Bønder till deris Siele Sørger oflfuer(uer)endis her 
Jens paa Krogstaadt: ^) och Meninge Almue: 

Anno 1599 den 14 Janu[a]rij stod mitt Bryllup paa E[dtzJ- 
uold med Salige Giertrud Su[endz]dotter. Den 27 Sbris fød[de] 
hun sin første Søn Niels And[erszøn] 

Anno 1601 den 10 Februarij f[ødde] hun sin anden Søn 
Jens Anderszø[n] 

Anno 1602 den 14 No vembris [er] Anne Anders daat- 
ter fød ') Maaske ham, der var Capellan til Skien og 1596 nævnes som skyldig i 

Leiermaaly se Jens Nilssøns Visitatsbøger S. 429. 
-) Maaske ham, der uden Bispens Samtykke havde indtrængt sig i Mollesund 

(Baahus Len); men fik hans Tilgivelse, se Jens Nilssøns Visitatsbøger 

S. 205, 210 f., 227 f., 524—28. 
*) Uden Tvivl ham, der nævnes i Jens Nilssøns Visitatsbøger S. 86, 88 og 

90, jfr. m. Indledn. CLXI. Maaske hans Fæstemø er en Søster af Hr. Anders 

Nilssøns anden Hustru. 
*) Hr. Augustinus Frantssøn (Flor) var allerede Sogneprest i Høland 1575, se 

Jens Nilssøns Visitatsb. S. 443 ff. 
*) Hr. Jens Kjeldsøn (Holstebro), ibid. S. 104, 265 f., 544, 558 ff., jfr. m. 

Indledn. CLXXXVIU. 279 

Anno 1604 den 4 Aprilis stodt mitt Brøllup paa Spy[de]- 
bergh medt Erlig quinde Margrette Hansdotter^). 

Anno 1603, den 30 Maij, vdi Herren hensoffuede min Kiere 
Salige hnstru Giertrud Suendtzdaat[t]er2), ved 2 slætt eflfter 
Middag: Oc [d]en 2 Junij, som vor Herris himmelfartz dag paa- 
laltt bleff hun begraffuen i Strøms Kircke aflf her Søflfren paa 
Næs, vdd imange gott folckis nerværelsze. Disligist her Hans i 
Vinger offuerværendis^). 

Anno 1603 

Die Augusti 22, circiter hora[m] 4 pomeridianam, pesti- 
lentialibus maculis toto corpore eonspersus Palæmon Ghristo- 
phe[ri] Stobæus*), in præsbyterio St[røm] Odallinorum, porrecta 
vera [in] verum Deum invocatione, placide eitra mortis intra 
præcordia tyrannidem suam exercentis, acorem, terram coelo 
-commutavit 

[De]n 18 Augusti anno 1603 døde [m]in Suoger Thoer 
Ous: Oc [den] 24: samme Maanett hen[so]fifuede min Kiere 
Syster Eline [0]us^). Huis Siæle Gud haff[ue] 

[De]n 8 Janua: Anno 1606 [fød]de Margrette det første 
fBa]rn ieg afflett met hende och bleflf samme Barn [djij^t født. 

Den 6 Janua: Anno 1607 fødde Margrette sin anden dotter 
<jertrud 

Anno 1608 Den 13 Decemb: fødde Margrette det 3 barn 
med mig samme tid ^) Maaske en Datter af hans Formand i Spydeberg, Hr. Hans Ciaussøn Hiort. 

*) Formentlig død af Pesten. Hun er maaske en Datter af Hr. Svend paa 
Eidsvold, da Brylluppet holdtes der. Om ham se Jens Nilssøns Visitats- 
bøger, Reg. 

^) Om Hr. Søfren Iversøn paa Nes, Provst, og Hr. Hajis Pederssøn i Vinget, 
se ibid. Reg. 

'*) Han maavære den Palle Giristopherssøn Stub, f. 2. Mai 1591, der 
nævnes i Pers. Tidsskr. 2. R. III, S. 300. Moderen, Kirsten Nilsdatter, 
kan dog ikke være en Søster af Hr. Anders Nilssøn, da hun ikke nævnes 
i Jens Nilssøns Visitatsbøger S. 451, men kunde muligens være en Slægt- 
ning af Bispen. 

^) Begge formodentlig døde af Pesten. Eline Nilsdatter nævnes i Visitats- 
bøgeme S. 451. Hun har kjendelig været gift med en Bonde i Sognet, 
ligesom Broderen Hans Nilssøn var gift med Peder Gjersøiens Datter 
<Ullern Sogn). 280 

[Resten mangler; mindst et Par Blade synes udrevne. — 
Derefter følge de 4 første Vers af en Ligpsalme, hvorefter 
nederst paa Siden læses:] 

Vaar Henning Valstrop huosz mig oc Her Adrian*) 

[Derpaa følge paa den ånden Side af Bladet 5. og 6. Vers 
af omtalte Psalme samt 1. og 2. af en anden Ligpsalme: Disse 
ere skrevne med samme Haand som Prædikenerne inde i Bogen. 
Derefter sees Leiniinger af 2 udklippede Blade. Paa bagerste 
Permes indvendige Side staar:] 

Anno 1605 Den 27 Julij døde [Erlig«) Hederlig mandt Her 
[Niels 2) Thomis paa Fedtt han waar proust paa Nedre Romerige ^) 

Den 9 Aprilis bleff erKg och gudfryctig qainde Karen Her 
Rasmus begraflfuen i Solbergh kyrckie Ao 98*). Lavacrum vaaskaar 

Auspicatus adueniat dominus episcopus 

De nuce flt corylus de gl[ande] fit ardua quercus: 
De paruo puero sæpe peritus Homo 
Paa et Blad inde i Bogen: 

Anno 1612 den 19 Augustj fallt der en hagell och sne i 
Skiørdallen inden vidt Trundhiem saa den stod en karll iij 
flngerbred oflfuer skoen. Som nævnt, er Hr. Anders Nilssøns første Hustru Gertrud 
Svendsdatter ligesom hans Søster Eline og hendes Mand for- ^) Henning Valstrup var Befalingsmand over Mariekirkens Provsti 1603 til 

sin Død 1610. Hr. Adrian Hanssøn „Buschredius** aflagde 13 Aug. 1602^ 

Ed som Prest til Haabøl. 
*) Fra [ igjen udslettet. 
*) Hr. Thomas Jørgenssøn, Sogneprest paa Fet 1597 — 1603, ifølge B. Svendsens 

Mscr. om Geistligh. i Christiania og Hamar Stifter. Hans Hustru hed 

Karine Jensdatter Kjølstad. 
*) Om Hr. Rasmus Jenssøn Alleløv, Sogneprest til Solberg i Bahus Len, og^ 

hans Hustru Karen Hansdatter, se Jens Nielssøns Visitatsbøger, Reg., og^ 

Skarstedt, Gøteborgs Stifts Herdaminne S. 744. 281 

modentlig døde af den pestagtige Sygdom, der i Aarene 1602 — 3 
bortrev en Mængde Mennesker i Danmark og Norge, uagtet det 
ikke udtrykkelig siges for deres Vedkommende, medens det uå- 
førligere omtales ved Palle Ghristopherssøn Stubs Død. Till 
Erindring om denne Hustru lod Hr. Anders et Maleri ophænge 
i Strøms Kirke 1615, hvor det fandtes 1854, medens den gaimle 
Trækirke endnu stod bevaret. Billedet forestiUede Jomfru Maria, 
med .Ghristusbamet og Indskriften^lød saaledes: 

Denne TafQe Lod Hederlig oc Vellerd | Mand her Anders 
Nielsøn fordom sogneprest | i Odallen giøre sin sallig Hustru 
Gertrud Suens | Daater till en ihukommelse som Liger BegrafiFuen 
i ! Strøms kiercke oc døde den . 30. may Ano (1)603. | vivit post 
fvnera virtus. | 1615. 

Nedenfor var Prestefamilien afbildet i følgende Orden fra 
venstre mod høire: yngste Søn med Overskrift: L A. S., ældste 
Søn: N. A. S., Presten: A. N. S., Konen: G. S. D. og Datteren: 
A. A. D. (Navnene ville alle gjenflndes i ovenstaaende Optegnelser). 

Paa den ene af Taamklokkerne fandtes følgende Indskrift: 

Den Tid denne Klocke var giort vaar Her Anders Nielsson 
Sogneprest til Strøm oc Gertrud Svendsdotter presteqvinde. 
Anno 1600. 

S. N. ' La 

vivit post fvnera virtus^). 
I Klokken var indsat en Mark Danske af 1563. I den gamle, nu nedrevne Strøms Kirke fandtes i 1854 
endnu et Monument, der uden Tvivl staar i nogen Forbindelse 
med den ovenfor nævnte Presteslægt, idet den i Indskriften om- 
talte Siri Andersdatter formentlig er en Datter af Hr. Anders 
Nilssøn i hans andet Ægteskab. Paa en stor Trætavle meA ud- 
skaaren Indfatning saaes afbildet en knælende Mand, over hvem 
Hinmielen aabnede sig. Nedenunder læstes: M Ogsaa i en Klokkeindskrift fra 1625 i Spydeberg nævnes Hr. Anders blandt 
Giverne. (B. Svendsens Mscr. om Geistligheden i Christiania og Hamar 
Stifter). L 282 

Denne Kierche til En liden Prydelse oc den Erlig ( vekcht 
oc velforstandig Mand : Eschel Christensen Nu : S: | vdi Herren, 
Fordom Borger Indvonner oc fomehme Handels Mand | vdi Ofelo. 
Som Her Liger Begraven, : oc døde : S: Botolphi Dag : | anno 1634 
vdi hans Alders . 53 aar, hvis siel Gvd hafver, : hannem | til en 
Ghristelig Amindelse er denne Ephitaphivm Bekostet : af | hans 
kierre Søn erlig velacht oc velforstandig Mand Christen Eschelsøn 
j Borger Indvoner oc Ofuer Formynder vdi Christiania : oc 
Hans I kierre Hvstrv den erlig dydig oc Gvdfrychtige Qvinde Siri 
Anders | Daatter, : Herren Op reiser de døde : til Giede oc Her- 
lighed oc I forlene de Efterlefvende En Gledelig oc Salig Af | 
Scheden Fra dette Elende, Christiania | Anno. 1668^). Hr. Anders Nilssøns ovennævnte ældste Søn Nils Anders- 
søn (Spydeberg) blev Capellan til Haabøl 1 626 * og Sogneprest 
til Slidre 1638 — 78. I vestre Slidre Kirke hænger en malet 
Trætavle, hvorpaa læses: 

Epitaphium. 

Anno 1687 er dette Epitaphiumb bekaastet af hæderlig oc 
gudfryctige Matrone Anne Peders D: ofver hendis S: K: Mand 
Hæderlig oc wellærd Mand Hr: Niels Andersøn Spydebei^, 
forrige Sogne P. til Slire Menighed! Sampt hendis K: nu S: 
Søn Hæderl. oc wellerd unge Mand SI: Jens N: Slire: SS: Theol: 
Studios. Gud samble os igien med Glæde: 

Paa Tavlen er malet Christus paa Korset og derover Pre- 
stens Mærke: et hvidt Kors og en rød Fane med Stang, lagte 
paa Kryds over hinanden; i øverste Vinkel en gul Halvmaane 
og i de 3 nederste 3 femoddede, gule Stjerner, alt i blaat Feldt. 
^Paa Messing-Lysestagerne paa Alteret staar : Niels Anderssøn ^) Om Eskel Christenssøn og Christen Eskelssøn, se A. CoUelt, En gammel 
Christiania -Slægt, S. 38 og 215. Paa førstnævnte Sted benævnes Siri 
Andersdatter, der først var gift med Fattigforstander Hans Griis, med 
Familienavnet Hak, som ogsaa nogle af Biskop Jens Nilssøns Efter- 
kommere synes at have brugt. Se ogsaa Personalhist. Tidsskr. 2 R. IV 
S. 199, Note 34, 283 

— Sitzel Hiort — Anno 1652, og 2 Vaabener: Spydebergs som 
ovenfor og Hiorts (en opspringende Hjort), 

I Kirken hænger et Maleri af Presten Anders Nilssøn og 
hans første Hustru Sitzel Evertsdatter Hiort fra Stange med 3 
Sønner og 3 Døtre, malet 1654 med de i Ankers og Huitfeldt- 
Kaas's Portrait-Katalog S. 129 angivne Navne og Aar. Ligesaa 
findes et Portrait af Prestens anden Hustni Anne Pedersdatter, 
der ogsaa siges at være fra Stange, og som formentlig er Jens 
Nilssøn Slidres Moder. 1676 havde Nils Andersøn og Anne 
Pedersdatter ladet Altertavlen stafiFere^). Kisteindskrifter. 

IV. Oberstlieutenant Povl Frederik v. Dresky. 

Meddel af H. J. HoitfeldlrKaas. Skjøndt Overskriften ikke ganske passer, meddeles her følgende Indskrift^ 
der er taget fra et smukt Portrait*) og Epitaphium i Ringebo Kirke i Gud- 
brandsdalen. Ved Epitaphiet hænge 2 Kaarder. Indskriften lyder: 

Her under Hviler | Welbr: Povel Friderich von Dresky | 
Tient Hans Kongl: Mait til Dannemarch | og Norge etc. udi 
33 Aar, udi adskillige Charger til | Obrist: Lieutenant ved det 
første Oplandske | Regiment, var fød udi Schlesien den 21 Martij 
1687. I Hans Fader var Hans George von Dresky. | Hans Moder 
Anna Hedewig von Hokin. | Død her i Ringeboe den 21 April 1735. 
Der Anfang unsers Lebens Beruht in unverstand, 
Der fortgang ist Vergebens, und ubel angewand, 
Das mittel heget Qvåhlen, Das ende leidet noht, 
Die Rechnung kan nicht fehlen, Das Facit ist der todt. 
Allein was wil ich klagen: ich lebe nach dem todt 
In himmel kan ich sagen: Trodtz beide todt und noht. ^) Jfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser III, S. 356 og 1028, hvor Aarstallene 

ere unøiagtige. 
^ Anker og Huitfeldt-Kaas, Katalog o. oliemalede Portraiter i Norge, S. 33. 284 

P. F, V. Dresky blev *Vio ^^09 Secondlieut. ved Grenadercorpset, *Vit 
1711 Premierlieut., ''Vi 1719 Gapitain ved Sjæl. gevorbne Reg., ®7io s. A. i 
Grenadercorpset, ^*/ii 1729 Oberstlieut. v. Nordre-Sjællandske nat. Reg., efter 
hvis Reduction han •Vio 1731 kom til 1. ell. Østre-Oplandske nat. Lif. Reg., 
Søndre Hedemarkske Comp., hvilket han '7ii s. A. ombyttede med Mellem- 
Gudbrandsdalske Gomp. af samme Reg. 1734 angives han at have været 
28 Aar i Kongens Tjeneste, 3 Aar i Norge; han havde ej Hustru eller Børn, 
hans Arvinger boede udenfor Riget. 

Flere af Slægtens Medlemmer have tjent Hertugerne af Wurttemberg-Oels; 
en Hans Georg v. Dresky (Faderen?) til Uloschowitz, var i Beg. af det 18. 
Aarh. hertugl. Raad og Amtshauptmann i Medzibor (Gauhe, Adelslex., I, 450), 
maaske den samme, der 1701—7 var dansk Lieutenant i Fodgarden. Et Væddemaal mellem Kong Frederik II. og Fru Inger Oxe. 

Meddelt af Thiset. I Personalhist. Tidsskr. 1. R. 2. B. S. 65 fif. har jeg i sin Tid 
meddelt et Par Breve angaaende et Væddemaal, som den unge 
Kong Frederik II. kort efter sin Tronbestigelse indgik med den 
bekjendte Fru Tale Ulfstand, der da var en ung Enke, om at 
hun inden fem Aars Forløb giftede sig paany. 

Kongen tog feil og tabte Væddemaalet, Fru Tale forblev 
Enke til sin Dødsdag, men, som nedenstaaende Brev viser, 
skræmmede dette Uheld ham ikke fra senere atter at forsøge 
Lykken i et lignende Væddemaal og denne Gang med bedre 
Held; men det skriver sig da ogsaa fra Kongens ældre Alder, i 
1582. Ogsaa de ved dette Væddemaal berørte Personer, Fru 
Inger Oxe, Jomfru Ermegaard Gyldenstjeme og Anders Thott, 
ere bekjendte nok. Den Førstnævnte, Søster til den da afdøde 
Rigshofmester Peder Oxe, var Enke efter Tyge Brahes Farbroder 
Jørgen Brahe til Tostrup og Elved, der var død 21. Juni 1565 
af Følgerne af, at han ved Amagerbro var sprungen i Vandet for 
at redde sin forulykkede Konge. Selv var Fru Inger en værdig 
Dame, der siden 1572 havde været Hoftnesterinde hos Dronning 
Sophie, hvilken anseete Stilling hun 1584 fratraadte til sin 
Svigerinde, Tyge Brahes Moder Fru Beate Bille. Fru Inger 
synes ellers ikke at have ødet sine Midler paa unyttige Vædde- 285 

inaal, thi det berettes^ at hun ved sin Død 17. Januar 1592 
alene i Guld og Sølv efterlod sig den for Datiden store Sum af 
90,000 Dir. 

Tristere var Jomfru Ermegaards Lod. Hun var Datter af 
Christoffer Gyldenstjerne til Iversnæs og Anne Parsberg og blev 
født 19. April 1552. Hun havde altsaa i 1582 traadt sine første 
Børnesko, men har maaske saa meget ivrigere havt sine Garn 
ude efter en Mand. Som det allerede af Brevet sees, gik dog ikke 
Anders Thott, hverken den Gang eller senere i dem, saa Fru 
Ingers 100 Din var og blev Kongens; men gift blev Jomfru Erme- 
gaard, endog hele to Gange. Hun ægtede først 20. Aug. 1587 
Truid Bjørn til Bjørnsholm, der rigtignok var otte Aar yngre 
end hun, men dog alt 1590 efterlod hende som en sørgende 
Enke. To Børn vare Frugten af dette Ægteskab, men de vare 
alt begge døde før Faderen, og et tredie, som Fru Ermegaard 
bar under sit Hjerte, da Manden døde, fik ikke bedre Skjæbne; 
•det døde strax efter Fødselen, men dets korte Liv forskaffede 
hende dog en lægende Balsam i al hendes Sorg, thi dette Barn 
arvede Bjørnsholm efter sin Fader, og Fru Ermegaard blev altsaa 
som sit Barns Arving Eierinde af denne Gaard. Dog maatte 
hun først udholde én sikkert højst ubehagelig Proces med Truid 
Bjørns Slægtninge og med tolv Mænds Ed bevise, at Barnet 
havde levet, hvilket Modparten benægtede — sagtens ihukom- 
mende den gamle Komedie med en „Ridder Sandsæk", som en 
af Slægten Bjørns kvindelige Medlemmer en halvandethundrede 
Aar forinden havde spillet. 

Trods de sorg- og pinefulde Prøvelser, som Fru Ermegaards 
korte Ægtestand saaledes maa have forskaffet hende, vår hun 
dog rede til at stige i Brudeseng paany, da en Frier til hende 
og hendes smukke Gaard meldte sig. Denne Gang var Beileren 
Gjord Kaas, en Brodersøn af Kantsleren Niels Kaas. Han var 
mindst en Snes Aar yngre end Fru Ermegaard, og Ægteskabet 
tog da og en høist ulykkelig Ende. Efter kort Tids Forløb viste 
det sig, at Gjord Kaas langt foretrak sin Fætter Niels Kaas til 
Birkelses imge Enke Birgitte Rosenkran tz for sin egen Ægte- 
halvdel, en Tilbøielighed, som blev skjæbnesvanger for begge 26& 

Parter. Da Fru Birgitte gjorde Barsel, retstes der Tiltale mod 
dem for Blodskam^ Gjord frelste sig foreløbig ved Flugten, men 
den ulykkelige Fru Birgitte maatte 1603 bøde med Livet for sin 
Letsindighed. Mange Aar efter dristede Gjord Kaas sig tilbage 
til Danmark, men var det i den Tro, at hans Ungdomsstreger 
vare forglemte, havde han slemt forregnet sig. Knap rygtedes, 
hans Hjemkomst, før Kong Christian IV. lod anstille Klapjagt 
efter ham Jylland over, og efter at han var bleven paagreben,. 
maatte ogsaa han 1616 bøde med Hals«i^). Gjord Kaas fik 
som Frederik Rosenkrantz, Hans Munk og flere at føle, at i 
Ægteskabssager var Kongen ikke at spøge med, hvor megen 
„Spøg** af den Art han end tillod sig selv. 

Om Fru Ermegaard opnaaede at blive anden Gang Enke,, 
eller om him var død forinden, vides ikke. 

Om Anders Thott, Søn af Tage Ottesen til Eriksholm og 
Else Ulfstand, er ikke stort at berette. Han eiéde Sirekjøbing 
og ægtede 1585 Lisbet Folmersdatter Roswikrantz, Sødskende- 
barn til ovennævnte Fru Birgitte Rosenkrantz^s Fader, men døde 
allerede 1595 i en ung Alder ^). 

Det efterstaaende Brev bærer Kongens egenhændige Onder- 
skrift, men synes atter at være bleven kasseret og formodentlig 
omskrevet. Det sidste Punktum (Thersom thet och ieke scheer 
ete.) er nemlig atter udstreget, og det ligger nær at slutte, at 
denne Sætning feilagtig er kommen med ved en tankeløs Af- 
skrivning efter det Brev, som er bleven udstedt ved Vædde- 
maalets Indgaaelse, og som Skriveren sagtens har havt liggende 
for sig, da han opsatte det nærværende Brev. Dette findes nu 
i Rigsarchivet. (D. Cané.'s Concepter til aabne Breve). Wij Frederich thend Anden mett Gudz Naade Danmarckis^ 
Norgis, Wendis och Gottis Koning, Hertug vdj Slefiuig, Holsten, 
Stormam och Ditmerschen, Greflfue vdj Oldenborg och Delmen- ^) Denne Sag er vidtløftig behandlet af Dr. V. Heise i Personalhist. Tidsskr. 

2. R. VI, S. 111 fif. 
') Se mere om ham ib. S. 144 f. 38T 

horst. Giøre alle witterligtt, att epChersoKi' wij haffiie* hafft at 
wedde mett oB elskelige Fru Inger Oxe,. Jørgen. Bradis Epther- 
leffaersche, Hogbome Førstinde wor kiere Høstruis Hbflfmester— 
inde, om Echteschabs Forhandb'ng emellum oli^ elsk^elige Anders- 
Thott, wor Mand och Thiener, och oB elskelige Jomfru Erme- 
gaard Gyllensternn , och forskreflfhe- Fra Inger Oxe haflfuer nm 
fornøyet oB et Hundrit gamble DaHer,. søm hun« vdj samme- 
wedde till 06 fortabt haflfuer; tha haffue- wij naadigen loflfuit 
och tillsagdt och nu mett thette wort øbne^ Breflf loflfue och^ 
tillsige, att thersom saa skeer, att forschreflfne Anders Thot och 
Jomfru Ermegaardt Gyllensternn komme nogen Tiid tilisammen. 
vdi Echteschab, tha wille och schulle- wij giflfue- forskreflfne 
Fru Inger Oxe ^) Hundrit Daller. Thersom thet och icke scheer,. 
att forskrefltoe Anders Thot och Jomfru Ermegaard komme- 
inden tho Aar nest epther thette woBt Breflfs Datum, vdj Echte- 
schab tillsammen, tha schall forskreflfne Fru Inger Gxe were* 
forplicht, epther forskreflfne Tiid forløbem er, att giflfue och for— 
nøye OB Hundrit Daller. Giflfuit paa wortt Slott Koldinghus> 
thend ix Nouembris Aar etc. mdlxxxij. Wnnder wortt Signett.. 

Friderich. Forskjellige Slægtebogsoiitegnelser. 

Meddelte af Archivfuldmægtig E. A. Thomle; TI. Assessor Knud Frantsens Optegnelser; 

.Æjrdyderige och fomehme Pige Else Anbiomsdatter Som mint 
Tilformodende Kieriste er denne Bog til Markindtz gaflfue giflfuedi 
Vdj Christiania Markind 1658 — Gud lade hende Sig der udj, 
forlyste til Gudtz Behag, Selflf till Willie, Sine Wenner til be- 
hageligere Tanker, och mig derudinden iche at forglemmes.. 
Skreflfuet Anno Die vt supra Aflf hendis hulde Wen. 

Enudt Frandtzen. ^) Maaske Plads aaben til ^et^ eller ^to'^ ^es- et ligneade Tal. 288 

Indbemelte Aar 1658 Anden Pindtze Dag, bleff Else An- 
iiomdatter AfiF liendis Faderbroder Jsach Laimdtzen och fleere 
hendis Weimer udj Tonsberg for min Kieriste med hendis Ja 
'Och minde TUsagtt, Gud Raade L5ken. 

Samme Aar d Stod mit Festens 511 paa Bragenes 

udj min Suoger Jeremias Boyesens Hus med welbete min Kieriste, 
Wor Herre forlehne FrembdeeUs Lokke, os begge til Sallighed 
och for Werden Behagelighed 

1639 den 9 Septembr: Stod mit BrSllup udj Ghrist: huortil 
wor hoye Herrer och fomehme persohner, Gud Som Raader 
Alting, hånd formehre worris Ægteschab til Kierligheds och Samb- 
•drechtigbeds Sundhed och Timelig welferdt, hannem Selflf til ære, 
os, och paa Rørende til Giede och Goede (?) for Sit hellige 
Nafta skyld. 

Vide 

Min och min Kieristis Aar och Alder, Sampt Ehre Liff och 
Leflftiits Forhold, det findes hos mine Quitantzer Annoterit. 

1662, •den 20 Octobr: Som wor en Mandag wed 3 Slet 
^ffter middag begafifuit wor Herre os med En Vng Son Som den 
m Nest effier udj Hellig Træfoldighedtz Kirke J Christiania bleflf 
•døbt och Kaldet Niels, Gud Lade hannerri opvoxse och Tiltage 
udj Alt det Som Gud Kand wehre Tekelig och werden behagelig 
foruden Ondschab. 

16TØ den 14 May Som wor en Loffuer Dag Jmellomb 10 
och 11 om Aflflenen, formehret Gud worris Egteschab paa Nye 
med en Vng Datter paa Kiorboe och Sammestedtz dobt 2den 
Pintzedag der effter Som wor den 13 Hujus, Vdj fornehme 
woris Egne, Saauel aff den Engelsche Nations (huor hun blefif 
Affledt) Nemerelse, bleflf kaldet Hille, wor Herre Lade hende och 
til voxse udj Alt det Som dyderigt och kiert Kand wehre til 
Alles Tekelige Fomojelse, det Ønscher Jeg Selflf Jnderlig aflf Hierte. 

1686 den 24 Aprilis Ved 3 Slet Som band bleflf fod, doede 
jnin Salige Son Nicolay Kiorboe ved Ghrist: Vdj piber Vigen 
formedelst der Værende Brand, eflfter hånd hafde fult Sine Studia 
ttil Deponering, Sjden Ved Bogholderjet udj 2 Aar, demest Ved 289 

Land ^ommiatem« paa det 4de Aar, og Endelig fuld Endet Sine 
Dage af — 23 Aar 6 Maaneder og 2 Dage. Gud gififue hannem 
med alle Christne Siæle En gledelig og fiydefuld opstandelse paa 
•den yderste Domme Dag det forlehne Gud. De her meddelte Notitser lindes indførte i en Salmebog ^Aandelig Brønd 
Spring *", trykt hos Bogliandler Joachim Moltken i Kjøbenhavn 1656. Salme- 
bogen, der har været et rent Pragtstykke, eies nu af Hr. H. K. Steffens i 
Christiania. • Optegnelsernes Forfatter, Knud Frantsen, var først Haandskriver 
hos Statholderen i Norge, men var allerede afgaaet som saadan før 1. Decbr. 
1663, da han opholdt sig i Kjøbenhavn og erholdt Fuldmagt fra Borgermester 
og Raad i Christiania til at aflægge Forklaring vedkommende Byens Regn- 
skaber. Han fik 29. Juli 1664 Bevilling til med sin Hustru at bruge borgerlig 
Næring i Christiania (cfr. 29. August 1670), hvor han kan sees at have drevet 
Trælasthandel. Ved Skjøde af 19. December 1663 kjøbte han af den danske 
Ailelsmand Christian Christophersen Urne til Søgaard paa Fyen Næsøen i 
Asker samt Kjørbo og Lysaker i Bærum, hvor der var en liden Flomsag og 
Dam, som da var forfalden, men som han den 21. Novbr. 1668 fik Stat- 
holderens BeviUing til paany at lade opbygge. Han kaldes ogsaa ^^Landherre 
til Lesje Gods", hvorved vel maa forstaaes Lesje Jernværk. Han eiede ogsaa; 
som det synes, andet Gods i Asker og Bærum, f. Ex. Gaardene Hanang og 
Tokerud, hvor han 2. April 1677 fik Tilladelse til at lade opføre en enkelt 
Sag, Vandmølle, Kværn med fornøden Dam og Damstok istedetfor de tvende 
enkelte Sage, som før havde været der. Under 13. Sept. 1670 blev han 
beskikket til Assessor i Overhofretten i Norge i Hans^Hansens (Lillienskiolds) 
Sted, der havde erholdt Tilladelse til i de Aar Overhofretten holdtes i Chri- 
stiania at maatte være fritaget for at møde (cfr. dette Tidsskrift, I. R. VI, 
S. 16), saaledes at Knud Frantsen skulde møde, naar Hans Hansen havde 
Forfald, og, naar nogen Plads i Overhofretten maatte blive ledig, skulde han 
strax tiltræde samme Plads og imidlertid nyde Gang og Sæde med de øvrige 
Assessorer. Den 28. Juni 1681 fik han Befaling til sammen med Daniel Knoph, 
Laurits Christensen og Jørgen Thonnøhlen at afgive Betænkning oin Lod- 
bjelkers Udførsel af Norge. Han døde (uden Tvivl paa Kjørbo, hvor han i 
alle Fald tildels boede) i Aaret 1687. 

Hans Hustru Else Ambjørnsdatter var en Datter af Raadmand i Tønsberg 
Ambjørn Lauritsen (Larsen), der døde 1657, efterladende sig 3 Børn (1 Søn 
og 2 Døtre) samt en Formue paa henved 70,000 Rdl. Sønnen Ambrosius 
Ambjømsen blev 6. Juni 1663 Student ved Kjøbenhavns Universitet (cfr. 
Kjøbenhavns Universitets Matrikel, ved S. Birket Smith, I, S. 315), men døde 
i ung Alder før August 1S81. Af Døtrene blev som anført Else gift med 
Knud Frantsen, og den anden, Guria, med Jeremias Boyesen, om hvem se 
•dette Tidsskrift, 2. R. V, S. 173. Baade Jeremias Boysen og Knud Frantsen 
gjorde snart Kaal paa den Formue, de havde erholdt med sine Hustruer, idet 
den førstnævnte døde i ren Armod og den anden ved sin Død kun havde 
yderst lidet igjen. 

Knud Frantsens Datter Hille blev 1713 gift med Jørgen Køster, der døde 
iuden Børn paa Ostøen i Mai 1717 i Asker ved Christiania, men var selv 

19 290 

afgaaet ved Døden paa Ostøen i Decbr. 1716 før Manden, hvorfor Modterett 
Else Ambjørasdatter 22. November 1717 gik i Folloug (= fledførte sig) til Erik 
Mogensen i Christiania (Contracten kgl. confirmeret 14. Febr. 1718); hna havde^ 
da i 32 Aar siddet Enke efter Knud Frantsen. Da hun kalder Erik Mogensea 
sin n Svoger*', maa der vistnok have været et eller andet Slægtskabsforhold: 
mellem dem, men det har ikke været muligt at finde, hvori det bestod. 
Gjennem Erik Mogensens Sønnedatter Marthe Beate Mogensen, der var gift med 
Generalkrigsconmiissær Haagen Mathiesen til Linderud i Åker, er den Salmebog^ 
hvori de ovenfor meddelte Optegnelser findes, kommen til Statsraad Nicolai 
Johan Lohmann Krog, der var gift med Haagen Mathiesens Datter Hemiette^ 
og gjennem deres Datter Helene Martine Krog til Stadsphysicus i Christiania 
Henrik Steffens, hvis Sønnesøn H. K. Stefifens nu er Bogens Eier. 

Ambjørn Lauritzens i Optegnelserne omtalte Broder Isak Lauritsen var 
Borger til Skien og først bosat i Tønsberg, hvor han havde været paa 7 Aar 
i 1662, senere i Brevig, hvor han døde 1669. Han efterlod ved sin Død Enken 
Dorthe Enevolds- (eller Ingvords-)datter, der senere blev gift med Assessor Iver 
Nilsen Hirtzholm (eller Hertzholm), født 15. Juni 1635 paa Hørsholm Slot i 
Sjæland, der 1673 blev Licentiatus juris, siden kongl. Historiographus og^ 
18. Marts 1675 Assessor i Overhofretten i Norge med 200 Rdl. aarlig^i Løa 
samt Ret til at bruge sin Handel og Næring mod at erlægge 6 Rdl. til 
Christians Kirke uden videre til Byen at svare. Han var bosat i Øster-Risør,. 
hvor han drev Trælasthandel. Med sin Hustru Dorthe Enevoldsdatter havd« 
Iver Hirtzholm ingen Børn, men hun havde i sit 1ste Egteskab med Isach 
Lauritzen fiere, af hvilke i alle Fald enkelte senere optoge og brugte Familie- 
navnet „Falch". Børnene vare: 1) Gjert Isachsen, der var Borger til Chri- 
stianssund og bosat i Øster-Risør, hvor han var død før 1683. Han var gift 
med Dorthe Hansdatter, der var død før 1668, en Datter af Raadmand i 
Skien Hans Iversen og Magdalene Jesdatter. En Søn Gjert overlevede For- 
ældrene. 2) Laurits Isachsen, der var død før 1669, efterladende sig 2 Sønners 
a) Isach „ Falck ** og b) Laurits „Falck". 3) Johanne Isachsdatter, gift med: 
Borgemester i Tønsberg Jørgen Coldeveg, død der i Januar 1658.. 4) Else 
Isachsdatter, gift med Hans Madsen i Kragerø. 5) Maren Isachsdatter, f før 
1669, gift med Stiftsskriver paa Agdesiden Bagge Wandal. 6) Kirsten. Isachs- 
datter, t 1668, gift med Foged i Thelemarken Oluf Nilsen, der var død før 
Konen, og hvis Broder Fogden i Tune Peder Nilsen , Munch** var. 7) Dorthe« 
Isachsdatter, der var gift med Hans Jochumsen Schack. 

En anden Broder af Ambjørn Larsen var Jacob Larsen , der 1.662r yat 
bosat i Laurvig. Spørgsmaal og Svar. SpørgsmaaL 
6. 
Undertegnede vil være taknemlig for enhver Underretning- 
om Maleren Christen Schidlerup Købke, f. 1810, f 1848. Hvad 291 

jeg fomemlig søger, er Oplysninger om hans Liv, Breve fra hans 

Haand eller til ham, Underretning om saadanne Tegninger eller 

Malerier af ham, hvis Existens ikke hidtil har været Ofifentlig- 

iheden bekjendt. 

Emil Hannover, 

Reventlow^ade 22, Kjøbenhavn V. 

7, 

Ifølge velvillig Meddelelse fra Skifteretten i Frederiksborg Birk 

er den i Personalhist. Tidsskr. 2. R. VI, S. 297 omtalte Jens Tulle 

død 12. Jan. 1798 som Degn i Farum, efterladende en Datter 

Ane Cathrine, døbt 4. Marts 1759, gift med Niels Borg, der 

formentlig ogsaa boede i Farum, Stilling ubekjendt. Oplysninger 

om ham og hans eventuelle Efterkommere ville være mig meget 

kjærkomne. 

J. Jensen, 

Handelsbetjent, Jyderup. 

8. 

Fra Hr. Roderich Friherre Freytag von Loringhoff i Adia- 
munde, Lifland, er jeg bleven anmodet om at meddele ham 
Oplysninger om hans Slægt og navnlig om „den norske Gren 
af samme, som skal have blomstret i over 200 Aar** (?). Vaaben: 
i Blaat (ell. Sølv) 3 (2. 1.) sølverne (ell. sorte) Ringe; paa den 
aabne Hjelm 2 Ørnevinger belagte med 3 Ringe, Farverne som 
i Skjoldet. — Til Slægten hører Axel Freidag, 1560 Lagmand i 
Bergen, (jfr. Dansk Adelslexicon). 

Nærmere Oplysning om denne Slægi modtages med Tak- 
nemmelighed. 

Fr. von der Lippe, 

Stadskonduktør i Bergen. 

9. 
Undertegnede vilde med stor Interesse modtage Supple- 
menter til det i Selvbiografien Meddelte om Familien v. d. Weyde, 
navnlig om Løjtnant Joh. Georg Rud. v. d. W. (Side 251), samt 
om andre der nævnte Personer, saasom Præst i Trankebar von 
Westen (Side 85), Jochim Knudsen Rødberg og Skolemester paa 
Christianshavn Jac. Biering (Side 89), Feltpræst Conrad Monrad 

19* 292 

(Side 204). — Hvorledes kan Major H. F. Barthram kaldes „jeres 

ældste Grandmamas Mand"? (Side 114, jvf. Side 111). Hvem 

var Generalmajor Niels West Søn af, og hvem var hans 1. Hustru? 

(Side 225). 

H. W. Harbou. 

10. 

Hvor opbevares Kobberplademe til Klevenfeldts „Nobilitas 

Daniæ ex monumentis"? 

H. W. Harbou. 

11. 

Undertegnede samler Oplysninger om min Mormoders Slægf , 
den 1782 adlede Familie SchnelL Den kan føres tilbage til 
Johan S., som 1642 var Foged paa Folio, 1645 i Buskerud, og 
som vistnok var i Slægt med (Broder til?) Biskop Henning 
Stockfleths Hustru, Magdalene Johansdatter S., hvis Farfader 
Johan S. var Borgmester i Haderslev. Der og i Flensborg har 
Familien været temmelig udbredt. — Samtidige med og maaske 
Brødre til Foged Johan S. vare Poul S., Sorenskriver paa 
Ringerike, og Vilhelm S., Kommissariatsbetjent i Christiania, den 
sidste muligen Fader til Justitsraad Vilhelm S., Overkrigskom- 
missær ved Hjælpetropperne i Flandern under den spanske 
Arvefølgekrig. 

Disse Slægtskabsforbindelser ønskes konstaterede, ligesom 
Meddelelser om de nævnte Personer og deres eventuelle Descen- 
dents ville være meget kjærkomne. 

H. W. Harbou. 

12. 
Jonas Lillienschiold de Svanenhielm, Søn af Morten Svanen- 
hielni til Svanøe og Cecilia Kirstina Lillienschiold (Personalh. 
Tidsskr. I, 137, 145), var Bestyrer ved Kolonien Christianshaab 
i Grønland 1750 — 83 og hjemgik som pensioneret 1790. Gift 
med (Grønlænderinde?) Birgitte . . ., død paa Rejsen fra Kjøben- 
havn til Grønland i Maj 1775 (omtr. 43 Aar gi.) af Kopper og 
begr. i Norge. 2 Døtre: 1) Cecilia Kirstina de Svanenhielm, 
f. c. 1759, t ved Frederikshaab ^% 1804, g. m. Nicolaj Daniel 293 

Muus, Assistent og Bestyrer ved forskjellige Kolonier i Nord- og- 
Sydgrønland 1773—1805. (En Datter, Kirsten Angel Muus^ 
f. 1786, g. 1802 ved Frederiksbaab med Assistent Adam Gottlob* 
Voigt). 2) Charlotte Amalie de Svanenhielm, g. 1% 1784 med 
Niels Hveisel (Hveysell), f. 1752, Missionær ved Sukkertopper^ 
1784—92, Sognepræst paa Romø 1794, f 1829. (Wiberg II, 650). 
Skulde Nogen sidde inde med yderligere Oplysninger on> 
oven anførte Personer, vilde jeg være meget taknemlig for Med- 
delelse derom. 

J. C. Joensen, 

Kolonibestyrer ved Egedesminde, Grønland. 

13. 
Da den bekjendte Smædedigter, Præsten Mag. Jacob Worm 
1681 forvistes til Trankebar, efterlod han her i Landet sit eneste- 
Barn, en Datter, der kun kan have været et Par Aar gammeL 
Kan Nogen oplyse, hvad der er blevet af hende? — Ifølge Worms^ 
Lit. Lex. III, 679 blev 1756 en Jakob Worm Schielderup Sogne- 
præst for Hofs Menighed i Jarlsberg Provsti i Norge; hans Fader 
Michael Augustinussen Schielderup var 1723, da Sønnen fødtes^ 
Kapellan i Laurdal, men blev senere Sognepræst i Stokke 1 
Jarlsberg Provsti; Moderen hed Maren JakobsdaUer Worm. Mon» 
hun ikke har været den omspurgte Datter af Mag. Jakob Worm?' 
Med Hensyn til Tiden kunde det til Nød passe, og ligeledes 
m. H. t. Navnet, da Jakob Worms Svigermoder ogsaa hed Maren.. . 

Vilhelm Bang, 

Hvalsø Præstegåard pr. Hvalsø St. Svar. 

VI. 
(P, S. 200, Spørgsmaal 5). 

Hertil er af D'Hrr. Gand. phil. K. Dons, Kapt. J. A. L. Lesser,. 
Læge C. Mynster og Arkivfuldmægtig E. A. Thomle meddelt 
følgende Oplysninger: 

Henrik Schou Pleym var (som anført S. 37 her ovf.) født 
paa Frederikshald 14. Marts 1756, Søn af Kjøbmand Jac. P. og: :294 

.2den Hustru Ulse JLndersdatter Paust; (med sin 1ste Hustru 
Maren Lembach, jvf. S. 76, havde denne 2 Børn Michael Samuel 
og Berthe Magdalene Pleym). Han tog 8. Jan. 1782 dansk jur. 
Ex., blev saa Skriver i Jydste Renteskriverkontor, 10. Juli 1786 
Copist, 3. Marts 1790 Fuldmægtig, 5. Jan. 1791 Foged i Nam- 
'dalen til sin Død 17. Åpr. 1802 p. Gaarden Lillebere i Over- 
halden. Med sin Hustru Anne Marie (ikke Louise) Hansen (se 
:S. 37) havde han følgende 5 Børn: 1) Gotfred Peter P. (synes 
selv at have skrevet sig Plein), døbt 5. Marts 1788 i Holmens 
K. i Kjbh.; 27. Febr. 1807 Fændr. v. 2. Throndhj. Inf. Reg., 
■5. Marts 1808 Secltnt. (Ane. 28. Jan.), 4. Juli s. A. Prmltnt. 
(Ane. 1. Maj), t soi^ Gapitaine i Throndhjemske Inf. Brig. 4. Juli 
1849; gift (kgL Tilladelse ^af 27. Febr. 1811) med Sara Martha 
Hagen, ddbt i Throndhjems Domkirke 21. Februar 1790, Datter 
.af Toldbetjent Jon H. og Martha Isaksdatter. Deres Datter var 
vel Henriette Marie Pleym, f. c. 1815, der 26. Marts 1839 i Næs 
.i Hallingdal blev gift med Kontorist Christian Nilsen Hilsen, en 
Gaardmandssøn fra Snarum. 2) Hanna Elise Caroline P., født 
c. 1792 i Overhalden, f i Bergen 10. Januar 1864, 71 A. gi., 
ugift. 3) Ulrik Christian Jessen P., født c. 1794 i Overhalden; 
blev 1826 Lensmand i Aal og Torpe i Hallingdal, hvor han døde 
paa Sundre i Aal -23. April 1872, 78V4 A. gi. Han efterlod 
Enke Ingeborg født Blyberg. Maaske det var deres Datter, den 
Marie Pleym, der var gift med Landhandler Chr. Urholt, som 
døde paa Sundre i Aal 5. Sept. 1889. 4) Henrik Andreas P., 
f. c. 1796 i Overhalden; han var Kjøbmand paa Vardø, var gift 
og havde i alle Fald 2 Børn: a) Margrethe P., gift i Vardø i 
August 1846 med Kjøbmand der Laurits Odin Brodtkorb, født 
12. Januar 1823, og b) Otto P., Handelsmand i Næsseby, gift 
med Jensine FredriKke Johanne Brodtkorb, født 27. Marts 1830, 
t 14. Juni 1861., Søster af Mandens Svoger. 5) Jacob Edvard 
Ludvig P., født 3. Januar 1798 i Overhalden, f som Premierltnt. 
11. Sept. 1843; gift med Dorthea Oline Lexau, født i Bergen 
27. Juli 1804, Dattør af Grosserer Peter L. og Cathrine Stuwitz. 295 

Gaver. Samfundet har modtaget 

fra det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, dets 

Skrifter 1888—90. Throndhjem, 1892, 8vo. (Heri bl. Å.: 
Biskop Gunnerus's Virksomhed som Botaniker tilligemed en 
Oversigt over Botanikens Tilstand i Danmark og Norge 
indtil hans Død. Kap. 1—3. Ved Ove Dahl). 

fra Hr. Skolelærer P. C. B. Bondesen, hans.. 

Slægten Bugge i Danmark og Norge. Odense 1891, 4to. 

fra Hr. Cand. phil. Karl Dons, hans 

De Angellske Stiftelsers første Forstander. (Morten Simonsen 
Hoff). Throndhjem 1892, 8vo. 

fra Hr. Årkivfuldm. E. Å. Thomle, hans 

Dombog for 1578. Udgivet for det Norske hist. Kildeskrift- 
fond. Ghr., 1892, 8vo. 

fr^ Hr. Provst J. Vahl, hans 

Slægtebog over Afkommet af Christiern Nielsen. 1. — 9. 
Hefte. Kjbhvn. 1879—92, 8vo. 

fra Hr. Kapt. A. P. Tuxen: 

N. E. Tuxen, Slægten Tuxen, Kjbhvn., 1888, 4to. 

fra Hr. Toldinspektør Christensen, hans 

Arendals Kommunes Portrætsamling. Oplysninger meddelte 
af Ordføreren. Arendal, 1892, 8vo. SIS6 Rettelser og Tilføjelser. 2. Ba^ke, JBina lU. 

Side 274, Linie 15 f. n.: Elisabeth Rømer (g. m. Carl y. Mauder d. T.) døde 

i Oustygt ved Leyden i 3. Ægteskab med Præsten Abraham 
Hasseu (Patenten 1698, 965). 
— 277, — 13 f. n.: Cornelius v. Mander fik '/s 164t9 fin ^w Raphael 

døbt i Hadeby K. v. Slesvig. Denne nævnes 1677 som 
Korporal og Gamisonsbager (Landetatens Regnskabssager, 52)^ 
1687 som Tomeplanter v. Ejøbenhavns Fiestniog (im.-etat). 2. Bække, Blud lY. 

Side 13, Linie 13 f. n.: Sølvpop Povl Ghr. Schindler (der komponerede Musiken 

til „Der vereinigte GOtterstreit*', opført ved Operahusets Brand 
1689) blev begr. fra Petri K. "/jo 1740, 92 Aar gi. 

— 23 Stamt, Linie 5 f. o.: Anna Margr. Brandt, f. "/» 1683 (ikke 1685) 

Henrik Brandt, begr. V^, 1733 (ikke 1734). 

— 25, Linie 18 f. o.: (jvf. 2. R. III, S. 274 og 277) -Daniel Samland var 

f. i Meldorf '7^ 1651, f i Sønderborg ^y^, 1715. Ligprædiken 
over ham af Nic. Thomsen, Flensborg 1715, findes p. Univer- 
sitetsbibl. i Kiel. Jvf. Fynske Reg XI, 283, og Patenten 
1682, 343. 

— 28 Stamt., Linie 9 f. n.: Jacob og Johan v. Aspem vare Brødre. 

Adelgunde v. A., f 1751, var Joh. v. A.s 2. Hustru; hun var 
i sit 1. Ægteskab med Bjrfoged Reiser p. St. Thomas Moder til 
den bekjendte Amtskirurg Carl Frd. R. (Se dennes Ddebrands-, 
Levneds- og Forfølgelseshist. ved O. Nielsen, 1890, S. 4, 153). 

2. Bække, Bind Y. 

Side 92, Linie 12 f. n: 2), læs '). 

— 230, — Linie 13 f. o.: Gehejmeraad Gaspar SchøUers Hustru var Datter 

af Raadmand i Kjbhvn. Morten Mikkelsen Thune og Kirsten 
Jensdatter. (Hof- og Borgreltens Skifter, 1720). 

2. Bække, Bind TI. 

Side 296, Linie 2 f. o.: 1677, læs: 1667. 

— 322, — 11 f. n.: 1890, — 1891. 
Tillæg, Side 33, Linie 7 f . n : Oct., læs: Nov. 997 
%. Makke, Bind I. 

Side III, Linie 11 f. p. og Vn, Linie 7 f. n.: A. Jørgensen, læs: A. Petersen. 

— yi, — 5 f. n. ,0. fl. St.: BarfQed, læs: Qarfod. 

— yiJJ, — 1 f. o.: Qederfeldt, læs Cederfeld. 

— — , — 15 f. n.: Ehlers, læs Elers. 

— 15, — U f. o.: Peneralltnt. J. F. J^eth var gift 1® ^''/^ 1764 m. Anna 

Mari^ethe Ger^dotiør, f. 17^8, t 'Va 1766, Datter af Konferents- 
raad Ghr. G. til Vosnæsga^rd. 

— 25, — 15 f. o.: 1762, Ipes: 1672. 

— — , — 11 f. n.: I Forstander Hoffs Indstilling om Optagelse af de 

første 16 Lemmer nævnes , at „Kapt. Angell formedelst en 
Angivelse over sin Regimentschef mistede sin Gharge og 
maatte begive sig i russisk Tjeneste." 

— 28, — 1 f. o. tilføjes: Enke e. Kapt. Sønnech. 

— — , — 8 - - — : Søster til Stiftsprovst i Trndhj. J. H. Thode. 

— — , — 17 f. o.: Enke efter Præsten Muus paa Snaasen. 

— — , — 8 f. n.: , antagelig** udgaar. 

— 29, — 3 f. o. : p. M. White var ifølge Hoffs Indstilling en Kjøb- 

mandsdatter. 

— 38, — 7 f. o.: faaet, læs: fast. 

— 40, — 4 - - : Herleb, læs: Hersleb. 

— 45, - 

— 46, ~ 

— 51, — 8 - - : Fostnip, læs: Tostrup. 

— 57, — 12 - - : 1821, læs: 1826. 
- l(j - - : 1816, læs: 1819. _ . ^ 

} mellem * og Navnet indskydes henholdsvis 92 og 93. 
3 f. o.: I ^ — 58, — 3 - - ; 22. Marts, læs: 23. Marts. 

— — , — 4 - - : i Surendalen, læs: paa Øslraat. 

— 61, — 13 - - : 6. Novbr. 1817, læs: 20. Dec. 1810. 

— 82, — 21 f. n.: Det her beskrevne Vaaben tilhører den bremiske 

Familie v, Weyhe (Mushard, Brem.-Verd. Rittersaal., S. 552), 
hvortil formodentlig ogsaa hører Glaus Frederik v. Weide, nobilis, 
født i Lyneborg, som med sin Hustru, Anna Magdalene Freitag^ 
født sm. St., havde en Søn, Ulrik Ghristian, til Daaben i 
St. Mariæ K. i Helsingør V,o 1657. 

— 83, — 18 f. n.: v. Brinck, læs: v. dem Brinck. Gift "/g 1683. 

(D. Deutsche Herold, 1892, S. 81). 

— 94, — 13 - - : V. Moth, læs: v. d. Mohl. 

— 96, — 5 f. o.: 1700, læs: 1710 

— 101, — 2 f. n.: 1. Batl., læs: 2. Batl. 

_ 115, — 7 - - : G. F. V. Staffeldt blev 1730 Stiftamtmand o. Viborg 

Stift og Amtmand o. Halds Amt. 

— 144, ~ 11 f. o.: Maria „Vout" Fasting skal ifølge Skiftedesignation 

være f ^Vs 1818 (ikke '7^ 1815), efterladende 3 Børn: 
1) Anthoni, myndig, 2) Louise, 43 Aar gi., og 3) Anna, der 
dog alle maa være af hendes 1. Ægteskab med Køpke. 

— 145, — 4 f. o.: 1762, læs: 1761 (Indbydelsesskr. t. d. off. Ex v. Bergens 

Kathedralskole 1868, S. 17). 

— 146, — Linie 6 f. o.: Geert Fasting, der tog Borgerskab i Bergen 

7ii 1730, skal være født i Bremen (Bergens Borgerbog, S. 161). 298 

Den opstillede Hypothese om Forbindelsen mellem den danske 
og den norske Gren er derfor muligen dog urigtig. 
Side lB8y Linie 1 f. o.: J. H. Preis, Ehrenmal des Herm Dieterich Samuel 

Wolfrath, Rostock 1753 (Universitetsbibl. i Kiel), indeholder 
en Stamtavle, der gjør den her udtalte Formodning til Vished 
og supplerer Oplysningerne om Familien Wolfrath. Her af skal 
anføres: P. B. v. W. var gift V Vs 1726 (ikke 1721), Enkemd. 
'U 1727, r 'Vh 1738 (ikke 1729), Enkemd. "^ 1753 [3« V^ 
1754, Kjbh. Frue K. m. Justitsraad Schmidts Enke, maaske 
Truels S., begr. sm. St. Va 1730]. Broderen Jac. D. v. W. er 
f. ^Ve 1697. En Søster, Wendula, havde i Ægteskab med 
meklenborgsk Regjeringsraad m. m. Joh. Ghr. Petersen, en 
Søn, Johan Didrik P., f. '^^ 1717, der blev Auditør p. Chri- 
stiansø. (L. Bobé). 

— 182, — 12 f. n.: Campelle intran, læs: Gompelle intrare(jvf. Luc. 14, 23); 

„et gammeldags G. i", d. e. han brugte Stokken (Pastor 
A. Jantzen). 

— 195, — 6 f. n.: Præces, læs: Præses. 

— 198, — 21 - - : læs: P. E. Gæhler, f. 1718, f 1783. Se D. biogr. 

Lex. VI, 420. 

— 203, — 2 f. o.: Ehrensteni, læs: Ehrenstein. 

— — , — 3 f. n.: 1734 Afsked, læs: f "/« 1734. 

— 208, — 6 - - : „vistnok* udgaar, (Ref. Sager 1714 "/g). 

— 209, — 3 - - : Dommen over Eichstedt og Sprengel exekveredes 

'7i 1714 i Rendsborg. Koppelow dømtes til Kassation (ikke 
til Døden), men fik dog siden ærlig Afsked og blev udnævnt 
til Vagtmesterltnt. i Frederikshald, f 1727 (Ref. Sager 1727 "/g). 
I øvrigt bekræftes det anførte af en fuldstændig Afskrift af 
Krigsretsdommen, som ligger ved Ref. Sager 1726 Vg- (Jæger- 
mester G. E. A. SchøUer). 

— 211, — 21 f. o.: 1716, læs: 1721. 

— — , — 22 - - : Et Par paa Kjøbenhavns Tøjhus opbevarede Pavker 

bære paa Fanen det wiirttembergske Vaaben og have derfor 
rimeligvis tilhørt Hertug Garl Rudolfs Kyr. Reg. (Hs. Excell 
Overhofmarskal Løvenskiold). 

— 223, — 9 f. n.: H. J. Weinmann blev g. 2** 1711 i Flandern m. Dorthe 

Rubens, der var Katholik, hvorfor Ægteskabet blev annuleret 
i BrQgge 1724. Da hun havde ægtet den spanske Ambassadør 
i London, søgte W. 1732 om Tilladelse til at ægte S. M. 
Tuchsen. Han var ved sin Død 93 Aar gi. (C. E. A. Schøller). 

— 252, — 16 f. n.: 1700, læs: 1708. 

— 255, — 16 - -: „vistnok" udgaar. 

— 261, — 8 f. o. : OberstJtnt. Ghr. Albrecht v. Passow var ikke Søn af 

Oberst Hartvig v. P.; han var født i Meklenborg, kom til 
Danmark 1701, f 1755. Gårl Albert v. P. var hans Broder. 
(G. E. A. Schøller). 

— 283, — 3 f. o.: Anders NUssøn, læs: Nils Anderssøn. 

Anmærkning: Hvor ikke andet er anført, hidrøre Meddelelserne i Reglen 
fra vedkommende Forfatter. 299 Register. 

(Ved Kaptejn J. C. W. Hirsch.) Aagaard, Jac. 77. — Laurs, Pr. 77. — 
Peder Deichman, Pr. 77. — Jvf. 
Deichman. 

Aall, Jac, Statsskrt., 140. — Jac, Jem- 
værksejer, 140. — Jvf. Fasting og 
Stephansen. 

Aas, Hans, Skipper, 182. — Jvf. Celius. 

Abel, Hans Gerh., Bager, 57. — Math. 
Bager, 57. — Jvf. Lossius, Zarendt. 

Abelseth, Henning, Kbmd., 52. — Joh. 
Ulr., Lensmd., 52. — Jvf. Block 
og Lemvig. 

Abercron, (Abercrombi) , Jac, Kapt., 
203, 207. — William, polsk Ob., 
203. — Jvf. Claudi, Stuart. 

Adeler, Conrad (Cordt) Hugo, Sklt, 223. 
— Fred. Chr., Gehrd., 223. — J. 
G. Gehkonfrrd. 200 f. — Sofie 
Amalie* Trampe, 226. — Jvf. 
Lente. 

Aderkas, Regmtschef., 96. 

Ahlefeldt, Anna Hedv. * v. d. Luhe. 
Bendix, Kapt., 228. — Cai Bur- 
chard, t. Eskildsmark, 211, 256. — 
Conr., t. Eskildsmark, Gen. 256 ff. — 
Gonr. Vilhelm, Gr., Overkrigssekt., 
261 f. — Detl. Siegfr. t. Brodau, 
Landrd., 228. — Eleonora Marie* 
Kalckreuth 254. — Helvig*' Ahle- 
feldt-Eskildsmark 256. — Jvf. Hol- 
stein og Lohendahl. 

V. Abnen, Preben, Amtmd., 172. 

Alba, Hertug, 82. Alexius Michaelowitz, Gzar, 83, — 

Petrowitz, Storfyrste, 83. 
Alseth, Beret Martha* Amet^ 56. — 

Torsten, Bødker 56. — Jfr. Øien. 
Amb,jømsen(-datter), Ambrosius, 289. — 

Else* Frantsen 287 fif. — Guria* 

Boyesen, 289. 
d'Ammon, Adelaide* ^) de Mardeville^ 

*) V. Eynden, 260. 
Amthor, Carl Frantz, Ritm., 263. - 

Fred. Ehrenfried, Genlt., 263. — 

Jvf. Lathem. 
Anna Sophie, Dronn., 252. 
Ancher, Erik, 21. — Karen, 21. — 

Lars, 20. — Maren* Ancher, 21. 

— Oluf 21. 

Anckermann, Anna Lorentsdt* Geel- 
muyden, 135. 

Anckerstjeme, sv. Kommd., 213. 

Andersen, (-datter) Anne, 278, 281. — 
Birg.* Fasting, 146. — Gertrud^ 
279. — Karen* Ross, 27, 31. — 
Gjord, Kommercerd. 20. — Kristen,. 
Pr. 276 f. — Jens 278^ 281. — 
Niels, Pr., 278, 281 fif. — Siri (Hak)* 
O Griis, «) Eskelsøn, 277, 281 f. — 
Jvf. Fasting, Hjort, Mecklenburg. 

Andresen, Ghristofifer Schrøder, Pr. 15. 

— Jvf. Andræ og Nansen. 
Andræ (Andresen), Gothilf Vilhelm, 

Oberst. 259. — Jvf. Zolligkoffer. 
Angell, Abel Margr., 31 f. — Abel 
Margr. Petronelle* ^) Brøndlund, 309 ^ Først, 30. — AnneMargr.Rebekka* 
NicoU, 41. — Berg. Margr. Elisab. 
*Veldingh, 42. — Bø Peter Albrigt, 
Pr. 39. — Carsten Volquartz, 
Kbmd., 36. — Elisab. Hammond 
•b'rost, 30. — Fred. Chr., russ. 
Kapt., 25, 297. — Hans, Justitsrd., 
52. — Hans, Skip., 223. — Hede- 
vig Brøcker* Finckenhagen, 52 

— Henr., Maj. 62. — Henr. Lys- 
holm, 62 f. — Jesper, 31. — Jo- 
cbum. Pr. 25, 28. — Judithe Gar- 
stensdt., 36. — Karen, * Muus, 28, 
297. — Kirstine Bie, 45, 47 f. — 
Margr. * Frost, 26. — Peiet Lo- 
rentz, 44 f. — Tarald Andreas, 
Kapell. 39. — Tbom., Legatstiher, 
23, 38. — Thorn., Kateket, 44. 
Jvf. Biey Birch,' hrøtkét, G^Uin^ 
Gjævét; Irgens,- Krabbe/ Lysholm, 
Miinch, Siriéker, Støren,- Talnunl. 

Anfaftlt, lohanné Marie ^ Wissing, 255. 
Annåj Fred. irs Sekter * Knrfyrst Aug. af 

Sacbseny 3. — Fred. II's Datter * 

Jacob I af Engld., 4. 
d'Antiéhoti, Abraharti, Ob. 101. — 

Pierre, 259. — Pierre t. Haralds- 

kj«r, Oblt., 259 — Jvf. de Badet, 

Pråetorhis. 
Arbin, Anna Gath., 21. — Anna Sophia, 

22. — Birg., 20. — Elisab. 

Marie * *) Schiøtt, *) Krog, 20. 

— BlSe Sophie Dorothea * Ras- 
mussen, 20. — Ehch^ Raadmd. 
i Arboga, 18 — Erich Nicolai, 
RegmtskTm., 20. — Erich Nic, 
Kontrll., 90. — Erich Nic, Rektor, 
20. — Hans, Tegnelærer^ 21. — 
Jens, 20. — Johanne, 22. -- Jo- 
hanne Marie * Stockfleth, 21. — 
Magnus Gustayus^ Medaljør, 21. 

— Maria Elisab., 21. — Niels, 
Raadmd. i Arb'o^a, 18. — Peter, 
21 f. - Peter, Kjøbmd., 18—22. 
~ Peter^ Byskriver, 20 — Sara 
Birgitte * ^) Fockenstrøm, *) Win- 
berg; 20 f. - Sophie Johslnne, 20. 
Jvf. Arctander, Brandin, Busch, 
Holm og Juel. 

Arfctander, Else Marie * *) Arbin. ') 
Hersleb, 20. Arenfeldt, Agathe Kirst. Ottesdt * 
Reedtz, 104. — Margrethe Marie 
• Drewitz, 216. 

Arenstorff, Anna Elisab. * Guldenøhr, 
104. — Konferentsrd., 154 f. 

Arentsberg, Anne Margr. * Wallund, 
179. — Sorenskr. 179. 

Arenskjold, Ezechias Levin, Genlt., 107. 

Arentz, Anna Maria * ') Fasting, *) 
Geelmuyden, 135. — Ghr. Pr. Hol- 
berg, Rektor, 192. — - Hans, Provst, 
135. — Margr. Marie, 47. — Niels 
Ottosen, 47. — Sara ♦ Klingen- 
berg, 30. — Jvf. Brun, Krogh. 

Arentzetf (Amtzon), Hans, Pr., 19. — 
Hartvig, Pr., 174. — Jvf. Arent- 
skjold, tiorph. 

Armfeldt, sv. Genlt., 27, 218. 

Arnet, Amund Johan Ghristoff., Prop., 
53, 50. — Anna Andrea * Lund, 
53. — Bolette Christine * Hansen, 
45. ~ Dor. Magd. * Hagen, 32 f., 
45. — Joh. Ghr. Throne^ Skip., 
56. — Peter, F^d. 32 f., 45. — 
Jvf. Alseth, Heide, Løve og Throne. 

Ariidld, Ghr. Christopher, Oblt., 258. 

— Hans Jac;, Feltmrskl., 258. 

— Joh., Genmaj., 202, 209, 219^ 
^64, 266. — Margr. * Leegåard, 
209. — Jvf. Tonsberg. 

Ai-ter, Englænder i Ntlrge, 228. 
Aslaksénf, Aildei-s, Kjøbmd., l37. ~ 

Jvf. Halvorsdt. 
V. Asperh, Adelg., 296. ■— Jac. Kiftfltf, 

296.. - Joh., KiiTirg, 2&6. 
V. d. Asseburg, CatH. Sophie • Schu- 

lehburi^, 262. 
August, se Sachsen. 

Augustenborg (Slesvig-Holst-Søhderfc.), 
Ghr. Aug., 200, 233, 260. - t'réd. 
Ghr., 255, 260. — l'red. Vilh., 233. 

Augustinus, Pr. 278. 
Augustinussen, Inger Elisab. ^ Hyssing, 
139. 

Ausig,- Maj. og Hustru Elen« 21. 
Bdartig, Ob., 101. 
de Badet, Marie * Antichou, 259. 
Bager, Joh., Lagmd., 142. —Jvf; Fasting. 
Balck, Mart., Kl^nsmed i Rostoek, 110, 

— eng. Admr., 110. 301 Balckenboiig. Joh. Jac., Kapt., 216, 21 8y 
220. 

BaHing, Peter, Maj., 264. — JtT. Schor. 

Bang, Broder Brodersen, Ltnt., 49. — 
Carsten Oerh. Grewnaj., 49. -r 
Marcus Fred., SStiftsprovst. 185. — 
Jyf. Hagerup, Heyde og Lysholm. 

Banner, Gfarist. Frederikke * Rantzau, 
259. 

BardenHeth, Joh. Fred, Genmaj., 211. 

Barchbausen, Joh., Prmlt; 21S, 223, 232. 

Barfoed, Niels Nielsen, Pr., 249. 

Baraer, Frederik August, Oblt., 100, 
104 f., 111, 20-1. — Joachim t. 
Zaschendorflf, 100. — Jvf. Grubbe. 

Bamewitz, Carl Fred., Jægermst., 
100. — Jvf. Grabbe. 

Baronowsky, Adam Erdmann, Maj., 
257. -- JohaMies, Maj., 257 f., 
Jvf. Mdllen. 

Bartete,, s. Bsfrtel Jessen. 

Barlh, Fam., 131. 

Bartholin, Etalsrd., 152, 155. — Tho- 
mas, 15€l 

Barthow, Ammuné, Pr., 178, 184. — 
Anna Gatbr. * Hagerap, 184. — 
Jvf. Stub. 

Barthram, Hector Fred., Obh., 111, 
114 f., 201, 904, 207, 2^23, 227, 
229, 232, 234, 238, 241 f., 292, 

— hans Hustru 126, 23d, 292. 
Basse, Gharl. Amalie * Letb, 225. 
Bassewitz, sv. Ob., 108. 

Bast, Anne "" Flintboug, 137. 

Baum, Poul, Rilm., 82. 

Baumann, Niclas, 158. — Jvf. Wolfrath. 

Bech, Abel Gatbn • Dons, 62. — Al- 
hertine • Lie, 46. — Corn. Dons, 
Kbmd., 45. — Karen * Bech, 166. 
Lene Marie • Schindler 166. — 
Niels, Underfgd., 166. — N. N. * 
Dons, 62. — Ole Olsen, 62. — 
Jvf. Dons og Krog. 

Bechmann, Gathr. Maria * Thombsen, 
43. 

Beck, Arnia Henrikke * Holst, 32. — 
Beret Marthea, 31. — Henrik, 32. 

— Jvf- Hanmiond. 

Becker, Adrian, Justitsrd., 256. — 
Mdn>e, 250. — Apotheker, 110. 

— Jvf. Borring, Erreboe og Flindt. Bedstrup, Anna Dor, Christine * 

Mosling, 57. 
Begstrup, Hans Ghristian, Pr., 35. — 

Jvf. Praém. 
Behr, Adelheid ^ Moltke, 203. — 

Barbara Margr. * Gamps, 165 i 

— Levin, Maj., 209 f. 
Bendeke, Ghr. Fr., Præsid., 54. -- Hedv. 

Anne Marie, 54. — Hedv. Chri- 
stiane Frederikke 54. — Maren * 
Lembach, 76. 

Belitz, Reinhold, Maj. 241. 

Benkestok, Jon, 171. 

Bentzen. Andreas, Kaptit., 202. 

Bentzleben, Ghr. Albrecht, Oblt., 22, 
220. — Jvf. Werenskjold. 

Benzon, Kmjkr., Genealog, 148. 

Berbandt (Perbandt), Ghr., Oblt., 14. 

— Louise * Nansen, 14. 
Berentz, Elisab. * Tillisch, 68. 

Berg, Abel Gathr. Sørensdt * Segelcke, 
134. — Anna Gathr. Nodtler, 40 f. 

— Kristine * ^) Bie, *) Marstrand, 
44. — Thorkil, Lt., 250. — Jvf. 
Johannsen. 

Bergmand (Bergman), Christina * Mel- 
dal, 191. — Margr. Jonasdt ♦ 
Schilling, 218. — Theodoras, 
Direktør, 192. — Jvf. Frost. 

Bergwitz, Fam., 131. 

Bering, Fred., 148 flf. — Kapt., 149. 

— Vita, 147. — Vitus, Historiograf, 
147 ff. — Vitus, Kapt, 151. 

Berkenfeld, Hans Phil., Maj., 74. — 

Jvf. de Goucheron. 
Bernhoft, Anne Gathr. * Brinchmann, 

37. — Hans Pedersen, Pr., 76. — 

Tobias Brodtkorb, Pr., 35. — Jvf. 

Hansen, 
de Besche, Christopher, Pr., 139. — 

Joh. Carl, Apoth. i Bergen, 138. 

— Jvf. Fasting. 
Bevera, se Brunsvig. 

Beyer, Alette * Knudtzon, 58. 

Bie, Anna Femmer * Angell, 44 f., 48. 

— Just Jørgen, Skibskapt 44. 

— M^ime, 31. — Otto Lauritzen, 
Stadskapt., 31. — Jvf. Berg. 

Biegen, Brigader, 208, 234. 
Biering, Jac, Skolemester, 89, 291. 
Bille, Beate * Brahe, 284. — Kirstine 302 Normann * Brønsdorff, 259. — 

Sten Andersen, Oberst, 83 f., 86 ff. 
Bing, Andrea Margr. * Drejer, 34. — 

Mads Jespersen, Sejlmager, 34. — 

Marie • Gram, 58. — Jvf. Green. 
Bippen, Regtschef, 216. 
Birch, Gertnid * Angell, 44 f. 
Bircherod, Biskop, 150. 
Bjelke, Beate Dorothea * *) Stflrup, 

^ Reenberg, 216, 226. — Jens t. 

Østraat, 275. 
Bjørn, Truid, 285. — Jvf. Gyldenstjeme. 
Bjømsøn, Nils, Pr., 277. — Jvf. Niisdt. 
Bjøstrup, * Angell, 25. 
Blanckenborg, Louise Birgitte * Prydz, 

250. 
Blichfeldt, Anna Elisabeth, 29, 33 f. 

— Christen, Kapt., 29, 33. — 
Jvf. Zemichow. 

Blix, Dor. Regina * Weltzin, 51 f., 59. 
-^ Fred., Kapt., 51. — Hans Lau- 
ritsen, Pr. 172. — Mogens, Reg.- 
kvartmst., 22. — Sten, Ob. 75. — 
Jvf. Holm og Lembach. 

Bloch, Biskop, 77. 

Block, Eva Kristine * Abelseth, 52. 

Blom, Elen Margr. (eller Gathr.) Ghri- 
stofifersdt., • Brun, 43. 

Blome, Lucie * Rantzau, 259. — Otto, 
Overhofmrsk., 244, 246. 

Blmnenthal, Baron, sv. Kapt., 106. 

Blacher, Ernst Christoph., Gen., 260. 

— Valentine Dor. * ^) Lottig, 
*) Windtz, 210. 

Blyberg, Ingeborg * Pleym, 294. 

Bochholt, Karen, 34. — Skipper, 34. 

Bohlman s. Pohlman. 

Bohn, Barbara • Wolfsen, 14. — Her- 
man, Kjøbmd., 225. — Herman 
Jensen, Genlt., — Jvf. Sonne. 

Boie, Margrethe * Johannsen, 107. — 
Peder, Maj., 107. 

Bonsach, Laur. Tønder, Kbmd., 140. 

— Jvf. Fasting. 
Borchgrewinck, Anne Malene Norman, 

58. — Anne Margrethe * Irgens, 
39, 45 ff., 50. — Joh. Margr. • 
Fabricius, 5L — Leonh. Ghr. 58. 

— Jvf Holst 

Bording, Anne Dor. * Qvistgaard, 200. 
Borg, Niels, 291. — Jvf. TuUe. Borgehl, Ephr., Prlt., 213, 232. 
Borring, Lykke Kirstine * Becker, 356^ 
Bom, Henr. Herm., sv. Kapt., 158.. 

Jvf. Wolfifrath (Fam.). 
Borreby, Johanne * Fasting, 141. 
V. Borstel (Borstelin), Frk., trolov, m^ 

Schwårtzel, 92. 
Borthing, Juhane • Fien, 159. 
Boyesen, Broder, Kjøbmd., 33. — 

Jerem., 288 f. — Jvf. Ambjømsdt- 

og Hagen. « 
V. Brackel, Franciscus, Ritm., 260. — 

Joh. Andr., Oblt., 260. — Jvf. 

Hansen og MQller. 
Braém, Joh. Konsistrd., 267. — P. H. 

Kommandør, 267. — Jvf. Pors. 
Brahe. Jørgen, 284, 287. — Tyge, 284. 

— Jvf. Bille, Oxe, 

Brandin, Birgitte Petersdt.* Arbin, 18, 

— Peter Gustafsøn, Inspkt., 18. 
Brandt, Anna Margrethe, 296. — Henrik,. 

296. — Albrecht, Prlt, 108, 202, 
207. 

Brasch, Maren * v. d. Weyde, 85, — 
Math., Borger-Kapt, 85. 

Bredal (Bredahl), Erik, Biskop, 188. — 
Foged, 175. — Henrikke Marie 
Magd. * Lflttichau, 157. ~ Jo- 
hanne * Schielderup, 175. — Pe- 
der Erichsson, Provst, 141. — 
Thoma Christine * Fasting, 141. — 
Jvf. Montagne. 

Brejer (se Brohier). 

Brendel, Joh. Gasp., Kapt, 228. — 
Jvf. Stockholfn. 

Brevig, Berent, Pr., og Hustru, 21- 

Brinchmann, Christoffer Bernhoft, Pr.,^ 
37. — Hans Pr., 37. — Jvf. Bern- 
hoft og Hammond. 

V. d. Brinck, Amahe Gathr. Mauritie * 
Schack, 83, 297. 

Brisach, Havnefgd., 54. — Jens Skibs- 
kapt., 54. — Jvf. Hughs. 

Broberg, Magd. * Reenberg, 226. 

Brockdorfif, Benedicte Margr. * Revent-^ 
low, 96. — Bendix, Genmaj., 209 f. 
Cathr. Margr. * Schulenburg, 254. 

— Leonh. Chr., Kapt, 93, 202, 
207, 223, 226 f., 229, 241 f., 246 fif. 

Brockelmann,ChristineMargr.^) Schmidt,. 303 «) Wolfifrath, 156 f., 298. - Georg 
Anton, Genmaj., 157. 

Brockenhuus, Jørg., Ob., 82, 86. - Lø- 
venhjelm, Joh. Frd., Ob., 94. 

V. Brockott (Brockhorsl), Sylvius Fred., 
Maj., 87. 

Brodtkorb, Jensine Frederikke Joh. * 
Pleym, 294. — Lauritz Odin^ 
Kbmd., 294. - Jvf. Pleym. 

Brohier, Elisab. Benedicte, 32. 

Brose, Maren • Hind, 36. 

Brueneck, Elisab. Juliane * Weinmann, 
223.. 

de Bruin, Anna Gjertrud * Selmer, 224. 

— Cathr. Margr. •Landsberg, 74. 
Brun, Abelone Christine Gjertine, 52. 

— Anna Cathr. • Schultz, 43 f. 

— Cathr. Marie * How, 46 f. - 
Dominicus Nagell Lemvig, Oblt., 
54 f. - Frantz, Maj., 42. -- 
Hans Jacob, Obertoldbetj., 43. — 
Helene Margr. * Arentz, 47. — 
Jacob, Skibsf., 34. — Johan 
Christoffer, Overtoldbetj., 53. — 
Johan Henrik Heidemann, Bager, 
52. — Johan Mangelsen, Maj, Vej- 
mester, 55. — Johanne * Rasch, 
47, 51. — Karen Christine * 
Schive, 34, 38. - Karoline Sofie 
* Withammer, 53 f. — Lt. i Søeta- 
ten, 243. - Lorentz, Lt.,42flf. — 
Maren Jacobsdatler * Wasmuth, 
38, 40. — Maren Margr. * Dahl, 
44, 47 fif., 51. - Maren Sabina • 
Lie, 55. — Maria Hansdt. • Mech- 
lenburg, 43. — Mette Marie * Hess, 
35. — Ole, Kapt , 43. - Ole, Lt., 
43, 55. — Peder, 1 7 1 , 1 80, 1 82 f.— 
186. — Jvf. Blom, BuU, Fester, 
Finckenhagen, Frost, Holst, M611- 
mann, Rasch, StOren, Thombsen, 
Wielsgaard, Vold. 

BrunsdorflT, se Brønsdorflf. 
Brunsvig(-Bevem), Georg Ludv. Fred., 

Pr., Oberst, 83, 94, 255 fif., 263 ff. — 

(-Wolfenbflttel), Henr. Julius, Hert., 

4. -- Jvf. Elisabeth. 
Bruse, Kirstine Andersdt. * ') Lossius, 

*) Friis, 190. 
BrClgmann, Ulrikke Anna Frederikke * 

Wilcken, 261. — Vognmester, 204. Brynilds^i, Margr. Marie * Weiby, 34-., 

— Storker, Sagfoged, 34, 60. 
Brynlund, Anne Cathr. * Celius 181 f. 

— Provst, 181. — Jvf. Brønlund. 
Brænne, Hans, Kjbmd., 56. — Søren^. 

56. — Jvf. Fassing, Holthe. 
Brøcker, Hedv. Marie * *) Nannestad,. 

-) Angell, 52. 
Brønlund, Elen Marie * Sommerschield,. 

49. — Jacob Kapeli. i Helsingør,. 

30. — Jens t. N., Elkjær, 155. — 

Laur., Pr., 49. — Jvf. Angell,. 

Brynlund, Wulff. 
Brønsdorff, Chr., Oblt., 259. — JvL 

Bille. 
Buch, Birgitte Marie • Vonsheim, 28.. 

— Johan Frederik v. Leben, Uoflf., 
42. — Malh. V. Leben, Guldsmed, 
42. - Jvf. Wildenrath. 

Buchhof, Abel Cath. * Dons, 62. 

Buchwald, Adelheid Clausdt. * Schøn- 
feldt. — Anna Sabine • Rantzau,. 
259. — Chårl. Amalie * Eichstedt, 
208. — Wulff t. Gudumlund, 208. 

— Jvf. V. d. Wisch. 
Budde, Vine, Genmaj., 218. 
Bugge, Fam. 295. 

BuU, Anders, Pr., 30. — Birg. * Lykke, 
Dor. Margr. • Brun, 43. — Jvf.. 
Mortensdt. 

Bunesdatter, Bendte * Quistgaard 199. 

Busch, Margr Magd. * Arbin, 21. 

V. dem Busche, Cathrine * Reventlow,. 
226. 

Bolche, Margr. * Sohr, 212. 

Baiow, Barthold Cuno, Genlt., 249, 
252. - Cari Aug. t. Wardorl',. 
247. - Casp. Fred., Ob., 25^. — 
Chr., Etatsrd., 258. — Ernst 
Gottschalk, Ob., 101, 210. — 
Hans Siegfr. (Siegismund Fred.), 
Kapt., 213. — Hartvig Emst^ 
Ritm., 213. — HeUe * Grubbe, 
100. — Henning Fred., Prmlt., 
247. — Major, 210. — Jvf. Hol- 
stein, Meerheimb, Nimptsch, Schin- 
del, Staar og Warnstedt. 

Bummelmann, Joh. Peter, Oblt., 127 f. 

Bar (Båhr), s. Behr. 

Båmholdt, Casper, Borgmst., 158. — 
Christian, Maj., 161. — Marc 304 Prarøid., 158. — Marc, LL, 162. — 

Susanne Juliane^ 15^ f. — Jvf. 

Granenburg, HIrsehhohn og Stock- 

fleth. 
Beeffcke Ditmar, Raadmd., 17. — 

Jvf. Glausdt., Nansen. 
Bøii^n, Christine ^ Pærehøy, 201. 
BøUing, Jac, Lt., 16. — Jvf. Wedel- 

Jarlsberg. 
CaUenberg, Regimentschef, 216. 
Gammerberg, Joh. Peter, Sklt., 203. 
'Gamf>s (des Ghamps, Kamptz); Ghr. 

Ulrik, Ob., 165 f. - Dor. Margr. 

• Linstow, 166. — Fam. 160 — 
Jvf. Behr. 

v^ Gappelen; Sasanne, 160. 

Carl XI af Sverig, 261. — XII, 215, 

218 ff., 234 fif. og 244 f. — V, 

Kejser, 82. 
<!:ariheim, Joh., Remlmst. i Ørebo, 19. 
<::aUirina I af Rusland, 84, 222. 
-Gathrine (Støvlet-) 83. 
Gaspergaard, Glaus, Amtsforv., 269. 
Gaslonier, Henr. Sigisni. Gen., 248. 

•Gelius, Birg., 182. — Dor. 182. - 
Elsebe Marie * Aas, 181 f. — 
Hans David, Fgd., 181. — Hans 
David, Pr., 181 fif., 186. — Hans 
David, Provst, 181. — Henrik, 
Pr., 181. — Johanne Adelus * 
Smith, 182 f. — Johanne Opdahl 

• Dodl, 61. — Jvf. Bryndlund, 
Opdahl, Wichmann. 

•Gicignon, Genmaj., 209, 213. 
•des Ghamps s. Gamps. 

Ghrislensen (Ghristenssøn), Bo, 269. 
— Eskel, 282. — Jacob Parelius 
Schytte, 59. — Laurits, 289. — 
Maren Marie, 59. — Nicoline Andrea 
♦Hornemann, 59. — Jvf. Holgersdt., 
Rachløw og Stampe. 

•Ghristian II, 153. - IV, 1, 8, 83 f., 
286. - V, 57, 83, 86, 89 ff, 147 
-50. — VI, 242, 248, 262, 264. 

Ghristiemsson, Peder, Pr., 278. 

Glasen, se Glausen. 

•Glande (Glaudi), David, Drabant, .203. 
Marie Sophie * Abercron, 203. 

♦GlausenC-dattcr), Bodil * ') Lind, *) Jør- 
gensen, 173 f. - Gec. * Boefcke, 17. — Magd. • Knudtzon, 139. — 
Peter, Overbirkedm., 232, 240. 

Golbjømsen (-datter), .Anna, 25. — 

Hans, 21. 
Golderup, Marie * Nicoll, 46. 
Goldeveg, Jørgen, Borgmst., 290. — 

Jvf. Isachsdt. 
Goldevin, Abel Margr.« * Kofoed, 62. 

— Ellen Margr. * Støren, 63. 
GoUet, James, 20. 

Gollin, Abr. Drejer, Maj, 27. 36. — 
Anna Marie • Schrøder, 37. — 
Fred., Generalaudit., 48. ■— Georg 
Ghr.,Bnindmaj., 35. — Hans, HolÉ*d., 
48 f. — Hans Jensen, Præsid., 25, 
28, 35 f. ~ Jens t. Rotvoldgaardøoey 
26. — Karen Margr. • AngeU, 25 f, 
48. — Maren * AngeU, 25, 28. — 
Sofie Amalie * *) Schultz, *)Som- 
merschield, 48, 49. ~ Jvf. Hersleb, 
Krog, Munch, MøUmann, Petersen, 
Rinderhagen , Ross , Schmettau, 
SchOnau. 

GoUyn, Nicolas, Syndikus i Arboga, 18' 

Colstrup, Jens. Pr. 74. — Jvf. Lands- 
berg. 

Gonstant, Johan, Kapt., 226, 232. 

Gomelius, Mich. Erh., Audit., 249. 

de Goucheron, Anton, Ob., 75 f. — 
Anton Jacob, Ob., 143. — Bertha 
Magd. * Fasting, 143. — Dor. 
Margr. * Passow, 261. — Helle * 
Skinkel, 74. — Kumerina • *) Ber- 
kenfeld,')Landsberg, 74. — Maria* 
WaminghofT, 74. — Maria Margr.. 
74 f - Wilhelm (WiUum), Oberst, 
74 f. — Jvf. Gammelgaard, v. Lan- 
gen, Pessert. 

Cramer, Apoth. 221. — Sofie* Gram, 28. 

Granenburg, Juliane Augusta * Barn- 
holdt, 158. 

Gzemichow se Zemichow. 

Daa, Gregers, Ob., 209. 

Dagenbolt, Ulr. Glaus, Ltn., 41. — 
Jvf. Krog. 

Dageroth, Helene * Oetken, 215. 

Dahl, Abeloné Christa, 44, 48. — Inger 
Margr., 44, 51. — Jørgen Inge- 
bricht, Bager, 44. 47 ff, 51. — 
Maren Sofie, 44. 48 f. — Trim 
Magd., 44, 47. — Jvf. Bnm. 305 Dahler, Peder, Prmtt., 20«^ 207. 
DahHin, Jobs,, sv, Stud., 19. 
Dalwig, SY. Gen^ 221. 
.Damm (Dam), Johaoine Marie * Piueg. 

260. - Kapt, 31. 
Bamieskjoid-Laurvigen, Ferd. Ant., Gr., 

252. — Jvf. Reventlow. 
Dass, Benj., Rektor. 185. 
(David, Pr., og Hustru, 21. 
Dafvier, Carl, Kapt., 93, 213, 241, 946, 
•v. Deden, Emmeke, Kapt. 216. — Jfr. 

Stump. 
Degenfeldt, Hamiibal, Oberst, 82, 212. 
iDeichman^ Peder Willumsen, Byfoged, 

13. — Fam., 77. — Jvf. Dysseldorff. 
Dewitz, Frantz Joach., Gen., 98 f. — 

Ulrich Otto, Genlt., 94. 
Dietrichson, Erasm., Genraaj., 201, 207, 

214, 225, 239, 241. 
Ditmars, Joh., Audt., 256. 
Dodt, Birg. Brøndlund * Roggert, 61. 

— Peder Willadsen, Lærer, 61. 

— Jvf. Gelius. 

Dombroick, Max. Vilh., Genlt., 258, 
263. 

.Donop, Mor. Micb., Ob., 82. — Fred. 
Phil.. Brig. 94. - Ferd. Vilh., 
Prmlt., 94, 213. - Mor. Melch., 
Ob., 82. — Simon Henr., Genmj., 
101. 

IDoDSf Abel Cathr. ♦ Hansen, 49. — 
AMa ♦ Krog, 40. - Corn., Hdlmd. 
i Tfhj., 62. — Jens Bing. Justi- 
tlarius, 39. — Lor., 31. — Mette 
Margt/ * ^) Bech, ») Storck, 45. 

— Peder ComehusseBi, Bergrd., 62. 

— Potil, Lagtod. i Trbj. 31. — 
Poul, Lagmd., KancelHrd., 40. — 
Jvf. Bech, Bucbhof, Hammer, 
Fidlst. Klinge&berg, Schjødt. 

mtph, g^ra, Melsd. ♦ ') Holm, *) 
Afentién, 19, 22. 

Dort, Johan Daniel, russ. Søoflf., 86. 
— Jvf. V. d. Weyrfe. 

Dorothea, Datter af Fred. I. * Chri- 
stoffer af Meklenborg, 6. 

Dr^r, Niels, 36. — Ole, Pr., 36. — 
Peder Albert, Skibsfører, 34. - 
Jvf. Bing, Hind og Raaby. 

Dresky; Hans Georg, 283 f. — Povl Fredr., Oblt, 241 f., 283 f. — Jvf. 
Hokin. 

Drewitz, Burchard, Ob., 216.- — 
Carl Gust., Maj., 216. — Jvf. Aren- 
feldt, Prehn og Vind. 

Due, Mette Alette * Stibolt, 61. — 
Oluf, Skibsf., 61. — Jvf ScWødt. 

Dverig; Margr. Friis * Stflrup, 216. — 
Sigfried Friis, Borgmst., 13, 216. 

— Jvf. Nansen. 

Ducker, Gr., sv. Genlt., 106. — sv. 

Kapt. 106. 
Dyssel, Arnold Ghr., Etatsrd., 116 ff. 

Fr. Chr., Lt, 116, 120 f., 123. 
Dysseldorff, Margr. * ^) Deichman, 

O Mule, 13. 
Eberstein, Ernst Albrecht, Feldmrsk., 78. 
Eckhoflf (Eckhou), Didr., Dr. med., 77. 

— Peder Didriksen, Pr.. 77. - 
Jvf. Garman. 

Eckleff, Georg Henr., 74. — Jvf. 

Landsberg. 
Fiddem s. Eldem. 
Ehmsen (Embsen), Frants, Regiments- 

kvtmst., 204. 
Ehrenpreiis, Hans jun.,sv.Rentemst., 18. 
Ehrenstein (Studemann), Chr., 203. — 

Gonr. Adam, Sklt., 203, 298. — 

Jvf. Freyburg. 
Eichstedt, Hans Heinr., Ritm., 208 ff, 

298. — Severin Jac, 208. — Wulff 

Heinr., hess. Ob., 208. — Jvf. 

Buchwaldt, Rienow. 
Eickstedt, Alex. Ernst t. Hohenholz, 93. 

— Christoph., Baron, Grenmaj., 93, 

— 213, 233, 240, 261. — Valen- 
tin, Overkrigssekr., 93. — Jvf. 
Normann og Winterfeld. 

Eunhaus (Emhus), Claus, Maj., 219. — 
David, Genmaj., 219. — Jvf. Hass, 
Lerche, Medem,* Sehested. 

Einten, se Eynden. 

Eissing, Hel. Sofie * Klenow, 67. 

V. Eldem (Eddern, Ellem), Vald. Ernst, 
Oblt., 119 ff, 122. 

Elisabeth, Dtr. af Fred. L * Hert. Ul- 
rik af Meklenborg 2, 4, 6 ff. — 
Dtr. af Fred. IL * Hert. Henrik 
Julius af Brunsvig-Wolfenbuttel, 4. 

EUebracht (Elibrecht), Anton Gunther, 

Genmaj., 229, 255, 258 f, 263. 

20 306 EUefsen, Peder, Skibsf, 137. — Jvf. 
Fasting. 

Elling, Calhr. * Pedersen, 298. 

Ellingsen, jvf. Scbielderup. 

Embsen, se Ehmsen. 

Emhusy se Eimhaus. 

V. Ende(n), Aug. Lud., Maj., 209 f. — 
Volralh, Oberst, 212. 

Enevoldsdatter, se Ingvorsdatter. 

Engebretsen Gunder og Hustru Maren, 
22. 

Engel, Beate Margr. ♦ Pentz, 257. — Hans 
Christoph, Oblt, 261. — Hans 
David, Kapt., 261. — Hans Henr., 
SV. Ob., 261. — Margr. Gathr. * 
Pentz, 257. - Jvf. Pentz. 

Engelsen, Anna Cathr., 59. — Bertram 
Conrad, Kjbmd., 53, 59 f., 63. — 
Botbilde Hel., 57. — Elisab. Gar- 
net, 53. — Hans, Brænde vinsmst., 
63. — Jvf. Gadebusch og Matheson. 

Eppingen, Fabian, Oberst, 66. — 
Fredrik, 66. — Mette Rosenkran tz 

♦ Tillisch, 66 f. — Reinholdt, 
Kapt., 65. — Reinholdt, branden- 
borgsk Raad, 66. — Jvf. Geveke, 
Ramel, Waldburg- 

Erpecom, Wencke Begum * Thode, 60. 
Erreboe, Rigbor Sophie * Becker, 256. 

— Ivf. Æreboe. 
Erstad, 170. 
Eskilsøn, Ghr., 282. 
Esmarch ♦ Selmer, 224. 

Estensen, Iver, Pr., 171 ff. ~ Jvfr. 
Knudsen. 

V. Eynden (Einten), Albrecht Phil., 
Genlt., 260. — Fred. Ghr. Ludv., 
Oberst, 260. — Jvfr. d'Ammon. 

Fabricius. Magd. Brun ♦Ross, 51,297. 

— Peter Heiberg, Pr., 51. Jvf. 
Borchgrewinck. 

Falch (Falck), Kanel rd., Præsid., 21. — 
Gidsken Jens • Weibv, 34. — Hans 
Arentz, 140f — Isach, 290. — Lau- 
rits, 290. — Salomon, Kbmd., 47. 

— Steen, Prmlt., 107 f. 202. — Jvf. 
Fasting, Halek. 

Falster, Hans, Pr., 45. — Maria Elisab. 

* Irgens, 45. — Jvf. Lemvig. 
Fasting, Adelus Marie, 141. — Alida 

Birg., 136 — Alida Gathr., 147. Alida Marie ♦ Tonning, 139. — 
Alida Maria, 139. — Alida Maria 

* Andersen, 137. — Alida Maria,. 

137. - Alida Maria, 140. — Al- 
chie (Ahl) * Middelstorp, 132 f. — 
Anders, Matros, 146. — Anna 
Cathr., 136. -- Anna Elisab., 143. 

— Anna Jacobine 137. — Anna 
Jacobine * Halvorsen, 137. Anne- 
ken, 132. — Amt, Styrmd., 138. 

— Bernt Christopher, 136. — Birg. 
Gathr. * de Besche, 138. — GaroL 
Math. * ^) Kaasbøl, *) Schmith, 139. 

— Gathr. Maria * Møgelstue, 138. 

— Ghr, 145. — Ghr. Jac, Ind- 
rulLchef, 139. — Christiane Sophie^ 

138. — Christ. * Storm, 141. — 
Claus, Borgm., 132, 142. — Claus 
Fred., Raadmd., 145. — Claus 
Lyder, Klokker, 144. — Edel, 141. 

— Edel Maria, 134. — Edel Marie, 
141. — Edel Maria * WUckens, 
138. — Edel Marie • Jacobsen, 
136. — Elise Benedicte * Aall,. 
140. -- Elisab,, 133. — Elisab.. 
Maria, 143. — Fredr., 143. - Fredr.,. 

143. — Fredr., Pr., 144. - Geert, 
Fiskevrager, 146, 297. — Georg 
(Jørgen), Pr., 142 f. — Georg Fredr.,. 

144. — Georg Fred., 144. — Georg 
Fred., Sorenskr., 134. — Georg 
Fred. Christoffer, Maj., 136. — 
Georg Fred. Christoffer, 138. — 
Gjerthrud * Bager. 142. — Haus, 
Kobbersm. i Randers, 146. — He- 
lene Sophie, 143. - - Jan, 146. — 
Janiche * Knudtzon, 139. — Jens* 
Ghr. Spidberg, Kapt., 135. -- Joh. 
(ell. Jan), Kjbmd., 132 f. — Joh.^ 
132, — Joh., Gand. theol., 141. — 
Joh. Carl de Besche, 136. — Joh. 
Giillich, 145. — Joh. Jac, Genlt., 
134 f. — Joh. Vibe v. d. Osten, 
Sklt., 136 — Karen, 146. — Karen 

* Flinthoug, 137. — Lyder, Pr., 
143 f. — Lyder, 132, 134. — Lyder 
Lydersen, 132, 134, 145 f. — Lyder 
Montagne, venet. Søkapt., 140 f^ 

— Lyder Wilh., 144. — Lydia, 
146. — Lydia Gathr., 147. — 
Lydia Gathr. ♦ Tyrck , 142. — 307 Mar^. * *) Greve, ') Kobroe, 
132, 142. -. Marie * Schmilh, 
146. — Maria Elisab., 144. — 
Maria de Fine, 136. — Maria de 
Fine * Ellefsen, 137. — Mariane 
* Jersin, 140. — Michael p. Tyr- 
holm, 140. — Michaela * de Besche, 

139. - Nicolaia Maria * GuUich, 
143. — Nicoline Sophie * Falch, 

140. — Nils Lund, Kapt. 140. - 
Peder Ghrist., 141. — Peder Jac, 
Kontreadm., 141. — Severine Be- 
nedicte * Bonsach, 140. — Søren 
Christian, Maj., 138 f. — Thorn., 
Pr., 133 f. — Thorn., Statsrd., 
139, 141. — Thora., Oblt., 135. — 
Thom., Gjæstgiver, 136 f. - Thora. 
Chr., 137. — Thora. Chr., 141. — 
Wilh., 143. — Jvf. Andersdatter, 
Arentz, Borreby, Bredal, Gouche- 
ron, Flug, Friis, Geelmuyden, GCQ- 
lich, Hyssing, Kjøbmand, v. Krogh, 
Lund, Montagne, Nielsdatter, Pe- 
dersdatter, v. Recken, Segelcke, 
Spidberg, Thormøhlen, Tuchsen, 
Tyrholra, Vout. 

Feenæs, 168. 

Feif, Ingeborg Ghristiansdt. ♦ Møgel- 

stue, 138. 
Fester, Kirsten Pedersdt. * Brun, 34. 
Fien, Peter Otto Ludv., 159. — Ulr. 

Fredr., 159. — Jvf. Borthing. 

Finckenhagen, Chri.stiane Lund * Brun, 
54 f. — Lars Lund, Pr., 52, 54. 
Nils, Prmlt., 52. — Jvf. Angell og 
Hammond. 

de Pine, Kirsten Arnoldsdt. * Montagne, 
133. 

Fiskevaag, 168, 176. 
Flindt, Ghristine ♦ Becker, 256. 
Flinthoug, Berthel Severin, Præst, 137. 
Jvf. Bast og Fasting. 

Flock, Joh. Thorn., Oblt., 212, 223, 
225, 228, 232 ff , 241 fif., 254. 

Flor, Augustinus, Pr., 273 f., 278. — 
Frants Lauritsøn, Pr., 275. — 
Laurits Frantssøn, Pr., 274. — 
Lucretia Frantsdt., 274. — Jvf. 
Haard, Sigurdsdt. 

FlOg, Anna Gathr. * Fasting, 140. — Søren Jensen Maj, 140. — Jvf. 
Segelcke. 

Fockenstrøm, sv. Lt.. 20. — Jvf. Arbin. 

Fogh, Ghristine * Leegaard, 73. 

Fogseth, Ingeborg Henrikke * Gram, 58. 

Folckersam, se Folckersam. 

la Forest, Genltnt., 96. 

le Fort s. Lefort. 

Fossing, Anna • Brænne, 56. 

Franck, Andr., Oh., 90. 

Frantsen, Frants, Pr., 274. ~ Hille * 
KOster, 288 f. — Knud, Asses- 
sor, 287 tr. — Laurits, 274. — 
Nils, 288. - Jvf. Ambjømsdt. 

Fredrik L, 2, 6. - If.. 1, 3—8. 284 
—87. — m, 83, 86, 171, 174. - 
IV., 75, 86, 90, 97. 103, 112, 154, 

179, 201, 207 f, 210, 242 ff, 246 
ff. — V., 154, 241. 262, 264. — 
VI., 71, 72, 266. — L (af Hessen), 
K. af Sverige, 237. 

Fredrik August, se Sachsen. 

Frendesøn, Niels 274. 

Freyburg, Eva Margr. * Ehrenstein, 

203. 
Freytag (Freidag), Anna Magd. * Weide, 

297. — AxeI,Lagmd., 291. — Fam., 

291. 
Friedlieb, Alex. Hammond, Justitsr., 46. 

— Jvf. Tønder. 
Friederichsen, Peter, Kapt., 252, 258. 
Friis, Birg. Gathr. * Helm, 180 f. — 

Chr., Gr., Oberst, 94, 209. — 
Elen Guritha * Fasting, 136. — 
Elsebeth, 190. — Fredrik, Kjbmd.. 
26. — Jens Jenssøn, A.ssessor, 191. 

— Jens Nielssøn, Borgmst., 188. 

— Niels Christian. Bisp, 180, 186 
~ hans Hustru, 175. — Niels 
Jenssøn, Fgd., 108. — Niels Jens- 
søn, Pr., 190. — Ole Bemhoff, 
Pr., 136 — Tolder i Krstania., 

180. — Vine. Jenssøn (* Anna), 
191. — Kapt. i Søetaten, 222. — 
Jvf. Bruse, Hagerup, Holtermann, 
Schielderup, Schøller, Stabell, Tho- 
masdt., Vincensdt. 

Friman, Chr. Heiberg, Overlærer, 53. 

— Claus, Pr., 192. — Marianne 

Ehsa Angell, 53. — Jvf. Meldal, 

Zeeland. 

20* d«s IVost, Abel Margr. * ^rgmand, 192. 

— Anna Cathr. ♦ Bnm, 42. — 
€hr., Kjbmd., 26, 29. — Inger 
Marie * Hersleb, 26. — Jørgen 
€br., Fuldmgt., 26, 29. — Lydia 
Hammond, 30. — Maren * fleide- 
mann, 29 f, 37. — Marie Gbari., 
29. — Ole Erichsen, Kjbmd., 30. 

— Villads, Pr., 272. — Jvf. Angell 
og Vildschjødt. 

Frølund, M^me., 154. 

Fuchs, Brigader, 208. 

Fursman, Christian, Genmaj., 97, 102 f. 

909. 240 f. 
Fuske, 169. 
Fusnæs, 170. 
Fyhn, Anna Kirstine * Wousheim, 32. 

— Grønbeck, As.«<essor, 165. — 
•Rasmus Hansen, Provforv., 32. — 
Jvf. Hoflf og Kildstrup. 

FQrst, Anna * ') Kleist, «) Zeplin, 92, 126. 

FQrstenberg, Beret Johanne Jacobsdtr., 
♦ Nordahl 38. 

FOlckersam, Frantz Wilh., Genmaj., 
94. — Fred. Wold., Genmaj., 94, 
220, 246, 252, 255, 258, 263 f. -^ 
Margr. Cathr. * Scheel, 224. — 
Melch. Ant., 94. — Jvf. v. d. Mohl, 
Zepelin 

Først, Iver Henriksen, Pr., 30. — Re- 
gitze Margr., 30. 

Gaarder, Augustinus Meldal, Provst, 
53, 56. - Else Sofie Meldal, 52 f, 
56. — Margr. Elisab. Buch, 56. — 
Jvf. Parelius. * 

Gabel, Chr. Cari, Viceadm., 213, 243. 

— Fredr.Vilh.,Berghauptmd.,232. 
Gadebusch, Anne Cathr. • Steen, 47, 

52. — Jens Sommei\ 47, 63. — 
Marie Birg. * Engelsen, 53, 57, 
59 f, 60, 63. — Jvf. Lysholm. 

GafFron, A. A., Gen., 118. 

Gammelgaard, Pernille •Coucheron, 143. 

de la Gardie, Gr., Magn., 18. 

Garman, Anna Cathr. (Hofl&nann) • Eck- 
hou, 77. — Wencke Cathr. * Jer- 
siin, 140. 

Gebhard, Jørgen Reinhard, Seklt., 223. 

Gebler, Chr. Fred., Ob., 228. — Jvf. 
Lohendahl 

Gedde, Knud, Amtmd., 12. — Jvf. Gæde. Geelmuyden, Cathr. Johaime ^ Fasting^ 

445 f. — Geert Adriansen, i5tadt- 

l^ytmd., 132, 146. — Geert, ^jbmd.,. 

135. — Jac. V. d. Wida, Møn- 

sterskr., 135. — Maria * Middels* 

torp, 182. — Jvf. Anckermann, 

Arentz og Montagne. 
Genschau, Martha Elisab * Vieregg^ 

259. 
Georg II. af Engl., 254, 256. 
Gerritz, Johan Adrian, Rgmfeldskj. ^ 

Anna, 251, 258. 
Gersdorfif, Anne Margr. * Leth, 297. — 

Chr., Amtmd., II. — Chr., Konfrd. 

297. — Fredr., Genlt., 211. — Jvf. 

Nansen. 
V. -Gerten, sv. Kapt., 214. 
Geveke, •Christiane Elisab. ** Eppingen^ 

66. — Jac, Regtschef, 2i8. 
Giil, Andr., Forstander, 59. — Ursula 

Margr., 59. 
Gjerp, Anna Margr. • Ibsen, 42. — 

Rebekka Angell • Rødberg, 59. 
Gjersøien, Peders Datter ^ Nilssøn,. 

279. 
Gjertsen (søn), Adelgunde Christiane 

* ') Klingenbejg, *) Schiwe, '54. 
Gjert 290. 

Gjordsdatter, Benedicte Dor. • Scheel^ 

224. 
Gjæver, Beret Marie * Angell, 39. — 

Susanna Christoffersdt. * Storch, 27. 
Glade, Knud, Maj., 251 f, 258. — Ovar- 

hofretsasses., 251. — Jvf. Hind. 
Glucksborg (SI. Holst. Sønderborg), Carl 

Ernst, Hrtg., Genmaj., 247,255, 258, 

260, 263. — Philip Ernst, Hrtg., 

255. — Jvf. Sachsen og Lippe. 
Gluckstadt, Fam., 164. 
Gombracht, Christoph Ludv., Prinlt., 

105, 202, 207, 214, 225. 
Goldmann, Christopher, 203. 
Graae, Margr. * Wolflf, 36. — Rasmus, 

Raadmd., 36. — Jvf. Treschow. 
Graff, Johan Frantz, 74 f. 
Gram, Andreas Hansen, Skip., 28, 32. 

— Einar, Bankdir., 58. — Elisab. 

♦ Rachløv, 32, 34, 59. — Fred., 
Overjægerm., 247. — Hans, Hi- 
storiograf, 153. — Inger Maria * 
Thode, 34. — Jac. Schavland^ 309 Kjbmd., 58. — Jvf. Bing. Cramer, 
Fogs€fth. KnudtzoB, ThoHe. 

Grambow, Adam Didr., Ob., -SOS, 
•207, «87, 249. — Carl, Oblt., 223, 
241, 243, 246, 252, 256. - Hans 
Henr., Gemnaj.. 258. — Volrath 
Levin, Genlt., 227, 246, 249, 252, 
258, 264. — Jvf. Holten, Hoppe, 
V. d. Løbe, Windtz. 

'Graviue, Gregorius, Sølt., 208. 

Green, Sara Pedersdt. • 4^ing, 34. 

Greve, Anna, 34. — Johanne, 142. — 
Poul Jansen, Skibsf.; 33. — Rolf 
Jansen, Skip., 32. — Jvf. Fasting, 
Grøn, Mesler, Neukirchen, Scbiwe, 

Grevenkop, Kirst., 21. — Margr, 22. 
- Peter, Kapt., 21. 

GrifTenfeldt, Peder, Storkansler, 10. 

Griis, Hans,Fattigforst., 282. — Jvf.iHak. 

Grothaus(en), Albert Gabr. Pr., 251 f. 

Grubbe, Lene Christine • ^) fiamer, 
') Baraewitz, 100. — Sivert til 
Vedbygd., 100. — Jvf. Bfllow. 

Grubenhjehn, sv. Oblt., 106. 

GrOner, Gust., Gen., 93, 213, 216, 222 f, 
229, 232. 

Grøgaard, Joh., Klokker, 39. — Karen 
Bol. * Stabell, 39. -- Jvf. Son- 
sterud. 

V. Grøhnen, Susanne Hedevig * Pflueg, 
260. 

Grøn, Abel, 28. — Bii-g. Christ. Eriksdt. 

* Greve, 32, 34. — Hans, Pr., 28. 
— Oberstinde, 25 f. — Jvf. Munthe. 

Grønaas, 169. 

Grrønning, Martha Cathr. * Nicoll. 47. 

Gunnarsøn, Anders, 167, 169. — Hal- 
vard Ghristoflfersen, Lektor, 272 f. 

Gunnerus, .Bisp, 186, 295. 

Guldencrone Bar, Regitze Sophie * la 
Pottrie, 255. - Vilh., 262. - Jvf. 
Knuth. 

Gyldenstjeme, Arrild, Kapt. 201, 207. 
Christoffer t. Ivernæs, 285. — Ebbe 
t. Palstrup, 201. — Ermegaard, 

* ') Bjørn, -) Kaas, 284 ff. - 
Jvf. Parsberg. 

GQldenøhr, Bernh. liUder, Ritm., 104. 

Gust. Adolph, Maj., 104. - Jvf. 

Arenstorff,Mecklenburg, Sesterfleth. 
GOllich, Gerhardine * Fasting. 144. — Joh., 143. — Joh., KiMBd., 144. 

— Jvf. Fasting,' Lfibeek. 
GunteU)erg, dir., Korndkaj^, 217. 
Gdnther, Dan. Andr., Genmaj., 240. 
Gæde, Frants .Carl, Kapt, 94, 213, 223,. 

249. - Marie Elisab. ^ Hellfriedt,. 

94, 249 f. 
.Gæhler, Peter Elias, Qeolt., 1198, 298. 
Gøtsche, Krigsprokurør, 21. 
Haard, Bent, Pr., ^2 f, Bent Anderatti, 

L£^gmd., 272 f. ~ Ff.ederjk iBentsøn,. 

273. - Kirstine * ^) Niedaen, ') 

aansen, ^) Niehen, 272 f. — * Flor,. 

•273. — ♦Sten, 273.— Jvf. Laugesdt. 
Haberdorff, Frof, 183. 
Hagedom, Be^deot, 102. 
Hagen, Aage Brodersen, Kjbmd., 33. 

— Elsebe Marie ■• Boyesen, 33- 

— Jon, Tøldbtj.. 294. — Rasmus 
Aagesen, Kjbmd., 33. — Sara Martha. 
* Pleym, 294. — Jvf. Arnet og 
Isaksdt. 

Hag-ensen, Anne Christine, 119. 

Hagerup, Amund, 184. — Anna Cathi'.. 
Barthow, 42. — Anne Hel. * 'y 
Friis, ^) Heising, 26. — Anton Ulr., 
Pr., 184 f. — Bjømør Rich., Pr. 
31. — Christ. Fred., Domprovst,. 
42, 183—87. — Eil., Amtmand,. 
184. — Eil., Biskop, 184. - Elen 
Su-sanne * Bang, 185. — Hans, 
Borgrast, 184 f. — Hans, Pr., 26. 

— Joh. Pedersen, Pr., 171, 174, 

176 fif. — Johannes, Uoff (* Cathr.),. 

177 r. — Peder, Hører, 177. - 
Pr., 184. - Rich., 184. — Jvf. 
Barthow, Helkand, Schielderup,. 
SchøUer, Wagenfeuer, Westermann. 

Hahn, Henr., Soldat, 230 f. 

Hak, 282, jvf. Andersdt. 

Halek, Cari Jac. Vald., Lt., 56. — 
Lucas Vilh., Kapt., 47. — Lucasine 
Vilhelmine * Falck, 47. — Jvf. 
Krog, Rosbach. 

Halvorsen(-datter), Barbara * Aslaksen,. 
137. - Skibsf., 137. — Jvf. Fa- 
sting. 

Hamman, Henrik, Kapt., 106, 223, 234.. 

241. 
Hammelev, Erik, Ob., 260. — Peder- 310 Rasmussen, Etatsrd., 260. — Jvf. 
Rasmusdatter. 
Hammer, Andreas, Kofifkapt., 46. — 
Frants, Raadmd., 38. — Gunder 
Gundersen, Skibsf., 62, — Helcken 

* MøUer, 50. — Inger Kirst. * 
Dons, 62. — Judithe Anna, 38. — 
Sara Marie, 46. — Jvf. Hempel, 
Lund og Urvalt. 

Jlammersland; Gertrud * Weibust, 56. 

Hammond, Berg. Martha * Heyde, 41, 
49. — Edvard, 31. — Elisab. * 
Beck, 32. — Hanna Margr. ♦ 
Brinchmann, 36 f. — Joh., Genmaj., 
37. — Karen Veron. Elisab., 37. 

— Karen Tønder * Krog, 41. — 
Marg. Ghrist. * Finckenhagen, 52, 
54. — Sara * Hoé, 31. — Sofie 

* Munch, 35. — Thomas, 37. — 
Jvf. Beck, Lyng og Stracken. 

Hansen (Hans8øn,-datter), Adrian (Busch- 
redius), Pr., 280. - Anders', Ri- 
gens Skriver, 188. — Anna Louise 

* Pleyni, 37, 294. — Anna Pe- 
dersdt. * Bemhoff, 76. — Bodil 
Sophie ♦ V. Brackel, 260. — EUef 
Thom., Kjbmd., 137. — Hans, 
Prokur., 37. — Jac, Ob., 101, 
128 ff. — Karen * Jensen, 280. 

— Kilian, 21. - Kirsten * Nils- 
søn, 278. — Lovise • Pleym, 200. 

— Niels, Pr., 273. — Ped., Pr., 
76. — Ped., Politibtj., 51. — So- 
phie (Rosenstjerne) * Muller, 150. 

— Sofie * Nansen, 10. — Jvf. 
Dons, Haard, Hirsch, Pedersen. 

Harboe, Ludv., Biskop, 180. 

flarbou, Poul Math., Maj., 203, 207, 
223, 225. 

JB[artvigsen, Amt, Pr,, 174, 176. 

Hartzleben, Joh., Fred., Skræd., 49. — 
Joh. Fred. Vilh., Kirurg, 41, 49. — 
Jvf. Krog og Rønning. 

Hasebard, Anna * Lerche, 11. 

Hass, Dorothea Sophie * Eimhaus, 219. 

Hassier, Albert Sebastian. Genkrigskom., 
15. — Albertine Christine * Nan- 
sen, 15. 

Hasseu, Abraham, Pr., 296. 

Hauch, Audr., Gm., 155, 197 f, 252, 
258, 264« — Bertel, EUtsrd., 258. — Frederik, Konferentsr., 258. — 

— Jvf. Vind og Westengaard. 
Hausen,. Joh Mich., Kapt., 265. 
Hausman, Gasp. Herm., Grenl., 19 f.. 

~ hans Hustru, 20. — Fred. Ferd.. 
Genlt.. 234. 236, 265. 
V. Haven, Lambert, Generalbygmest. 72, 

— Peter Nicolai, Justitsrd., 72 f. 

— Jvf. Leegaard og Slange. 
Haxthausen, Ghrist. Fr., Gr., Ob., Over- 
landdrost 229. 

Hecklau (Heklo), Math., Borgmst., Oblt.. ' 

98. 
Hedemark, Birg. * Oming, 220. 
Hegge, Rasm. Parelius, 46. — Jfr. 

NicoU. 
Hegermann. 69 f. — Poul, Ob., 210, 

216. 
Heide, Andr. Bendix, Oblt, 33. — Anna 

Margr., 33. —.Bendix, 190. — 

Ghrist. Ehsab. ♦ Arnei, 33, 45. — 

— Jvf. Schieldenip, Tangen og 
Heyde. 

Heidemann, Abel Gathr., 37. — Joh. 

Henr., Oblt., 29, 37. — Margr., 

29, 37. ~ Mette Dor. * Hersleb, 

41, 45. — Jvf. Frost. 
Heitmann,Ghr., Overvrager, 57. — Mette 

Margr. * Olsen. 57. — Jvf. Zahl. 
Helkand, Boel Nielsdt. * Hagerup, 26. 

— Karen Rasmusdt. * ') Nansen, 
*) Rheinfranck, 10. — Rasm. Jen- 
sen, Kjbmd., 10..— Jvf. Peders- 
datter. 

Hellfriedt, Joh. Garl Frd., Legationsrd., 
249. - Mich., Maj.. 249 f. — Jvf. 
Gæde. 

Helm, Jacob, 180. — Margr. Gathr., 
21. — Morten, 180. — Otto, Pr., 
180. — Vine. Mortensen, Pr., 180 f. 
187. — Jvf. Friis. 

Helsing, Hans Johansen, Kapel., 26. — 

— Johan, Fgd., 26. — Jvf. Hage- 
rup, Marstrand og Schøller. 

Hempel, Anna Christoflfersdt. * Ham- 
mer, 62. 

Henning, Fromfolt, ^^Vmlt.. 202, 207, 
223, 241. 

Henrici, Marie Mantzin * Hirsch, 51. 

Henriksen, Mort., Komet, 29. — Jvf. 
Angell og With.- 311 1 Herman, Erasm., Soldat, 239 f. 

Hereleb, Bolette Gathr. * Collin, 26. — 
Jac, Pr., 26. — Jac. Pet., Rektor, 
20. — Joh. Tob. Lemmerhirt, Pr., 
41, 45. — Johanne Henrikke, 45. 

— Maren Sofie, 41, 45. — Sofie * 
Krog, 40, 297. — Jvf. Årctander, 
Heidemann og Frost. 

Heseler, Magd. Margr. * Muller, 14. 
Hess, Jac. Mortensen, 35. — Margr. 

* Holgersen, 34 f. — Nic, Gjæstgv., 
122, 124, 127 ff. — Jvf. Brun. 

Hesselberg, Anna Gathr. * Stibolt, 61. 

— Ghristoflfer Peter, Prmlt.,. 217. 
Hessen, Carl, Landgr., Genmaj., 92. 

94 f, 251. — Frederik, Landgr., 

Feltmskl., 69 ff. — Jvf. Frederik. 
Heyde, Anne Hel. * Bang, 49. — Arent 

Nic, Handlende, 41, 49. — Ingeb., 

Christ., 41. — Jvf. Hammond og 

Heide. 
V. Heyden, preuss Regmtschef., 208. 
Hilsen, Gbr. Nielsen, Kontorist, 294. — 

Jvf. Pleym. (Fam.) 
Hind, Agn. * Glade, 251. — Anna * 

Dreyer, 36. — Peter Krag, 36. — 

Jvf. Brose. 
Hirsch, Elisab. Mantzin * Hansen, 51. 

— Jobst Gonr., Maj., 51. — Mette 
Jacob. Ghrist. * ^) Wasmuth, *) 
Sejersted, 63 f. — Jvf. Henrici. 

Hirschholm, Augusta Amalia * Barn- 
holt, 162. 

Hirschnack, Joh. Jac, Vicekomd., 95. 
Hirtzholm, Iver Nielsen, Assess, 290. 

— Jvf. Ingvordsdatter. 

Hjelm, Janiche Pedersdt.* Tyrholm, 138. 
Hjelmstjerne, Konferrd., 153. 

Hjort (Hjorth), Hans Clausen, Pr., 279 

— Henriette * Krog, 58. — Karen 

* ^) Sigurdsøn, *) Andersøn, 275 f. 

— Margr. Hansdt. * Nilssøn, 279. 
Rasmus, Provst, 275 f. — Rasm., 
Pr.,271. — SitzelEvertsdt.*Anders- 
søn, 283, 298. 

Ho€, Barth., Kjbmd., 31. — Gjert, 
Koffkapt., 31. — Jvf. Hammond 
og Kjølmer. 

Hoff, Andr., Provst, 22. — Maren Chrdt. 

* Fyhn, 32. — Morten Simonsen, Forstander, 24, 28, 295, 297. — 

Søren Hansen, Lt., 217. 
Hofftnann, Kommanderserg., 114. — 

Wolfg., Conr., Kapt., 235. — Jvf. 

Garman. 
Hohendorff, Hofmester, 100. — - Lave, 

Gnltnt., 209. 
Hokin, Anna Hedv. * Dresky, 283. 
Holberg, Ludvig, 80, 246, 268. 
Holch (Holck), Carl Jac. Vald., Lt., 56, 

— Gbr. 173. — Elias, 173. — 
Johanne Susanne * Wasmuth, 44. 

— Peder, Pr., 173. — Jvf. Knuds- 
datter. 

Holck, Chr. Christoff., Gr, 97. — Eiler, 
Bar, 86, 202. — Fred. Chr., Bar., 97. 

— Fred. Chr., Gr., 97. — Holger 
Vind, Kapt ,202. - Maren *Schmidt, 
86. — Jvf. Munk, Ulfeldt og Vind. 

Holgersen (-datter), Berit * Christensen, 
171, 176f. — Christoffer, Skibsf, 
35. — Lispeth, 171. ■— Jvf. Hess. 

Holm, Dr., 185. — Jens Pedersen, 
Provst, 19. — Johanne * Arbin, 
19 ff. — Joh. Margr. * Blix, 
51. - Magd. Pedersdt. * Wiels- 
gaard, 42. — Jvf. Dorph. 

Holmboe, Hans, Oblt., 217, 220. — 
Ole Jensen, Pr., 217. — Jvf.Mandal. 

Holst, Anders Hansen, 22. — Anna * 
Dons, 40. — Anna Lorentzdt. * Dons, 
31. — Anna Margr. Irgens * Brun, 
53. — Hans Vilh., Toldbtj., 32. — 

— Johanne Bergmann * Borch- 
gi-ewinck, 58. — Jens Pedersen, 
Fgd., 9. — Liv Hansen, 22. — Lor., 
Degn, 184. — Jvf. Bech. 

Holstein, Chari. Amalie * Ahlefeldt, 256. 
Ulr. Adolph, Gr., Deput., 154, 193 
—95. — Sophie Hedv * Bulow, 
258 

V. Holten. Friderica * Grambow, 258. 

Holter, Anth., 21. — Jens Hellesøn, 21. 

Holtermann, Ant, Ulr., Maj., 56. — Dor. 
Christine, 57 f. — Ove Bjelke, 
Asses., 58. — Sara ♦ Friis, 136. 

— Jvf. Krog og Throne. 
Holthe, Louise Garol. * Brænne, 56. 

Ole Andr., Smed, 55 f. — Otilie 
Christine * Schwartz, 55 f . — Jvf. 
Strøm. 312 Hoppe, Margr. Gathr. * Grambow, 258. 

Hornemann, Anna Elene * Rogert, 61. 
Ebbe Carsten, Propt., 59, — Henr., 
Forstander, 59. — Jac, Foged, 
24, 38. — Jvf. Cbristensen og 
Weltzin, 

How, Kirst. Larsdt. * Ibsen, 46. — 
Pet. Andr., 46. — Størker Olsen, 
Lærer, 47. — Jvf. Brun og Strand. 

Hugbs, Mary * Brisach, 54. — Skibs- 
kapt., 54. 

Hustad, 170. 

Hvass, t. Tvis Kloster, 155. 

Hveberg, Petronelle Elisab. * Ramm, 51. 

Hveding, Hedev. Gathr.* Muus, 28, 297. — 
John Andr., Styrmd., 50 f. — Sara 
Bing * Iversen, 50. — Jvf. Wi- 
ding. 

Hveisel, Niels, — Jvf. Svanenhjelm. 

Hylling, Louise Hedv. ♦ Schrader, 13. 

Hysing, Albert, Fgd., 139. — Elisab. 
Marie * Fasting, 141. — Johanne 
Margr. * Fasting, 139 ff. — Jvf. 
Augustinussen. 

Høeberg s. Nutzhorn. 

Høeg(h), Anne Marie. 56. — Niels, 
Kaptit., 243. — Tønnes Andr., 
Faktor, 56. — Jvf. Larsen. 

Høffisch, Barth., Sklt., 217 f., 223. — 
Joh.Fr., Regkvmst., 203, 207.214. 

Hørloch, Sofie * Morsing. 27. 

Høvsch s. Høffisch. 

Høyer, Herredsfgd., 155. 

Høysager, Elen Maria * Schrøder, 37 f. 

— Math. Moth, Kopist, 37. — Jvf. 
Junghans. 

Ibsen, Abel Margr. * Sandborg, 46. — 
Fred. Hansen, 42. — Hans, Fgd., 
42. — Hans Edv. Meyer, Sergt., 
46. — Jens Randulf, Inspekt., 42. 

— Mog., Kbmd., 225. — Jvf. 
Gjerp, How, Randulf, Sonne. 

IngenhaefF (Ingenhaven), ChristoiBF. Fred., 
Genlt., 263. — Joh. Pet., Genmaj., 
263. — Margr. Marie Thomasine 
* Numsen, 266. — Jvf. Krabbe, 
Rantzau. 

Ingvordsdatter (Enevoldsdt.), Dorthe * 
*) Lauritzen. *) Hirtzholm, 290. 

Irgens, Anna Margr. * Lund, 58. — 
Marg., 46. — Børge Henning Jobs., Pr., 45. — Gertr Frederikke Som- 
merfelt * Johnsen, 50. — J(rfi., 
Pr., 39. — Johs., Provst, 45. — 
Margr. (ell. Gertrud Magd.) *AngelI, 
39. — Pouline Andr., 48. — Jvf. 
Borchgrewinck og Falster. 

Isachsen (-datter), Dorthe * Schack, 
290. — Else * Madsen, 290. — 
Gjert, 290. ~ Johanne * Coldeveg, 
290. — Kirsten * Nilsen, 290. — 
Maren * Wandal, 290. — Martha * 
Hagen, 294. — Jvf. Iversen. 

Issensee, Emma Magdal., 88. — LeflFt 
•Levin Martens, Kapt, 88. — Ru- 
dolph Leonhardt, 88. — Jvf. v. 
d. Weyde 

Iversen Alette Lucie, 51. — Dorthe 
Hansdt. * Isachsen, 290, — Hans, 
Pr., 75. — Hans, Raadmd., 290, 
— Johanne Andrea * Matheson, 
59. — Peder, 20, — Poul, Bager, 
51. — Søren, Pr., 279. — Jvf. 
Hveding, Jesdatter og Lembach. 

Jacob I af England, 4. 

Jacobi, Georg Ghr., Justitsrd., 252. 

Jacobsen, Ole, 136. — Jvf. Fasting. 

Jagemann, Regine * Schønfeldt, 101. 

Jarmann, Fam., 131. 

Jens, Pr. i Skjærstad, 167 fif. 

Jensen (-søn, -datter), Bartel, Prmlt., 
226 f. — Johan, Oblt., 259. — 
Kirsten * Thune, 296. — Natha- 
nael. Skytte, 168. — Rasmus, Pr., 
280. 

Jermiin, T. J., Provst, 77. 

Jersin, Hans Lem, Birkedm.,. 140. — 
Joh. Chr., Lensmd., 140. — Jvf. 
Fasting og Garmann. 

Jesdatter, Magdal. * Iversen, 290. 

Jespersen. Maren Tygesdt. * *) Nansen, 
») Randlef, 12 f. — Tyge t. Mat- 
trup, 12. 

Jessen^ Knercke Mathiasdt. * Schive, 
33 f, 60. — T. B., Oversekret., 
149 f. 

Jochumsdatter, Dorthe * v. d. Weyde, 
85. 

Johansen (Johannsen, -datter), Conrad 
Henr., Justitsrd., 250. — Conr. 
Vilh., Kapt., 250. — Joh., Kirch- 
spielvogt, 107. — Morten, Pr., 313 1 72 f. — Nicoline IVederica * Berg, 
250. — Peter Boie. Ob., 107, 228 f, 
231,240,250. — Jvf. Boie, Irgens, 
Schultz, Venmghausen og v. d. 
Weyde. 

John, Pr. i Skjærstad, 170 f. 

Johnsen (Jonsen, -datter), Chr., Skip- 
per, 170. — Ingeborg * Ross, 27. 

— Jon, Major, 268. — Jvf. Irgens. 
Jordan, Gasper, Raadmd., 43. — Henr., 

Meyerhoff, Pr., 43. — Jvf. Pihl. 

Juel (Juul), Cathrine Vibe • *) Morsing, 

^) Wedege, 27. — Cbr., Genmaj., 

209. — Ellen • Lembach, 76. — 

. Erik, Oberst, 101.216. -- Gertrud 

* Arbin, 20. — Hans Christensen, 
Borgm., 76. — Niels, Vintapp., 35. 
■— Poul, Amtmd., 86, 165.— Hans 
Thoni.,se Schreuder. — Jvf.Praém. 

Jungesbluth, Joh. Bernh., Ritm., 104 f. 
Junghans, Abigael Johanne Hammond 

* Ræder, 50. — Joh. Thorn. Ham- 
mond, Lt„ 50. — Mette Elisabeth 

* Høysager, 37. — Jvf. Stabeli. 
Just, Pr. i Skjærstad, 167. 

Jager, sv. Oberst, 232. 

Jørgensen, L., Etatsrd., 78. — . Thom., 
Pr., 280. — Jvf. Clausen, Kjølstad. 

Kaarsberg, Andreas, Vinhdlr., 86. — 
^ Peder, Kjbmd., 86. — Sidsel Lerche, 
86. — Jvf. V. d. Weyde. 

Kaas (Mur), Anna Cathrine * (Sparre) 
') Kaas, ') Schmidt, ^6 f, 243, 266. 
Harlv. t. Ulstrup, 86. — Henrik 
Bjelke, Gen., 79, 157. — Steen, 
Kaptit., 252. — Jvf. Rothkirck. — 
(Sparre), Dorthe * Pors, 265. — 
Enevold t. Lyngholm, 265. — Gjord, 
285 f. — Niels, Kansler, 285. 

— Niels t. Birkelse, 285. — Palle 
t. Lyngholm, 87. — Jvf. (Mur), 
Kaas, Rosenkrantz. 

Kaasbøll, Anna Pedersdt. * Munthe, 29. 
Eilort Christoffer, Pr., 185. — Hans, 
Kjbmd., 139. — Jvf. Fasting. 

Kalckreuth, Georg, Oblt.. 254. — Sa- 
muel Ludvig, Gen., 254, 262. — 
Jvf. Ahlefeldt, Offenberg, Schildern 
og Skinkel. 

Kalneyn, Carl, Maj , 93. — Wulff Heinr., 
Oberst, 93. Kammerberg s. Cammerberg. 
Kampen, Karen Arentzdt. * Kjøbmand,. 

137, 
Kamptz s. Camps. 
(Kannengieser) ? Kapt., 131. 
Kaslinsky, Anna Elisab. * Rhode, 250. 
Kaufifmann, Conr., Maj., 242. 
Kaurin, Eiler Rosenvinge, Pr., 38. — 

Jvf. Praém. 
Kayserling, Marie Elisab. * *) Kleist, 

^) Zepelin, 92. 
Kildstrup, Franciska * ^) Koch, *) Fyhn, 

165. — Jvf. Kylstrup. 
Kindt, Anna * Praém. 38. 
Kjeldsberg, Amalie Carol. *MUller, 63. 

— Peder Rasmussen, Apoth. og 
Postmst., 63. — Jvf. Sylow. 

Kjeldsøn, Jens (Holstebro). 278. 

Kjøbmand, Chr. Chr.sen, 137. — Inge- 
borg Feif Ghristensdt. * Møgelstue, 
138. — Margr. Krog * Fasting, 
137. — Jvf. Kampen. 

Kjølmer, Anna Cathr. * Hoé, 31. 

Kjølstad, KarineJensdt. * Jørgensen, 280 

Kleist, Chr. Casimir, Oblt., 93. — Evald 
Chr., Digter. Officer, 92. — dennes 
Fader, 92 ff. — Hel. Marie * Staf 
feldt, 1 15. — Jvf. Furst, Kayserling 

Klenow, Eberhard Joach., Prmlt., 67 

— Jørgen Christoff., Obl . 90, 219 

— Jvf. Eissing og Tillisch. 
Klevenfeldt, Terkel, .Tuslitsrd., 148. 153 
Klinge, Mort. Michelsen, Tiendeskr. 33 

— Jvf. Schive. 

Klingenberg, Andreas, Forstander, 54 

— Hh ns Fred., 54. — Johs. An 
dreassen, Overauditør, 30. — Cor 
nelia Susanne * Dons, 30. — Jvf 
Arentz og Gjerlsen. 

Kloster-Lasse, s. Nilssøn. 
Klongseth, 169. 

Knoph(Knopf), Daniel, 289. — Henrik, 
Kapt. 216. 

Knudsen (-datter), Adam, Kirkesanger, 

58. - Ingeborg * Wilhammer, 54. 

- Margr. * ') Holch, -) Estensen 

— Jvf. Lund. 

Knudtzon, Dorothea Jeanette * Gram. 
58. — Hans Thomas, Gross., 58. 
~ Nic, Kjbmd., 139. — Nic. Henr., 314 Kjbmd., Konsul, 139. — Jvf. Beyer, 

Clausen, Fasting, EnusTig, 170. 
Knuth, Gr., Adam. Christoff., 155. — 

Frederikke Louise * *)Guldencrone, 

^) Schulenburg, 262. 
Kobroe. Gregorius, Kjbmd. 142. — Jvf. 

Fasting. 
Koch, Jens, Assesor, 165. — Simon, 

Pr. 22. — Jvf. Kildstrup. 
Kofoed (Koefoed), Claus, Kancllrd., 62. 

— Fam., 225, 264. — Martha Marie 

♦ Schølberg, 48, 62. — Susanne 
Irgens, 62. — Jvf. Coldeyin. 

Koningh, Chr., Viceadml., 251. 

Koppe, Joh. Phil., Lt., 108. 

Koppelow, Hans Ulrik, Kapt., 209 f. 
298. 

Koren, Alchie (Ahl) • v. Recken, 132, 

Krabbe, Henr., Kapt. {* Anna Elisabeth), 
214, 241. — Karen Randine * An- 
gell, 52. — Ole, Etsrd., 214. - 
Mette Margr. • IngenhaefiF, 263. 

— Jvf. Svichtenberg. 

Kraft, Anna Petrine * Munch, 25, 35. 

— Even Pedersen, Obl., 25, 35, 
165, 297. — Sybille Cathr., 25, 35. 

— Jvf. Kylstrup. 

Krag, Jytte ♦ Sehested, 87. — Mog., Ob., 
258. — Palle, Genlt, 209, 213. 

Krog, Abel Gathr. * Hansen, 40. — 
Andr. Chr., Sorenskr., 61. — Bisp- 
inde, 25. — Edel Cathr. * Struve, 
58. — Elisab. Christ. Paust * 
Bech, 45 f. — Frederikka Ingara 
Marie, 45 f. — Hanne Stephana 

♦ ') Meldal, -) Dagenbolt, 41. - 
Hel. Martine, 290. — Jac. Thode, 
Pr., 58. — Karen Frederikke, 41. 

— Karen Sofie Johanne, 40. — 
Maren Laumann • Nissen, 61. — 
Michael Steflfensen, Proviantskr., 41. 

— Michea Gathr. * Hartzleben, 
42, 49. — Nie. Joh. Lohmann, 

. Statsrd., 20, 290. — Ove Chr., 
Pr., 45 f. — Peder, Bisp, 176. — 
Peter Amet, Kapt., 53. — Peter 
Offesen, Pr., 31, 40. — Sara Sofie • 
Hartzleben, 41 f. — Sofie Amalie * 
CoUin, 25 f., 36. - Sofie Hersleb **) 
Holtermann, *) Halek. — Sofie Vil- 
helm., 53. — Jvf. Arbin, Dons, Ham- mond, Hersleb, Hjorth, Laumann,. 
Mathiesen, Meyer og Sylow. 

Kroger, Hans, 4. 

Krogh, Abel Cathr. • Arentz, 135. — 
Alida Maria * ^) Fasting, ') Segelcke,. 
135. — Georg Fred., Ob., 134, 
144. — Maria Elisab. * Fasiing,. 
143 f. — Vilhelm fWilchen), 
Kapit., 227. — Jvf. Krog, Munthe 
og Thormøhlen. 

Kruse, Ulr. Chr., Genmaj., 234. 

Kylstrup, Maren * Kraft, 25, 35, 165. 

Købke, Chr. Schielderup, Maler, 290. 

Kønig, hamborgsk Lt., 127. 

Køster, Jørgen, 289 f. — Jvf. Frantsen. 

KOtschau, Hans Ant., Kapt., 201. 

Landsberg, Barth. Nic, Genlt., 74, 221 ,. 
235, 237. - Helle Cathr., 74. — 
Hel. Dorothea • Eckleff, 74. — 
Margr. * Colstrup, 74. — Jvf. de 
Bruin, Coucheron. 

Lange, Anne ♦ Oming, 220. — Anne 
Kirstine * Sehested, 94. — Peter, 
Provst og Hustru, 21. 

Langebek, Historiker, 153. 

Langefeldt, Spise vært, 265. 

V. Langen, Herman Brun, 75. — MagcL 
Adolffia * de Coucheron, 75. 

Langenberg, Margr. Chr.dt. * Ross, 27- 

Langseth, 168. 

Larsen, Berthe Cathr. * Høegh, 56. 

Lathem, Mariane Joseph. * Amthor, 263. 

Laugesdatler, Maren * Haard, 273. 

Lauman, Maren * Krog. 61. 

Lauridssøn (Lauritzen, -datter), Am- 
bjørn, Raadmd,, 289 f. — Hille- 
borg. 274. — Isach, 288, 290. — 
Magdl., 274. — Margr., 274. — 
Thomas, Raadmd., 188. — Jvf. 
Ingvordsdt. 

Leegaard (Leegardté), Christine * v. 
Haven, 73. — Dorothea Sofie * 
Tillisch, 68. — Fred., Genlt., 209. 

— Fred. Jørgen, Komdkapt., 73. 

— Jvf. Arnold og Fogh. 

Lefort, FrauQ. Jacques, russ. Minist., 84. 

russ. Geni., 84. — Jvf. v. d. Weyde. 
Leierdahl, Johanne * Nansen, 15. 
Lembach, Fam., 75 f. — Jvf. Bendike^ 

Juel, Anders, Lt., 76. — Cathr. 

♦ Randers. 75. — Dor.*BUx, 75. 315 — Dor. Hedv., 76. — Elen Juell, 
76. — Hans Peder, 76. — Hans 
Peder, 76. — Hedv. ♦ Walcker, 
76. — Jacob, 75. — Magd. (ell. 
Maren) * Pleym, 76, 294. — Maria 

♦ Wurfell, 75 f. — Michel, 76. — 
Michel Samuel, 76. — Niels, So- 
renskr., 76. — Oluf Michelsen, 
Kjbmd.. 75. — Peder Chr., 76. — 
Regine * Iversen, 75. — Samuel, 
76. — Samuel, Kjbmd., 76. — So- 
phia Magdalena, 76. — William, 
Fgd., 76. — William Walcker, 76. 

— Jvf. Bendeke og Juel. 
Lemvig, Dorothea ♦ Ross, 27. — Hans 

Joh. Jul. Hammond, Lt., 52. — Julie 

Marie Dor. * Åbelseth, 52. — Karen 

Tønder* Falsler, 45. — Jvf. Thrane. 

Lente, Gehmrd., 222. — Henr. Margr. 

• Adeler, 223. — Margr. Hedv. 

* V. Støcken, 157. 

Leonhardt (Leonardi), Josias Valentin, 

Prmlt., 213. 
Leopold, Kejser, 203. 
Lepel, Claus Fred., eutinsk Hofmarsk., 

262. — Hans Adolph, Genmaj., 

262, — Jvf. Plessen. 
Lerche, Cecilie EUsabeth • Eimhaus, 

219. — C. J. L., Kamjkr., 219. - 

Peder Pedersen t. Rydgd., 11. — 

• Jvf. Hasebard, Nansen, Pedersen. 

Leth, Christen Nic, Sklt., 225. — Joh. 

Fred., Genlt., 15, 297. — Niels. t. 

Vosborg, 155, 225. — Jvf. Basse, 

GersdorflF, Linde og Nansen. 
Leuch, Jac, Byskr., 76. 
Leuchter, Lt. i Artil., 89. 
Levetzow, Christ. Frederik t. Restrup, 

Gr., Genlt., 103, 155. 
Levin, Berte, 20. 
Levseth, 168 f., 173. 
Lexau, Dorothea Oline ♦ Pleym, 200, 

294. — Peter, Gross., 294. — Jvf. 

Stuwitz. 
Lichtenberg, 155. 
Lie, Frederik, Toldbtj., 46. - M. L., 

Kopist, 55. — Jvf. Bech og Brun. 
Ligoniére, engl. Gen.. 254. 
LiUienskjold. Cecilie Kirstine •Svanen- 
hjelm, 292. — Hans Hansen, Asses., 

289. Lind, Christen Tallaksen, 173 f. — Jo- 
hanne Kirstine * Nissen, 60. — 
Jvf. Clnusdatter. 

Linde, Maren * Leth, 225. 

Lindelius, Olaus, sv. Pr., 18. 

Linstow, Adam Levin, Ob., 166. — 
Jvf. de Camps. 

Lippe (-Buckeburg), Geo. Ludvig af, Oblt., 
259. — (-Detmold), Anna Char- 
lotte af ♦ Glucksburg, 255. 

Lisfeldt, Joh. Albr., Prmlt., 202. — 
Phil. Teutscher, Lt., 88 f. — Jvf. 
V. d. Weyde. 

Liwyns s. Levin. 

Liønæs, 170. 

Loflfmann, Joh., Herredskr., 18. 

Lohendahl, Marie Henriette ♦ ^) Ahle- 
feldt, 2) Gebler, 228. 

Lorentz(en), Joh. Michel, Kapt., 87. — 
Mathias, Handlsmd., 31. — Jvf. 
Wulff. 

Lossius, Anna Nicoline * Abel, 57. — 
Christoffer, Propt.. 57. — Lorents, 
190. — Jvf. Andersdt., Bruse, Strøm. 

Lottig, Joh. Georg, Genmaj., 210. — 
Jvf. BlQcher. 

Lugge, Asses., 155. 

Luitkis, Hans Hagerup, Toldforv., 60. 
— Karen Magdal. ♦ Thode, 60. 

Lund, Alhed Berthe ♦ v. d. Weyde, 87 f, 
100, 107, 125ff, 265. - Christence 
Wonn •Sommerschield, 49. — Elen 
Cathr.*Tonning, 139.— Else Catlir. 

* Pors, 265. — Hans Atke, Over- 
told btj., 58. — Inger Marie Hers- 
leb • Knudsen, 58. — Joh. Grøn, 
Fgd., 57. — Margr. Elisab. Buch 
Parelius, 57. — Maren Grøn * 
Fasting, 138, — Maren Sofie ♦ 
Hammer, 46. — Martha Margr. * 
Parelius, 59. - Niels Pr., 138. — 
Torger Hansen, Forpgt., 53. — 
Jvf. Arnet, Clausen, Irgens, Pare- 
lius og Muhlenphort. 

Liibeck, Henrikke * Gullich, 144. 
Lyberg, Nils Hansen, 173, 177. - Wil- 
lum, 175 f. 
Ladere, Georg Phil., Kapt., 229. 
V. d. Luhe, Anna Cathr. (Matema) 

* Passow, 261. — Barb. Sophie 

* Grambow, 227. — Enke efl. 316 Lt., 261. — Hans Fred. t. Dam- 
bech, 261. — Volrad Augustin, 
Ob., 216, 261. - Jvf. Ahlefeldt. 

Lykke, Anna ♦ Clausen, 30. — Jens 
Poulsen, KapelL, 30. — Poul Ol- 
sen, Direkt., 30. — Jvf. Bull. 

Lyng, Ingeborg Marie * Hammond, 37. 

Lysholm, Anna Gathr. * Angell, 62. — 
Calhr. Marie * Hanj,', 49. — Elisab. 
Garnet * Gadebusch, 47. 63. — 
Henr., KancUrd., 46. — Henrikke, 
46. — Jvf. Tønder. 

Luttichau, Adam Mogens, Kamh , 157. 
Gathr. Gottliebe • Wolfifrath, 156 f. 

— Hans Helm., Genlt., 157, 211, 
225, 234. - Jvf. Bredal og WoliBFrath. 

LCltzow, Barth. Hans, Maj., 261. — 
Barth. Henr., Genlt., 218 f. — 
Henning Otto, Sklt., 207 f. — Hen- 
ning Ulrik, Gehmrd., 207 f. — 
Jvf. Schack. 

Løve, Anna Dor. Arnesdt. * Amet, 33. 

Løvenhjelm, se Brockenhuus. 
Løvenstierne s. Stuve. 
Løvenørn, Poul Vendelbo, Gen., Over- 
krigssekret., 249. 

V. d. Maase, Fred., Ob., 256. — Lands- 
dom., 155. — Jvf. Moltke. 

Madsen, Hans, 290. — Jvf. Isachsen. 
Maes (Maas), Joh. Fred., Genlt., 256. 
Magers, Gerthrud • Thormøhlen, 142 fif. 

Malthe, Johanne Védastine • Sørens- 
sen, 16. 

Mandal, Maria Gustave * Holmboe, 217. 
V. Mander, Garl d. Y., 296. — Gom., 

296, — Raphael, 296. — Jvf. 

Rømer. 

Mansholt, Sara * Schrader, 13. 
ManteuflFel, Sklt., 203, 205. 

de Mardeville, holl. Minist., 260. — 
Jvf. d'Ammon. 

Marstrand, Ingeborg With Mecklenburg 
•Helsing, 26. — Niels, Skibskapt., 
44. — Jvf. Bie. 

Matema, se v. d. Luhe. 

Matheson, Ove Chr„ Kjbmd., 59. — 
Ovidia Christine * Engelsen, 59 f. 

— Jvf. Iversen. 

Mathiesen, Haagen, Regkvartmst., 290. — Henriette * Krog, 290. — Jvf. 
Mogensen. 

Matsøn, Michel, Pr., 278. 

Matzow, Anna Cec. Dor., 54. — Frantz^ 

Undertoldbtj., 54. — Jvf. Meidell. 
May, Chr., Prmlt., 115 f, 127, 202^ 

204, 207. 
Mechlenburg, Bolette Brun * Andersen, 

43. — Carol. Sophie Aug. * Moltke,. 

203. — Christina * Galdenøhr, 104. 

— Ingeborg Anna, 42 f. — 
Rich. Nic, Toldbtj., 43, — JvL 
Brun. 

Medern, Ix)uise Margr. *Eimhaus, 219. 
Meerheim, Ilsabe Margr. * Bulow, 

258, 
Meidell, Elisab. Margr. * Matzow, 54. 
Meier, Markus, 7. — Jvf. Meyer. 
Meincke, Henr.^ Kjbmd., 61. 
Mejlænder, Ob.^ 71. 
Meklenborg, GhristoflFer, Hert., 6. — 

— Ulr., Hert., 1 fif. — Jvf. Anna,. 
Elisabeth. 

Meldal (Meldahl), Christiane BergmaniL^ 

♦ Olsen, 57. — Else Margr. • Sehiel- 
derup, 57. — Ole, Pr., 179. — 
Sten Augustinus, Lt., 41. — Fam., 
191 f. — Jvf. Krog og Schjelierup.. 

Meng, Johanne Dorothea Nilsdt. * Ol- 
denburg, 218. — Maria Olesdt * 
Tuchsen, 223. 

Mercher, Chr.. Sklt., 217. 

Merlow, Joh. Lorentz (Mauritz), Kapt.,. 
227. 

Mesch, Maren Marie * Musæus, 50. 

Mesler, Karen * Greve, 33. 

Mey, se May. 

Meyer, Arnold, Pr., 192. — Cathrine- 
Rebekka * Krog, 53. — Jvf. Meldal. 

Michaelsen, Gustav Joachim, Ob., 259. 

Michelsen, Anders, Raadmd., 191. — 
Eriand, 21. — Fru, 154. — Helle,. 
22. — Jvf. SchøUer. 

Middelstorp, Ludvig, Kjbmd., 132 f. — 
Jvf. Fasting, Geelmuyden. 

Mikkelsdatter, Marie ♦ Wolf, 36. 

Mogensen, Erik, 290. — Marthe Beate 

* Mathiesen, 290. 

V. d. Mohl, Anna Sophie '*' FøIcfaM*- 

sam, 94, 297. 
MoU, Henr., Prmlt., 213. 317 Moltke, Adam Gottlob, Gr., Overhof- 
marskal, 154 f., Id8. — Casp. Herm. 
Gottlob, Gr., Gen., 198. — Carl 
Gust., Kapt., 203. — Ehrem-eich 
t. Stridfeldt, 203. — Sophie Hen- 
riette • V. d. Maase, 256. — Kom- 
tesse, 155. — Jvf. Behr, Mechlen- 
burg og Voss. 

Moltken, Boghdlr., 289. 

Monrad; Gonr., Feltpræst, 204, 291 f. 

MoDtagne, Adelus Thomasdt. * Bredal^ 
141. — Edel Thomasdt. ♦ ^) Fa- 
sting, 2) Philip, 133 f., 141. — 
Karen Pedersdt. * Geelmuyden, 
132, 145, — Thorn. Chr., Raad- 
stueskr., 133. — Jvf. de Fine og 
Ruus. 

Moriin, Andreas, 18. 

Moritzen s. Thm-man. 

Mormand, Sophie Jørgensdt. * v. d. 
Weyde, 82. 

Moising, Joh. Christensen, Pr., 27. — 
Jfr. M. * Drejer, 34. — Peder Jo- 
hansen, Kjbmd., 27. — Jvf. Hør- 
loch, Juell og Parelius. 

Mortensdatter, Margr. ♦ Bull, 30. 

Moses, Isach, Kjbmd., 63. 

Mosling, Abraham Dreyer, Overtoldbtj., 
57. — Marc. Gabr. Andreas, Stadt- 
hauptmd., 57. '— Jvf. Bedstnip og 
Motzfeldt. 

Motzfeldt, Hans BuU. Pr., 57. — Petra 
Emeste * Mosling, 57. — Jvf. 
Rosbach. 

Mule, Chr., Asses., 13. — Jvf. Dyssel- 
dorff og Nansen. 

Mulvad, Niels, Pr., 77. — Jvf. Deich- 

mann. 
Multerpa.ss, Anna * Boefcke, 17. 

Mmich, Elisab. Marie * Angell, 39. — 
Jac. Herman, Pr., 35. — Joh. 
Henr., Assess., 22. — Sus. Pauline 
* ^) Collin, «) Wolfif, 35 ff. — Jvf. 
Hammond, Kraft. 

Munk, Chart. Louise * Holck, 202. — 
Hans, 286. 

MuBthe, Birgitte Christophsdt. * Krogh, 
134. — Gunhilde Helene, 29, 60. 
— - Ingeborg * Grøn, 28. — Ludvig, 
Tolder, 29. — Jvf. Kaasbøll. Munthe af Morgenstjerne, Bredo, Ju- 
stitsrd., 154. 

Musæus, Carl Pr, Pr., 50. — Hanna 
Abramine Boesen, 50. — Jvf. 
Mesch. 

Muus, Kirsten AngeU * Voigt, 293. — 
Nic. Daniel, Assist. i Grønland, 
293. — Pr., 297. — Jvf. Hveding 
og Svanenhiehn. 

Muhlenphort, Elisabeth Mai*gr. * Lund, 
138 f. 

Muller, Agnete Elisab. * Nansen, li. 
— Ancher Anthoni sen., 14. — An- 
Ancher Anthoni jun., Landsdom., 
14. — Anna, 20. ~ Chr. Fred., 
Apoth., 63. — Henr., Rentemester, 
150. — Jørgen Carlsen, Apoth., 
63. — Peder Pedersen, Raadmd., 
21. — Susanne Margr. * Brackel, 
260. — Jvf. Hansdt., Heseler, 
Kjeldsberg, Nansen, Sylow. 

Mylting, Karen Glausdt. (Wesselhom) 

* Rosenvinge, 190. 

Munch, Peter Ludv., Konferentsrd., 13, 
199. — Jvf. Nansen. 

Møgelstue, Mads, Kjbmd, 138. — Nic. 
Chr., 138. - Jvf. Fasting, Feif, Kjøb- 
mand. 

Møinichen, Provst, 174. 

V. Møllen, Johanne Christine * Ba- 
ronowsky, 257. 

Møllendorff, Gisel Tugendreich * Ze- 
pelin, 92. 

Møller, Anna Bech, 50. — Hofbog- 
trykker, 16. — Lars, Overtoldbtj., 
50. — Vendelia Christine Louise 

• Nansen, 15 f. — Jvf. Hammer. 
MøUmann, Abel Marie * Brun, 55. — 

Bemhardine ♦ Collin, 48. — Fam., 
166. — Stincken Anna Gathr. * 
Schmettau, 48. 

Mørner, Gustav Otto, sv. Overhof- 
jsegermest., 19. 

Møsting, Regtschef., 216. 

Nanne, Eler, 9. — Hans, Raadmd., 9. 

Nannestad, Biskop, 29. — Jvf. Brøcker. 

Nansen, Adelheid, Cathr., 16. — Ag- 
nete Elissb., 17. — Albertus Se- 
baslian, Kapt., 16. — Alexander 
Christinus, Overretssagf.. 17. — 
Ancher, Anthoni, Sorenskr., 15. — 318 Ancher Anthoni, Kadet, 16. — 
Anna Bolette, 16. — Baldur Frid- 
tjof, Overretssagf., 16. — Cathrine 

* Griflfenfeldt, 10. — Christiane 
Antoin. * Rogert, 14 f. — Dorthe 

* *) Nielsen, *) Lerche, 11. — 
Elisab., 13. — Elisab. Magdal. * 
Moller, 14. — Evert, Kjbmd., 9. 
Evert, 17. — Fridtjof, Dr. phil., 
Grønlandsfarer, 9, 17. — Fridt- 
jof, 16. — Hanne Emilie, 16. 

— Hans sen., Præsid., 10. — 
Hans jun., Etatsr., 11. — Hans, 
Justitsrd., 11 f. — Hans, Borg- 
mst., 9 f. — Hans, Oberst, 
14. — Hans, 10. — Hans, 11. — 
Hans, 16. — Hans Leierdahl, So- 
renskr , 15 f. — Hans Moltke, 16. 
Henr. Frederikke, 16. -— Ingeborg 
Christ. * Munch, 13. — Inge- 
borg Christ. * Rasch, 15. — Inge- 
borg Louise, 16. — Johanne Christ. 

* fechønheyder, 16. — Louise 
Cathr. * Andresen, 15. — Maren 

* Bøefcke, 17. — Margr. * Mule, 

13. — Mikkel, 13. — Mikkel, 
Kjbmd., 10. — Mikkel, Kancelird. 

14. — Minna, 16. — Morten Bohn, 
Lt., 15. — Nanna, 17. — Peder, 
13. — Peder, 13. — Peder Mule, 17. 

— Sophia Birg. * Leth, 15. — 
Sophia * Gersdorflf, 11. — Sophia, 
11. — Sophia * M Dverig, ^ 
Schrader, 13. — Jvf. Berbandt, 
Hansdt., Hassier, Helkand, Jesper- 
sen, Leierdahl, Maller, Møller, 
Pedersdatler, Sars, Segelcke, Sø- 
renssen, Wedel-Jarlsberg, Wolfsen. 

Nassau-Saarbriick, Louise af * Stolberg- 

Gedern, 262. 
Nelle, Gonr., Genmaj., 84. 
Nerem, Peder, Pr., 184. 
Neuberg, Adolf, Genlt.. 262, 265. — 

Jvf. Petersen. 
Neukirchen, Anna * Greve, 32. 
Neumann, Anna Cath. * Pihl, 43. 
Nicoll, Dor. Cathr. Juul ♦ Hegge, 46. 

— Hanne Gurine, 47. — Haran 
Theod. Bergman, Stud., Lærer, 47. 

— Joh. Vilh., Guldsmed, 46. — 
Petronella Christ. Georgia, 41. — Theod. Bemh., Pr., 41. — Jvf. 
Angell. Colderup og Grønning. 
Nielsen (Nilssøn, -datter) Anders, Pr., 
276—82. - Anne ♦ Fasting, 146. 

— Ane Marie Elisab. * Quistgaard, 
200. — Christiern, 258, 295. — 
Christoffer, Pr., 271 fif. — Eline 
*Ous, 279, 281. — Finn, Borgm., 
11. — Ingeborg * Bjømssøn, 277. 

— Jens, Bisp, 270 fif. — Laurits 
(Kloster-Lasse), 270, 273. — Margr. 
♦ Pedersen, 270 f., 274 f. — 
Oluf, Pr., 278. - Oluf (Munch), 
Fgd., 290. — Poul, Pr., 270 f., 
273. — Peder, Fgd., 290. — Jvf. 
Gjersøjen, Haard, Hansdatter, Hjort, 
Isachsdt. , Nansen, Quistgaard, 
Svendsen. 

V. Nimptsch * Bulow, 213. 

Nissen; Christiane * Næbell, 40. — 
Hans, 40, 61. — Maren Sofie 
Lyche * Steenbuch, 55. — Biar- 
tinus Lind, Justitsrd., 60 f. ~ Nils 
Hansen, 60. — Jvfr. Krog, Lind 
Schielderup, Thurmann. 

Nitter, Hel. Kirstine * Rachløw, 32. 

Nodtler, .lac. Pedersen, Skip., 40. — 
Peder Jacobsen, Skibsf., 40. — 
Jvfr. Berg, Vindal. 

Nordahl, Gertrud Pedersdt. * Wahl, 
38 f. — Henningea Arnecea, 39. 

— Peder Tønder, Justitsrd., 38. 
-- Jvfr. Furstenberg. 

Norman, Anders, Pr., 174, 177 f. 
Normann, Marie Sophie * Eickstedt, 93. 
Numsen, Fam., 155. — - Mathias, Genmaj., 
266. - Michel, Feldmarskal, 266. 

— Jvfr. Ingen haefif og Worm. 

Nutzhorn, Bagge Høeberg, Ob., 226. — 
Vilhelmine Johanne, 226. — Jør- 
gen Anton, Oblt., 226 f. 

Næbell, Else Cathrine, 40. — Søren 
Madsen, Politimstr., 40. — Jvfr. 
Nissen. 

Nyborg, Marg. Sofie, 31. 

Nymphius, Hans Henr., Oblt., 202, 207, 
235, 241 f., 249, 252. - Anne 
Maria * Winterfeld, 249. 

Obel, Peder t. Lyngholm og Hustru 
Kirstine, 269. 319 Ochsen, Joh., Biskop., 157. ~ Lovise 

* Wolfifrath, 156 f. 
OfPenberg, Hilleborg Scyp^hie * Kalck- 

reuth, 254. 
tOetken, se ved 0. 
Olafsdatter, Margr. ♦ Flor, 274. 
Oldenburg; Georg Ferdinand, Ob,, 218. 

— Pr., 183. — Jvfr. Meng. 
Oldeslohe, Martin. Prmlt.. 213. 
Olsen, Jac, Handlmd., 57. — Jac. Chr., 

Kjjbmd., 57. — Mogens, Pr., 167. — 
Jvfr. Heitmann og Meldal. 

Opdahl, Johanne * Celius, 181. 

Oming, »Bernt, Admirl, 220. — Bernt, 
Oblt., 220. — EHsab. * Oming, 
220 — Morten Grønvald, Lt., 220. 

— Jvfr. Hedemark og Lange. 
V. d. Osten, Joh. Vibe, Genll., 263. 
Ous, Thor, 279 f. — Jvfr. Nilsdatter. 
Owstien, Carl Phil., Obt., 246, 258, 264. 

-- Carl Phil., preus. Gen., 246. 
Oxe, Inger • Brahe, 584 ff. — Peder, 

Kant^ler, 5, 284. 
Paars se Pors. 
Pappenheim, Alexander, 189. 
Parelius, Jac. v. d. Lippe, Kapeli., 59. 

— Marcelle Hegge * Gaarder, 53, 
56. — Margr. Elisab. Buch, 59. 
Margr. Schiødt Mørch * Lund, 57. 

— Maren Nilsdt. * Morsing, 27. 

— Nils Rossing, llandlsmd., 59. — 
Jvfr. Lund. 

Parsberg, Anne * Gyldenstjerne, 285. 

— Ellen * Gyldenstjeme, 201. — 
Mette Sophie * Sehested, 94. — 
Oluf, Rigsraad, 189. 

Passow, Carl Albr., Oblt., 261, 298. 

— Ghr. Albr., Oblt., 26 J, 298. — 
Ghr. Albr., Maj., Etatsrd., 261. — 
Fred. Ghr. Ob., 261. — Hartv., 
Genmaj., 261, 298 — Jvfr. de Gou- 
cheron, v. d. Luhe. 

Paulsen, C. H., Rgmtschef, 220. — 
Christoflfer, Pr., 273. — Nils, Kapll., 
273. 

Paust, Else Andersdt. • Pleym, 37, 294. 

Pedersen (•datter) Anne "* Andersen 
282 f. — Elisab. ♦ Nansen, 11. 

— Hans, Borgmst., 10. — Hans, 
Pr., 279. — Karen Helkand, 10. 

— Margr. • Hansen, 137. — Maren * Fasting, 146. — Peder, Asses., 
Borgmst., 11. — Sofie * Lerche, 
11. — Sigurd (Sivord), Pr., 274 f. 

— Sofie * Lerche, 11. — Jvfr. 
Hansdatter, Nilsdt., Surbæk, Pe- 
tersen. 

Pentz, (Ghr.) Gottfred, Gen., 257 f, 264. 

— Ernst Ludv., Maj., 216. — Lucie 
Amalie * Engel, 261. — Valentin, 
Kapt., 257. — Jvfr. Engel, Pultz. 

Perbandt, se Berbandt. 

Pessert, Maria * Coucheron, 75. — 
Wilh., 75. 

Peter, Czar, 83 f.,*201, 222. 

Petersen (-datter), Anna * Neuberg, 
262. - Cecilie * Collin, 48. — 
Joh. Ghr., mklenb. Raad, 298. — 
Joh. Ddr., Avdit., 298. — Maren ♦ 
Nansen, 9. — Mette Marie * 
Hansen, 37. — Jvf. Wolffrath, 
Pedersen. 

Pettinger, Frants Wildrich, Prmlt., 202. 

Peyton, Lilian * Nansen, 17. 

Pfeiffer (Piper), Anton, Vicekomd. i Ci- 
tadellet, 90. 

Pfuel, BogisL, Prmlt., 213, 223, 232. 

Pflueg, Cai Fred., Maj., 260. — Poul 
Fred. Vine, Lt., 40. — Jvfr. Damm, 
v. GrShnen, Wasmuth. 

Philip II af Spanien, 82. 

Philip, Jul., Stadthauptmd,, 133. — Joh., 
Uhrmgr., 133. — Jvfr. irfontagne. 

Pihl, Abraham Andreasen, Provst, 43. 
Juliane Margr.* Jordan, 43. — - Jvfr. 
Neumann. 

Piper se Pfeiffer. 

Plade, Math., Pagehovmst., 245. 

Plenge, Jørgen Vilh., Kandestøber, h. 
Enke Anna Sibylle * Stump, 217. 

Plessen, Levecke • Lepel, 262. 

Pleym, H'enr: Schou, Fgd., 37, 200, 293 f. 

— Jac, Kbmd., 37, 76, 293 f. — 
Fam., 200, 293 f. — Jvfr. Blyberg, 
Brodtkorb, Hagen, Hansen, Lem- 
bach, Lexau, Paust. 

Pohlman, Andreas Math., Maj., 93, 213 f. 

Polycarp, Handskemager, 219. 

Pors (Paars), Christiane Rodsteen * 
Braém, 267. — Claus Enevold, 
Ob., 265 — Claus Herluf, t. UUe- 
nip, Ritm., 265. — Edele Arm- 320 gaard * v. d. Weyde, 266 ff. — 
Jvfr. Kaas^ Lund. 
la Pottrie, du Val de, Ferdinand Vil- 
helm, Genit., 255 f., 258 f., 263. 

— Jacques, Ob., 255. — Jvfr. 
Giildencrone, de Thorat. 

Poyda, Carl Wilhelm. 213. 

Praém, Anne Bagger, 38,61. — Anne 
Cathr.* OBegstrup')Juell, 35,38. - 
Ghristence Susanne * Kaurin, 38. 

— Jens Math., Pr., 38. ~ Thorn., 
Konsistrd., 35. — Jvfr. Kindt. 

Prehn, Beate Tugendreich • Drewitz, 
216. - Joachim Carl, Ob., 103. 
Printz, SV. Søoff., 214. 
Prætorius, Christoph Cæsar, Maj., 261 f. 

— Hans Phil., Geni., 90, 256, 260 
f. — Vilhelmine Frederikke * An- 
tichou, 259. 

Prydz, Carol. Henr., 250. ~ Hans 
Elias V. d. Weyde, Kapt., 250. — 
Hans Engebretsen, Lt., 250. — 
Peder Blanckenborg , Genkrigs- 
koms., 250. ~ Vilhelmine Gonra- 
dine, 250. — Jvfr. Blanckenborg, 
Salgaard, v. d. W^eyde. 

Pultz, Dorothea Hedevig * Pentz, 216. 

Pærehøy, Maria Magdal., 201. — Nic. 
Hansen, Overlær., 78, 163, 200 f. 

— Peter, 201. — Jvfr. Bøisen. 
Quantz, Malene, * Schielderup, 175. 
Quarv (?)', Lispeth Olsdt. • Johnsen, 171. 
Q varøen, 176. 

Qvigstad, 169. 

Qvistgaard, Fam., 199 f. — Jvfr. Bor- 
ding, Bunesdatter og Nielsen. 

Raaby, Golla * Drejer, 36. 

Rabben, Christoffer, 50. — Maren Marie 
* Ræder, 50. 

Råben, Math., Amtsforvlt. og Hustru, 250. 

Rachløw, Anna Elisab. * Christensen, 
59. - Børge Henr., KaplL, 32, 59. 

— Rasmus, Pr., .32. — Jvfr. 
Gram, Nitter og Thode. 

Ramel, Mette * Eppingen, 66. 
Ramin, Anna * Schack, 83. — Carl 

Andr., Maj. og Hustru Barbara 

Augusta, 260. — Jobst Henr. • 

Astrup, 261. 
Ramm, Maj., 51. — Maria Elisab. * 

Steen, 47, 51. — Jvfr. Hveberg. Randers, Peder Simonsen, Kjbmd., 76 

— Jvfr. Lembach. 

Randlef, Rasmus t. Skjæring Munkgd., 

13. — Jvfr. Jespersen. 
Randulf, sen. — Johanne Sofie * Ibsen, 

42. - Søfren, Fgd., 179. 
Rantzau, Bertram, Gr. Geheimerd., 259. 

— Chr. Emil, Gr. Genmaj., 259, 
263. — Chr. Fredr. t. Rodsteenseje, 
259. ~ Detlev, Obst. 64, 82. — 
Frederik t. Estvadgd., Maj., 259. 
Johan, Genlt., 65. — Jørgen, Genlt., 
102 f. — Sophie Amalie * Sehested, 
94. — ØUegaard * Ingenhaeflf, 263. 

— Jvfr. Banner, Blome, Buchwaldt 
og Rodsteen. 

Rappe, Maj., 22, 165. 

Rasch, Andr. Fuglsang, Overkrigskoms., 

15. — Joh., Pr., 176 fip. — Jvfr. 

Brun, Nansen og Schielderup. 
Rasmussen (-datter), Agnete * Hamme- 
lev, 260. — Fred., Herbergerer, 

199. — Søren, Profess., 20. — 

Jvfr. Arbin og Quistgaard. 
Ravert, Henr., Kontrol!., 21. — Petro- 

nelle, 21. 
V. Recken, Claus, 132. — Elisab.*Fa8ting^ 

132 f. — Jvfr. Koren. 
Reedtz, Chr. til Børglum Kl., 104. — 

Peter, Ritmst., 104. — Jvfr. 

Arenfeldt, Skeel. 
Reenberg, Fam., 78. — Frederik, Maj., 

216, 226. — Tøger, Landsdom., 

226. — Jvfr. Bjelke og Broberg. 
Reese, Joh. Math., Sklt., 203. 
Rehbinder, Gustav Chr., Bar., Oblt., 

67. — Jvfr. Tillisch. 
Reichwein, Lorents, Ob , 225, 233 f., 

260 f. 
Reins, Hartvig, Fændr., 128. — Kapt., 

128 fif. 
Reiser, Fred., Byfgd,, 296. — Chr. Fred., 

Kirurg, 296. — Jvf. v. Aspem. 
Reasch, Ditlev, Ob., 228. — Ditlev 

Joh., Oblt., 228 f. — Marie Margr. 

* Schepelern, 228. 
Reuss, Borgmst., 1 12. — Joachim Henr., 

Oblt., 112 f. 
Revrøfeldt, Ditlev, Genlt., Overkrigs- 

sekrt., 118 fiL, 122, 248. — Jvf. 

Woldenberg. 321 Reventlow, Anna Sofie, Drorin., 252. — 
Chr. Ditlev, Gen., 96, 208, 211. — 
Conrad, Storkansler, 12, 119. — 
Ditlev Chr., Kapt., 226. — Hartvig 
Didrik, Ob., 87, 226, 260. — Hartvig 
Henr., 226. — Ulrikke Eleonore * 
Danneskjold Laurvigen, 252. — 
Jvfr. BrokdorfiF, Buchwaldt og v. d. 
Busche. 

Rheder, Vibecke Magdal. * Selmer, 224. 

Rheinfranck, Mathæus Hud., Sekrt., 10. 

— Jvfr. Helkand. 

Rhode, Ingeborg Hedevig * Schindler, 
166. — Jesper, Prlt., 250. — Jvfr. 
Kaslinskv. 

« 

Richter, Joh., Kapt., 246, 249, 251 f. 
Ried, Marie * Schive, 34. 
Rienow, Anna Elisabeth * Eichstedt, 208. 
Rinderhagen, Dor. Margr. * Collin, 36, 

60. — Joh. Frederik Didrik, Vinhdlr., 

27, 36. — Jvfr. Ross. 
Rist, Knud, Pr., 174, 176, 179. 
Ritz se Reedtz. 
Rochefort, Daniel, Maj., 228 f. 
Rocklenge, Joh. Adam, Ob., 213. — 

Ulrik Frederik, Kapt., 213. 
Rodsteen, Christian, Genlt., 223. — 

Øllegaard * Rantzau, 259. 
Rogert, Andreas, Justitiar. 61. — Ditlev 

Komponist og Vicelandsdom., 14 f. 

— Else Sotie * Ræder, 50. — 
Poul, Pohtimst., 40, 61. — Jvf. 
Hornemann, Nansen. 

Roholt, Marie * Bårnholt, 162. 

Rolf, Mdm., 267. 

Rosbach, Carl Conr., Sklt., 226 f. — 

Hedv. Susanne Amalie * Motzfeldt, 

57. — Susanne Pauline • Halek, 1 7. 
Rosenauer, Regmtschef, 216. 
Rosenkrantz, Birgitte * Kaas, 285 f. — 

Fredrik, 286. — Lisb. Folmersdt. 

* Thott, 286. — Mogens, 90. — 

W., Kamh., Amtmd., 269. 
Roscnstand^Goiske, Dr. jur., 185. 
Rosenstjerne, Sofie Hansdt. * Muller, 

150. 
Rosenvinge. Sten Willumsen, Adm., 

188 fif. — Jvfr. Mylting. 
Rosenørn, Malh., Ob., 103, 109 f. 
Ross, Carsten Tostrup, Kjbmd., 51. — 

Dor. Margr. * Collin, 27. - Gertrud Larsdt., 31. — Karen * Rinder- 
hagen, 27, 31, 36. — Lars Larsen> 
Nordlandshdlr., 27, 31. — Oi«,. 
Provst, 27. — Stincken Tostrup,. 
51. — Tarald, Pr., 27. — Jvfr. 
Andersen, Fabricius, Langenberg,. 
Lemvig, Sommerfeldt. 

Rosted, Peder, Pi-., 77. — Jvfr. Wa-^ 
gaard. 

Rostgaard, Frederik, 115. 

Rothkirch, Sophie * (Mur) Kaas, 86. 

Rubens, Dor. * Weinmann, 298. 

Ruus, Edel Thomasdt. * Montagne, 133. 

Rye, Margr. Marie * Tuchsen, 135. ~ 
Olaf, Genm , 69 f. 

Ræder, Hans Hornemann, Lensmd., 
50. — Johan Christoffer, Hndlsmd.,. 
50. — Joh. Mangelsen, Lt., 50. — 
Jvfr. Junghans, Rabben, Rogert. 

Rødberg, Joachim Knudsen, 89, 291. — 
Peder Heiberg, Hndlsmd., 59. — 
Ursula Margr. * Gill, 59. — Jvf. 
Gjerp. 

Rødder, Dorothea Daa (ell. Don), 29.. 

Røepstoi-ff, Andr. Sigism., Oblt., 213. 

Røhl, Joh. Ulr., Forstmand, 247. 

Rømeling, Patroklus, Genmaj., 209, 234. 

Rømer, Elisab. * ^) v. Mander, *) Has- 
seu, 296. 

Rønning, Johanne Vilhelmine * Hartz- 
leben, 49. 

Røpke, Stephan Andreas, 144, 297. — 
Jvf. Vout. 

Røst, Anna Bastiansdt. * Wasmuth, 38. 

— Marie * Schwartz. 55. 
Sablotny, Fred., Fændr., 213. 
Saint-Germain, Gr., Genfmrskl., 195 iL 
Sachsen, Aug., Kurfyrste, 3. — Fred. 

Aug. (I), Konge af Polen, 103. — 

— (-Eisenberg), Christiane af * 
Glucksborg, 255. — (-Weissenfels), 
Pr., sachs. Gen. — Jvf. Anna. 

Salgaard, Bodil Christ. * Prydz, 250. 

— Kjøbmand, 250. 
Saltnæs, 168. 
Samland, Dan., 276. 

Samsøe, Hans Jørgensen, Genm., 211 f.. 

Sandborg, Isak Jørgen Coldevin, Gaard- 

brgr., 46. — Jvf. Ibsen. 

Sars, Eva Helene * Nansen, 17. — 

Michael, Professor, 17. 

21 322 •Sartorius, Karen, 30. — Kapt., 30. 

^ure, Nils Jonsen, 171. 

.Schack, Anna Eleonore * Staffeldt, 
115. — Chr. Sigismund, sv. Over- 
krigskomm., 83. — Eleon. Christ. 

* Lutzow, 208. — Hans, Rigs- 
felth., 83, 202, 210. — Hans Chr., 
Genlt., 83, 86, 89 f., 92. — 
Hans Jochumsen, 290. — Jvf. v. 
d. Brinck, Isachsdt., Bamin, de 
Wittenau. 

Schacktavl, Elisab. * Stockmann, 29. 

^hare, Augusta, 44, 52. ~ Johanne 
Marie, 44. ~ Ole, Byfgd., 44. — 
Thora Fredrikke, 44. — Thora, 44. 

— Jvf. Stenseth og Wasmuth. 
.^cheel, Hans Henr., Genlt., 225 f. — 

Joachim, Voldmst., 224. — Jvf. 
Følckersam og Gjordsdatter. 
iSchepelem, Gerh. Fred., Sclt., 216 f. — 
Joh. Gottfr., Genmj., 217, 228 f. 

— Jvf. Reuscli. 

Schielderup, Ane * *) Hagerup, ^) Stub, 
«) Rasch, 174—78. — Elen, 176. 

— Gidschen * Meldal, 191. — 
Gidschen Petersdt. * ^) Friis. *) Heide, 
190. — Helge, 176. —Jacob Worm, 
Pr., 293.* — Jochum, Lensmd., 175, 
181, 183, 187. — Jfr. * Nissen, 
61 . — Jørgen, Sømd., 1 76. — Jørgen 
Peter Meldal, Skibsf., 56 f. — Karen* 
Ellingsen, 176. — Mich. Augustinus, 
Pr., 293. - Niels, Pr., 173, 176. 

— Niels, Pr., 175. — Peder, Bisp, 
Maj., 173. — Peder, 175 f. — Peder 

* Nielsen, Pr., 171, 173— 77. — Peder, 
Skip., 175. — Peder Pedersen, 175. 
Rasmus, Kapell., 176. — Ras- 
mus, 175. — Søren, 176. — Ulfsten 
Stevelin Joh., Gjæstgv., 57. — Jvf. 
Arentsen, Bredal, Meldal, Quantz og 
Weibust. 

-Schilling, Joh. Ghristoff., Ob., 218. — 
Jvfr. Bergman. 

V. Schildem, Råbes Datter, * Kalckreuth, 
254. 

Schinkel s. Skinkel. 

Schindel, Grevinde, Charlotte Helene, 

* Bulow, 210. 

:Schinderlein, Chr. Henriksen, Bogbdr., 
27. — Jvfr. Storch. Schindler, Poul Chr., Sølvpop, 297. — 

— Poul Chr., Apoth., 21. — Fam. 
166. — Jvfr. Bech og Rhode. 

Schive, CharL Marie, 54. — Elen Margr. 

* ') Klinge, *) Greve 33 f., 54, 
60. — Knerke * Thurmann, 60. - 
Math., Kbmd., 34. — Reinholt Jen- 
sen, Gjæstgv., 33 f., 60. — Reinh. 
Johannes t. Elgesæter, 33, 54. — 
Jvfr. Brun, Gjertsen, Jessen og Ried. 

Schjødt (Schiøtt), Anne Marie ♦ ^) Wahl 
*) Dons, 39. - Cecilie * Due, 61. 

— Niels, Ob., 20. — Jvfr. Arbin, Krog. 
Schlanbusch, Fam., 261. 
Schleppegrell, Aug., Sklt., 100, 203. — 

Fred. Ad., Genmaj., 69 fif. 
Schlick, Gr., kejserl. Rgtschef., 103. 
Schlippenbach, sv. Gen., 221. 
Schlubhut, Hans Henr., Ob., 93, 213. 
Schløttelburg, Berend, Maj., 112, 202, 

204. 
Schmeling, Fred. Vilh., Ob., 211. 
Schmettau, Gr., Carl Jac. Wald., 48. — 

Carol. Marie Georgine * Collin. 48. 

— Jvf. Møllmann. 

Schmidt (Schmith, Smidt), Abel. Margr. 

* Schmidt, 55. — Berthe Marie 

* V d. Weyde, 86 f., 243 f., 246, 
249, 251 fif., 265. - Chr. Hen- 
ningsen, Borgmst., 147. — Edel 
Christ. Helvig, 87. — Elise Chri- 
stine, 55. — Frants Henr., Pr., 182 
f., 185. — Jac. Lorenz, Prmlt, 207. 

— Joh. Chr. Ludv., Kjbmd., 55. 

— Johan Georg, Kapt., 86, 88, 243, 
246, 269. — Nic. Pedersen, Kjbmd., 
139. — Otto, Kjbmd., 146 f. — 
Truels, Justrd. — Jvfr. Brockelmann, 
Celius, Fasting, Holck, (Mur) Kaas. 

Schnell, Fam., 292. 

Scholten, Genmaj., 255. 

Schommer, sv. Gen., 221. 

Schor, Antoin. Amalie * Balling, 264. 

Schrader, Johan, Etatsrd., 13. -- Jvfr. 

Hylling, Mansholt, Nansen. 
Schreuder (Juel),HansThom., Korpl., 1 65. 
Schrøder, Birg. Cathr. ♦ v. d. Weyde, 

85. — Lambert Madsen, Lt., 37. 

— hamborgsk Lt., 127. — Mads, 
Kapt., 37. — Mette Elisab. Jung- 
hans, 38. — Jvfr. Collin, Høysager. 323 Schrøter, Joh.Fred. Wilh., Kapt , 203, 207. 

Schubarth, Regmtschef, 262. 

V. d. Schulenburg, Amalie * v. d. Schu- 
lenburg, 254.- — Didrik Herman 
t. Apenbm-g, 254. — Joh. Henr., 
Genlt., 209, 262. — Levin Didr., 
preus.. Legationsrd., 262. — Wer- 
ner, Feltmarsk., 211, 254. — Jvfr. 
V. d. Assebm'g, Brockdorff og Knuth. 

Schultz, W., Genmaj., 102. — Joh. Chr. 
Gottfred, Regtslæge, 49. — Margr. 
Frederikke • Johannsen, 250. — 
Math., Overtoldbetj., 44. — Jvfr. 
Brun, Collin og Stricker. 

Schatten, Anna Marie • Wedelfeldt, 260. 

Schwanewedel, Gathr. Margr. • Sehe- 
sted, 87. 

Schwartz, Abrah., Garver, 55. — Hans 
Peter, Handlmd., 55. — Jvfr. 
Holthe og Røst. 

SchweiTTiann, Abrah. Chr., Ob., 116— 
23. — Chr. Frederik, Prmlt., 116. 

— Georg Carl, Prmlt., 116. 
Schwårtzel (Schwertzel), Joh. Bernh., 

Genlt., 88, 92, 201 f. 

Schølberg, Abel. Margr., 48, 50, 62. — 
Anna Glaudine, 48, 50. — Erik 
Olsen, 62. — Ole, Stiflsrevis., 48, 
50, 62. — Jvfr. Jonsdt., Kofoed. 

Schøller, Anne Eilersdt. * ^) Michelsen 
^) Friis, 191. — Casp., Ghmrd., 
296. - Chr., Genmaj., 263. — Elen* 
Hagerup, 184. — Gunild Eilersdt. 
* Helsing, 26. 

Schønau, Anna Gathr. * Collin, 26. 

Schønfeldt, Gregor AUard, Oberst, 
101. — Hans Christoffer, Genlt., 
101. — Siegfr. t Tennicht, 101. 

— Jvfr. V. Buchwaldt, Jagemann. 
Schønheyder, Gottlieb, Pr., 16. — Jvfr. 

Nansen. 
Segelcke, Alida Maria * Fliig, 140. — 
Chr. Vilh., Genmaj., 134, 140. — 
Ingeborg Dorothea * Fasting, 134. 

— Vilh., Lt., 1 34. — Jvfr. Berg Krogh. 
Sehested, Anne Dor. * Winterfeldt, 249. 

— Axel t. Nørager, 87. — Chri- 
stiane Sophie, 252. — Claus Malte- 
sen t. Estrup, 94. — Hannibal, 
Gr., 94. — Jens Maltesen, Genlt., 
94, 211, 218, 221. - Jens Steen, Oblt., 94, 258. ~ Knud Gyldenr- 
stjerne, Genlt., 219 fif., 232 f. — 
Malte t. Rodstenseje, Ob., 94, 213,. 
216, 220, 222 f., 247, 252, 264. 
— Malte t. Hessel, 94. — Malte,. 
Lt., 94. — Margr. Sophie * Eim- 
haus, 219. — Ove Rammel, Genlt., 
220 f., 232 f. — Sophie, 252. — 
Tønnes, Ob., 87. — Ulrik Frederik,. 
Oblt,, 258. — Jvfr. Krag, Lange^ 
Parsberg, Rantzau, Skeel, Schwane- 
wedel, Weise. 

Sejerstedt, Dorothea Elisab., Frederikke, 
63. — Jens Jac, Lt., 63. — Jen- 
sine Christine, 63 f. — Jvfr. Hirsch. 

Selmer, Chr., Overkrigskom., 224. — 
Fam., 224. — Johan (el. Hans) 
Henr., Ob., 224. — Jvfr. de Bruin,. 
Esmarch og Rheder. 

Sencke, Michel, Sklt., 223. 

Sesterfleth, Johanne Marie * ^) Sundt 
2) Guldenøhr, 104. 

Sibbern, Frederik Chr., Prof., 163. 

Siegbrand, sv. Kapt., 106.* 

Sigurdsøn (-datter), Anne 275. — Finn. 
(Vincentius), Rektor, 274 ff. — 
Nils, 274. — Rønnaug * Frantsea 
(Flor) 274. — Jvf. Hjort. 

Simonsen, Vedel, Konfrrd., 148. 

Sivertsdatter, Beret * Surland, 40 f. 

Skaarvaagen, 50. 

Skeel, Else * Sehested, 94. -- Ida So- 
phie * Reedtz, 104. 

Skinkel, Dorthe • Kalckreuth, 254. — 
Major, 74 — Jvfr. Coucheron. 

Slange, Konfrrd., 72. — Anne * v. Haven,. 
72. 

Slangerup, Nils, Præst, 170, 173. 

Smith, se Schmidt. 

Sohr, Joh. Fred., Oblt., 21 1. — Jvf. Bulche, 

Sommerfeldt, Birg. Sofie * Ross, 27. 

Sonunerschield, Henrik Christoffer, Ob., 
49. — Iver Chr. Lund, Oblt., 
49. — Jvfr. Brønlund, Collin, Lund. 

Sonne, Mette Margr. • ^) Bohn, ^) Ibsen,. 
«) West, 225. 

Sophie, Fred. II.'s Dronn., 1 ff, 284, 287. 

Sophie Magdalene, Dronning, 259. 

Spalding, sv. Søkapt., 214. 

Spidberg, Christiane • Fasting, 135. — 

Jens Chr., Bisk.. 1 35. — Jvf. TopdahL 

21* 324 .Spidebjerg, Hans Larsen, Pr., J78. — 

Jvfr. Stub. 
%oneck, 6r., Georg Wilh. Hedewiger, 

Gen., lOS, 107, 209, 215, 218, 251. 

— Marie Sabine, 251. 
Sprengel, Frants Aug., .Maj., 118, 120, 

208, 298 ff. — Frants Henr. Claus, 
Ob., 96, 118. - Johan Aug. t. 
Badekau, 118. — Jvf. Weiher. 

«taar, Margr. • Bulow, 213. 

-StabeKl), Adolf Bredo, Redakt., 39. — 
Boel Glausdt. • Frits, 190. — Bredo, 
Kordegn, 39. — Ghr., Feldskjær, 
60. — Marie Margr. * Junghans, 
50. — Nic. Bredo, Klok., 89. ~ 
Jvf. Grøgaard, Thurmann. 

:Stabelfeldt, Ghr., Lt., 106. 

Staffeldt, Ghr. Fred. t. Gariowitz, 115. 

— Ghr. Fred., Genlt., 115, 209, 
216f., 251,297. -Ghr. Fred, 115.- 

^ Jvfr. Kleist, Schack og Wackenitz. 

.Stahl, Bastian, Kapt., 213, 223, 226, 
228 f., 241. 

Stampe, Hans, 269. — Henrik, Bar., 
152 ff., - Ide Ghristine * Chri- 
stensen, 269. — Jesper Sørensen, 
Borgmst., 152 f. — Søren, 153. 

Steding, Kuhn Ewald, Kapt., 202. 

Steen, Ane Olsdt. * Suriand, 39. — 
Elen Alette ♦ Surland, 39. — l.au- 
ritz Halvardsøn, Pr., 272 f. — 
Peter, Koffkapt., 47, 52. — Petra 
Elise Rasch, 52. - Tøvis Rasch, 
Kjbmd., 47, 51. — Jvfr. Brun, 
Gadebusch, Haard og Ramm. 

iSteenbock, Gr., Magnus, sv. Feltmarskal, 
108, 110, 124, 207. 

^Steenbuch, Anna Margr., 55. — Hans 
Bemh. Jørgen, Kapt.,- 55. — Jvfr. 
Nissen. 

Steenkul, Anna * v. d. Weyde, 84. 

Steerup s. Sturup. 

Steffens, Henr., Stadsfysikus, 290. — 
H. K,, 290. 

Steinhols jvfr. Wallund. 

-■Stemland, 173. 

Stempel, Marcus, Prmlt., 226 f. 

Stenseth, Maren Ghristoffersdt. * Schare, 
44. 

Stephansen, Louise Andrea * Aall, 140. 

:Stibolt, Lorentz Petersen, Kaplt., 61. — Peter Lorentzen, EnrouU. Chef, 61 . 

— Jvfr. Due og Hesselberg. 
Stjemsparre, sv. Slægt, 18. 
Stockfleth, Henning, Bisp, 1 58, 292. — 

Margr. ' Bårnholt, 158f. — Thorn. 

Rosing, Justitsrd ,21. — Jvfr Arbin. 
Stockholm, Anne Christ. * Brendel, 228. 
Stockmann, Anna Cath., 33 f. — Hans 

Adum, Maj., 29. — Inger Doroth. 

* ') Blichfeldt, ^) Zemichow, 29, 33. 

— Jvf. Schalktavl. 
Stolberg,Lt., 127.— Gedern, Fyrs le, Fre- 
derik Carl 262. — Ludv. Casimir, 
Pr., Ritm., 262. — Jvfr. Nassau 

Storch, Birg. Susanne, 31. — Hans 
Ulr., Koffkapt., 45. — Inger Jo- 
hanne * Schinderlein , 27, 31. — 
Peter Arnesen, Toldinspt., 27. — 
Jvfr. Dons og Gjæver. 

Storm, Hans, Bedemd., 141. - Ob., 209. 

— Jvf. Fasting. 

Stracken, Abigael * Hammond, 37. 
Strand, Gjertsine Pedersdt. * How, 47. 
Stricker, Anna^Cathr. * Angell, 31 f. — 

Chari. Murgr. * Schultz, 49. 
Struve, Joh. Andr., Pr., 58. — Mart. 

Nic, Lt., 58. — Jvfr. Krog, Wibye. 
Strøm, Abel. Ghrist. * Hollhe, 55 f. — 

Anna Stinette * Lossius, 57. — 

Carl Malson, Skipper, 170. — Jac. 

Trønson. Skip., 1 69. — Jvfr.Grønaas. 
Stuart, Isabella, • Abercrombie, 203. 
Stub, Gunhild Kjeldsdt. * Spidebjerg, 

178. — Inger Hansdt. * Barthow, 

178, 184. — Kield, Mag., 178. 

— Kield Hansen Pr., 170, 178. — 
Michael, Provst, 178. — Palle Ghri- 
stoffersøn, 279 ff. — Jvf. Schielderup. 

Studemaim, se Ehrenstein. 

Stuve, Barthold (Bertel), Audit., 204. 

— Bertel, 204. — Hans, Stadt- 
hauptmd., 204. — Joh. Adolph, 
(Løvenstieme), Regtskvartmst., 204. 

Stuwitz, Cathrine * Lexau 294. 

Sturup, Christen Jensen, Kapt., 216. — 
Christiane Marie * Deden, 216. — 
Georg Ghristoff, Gen., 216. — 
HansChr , Oblt.,,216, 226. — Joh. 
Ernst, Kapt., 216, 232. — Nic, 
Maj., 217. — Jvf. Bjelke, Dverig, 
Plonge og Walkendorff. 325 T. Støcken, Dor. Chr. Ernestine * Wolff- 
rath, 157. — Fr. Georg, Landfgd., 
157. — Gerh. Chr., Genlt, 212. — 
Jvfr. Lente. 

Støren, Bendix, Pr., 63. -- Cathr. Sa- 
bine * Angell, 63 — Helene Frede- 
rikke • Brun, 55. — Jvfr. Coldevin. 

Støvset, 173. 

Suckow, Genmaj., 70. 

Sundt, Hans Michelsen, Feldskjær, 204, 
223, 238. - Ulrik Fred., Kapt., 
104. — Jvf. Sesterfleth. 

Surbæk, Maren ♦ Pedersen, 10. 

Surland, Joh. Natansen, Smed, .S9. — 
Natan, Overbrandmst., 39 f. — 
Rasmus Johansen, Kjbmd., 40. — 
Jvf. Sivertsdt., Steen, Vindal og 
Zeuthen. 

de SvanenhjeJm, Gharl. Amalie * Hveis- 
sel, 293. — Cicilie Kirst. •• Muus, 
292 f. — Jonas Lillienschiold, 
Kolonibesf .• Birgithe, 292. — Morten 
t.Svanøe, 292. — Jvf. Lillienschiold. 

Svend, Pr. p. Eidsvold, 279. 

Svendsen (-datter), Gertrud * Nielsen, 
277. — Peter, Borgmst., 10. 

Svichtenberg, Margr. ♦ Krabbe, 214. 

Sylow, Albertine • Krog, 45. — Garol. 
Jacobine • Miiller, 63. — Elisab. 
Christine Paus Hanning • ^) Kjelds- 
berg, ^) Moses, 63. 

Sønnech, Peter, Maj., 28. — Sofie, 28. 

Sønsterud, Anne Petersdt. • Grøgaard, 39. 

Sørensen, Rasro., Pr., 272 f. — Søren, 
Pr., 275. 

Sørenssen, Antoinette Vilhelmine Véda- 
stine' Aimée Moltke • Nansen, 16. 

— Frederik Moltke, Genmaj., 16. 

— Jvf. Malthe. 

Tage, Ghristoph., Oblt., 127. 
Tamdrup, Jfr. 250. 

Tangen, Gertrud Christiane ♦ Heide, 33. 
Tantzen, Jørgen Reinholt, Kapt., 241 f. 
Tenner, Peter, Lt., 203, 207. 
Thaae, Else Othilie • Winterfeld, 249. 
Thams, Joh., Konrekt., 185. 
Thestrup, Landsdom., 142, 55. — Fred., 

Ritm., 154. 
Thielisch, se Tillisch. 
Thile, Henr. Jac, Ob., 226 ff., 235. 
Thode, Ida ♦ Gram, 28, 32. — Jac. Hansen, Stiftsprovst, Mag., 32, 60, 
184, 297. — Job, Skip., 34. — 
Knud, Overavdit., 60. — Sofie 
Cramer, 34. — Wenche * Rachløv, 
32. — Jvf. Erpecom, Gram, Luitkis, 
Wessel-Brown. 

Thomassøn (-datter), Elseb. * Friis, 
188. - Mikkel, 188. 

Thombsen, Cathr. Hedevig * Brun, 43, 
46, 55. — Nic. Bernh., Kapt., 
Justitsrd., 43. — Jvf. Bechmann. 

de Thorat, Susanne de Loron * la 
Pottrie, 255. 

Thormøhlen, Anna * Fasting, 142, 
144. — Jørgen, 142, 144. — Jør- 
gen, 289. — Maria Jørgensdt. * 
Krogh, 144. — Jvf. Magers. 

Thott, Anders 284 fif. — Gehmrd., 153. 

— Tage Ottesen t. Eriksholm, 286. 

— Jvf Rosenkrantz og Ulfstand. 
Thrane, Ragnhild Kirst. • Lemvig, 52. 
Throne, Anna Elisab. * Holtermann, 

58. ~ Hedv. Sofie • Arnet, 53, 56. 

Thune, E. G. F., Prof., 163. — Johanne 

* SchøUer, 296. — Morten Mik- 
kelsen, Raadmd.,296. — Jvf. Jensdt. 

Thurmann, Jonas, KontroU., 60. — 
Knercke Margr. * ^) Stabell, *) Nissen, 
60 f. — Maren Mathæa, 61. 

Tieman, Gertrud Johanne * Tillisch, 65. 

Tillisch (Thielisch, Tylisch), Anna Sofie 

• Rehbinder, 67. — Casimir, 
Major, ()7 f. — Else • K1&- 
now, 67. — Ferdin. Ehrenfried, 
Prmlt , 66. — Fred! Adam, Prmlt., 

66. — Fred. Chr., 68. — Frederik 
Vilh., Lt., 68. ~ Gotfried, Ritm., 
64 fif. - Gotfr. Vilh., Fændr., 69. 

— Hans Henr., 68. — Henr. 
Vilh., Oblt., 64 fif. - Henr. Vilh., 
Maj., 66 f. — Henr. Vilh., Amtmd., 

67. — Joh. Frd., 65. — Joh. 
Gotfr. Vilh., Lt., 68. — Mette Ra- 
mel, 67. — Sigfr., Lt., 68 f. — 
Jvf. Berentz, Eppingen, Leegaard 
og Rosenkrantz. 

Tonning, Peder, Landhdlr., 139. — 

— Rasm. Henr., Pr., 139. — Jvf. 
Fasting og Lund. 

de Tonsberg, Elisab. ♦ Werenskjold, 326 235. — Karen ♦ Arnold, 258. — 

Vilh. Amlund, 240. 
Topdal^ Birg. Pedersdt. ♦ Spidberg; 65. 
Tordenskjold, Peter, Viceadm., 60, 221, 

242. 
Tordenstjeme, 154. 
Trampe, A. F., Rigsgr., Genlt., 87, 

226. — Conr., Gr., Oblt., 226. — 

Jvf. Adeler. 
Trelund, Joh., Provst, 20. 
Treschow, Admiralitetsrd., 20 — Anna 

Dor. * Graae, 36. 
Trondhjem, Christen Jensen, 170. 
Tuchsen, Anna Cathrine * Fasting, 136. 

— Chr. Fredrik, Kaplt., 135 f. — 

Joh. Frederik, Genmj., 223. — 

Karen Daae * Fasting, 135 f. — 

Sofie Amalie * Weinmann, 223, 

298. — Jvf. Meng og Rye. 
Tulle, Ane Cathrine * Borg, 291. — 

Jens, Degn, 291. — Fam., 166. 
Tuxen, Fam., 995 
Tylisch, se Tillisch. 
Tyrck, Joh. Ernst, Læge, 142. ~ Jvf. 

Fasting. 
Tyrholm, Benedicte * Fasting, 138. — 

Michael. Provst, 138. — Jfr. Hjelm. 
Tønder, Anne Cather. • Lysholm, 46. 
Udvig, 169. 

Uetersen, Lucas, Vicekomd., 90. 
Ulfetdt, Sophie * Holck, 97. 
Ulfstand, Else * Thott, 286. - Tale, 284. 
Ulich, Kjbmd., 38. ~ Jfr. Wasmuth. 
Ulrik, se Meklenborg. 
Ulriksdal, Genitnt., 258. 
Urholdt, Chr., Landhdlr., 294. — Jvf. 

Pleym. 
Urne, Chr. Ghristoflfer, t. Søgd., 289. — 

Regmtschef, 64. 
Urvaldt, Maren Johsdt. * Hammer, 38. 
Wachtmeister, sv. Adml., 213 f. 
Wackenitz, Louise Eleon. * Staffeldt, 1 1 5. 
Wagaard, Fam., 77. — Jvf. Deichman. 
Wagenfeuer, G., Komd., 31. — Magd. 

Dor. * Hager up, 31. 
Wahl, Oluf Pedersen, Toldforv., 39. — 

Peder Andr., 39. — Jvf. Nordahl 

og Schjødt. 
Walcker, William Williamsen, Kjbmd., 

76. — Jvf. Lembach. 
Waldburg, Barbara * Eppingen, 66. WalkendorfiT, Elisab.. Margr; Hille ^ 
Starup,. 216. 

Wallund, Christoflf.^ Pr., 178 f. — 
Magdalena * Steinhols, 179. - Ras- 
mus Christoff., Pr., 178 ff. — 
Thorn., Degn.,. 179. — Jvfr. 
Arentsberg og v. Westen. 

Valnum, Bereth. Martha Olsdt. ^^ 
Angell, 36. 

Valstrup, Henning, Beslagsmed, 280. 

Wandal, Bagge, Stiftsskr., 290. — Jvf. 
Tsachsdt. 

Varenius, Aug., Fændr., 203 f., 211. 

Waringhoff, Jan Com., Kapt.,. 74. — 
Jvf. Coucheron. 

Wamstedt, Clara Eva * Bulow, 247. 

— Fred. Vilh., Kapt, 202. - 
atonette * Wilcken, 261. 

Wasmuth, Anna Røst * Ulich, 38, 40. 

— Chr. Fred., Kjbmd., 44. — 
Christ. Brun * Pflueg, 40, 44. - 
Georg Henr. Ulr. Fred., Feldskjr.,. 
38, 40, 44. — Georg Ulr., Kapt., 
64. -— Maren Brun * Schare, 44. 

— Stincken Tostrup * Schare. 44. — 
Jvnf. Brun, Hirsch, Holck og RøsL 

Watson, engl. Gen., 254. 

Vatne, 169 f. 

Wedege, Fred., 27. — Jvf. Juel. 

Wedelfeldt, Ditl., Ob., 260. — Jvf. 

Schutten. 
Wedel-Jarlsberg, Bar., Adelaide Johanne 

Isidore ♦ ^) Bølling ') Nansen, 16. 

— Chr. Fred. Vilh., Maj., 16. 
Wedell- Wedellsborg, Hannibal, Gr., 260. 
V. Wege, s. V. d. Weyde. 
Weghorst, Emmerenze Christine Elisab. 

• Weitzmann, 255. 

V. Weihe (Weide), s. v. d. Weyde. 

Weiher, Feltmarskal, dennes Datter * 
Sprengel, 118. 

Weibust, Gunder, Kjbmd, 56. — Mi- 
kaeltine Nielske * Schielderup^ 56 f. 

— Jvf. Hammersland. 

Weiby. Hans Jensen, Rebslgr., 34. — 

Jvf. Brynildsen og Falch. 
Weinijgel, Casim. Henr.^ Lt., 202. — 

Kapt., 21. 
Weinmann, Hans Jørgen^ Gen., 216, 

223, 225, 298. — Fam., 223. — 

Jvf. Brueneck, Rubens og Tucbsen. 327 Weise * Sehested, 94. 

Weissenfels, se Sachsen. 

Weitsch, engl. Min., 254. 

Weitzmann, Baltzer, Maj., 255. — Joh. 

Ditlev, Ob., 255, 258, 260, 263. — 

Jfr. Weghorst. 
Welchhausen(Wellighusen), Gotfr. Albr., 

. Pændr., 213. 
Velding (h), Albert AngeU, Lt., 42. — 

Chr.,42.— Jvf. AngeU, Wildenrath. 
Welling, Henr., Kapt., 202. 
Weltzin, Joh. Ludv., Kapti, 52, 59. — 

Johanne Hedv. * Hornemann, 59. 

— Jvf. Blix. 

Vennighausen, Elisab. Hedv. * Jo- 
hannsen, 107. 

Venstermand, Lauge, 7. 

Werenskjold, Barthe Marie • Benlz- 
leben, 220. — Niels (Wernersen), 
Konferentsrd., 235. — Jvf. de 
Tonsberg. 

Werlauf, Erik, Pr., 184 ff. 

Wessel-Brown, Herminchen * Thode, 
32, 60. 

Wesselhorn, se Mylting. 

West, Niels Madsen, Genmaj., 208, 225, 
234, 240, 292. — Jvf. Sonne. 

V. Westen, Dor. * WaUnnd, 179. — 
Thorn., Missionær i Finmarken, 1 79. 

— Missionær iTrankebar, 85, 291. 

— Jvf. V. d. Weyde. 
Westengaard, Elisab. ♦ Hauch, 258. 
Westermand, Anna Margr. Cathr. * 

Hagerup, 42, 186. — Kommercrd., 
186. 

Westhoten, Willich, Rektor, 275. 

Westphalen, Konferentsrd., 84. 

V. d. Weyde (Weide, Weihe), Adam, 
82. — Adam, polsk Maj., 83. — 
Adam, russ. Feltmsk., 83 f. — Adam 
Fidejustus, Lt., 85. — Albrecht Chr., 
Lt., 85. — Alhed Berthe * ^) Jo- 
hannsen, *) Prydz, 250, 267. — 
Anna Cathr. * Dort, 86. — Anna 
Cathr., 252 f. — Barb. Christine, 
85. — Birgitte Cathr. * Issensee, 
88, 125 f., 128, 214, 243 f, 246, 
249. — Borchard, 82, 297. — 
Cari Fred., Lt., 82. — Claus Fred., 
297. — Ditlev Panthaleon (ell. Pan- 
thaleon Curt), Sapt., 82. — Eleon. 86. — Elisab. * Kaarsberg, 86. — 
Emmerentze, 83 — Erasm., Lt., 
82 ff. — Erasmus, 86. — Erasm., 
88. — Fidejustus, 84. — Hans, 
Maj., 84 f., 88, 243, 247, 251 f. 

— Hans Elias, 85. — Hans Elias, 
86. — Hans Elias, Oblt., 79 fif., 
201 fif. — Joachim, Oblt., 82. 

— Joachim, Lt., 86. — Joh. 
Georg Rud., Lt, 251, 291. — 
Jost, Oblt.. 82. — Jost. Komet, 82. 

— Lucas, Lt. og Tolder, 83, 85. 

— Marcus, 82. — Marcus, Kptlt., 
83, 84 f. — Marcus, Serg., 85. — 
Maria * v. Westen, 85. — Maria, 
forl. m. Bohn, 84. — Maria Elisab., 
82. — Panthaleon Curt, Kapt., 
82. — Peter, Kapt., 82. — Poul 
Diedr., 89. ~ Rebekka Elisab. * 
Lisfeldt, 88 f. — Roger, flamsk 
Maler, 82. — Rudolph, Kapt., 83, 
86, 90, 100, 107, 125 f., 128, 214. 

— Timme, Lt., 82. — Ulr. Chr., 
297. — russ. Ob., 84. — russ. 
Page, 84. — IVk. * Lefort 84. — 
Jvf. Brasch, Freytag, Jochumsdt., 
Kaas,Lund, Mormand,Pors,Schmidt, 
Schrøder, Steenkul. 

Vibe, Mikkel, 10. 

Wiborg, Joh., Kapt., 246 f. 

Wibye, Benedicte Mary * Struve, 58. 

Wichmann, Elsebe * Gelius 181. — 

— Major, 181. 

Widing, Alette * Hveding, 51. 
Wielsgaard, Abelone Christ. * Brun, 

42, 44. — Jens Jørgensen, Kjbmd., 

42. — Jvf. Hohn. 
Vieregg, Volrath Augustin, Ob., 259. 

— Jvf. Gentschau. 

WUcken, Chr. Joh., Ob., 261. — Jvf. 

BrQgmann, Wamstedt. 
Wilckens, SkibsmsBgler, 138. — Jvf. 

Fasting. 
Wildenrath, H^iriette Marie (eller 

Margr.) * ") Veldingh, •) Buch, 42. 
Vildskjødt, Elisab. Christine * Frost, 

26, 29. 
Wilster, Gemnaj., 209. 
Winberg, Kæmmerer, 20. — Jvf. Arbin. 
Vineentsdt. Johanne * Friis, 190. 
Vind, Ingeborg * Holck, 202. — Holger 328 Christ., Genmaj., 258. — Nicol. 

Dor. * Hauch, 258. — Ove, Gnmj., 

218, 220. — Regitze Margr. * 

Drewitz, 216. 
Vindal, Ellen Thoresdt. * Surland og 

Nodtler, 40. 
Winding, Andreas Westenhoff, Provst, 

268. 
Windtz, Anna Margr., 252. — Hans 
■ Fred., Genmaj., 210. — Margr., 

Christine • Grambow, 202, 252. 

— Jvf. Blucher. 

Winterfeldt, Bertel Didrik, Maj., 249. 

— Juliane Margr., Baronesse * 
Eickstedt, 93. — Jørgen, t. Lykkes- 
holm, Lt., 249. — Jvf. Nymphius, 
Sehested og Thaae. 

y. d. Wisch, Anna * v. Buchwald, 208. 

WisløfiF, Oberstinde, 25. 

Wissing, Jens (Joh.), Kapt., 255. — 

Lauritz, Pr., 255. — Jvf. Anhalt. 
With, Anne Thorstensdt. * Henriksen, 

29. — Anthon, Stud., 199. — 

Dorthe Marie, 29, 297. — Jvf. 

Quistgaard. 
Withammer, Joh. Peter, Bogtrykker, 

54. — Claus Gimnerius, Sagf., 54. 

— Jvf. Brun og Knudsen. 

V. Witten, Melchior Joh., Ob., 94. 
de Wittenau, Schack, Brigader, 209. 
Wivild, Hans Nielsen, Pr., 223. 
Wodroff, Conrad Daniel, Generalkrigs- 

konmiissær, 199. — Justisrd., 199. 
Voet, se Vout. 
Voigt, Adam Gottlib, Amtmd., 293. — Lo- 

rents,Proviantforv., 20. — Jvf.Muu8. 
Vold, Beret Martha * Brun, 52. 
Woldenberg, Anna Cathr. * Revenfeldt, 

119. — Chr. Gottlieb, Maj., 93. — 

Joh., Oblt., 119, 122, 213 f., 228. 
Wolff, Lorents Simonsen, Kjbmd., 36. 

— Peter, Feldskjær., 256 f. — 
Simon, Pr., Mag, 35 fif. — Simo- 
nette Susanne, 37. — Zachar., 
holst.-gott. Genmaj., 207. — Jvf. 
Graae, Mikkelsdt og Munch. 

Wolfifrath (Wulffrath), Fam., 157 f., 
298. — Jvf. Brockelmann, Lfltti- 
chau, Ochsen, Petersen, v. Stdcken. 

Wolfsen, Didr., 14. — Karen * Nansen, 
14. — Jvf. Bohn. Wonsheim, Joh. Jørgen Salomonsøn, 
Holzførster, 32. — Martha Sofie, 
28, 32. — Samuel Christoff., Kapt., 
28. — Jvf. Buch og Fyhn. 

Worm, Jac., Mag.,' 293. — Maren Ja- 
cobsdt., 293. — Maria * Numsen, 265. 

Voss., Cathr. Hedev. * Moltke, 203. 

Vossbein, Chr., Schoutbynacht, 242. 

Vout (Voet), Maria * ^) Røpke, *) Fasting, 
144, 297. 

Wrambeck, Lars, Soldat, 110. 

Wulfif, Karen * tiorentzen, 31. — 
Maren * Brøndlund, 49. 

Wurfell, Claus, Krigskonun., 75. — 
Jvf. Lembach. 

Wurtemberg (Neustadt), Hrtg., Carl Ru- 
dolph, Gen., 211, 215, 223, 262, 298. 

— Ferdinand Wilhehn, Gen., 211. 

— (Oels) Hrtg., Chr. Ulrik, Brigd., 
211, 254, 266. — Hertuger af, 284. 

Ysenburg og BCidingen, Gr., Ludv. 
Casimin Ob., 262. 

Ctterwig (tJtterwich), Gust. Wilh., 
Ritm., 108. 

Zahl, Anne Margr. * Heitmann, 57. 

Zarendt, Busanne Margr. * Abel, 57. 

Zeeland, Louise Christine * Friman, 53. 

Zencke, se Sencke. 

Zepelin, Daniel Ernst, Genmj., 92 f., 
96, 100 f., 107 f., 115, 128 f., 
201, 204, 207, 210, 216, 223 f., 
231 ff, 238, 240, 242, 247 f. — 
Doroth. Tugendreich * Følchersam, 
92, 94, 126, 251. — Joachim t. 
Møllenbech, 92. — Jvf. FQrst, 
Kayserling og MøllendorfiL 

Zemikow (Czemichow), Axel Rein- 
holt, Kapt. 29, 33. — Chr. Ulr., 
Kapt, 217. — Ernst Frederik, 
217. — Enkefrue, 29. — Jvfr.Stock- 
mann. 

Zeuthen, Martha Cathr. * Surland, 41. 

Zolligkoffer, Hedev. Magd. * Andræ, 259. 

Æreboe, Rasm., Not. publ., 84. — Jvf. 
Erreboe. 

Oetken, Joh., t. Loye, Regrrd.. 215. — 
Joh. Wilh., Genmaj., 215, 234. — 
Jvf. Dageroth. 

Øien, Sofie EUefsdt. * Alseth, 56. 

Øinæs, 170. 

Ørbei*g, Joh., Herredsskr., 18. 329 Bestyrelsen for Samfandet for dansk -norsk Oenealogi 
og Personalhistorie bestaar for Tiden af følgende Medlemmer, 

Norske Afdeling: Kgl. Fuldmægtig Th. Boeck, 
Bureauchef A. Collett,* Sekretær. 
Professor, Dr. L. Daae, 
Rektor A. E. Erichsen, 
Fuldmægtig i Rigsarkivet H. J. Huit- 

feldt-Kaas,* Formand. 
Fhv. Bureauchef W. Lassen, 
P'uldmægtig i Rigsarkivet E. A. Thomle.* Danke Afdeling: 
Arkivar i Rigsarkivet C. F. Bricka,* 
Forretningsleder v. Geneal. Inst. S.EIvius, 
Kaptajn af Generalstaben F. H. W. 

Harbou, Sekretær. 
Ghmkonfraad, Overhofmarskal, Kmhr., 

Major C. L. Løvenskiold, 
Raadstuearkivar, Dr. 0. Nielsen,* 
Ghmkonfraad, Kmherre M. H. Rosenørn, 

Formand. 
Sognepræst, Dr. H, F. Rerdam,* 
Arkivsekretær i Rigsarkivet A. Thiset, 
Fuldmægtig h. Overpostmst. G. L. Wad. Sognepræst D. S. Thrap, 

De med * mærkede Herrer udgjøre Skriftudvalgene. 

Samfundets Regnskab for 1891 er aflagt af Kommissionærerne, 
Boghandlerne Otto B. Wroblewski i Kjøbenhavn og Marius Lund 
i Christiania, og godhedsfiildt revideret af d'Hrr. Gehejmekonferens- 
raad Schlegel og Etatsraad, Grosserer Isberg, som hitet derved 
have fundet at erindre. Hvorledes de enkelte Summer fordele 
sig paa Indtægt og Udgift ses af følgende Oversigt: 

Indtægt. "^ 

Restancer fra 1890 32 Kr. 56 Øre 

Understøttelse fra det danske Kirke- og Under- 
visningsministerium 300 — 00 — 

Halvdelen af Renterne af „En Unævnts Legat* 20 — 17 — 

Medlemsbidrag -f- Kommissionsrabat . . .1851 — 75 — 

Solgt af Tidsskriftet 178 — 89 — 

Skylder Boghandler Wroblewski ^i/^^ 1891 . 90 — 69 — 2474 Kr. 06 Øre 330 

Udgift. 

Skyldte Boghdlr. Wroblewski »V12 1890 . . 220 Kr. 61 Øre 

Forfatter- og Redaktørhonorar 866 — 25 — 

Papir 270 — 00 — 

Trykning 915 — 17 — 

Heftning 89 — 12 — 

Forskj. Udgifter 77 — 85 — 

Restancer, som overføres til 1892 .... 35 — 06 — 

2474 Kr. 06 Øre Paa Samfundets Sparekassebøger henstod i Juni 1892: 
1) 97 Kr. 37 Øre; 2} 75 Kr. 15 Øre; 3) (En Unævnts Legat) 
1095 Kr. 17 Øre. Desuden ejer Samfundet et Indskrivningsbevis 
paa den danske Statskasse, stort 500 Kr. 

Samfundets Samling af Bøger og Manuskripter opbevares 
hos den danske Kommissionær, hvorfra de udlaanes til Med- 
lemmerne. Dadsfald i Danmark. 

1891. 

Udarbeidet i Genealogisk Institut. Aagaard, Bolette Engelbretb, se Col- 
ding. 
Aagaard, Fred. Marie^ se Dorph. 
Aagaard, Sina, se Mackeprang. 
Aarberg^ Carl Joh. Jensen^ Toldassist.^ 

16. Sept., Aarhus. 
Aarestrup, Joh. Jac, Kbmd. i Holbæk, 

22. Marts. 
Aaris, Hansine^ f. Christophersen, 27. 

Dec. 
Adolph, Joh. Dav. Stadfeldt, Grosserer, 

31. Dec. 
Adsersea, Fred. Ferd., Kapt., Intendajat, 

3. Sept. 
Aggerholm, Mads, Grosserer, 9. JunL 
Ah rene, Friedr. Wilh., Lærer, 9. Jan. 
Ahrentzen, Louise Fred. Gersdorff, se 

Blichfeldt. 
Albeck, Aug. Alex. 5. Febr. 
Aller, van Hanna Justa, se Fæster. 
Alstrup, Fred., fh. Underkonstruktør 

ved Orlogs værftet, 12.- Jan. 
Alstrup, Helene Marie, fh. Asylbestyrer- 
inde i Ordrup, 8. Dec. 
Ammitzbøll, Mar. Laurentine, f. Kanne- 

worfif, E. e. Herredsfog., 26. Mai. 
Andereen, Ad., Grosserer, 4. Dec, 

54 Aar. 
Andersen, Ane Carol., f. Pedersen, 

8. Febr., Balslev Præstegd. 
Andersen, Dorth. Kirst., f. Stæhr, 1. 

Juni, M.: Malerihandler. Andersen, Enuna, f. Bang, E. e. Kapt., 
7. Dec. 

Andersen, Niels Peter, fh. Godsforvalter, 
Kapt., April. 

Anger, Christiane Amalie, 9. Febr., 
Roskilde, f. 31. Aug. 1849. 

Ankjær, Joachim Ludv. Phister, Stud. 
mag., 14. Juni, Aalborg. 

Anthon, Elisab. Louise, f. Nellemann, 
E. e. Konsul, 24. April. 

Anthon, Ludv. Holberg, 18. Febr., Sand- 
wichøeme, 32 Aar. 

Arboe, Franziska Christine, f. Grøn- 
bech, 4. Nov., 70 Aar, M.: Skibs- 
kapt. 

ArenstorfT, v. JuL Math. Gertrude, f. 
Komtesse Tramp, 16. Mai, Over- 
gaard. 

Arentz, Petrea, se Rager. 

ArnkJel, Reinhardt Emil Lorentz Jac, 
Fuldm. i Generaldir. f. Postvæse- 
net, 18. Nov., og hans Hustru Anna 
Marie Pouline Louise f. Larsen, 
17. Marts, f. 20. Sept. 1868. 

Astrup, Louise Cathr. Carol., se Krohn. 

Bache, Ane Marg. Christine, se Omøe. 

Bache, Laurine Christiane, se Tofte. 

Bagger, Hans Carl Ludv., fh. Sogne- 
præst i Kullerup, 25. Okt. 

Bagger, Louise Math., f. Muller, E. e. 

Præst 26. Dec. 

1 Tillæg S. 2. Dødsfald i Danmark 1891. Bahneberg, Dorothea Sophie, f. Løwener, 

16. Okt., Assens. 
Bah neon, Aug. Marie, se Gjørup. 
Ballin, Jac. Ludv., Garvermester, 15. 

Dec, 57 Aar. 
Baltzer, Caroline, f. Tam*, 11. Dec, 

74 Aar. 
Bang, Agnes Christiane, f. Bruhn, 20. 
^ Aug., Hjørring, 31 Aar, M. : Gand. 

jur.* 
Bang, Emma, se Andersen. 
Bang, Ida Nath., se Hecksher. 
Bang, Laura Louise Maria Joseph., f. 

Moth., 2. Febr., M.: Professor. 
Bang, Leila, f. Petersen, 6. Dec. 
Barfod, Vitta Christiane, se Rostrup. 
Barth, Emilie CaroL, f. Marquard, 22. 

Juli, M. : Klokker v. Jakobs Kirke. 
Bartholdy, Jacob, Kammerraad, fh. 

Godsforvalter, 26. Marts. 
Baudieein, Herm., Greve, HoQæger- 

mester, 13, Mai. 
Bay, Chr. Poulsen, fh. Skibsfører, 21. 

Mai, 83 Aar. 
Bay, Sophie, f. Stabel, E. e. Professor, 

I. Dec. 

Bayer, Olivia Christiane, se Petersen. 

Bech, Anna Jens., se Mauritzen. 

Bech, Fred. Marie Math., f. Wimmer, 
24 Nov., M. : Overlæge. 

Bech, Jul. Henr. Soph., se Lemvigh. 

Bech, Peter Fred., Grosserer, 30. 
Nov. 

Becher, Andr., fh. Apotheker i Hørs- 
holm, 24. Aug. 

Beck, Sarah Gyrithe, f. Kyhn, 5. Okt., 
Ausumgaard. 

Becker, Erasmine, 5. Apr., Odense, f. 

II. April 1807. 
Beckwith-Lohmeyer, Annie, se Nielsen. 
Beeken, Fred. Vilh., fh. Fuldmægtig, 

27. Apr. 

Been, Fred. Chr., Agent, Hofurtekræm- 
mer, 8. Mai. 

Begtrup, Fred. Chr., fh. Sognepræst 
i Astrup, 15. Dec, Asminderød. 

Behrend, Marie Louise, se Petersen. 

Belfour, Jenny Clementine, 7. Marts, 
Borup Præstegd., 93 Aar. 

Bendixen, Marie Sus., se I^eye. 

Bendtsen, Anna Charl., se Gøtzsche. Bendtsen, Carl, Forpa^er af Hedvigs- 
lyst, 29. Nov., Lerchenborg. 

Bendz, Laura Olivia, f. Smith, 10. 
Marts, Hønneruplund, f. 27. Febr. 
1819. M.: Cand. theol. 

Bendz, Vilh., Kapt., Branddirektør, Svend- 
borg, 31. Juli. 

Bense, Cathr., f. Giesmann, 17. Febr. 

Bentzen, Emilie Adolf. Cecilie, se Lund. 

Benzen, Carl, fh. Overpræsident, Kam- 
merherre, 29. Dec. 

Benzen, Elisab., f. Selmer, E. e. By- 
foged, Justitsrd., 19. Febr. 

Berg, Augusta, f. Frånckel, 10. Febr., 
New York. 

Berg, Chresten, Folkethingsmand, 28. 
Nov. 

Bergstrerm, Hans Tausen, Lærer, 19. 
Dec, Ourø. 

Bernsteen, Laurits Erik Vald., Bomulds- 
mægler i Houston, Texas, 23. Mai, 
Kbhvn., 37 Aar. 

Betzer, Louisa Christine, 2. Mai. 

Beyer, Jacobine, se Gulstad. 

Beyer, Peder Georg Grove, Djrrlæge, 
24. Apr., Grenaa, 85 Aar. 

Bidoulac, Math. Adelaide EmlLie, se 
LQttkens. 

Bidstrup, Otto Henr., Skibsfører, 26. 
Febr. 

Bie, Lorentz Aug., General, 10. Apr. 

Bierfreund, Lorentz, Bankdirektør, 27. 
Juni, Odense. 

Bindesbøll, Theod. Fred., se Sandberg. 

Bing, CaroL, f. Strausz, 22. Nov., 80 
Aar. 

BischofT, Peter Jac. Jul., fh. Adjimkt, 
12. Dec, Randers. 

Bistrup, Chr. Peter, Artillerikapt, 6. 
Nov. 

Bjarnesen, Bjarne, fh. Lærer, 2. Juni, 
80 Aar. 

BJering, Dorth. Henr., E. e. Lieut, 
Toldassistent, 29. Sept. 

Bjerre, Albert, Styrmand, Febr., Ant- 
werpen. 

Bjerre, finton, 28. Febr., Ukiah i Cali- 
fornien. 

Bjerre, Marie Birg. Sophie, 2. Febr., 
Nyborg. 

Bjørch, Jak., se Løve. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 3. BJjBrrnsen, r Vilhm.« f. Raphael, 18. Jan.^ 

Kværndrup Præstegd. 
Bjarnshauge, Jes Jørgensen, Redaktør, 

Cand. mag., 23. Febr., Haderslev. 
Black, Maren Aug., f. Nørlund, 5. Marts. 
Blair, John, fh. Overmaskinmester v« 

Statsbanerne, 4. Juni, 72 Aar. 
Blanc, Jean Antoine, 26. Nov., Vin- 

cennes. 
Blach ingberg, PetreaSoph., D. af Høieste- 

retsadvokat., 9. Dec. 
Blichfeldt, Alfr. Eleon. Dor., se Rabitz. 
Blichfeldt, Louise Fred. Gersdorff, f. 

Ahrentzen, E. e. Byskriver, 23. 

Juli. 
Bloch, Glaus, Læge. 17. Febr. 
Bloch, Emma, E. e. Tandlæge, 18. Nov. 
Bloch, Laura, se Grundtvig. 
Blædel, Henr. GharL Marie Dons, D. 

af Sognepræst, 27. Juni. 
Blædel, Viet. Dons, Sognepræst i Hvalsø, 

2. Mai. 
Bode, Fred.. Handskemager, 10. Dec. 
Bodom, Mathea Urne, se Hofman (Bang). 
Boeck, Christine Helena, f. Freiesleben, 

E. e. Læge, 5. Dec., Horsens. 
Boesen, Peter Joachim, Provst, 9. Mai. 
Boesgaard, Niels, Cand. jur., 30. Apr. 
Bohn, Hansine Amalie, f. Petersen, 19. 

Aug., M.: Kontoirchef. 
Boisen, Thora Mathea Jensine, f. Schjer- 

ning, E. e. Stiftsprovst, 16. Dec, 

Aalborg. 
Boje, Chr. Mart., fh. kgl. Suflør, 12. 

Febr. 
Bojsen, Jobs. Emil, fh. Inspektør i Land- 
mandsbanken, 18. Febr. 
Bolt, Peter Mich. Francois, britisk Kon- 

sulatssekretær, kgl. Translatør, 27. 

Mai, Helsingør. 
Bonfils, Albertine Jul. Vilh., 11. Dec. 
Bonfils, Henr. Elisab., 19. Nov. 
Bonnevie, Fred. Christiane, f. Juel, £. 

e. Godseier til Falkensteen, 21. 

Nov., 85 Aar. 
Borch, Anna Marg., se Krebs. 
Borchsenius, Aage, 31. Jan., Ringsted. 
Borgen, Benedicte, se Svendsen. 
Borgen, Christiane Fred. Marg., 2. Febr. 
Borgen, Carl Imm., Justitssekretair i 

Kriminal- og Politiretten, 23. Okt. Borgen, Hermandine Soph., 26. Dec., 

f. 12. Okt. 1808. 
dal Borgo di Primo, Elise, se Schaffa- 

litzky de Muckadell. 
Bom, Jurgen Ferd., Lærer og Kateket 

ved tysk ref. Kirke, 6. Dec. 
Borring, Stephan, Grosserer, 19. Aug. 
Borum, Jens Nic, Stationsforvalter, 19. 

Apr. 
Boye, Adolph Jonas, fh. Toldforvalter 

paa St. Croix, Kapt., 29. Apr. 
Boye, Line, D. af Ass. pharm., 21. 

Jan.. 81 Aar. 
Bradt, Peter Konr., Handelskommis, 

5. Juni, 31 Aar. 
Brammer, Arent Fred., Bogholder, 11. 

Nov., 70 Aar. 
Brammer, Joachemine Henr., i Brødr. 

Petersens Kloster, 7. Nov., 89 Aar. 
Brandt, Jens Carl, fh. Bankdirektør paa 

St. Croix, 18. Marts, 74 Aar. 
Brandt, O. J., KancUrd., 26. Febr., 

Kjerteminde. 
Branner, Vilh. Jacob, Kommunelæge, 

19. Mai. 
Branth, Hans Jac. Arnold Christopher, 

Etatsrd., 27. Mai, Klarupgaard. 
Brasen, Chr. Carl Fred., Kapt., 4. Dec. 
Bredal, Cec, f. Holm, E. e. Landskabs- 
maler, 6. Juni. 
Brendstrup, Lars Henr., fh. Glarmester, 

9. Apr., 84 Aar. 
Brennecke, Jobs. Peter Andr., Ingeniør- 

kapt., 26 Mai, Fredericia. 

de Bretteville, Carl Jul. Nestor le Nor- 
mand, Prokurator, 13. Marts og 
hans Datter, Rigmor le Normand, 
8. Apr. 

Brieghel, Maria Jul. Fred., se Erslev. 
Briggs, William, Hotelforpagter, 19. 
Marts, Helsingør. 

Brinck-Seidelin, Fred., Overretsassessor, 
27. Juni. 

Broohhausen, Marie Elisab., se Molden- 
hawer. 

Brock, Henr.. se Henrichsen. 

Bruhn, Agnes Christiane, se Bang. 

Bruhn, Fred. Vilh , 24. Jan., Marbjerg. 

Bruhn, Laura Else Dorth., f. Tvede, 

1. Juni. 

1* Tillæg S. 4. Dødsfald i Danmark t891. Bruhn, Thea, f. Hartmann, 18. Febr., 

Hillerød. 
BrubR, Vilh., fh. ManufaktmiidL, 15. 

Marts, Hillerød. 
Brim, Joh. Jacoba, se Michelsen. 
Brun, Michael Vallem, fh. Theater- 

direktør, 13. Mai. 
Bruun, Garol. Fred., Konyentualinde i 

Odense adelige Jomfrukloster, 8. 

Jmii. 
Bruun, Ghr. Theod. Edv., Gand. phiL, 

fh. Bestyrer af Sønderborg Real- 
skole, 20. Okt. 
Bruun, Eusebius, Ldeutn., 10. Okt. 
Bruun, Fred., fh. Fængselsdirektør, Gand. 

theol., SI. Dec. 
Bruun, Marie Sophie, 23. Dec., Lumby 

Præstegd. 
Bruun, Pet. Joh. Vilh., fh. pers. Kapt., 

14. Juni, f. 17. Dec. 1805. 
Bruus, Joh. Maria Henrica, f. Holtz, 2. 

Dec, 71 Aar, M.: Kapt. og Fa- 

brikeier. 
Brøchner-Larsen, Ghr., Skoleinspektør, 

29. Nov. 
Brøndsted, Andr. Ghr., fh. Sognepræst 

i Skovlænge, 2. Marts. 
Brøndum, Ghatrine, f. Mahr, E. e. Kapt., 

Brændevinsbrænder, 18. Nov. 
Buchwald, Andr. Peter Fred., Grodseier, 

8. Sept. 
Buchwaldi, Andreas Schade Otzen, Pro- 
prietær, 4. Marts, Nandrup, Morsø, 

62 Aar. 
Buntzen, Anine, se Lutken. 
Busch, Fred. Ghr., Handelsgartner, 25. 

Nov., 58 Aar. 
Biigel, Joh. Elisab. Jesmine, 10. Dec, 

Skjørringe. 
Biilow, Axel Severin, fh. Provst, 22. Aug. 
Biilow, Fred. Ghr., fh. Toldforvalter i 

Stubbekjøbing, 27. Mai. 
Biilow, Louise Joh., se Hallager. 
Bægnal, Laurits Peter, Vinhandler, 29. 

Apr. 
Bøckmann, Antoinette Jacoba, f. Købke, 

19. Dec. 
Bødoher, Glara Olivia, f. Hohn, 14. 

Dec, Roskilde, M. : Toldkontrollør. 
Bøhmer, Hans Aug., fh. Sognepræst i 

MaibøUe, 18. Juni, Odense. Bøttern, Georg Fred., Vicekonsul, Kbmd.,. 
11. Marts, Nakskov, 49 Aar. 

Bøving, Gamilla, f. Toideriund, Præste- 
enke, 13. Mai. 

Bøving, Niels Ghr., la Dec, 26 Aar. 

Cappelen, Gasp. B&aj. Mauritz, 17. Apr.,. 
80 Aar. 

Carlsen, Mine, f. Andersen, E. e. Pro- 
kurator, 11. Jan. 

Carleiund, Antoinette, se Fischer. 

Carstensen, Peter Jul. Alexius, Snedker- 
mester, 12. Febr. 

Carøe, Ghr. Fred., Eier af Skjervad^ 
5. Mai. 

Castenschiold, Berend Adolph, fh. 
Overtoldinspektør, Etatsraad, 16. 
Jan. 

Castenskiold, Ida Hortensia, f. Wegener,. 
E. e. General, 20. Mai. 

Castonier, Maria Ghristine, f. Kuffert,. 
8. Dec, M.: Assistent i Finants- 
ministeriet. 

Catterintch, Gonstante Victorio, Skibs- 
fører, 18. Nov.,. 46 Aar. 

Christensen, Ghr., Kammerraad, 13. 
Dec, Hørsholm. 

Christensen, Georgine, f. Sandbeck, fh. 
Lærerinde i Vordingborg, 7. Marts. 

Christensen, Marie, f.MøUer, E.e. Lieutn.,^ 
Kontorchef, 23. Jan. 

Christensen, Marie Amalie Elisab. Val- 
demine, f. Kringelbach, 18. April,. 
32 Aar,. M.: Murmester. 

Christensen, Niels, fh. Sognepræst paa. 
Læsø, t 1^- Sept. 

Christiansen, Peder, fh. Folkethingsmd., 
Sognefoged, 26. Febr.,. Aarup pr. 
Aars, 81 Aar. 

Christiansen, Alex., Dampskibsfører,. 
14. Jan. 

Christoffersen, Fred., Prem. Lieut. i 
Fodf., 26. Nov.^ Aalborg. 

Claudi, Julie, f. Hansen, 8. Febr., M.: 
Præst, Seminarielærer. 

Claudi, Soph. Vilh., fh. Stiftsprovst, 14. 
Febr., og hans Enke Thora Aug., 
f. Nielsen Hammer, 17. Marts. 

Clausen, Emma Elfride, f. Larsen, 17» 
Marts, Hvedstrup Præstegd. 

Clausen, Hans Arreboe^ Etatsraad, isL 
Kbmd., 27. Marts. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 5. Clausen, Will. Egmont Alexius, Oberst- 
lieut., 7. Dec. 

Cfauissen, Magnus Holst, Sognepræst, 
15. Mai, Idestrup. 

Colbjernsen, Fred. Bernt, Toldforvalter, 
2. Nov., Stege, f. 26. Nov. 1817. 

Colding, Bolette Engelbreth, f. Aagaard, 
E. e. Professor, 13. Dec, f. 6. Nov. 
1796. 

CoJding, Louis Heinrich Hannibal, keisrl. 
kinesisk Tel^rafingeniør, 12 Sept., 
Schanghai. 

Collstrup, Laur., se Høegh. 

Copmann, Vaki Ulrik, Overmspektør 
ved Stamhuset Ravnholt, Sagfører, 
21. Okt. 

Cossel, Joh. Detlof, Kammerherre, Amt- 
mand, 20. Okt. 1891, Lubeck, f. 
14. Okt. 1805. 

Cnise. Marie Christiane, se Erichsen. 

Dahl, Ghr. Florus Balduin, Musik- 
direktør, 3. Juni. 

Dahl, Louise Marie, se Mygind. 

Dahlman, Elisab., f. Korck, 24. Nov. 

Oall, Aug.Ludv., Skibsofficer, 21.Septbr, 
Nagasaki, Japan, 40 Aar. 

Oan, Andr., Redaktør, 2. Febr. 

Daue, Hans, fh. Kapt. i Inf., 26. Dec. 

Decker, Aug. Marie, se Utke. 

Degenkolv, Carl Vald., Assistent i „Bi- 
kuben," 1. Dec. 

Dehli, Marie Christine, se Gigas. 

Dein, Joh. Rasm., Redaktør, 30. Apr., 
Maribo, f. 28. Sept. 1814. 

Dethmer, Laura Em. Theod., se Rohde. 

Oichmann, Christiane Marie Carol., f. 
Hesselberg, E. e. Rektor, 30. Dec. 

Oidrichaen, Louise Soph. Henr., f. Rey- 
mann, 15. Marts. 

Oi|e, Kathinka, se Kaarup. 

Dieter, Julie, Aug., f. Wahl, 24. Dec. 

Djurhuus, Marie Aug., f. Hagen, E. e. 
Provst, 9. Nov. 

Done, Apollone Sof. Fred , f. Gamborg, 
E. e. Læge p. St. Thomas, 12. Marts. 

Dorph, Hans Peter Coster, fh. Sogne- 
præst til Øster Egesborg, 19. Dec, 
og hans Enke Fred. Marie, f. 
Aagaard, 25. Dec. 

Oneween, Sophie, f. Smidt, 25. Feb. 
Pomeroy, Ohio, 75 Aar. Due, Anders, f h. Sognepræst til Vol- 
strup, 30. Mai. 

Due, Vilh. Emil, fh. Urtekræmmer, 15. 
Jan. 

Duue, Louise Carol., 24. Febr. 

Dyrhauge, Joh. Rasmine, f. Vedel, 15. 
Marts, Korsør, 87 Aar. 

Decker, Lisette, se Smith. 

Eberlin, Hanne Conradt-, 29. Dec. 

Ebeen, Elise Victor., se Schiem. 

Eckardt, Andr. Vilh., Kbmd., 29. Dec, 
Glostrup. 

Eckereberg, Jens Juel, Arkitekt i Svend- 
borg, 31. Marts. 

Eckhardt, Ferd. Niels Emilius, Faktor, 
6. Marts, 73 Aar. 

Egholdt, Siegfried, Eier af Brogaard, 
26. Apr. 

Ehlert, Dorothea, f. Faber, 21. Dec. 
85 Aar. 

Eibe, Anna Camilla EUsab., 4. Dec 

Eichmiiller, Ane Marg., 4. Febr. 

Ekeroth, Carl Conr. Emil, fh. Over- 
lærer i Horsens, 1. Aug., Holte. 

Eller, Cathr. Elisab., se Sommer. 

Ellermann, Emma Emilie, f. Menge, 
25. Jan. 

Elling, Niels Gudmimd Thorv. Vilh., 
Toldkontr , 28. Mai, Nykbg. Falster. 

Emernd5rfer, Conradt, 19. Nov., Bir- 
kerød. 

Engel, Hugo Theob. Vald., Fabrikant, 
Cand. pharm., 21. Dec. 

Engell, Carl Fred., Skovrider paa Skjold- 
næsholm, 4. Sept. 

Engelsted, Otto Arild Ferd., 23. Dec. 

Erichsen, Marie Christiane, f. Cruse, 
E. e. Grosserer, 26. Mai. 

Erichsen, Maria Magdl., f. Nielsen, 27. 
Mai. M.: By- og Herredsfoged. 

Erslev, Hans Høegh, fh. Kantor v. 
Frederiksborg Slotskirke, 31. Marts. 

Erslev, Maria Jul. Fred., f. Brieghel, 
15. Dec. 

V. Essen, Cec, se Hertz. 
Ewald, Amahe Fred., se Rothe. 
Eylardi, Marie Luc, se Fribert. 
Faber, Doroth., se Ehlert. 
Faber, Vilhelmine, se Hage. 
Fabricius, Jul. Tabitha Soph., f. Schack, Tillæg S. 6. Dødsfald i Danmark 189t. E. e. Etatsrd., Bankkasserer, 9. 

Febr., Aarhus, f. 10. Juli 1814. 
Fabricius, L. P., Forpagter, 1. Sept., 

Gharlottendal. 
Fabricius, Vilh., Lieut., fh. Eier af 

Bramminge, 17. Feb. 
Fabritius-Tengnagel, Vilh. Fred. Aug., 

f. V. Rømer, E. e. Major, 19. Dec. 
Fausbøll, Peder Jul. Rosenstand, fh. 

Sognepræst til Hassing og Villerslev, 

16. Juli, Aarhus. 
Feddersen, Thorun Victorine Elisab., 

f. Finsen, 20. Jan., Store Fuglsang, 

f. 25. Febr. 1823. 
Fenger, Laura Emilie, f. Jeppesen, 23. 

Apr. M.: Maskinmester. 
Fick, Hulda Elisa Gæc, f. Jørgensen, 

E. e. Mægler, 17. Jan. 
Fiedler, Juliane Marie Albert., se Mou- 
rier. 
Fife, William, Fuldm. i Kbhvns. Spare- 
kasse, 25. Juni. 
Filtenborg, J. C, Grosserer, 21. Okt., 

62 Aar. 
Finne, Henriette, f. Heins, E. e. Lieut., 

25. Jan. 
Finsen, Thorun Victorine Elisab., se 

Feddersen. 
Fischer, Antoinette, f. Garlslund, 24. 

Dec., Holbæk. 
Fischer, Garl Fred. Aug., Eancelliraad, 

fh. Herredsfoged i Nybøl, 18. Dec, 

Pløen. 
Fischer, Emeste, Konsul i Havana, 23. 

Juni. 

Fjord, Johanne, f. Frik, 2. Juni. 
Fjord, Niels Jobs., Docent, 4. Jan. 
Fix, Emil Theod., Boghandler, 7. Okt., 
Næstved. , 

Flindt, Harald Vald. Sev., Kommune- 
lærer, 25. Apr. 

Flindt, Louise Henr., 10. Apr. 
Foersom, Nanna Gyritha, se Gamborg. 
Fogh, Ane Krist., f. Poulsen, 4. Febr., 
Holstebro. M.: Amtsforv. 

Fogtmann, Petr., f. Gohn, 10. Febr. 
Fortling, Gharl. Sev. Theod., Typograph, 
16. Apr., 77 Aar. 

Fortling, Jacobine Andrea, 8. Marts, 
87 Aar. Fortmeier, George, Bagermester, 27. 
Nov., 76 Aar. 

Foss, Vilhm. Soph., f. Støckelbach, 28. 
Dec. 

Fraas, Gotfred Heineth, Kbmd., 28. 
Dec, Estvadgaard. 

Frandsen, Jacobine, f. Rose, E. e. In- 
stitutbestyrer, 6. Marts, Herfølge. 

Frederiksen, Hans Peter, fh. Bank- 
direktør og Finerskjærer, 12. Febr., 

Frederiksen, Joh. Ditlev, Dr. med., 19. 
Sept., San Diego, Californien, 24 
Aar. 

Freiesleben, Ghrist. Helena, se Boeck. 

Frey, Markus Bemhart, Cand. phil., 
14. Sept. 

Fribert, Marie Lucie, f. Eylardi, 4. Marts. 

Friess, Garl Wolfgang Haflfner, Told- 
inspektør, 19. Dec, Aalborg, f. 6. 
Aug. 1809, og hans Enke, Vilh. 
Marie, f. Holstein, 28. Dec, f. 16. 
Aug. 1808. 

Friis, Garsten Erik, fh. Grosserer, 7. 
Marts. 

Friis, Johs. Valdrø., Grosserer, 4. Jan. 

Frik, Johanne, se Fjord. 

Frisch, Thierry Emile, Assistent i Uden- 
rigsministeriet, 13. Dec, f. 1. Apr. 
1827. 

Fron, Theodora EmiUe, f. 28. Juli, 
Aalborg. M.: Auditør. 

Frost, Peter Sev., Konsul, Branddirektør, 
1. Mai, Kolding. 

Franckei, Aug., se Berg. 

Frænckel, Elisa, f. Hidden, 11. Nov. 

Frøblich, Fred. Ant., Apotheker, 18. 
Apr., Snertinge. 

Frørup, Adamine Nielsine, se Råben. 

Funch, Anna Petr. Birg., se Hohn. 

Fæster, Hanna Justa, f. van Aller, E. 
e. Kommandør, 31. Mai. 

Gaarn, John, Læge, 20. Sept 

Gad, Ghristen Pram, Provst, Sognepraest 
i Sengeløse, 26. Sept. 

Galster, Garl, Kaptain, 22 Okt. 

Gamborg, ApoUone Sof. Fred., se Dons. 

Ganborg, Nanna Gyritha, f. Foersom, 
Præsteenke, 14. Mai, Nykjøbing, 
Mors. 

Gamél, Soph. Jul. Gharl., f. Herforth, 
21. Dec M.: Grosserer, Læge. Dødsfald i Danmark 1891. TiUæg S. 7. Gede, Karen Juliane Gharl., f. Nielsen, 
14. Sept. M.: Sognepræst. 

Geertsen^ Fred. GharL, se Schmoch. 

Gelerty Ludv. Gonstantin. 16. Marts. 

Gensen, Jul. Sophie f. Omoth, E. e. 
Postkontroll., 5. Marts. 

Gerlach, Elisab. Marie, 25. Dec. 

Gericke, Garl Vilh., fh. Garvermester, 
20. Okt., 76 Aar. 

GersdorflT, Sergius, Baron, Eammer- 
jmiker, Prlieut, 11. Sept. 

Gether, Henrik, fh. Toldkasserer, Rit- 
mester, 29. Dec. 

Giesmann, Gathr^, se Bense. 

Gigas, Marie Ghristine, f. Delhi, 20. Apr. 
M.: Grosserer. 

Gislason, Konrad, Dr. phil., fh. Pro- 
fessor, 4. Jan. 

Giertz, Balthasar, fh. Fabrikeier i Ribe,' 
3. Apr. 

GJødwad, Jens Finsteen, f h. Redaktør, 
' 11. Mai. 

Gjørup, Aug. Marie, f. Bahnson, 5. 
Marts. M.: Obersttieut. 

Glahn, Henr. Ghristoffer, fh. Sognepræst 
i Sorø, 3. Dec. 

GiflMsr, Joseph, Gand. phil., Organist 
i Frederiksborg, 29. Sept 

Goldschmidt, Henr., f. Warbtirg, 8. Febr., 
88 Aar. 

Gram, Susanna Irgens, 17. Jan. 
Grandjean, Emma Ida Fred., se Lohrens. 
Grave, Ghristine, se Holm. 
Gregersen, Anne, f. Koefoed, 2. Sept., 

Bregninge Præstegaard. 
Grelsen, Achtonia Margr. f. Petri, 19. 

Dec, Nykbg. F. M.: Toldforv. 
Gres, Garol. Math., se Steinmetz. 
Groseil, Garol. Ghristine, f. Petersen, 

6. Juni, Ordrup. M.: Inspektør. 

Groth, Gari S., fh. Tobaksfabrikør, 7. 
Febr. 

Groth, Henr. Marie Magdl., se Schiøtz. 
Groth, Vilh. Amalia, f. Nettelbladt, 26. 
Dec, 86 Aar. 

Grove, Gharl. Emilie, se Grune. 
Grove, Gathr. Marie, 28. Marts. 
Grovermann, Garoline, f. Berthelsen, 

8. Marts, Præstø. 
Grum, Jul. Ferd., se Schwabe. Grundfer, Jens Ghr., Tobaksfabr., Lieut., 

31. Mai, 74 Aar. 
Grundtvig, Laura, f. Bloch, E. e. Prof.^ 

20. Apr. 
Griine, Gharl. Emilie, f. Grove, E. e. 

Journalist, 22. Apr. 
Grilner, Ida Gathr. Natalie, f. Arnesen, 

E. e. Kapit., 10. Aug. 
Grenbech, Franzisca Ghrist., se Arboe. 
Gudjohnsen, Einar Oddur, Distriktslæge 

i VopnaQord, 3. Juli. 
Guldberg, Gathr. Urbine, 29. Dec, 61 

Aar. 
Guldberg, Hel. Louise Hermandine, se 

Muus. 
Gulstad, Garl, Maskinfabrikant, 12. Juni. 
Gulstad, Jacobine, f. Beyer, 17. Dec, 

Helsingør, 83 Aar. M.: Kammer- 

raad. 
Gundestrup, Ludv. Emil, Grosserer, 22. 

Apr., 84 Aar. 
Gutfeld, Fred. Garl, fh. Fuldm. i Ma- 
rineministeriet, 14. Dec, paa Reisen 

til Vestindien. 
GUntelberg, Aldo Fred. VUh. Roller, 

Stabsintendant, 13. Mai. 
Gatzsohe, Anna Gharl., f. Bendtsen, 

Præsteenke, 25. Aug., Vester Aaby. 
Getzsche, Gotfr. Emil, Læge, 29. Apr., 

Aarhus. 
Getzsche, Ulr. Joh., se Jørgensen. 
Haarlev, Nic Vilh., se Kjær. 
Hage, Vilh., f. Faber, 23. Dec, E. e. 

Gonsul. 
Hagen, Fred. Louise, f. Holm, 26. Juli, 

Valby. 
Hagen, Marie Aug., se Djurhuus. 
Hagen, Joach., Overretssagf., 20. Marts. 
Hagensen, P., Partikulier, fh. Eier af 

Ullerupgrd., 15. Dec, Nykbg. p. 

Mors. 
Halberg, Alex., fh. Herredsfoged i Lol- 
lands Nørre H., 20. Mai. 
Hald, Gerhard Tage Vald., fh. Sogne- 
præst i Mygind, 1. Okt 
Hall, Aug. Marie, f. Brøndsted, E. e. 

Minister, 26. Apr., Ny Bakkegaard, 
Hall, Peter Elias, Provst, 19. Dec. 
Hallager, Louise Joh., f. BOlow, 14. 

Sept.; Viborg. M.: Dr. med. 
V. Halle, Emilie, se Henriques. Tillæg S. 8. Dødsfald i Danmark 189t. HalvorsMy Ghr. Fred. Bartholin^ fh. 

Sognepræst til Sandager, 4. Harts. 
Hamborg, Emilie Aug., f. Møller, E e. 

Vexelmægler, 16. Febr. 
Hammer, Thora Aug., se Claudi. 
Hannover, Jacob, Jnstitsrd., fh. Univef- 

sitetsunderbibliothekar, 10. Juni. 
Hansen, Andr. Ghr. Vilh., Lithograph, 

Tegner, 9. Juni. 
Hansen, Andr. Torv., Havnemester « 

Helsingør, Lieut., 23. Okt. 
Hansen, Fredine Marie, f. Steenberg, 

E. e. Brygger, 13 Dec. 
Hansted, Marie Sof. Fred., se Muu9- 

mann. 
Harboe, Mariane Jul. Henr., f. Johansen, 

E. e. Sukkerraiinadør, 21. Okt. 
Harbou, Johannes Wilh. Anthonius, 

Generalmajor, 14. Apr. 
Hartmann, Thea, se Bruhn. 
Hartvig, Betty, f. Herschel, E. e. Vexel- 

lerer, 7. Jan. 
Hartz, Carl Heinr. Ernst, Uhrmager, 

24. Marts. 
Hartz, Laur. Christine, f. Lund, 18. 

Febr., Lundholm, v. Skive. 
Hasselriis, Else Cathrine, f. Wolffsen, 

E. e. Postmester, 6. Mai. 
Hassert, Ida Amalie, 28. Dec. 
Hauch, Caroline, f. Hoyer, E. e. De- 

partementsdirektør, 11. Marts. 
Haupt Anne Marg., se Palle. 
Haxthausen, Ane Kirst. Bodil Lydia, f. 

Hellfach, E. e. Major, 9. Dec. 
Hecht, Joh. Christoffer, Hestehandler, 

27. Febr. 
Hecksoher, Ida Nathalie, f Bang, 19. 

Nov., 78 Aar. 
Heger, EHsab. Margr., se Holst. 
Heiberg, Arve Chr. Linde, fh. Provst, 

22. Jimi. 
Heiberg, Bertel Nic, Kammerrd., fh. 

Underbogholder i Invalidebest., 6. 

Jan. 
Heilbuth, Gust. Fred., Assist i Land- 
mandsbanken, 1. Mai, 35 Aar. 
Helimann, Ellen Harriet, f Kylberg, 

29. Dec, Nykbg. F. 
Heimann, Wulff, Inspektør, 21. Marts, 

72 Aar. 
Hein, Huld. Aur., se Klingemann. Holtesen, Julie Aug^ se Paludan. 
Henningsen, Fritz, Grosserer, 11. Dec. 
Henriebteii, Henr, f. Brock, histitut- 

bestyrerinde, 14 Dec. 
Henriques, Emilie, t ▼. Halle, 18. Sept.^ 

86 Aar. 
Hense, Casp. Vilh. Edouard, Frisør, 6. 

Jan. 
Hentzen, Soph., se Mohr. 
Herbst, Carl Hein. Chr., Bagermester,. 

Dec. 
Herforth, Soph. Jul. Charl, se Gamél. 
Herschel, Betty, se Hartvig. 
Herschend, Oscar, Landskabsmaler, 26. 

Jan., Herschendsgave. 
Herskind, Hihna, f. Wiréen, 21. Jan. 

Riga. 
Herskind, Niels Hilligsøe, 20. Apr. Aal- 
borg. 
Herskind, P., Konsul, 4. Marts. 
Hertz, Cecilia, f. v. Essen, 14. Jmii. 
Hertz, Doroth., se Schultz. 
Hesberg, Fred. Vilh., Krigsassessor, 16. 

Dec, Amager. 
Hesselberg, Carol , se Dichmann. 
Hidden, Elisa, se FrænckeL 
Hillebrandt, Jens Vilh., se Kofod. 
Hingelherg, Sarah Elisab., f. Rosrøfeldt, 

E. e. Major, 7. Mai. 
Hinné, Zephora Carol. Aug., 27. Apr. 
Hirsohsprung, Petrea, 24. Okt., Enkefru. 
Hjelmdrop, Joh. Just., fh. Apotheker, 

Cancellrd, 23. Okt., Ebeltoft, 89 

Aar. 
Hjort, Anna Rosina Erasmine, f. Ran- 
drup, E. e. Præst, 28. Dec. 
Hjort, Clara Dorth., f. Schou, 17. Mai, 

Hjertebjerg. M.: Provst. 
Hjort, Karl Kri. Andr. Pedersen, Lærer, 

Ledøje, 20. Apr., 42 Aar. 
Hjorth, Niels Peter, fh. Landmand, 4. 

Dec, Kallimdborg, 75 Aar. 
Hjorth, Rosa Emstine, se Stibolt. 
Hoehland, Soph., se Jøeg. 
Hoff, Marie, se Nyegaard. 
Hoffmann, Helene Cæc, f. Hofihiann, 

E. e. Oberst, 29. Dec. 
Hoffmeyer, Ahna Maria, D. af Arkitekt, 

10. Dec, Aalborg, 23 Aar. 
Hofman (Bang), Mathea Urne, f. Bodom, 

E. e. Præst, 6. Dec, Od^ise. Dødsfkld i Danmark 1891. Tillæj? S. 9. HoHieofi, Ludv., fh. Kbmd. i Hamborg, 
5. Jan. 

Holck; Conrad Jul. Soph., Greve, 5. Nov., 
Rodnæs. 

Holm, Anna Petrea Birg. Garol., f. 
Funch; 12. Jan. M.: Kontorchef 
i Eultusmin. 

Holm, G. J.; Grosserer, 29. Okt. 
Holm, Garl Vilh. Arnold, Etatsrd., fh. 

Overtoldinspektør, 27. Dec. 
Holm, Ghristine, f. Grave, 12. Juni, 

Helsingør. 

Holm, Fred. Louise, se Hagen. 
Holm, Maria, 17. Dec. 
.Holm, O. L., Bibliothekar, 30. Juli. 
Holst, Elisab. Margr., f. Heger, fh. kgl. 

Skuespillerinde^ 8. Apr. M-: hi- 

struktør. 

Holstein, Chr. Jobs. Ernst, Greve, 21. 

Oct., Valby. 
Holstein, Yilh. Marie, se Friess. 
Holsøe, Carl Vilh. Soph., Oberøtiieut. 

i Fodf., 1. Juli, Fredericia. 
Holten-Bechtolsheim v., f. v, Bechtols- 

heim, £« e. Oberst, 14. Dec. 
Holten, Nic. Math., Toldkontrollør, Pr 

Lieut., 22. Nov., Odense. 
Holtz, Joh. Maria Henrica, se Bruus. 
Hoppe, Nic. Fred., se Lafontaine. 
Hornum, Rob. Vilh. Braag, Læge. 

Feb., Aarhus. 
Hornemann, Agnes Camilla, f. Scheuer- 

mann, 2. Marts, f. 31. Juli 1808. 
Hoyrup, Mart. Peter, Grosserer, 24. 

Dec, 76 Aar. 
Hvsum, Mathea Joh., f. Manchier, 11. 

Dec , 74 Aar. 
Hvass, Else Kathr., se Westermann. 
Hviid, se Steinbring. 
Hyldgaard, David Esmann, Sagfører, 

15. Dec, Aarhus. 
Hyllested, Eduard, Oberst, 29. Dec. 
Høokendorf, Marie Cec, se Sommer. 
Høegh, Laura, f. CoUstrup, 2. Dec, 

Roskilde. 
Hegsted, Birg. Chr., se Knutzen. 
Hehling, Jul. Oluf Redsted, Major, fh. 

Toldinspektør, 4. Juni. 
Hehling, Rasm. Meischer, Major, fh. 

Postmester i Ringsted, 14. Mai. Hørliick, Louise Augusta ,^ f. Tomøe, 

29. Nov., Odense. 
Herning, Hans Jacob, Sognepræst til 

Lillehedinge og Havneløv, 9. Dec, 

og hans Enke Soph. Elisab. Henr. 

f. Weideborgh, 14. s. M. 
Hey, Jens Chr., Assistent v. Gasværket, 

19. Apr. 
Heyer, CaroL, se Hauch. 
Heyer, Jacobine Severine Henr., f. Pentz, 

E. e. Præst i Nebsager, 1. Apr. 
Heyer, Joh. Fred., Kbmd. i Parnabiba, 

Apr., Brasilien. 
Heyer, Marie Cathr., f. Jegstrup, 15. 

Marts, M.: Bogholder. 
Ibsen, Adolph Even Johs., Cand. pharm., 

Brygger, 31. Mai. 
Ibsen, Elise, se Westerboe. 
Ingerslev, Aug. Ghrist. Ida Marg., se 

Jensen. 
Ipsen, Andr. Michael Heiberg, fh. 

Kontorchef, 14. Jan. 
Ipsen, Knud Harald^ Cand. mag., Apr. 
Irgens, Ane Eleonora, 18. Marts, 81 Aar. 
Iser, Pauline Marie, f. Bauer, 21. Dec, 

Hillerød, 78 Aar. 
Jacobsen, Carl Marius Bøving, 18. Jan., 

Stockholm. 
Jacobsen, Emilie, f. Trautwein, 22. Dec. 
Jacobsen, Peter, Godsforv. v. Tybjerg- 

gaard. Sagfører, 14. Okt. 
Jacobsen, Søren, Sognepræst til Vejby, 

15. Juni, Rønneby Kuranstalt. 
Janett, Christoph, Konditor, 14 Marts. 
Jantzen, Jenny Albert. Jul., f. Johnsen, 

15. Jan., Gjentofte Præstegaard. 
Jegstrup, Marie Cath., se Høyer. 
Jensen, Aug. Christiane Ida Marg., f. 

Ingerslev, 18. Dec, Aarhus. 
Jensen, Peter Carl Fred. Høegh., fh. 

Fængselspræst, 24. Apr. 
Jensen, Chr. Waage, Vinhandler, 12. 

Apr., Odense. 
Jerichau, Louise Johanne, 25. Mai. 
Jespersen, Andr. Pet., Etatsrd., fh. 

Postmester i Viborg, 21. Jan. 
Jespersen, Fred., Cand. theol. & jur. 

Prok., fh. Branddirektør i Hillerød, 

21. Sept., f. 25. Nov. 1811. 
Jespersen, Hans Chr., Kammerassessor, 

Prokurator, 10. Dec, Odense. TiUæg S. 10. Dødsfald i Danmark 1891. Jessen, Mathias, Grosserer, 14. Apl*. 

Jessen, Reinholdt Will. Ghr., Skibsfører 
i Kongo, 5. Dec, f. 17. Juni 1865. 

Jochumsen, Garol. Sophie, se Pon- 
toppidan. 

Johnsen, Jenny Albert. Jul., se Jantzen. 

Johnston, Thomas J., Entrepenør, 27. 
Dec. 

Jonassen, Eggert Theod., Amtmand, 
27. Sept., Reykjavik. 

Juel, Fred. Ghrist., se Bonnevie 

Juncker, Anna Gec, f. Svanberg, 24. 
Apr., 47 Aar. 

Justesen, Vilh., f. Schnegelsberg, 4. Jan., 
Nykjøbing Falster, 79 Aar. 

Jlirgensen, Fritz, Oberst, 30. Jan. 

Jiirgensen, Johs., fh. Skibskaptain, 20. 
Jan. 

Jøeg, Sophie, f. Hochland, E. e. Lieut. 
og Toldkontrollør, 11. Juni. 

Jørgensen, Marie, f. Smith., E. e. Præst 
i Sønderhaa, 15. Dec. 

Jergensen, Garl Jul. Emil, fh. Sogne- 
præst til Bedsted, 21. Juni. 

Jergensen, Ernst Fred., fh. Sognepræst 
til S. og N. Bork, 4. Febr. 

Jergensen, Rasmus, Bryggerieier, Gand. 
pharm., 24. Dec, Tolderlund. 

Jergensen, Victor Ghr., fh. Sognepræst 
til Vinding og Vmd, 26. Apr. og 
Enken Ulrikke Joh. f. Gdtzsche, 5. 
Juli. 

Kaarup, Kathinka, f. Dige, 9. Juni, M. : 
Justitsraad. 

Kahrs, Ole Ghr., fh. Sognepræst til 
Hem, 10. Dec. 

Kalkau, Josephine Hilarius, 18. Jan. 

Kanneworff, Herm. Rantzau Linde, 27. 
Jan.,Montgomery, Alabama, 66 Aar. 

Kanneworff, Marie Laurentine, se Am- 
mitzbøll. 

Kanstrup, Hans Peter, Kjøbmånd,^l. 
Dec. ■■' ■ 

Kastberg, J. P., Godsforvalter v. Grev- 
skabet Langeland, 13. Dec«, Trane- 
kjær. 

Kastrup, Andr. Mich. Hofoiann, 25. Nov., 
Lyngby. 

Kayser, Helfrid Gæcilie, f. Mibach, 3. 
Aug., Kyndby Præstegaard. 

Kellgreen, Ebba Olivia, se Rée. Kemp, Erasm. Elisab., 6. Febr., 89 Aar» 

Ketelsen, Ghr. Fried. Mart., fh. Herreds- 
foged, 3. Febr., Slesvig. 

Kierulf, Peter Joach. Henr. Ferd., Gand. 
phil., fh. Lærer i Brønshøi, 8. Febr.,. 
f. 8. Aug. 1810. 

KieruifT, Henr. Krog, E. e. Justitsraad,^ 
28. Sept. 

Kirchheiner, Vikt. Garl Joh., Skue- 
spiller, 12. Apr., Nyborg. 

Kirchner, Franciska, fh. Skolebestyrer- 
mde, 28. Dec, 73 Aar. 

Kirkegaard, Jens Garl, 17. Marts, Ghar- 
lottenlimd. 

Kirkerup, Fred. Vilh., fh. Kbmd., 19. 
Dec. 

Kirstein, Gathr. Magdl., f. Krenchel,. 
25. Mai, 91. Aar. 

Kiærskou, Fred. Ghr., Prof., Land- 
skabsmaler, 6. Jimi. 

Kjellerup, Jac, Etatsrd., Godseier, 
27. Apr., Visborggaard, f. 1. Marts- 
1822. 

Kjær, Nic, Vilh., f. Haarløv, 13. Nov. 
88 Aar. 

Kiee, Valdemar, 7. Febr., Californien. 

Klee, Vilh., se Nagel. 

Kleffei, Vilh. Gonr. Ludv., SognepraBst,. 
Provst, 19. Apr., Flade. 

Klein, Ghr. Leonhardt, Blomstermaler,. 
22. Dec. 

Klein, Marie Kirst., f. Skousboe, E. e.. 
Murmester, 20. Dec. 

Klingemann, Hulda Aurelia, f. Hein«. 
31. Okt., M.: Toldkontrollør.. 

Knub, Jørgen Seerup, fhv. Hoved- 
magasinforvalter, Justitsraad, 25. 
Marts. 

Knudsen, Erik Ferd., Grosserer, 28. Apr. 

Knudsen, Har. Aug. Valent., Etatsrd., 

Borgmester i Kbhvn., 20. Jan. 

Knutzen, Birg. Ghrist., f. Høgsted, 27.. 
Dec, Frederikshavn, 88 Aar. 

Knækenborg, Ghrist. Jensine, se Quist- 
gaard. 

Knækenborg, Severin, Sognepræst, L 
Okt., Slangerup. 

Koch, Thora Alv., se Westergaard. 
Koefoed, Anne, se Gregersen. 
Koefoed, Hanne Vilh. Kirst , f. Davidsen,. Dødsfald i Danmark. 1891. TiUæg S. 11. £. e. Fuldmægtig i Finantsmini' 

steriet, 12. Dec. 
Kofod, Jensigne Vilh., f. Hillebrandt, 

Præsteenke, 28. Mai. 
Kohl, Elise Alvine, se Westberg. 
Kohl, Pauline Marie Baltzailine, 6. Nov. 
Korck, Elisab., se Dahlman. 
Kornerup, Eline, Enke, 5. Dec, Randers, 

79 Aar. 
Krabbe, Oluf Justus, Kapt., Sekretær 

ved Kbhvns. Telefonselskab, 19. 

Sept 
Krag, George Fred., Stud. jur., 8. Aug., 

Svenstrup. 
Krag, Marie Margr. Vilh., f. Seidelin, 

22. Juli, Dreslette, M. : Pastor emer. 
Kragh, Peter, Bogholder, 12. Dec. 
Krarup, Ghrist. Laurette Begtrup, se 

Øllgaard. 
Krebs, Anna Marg., f. Borch, E. e. 

Stiftsfysikus, 6. Jan. 
Krenchel, Gathr. Magdl., se Kirstein. 
Krey, Elisab. Nic, 7. Mai. 
Krieger, Antbonius, Kammerjkr., Kap- 

tain, 7. Okt. 
Kringelbach, Marie Amalie Elisab. 

Vald., se Christensen. 
Krogh, Ferd. Chr. Herm., Kammerherre, 

19. Juni, Mtbiden i Hannover. 
Krohn, Louise Cathr. Carol., f. Astrup, 

14. Mai, Svendborg, M.: Pastor 

emer. 
Krohn, Martine GaroL, 12. Juni, 88 Aar. 
Kruee, Jens Andersen, fh. Folkethings- 

mand, 13. Juni, Ribe. 
Krumral, Anna Dorth., se Mossin. 
Kruuse, Sexta Joh., se Søekjær. 
Kriiger, Mary, f. Mertens, 29. Mai, M.: 

Hoteleier. 
Krøyer, Bertha Gæcilie, E. e. Prof., 

28. Dec. . < 

Kugler, Elise Otilie, 24. Febr., Kjerte- 

minde. 
Kiihl, Ida Gonstantine, 18. Mai, Slagelse, 

M.: Klosterforstander. 
Klihle, Søren Anthon v. der Aa, 4. 

Sept., Hurup St. 
Kyhn, Sarah Gyrithe, se Beck. 
Kylberg, Ellen Harriet, se Heihnann. 
Kynde, Frederikke, 11. Mai. 
Kynde, Nicolette Adolfine, 7. Mai, 73 Aar. Kehke, Antoinette Jacob., se Bøckmann.. 
Kebke, Elisab., se Nannestad. 
Kebner, Louise, se Nayberg. 
Koster, Janus, fh. Sognepræst til Øst- 
birk og Yding, 1. Juni, Aarhus. 
Lachmann, Poul, 16. Dec, 23 Aar. 
Lafontaine, Nic. Fred., f. Hoppe, 28. 

Juli, 73 Aar. 
Lakjer, Bemh., Fuldmgt., 19. Jan., Al- 

dersro Teglværk. 
Lander, Joh. Margr., se Sjelle. 
Landsperg, Cathr., f. Glansen, 7. Apr.,. 

Taarup, pr. Nyborg, 73 Aar. 
Langballe, Jac. Vald., fhv. Tønunerhdh-.,/ 

18. Marts. 
Langballe, Jul. Soph.« se Stange. 
Lange, Ghr. Vilh., Fuldmægtig i Stats- 

gjældskontoret, 22. Mai. 
Lange, Ghr. Martin, Etatsraad, 24. Juni. 
Lange, Hans Ghr., Forpagter af Hessel- 

agergaard, 28. Dec. 
Lange, Hans Rasm., 15. Der., Frede- 
riksund. 
Lange, Pet. Hend. VilL, Kapt. i For- 
stærkningen, 8. Febr. 
Lange, Vilh. Henr. Aug., f. Visby, 31. 

Mai, M.: Godseier. 
Langhoff, Gari Ghr. Emil, Prof., Provst,. 

Sognepræst til Bødstrup, 9. Apr. 
Langhoff, Simon Larsen, Grosserer,. 

12. Dec, 60 Aar. 
Langreuter, Ida Nic, se Wiborg. 
Lapuchoff, Henr. Paiil., se Søeborg. 
Larpent, Elise Gomelie, 8. Apr., Gjed- 

desdal. 
Larsen, Hans Peter Laur., Etatsrd.,. 

Landsthingsmd., 5. Sept. 
Larsen, Laurentius, Organist, Kantor,. 

18. Marts, Randers, 77 Aar. 
Lassen, Ghristine Vilhm., E. e. Manu-^ 

fakturbdl., Oberst, 15. Dec, 76 Aar. 
Lassen, Fred Stoud, fh. Apotheker i 

Nykjøbg. Falster, 18. Dec 
Lassen,. Laurine Marie, f. Lind, E. e. 

Provst, 14. Juni. 
Lassen, Søren, Kammeras^., 7. Nov.,. 

85 Aar. 
Laybourn, Garl, Gaardeier, 22. Mai, 

Rødovre, 72 Aar. 
Lazarus, Magnus, fh. Kbmd.i Aariius,. 

3. Juni, 83 Aar.. '^ Tillæg S. 1± Dødsfald i Danmark 1891. l-eerbecli, Sidse Marie, f. Simonsoi 

Råbus, 13. Febr., Storeheddinge. 
leigh, Johanne, Enke, 16. Dec. 
i-Oaiboke, Sv^dd, Cand. philol., Assist. 

i Rigsarkivet, 28. Aug. 
Cembcke, Gbr. Edward, Fuldmægtig i 

Finantshoyedkassen, 18. Okt. 
Lemwigb, Julie Henr. Soph., f. Bech, 

31. Dec, 78 Aar, M.: fh. Eier af 

Hallebygaard. 
•Lerche, Vincents, Greye, Hofjægermester, 

8. Juli. 
levetzowy Sofie, 8, Dec. 

Levin, Henri, Broderihandl^, 3. Okt, 

44 Aar. 
levison, Esaias, Dr. pbil., 23. Marts, 

f. 22. Apr. 1808. 
Levison, Gaiathea, f. Schottlånder, 10. 

Mai, 73 Aar. 
Levison, Hedvig Martha Helene, f. Wiren, 

9. Apr. 

4.iebe, Ane Froine Claud, se Schathe. 
Lillienskiold, Pet. Alex. Montagne, 

Høiesteretsassessor, 7. Febr. 
i.ind, Aug. Emil, Borgmester, 12. Mai, 

Rudkjøbing. 
Lind, Berent Ghristoph Wilckens, Justrd., 

fh. Kontorchef i Krigsministeriet, 

22. Dec. 
i.ind, Martin Theodor, Justitsrd., fh. 

Apotheker, 28. Nov., Ribe, 66 

Aar. 
Lindam, Robert, 30. Dec., England. 
•Limtberg, Peter Martin, Th. Brolægnings- 
inspektør, Jstrd., 3. Dec. 
i.iMle, Christiane, f. Neumann, 1. Apr., 

89 Aar. 
•Lindenann, Lydia Lovise Fred., f. Sø- 
rensen, Skuespillerinde, 13. Mai. 
■Linderstrøm, Ghnrl. Fred. Vilh., fh. 

Skolebestyrerinde, 27. Mai. 
.Lindhard, Inger Dorth., f. Sommer, E. e. 

Cand. phiL, 3. Marts. 
Loebr, Carl Vilh., Konsul, 20. Febr., 

Fredericia. 
i.ohrens, Emma Ida Fred., f. Grandjean, 

11. Sept. 
i.orentzen, Chr^ fhv. Bagermester, 28. 

Nov. 
iLorenz, Ludv. Valentin, Etatsrd., Dr. 

phil., 9. Juni, f. 18. Jan. 1829. Lowzow, Marie (Mimi), se Petersen. 

Lund, Anne Birg., f. Lunddahl, Præste- 
eéke, Febr., Ottestnxp ved Sæby, 
f. 31. Dec. 1816. 

Lund, Gari, Dampskibsfører, 27. Okt 

Lund, Ghr. Carl Fred., Havnemester, 
14. Nov. 

Lnnd, Emilie Adolphine, f. Bentzen, 7. 
Dec, Algier, M. : Kaptain i Flaaden. 

Lund, Jacob, Boghandler, 1. Marts. 

Lnnd, Louis A., 26. Dec, Prøvelyst. 

Lunddahl, Anne Birg, se Lund. 

Lunding, Elise Marg., 17. Marts, 89 Aar. 

Lunding, Fred. Garl Chr. Math., Over- 
læge V. Livgarden, 14. Marts. 

Lunn, Gharl. Dorth., 5. Juni, og Sø- 
steren Louise Gathr., 11. Marts, 
Dortheaslyst. 

Luplau, Nic Christine , f. Monrad, 10. 
Sept., M.: Pastor emer. 

Ltttken, Anine, f. Buntzen, E. e. Marine- 
minister, 30. Dec. 

Lttttkens, Math. Adelaide Emilie, f. 
Bidoulac, 20. Dec, 80 Aar. 

Liitzau, Fred. Georg, Kammerherre, 
Oberst, 29. Mai, Korsør. 

LUtzow, Gerhardine, 30. Marts, 76 Aar. 

Lyngbye, Mette Katr., se Thaning. 

Lytthans, John, 10. Juni. 

Lytzen, Marie Laurentze, se Zøylner. 

Label, Frances Barkley« f. Mullens, 
8. Sept., Fredensborg. 

Leve, Jakobine, f. Bjørch, E. e. Skibs- 
fører, 15. Dec, 86 Aar. 

Lewener, Doroth. Sophie, se Bahneberg. 

Maag, Magdl. Marie, se Winstedt 

Mackeprang, Sma, f. Aagaard, 18. 
Dec, SandeQord, begr. i Nyborg. 

Madsen, Soph , f. Lange, E. e. Told- 
assistent, 17. Febr., Odense. 

Magner, Lovise, E. e. Hosekræmmer, 
28. Dec, 79 Aar. 

Magner, Math. Emilie, 25. Nov., 58 Aar. 

Magnus, Gamilla, se Thorlacius. 

Mahr, Gatr., se Brøndum 

Mancbier, Mathea Joh., se Husum. 

Manniche, Mine, f. Nieben, 10. Marts, 
M.: Amtsveiinspektør, Roskilde, 
77 Aar. 

Manthey, Ludv. Carl Stellwagen, 5. Juni. 

Marky, Vilh. Marie, se Strøm. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 13. Marstrami, Otto Jac, 2. Juni, St. Tho- 
mas, S2 Aar. 
Marqnanl, Emilie CaroL, se Barth. 
Mauritzen, Anne Jensigne, f. Bech, 

£. e. Kontorchef, 31. Jan. 
May, Fred. Carl Chr., Redaktør, Okt., 

Lyngby- 
Mechlenbyrg, Juliane Charl., 11. Jan., 

£. e. Etatsr. 
Meidell, Gonr. Gram Barclay, Jstrd., 

Bibliothekssekretær, 8. Sept. * 
Meinig, Aug. Dorth. GaroL, f. Werdelin. 

1. Marts, Helsingør. 
Meiiiig, Carl Ludv. Aug., Grosserer, 

26. Febr., 76 Aar. 
MeiaJing, Anna Marie, f. Michelsen, 

3. Febr., 71 Aar. 
Meisner, Jane Marie Elisab., se Satterup. 
Menge, Emma Emilie, se Ellermann. 
Meyer, Albert Thorv., Civilingeniør, 

14. Dec. 
Meyer, Fritz, Højesteretsassessor, 4. Apr. 
Meyer, Joh. Fred. Otto Edv., Amts- 
forvalter, 11. Juni, Maribo. 
Meyer, Signe, se Suenson. 
Meyling, Carl, Vinhandler, 30. Juli, 

Odense. 
Mibach, Hel&. Cec, se Kayser. 
Michelsen, Anna Marie, se Meisling. 
Michelsen, Joh. Jacoba, f. Brun, E. e. 

Lærer, 6. Dec, 77 Aar. 
Michelsen, Joh. Lov. Fred., se Wørmer. 
Michelsen, Jørg. Niels Theod., Prlieut. 

i Fodf., 25. Okt., Odense. 
Michelsen, Poul Fred., Konsul, 31. Dec, 

Rønne. 
Middelboe, Georg Grubbe, 28. Apr., 

84 Aar. 
Middelthun, Pauline, 22. Jan., 83 Aar. 
Mi net, Emihe, f. Hermansen, Vice- 

inspektrice, 3. Jan., f. 18. Jan. 

1838. 
Mohr, Sophie, f. Hentzen, 20. Jan., 

66. Aar, M.: Boghandler. 
Moldenhawer, Marie Elisab., f. Broch- 

hausen, E. e. Justitsraad, 17. Juni. 
Moltzen, Peter Fred., Toldkontr., 6. 

Aug., Helsingør. 
Monrad, Nic Christ., se Luplau. 
Mortensen, Ant. Erik Smith, Post- 

expedient, 6. Febr., Kallundborg. Mossin, Anna Dorth., f. Krumrai, 90. 

Nov., 71 Aar. 
Moth, Laura Louise Maria Joseph., se 

Bang. 
Mourier, Juliane Marie Albertine, f.. 

Fiedler, 27. Apr., f. 20. Aug. 1839,. 

M.: Høiesteretsass. 
Munch, Harr. Elisab. Cathr., se Top. 
Munch, Jens Winther, Cand. theol.,. 

Proprietær, 21. Jan,, Sindholt. 
Muus, Anna Louise Elisab., f. Synnest- 

vedt, E. e. Oberst, 5. Marts, Ring> 

sted, f. 28. Marts 1824. 
Muus, Helene Louis. Hermandine, f. 

Guldberg, 9. Nov., f. 2. Juli 1851. 

M.: Grosserer. 
Muusmann, Marie Sof. Fred., f. Hansted^ 

12. Sept. 

Mygdal, Jes., fh. Sognepræst til Dover^ 
26. Marts. 

Mygind, Hellen Theod., Provst, 12. Febr. 
Mygind, Louise Marie, f. Dahl, E. e. 

Sagførerfuldm., 19. Juni. 
Myhlenphort, Christopher Andreas, 

Generalkonsul i Rom, 7. Marts. 
Muller, Adam Vilh., Civilingeniør, Konsul, 

17. Dec, Danzig. 
Muller, Carl Ludv., Etatsraad, Dr. phil., 

Musæumsdirekt., 6. Sept. 
Muller, Ped. Jac Homann, fh. Præst i 

N. Snede, 10. Febr., Aalborg. 
Mliller, Th. C, Cand. phil, 13. Sept., 

Ribe. 

Miinnich, Anna Dorthea Pauline Elise, 

5. Dec, f. 28. Febr. 1842. 
Mynster, Harriet Caroline, f. Robinson^ 

6. Dec, M.: Læge. 

Munter, Marie Cathr., f. Ørsted, 2. Okt.,. 

Valby, f. 28. Febr. 1857. 
Mobius, Anton, Febr., Portorico. 
Moller, Chr. Fred., fh. Kunstdrejer, 

Kapt. V. Kbhvns. Brandkorps, 18. 

Mai. 

Mel ler, Emilie Aug., se Hamborg. 
Maller, Hans Carsten Werchmester, 
Sagfører, Juli. 

Maller, Ida Soph. Hel., se Strarup. 
Meller, Joh. Peter, Justitsraad, fh. 

Fuldmægtig i Statsgjældskontoret, 

16. Dec, 81 Aar. Tillæg S. 14. Dødsfald i Danmark 1891. møller, Natalie Camilla, f. Trolle, 22. 
Dec, 65 Aar. 

•^Manniche, Hildur, 15. Juni. 

Nagel, Adolph Theod. Laurids, Told- 
inspektør, 41 Juni, Odense. 

tHagel, Holg. Fred. Muus, 17. Marts, 
Skjelskør. 

^Nagel, Vilhelmine, f. Klee, 6. Dec, 78 
Aar, M.: Kaligraph i Udenrigsm. 

Nannestad, Elisab., f. Købke, E. e. Præst 
i Landet, 3. Sept. 

<Nayberg, Louise, f. Købner, 13. Apr., 
75 Aar. 

J*eergaard,Andr. Theod. Brun, Kammer- 
herre, 27. April, Skjoldnæsholm. 

Nellemann, Elisab. Louise, se Anthon. 

Mettelbladt, Vilh. Amalia, se Groth. 

Nettermann, Vilh. Marie, se Pronk. 

Iileukirch, Simon Peter, fh. Distrikts- 
læge, 13. Mai. 

Neumann, Christiane, se Linde. 

lieumann. Joh. Carl, Marinemaler, 16. 
Dec. 

.Neye, Marie Susanne, f. Bendixen, 24. 
Jan. 

J^ielsen, Annie, f. Beckwith-Lohmeyer, 
29. Jan., f. 14. Okt. 1846. M.: 
Revisor, Sekretær. 

Hielsen, Caroline Amalie, f. Winge, 
E. e. Professor, 30 Nov., 82 Aar. 

Nielsen, Chr., fh. Forstander for ffind- 
holm, Kapt., Dec. 

Uielsen, Georg Jul. Vilh., Generallieut., 
4. Aug. 

iNlelsen, Joh. Chr., Stud. theol, 18. Marts, 
20 Aar. 

Nielsen, Niels Martm, Lieutenant, 18. 
April, Rio de Janeira 

Nielsen, Niels Peter, Læge, 7. Dec. 

Nohr, Henr. Charl., f. Grønvold, 10. Dee. 

Nyegaard, Ane Marie Wodschow, f, 
Hoff, E. e. Overretsprok. Justitsrd., 
31. Jan., f. 15. Aug. 1808. 

iNyegaard, Carol. Margr., f. Schiødte, 
Præsteenke, »1, Apr., 72 Aar. 

Nyegaard, Cora Petronella, se Petersen. 

Nygaard, Peder Alex. Har., fh. By- og 
Herredsfoged, 9. Apr. 

iNyholm, Joch. Joh, Busck Severin, 
Skibsfører, forlist i Nov. i StOle- 
havet og hans Brødre Laur, Chr. Nyholm, Dampskibsfører, foriist i 
Dec. i Østersøen, Theodor Nyholm, 
Sekondlieut., Maskinist, død i Jan. 
i Kongostaten. 

Nørgaard, Erik Andr., fh. Inspektør i 
Rosenborg Brøndanstalt, 18. Dec., 

Nerlund, Mar. Aug., se Blach. 

Ogilvie, Carol. Amalie, 24. Jan. 

Olesen, Christiane Marie, f. Seidelin, 
E. e. Cand. theol., 31. Dec. 

Olsen, Carl Chr. Georg, Godsinspektør 
paa Kalø, Cancellird., 5. Jan. 

Omoth, Juhe Sophie, se Jensen. 

Omøe, Ane Margr. Christine, f. Bache, 
30. Dec, Kallundborg, 74 Aar. 

Orelius, Johs. Eman., pens. Kæmner, 
Justitsrd., 18. Febr., Slagelse, og 
hans Enke, Jacobine, 27. Febr., 
87 Aar. 

Otto, Alexander Joh. Christoffer, 12. Dec. 

Overbye, Emil, Cand. theol., 7. Febr. 

Pagh, Jul. Kirst., se Poulsen. 

Palle, Anne Marg., f. Haupt, 6. Jan., 
90 Aar. 

Paludan, Julie Aug., f. Hellesen, E. é. 
Læge, 26. Dec, Uggerløse. 

Pasbjerg, Peter Witus Bering, Told- 
kontrollør, 16. Nov. 

Paulli, Holger Simon, Professor, Kapel- 
mester, 23. Dec , og hans Hustru 
Nielsine Albertha, f. Schouw, 18. 
Dec. 

Paulli, Thora Nathalie, se Poulsen. 

Paulsen, Carl Aug. Fred. Chr. Ludv., 
Ritmester, 28. Mai, f. 26. Apr. 
1824. 

Pedersen, Rud. Fred., fh. Distriktslæge 
i Skjelskør, 4. Mai, Kolding. 

Pedrin, Andr. Daniel, 24. Dec. 

Pengel, Camilla, 12. Dec, Fredericia. 

Pentz, Jac Sev. Henr., se Høyer. 

Petersen, Adam Vilh., Grosserer, 2. 
Marts, 57 Aar. 

Petersen, Carl, Hof-Bogbinder, 11. Juni. 

Petersen, Cora Petronella, f. Nyegaard, 
28. Apr., M. : Sognepræst i Jydstrup. 

Petersen, Einar J., Mægler, 29. Nov. 

Petersen, Joh. Chr. Adolph, Kbmd., 
19. Febr., Kjøge, 61 Aar. 

Petersen, Joh. Lorentz, fh. Kommunal- 
revisor, 9. Dec, 73 Aar. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 15. Petersen, Jørg. Peter Soph., Gand. thebl., 

Skoleinspektør, 21. Mai. 
Petersen, Marie Louise, f. Behrend, 

3. Marts, M.: Laboratoriebestyrer. 
Petersen, Maria Sot'. Fred., f. Flens- 
borg, E. e. Justitsraad, Postmester 

i Kjøge, 27. Dec. 
Petersen, Marie (Mimi), f. Lowzow, 

10. Febr., M.: Læge. 
Petersen, Olivia Christiane, f. Bayer, 

3. Juni, Thoruplund. 
Petri, Achtonia Marg., se Greisen. 
Phister, Emma, f. Petersen, 27. Dec, 

Grevinge, M.: Pastor emer. 
Pi il, Janus Mich. Bastrup, 24. Febr., 

Konstruktør, f. 19. Dec. 1855. 
Pileman - Nielsen , Niels, Gand. pharm., 

13. Mai, 36 Aar. 
Pjeturson, Pjetur, fh. Biskop, Dr. theoL, 

15. Mai, Reykjavik. 

Plambeck, Detl. Heinrich, 17. Dec, 
Roskilde. 

Piaten -Hallermund v. Julius, 12. Dec, 
Aalborg. 

Plaugmann, Jac Mich., Byfogedfuld- 
mægtig, 22. Okt., Kallundborg. 

Plesner, Karen, se Vinde. 

Plockross, Gathr., Fred., f. Tietgen, 
27. Aug. 

Pontoppidan, Garol. Soph., f. Jochumsen, 
2. Apr. 

Pontoppidan, Holger, Maskinkonstruktør, 

31. Mai, New York. 
Pontoppidan, Julie Ghristine, se Walther, 
Poulsen, Erik Peter, Gand. theol., 10. Jan. 
Poulsen, Juliane Kirstine, f. Pagh., 6. 

Dec, Lyngsodde, 81 Aar. 
Poulsen, Svend Vald., Gand. phil. & 

polyt, 27. Okt. 
Poulsen, Thora Nathalie, f. Paulli, E. e. 

Provst, 11. Dec, Roskilde. 
Prahl, Jacob Samuel, Juveleer, 7. Dec. 
Preisler, P., Kjøbmd., Marts, Odense. 
Prcnk, Vilh. Marie, f. Nettermann, E. e. 

Skibsfører, 5. Dec, 81 Aar. 
Prytz, Gari Vilh., fh. Sogneprest til 

Aalsø og Hoed, 11. Nov. 
Prægel, Elisab. Gathr., f. Petersen, E. e. 

Kobbertrykker, 15. Dec, 72 Aar. 
Quistgaard, Ghristine Jensine, f. Knæ- kenborg, E. e. Borgmester, 20. 

Marts, Kallundborg. 
Qvistgaard, Ivar Svanholm, fh. Eier af 

Sandballegrd., 31. Aug., Aarhus.. 
RaaslefT, Agnete Gathr. Thora, f. Toft, 

23. Dec, f. 23. Dec 1814, M.: 
Konferentsraad. 

Råben, Adamine Nielsine, f. Frørup, 
14. Dec, M.: Krigsass. 

Rabitz, Alfrede Eleon. Doroth., f. Blich- 
feldt, 10. Febr., M.: Manufakturhlr. 

Rager, Petra, f. Arentz, 18. Marts. 

Rager, Rud. Jul., Grosserer, 16. Nov. 

Rambusch, Gonstance, E. e. Kommandør, 

26. Dec 

Ramsing, Soph. Garol., 6. Jan., Ribe, 

88 Aar. 
Ramsoe, Math. Marie, f. Strandmann- 

Petersen, 13. Mai, M.: russisk 

Kapelmester. 
Ramsee, Nicoline, E. e. Musiker, Dec. 
Randrup, Anna Rosine Erasm., se Hjort. 
Rantzau, Garol., f. Worsaae, 18. Mai. 
Raphael, Vilhm., se Bjørnsen. 
Rasmussen, EmiUe, f. Veith, 9. Dec, 

M. : Pianomekanik-Fabrikant. 
Rasmussen, Harald Vald., Professor, 

fh. Præst, 13. Nov. 
Rau, Garl Fred., fh. Theaterdirektør, 

8. Jan. 
Rawen, Ghr., fh. Klokker, Kanmierraad, 

27. Apr. 

Rée, Ebba Olivia, f. Kellgreen, E. e. 

Pianist, 22. Febr. 
Reoke, v. d., Joh. Ditl. Zepelin, Oberst, 

26. Febr., Hillerød. 
Reitzel, Theod., Eier af Johannesdal, 

*29. April, 29 Aar. 
Rejstrup, Henr., se Schmidt. 
Reventlow, Komtesse, Malvine Louise 

Genoveva, Stiftsdame i Preetz, 

17. Apr., 84 Aar. 
Richter, F. L., Justitsrd., fh. Apotheker, 

29. Nov., 86 Aar. 
Ridiger, Fanny Adolphine, f. Krieger, 

24. Dec, Præstø, 68 Aar. 
RiefTestahl, Vine Riber, 30. Jan. 
Rieneck, Thora AureUa, f. Hansen, 

E. e. Skræderm., 3. Dec. 
Riise, Elise Amalie, E. e. Klasselotteri- 
kollektør, 25. Jan. Tillæg S. 16. Dødsfald i Danmark 1891. Ring, Carl Ghr., Overklitfoged, Land- 
inspektør, 30. Marts, Hjørring. 

Rittfp, Lovise Elisab., se Wittrup. 

Rittfl, Viggo WilLy Jembaaeassist., 18. 
Febr. 

Ringsted, Sof., f. Schaldemose, 15. Jan. 

Risting, Carl Theod., 5. April, 70 Aar. 

Robinson, Harriet CaroL, se Mynster. 

Roed, Johanne Marie, 27. Nov., Ring- 
sted, 86 Aar. 

RoMe, Ane Marie, se Søkjer. 

RoMe, Joh. Gudmann, Isenkræmmer, 
Grosserer, 4. Dec., 73 Aar. 

RoMe, Laura Emilie Theod., f. Dethmer, 
Apr, M.: Assistent. 

Rose, Jacobine, se Frandsen. 

Rosen, v., Soph. Ant. Gottlieb Carl, 
Kammerherre, tidl. Overpræsident 
i Flensborg, 7. Dec, Henriksholm. 

Rosenfeldt, Anna Dort. Tberesia, f. Chri- 
stensen, E. e. Toldkontrollør, 9. 
Dec. 

Rosenfeldt, Sarah Elisab., se Hingelberg. 

Rosenkilde, Georg Henr., Assessor, 
Skrivelærer, 23. Mai. 

Rosenkrantz, Baron Ivar Gunde Lewis 
Augustus, 25. Okt., Rom. 

Rosenstand, Garol. Marie, f. Christensen, 
E. e. Papirhdlr., 11. Dec, 81 Aar. 

Rosenorn, Axel, Herredsfoged i Skads 
H., 12. Febr. 

Rossing, Carl Chr., Administrator v. 
Roskilde Sparekasse, 2. Apr. 

Rostrup, Vitta Christiane, f. Barfod, 15. 
Mai, M. : Overretssagfører, Snedker- 
mester. 

Rothe, Amalie Fred., f. Ewald, E. e. 
Dr. theoL, Sognepræst, 4. Dec. 

Rothe, Viggo, fh. Jembanedirektør, 
Konferentsraad, 10. Mai, og Enken 
Martha Gustava, f. .Rothe, 30. Juli. 

Rovsing, Henr. Severine, 7. Mai, Gjen- 
tofte, 73 Aar. 

Rudolph, Vilhelmine, 22. Dec. 

Ruge, Cecilie, E. e. Apotheker i Svend- 
borg, 24. Dec, 83 Aar. 

Rung, Julian, Fuldmægtig i Marine- 
ministeriet, 16. Marts. 

Rygaard, Elise, E. e. Konsul, 8. Mai. 

Ryge, Imm. Chr. Vald. Quintus, fh. 
Distriktslæge i Roskilde, 16. Mai. Roen, Harald Gerhard, Krigsassesøor,. 
21. Juni. 

Rønwr, Chr. Balthaser Koefoed, Oberst,. 
6. Mai. 

Rsmr, V., Vilh. Fred. Aug., se Fabritins- 
TengnageL 

Sachmann, Soph. Fred., 7. Apr., 94 Aar- 

Sahlgreen, Luise Rud., t Marcher, fh. 
kgl. Skuespillerinde, 15. Aug. 

Saiicath, Peter Fred. Cari Emil, Over- 
læge, 4. Febr. 

Sally, Christiane Gertr., 9. Marts. Or- 
drup, 90 Aar. 

Sally, Jac. Peter Vilh., fh. Toldforvalter. 
15. Dec 

Salto, Viggo Alexander, fh. Præst i 
Vindblæs, B. Marts. 

Sandbeck, Georgine, se Christensen. 

Sandberg, Theod. Fred., f. Bindesbøll. 
19. Apr. 

Satterup, Jane Marie Elisab., f. Mdsner, 
E. e. Distriktslæge, 25. Dec. 

Saitrbrey, Marie Anine Elisab., f. Zinck, 
E. e. Oberstlieut., 6. Apr. 

Saxild, Hans Vilh., Dr. med., General- 
konsul, 7. Okt. 

Saxtorph, Anna Elisab., f. Saxtorph, 17. 
Febr., E. e. Læge, Etatsrd. 

Schack, Gyritha, f. Olsen, E. e. Læge,. 
9. Apr. 

Schack, Jul. Tabitha Soph., se Fabricius. 

Schacht. Fried. Chr., Bankbogholder^ 
27. Nov., Randers, 78 Aar. 

Schaffalitzky de Muckadell, Elise, f. 
dal Borgo di Primo, Enke -Baro- 
nesse, Priorinde i Odense adelige 
Jomfrukloster, 8. Dec. 

Schaldemose, Marie, 1. Febr. 

Schaldemose, Sofie, se Ringsted. 

Schaltz, Niels Vilh. Wolfgang, Assist. 
V. Orlogsværflet, 8. Dec. 

Schatt, Joh. Fanchon, Institutbestyrer- 
inde, 3. Jan. 

Schauenborg-Miiller, Actonia Carol., f. 

Hass, E. e. Sognepræst, 5. Sept. 
SchelkunofT, Jac, Kantor v. d. russiske 

Kirke, 27. Juni. 

Scheuermann, Agnes Cam., se Horne- 
mann. 
Schibbye, Elsine Marie, se Wibroe. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 17, S«hi6ltved, Carl Oluf Angelo, BiUed- 

hugger, 10. Juni. 
Sebinkei, Oscar Eman. GharL, Tele- 
grafist, 27. Nov. 
Sehieiderup, Emil, fhv. Lærer i Føllesløy, 

27. Dec. 
Schiøni, Elise Yictorine, f. Ebsen, E. e. 

Inspektør, 9. Dec, 83 Aar. 
Schierning, Thora Mathea Jensine, se 

Boisen. 
Schiødte, Garol. Margr., se Nyegaard. 
Sohijsiz, Henr. Marie Magdl., f. Groth, 

E. e. Apotheker i Aalborg, 14. Apr. 
SchJjBtz, Otto Ludv. Fred. til Vester- 

neisig, 11. Mai, Aarhus. 
Schlegel, Harald, Gand. theoL, 4. Jan., 

Sorø. 
Schlegel, Niels Fred., Justitiarius, Lands- 

thingsmand, 3. Marts. 
Schliohtkrull, Adolph, Partikulier, 17. 

Dec. 
Sohnedes, Julius, Grosserer, 2. Dec, 

Gjentofte. 
Schnettau, Alex. Vilh., Greve, Kam- 

merjkr., 14. Mai, hans Enke, Henr. 

Garol., f. Wleugel, 13. Dec. 
Schmidt, Garl Ghr., Justitsrd., Yei- 

inspektør i Ribe, 2. Okt. 
Schmidt, Hans Ghr., yaremægler,Klasse- 

lotterikoUektør, 1. Dec 
Schmidt, Henr., f. Rejstrup, E. e. Præst, 

8. Dec, Lille Næstved. 
Sehmoch, Fred. Gharl., f. Geertsen, 21. 

Jan., M.: Tømmermester. 
Schnegelaberg, Vilh., se Justesen. 
Schneider, Ghristine Barbara, se Tolder- 
lund. 
Sehnitter, Vilh., f. Schnitter, 23. Febr., 

M.: Oberst. 
Schottlaeder, Gaiathea, se Levison. 
Schou, Glara Dorth., se Hjort. 
Schou, Hans Ghr. Fred., Kommunelæge, 

26. Apr. 
Schousboe, Vilh. Garl, Provst, Sogne- 
præst til Høie-Taastrup, 14. Juli. 
Schouw, Nielsine Albertha, se PauUi. 
Schovelin, Thorv. Aug., Grosserer, 27. 

Jan., f. 17. Jan. 1850. 
Schow, Uhik, Ingeniør, 17. Okt., 33 Aar. 
Sohreiber, Fred., Bogholder, 12. Nov., 

42 Aar. Sohreiber, Ida Marie Louise, 4. JimL 
Schrøder, Garl Nic, Inspektør, 14. Juni, 

Garlsbad. 
Schultz, Augusta Joh. Dec, 73 Aar. 
Schultz, Doroth., f. Hertz, E. e. Obent, 

12. Mai. 
Schultz, Hans Lauritz, Fuldm. v. d. 

danske Spritfabriker, 27. Okt. 
Scfaurmanii, Prof., Dr. theol., 10. Dec, 

Skaarup Seminarium. 
Schwabe, Julia Ferdinandine, f. Grum, 

11. Febr. 
Schwartz, Harald Sophus, Kapt. i Fodf., 

25. Aug., Middelfart. 
Schiithe, Ane Troine Glaudine, f. liebe. 

Enke, 6. Marts. 
Schåffer, Anna Sophie, f. Sørensen, 28. 

Apr., Hillerød, 75 Aar. 
Schmiheyder, Gottlieb Peter, Orloge- 

kaptain, 19. Juli, f. 25. JuU 1818. 
Secher, Garoline, 13. Okt., Slagelse 

Kloster, 83 Aar. 
Seehiteen, Ejnar, Stud. theoL, 26. Dec, 

25 Aar. 
Seehusen, Laura Thomine Henr., f. 

Jørgensen, 22. Dec., 80 Aar. 
Segebaden, v., Elise, 10. Sept., Borreby- 

gaard, Sverrig, M.: Major. 
Seidelin, Ghristiane Marie, se Olesen. 
Seidelin, Jens Ghr., Sparekassedirekt, 

Fabrikeier, Justitsrd., 8. Jan. 
Seidelin, Julie, f. Lund, 9. Dec 
Seidelin, Marie Margr. Vilh., se Krag. 
Selmer, Elisab., se Benzon. 
Sibbern, Thea, Enkefrue, 6. Dec. 
Siersted, Garol. Andr., 29. Mai, 75 Aar. 
Silfwander, Garol. Gharl., f. Øm, 25. 

Apr. 
Simoneen, Julie, 27. Nov., Slagelse 

Kloster. 

Simonsen, Kai, Søkadet, 17. Okt., 19 
Aar. 

Simonsen Råbus, Sidse Marie, se Leer- 
bech. 

Sjelle, Joh. Margr., f. Lander, 29. Dec, 
Roskilde. 

Skibsted, Oluf Vilh. de Fine, Kom- 
mandør, 19. Nov. 

Skovgaard, Antonie, f. Holck, 25. Dec« 
M.: Skjortefabrikant. TiUæg S. 18. Dødsfald i Danmark 1891. Skrike, Adolf, Gebeimelegationsraad, 

23. Jan, f. 1. Nov. 
Smith, Caroline, E. e. Jemstøberieier, 

6. Dec, Aalborg, 76 Aar. 
Smith, Gaspar Nik., Provsl, 14. Dec. 
Smith, Laur. Oliv., se Bendz. 
Smith, Lisette, f. Døcker, E. e. Kbmd. 

i Odense, 15. Noy., 82 Aar. 
Soetmann, Hans Bech, Gand. phil., 

Klokker v. Garnisons Kirke, 25. 

Juni, f. 7. Sept. 1817. 
Soetmann, Jørg. Kirstine, 14. Marts. 
Solem, Fred. Vald., Litograph, 20. Apr. 
Sommer, Gathr. Elisab., f. Eller, E. e. 

Prof., Dr. med., 25. Juni. 
Sommer, Inger Dorth., se Lindhard. 
Sommer, Marie Gec, f. HøckendorfT, 

E. e. Ritmester, 19. Marts. 
Spliid, Fred. Ludv., Eier af Poulholm 

V. Aars, 29. Jan. 
Stabel, Sophie, se Bay. 
Stakemann, John Augustus, Etatsrd., 

Viceguvemør, Nov., St. Groix. 
Stange, Juliette Soph., f. Langballe, 

Dec. 

Starch, Emilie, f. Kehlet, 12. Dec, 

Slagelse. 
Steen, Joseph Christensen, Graver v. 

Sorø Kirke, 24. Febr. 
Steenberg. Dorth. Marie, se Sørensen. 
Steenberg, Erik Andr., Kjøbmand, 6. 

Aug., Randers, 62 Aar. 
Steenberg, Fredine Marie, se Hansen. 
Steenbuch, Theod., Sognepræst til St. 

Hans Kirke i Odense, 23. Aug. 
SteendorfT, Anna Ulr., f. Øhrstrøm, 

19. Okt., Hellerup. 
Steentoft, Se^. Marie, se Westermann. 
Steffens, Carl Herman, Grosserer, 31. 

Dec. 

Steinbring, f. Hviid, Enke, 18. Apr. 
Steincke, B. A., islandsk Kbmd., 30. 
Sept. 

Steinmetz, Carol. Math., f. Gres, 14. 
Jan. 

Stemann, v., Fried. Garol. Marie, f. v. 
Wardenburg, E. e. Geheimekonfe- 
rentsraad, 21. Jan. 

Stibolt, Rosa Emstine, f. I^jorth, E. e. 
Præst, Dec. Stiilini, Harald Conr., Arkitekt. Etats- 

raad, 29. Nov. 
Stockfleth, Frederikke, 27. Jan., Nak- 
skov. 
Strandgaard, Laur. Yilh., Justitsrd., fh. 

Toldforvalter i Grenaa, 26. Febr. 
Strandmann- Petersen, Math. Marie, se 

Ramsøe. 
Strarup, Ida Soph. Helene, f. Møller, 

E. e. Gartner, 17. Dec, Store- 

hedinge. 
Strausz, Garol., se Bing. 
Strjem, Vilh. Marie, f. Marky, 1. Dec., 

M.: Bogholder. 
Stub, Chr. Fred., Fuldm. i Finants- 

minist., Gand. jur., 9. Juni. 
Sturup, Vilh., Legationsraad, 9. Juni, 

Garacas. 
Stæhr, Oorth. Kirst., se Andersen. 
Stirckelbach, Vilhm. Soph., se Foss. 
Siienson, Signe, f. Meyer, E. e. Marine- 

min., 12. Dec, f. 29. Mai 1814 og 

hendes Datter Emma, 18. Dec 
Suhr Frederik, 22. Jan. 
Svanberg, Anna Gec, se Juncker. 
Sveistrup, Ida Emilie, f. Hansen., 15. 

Dec, M. : kgl. Kapelmusikus. 
Swendsen, Benedicte, f. Borgen, 19. 

Apr., Hjørring. 
Svitzer, Sofie, 23. Apr. 
Synnestvedt, Anna Louise Elisab., se 

Muus. 
Søeborg, Marie Henr. Paul., f. Lapu- 

chofif, 1. Febr., M. : Lærer. 
Søekjær, Sexta Joh., f. Kruuse, 17. 

Nov., Nordskov. 
Sakjer, Ane Marie, f. Rohde, 21. Marts. 
Salling, Ericha Gecilie, 28. Novbr., 

Randers. 
Sørensen, Ghr. Kingo, fh. Manufaktur- 

hdlr., 28. Apr., 71 Aar. 
Sørensen, Dorth. Marie, f. Steenberg, 

17. Dec, Nykjøbing Mors. 
Sørensen, Lydia Louise Fred., Skue- 
spillerinde, se Lindemann. 
Sørensen, Søren Jessen, Sognepræst til 

Dannemarre og Tillitze, 1. Aug. 
Taur, Garol., se Baltzar. 
Thaarup, Nanna Nielsine, 18. Marts. 
Thaning, Mette Gathr., f. Lyngbye, 20. 

Dec, 94 Aar. Dødsfald i Danmark 1891. Tillæg S. 19. Theilade, Peter Andr. Fred., Provst, fh. 

Sognepræst til Taamby, 14. Aug. 
Thellemann, Vilh., Kancellist i Stats- 

gjældskont., 19. Juli. 
Thjjffrhelund, Hans, fhv. Dispensator v. 

Kommunehospitalet, 13. Nov. 
Thompson, Vilhelmine, 18. Nov., Slagelse 

Kloster, 91 Aar. 
Thomsen, Friederich Gottfried, Kunst- 
maler, 13. Mai, Hellebæk. 
Thorlacius, Camilla, f. Magnus, 16. 

Sept., M.: Dampskibsfører. 
Thorsen, Emilie, se Wiehe. 
Thorsen, Rud. Georg, Prokurator, 6. 

Juni, 46 Aar. 
Thrane, Helene Marie, Lærerinde, 2. 

Marts. 
Thygesen, Christian, 5. Febr.,* Hessel- 

ballegaard. 
Thøgersen, Otto, Grosserer, 15. Febr. 
Tidemand, Martha, f. Petersen, 12. Dec, 

88 Aar. 
Tiemroth, Otto Georg, 13. Dec, 24 Aar. 
Tietgen, Cathr. Fred., se Plockross. 
Tillisch, Chr. Ludv. Henr., Forpagter 

af Svenstrup, 5. Febr. 
Tobissen, Bertha, f. Jensen, 26. Febr., 

M. : Kammerherre. 
Toft, Thora Agn. Cathr., se Raasløfif. 
Tofte, Catr. Marie, se Vilmann. 
Tofte, Laurine Christiane, f. Bache, 

17. Febr. 
Toldberg, Helga, 26. Okt. 
Tolderlund, Camilla, se Bøving. 
Tolderlund, Christine Barbara, f. 

Schneider, E. e. Lærer, 5. Mai, 

Sorø. 
Tommerup, Antoinette, se Wolff. 
Top, Harriet ElLsab. Catharine, f. Munch, 

29. Juni, M.: Kaptain. 
Topp, Andr. Larsen, Grosserer, 10. 

Febr. 
Tornøe, Louise Aug., E. e. Amtsforvalter 

i Assens, 13. Mai. 
Tornoe, Louise Augusta, se HdrMch. 
Tramp, Komtesse, Jul. Math. Gertrude, 

se V. Arenstorff. 
Trautner, Mogens Jobs., Agent, Garver- 
mester, 26. Febr., Sorø, 87 Aar. 
Trautwein, Emilie, se Jacobsen. 
Trenckner, Vilh., Cand. phil., 9. Jan., Treschow, Michael, Kanunerraad, 14. 
Okt. 

Triepclce, Max, Fabrikant, 28. Marts, 
Plersee ved Augsburg. 

Trolle, Natalia Cam., se Møller. 

Tronier, Tolerance Elisab., f. Wasser- 
fall, 18. Dec. M.: Overgraver. 

Tuxen, Elias Chr. Carl, Kapt., Lods- 
bogholder, 11. Aug., Helsingør. 

Tuxen, Mandrup Peder, Sognepræst, 
16. Okt., Esbønderup. 

Tuxen, Vilhelmine Amalie, D. af Kom- 
mandør, Mai. 

Tvede, Fred. Vilh., Arkitekt, 26. Nov. 

Tvede, Jens Levin, Landsthingsmand, 
Kapt., Brænderieier, 11. Marts, 
Helsingør. 

Tvede, Laura Else Dorth., se Bruhn. 

Uldahl, Ida, 3. Febr. 

Ulrich, Axel Lutken, 11. Apr. 

Ulstrup, Joh. Nic, £. e. Mølleeier i 
Kallundborg, 11. Dec. 

Ussing, Louise Nicolette, E. e. Præst, 
27. Nov. 

Utke, Aug. Marie, f. Decker, Enke, 
5. Juni. 

Valentin, Marie, 27. Marts. 

Valentiner, Chr. Aug., Provst, 12. Dec, 
GI. Haderslev, f. 28. Juli 1815. 

Valeur, Jens Glerup, Kammerraad, 
Prok., 15. Dec, Fredericia. 

Vang, Adolf Sigfred, Prok., Mai. 

Vedel, Joh. Rasmine, se Dyrhauge. 

Veith, Emilie, se Rasmussen. 

Vestesen, Børge Qvist, fh. Sognepræst 
i Kongsted, 20. Dec 

Vilmann, Catr. Marie, f. Tofte, 25. Dec. 

Vilstrup, Chr. Joh. Lodberg, Sogne- 
præst til Bariøse, 9. Sept. 

Visby, Vilh. Henr. Aug., se Lange. 

Vogel-Jørgensen, Chr., Kjhmd. i Vejle, 
16. Jan. 

Vognsen, Peter Andr. Abrah. Basballe, 
Sagfører, 27. Jan., Rudkjøbing. 

Wahl, Jul. Aug., se Dister. 
Wainsang, Joh. Theod., Skibsbygger, 
8. Nov. 

WalterstorfT, von, Ida Jul. Haraldine, 

Klosterfrøken i Vemmetofte, 26. 

Dec. 

2* Tillæg S. m Dødsfald i Danmark 1891. Walther, Julie Christine, f. Pontoppidan, 

E. e. Toldinspektør, 11. Marts, 

Skanderborg. 
Wandel, Louise Amalie, Nov., 81 Aar. 
Wardenbiirg, von, Frieder. Oarol. Marie, 

se Stemann. 
Warming, Fred. Vilh., Partikulier, 21. 

Nov. 
Warming, Jens Peter, Hørkræmmer, 

22. Apr. 
Warming, Louise, 31. Jan. 
Warming, Pet. Hem-., Læge, 7. Mai. 
Wa88erfall, Tolerance Elisab., se Tro- 
nier. 
¥fegener, Ida Hortensia, se Gastenskiold. 
Weidner, Anna Marie, se Hørthner. 
Werdelin, Aug. Dorth. Garol., se Meinig. 
Westberg, Elise Alvine, f. Kohl, E. e. 

Premierlieut., 5. Apr. 
Weetenholz, Manna Sev., 19. Dec, 

Frederikslund. 
Weeterboe, Elise Ivare Fred. Gec, E. e. 

Præst, f. Ibsen, 15. Apr. 
Westergaard, Thora Alv., f. Koch, 12. 

Febr., M.: Professor. 
Westermann, Else Kathr., f. Hvass, 24. 

Dec. 
Westermann, Sev. Marie, f. Steentoft, 

13. Apr., 66 Aar. 
Wiborg, Ida Nic, f. Langreuter, E. e. 

Gasværksbestyrer, 26. Apr., Sla- 
gelse. 
Wibroe, Elsine Marie, f. Schibbye, 22. 

Nov., Nibe. 
Wiehe, Emilie, f. Thorsen, E. e. kgl. 

Skuespiller, 30. Dec. 
Willemoes-Suhm, Peter Fred., Kammer- 
herre, fh. Politimester i Altona, 

19. Dec, Segeberg. 
Willerup , Pouline , D. af Toldforvalter 

paa Læsø, 3. Dec. 
Willerup, Theod. Hannibal Kisby, Gand. 

pharm., Klasselotterikollektør, 1. 

Febr. 
Wilkens, Math., se Wrigth. 
Wimmer, Fred. Marie Math., se Bech. 
Winde, Karen, f. Plesner, 13. Febr., 

GL Buurholt. 
Winge, Garl Gustav, Fuldmægtig i 

Marineministeriet, 21. Dec. ¥nnsløw, Jac. Alex. Theod., Distrikts- 
læge i Nakskov, 20. Okt. 
Winstedt, Bfagdl. Marie, f. Maag, 16. 

Marts, 78 Aar. 
Wiren, Hed. Martha Hel., se Levison. 
Wiréen, Hilma, se Herskind. 
Wisbeoh, Ghr. Hmnblet, 15. Okt, 68 

Aar. 
Wittrup, Lovise Elisab., f. Ring, E. e. 

Præst i Vejle, 3. Okt. 
WIeugel, Henr. Garoline, se Schmettan. 
Wolf, Edv. Pet. Vilh., Amtsforvalter, 

4. Febr., Viborg. 
Wolf, Halvor Emil, fh. Sognepra^t til 

Herslev, 20. Mai, Lyngby. 
Wolff, Abrah. Alexander, Dr. pfail., 

Overrabbiner, 3. Dec, 90 Aar. 
Wolff, Antoinette, f. Tommerup, 24. 

Dec, M.: Inspektør v. Borgerdyd- 
skolen. 
Wolff, Joh. Marg. Elisab., se Holz. 
Wolffsen, Else Katr., se Hasselriis. 
Worre, Jac. Bamer, fh. Postmester i 

Aalborg, Justitsraad, 7. Apr. 
Worsaae, Garol., se Rantzau. 
Worsøe, Søren Laur. Hans Ghr., fh. 

Sognepræst til Stadil, 16. Febr., 

Hillerød. 
Wright, Math., f. Wilkens, 15. Apr., 

Helsingør. 
Wulff, Henr. Egir, Assistent i.Finants- 

ministeriet, 25. Okt., Valby. 
Wunsoh, Garl Gonr. Fred., fh. Kbmd., 

12. Febr. 
Wilrtz, Frederik Ferd. Soph., Manu- 

fakturhdlr., 11. Juni. 
Wøhlk, Ghr. Fred., Partikulier, 26. Juni. 
Wørmer, Joh. Louise Fred., f. Michelsen, 

10. Febr., Sorø, M.: Adjunkt. 
Zimmermann, Peder Martin, Kaptain, 

fh. Kasserer, 20. Juli. 
Zinck, Marie Annie Elisab., se Saurbrey. 
Zjsylner, Marie Laurentze, f. Lytzen, 

E. e. Præst, 10. Okt. 
Øhrstrøm, Anna Ulrica, se Steendorff. 
Øllgaard, Ghrisfine Laurette Begtrup, f. 

Krarup, E. e. Prok. til Tanderup- 

gaard, 5. Juni. 
Ørn, Garol. Gharl., se Silfwander. 
Ørsted, Marie Gath., se MOnter. Dødsfald i Norge 

1891. 

Samlede af Gand. phil. W. Rasch. Aabel, Gulette; 84 A., .29 Apr., Oslo 

Hospital (Forstanderen). 
Aagaaard, Margit, vel 2 A., 6 Juli; Le- 

vangér (Forældre Apotheker E. A., 

Elisabeth A., f. Pettersen). 
Aagaard, Nicotine f. Bruun, 68 A., 17 

Septy Sandefj. (Mand Johannes A).. 
Aall; O. H., 57 A.. n Juni, Ghr.ania? 

(Hustru og Steddatter Christine A. 

f. Vogt, Alette Backe). 
Aanonsen, Henrik A., Toldb., 28 Febr., 

Helgeraaen (Hustru Marie A. f. 

Qvæmstrøm). 
Aarflot, Johannes, Boghandler, 67 A., 

3 Nov., Aalesund (Hustru Anna A.). 
Aas, Einar, 6^^ A., 11 Jan., T.hjm. 

(Forældre Johan P. A., Martha A. 

f. HeDe). 
Aas, Ingrid; 8A., 20 Jan., Tl^m. (For- 
ældre de samme). 
Aas, Peter Nicolai, kgl. Fuldmægtig, 

55 A., 4 Mai, Skøien (i Åker) 

(Hustru Elida A. f. Huseby). 
Aas, Reidunn, 5V4 A., 18. Jan., TJ)jm. 

(Forældre Johan P. A., Martha A. 

f. Helle). 
Aas, Wedeche, 6 Mdr., 7 Aug., Odde 

(Forældre Johan A., Wedeche A. 

f. Johnsen). 
Aas, William Henry, 1 A. 10 Mdr., 5 

Mai, Baklandet (I Mandens Fravær 

Sanna A.). 
Astrand, Marie f. Christensen, 24 Jan., 

Bergen (Mand J. J. Å.). Abel, Andreas Christoffer. 65 A., 20 
Marts, Fane pr. Bergen (Søster og 
Svoger H. O. Rosendahl, Anna R. 
f. A.). 

Abel, Marthine Christine f. Struve, 92V, 
A., 31 Dec, Skien (Børn). 

Agerup, H. C, nær 90 A., 13. Jimi, 
Nøtterø (Hustru Sophie A. f Mon- 
sen). 

Aglen, Birger Harald, 474A., 24. Nq?„ 
Vik pr. T.l^m, (Forældre P. A,, 
Constance A. f. Lund). 

Aglen, Vilhelm Andreas, 37, A., 27. 
Nov , Vik pr. T.lym. (Forældre P. 
A., Constance A. f. Lund). 

Ahlqvist, Lena f. NUsen, 887, A., 22 
Oct., Østre Åker (Datter og Svi- 
gersøn A. G. Olstad, Marie Olstad 
f. A.). 

Aiteltiager, Wolfram, 11 Mdr., ^ 
Sept,, Nordstr. (Forældre Julie og 
Fritz A.). 

Algaard, Thorkild, Snedkerm.. 83 A., 
17 Juni, Bergen i Hustru Gerhar- 
dine A. f. Giertsen). 

Alsing, Lorentz, Skibsrheder, 76 A., 
19 Jan., Kragerø (Hustru So- 
phie A.). 

Aleing, Louise Mathilde, 7774 A., 17 
Dec, Norderhov (Brodersøn Præst 
Johan A.). 

Altenborg, Johanne f. Eriksen, 22 A., 
1. Oct., Næs, Romerike (Mand 
Fotograf J. L. A.). Tillæg S. 22. Dødsfald i Norge 1891. Andersen, Cathrine Dorothea Dithmar 
f. Damm, 66 A., 7 Dec, Bergen 
(Mand og Børn Rasmus, Eleonora 
og Andreas A.). 

Andersen, Ingeborg Aasille f. Stray, 
54 A., 27 Aug., Chr.sand (Mand 
Anders A.). 

Andersen, Laura, f. Nørbech, 65 A., 7 
Mai, Ghr.ania. (Søster Caroline 
Olsen). 

Andersen, P., Pantelaaner, 5672 ^m 
11 Oct, Chr.ania (Hustru Hilda 
A. f. Bergh). 

Andersen, V., Ordfører i Vadsø, nær 
78 A., 5. Nov. (Svigersøn Soren- 
skriver J. Simers, Sophie Simers 
f. Andersen p. t. Chr.ania). 

André, Anne Marie, 95 A., 11 Mai, 
St. Jørgenshus i T.hjm. 

Angell, Thomas, Kmd., 70 A., 5 Oct., 
Bergen (Hustru Rikke A. f. Serck). 

Anker, Agnes, 5V2 A., 28 Apr , Chr.ania 
(Forældre Landskabsmaler Herman 
W. A., Caroline A. f. Wedel-Jarls- 
berg). 

Antonesen, Karen f. Larsen. 82 A., 19 
Mai, Krohns Minde, Bergen (Børn 
Bertha Hammer f. A., Johanne 
Solberg f. A). 

Antonisen, Carl Peter, 83 A., 3 Aug., 
Bergen (Hustru Joachime A. f. 
Wiesener). 

Anzjen, Martha f. Tværaas, Enke efter 
Lensmand A., 85 A., 8. Juni, 
T.hjm.? (Børn). 

Arotander, Bjarne (f. 4. Apr.), 16. Sept., 
Buksnæs (Forældre Sognepræst O. 
G. A., Regine A. f. Brun). 

Arenfeldt. Adolphine, 73 A., 22 Dec, 
Gimle pr. Chr.sand (Broder A.). 

Arentz, Annetta Olava f. Thorsen, 78 
A., 8 Juli, Chr.ania (Søn Hjal- 
mar A.). 

Arentz, Otto Anthonio, 4V4 A., 5. Febr., 
T.hjm. (Forældre Christian og Chri- 
stine A.). 

Arentz, Søren Hagerup, Brugseier, 27 
Febr, Sim i Børseskogn (Hustru 
Hansine A. f. Hartmann). 

Arentz, Trygve, 2 Mdr., 15 Nov., Ch.ania (Forældre William A. A., Lulla A. 

f. Neumann). 
Arneberg, Ragnar, 7 Mdr., 29. Marts, 

Chr.ania (Forældre Grosserer A. 

S. A., Karoline A. f. Olsen). 
Arnesen, Martin, nær 70 A., 8. Aug., 

Drammen (Hustru Su.sanne A. f. 

Backmann). 
Arnet, Hedvig, 9 Mdr., 8 Mai, Chr.ania 

(Forældre Ludvig A., Thina A. f. 

Olsen). 
Arup, Torkild, fhv. Expeditionssekretær, 

66 A., 31. Dec, Frognøen, Ringe- 

rike (Søster Marie A.). 
Asperheim, O. Bugge, Sognepræst, 45 

A., 16. Apr,, Froland (Hustru So- 
phie B. S.). • 
Baade, Dorthea Maria f. Budtz, i 84 

A., 27 Juni, Stavanger (Datter og 

Svigersøn Cl. Sohive, Hanna Schive 

f. B). 
Bach, Anna, 8 Dage, 28 Febr., Thjm. 

(Forældre Handelsfuldm. J. Ghr. 

B., Anna B. f. Krogh). 
Backe, Magnine f. Vauvert, 73^/, A., 

12 Juni, Drammen (Barn K. S. 

Backe). 
Backer, Andreas, 24 Dage, 27 Aug., 

Mo i Telemarken (Forældre Sogne- 
præst Hans B., Johanne B. f. Of- 

fenberg). 
Backer, Johan, 4. Apr., Holmestrand 

(Forældre Skibsfører Chr. L. B., 

Ingeborg B. f. Herland). 
Balchen, Anna f. Christensen, Enke 

efter Kaptein Hans B., 51 A.. 19 

Marts, Bergen (Søn Hans J. B.). 
Balohen. Caroline Marie f. Tand- 
berg, 81 V2 A., 25. Apr., Stenkjær 

(Børn). 
Balchen, Ellen, 19 A., 5 Aug., Chr.ania 

(Forældre Institutbestyrer Fredrik 

B., Valgerda B. f. Heiberg). 
Balle, Willielm Johannes, 62 A., 25 

Nov., Chr.ania (Hustru Margrethe 

B. f. Falkenberg). 
Bang, Anne Sophie, 86 A., 4 Mai, Moss 

(Børn). 
Barfoed, Anne f.Ryen, 19 Aug., Chr.ania 

(Børn). 
Barth, Johanne f. Biørn, 92 A., 12 Dødsfald i Norge 1891. Tillæg S. 23. NoY., Kragerø (Børn Karine B., Bolla 

Omholt f. B.). 
Basaøe, Ester, 3 A., 4 Apr., Aalesund 

(Forældre Adjunkt K. B., Hildur B. 

f. Brenmehl). 
Bech, Peter Fredrik, Grosserer, 1 Dec. 

Kbhvn. (Hustru Elise B. f. Røn- 
neberg). 
Beok, Emilie f. Ebbell, 76«/^ A., 24 Juni, 

Arendal (Børn N. J. B., Jacob A, 

B., Mathilde B. f. Toft). 
Beck, Tollef Wilhehn Adolf, 10 Mdr., 

20 Marts, Ghr.ania (Forældre Axel 

og Lucie B.). 
Becker, A. L., skyllet overbord paa 

Reise fra Alexandria til Malta 

23 Jan. (Hustru Jensine B. f. 

Larsen). 
Behrends, Friderich Wilhelm, Ulykkes- 

tilf., 18 A., 23 Aug., Tl^'m. (For- 

. ældre MaxB., Margrethe B. f. Wold). 

Beldring, Ludvig,. .29 Oct., Ghr.ania 

(Hustru Caroline B. f. Trosdahl). 

Benneche, Emma Sylvia, 64 A., 26 
Juni, Ghr.ania (Søstre og Cousine 
Alida Hamborg f. B., A. Hamborg, 
Julie Jonsen f. ^. , H. A. B., 
Alethe B.). 

Bentsen, Halvor Andreas, Postmester, 

65 A., 31 Aug., Porsgrund (Hustru 

Benedicte B. f. Svang). 
Bentzen, Hans Henrik, fhv. Farver, nær 

83 A., 13 Mai, Ghr.ania (Hustru 

Louise B. f. Banttler). 

Berg, Anette Garoline f. Rotnæs, 14 
Febr. Fr.stad (Mand M. 0. B., Told- 
kasserer). 

Berg, Garl. Fredrik, Bogholder, 22 A., 
3. Febr., Ghr.ania (Moder Annette 
B. f. Bruu). 

Berg, Christian Amt, Kbmd., 28 Juli, 

Ghr.ania (Hustru Eveline B. f. 

Mosgaard). 
Berg, Gudrun,. 6 A., 12 Jan., Furuholt 

i Åker (Forældre J. F. B. og Marie 

B. f, Clausen). 

Berg, Jacobine Elisabeth, 17 Apr., Flek- 
kerø, Ulykkestilfælde (Forældre 
Theodor B., Jessine Cathrine B. f. 
Jacobsen). Berg, Nicolina f. Lindgaard, 57Vt"A., . 
19 Aug., Thjm. (Mand Edvard B.). 

Berg, Ragna Henryette f. Christiansen, 
11 Mai, Ghr.ania (Mand Garverm. 
G. B.). 

Bergendahl, Julie Dorothea, 62 A. 26 
Juni, Bergen (Børn og Svigerbørn 
O. B., Hildnr Martens f. B., Lud- 
milda Hiorth f. B., Carl Hiorth, 
W. A. Martens). 

Berger, Hans, 69 A., 23 Aug., Ghr.ania 
(Hustru og Søn Adolphine B. f. 
Leegaard, Hans B.). 

Berger, Thorleif, nær 1 A., 8 Juni, 
Elverum (Forældre Advokat Th. 
B., Valborg B., f. Berge). 

Bergh, Aagot Leoni Wilhelma, 167s A., 
17 Juli, Brønø (Forældre Telegraf- 
bestyrer Oscar B., Clausine B. f. 
Riiber). 

Bergh, Adolph Frithjof, Malerm., 41 A., 
22 Juli, Ghr.ania (Hustru Thea B. 
f. Mørresen). 

Bergh, Anton, Skrædder, Fargo i Ame- 
rika (Søskende, og. Svogere Laura 
Lied f. B., D. A. Lied, E. M. B., 
Anna Johansen f. B., Anton Jo- 
hansen) 

Bergh, Hans, fhv. Bagerm., 1 Mai, 
Ghr.ania (Hustru Oline B. f. Rimge). 

Bergh, Maren Oline f. Krag, 567, A-» 
10 Febr., Ghr.ania (Mand Anton B. 
Capitain). 

Bernhoft, Adam Christian, vel 87 A., 
. 29 Mai, Bodø (Børn Albert og 
Olaus B.). 

Bessesen, Fredrikke, 1 Jan., Kvinher- 
red (Brodér Sorenskriver B.) 

Bessesen, John og Christen, 7V4A. og 
10 A., 27 Jan. og 14 Febr., Chr.sand 
. Forældre O. B., Mathilde B. f. 
Pedersen). 

Biermann, Marie Margrethe, 167« A., 
9 Oct., Ghr.ania (Forældre Skibs- 
fører Alb. B., Amalie B. f. Hen- 
drichsen). 

Birch, Edel Dorothea f. Boyesen, 18 
April, Skibsværftet ved Sarpsborg 
(Mand Thd. B.). 

Birch-Reichenwald, Christian, Sorenskri- 
ver, 777? A., 8 Juli, Ghr.ania (Børn). mittg s. 24. Dødsfald i Norge 1891. BirkelMd, Elise, 30 A., 12.1>ec., Ghr.anta 

(Fader Theod. B.). 
B|»nltl, Karen Margrethe, f. Næsheim, 

27 Maris, Bergen (Maad). 
BJirrneseth, Sven, Dampskibsfører, 30. 

Sept., Ghr.ama (Broder Oluf B). 
BJørnstatf . Arthur, 25 A., 3 Juni, Gøte- 
borg (Forældre Anton B., M. B. 

f. Fischer). 
Blauenfeldt, Alexandra Elisabeth, 23 A., 

30 Aug.. Drammen (Forældre G. H. 

B.. Laura B. f. Pedersen). 
Blich, Ghristian Julius, fhv. Høiesterets- 

assessor, 78Vt A., 25 Mai, Ghr.ania 

(Hustru Emilie B.). 
Blikstad, Augusta Nathalie, 9? Jimi, 

(IShr.ama (Brødre i Thjm.). 
Blikstad, Marie, 4 A., 24 Jan., Farsund 

(Forældre Marie B., G. B. Apo- 

theker). 
Blom, Garl CSato Aall, 34 A., 9 Apr., 

Ghicago (Søster Anna Ebbell f. B. 

i Stavanger). 
Blom, Sara Margrethe f. Storm, Enke 

efter Sognepr. til Faaberg H. J. B., 

74 A., 3. Jan., Ghr.ania (Børn J. 

G. B. og Kr. B.) 
Bltttecher, Hjahnar, Distriktslæge, 42 A., 

1 Marts, Hevne (Hustru Anna B. 

f. Wiborg). 
BIQtecher, Sophie f. Roverud, 68 A., 

7 Marts, Hevne (Svigerdatter Anna 

B. f. Wiborg). ' 
Bomhoff; Engelberth Ghristopher, fhv. 

Kjbmd., 78 A., 25 Apr., Ghr.ania 

(Hustru Sophie B. f. Andersen). 
Boaaevie, Fredrikke Ghristiane f. Juel, 

85 A., 21 Nov., Horten (Pleibøm 

Thea Aarestrup, Honoria Pharo 

f. B., Gapitain Fredrik B.). 
Borohgrevink , Aksel, nær 11 A., 5 

Juli, omkom ved Badm'ng, Skien 

(Forældre Ingeniør A. B., Laura B. 

f. Thorbjømsen). 
Borchgravink, Ghristiane Marie f. Gude, 

nær 34 A., 29 Dec, Ghr.sund (Mand 

Læge -Otto B.) 
Borohgrevink, Ghristopher Weidemann, 

fhv. Gapitain, 71 A., 18 Jan., un- 
der et Ophold paa Molde (Børn 

Johan B., Otto B.) Barohgraviaek, H Ghr., U.Febr., Næs 
Hedemarken (Hustru Grethe B. f. 
Døderlein). 

Borge, H. O., Grosserer, 42 A., 15 Oct., 
Ghr.ania (Hustru Laura B.) 

BorgOn, Garl, nær 85 A., 2 Sept., Bor- 
gen i vestre Åker (Børn i Ghr.ania). 

Borrelly, Jean, 71 A., 24 Apr., Dram- 
men (Hustru Marie B. f. Ihlen). 

Bowitz, Peter Th., Gand. philos., Re- 
daktør, 4. Sept., Stavanger (Hu- 
stru Gina B.). 

Boye, Elise f. Bull, 84'/, A., 28 JuU, 
Ghr.ania (Børn). 

Boysen, Ghristine, 76 A., 12 Apr., 
Ghr.ania (Mand og Datter Georg B., 
Augusta Gradert). 

Braarud, Grethe Gharlotte, 5 Mdr., 
23 Juli, Tønsberg (Forældre Over* 
retssagf. Kr. Juel B., Laura Juel B.). 

Braarud, Grethe Dorothea f. Juel^ 79 
A.y 15. Sept.; Horten (Børn og 
Svigerbørn). 

Brager, Ambrosio, Sognepr* til Kvi- 
nesdal, 57 Vt A., 1 Dec, Laurvig 
(paa en Reise) (Hustru i Arendal). 

Brager, Jacob Andreas, Meieribetsyrer, 
32 A., 22 Mai, Ghr.ania (Forældre 
Sagf. Jacob B., Anna B. f. Ask- 
heim). 

Brandt, Anders O., nær 79 A., 29 
Marts, Haugerud i Åker (Broder- 
børn N. B. Gand. theol., Anna 
Kjelsen f. B., Ghr. Kjelsen, Kontor- 
chef). 

Brandt, Gnristine Marie, c. 70 A., 11 
Dec, Ghr.sand (Mand og Datter, 
Toldopsynsmand Hans B., Elisa- 
beth B.). 

Brandt, Fredrik Peter, Professor, Dr. 
juris, vel 65V4A., 2 Mai, Ghr.ania 
(H. A. B., Kr. Hagemann B., Marie 
Welhaven). 

Brandt, Thrine G. E., 227, A., 11 Apr., 
T.hjm. (Fader Joh. D. B.). 

Brath, Anna Gonstance, 4 Dage, 3 Sept, 
Damsgaard pr. Bergen (I Mandens 
Fravær Nanci B.). 

Braun, Hans, Skibsfører, 41 A., 30 Juli, 
Hougsund (begr. paa Bragemses) 
(Hustru Thora B. f. Aas). Dødsfald i Norge 1891. Tillæg S. 25. Braiwer, Adolphine Dorothea f. Sauer, 
33 A., 19 Oct., Ghr ania (Mand 
Rob. B.). 

Breoke, P. C, Skibsmaegler, 81 Vs A., 
14 Dec, Drammen (Hustru Grethe 
B. f. Bang). 

Breien, Hans, Ingeniør 32 A., 28 Juli, 
StorQeldsæteren i Østerdalen (Mo- 
der Johanne B. f. Borch). 

BreyhoHz, Kaia f. Aarstad, 73 A., 1 
Sept., Ghr.ania (Søster Petra Aar- 
stad paa frav. Søns Vegne). 

Brinchmann, Fr., fhv. Distriktslæge, 53 
A., 4 Mai, Ghr.ania (Hustru An- 
nette B. f, Arveschoug). 

Broch, Julie f. Hofgaard, 14 Oct., Ghr.ania 
(Mand cst. Generalauditør S. B.). 

Brochmann, Sara Jessine Louise f. 
Brock, 80 A., 5 Marts, Ghr.ania 
Børn L. Daae Professor, Margretthe 
B., J. H. H. B. Sognepræst, Johs. 
B. Gand. theol.). 

Brock, Andreas Lind, fhv. Adjunct, 
nær 89 A., 18 Sept., Ghr.ania (Sø- 
ster Louise Stub). 

Brodahl, Amt, 70 A., 18 Juli, Brodahls- 
minde pr. Thjm. (Hustru Ragn- 
hild B.). 

Brodersen, Josephine Helene, nær 61 A., 
20 Aug., Mandal (Søskende og 
Svoger Alice B:, A. B., G. B. (Li- 
verpool). 

Brodereen, Nils Edvard, 52 A., 29 Mai, 
Drammen (Hustru Henriette B. f. 
Lorentzen). 

Brodtkorb, Hanne Martine Adelaide f. 
Ross, 66 A., 9. April, Sandvik i 
Nordmøre (Mand H. B.). 

Brodtkorb, Marie Selmer, f. Østbye, 

58 A,, 2 Nov., nitteren (Mand 

Lensmand M. N. B.). 
Bromander, Kaja, 86 A., 23 Jan, 

Ghr.ania (Søn Å. B., Mina B. f. 

Baastad). 

Brown, David, Ejbmd., 61 A., 18 Mai, 
Perth (Søskende i Aberdeen). 

Brown, Jens, nær 67 A., 29 Marts, 
Aarstad pr. Bergen (Hustru Ja- 
cobine B. f. Jacobsen). 

Bruenech, Wilhehnine Fredrikke Au- gusta, 86 A., 18 April, Ghr.ania 

(Søster Isabella B.). 
Brunings, Gari Otto, 25 A., 15 Oct., 

Ghr.ania (Moder Florentine B. f. 

Strømberg). 
Bruun, Dorthea, 11 A., 11 Marts, Sol- 

heim (Forældre Frantz B., IrmaB.). 
Bruun, Johan Nicolai, Bundtmager, 59 

A., 27. Oct., Thjm. (Hustru Ag- 
nethe B. f. Tandberg). 
Bruun, Thor Garstensen, 30 Sept., 

Drammen (Børn). 
Bryde, Theodora Randine, 45 A., 18 

Apr., Tjømø (Mand Amt J. B.). 
Bryn, Thomas, fhv. Skibsfører, 68 A., 

25 Dec, Sandefjord (Hustru Au- 
gusta B. f. Tveten). 
Brønlund, Thomas. 6 Apr., Stavanger 

(Hustru Inga B. f. Olsen). 
Buch, Henriette Louise, 25 Sept., Ghr.ania 

(Søster Fredrikke Ottesen f. B.). 
Buch, Nicolay Henrik Knudtzon, 27 

Nov., T.hjm. (Hustru Lydia B. f. 

Iversen). 
Buck, Fredrik Bing, fhv. Kjbmd., 16 

Juli, T.hjm. (Hustru og Børn Arne 

og Reidar B., Nanna B. f. Aamodt). 
Bugge, Marie f. Drolsum, 39 A., 21 Juni, 

Ghr.ania (Mand kgl. Fuldm. P. B.). 
Bugge, Peter Michael, 84V2 A., 15 Nov., 

Egenæs i Nøterø (Hustru Hanna 

B. f. Bjønnæs). 
Buhre, Adolph, Grosserer, 54Vt A., 14 

Marts, Ghr.ania (Hustru Elvine B. 

f. Schmidt). 
Bull, Jens, 1 A., 18 Juli, Ghr.ania (For- 
ældre Expeditionssekretær E. H. B., 

Theodora B. f. Kraft). 
Bull, Ole Ghristian, kgl. Fuldm., 61 A., 

8 Mai, Ghr.ania (Søster Anna Øwre 

f. B.). 
Bull, Petrea f. Brodahl, 6 Oct., Skone- 

vik (Steddatter Sophie Tomøe 

f. B.). 
Buntz, Lauritz Gotfred, 67, Md*, 6 Nov., 

Bergen (Forældre Ghristian B., Eli 

sabeth B. f. Larsen). 
Buech, Hans A., 747, A., 8 Febr., Ber- 
gen (Datter Karoline H. B.) 
Bye, Anne Margrethe f. Holm, 8674 A., 

16 Aug., Ghr.ania (Børn). TiUæg S. 26. Dødsfald i Norge 1B91. Bye, Hanna Rachel f. Matheson, 87 A., 
12 Juni, Meraker (Søn Stations- 
mester L. B.). 

Bye, Joachim, Cand. theol., 22 Oct., 
Tønsberg (Søskende). 

Bye, Julie Mathilde f. Lund, 32 A., 22 
Febn, T.hjm. (Mand Niels B.). 

Biilow, Ragnhild, f. Andersen, 27 A., 
20 Juni, Chicago (Moder Henriette 
Andersen f. Lund i Bergen). 

Bøe, Frant«, Stillebensmaler, 71V« A., 
13Nov., Bergen (Hustru Marie B.). 

Bødtker, Christian Ludvig Schydtz, 
Pharmaceut, begravet i Chr.sund, 
38 A., 7 Julii, T.hjm. (Broder og 
Svigerinde Adjunkt Fr, B. , Ada 

B. f. Withers). 

B«ittker, Henrikke, 71 A., 21 Aug., 
Bergen (Datter og Svigersøn A. J. 
Madsen, Caroline Madsen f. B.) 

Bøhmer, Lensmand i Røken, 777, A., 
23 Marts (Børn). 

Bøhmer, Maren Schnell, 897, A., 23 
Febr., Bergen (Søstersøn? Ij. Camp- 
bell). 

Børresen, Anna Severine, 90 A., 9 Aug., 
Chr.sand (Paa frav. Families Vegne 
M. F. Stray). 

Børs, Christian, Kbmd. i Bergen, 67 A., 
31 Juli, Ølken i Valders (Datter 
Hildur B.). 

Børs, Regine Catharine; nær 70 A., 
23 Mai, Bergen (Broder og Kusine 
Christian B., Bina Knrni). 

Bøysen, Jenny, 2 A./17 Aug., Thjm. 

(Forældre Opsynsbetjent Carl B., 

Marselie B. f. Laube). 
Campbell, Johan H. S., 737, ^-i 20 

Febr., Bergen (Søskende). 

Carlsen, Lodoisca Josephine, 2 Mai, 
Chr.ania (Søstre og Svogere Rosa 
Christie f. C, Constance Hagerup 
f. C, J. C. Christie fhv. Sognepræst, 
W. Hagerup kgl. Fuldm.). 

Christensen, Halvor Olaus, Byfoged, 
91 A., 10. Juni, Stavanger (Børn 
og Svigersøn .Toldinspektør Thv. 

C, Marie C.,. Agnes Storm f. C, 
Capitain Fr. Storm). 

Christensen, Laura EHsabeth f. Bruun, 79 A., 7 Nov., Huusby (Børn og 
Svigerbørn). 

Christiansen, Signy, 7 A., 10 Apr., El- 
verum (Moder Mathilde C. f. Graff). 

Christie, Karen, 157, Md., 22 Apr., 
Homnæs i Sætersdalen (Forældre 
Overretssagfører H. B. C, Amalie 
G. f. Poulsen.) 

Christie, Wilhelm Friman Koren, 3 Uger, 
20 Juli, Chr.ania (Forældre Hof- 
. man C, Essie C. f. Caspersen). 

Christoffersen, Birgitte f. Gay, 797« A., 
7 Jan., Chr.ania (Børn og Sviger- 
børn Marie Thøring f. C, Chri- 
stiane Ammundsen f. C, Laura Lar- 
sen f. C, H. Thøring, C. Amund- 
sen). 

Clausen, Elen f. Holm, nær 80 A., 9 
Dec, Chr.ania (Børn og Svigerbøn 
Helga Thommessen f. C, Johanna 
C. f. Christiansen, O Thommessen, 
Torger C, Knud C). 

Clausen, Maren f. Bugge, 837, A., 28 
Apr., Chr.ania (Søn Peter C). 

Cock, Cari N., fhv. Skibsfører, 66 A., 
5 April, Laurvig (Svoger og Søster 
Toldkontrollør Sølsberg, Caroline 
S. f. C). 

Cock, Christofine Birgitte f. Parelius, 
76 A., 2 Marts, Chr.ania (Mand 
Emil C). 

Cock, Emil, fhv. Skibsfører, 65 A., 26 
Mai, Chr.ania (Broder J. A. C.) 

Coldevin, Hans Aas, hær 6 Uger, 21 
Febr., Dønnæs (Forældre H. O., 
Margrethe C. f. Aas). 

Collett, Charles Otto de Bretteville, 
317, A., 12 Nov., Chr.ania (Hu- 
stru Valborg C. f. Mordt). 

Collett, John, Proprietsfer, 84^ A., 13 
Apr., Chr.ania (Søn Albeit C). 

Collett, Kaja, nær 80 A., 10 Oct., Ber- 
gen (Tante af Caroline Michelsen f. 
Kjerschow); 

Conradl, Caroline Emilie f. Angell; 767^ 
A., 6. Juli, Chr.ania (Børn). 

Cook, Clara, Enkefru, 25 Apr., Chr.ania 
(Efleriadte). 

Couoheron, Jens, 23 A., 4 Febr., Chr.ania 
(Forældre Catharine C. f. Smit, P. 
C. Skoledirektør). Dødsfald i Norge 1891. Tillæg S. 27. Grawfurd, John, Consul, 9Nov., Grim- 
stad (Hustru Hedvig C. f. Henrik- 
sen.) 

Daae, Daniel Mari;in, 22 Mdr., 5. Aug., 
Sandvigen pr. Bergen (Forældre 
Lauritz D., Anna D. f. Danielsen). 

Dahl, Alma Christofa, 9 Mdr., 15 Aug., 
Bergen (Forældre Anton Chr. D., 
Sophie D. f. Seim). 

Dahl, Andrea Rebekka, 61 A., 19 Mai, 
Bergen (Datter Ida Gundersen f. D.). 

Dahl, Anna f. Wingaard^ 71 A., 12 
Marts, Bergen (Børn). 

Diihl, Anne Johanne Elisabeth, 22 A., 
20 Aug., Skudevigen i Bergen 
(Forældre Christopher D., Henrikke 
D. f. Berendtsen). 

Dahl, Arthur, 7V/a., 12 Sept, T.hjm. 
(Forældre Axel D., Lina D. f. 
Wangberg). 

Dahl, Berthe, 47 A., 15 Marts, Elverum 
(Forældre Christoffer D., Berthe D. 
f. Berger). 

Dahl, Emilie, 46 A., 28 Dec, Elverum 
(Forældre Chrf. D., Berthe D. f. 
Berger). 

Dahl, Fredrik Holst, 47^ A., 5 Dec, 
T.hjm. (Forældre Jørgen og Caro- 
line D.). 

Dahl, Hans Grøn, 85 A., 5 Febr, Nufs- 
Qord (For Søskende Bernh. D.). 

Dahl, Johan, Sproglærer, 60 A., 17 
Aug., Bergen (Hustru Marie D. f. 
Koth). 

Dahl, Johan; Skibsfører, 57 A., 2 Juni, 
Gjemsø pr. Skien (Søster? Laura 
Offenberg f. D.). 

Dahl, Johan H., Toldb., 737, A-i 31 
Juli, Chr.ania (Hustru Louise D. 
f. Gedde). 

Dahl, Johanne Sophie, 37 7« A., 9 Marts, 
T.hjm. (Mand Hattemager A. D.). 

Dahl, Kaja f. Søevold, 73 A., 12 Mai, 
Chr.ania (Søster Juliane Bruun f. 
S. i Fr.stad). 

Dahl, Laurits Conrad, 24 A. 5 Mdr., 
20 Aug., Thjm. (Forældre Maskinist 
Lars D., Anna D. f. Moxnes). 

Dahl, Lydia Jeanette f. Angell, i sit 
85 A., 5 Nov., Chr.ania (Børn Laura Buddé, Emmy Sissenér, 

Mammy D., Hagb. D.). 
Dahl, Marie Nicoline, Enke efter Malerm. 

Ths. D., 487g A., 25 Marts, Thjm. 

(Børn). 
Dahl, Marthe Cathrine, 847^ A., 3 Febr., 

Jakobslien pr. Thjm. (Børn N. Henr. 

Bugge, Johanna B. f. Moe). 
Dahl, O. E., fhv. Gevaldiger og Handels- 
borger, 857« -^M 6 Marts, Chr.ania 
• (Slægtninge). 
Dahl , Olaf, Bogbinder, 28 A , . 7 Oct., 

Chr.ania (Fader fhv. Kjøbm. Holm 

D.). 
Dahl, Oline Regine. 33 A., 11 Mai, 

T.hjm. (Forældre Iver og Anne D.). 
Dahl, Nils Julius, Materialforvalter, 41 

A,, 20 Mai, T.hjm. (Hustru Jeanette 

D. f. Jakobsen). 
Dahl, Sofie Johanne, 14 A., 12 Febr., 

T.hjm. (Forældre Toldbetj. E. G. D., 

Anna Dorthea D. f. Strøm). 
Daldorir, Anders, 63 A., 20 Sept., 

Lademoen (Hustru Marith D. f. 

Moe). 
Damm, Berthe, 88 A., 14 Nov., Bergen 

(Børn og Svigersøn Mikaline Lange, 

Cathrine og Rasmus Andersen). 
Damsgaard, Louise f. Moe, nær 71 A., 

28 Dec, T.hjm. (Datter og Svigei^søn 

Marie Moe f. D., Olaf M.). 
Danielsen, Lars Johan,. 23 Marts, ly^ 

A., Bergen (Forældre Garver Jan 

L. O. D., Maria D. f. de Fresno). 
Danielsen, Mads, Skibsrheder, 74 A., 

5. Apr., Risør (Hustru Elisabeth 

D. f. Gunn). 
Dedekam, Joseph Kittel, 61 A., 25 Apr., 

Arendal (Søstre Lena Jørgensen f. 

D., Louise GuUichsen f. D.). 
Dehli, Bertel, Ritmester, 43 A., 27 

Marts, Fumæs i Vang (Hustru 

Agnes D. f. Ihle). 
Deiohmann, Marie, Enkefru, Brooklyn 

(Datter og Svigersøn Andr. Søren- 
sen, Harda Sørensen f. D.).* 
Dellinger, Maria, 23 Juni, Chr.ania 

(Mand C. D.). 
Delphin, Engel Maria, f. Lange, Enke 

eft. Sorenskriver D., 90 A., 5 Febr., 

Chr.ania (Børn). Tillæg S. 28. Dødsfald i Norge 1891. Dtvølé, BerU f. Sandborg, 31 Mai, 

Bergen (Mand Gand. theol. H. D.). 
Devølé, Johannes Fredrik, Ingenieur, 

34 A., 3 Not., Chicago (Hustru 

Betzy D. f. Larsen). 
Dtvold, Ragnhild, 6 Uger, 15 Febr., 

Lillestrøm (Forældre Sophie D. f. 

Molvig, 6. A. D.; Fabrikeier). 
DtVOld, Valborg Alice, 2 A., 30 Dec., 

Bergen (Moder Betzy D., f. Larsen). 
Dietrichs, Carl F.; 6 Mai, Chr.ania 

(Hustru Kathinka D. f. Dundas). 
DietriohsøH, Berger Kjølseth, nær 80 

A.. 24 Marts, Bergen (Hustru Anna 

D. f. Konow). 
Dietrlobsoii, G. L., fhv. Krigscommissær, 

867, A., 26 Oct., Tønsberg, begr. 

i Laurvig (Børn og Svigerbørn 

Danna D., Elise D. f. Leegaard, 

Dr. O. H. D.). 
DietriohsOR, Hans Smith, 85 A., 31 

Mai, Ghr.ania (Hustru Gathinea D. 

f. Egidius). 
Dietriohson. Julie Nicoline Louise, 81 Vt 

A., 22 Dec, Drammen (Broder 

fhv. Sognepræst W. D. i Ghr.ania). 
Diøtriohson, Peter Gabriel, Gand jur., 

nær 47 A., 20 Jan., Ghr.ania 

(Fader A. D., fhv. Sognepræst). 
Digre, Jacob, Bygmester, 80 A., 4 Aug., 

T.hjm. (Hustru Anna D., f. Dahl). 
Dircks, Hanna, 79 A., 10 Marts. Moss 

(Søster Hedvig D.). 
V. Ditten, Haus Selchier, Uofapotheker, 

71 A., 30 Jan., Ghr.ania (Hustru 

Theodora v. D. f. Døderlein). 
Dons, Nicolay Normann, 93 A., 25 

Juni, Havnvik (Børn Jens B. D., 

Johanne D. f. Berg, Peder B. D., 

Anna Høeg f. D., Garl D., Nicoline 

Saugestad f. D., Rebekka Holst f. 

D., Lowna Ellefsen f. D.). 
Dreier, B. S., Guldsmed, 73 A., 17 

Marts, T.hjm. (Datter Hanna Jo- 
hanssen f. D.) 
Dreyer, Hansine Ghristine, 9 A. 5 Mdr., 

15 Januar, T.hjm. (Forældre Ghr. 

D., Johanne D. f. Wiige). 
Dreyer, Kort Andreas, 6 Uger, 27 Juli, 

Bergen (I Mandens Fravær Betzy 

D. f. Olsen). D«e, Einar, 3 Uger, 19 Apr., Kongs- 
vinger (Forældre Katheket O. Gude 

D., Walborg D, f. Wrensted). 
Dunker, Bernhard, 3 M., 29 Jan., 

Ghr.ania (Forældre B. D., kgl. 

Fuldm., Anna D. f. Ottesen). 
Durban-Hansen, Alfred, 20 A., 29 Mai, 

Ghr.ania (Fader D.-H.). 
Dyblie, Inge Wessel, 6 Uger, 9 Aug., 

Græsholmen (Forældre Harald D., 

Inga D. f. Wessel). 
Eekiund, Garl Johan, Parykmager, nan* 

63 A., 6 Dec., Ghr.ania (Hustru 

Marie E. f. Poulsen). 
Egeberg, Lena Julie f. Bull, 50 A., 29 

Nov., Ghr.ania (Mand Stabssergeant 

K. A. E.). 
Eger, Garoline f. Bergh, 77 A., 22 Apr., 

Ghr.ania (Børn Gathrine og Mar- 
grethe E.). 
Eger, Helen, 6 A., 18 Juni, Ghr.ania 

(Fader Bureauchef Alfred E.). 
Eggerichs, Wilhehn, 19 A., 28 Marts, 

Horten (Forældre Anton E., Amalie 

E. f. Knudsen). 
Eide, Berit f. Wenge, 20 Aug., Molde 

(Mand A. P. E.). 
Eide, Laura Rosa Henriette, f. Brodt- 

korb, 3OV4 A., 20 Juli, Vardø 

(Mand Joh. E.). 
Eide, Lauritz Brodtkorb, 28 Dage, 10 

Aug., Vardø (Fader Joh. E.). 
Eide, Laurits Ghristian Emil, fhv. Kopist, 

59V2 A., 31 Dec, Ghr.ania (Hustru 

Sophie E. f. Gundersen). 
Eiemann, Fredrik August, 71 A., 7 Dec., 

Bergen (Hustru Anna E. f. Jensen). 
Eitrem, Anine Marie f. Nielsen. 55 A., 

19 Oct., Kragerø (Mand Kontorchef 
S. E.). 

Eliaeeen, Ellen Susanne f. Helland 9. 
Apr., Bergen (Mand Anders E.). 

Ellefsen, Lyna Augusta f. Hamm, Bank- 
kasserer H. N. E.s Enke, 80V» A., 
12 Feb., T.hjm. (Børn). 

Ellertsen, Signe Elfrida, nær 6 Mdr., 

20 Aug., Strandebarm (Forældre 
Kapt. H E., Anna E. f. Eriksen). 

Eister, Ghristen Ghristensen, fhv. Soren- 
skriver, nær ^7 A., 19 Jan., Førde 
(Børn). Dødsfald i Norge 1891. Tillæg S. 29. Elstrand, Bolly, 81 A., 21 Nov.; begr. 
paa nedre Eker (Tante af Sogne- 
præst J. Jansen til Ri^ken). 

Engelhart, Nini f. Flood,. 9 Marts, 
Gbr.ania (Børn). 

Engel8, F. G. H., Guldsmed, 75 A., 
10 Oct., Ghicago (Neveu M. Lo- 
sting i Bergen paa Søns Vegne). 

Engels, Margrethe Magdalene f. Losting, 
78 A., 25 Febr., Bergen (Mand 
F. G* H. £.). 

Engen, Garl Jacob, Malerm., 50 A., 
13 Oct., T.hjm. (Hustru Amalie E. 
f. Møller). 

Engh, Ovida f. Tobro, 6.4 A., Enke efter 
Voldmester E., 6 Dec, Gbr.ania. 

Eriksen, Andrine f. Robsahm, 67 A., 
1 Juni, Sarpsborg (Børn Kathinka 
Poulsen, Aug. Pouken). 

Eriksen, Karen f. Stenersen, 62 A.; 25 
Nov., Horten (Børn). 

Essendrop, Bernhard Ludvig, Stifts- 
provst, nær 79 A., 13 Marts, 
Ghr.ania (Søskende G. P. E., 
Ervine Kobro f. E.). 

Essendrup, Martin Andreas, fhv. Lens- 
mand, 79 V4 A., 1. Febr., Moxnes 
i Størdalen (Hustru Lovise E. f. 
Krause). 

Eyde, G. Hansen, 5 Febr., Flekkefjord 
(Hustru Ingeborg E.). 

Eyde, Nils, Viceconsul, 52 A., 17 Aug., 
Flekkeflord (Hustru Elida E. f 
Bostedt). 

Eyde, Susanne Ghristine, Enke efter 
Fyrforvalter O. J. E,, 66 V, A., 11 
Dec, Ghr.ania (Børn og Svigerbørn 
Marie Norshuus f. E., Louise Wiig 
f. E., Olga Bjerck f. E., Ghr. N. 
Wiig, O. Norshuus, Peter Bjerck). 

Faag, Anne Dorthea, 54 A., 9 Dec, 
Lund pr. Ghr.sand (Georg Davidsen). 

Faber, Nils Johan, Skibstømmermand, 
58 A., 10 Juni, T.hjm. (Hustru 
Elen Krisline F., f. Larsen). 

Fahlvik, Ghristiane Fredrikke f. Mølle- 
rop, 77 A., 29 Juni, Strømmen 
pr. Bergen (Mand G. J. F.). 

Falch, Johan Peter Thams, Skibsfører, 
forliste ved Grand Manan (Sø- 
skende i Drammen). Falch, Ruth, 5 Mdr., 4 JuU, Levanger 

(Forældre Bygmester Oscar F., 

Helene F,). 
Falck, Thea, 63 A., 11 Apr., Hougsund 

(Søster? Thrine F.). 
Falk, Helga Margrethe, 29 Apr., Ghr.ania 

(Søskende). 
Falkenberg, Fredi-ik Emil, nær 3 Mdr., 

10 Feb., Klæbo Seminarium (For- 
ældre Ghr. F., Fredrikke F. f. Flock). 
Falkenberg, Karen Bolette, 8 Mai^ 

Laurvig (Slægtninge). 
Faret, Olav H., Stud. jur., 24 Vg A., 

4 Mai, Ghr.ania (Forlovede Jennj 

Greifherg, Forældre i Ghr.sand). 
Farup, Arne, 77 Dage, 11 Marts, 

Strømmen (Forældre H, F., Garo- 

Une F.). 
Farap, Fritz Nicolai, Kjbmd., 527, A., 

26 Apr., Laurvig (Hustru Elise F. 

f. Eriksen). 
Faeting, Sonja, 6 Juli, Buenos Ayres 

(Forældre Ingeniør Georg F, Sophie 

F. f. Jensen). 
Fauchald, Jens, 1 Jan., Sogstad. Toten 

(Hustru Bertha F. f. Balke). 
Faye, Mariane Sophie, nær 3 Uger, 27 

April, Ghr.ania (Forældre Dr. med. 

L. F., Constance F. £1 Trampe). 
Fearnley, Henry Emil, 8 A., 7 Juli, 

Mosjøen (Forældre Læge Fredrik 

F., Hildur F. f. Eide). 
V. d. Fehr, Nils Henrik, Skibsfører, 53 A., 

Santos (Hustru Mariane v. d. F. 

f. Evje i Bergen). 

Feilberg, Hansine, 65 A., 22 Mai, T.hjm. 
(Slægtninge). 

Feldtmann, Elisabeth, Enke efter Skibs- 
captain Peter Tønder F., nær 83 A., 
19 Sept., Næs og Ghr.ania (Børn). 

Feragen, Ghristiane Elisabeth, 40 A., 
1 Juni, Holt (Fader A. F.). 

Figenbaum, Anna Andrea, 82 A., 18 
Oct., Horten (Børn). 

FInck, Regine Berentine, Enke efter 
Vævermester Joachim F., 957« A., 
8 Nov., Bergen (Svigerdøtre Mag- 
nilde F., Martha F. f. Larsen). 

Finokenhagen, Olaug, 11 Marts, Ghr.ania 
(I Mandens Fravær Aagot F.). TiUæg S. 30. Dødsfald i Norge 1891. Finne y Jens, 46 A., 15 Jan., Thjm. 
(Hustru Anna F. f. Brurook). 

Finnemann, Frants Ragnvald Eugen, 
1 A. 7 Mdr., 21 Marts, Chnania 
(Forældre Styrmand R. E. F., Julie 
F. f. Kyhlander). 

Finnemann, Richard Eugen, Styrmand, 
33 A., 6 April, paa Reise fra 
Santos til St John (Hustru og 
Moder Karen F f. Larsen, Julie 
F. f. Kyhlander i Christiania). 

Flack, Andrea, 24 Vg A., 17 Aug., T.hjm. 
(Mand Politib. John F.). 

Fleischer, Magdalene Margrethe f. Chri- 
stie, 8 Mai, Chr.ania (Børn). 

Flood, Dagny, 5V, A., 17 Apr., T.hjm. 
(Forældre J. L. F., Caroline F. f. 
Grimm). 

Fliig, Margrethe Bolette Egede, 26 Dec, 
Bergen (Broder). 

Fogth, Johanne Helene, 77* A., 17 
Marts, Tromsø (Forældre J. F, 
Adjunkt, Louise F. f. Berger). 

Folcker, Mathea f. Larsen, 15 Aug., 
Aasgaardstrand (Familie). 

Foss, Aslaug, 4 Mdr., 9 Oct., T.hjm. 
Forældre Baadbygger Johan F., 
Thora F. f. Lindgaard). 

Fossum, Anna, 5 Jan., Chr.ania (Sø- 
skende Gyda F. og Fridtjov F.). 

Fougner, S., 26 Juli, Koppang (Børn). 

Foyn, Mathias, død i Liverpool, (Tønsb. 
14 Jan., Søskende Thrine Thor- 
sen f. F., Andreas F.). 

Freng, Herdis Johanne, 14 Mdr., 6 Dec, 
Kragerø (Fader Tandlæge Einar F.). 

Freng, Johanne Christine f. Natvig, 22 
A., 6 April, Kragerø (Mand Tand- 
læge Einar F.). 

Friedrichsen, Thoralf H., Cand. pharm., 
26V5, A., 5 Nov., Chr.ania (For- 
ældre og Forlovede fhv. Sognepr. 
H. F., Louise F. f. Poppe, Ragna 
Siewers). 

Friis, Magdalene Maria f. Wang, 90 
A., 8 Jan., Oslo (Slægtninge). 

Frisak, Arnå Fyhn, 1 A., 4 Juni, Aale- 
simd (Forældre Overretssagf. Henr. 
F., Betty F. f. Fyhn). 

Frydenlund, Knut, 15 Uger, 19 Juli, Nordre Aurdal (Forældre £. E. F., 
Johanna F. f. Ho^aard). 

Frøchen, Elisabeth Christine, 907, A., 
25 Juli, Bergen (Søskendebørn N. 
C. F., Thora F., EUsabeth Steen 
f. F., Johan Steen). 

Frøstrup, Abel Dorthee f. KintzeU, 
Enke efter Foged Edward F., nær 
82 A., 15 Apr., Arendal (Børn). 

Fyhn, Gissur, 2V4 A., 6. Jan., Fr.væm 
(Forældre K. H. F., Charlotte F. 
født Danholm). 

Færden, Anne f. Lagesen, nær 90 A., 
23 Febr., Færden pr. Hønefos 
(Børn A. O. F., Olaus F.). 

Fæster, Engel f. Bredal, 75 A., 27 Aug., 
Bergen (Børn Chrf. F., Gedske 
Tønder f. F.). 

Gaarder, Gunerius, Storthingsbud, 66Vs 
A., 24 Juni, Chr.ania (Datter 
Helga G.). 

Gaarder, Otto Fredrik, 20 A., 30 Marts, 
druknet i Atlanterhavet (Forældre 
Fr. og Alette G.). 

Gaarn, Johan, Læge, 43 A., 20 Sept., 
p. t. Fredensborg (Hustru Maren 
Sophie G. f. Wølhier). 

Galschjødt, Petter Jespersen, fhv. Kon- 
torist, 58 A., 15 Oct., Bergen 
(Cousiner Sophie Angell, Helche 
Larsen f. Angell). 

Galtung, Anna Magdalene, 16 A., 13 
Juli, under Badning, Bergen (For- 
ældre L.F.G., Rikke G. f. EUertsen). 

Gasmann, Simonine f. Møller, 81 A., 
20 Nov., Paris (Svigerdatter Jenny 
G. f. Garben). 

Geelmuyden, Anton, Skibsfører, 31 A., 
Maranbao (Forældi'e Collet G. og 
Marie G. f. Rosenkilde i Arendal, 
1 Juli). 

Geelmuyden, Wilhelm, 30 Aug., Dram- 
men (Moder^'Helene G. f. Rude). 

Gellein. Sigvard, Blikkenslager, 40 A., 19 
Jan., T.hjm. (Hustru Johanne G. f. 
Wæmess). 

Gellein, Wilhelm Christian, Styrmand, 
25 A., 13 Oct. 1890. Forlist ved 
St. Edvardsøes Nordkap (Forældre 
Garver Wilhehn G., Elise G. f. 
Andresen). Dødsfald i Norge 1891. Tillæg S. 31. 6etz, Agnes, 1 Md., 1 Mai, Thjm. 

(Fader Dampskibsfører Joh. G.). 
6etz Agnes f. Rohde, 1 Apr., Thjm. 

(Mand Johan G. Dampskibsfører). 
GierløfT, Marie, SlV^ A., 30 Mai, Kra- 

gerø (Forældre C. G., Sophie G. 

f. Klem). 
Gilberg, Ole, Skipper, 48 A., 10 Marts, 

T.hjm. (Hustru Anna G. f. Hassing). 
Gill, Cathrine Sophie f. Jelstrup, 220ct., 

Varteig (Mand Sognepræst P. G.). 
•Gill, John, fhv. Indrulleringsbetjent, 25 

Juli, Sandéfjord (Hustru Elise G. 

f. Mørch). 
GJerding, Ellen f. Schancke, 27 Marts, 

Fantoftbotnen pr. Bergen (Mand 

Albert G.). 
GjerdinQ; Gerda, 3V2 A., 1 Sept., Ber- 
gen (Forældre Johs. G., Elisa G. 

f. Larsen). 
GJerdrum, Trygve, 35 A., 14 Dec. 1890, 

Washington N. A. (Moder L. G. 

f. Lange). 

Gle8Sing, Caja Emilie f. Knudsen, 3 
Dec, Hohnestrand (Mand Told- 
kasserer G.). 

Gjessing, Kristi f. Amundrud, 20 Juli, 
Hønefos (I Mandens Fravær Søster 
og Svoger A. E. Weien, Anette 
Weien f. Amundrud). 

Gleditsch; Olav Hartvig, 20 A., 7 Dec, 
Vestre Toten (Morbroder Smed E. 
Berg). 

GUersen, Sigrid, 4V4 A., 6 Aug., Fos- 
sum (Forældre Kr. G., Ragnhild 
G, f. Kyhn). 

Gram, Severine, Enke eft. Typograf 
Adolf G., 10 Mai, Bergen (Børn 
Hanna, Ludvig G., Rosa G. f. 
Gretschel). 

Gran, Halfdan, 22 Juni, paa Reise til 
San F;-ancisko (Forældre Clamer 
og Kitty G. i Bergen). 

Greger, Rasmus Schjelderup, 77 A., 25 
Marts, Bergen (Hustru Anna G. 
f. Dreyer). 

Gregersen, Ingeborg Christine f. Aas- 
næs, 28 A., 16 Juni, Chr.ania 
(Mand J. C. G.). 

Grciff,' Eli Gurine f. Amundsen, 36 A., 9 Juni, Namsos (Mand Overrets- 
sagfører Carl Chr. G). 

Grieg, Wilhehnine Cathrine f. Fleiseher, 
77 A., 12 Aug., Bergen (Børn 
James G., Wilhelm G.). 

Griff, Jacob, 22 Marts, ved et Ulykkes- 
tilfælde paa St. Pedro Rhed (Sø- 
skende i Ch.sand.). 

Grimsgaard, Gertrude Caroline f. Da- 
wes, 16 Nov.. T.hjm. (Mand Rit- 
mester M. G.). 

Grundseih, Oluf, Sagfører, 14 Juli, 
Chr.ania (Søstre). 

Grytnæs, Dagny, 137? A., 4 Mai, Aure 
Præstegaard (Forældre A. P. G., 
Georgine G. f. Høstmark). 

Grøn, Louise Birgitte, 7 Mdr. 15 Juni, 
T.hjm. (Forældre B. og Hansine G.). 

Grønbech, Ernst August, Oct., Mahnø 
(Hustru Cecilia G. f. Christensen). 

Grønberg, Julius, Bogholder, 56 A., 1 
Aug., Chr.ania (Hustru Annette 
Laurenze G. f. Reuss). 

Grønberg, Otto, 46 A., 11 Sept, Chr.ania 
(Hustru Victoria G.). 

Grøndahl, Nicoline Marie f. Grendahl, 
74 A., 8 Febr., Chr.ania. (Børn.) 

Grøner, Christian, Kbmd., 5 Marts, 
Tønsberg (Hustru Petra G. f. Bruun). 

Grønner, Hanne Nicoline Birgitte f. 
Brammer, 80 72 A., 19 Apr., Chr.ania 
(Søster Alethe Brammer). 

Grønioft, Morten, nær 21 A., 14 Dec, 
Arendal (Forældre M. H. J. G., 
Elisabeth G. f. Lassen). 

Grønvold, Arild, SQ^^ A., 23 Marts, 
Chr.ania (Beslægtede). 

Grønvold, Ulrikke Eleonore Spurv f. 
Petersen, 79 A., 17 Aug., T.hjm. 
(Børn og Svigersøn Hanna Kella 
og Christiane G., Axel Weidemann). 

GuHichsen, Maren Johanne, 29 Nov., 
Chr.ania (Søskende Gurine Marie 
og Peder G.). 

Gundersen, Carl Theodor, fhv. Skibs- 
fører, 45 A., 13 Mai, Bergen (Hu- 
stru Ida G. f. Dahl). 

Guthe, Gunnar Thorvald, 6 Mdr., 21 
Juni, Chr.ania (Forældre A. O. og 
Caroline G.). Tillæg S. 32. Dødsfald i Norge 1891. Qylohe, Fredrik, fhv. Overtoldb. 74V, 
A., 15 Novbr., T.^jm. (Børn). 

eilflltlMr, Bernhard, U A., U Oct., 
Hamburg (Forældre C. 6. og Ca- 
think 6. f. Salvesen i Chr.ania). 

fiartner, Nicoline Margrethe f. Nielsen, 
76 A., 21 Dec., T.hjm. (Mand Bundt- 
mager Johan GoUieb 6.). 

Gørvell, Adam Fredrik, Dansk Vice- 
consul, 62 A., 17 Dec., Molde 
(Søskende Marie 6., Sara Greger, 
Louise Dahl, Josepha Holst). 

6«the, Victor , Styrmand, 11 Marts, 
paa Reise fra Rio Janeiro til Per- 
nambuco (Hustru Therese G. f. 
Floer, i Chr.aniaV). 

6«t8che, Amanda f. Hanstein, 68 A., 
30. Jan., Hønefos (Søskende Amalie 
Hanstein, Wilh. Tomine Thønnesen 
i Drammen). 

Haakonsen, Petter, 35 A., 28 Marts, Chi- 
cago (Hustru Anna H. f . Sverdrup). 

Haavic, P., Farver, nær 76 A., 13Febr., 
Chr.ania (Hustru og Søn Julie H. 
f. Jarman, Farver C. H.). 

Habel, Maren, Enkefru, 86 A., 14 Mai, 
Lindaas (Børn), 

Hadler, Lars Andreas, Grarverm., 40 A., 
29 Januar, Bergen (Hustru Dina 
H. f. Wilhelmsen). 

Hagelsteen, Johan, nær 85 A., 14 Juni, 
Bergen (Søn Læge P. A. H.). 

Hagen, Ingeborg Aasille f. Torjusen 
Stray, 41^4 A., 1 Oct., Frydenlund 
pr. Chr .sand (Mand Skipper O. A. H.). 

Hagerup, Constance Amalie Therese f. 
Carlsen, 66 A., 26 Mai, Chr.ania 
(Mand kgl. Fuldm. W. H.). 

Hald, N. C, fhv. Handelsborger, nær 
87 A., 23 Juli, Chr.sand (Hustru 
og Barn Fredrikke H. og Joh. H.) 

Hals, Kathrine Marie, 83 A., 30 Dec, 
Fr.hald, (Søstre Elise Andersen, 
Thora H.). 

Hals, Mathilde, 10 A., 21 Marts, Ha- 
mar (Forældfe Olaf N. H. Byfoged, 
Emilie H. f. Sandberg). 

Hals, Sara, 32 A., 20Febr., Stokmark- 
næs (Forældre W. D. Hals, Jørgine 
H. f. Sandborg). 

Halvorsen, Gisle, lV4A.,30Mai, Chr.ania (Forældre Præst Hartvig H., Gidi^e 
H.). 

Halvorsen , Ragnar, 37, A. , 12 Mai, 
Chr.ania (Forældre de samme). 

Hamborg, Gabriel, fhv. Skibsfører, 85 
A., 13 Jan., Chr.ania (Børn Marie 
H., lohanne H., Ferdinand H.). 

Hammer, Margrethe, 66 A., 9 Marts, 
Cbr.ania (Søskende). 

Hammer, Martinus, Sømand, 37 A., 18 
Dec, Tbjem. (Hustru Hanna H. f. 
Hansen). 

Hammer, Ragnhild, 16*/« A., 14 Dec, 
Christinegaard pr. Bergen (For- 
ældre M. H., UWkke H.). 

Hammond, Emma f. de Bretteville, 82 
A., 7 Aug., Chr.ania (Børn og 
Svigersøn Carl H., Th. H., Eugénie 
Poulsen f. H., Thr. P.). 

Hannestad, Marie, nær 76 A., 10 Marts, 
Chr.ania (Broder M. H. fhv. Sogne- 
præst). 

Hannestad, Martin, fhv. Sognepræst til 
Id, 81 A., 8 Aug., Cbr.ania (Børn). 

Hansen, Anton, Sognepræst, 51 A., 19 
Juni, Mo Præstegaard (Hustru Jo- 
hanne H. f. Landmark). 

Hansen, Augusta f.Mamen, 64A., 6 Apr., 
Fr.hald (Mand Underfoged J. H.). 

Hansen, Berthe f. Rogstad, nær 90 A., 
29 Oct., Østre -Thoten (Stedsøn 
kgl. Fuldm. T. H. i Chr.ania). 

Hansen, Ellen Erikka f. Klinge, 71 A., 
4 Apr., T.hjm. (Børn). 

Hansen, Johanne Ovidia Fredrikke f. 
Dons, 37 A., 16 Juli, Ibestad 
(Mand Overretssagfører N. S. H.). 

Hansen, Louise Gram, 5*/4A., 18 Juni, 
Levanger (Forældre Skolebestyrer 
C. S. H., Antonie H. f. Habel). 

Hansen, Lydia Marie, 18 A., 18 Marts, 
Namsos (Forældre Postmester H. 
H., Laura H.) 

Hansen, Marie Dorthea f. Wølner, 83 A., 
5. Aug., Drammen (Børn). 

Hansen, Nils Olaves, Translatør, 72 A., 
29Nov., Chr.ania (Hustru Mina H. 
f. Eckersberg). 

Hansen, Wilhelmine f. KOhne, 657« 
A., 28 Nov., Bergen (Mand H 
Hansen). Dødsfald i Norge 1891. TQlæg S. 3?. HMSteen, Dorothea Sophie, nær 80 
Av 13 Aug.y Ghr.ama (Søskende 
Provst A. B. H., Ph. H., Nicoline 

Hansteen, Hagbarth, Typograf, 267, 

A., 6 Sept, Chr.ania (Moder, 

Hustru og Broder Mathilde H. 

f. Nielsen, Stina H., Bernt H.). 
Hanstein, Ferdinand Christian August, 

fhv. Skibscapitain, 26 Marts, Sti- 

wens Point, Wisconsin (Hustru 

Jessi H. f. Thomsen i Drammen). 
Harreschou, Anna, 17 A. 4Md., 1 Mai, 

Løkke i Sandvigen (Forældre P. 

C. H., EmiUe H.). 
Hartmann, Anton Carl, Læge, 39 A., 

13 Mai, T.hjm. (Hustru Caroline 

H. f. von Berg). 
Haslund, Amalie Josefine f. Tønnesen, 

36 A., 9 Jimi, Bergen (For frav. 

Mand Moder Thomine Tønnesen). 
Haslund, Gunhilde Cathrine f. Meyer, 

65 A., 18 Juni, Enebak Præste- 

gaard (Mand F. G. H.). 
Hassel, Christopher, Skibsfører, 80 

A., 24 Febr., Kragerø (Hustru 

Inger H.). 
Hassing, Carl Lauritz, fhv. Skibsfører, 

70 A., 20 Marts, T.hjm. (Søskende). 
Hauøe, Berte Gurine f. Busch, 69 A., 

2 Jan., Bergen (Mand Ole H.). 
Hauge, Edvard Martin, I9V2 A., 8 Apr., 

Bergen (Moder Ing. H. f. Johnsen). 
Hauge, Ester, 3 Mdr., 24 Juli, Bergen 

(I Mandens Fravær Hanna Pleym 

H. f. Steen). 
Hauge, Synneve Louise Nitter, 8V3 A., 

3 Jan., Bergen (Forældre Mette 
Marie og L H.). 

Hausmann, Jessen, fhv. Sog.præst, 
77 A., 5 Aug., Chr.ania (Efter- 
ladte). 

Heedels, Asbjørn, 7 Mdr., 8 Marts, 
Chnania (Forældre Thorvald og 
Anna H.). 

Heedels, Thorbjørn, 6 Mdr., Chr.ania. 
(Forældre Thorvald og Anna H.). 

Hegge, Agnes Fredrikke, 25 A., 18 Febr., 
Skjervø (Forældre Lensmand F. 
M. H., Menca H. f. Lund). 

Hegermann, Bolette Christine f. Mi- chelet, 22 Oct., Buskerud Graard 
(Mand Bernhard H.). 
Hegaander, Elise f. Hiorth, nær 70 A,, 

28 Oct., Mandal (Datter og Sviger- 
datter paa Mands og Broders 
Vegne Helene og Anna H.). 

Heidemark, Cecilie f. Leire, 827, A., 

29 Nov., Chr.sand (Mand Jens H.). 
Heidenreioh, Minda f. Bull, 21 Jan«, 

Hvideseid (Mand J. H., Distrikts- 
læge). 

Heidenreioh, Nicolai, nær 2 A., It. 
Sept., Chr.ania (Forældre N. og 
Karen H.). 

Heidenreioh, Nicolaus August, Cand. 
jur.. Kopist, 56 A., 24 Dec^ 
Chr.ania (Hustru Karen H. f. An- 
dersen). 

Heidenstrøm, Eivind, 227, A. 19 Apr., 
Berlin (Forældre Helene og P. H. 
paa Fr.hald). 

Heidenstrøm, Johanne Mathea f. Hel- 
gesen, 757« A., 16 Mai, Fnhald 
(Børn Marie og N. E. H.). 

Heilmann, Carl August Wilhelm, 27 A., 
Syd Califomia (Forældre C, H. og 
Oline H. f. Haugan i T.hjm.). 

Heimbeok, Hansine f. Moe, 727t ^-9 
28 Oct., Chr.sand (Børn og Børne- 
børn). 

Holland, Antonette Amalie, 6374 ^r 
1 Dec, Chr.ania (Mand August H J. 

Helland, Ellen Larine f. Hansen, 24 A., 
6 SepL, Chr.ania (Mand August H.). 

Helland, Gerda, nær 9 A., 27 Febr.^ 
Fjøsanger pr. Bergen (Forældre 
Peter H., Marie H. f. Wiesener). 

Helland, Mathias, 79 A., 3 Juli, Sol- 
heimsvigen pr. Bergen (Hustru 
Elisabeth H. f. Olsen). 

Hollgren, Hanna Mathilde, 12 Jan., 
begr. i Drøbak (Pleiemoder Maren 
Poulsen f. Fougner). 

Helliesen, Lina f. Gjør, 21 Marts, 
Stavanger (Børn). 

HelmsdorflT, Kirstine f. Andersen, 78 A., 
6 Mai, Chr.ania (Stedbørn og 
Svigerbørn Protokolfører H. S. H., 
Malerm. L. H., Mathilde H., Helene 
H., Bygmester Carl Stier, Frede- 
rikke Stier, f. H.). 

3 TiUæg S. 34. Dødsfald i Norge 1891. Heltzer, MaUiias, 437^ A., 20 Aug., 
Bergen (Hustru Lilli H. f, Elsner). 

HemteR, Jens L., Sognepræst, 25 Marts, 
Bjarkø (Hustru Lilla H. t Aubert). 

Hmdiicksen, Benedicte , Mrs., 29 A., 
7 Dec. 1890, Grand Island, Amerika 
(Forældre N. Jl. Brodtkorb og Marie 
B. f. Østbye paa Hitteren). 

Henriohsen, Marie Helene f. Skagen, 
60 A., 1 Juli, Bergen (Mand Bector 
Ghr. H.). 

Henriksen, Adolf Georg, 7 Mdr., 10 Mai, 
Sfax (Tunis), (Forældre Norsk- 
Svensk Vice-Gonsul Olaf H., Su- 
sanne H. f. Paulsen). 

Henriksen, Garl August, Proprietær, 
12 Apr.. Borre (Hustru Elise H. 
f. Gløersen). 

Henriksen, Malla f. Zeiner, nær 80 A., 
18 Apr., Chr.ania (Børn og Sviger- 
børn). 

^fenriksen. But, 4Vt A., 15 Sept., 
Ghr.ania (Forældre Læge Tb. H., 
Elise H.). 

Heramb, Agnete f. Lier, 9 Mai, Gbr.ania 
(Børn og Svigerbørn Jobs. H., 
Driftsbestyrer, Gust. H. Gapitain, 
Th. H., Beatbe H. f. Sæthre, Kaia 
H. f. Klinck). 

Heramb, August, Gandidat, 11 Apr., 
K.hvn. (Søstre Bandine og Marthine 

« H. i Chr.ania). 

Herlofsen, Fanny, 2 A. 2 M., 2 Febr. 
Chr.sund (Forældre Sophie H. f. 
Bode, Herlof A. H.). 

Hesselberg, Thora, nær 5 A., 11 Febr., 
T.hjm. (Forældre C. og Caroline H.). 

Heyerdahl, Frederik Wexels, 3 Uger, 
3 Juni, p. t Gardermoen (For- 
ældre Postexpeditør Ghr. H., Bagn- 
hild H. f, Aabel). 

Heyerdahl, Oscar, fhv. Kbmd., 38 A., 
25 Oct., Ghicago (Hustru Sophie 
H. f. H. i Høland). 

Hildebrandt, Maria Theresia Dorothea, 
f. Unger, 40 A., 4 Juli, Berlin 
(Mand Hauptmann H.. i Berlin). 

Hilmers, Marie f. Garmann, nær 80 A., 
1 Dec, T.hjm. (Børn Johanne H., 
Apotheker D. H. H.). 

Hilt, John Olsen, 15 Dage, 12 Nov., Bergen (Forsire Ghristiaa 6. H., 
Thea H, f. Olsen). ^ 

HJorthay, Marie Magdalene f. Thaulow, 
nær 61 A., 22 Juli, Stavanger 
(Børn). 

Hirsoh, Amalie Henriette Johanne Kir- 
stine, 317, A., 6 Mai, Ulykkestil- 
fælde, Stange (Broder Joh. L. H., 
Landbrugsskolebestyrer, Johanne 
H. f. Bolstad). 

Hjort, Johan Fredrik, 167, A., 10 Nov., 
Ghr.ania (Forældre Georg H., Anna 
H. f, Nørregaard). 

Hjort, Otto Ghristian Ottesen, Pastor 
i Ghicago, 36 A,, 12 Oct, Liver- 
pool (Broder? Oberstl. Otto H.). 

Hjorth, A. D. S., Oberstl., 16 Juni 
Ghr.ania (Hustru Petra H. f. 
Johnsen). 

Hjorth, Henrik Beinhardt, 16 Marts, 
Boston (Forlovede Sigrid Pedersen). 

Hjorth, Julie f. Schacht, 9 Marts, Bergen 
(Mand H., Indrulleringschef). 

Hjorth, Olav, 11 Mdr., 22 Febr., 
Ghr.ania (Forældre Kontorfuldm. 
Adalbert H., Fanny H.). 

Hjorth, Sophie f. Bryn, 75 A., 23 Juni, 
Ghr.ania (Datter og Svigersøn Ctri- 
Stine Staffeldt, C. Staffeldt). 

Hoaas, Halvor, fhv. Fabrikeier, 49 A^ 
3 Mai, Nordstrand (Hustru Sophie 
H., f. Fallmann). 

Hooh, Elinor, 21 Mdr., 26 Aug., Tøns- 
berg (Forældre Provisor Alexander 
H., Pauline H. f. Beissiger). 

Hooh, Marie Ghristine, Enkefrue, 75 A., 

16 Jan., Ghr.ania (Datter Marie 
Bing f. H.). 

Hoel, Nils Jacobsen, Proprietær, 78 A., 

17 Juli, Ghr.ania (Børn og Sviger- 
børn Læge August H., Lieutn. Jacob 
H., Gapitain W. Olssøn, Louise O. 
f. H.). 

Hoell, Hans Block, fhv. Dampskibs- 
fører, 64 A., 15 Juli. Ous ved 
Fr.hald (Hustru Marie M. H. f. 
MøUer). 

Hotr, Aletta Johanne, 35 A., 25 Juni, 
New York (Søster Hanna Kling, 
f. H. i Bergen). 

Hotr, Bolette Emilie, nær 68 A., 2 Dødsfald i Norge 1891 . Tillæg S. 35. Dec, Ghnania (Mand Cand. theol. 

L. H.). 
Hoff, Henning Alfred, 9 Mai, Chr^ania 

(Forg^ldre M. S. H., Hilda H. f, 

Pauss). 
Hoff, Martin Engelhardt, Over.sagl, 13 

Sept, Gjøvik (Hustru Julie H. f. 

Forseth), 
Hoff, Ragna, 11 Mdr., 15 Juli, Chr.ania 

(Forældre O. S. H., Amalie H. f. 

Larsen). 
Hofgaard, Harald Aars, 17 A., 2 Oct.« 

Chr.^ia (Forældre Skolebestyrer 

S. W. H., Ida H. f. Aars). 
Hofgaard, Helene f. Berg, 84 A., 24 

Apr., Chr.ania (Datter Ambrosia 

Tschudy f. H.). 
Hofgaard, Othilia Christiane f. Bødtker, 

2 Mai, Chr.^nia (Børn og Sviger- 
børn Marie Petersen f. H., Frede- 
rikke Wo;cen f. H., Thvd. WoxMi), 

Hofman (Bang), Mathea f. Bodom, 83 A., 

6 Dec, Odense (Søster Nicoline 

Feyer f. Bodom). 
Holdt, Margrethe Christine Campell f. 

Høyer, nær 81 A., 9 Apr., Bergen 

(Mand H. C. W. H.). 
Holfeldt, Julie Augusta, 78 A., 21 Apr., 

Stavanger (Søskende). 
Holm, Aasemine Olivia, 38 A., 31 Marts, 

Chr.sand (Søskende). 
Holm, Aslaug, 14 Mdr., 20 Aug., T.hjm. 

(Forældre Fredrik H., Lina H. f. 

Brensholm). 
Holm, Astrid, 9 Mdr., 25 Juni, Chr.ania 

(Forældre Carl H., Johanne H. f. 

Beichmann). . 

Holm, Einar Olaf, mek. Arbeider, 28 A., 

3 Aug., Chicago (Forældre Agent 
Martinius H., Petra H. f. Wold i 
Chr.ania). 

Holm, Jørgen, 71 A., 22 Juni, Tvede- 
strand (Svigerinde Thora H.). 

Holm, J. Nicolay, Kbmd., 76 A., 19 Oct., 
Bergen (Efterladte). 

Holm, Konrad Nicolay, 4 A., 11 Jan., 
T.hjm. (Forældre Carl og Inge- 
borg H.). 

Holmboe, Eyvind, 24 A., 10 Mai, p. t. 
Norstrand Sanatorium (Forældre Johannes H. i Tromsø, Sophie H. 

f. Greger). i 

Holmboe, Jens, Sorenskriver, nær 70 A«, 

13 Juni, Chr.ania (Børn Læge 

Michael H., Anna H.). 
Holmsen, Marie f. Ramm, Enke eft^ 

kgl. Fuldm. H., 51 Aar, 13 Aug., 

Norstrand (Børn Thv., Ghristiaii, 

Wilh. og Kjeld H.). 
Holmsen, Nils Nilson, Bureauchef, 26. 

Oct., Chr.ania (Hustru Helga H^ 

f. Young). 
Holst, Amalie, 80 Aar, 24 Jan., Hohnei- 

strand (Børn). 
Holst, Hanna, 91 Aar, 7 Apr., Chr.ania 

(Broderdatter Mariane Bing f. H.). 
Holst, Hans Martinus Giæyer. 28 Aar, 

10 Mai, Tromsø (Forældre Søren 

H., UrsiUa H. f. Giæver). 
Holst, Thoralf, 1.2 Aar, 6 Sept., V. 

Slidre Præstegaard (Forældre An- 
ton H., Petra H., f. Koren). 
Holst, Thordis Alexandra, IV« Aar, 

16 Dec, Sømnæs (Forældre Th. 

H., Marie H. f. Klæboe). 
Holter, Christen, Sagfører, 767« Aar, 

30 Apr., Hvam i Næs (Søskende). 
Holter, Fridthjov, 57^ Mdr., 24 Febr., 

Sannesund (Forældre Ragnhild og 

Gari H.). 

Holter, Hans Jacob, 28 Mai, Drammen 
(Hustru Ehse H., f. H.). 

Holth, Christian, 25 Febr., Spydeberg 
(Broder Johs. H., Capitain, Doro* 
thea H. f. Fonbach). 

Holth, Paul Peter Marius, Barber, 66 
Aar, 23 Aug., Chr.ania (Hustru og 
Søn Johanne H., f. Jacobsen, 
Louis H.). 

Hornemann, Henrik, fhv. Forstanider, 
74 Aar, 20 Jan., T.hjm. (Hustru 
Hanna H. f. Weltzin.). 

Horster, Dorothea, 8 Dec, Lillehammer, 
(Moder Margrethe H. f. Gill). 

Hougen, Engebret, Klokker og Skole- 
bestyrer, 64 Aar, 28 Febr., Tøns- 
berg (Hustru Maren H.). 

Hovbrender, Carl Severin, fhv. Kbmd., 

82 A., 7 Oct., Kongsvinger (Bør^i 

og Børnebørn), 

3* Tillæg S. 36. Dødsfald i Norge 1891. Httitrelljt Arild, Minister, 44 A., 21 
ApV.y Madrid (Søskende i T.hjm.). 

Huitfeldt, Catharina Henriette f. Schaa- 
ning, nær 38 A., 15 Apr., T.hjm. 
(Mand Gapitain L. H.). 

Husland, Anna Hedevig (Frøken), 85Vt 
A., 9 Dec, K.bhvn. 

Huusher; Emil, Malerm., 25 Juli, 
Chr.ania (Husti-u Emilie H. f. 
Hansen). 

Hyld, Rebekke Christine, 84 V, A., 27 
Apr., Bergen (Søskende N. M. H.). 

Hærem, Elen, 66 A., 19Febr., Chr.ania 
(Søstre Hanna EL, Malene Salvesen 
f. H.). 

Hørløck, Sverre, 4A., 14 Marts, Skov- 
gaard (pr. T.hjm.) (Forældre i 
Mandens Fravær Marie H. f. H.). 

Høst, Julie Jørgine Thomasine, nær 
56 A., 12 Mai, Chr.ania (Søster 
Jenny H.). 

H«y, Peder, V» A., 21 Marts, Lange- 
sund (Forældre Chr. H., Karen 
Elise H. f. Wright). 

Høyer, Otto Winzent Lange, Skibsfører, 
54 A., 12 Nov., Santos (Hustru 
Ingeborg H., f. Aanonsen i Arendal). 

Jacobsen, Betzy Mathilde f. Tønsberg, 
nær 40 A., 6 Juni, Bergen (Mand 
Lauritz J.). 

Jacobsen, Claudia Christiane f. Holm, 
59Vj A., 23 Dec, Flekkefjord (Mand 
Hans J., Emma Sophie Holm). 

Jacobsen, Jacob Just, Skibsmægler. 42 
A., 17 Mai, Østre Åker (Hustru 
Agnes J. f. Egeberg). 

Jahnsen, Irma, 16 Mdr., 13 Octbr., 
Lillesand (Forældre Rsvlnt. i Ma- 
rinen P. J., Elise J. f. Tønsberg). 

Janke, Arne, Veterinærelev, 18 A., 27 
Juni (omkom under Badning), 
Thingvold Præstegaard (Forældre 
G. S. J., Alice J. f. Buch). 

Jansen, Hanna f. Fegth, 57 A., 29 
Oct., Bygdø (Svigerinde og Sviger- 
søn Annie Jansen, H. Skabo). 

Jarmann, Karen Birgitte f. Jarmann, 
61 Aar, 8 Novbr., Chr.ania (Mand 
Ingenieur J. G. J.). 

Ibenfeldt, Ragnhild Astrid, 5 Mdr., 30 Oct., Chicago (Eorældre A. M. L, 
Ragnhild I. f. Svendsen). 

Jensen, Agnes Nicoline Kristine f. 
Schultz, 51 A., 11 Juli, Chr.ania 
(Mand Litograf Thorvald J.). 

Jensen, Joachime Helene f. Poulsen, 
72 A., 10 Nov., Arendal (Børn 
Augusta Flach f. J., Chr. Flach, 
Helga J.). 

Jensen, Margrethe Christine, 82 V4 A., 
2 Apr., Vefsen (Søskende L. T. J., 
Anna Krogh f. J., Hamar, Pauline 
Walnum f. J., Bergen, Jensine 
Gaarder f. J., T.lym., A. C. Bech, 
Herø). 

Jenssen, Lauritz Nicolai, Godseier, 61 
A., 5 Febr., Hommelvik (Hustra 
Elise J. f. Eide). 

Jess, Hans JOrgen, 13 A., 27 Novbr., 
Bergen (Torældre H. J., Andrea J.). 

Johannessen, Salve, 77 A., 3 Mai, 
Chr.ania (Hustru luditte J. f. 
Lothe). 

Johansen, Karen Fredrikke f. Conradi, 
58 A., 1 Nov., Chr.ania (Mand 
Lars J.) 

Ingier, Sara Charlotte f. Ording, Provst- 
inde, i sit 88 A., 19 Dec, (begr 
i Skedsmo) (Børn Sørum i Hole). 

Inniss, John, 77 A., 9 Marts, Corbridge 
on Tyne (Datter Hanna Schubeler 
f. Inniss, Lauritz Schubeler i 
Fr.stad). 

Jordanger, Anna Fredrikke f. ^mth, 
83 A., 19 Marts, Bergen (Mand 
fhv. Proviantforvalter Jens O. J.). 

Irgens, Jens Paulus, Lensmand, 68 A., 
9 Febr, Brunlanæs (Hustru Ca- 
thrine I. f. Larsen). 

Irgens, Maren Anna f. Giæver, ^2 A., 
19 Apr. Chr.ania (Tante af Thv. 
Pettersen,. Fredrikke P. f. Aas). 

Isaachsen, Daniel Otto Christian, fhv. 
Russisk Viceconsul, 85 A., 9 Dec, 
Chr.sand (Hustru Laura I. f. Pe- 
dersen). 

Juell, Axel, 16 Dage. 5 Juli, Bergen 
(Forældre L F. J., Jeanette L f. 
Jersin). 

Juel, Elen f. Sellæg, 17 Mai, Dranunen, 
(Mand A. I.). Dødsfald i Norge 1891. TiUseg S. 37. Jvell, Joh. Ghr., fhv. Gapitain, 82 A., 
5 Oct.; Levanger (Hustru Juliane 
J. f. Hagge). 

iiirgens, Peter Christian, GontroUør, c. 
75 A.y 16 Marts, Ghr.ania (Hustru 
Marthe Gjerdrum J. f. Mærø). 

Julin, N., fhv. Smedem., 43 A., 18 
Juli, Ghicago (Hustru Anna J.). 

Junflhans, Karen, 80 A., 10 Febr., 
T.hjm. (Broderbøm). 

Just, Jacob Ghristian, Kbmd., 78 A., 
8 April, Ghr.ania (Hustru Inger- 
tha J.). 

Iversen, Anne Marie f. Isdahl, 727^ A., 
12 Oct., Bergen (Børn). 

Iversen, Jacob, Kontorist, 907, A., 7 
Dec, Ghr.sand (Hustru, Børn og 
Svigerbørn Anne Christine I. f. 
Neskild, Mathea Svendsen, Julie 
Olsen, Oluf S. Olsen, Sophie 
Truslew, Ghr. Truslew). 

Iversen, Johan Andreas, Stenhugger 
ved Domk., 45 A., 30 Nov., T.hjm. 
Hustru Anna I. f. Skavlan). 

Jæger, Betty Catharina f. Arentz, 30 
A., 21 Juni, Hadsel i Nordland 
(Mand Lensmand Oluf J.). 

Jarrgensen, Astrid Marianne, 27, A., 
21 Juli, Namsos (Forældre Sogne- 
præst Harald J., Marianna J. f. 
Falck). 
Jarstad, Berte Marie, Enkefrue, nær 
95 A., 24 August, Ghr.ania (Børn). 
Kaas, Conrad Malthe, 33 A., 7 Marts, 
Brooklyn (Forældre C. K. K., Ma- 
ren K. i Chr.ania). 
Kaas, Gerhard Munthe-, 14 Mai, om- 
kom paa Ishavet (Søskende). 

Kahrs, Ditmar Svanenhjelm, Kbmd., 
58 A., 19 Apr., Bergen (Hustru 
Elise K. f. Lude). 

Kahrs, Sverre, 3 A., 18 Jan., Bergen 
(Forældre Christian K. og Mar- 
grete K. f. Gran). 

Kalkoft, Josefine Amalie, 21 Aar, 30 
Marts, Chr.sand (Mand O. K.). 

Keilhau, Anne Margrethe, 81 A , H 
August, Ghr.ania (Broderbøm). 

Kieding, Anna f. Lambertsen, 13. Apr., 
Bergen (Børn). Kielland, Anna f. Schram, 31 Dec., 
Stavanger (Børn). 

Kienilf, H., Kbmd, 84 A., 20 Jan., 
Drammen (Hustru Fredrikke K. f. 
Gjersøe). 

Kildal, Karen, 25'/« A., Ibestad, (Mo- 
der MalvinaK. f. Holby i Chr.sand. 

Kiær, Margrethe Cecilie f. Holst, 90 
A., 3 Mai, Chr.ania (Børn og Børne- 
børn Frantz G. K., Lina Stibolt f. 
K., A. N. K., Direktør, Willem 
Stibolt, Gand. jur.). 

KJelsen, Erling Brandt, 6 Aar, 26 Juli, 
vestre Åker (Forældre Kontorchef 
Chr. K., Anna K. f. Brandt). 

Kjelsen, Gunnar Brandt, 8V4 A., 13 
Juli, vestre Åker (Forældre de 
samme). 

Kjelstrup, Bernhard Hartvig, Captain, 
46 V» A., 16 Apr., Chr.ania (Hustru 
Thora K. f. Clemmetsen). 

Kjerulf, Jens Lauritz (f. 8 Marts 1799), 
fhv. Sognepræst til Gol, 3 Nov., 
Nordre. Aurdal (Efterladte). 

Kjerulf, Johan Henri van Kervel, 36 
A., 29 Jan., i Bilbao (Moder Ka- 
ren K. f. van Kervel i Chr.ania). 

KJslner, Fredrik Christian, Skibsfører, 
10 Novb., Rio de Janeiro? (Hustru 
Alexandra K. f. Larsen, af Kalund- 
borg i Tønsberg). 

KJssterud, Christian Fredrik, 26 Aug., 
Moss (Hustru Marie K. f. Borelly). 

KJssterud, Clara f. Dedman, 69 A., 19 
Juni, London (Mand Erland K.). 

KJssterud, Hans, Candidat, 59 A., 16 
Apr., Chr.ania, begr. i Tønsberg, 
(Svigerinde Lena K.). 

Klaveness, Susanne Hauff, nær 4 A. 4 
Mdr., 24 Juni, Chr.ania (Forældre 
Christian K., Susanne K. f. Hauff). 

Klauen, Louise, 72 A., 29 Aug., Frede- 
rikshald (Kusine Klouman). 

Klerk, Magnus Christian Falsen, 74 A., 
22 Mai, Elvenæs (Hustru Christiane 
K. f. Figenschou). 

Klingenberg, Halvor, 7 Dage, 14 Aug.. 
Hammerfest (Forældre Toldbetjent 
Oluf O. K., Marie K. f. Heyerdahl). 

Kloed, Theodor, 51 V2 ^»f 10 Dec. 
Chr.ania (Søskende). Tillæg S. 38. Dødsfald i Norge 189t. Kloumaitn, Wilhehnine, 7 Mdr., 7 Febr., 

Chnania. (For frav. Mand Wilhm. 

K. f. Fleischer). 
Knolf, Anna f. Pedersen, 29 A., 11 

Febr., Chr.ania (Mand Restauratør 

L. M. K.). 
Knøph, Antonette f. Evjen, 21 Marts, 

Bergen (Børn Alberta K., Isidora 

Gjertsen f. K.). 
Knophy Nina f. Eeg, 25 Apr., Chr.ania 

(Børn). 
Knudsen, Anne Marie f. Tandberg, nær 

76 Aar, 11 Dec, Drammen (Mand 

Uhrmager C. K.). 
Knudsen, Hanna f. Stabel, i sit 86 A., 

17 Juli Chr.ania (Efterladte). 
Knudtzon, Harald, 8 A., 22 Jan., Ulle- 

berg (Forældre H. K., Anna K.). 
Kiradzen, Ingvald, Stud. jur., 23 A., 

16 Oct., Chr.ania (Forældre Pølse- 
mager J. K., Inger K. f. Halrorsen). 
Kmttssøn, Helga Louise f. Leegaard, 

35 A., 18 Mai. Hiteren (Mand Di- 
striktslæge K.). 
Kiiutzon, Thorleif, 3 Uår., 11. Novbr., 

Svelvig (Forældre Apotheker Ludv. 

K., Henny K. f. Tønsberg). 
Koch, Karen Evine f. Berg, 4572 A.., 

28 Mai, Brevig (Mand Indrullerings- 

betj. P. K. K.). 
Koch, Olaf, 9 Uger. 31 Marts, Bodø, 

(Forældre Otto K., Magda K. f. 

Sellæg). 
Koldenip, Anne Mariane, nær 81 A., 

15 Marts, Nedre Foss pr. Chr.ania 

(Tante af Charlotte Gruner). 
Konow, Kaja f. Danielsen, nær 48 A., 

8 Dec, Chr.ania (Børn Astrid, 

Signe og Adam K.). 

Konow, Karen Jensine, nær 34 A., 2 
Marts, Oslo Ladegaard (Fader 
H. K.). 

Kordeen, Emilie f. Bredesen, 52 A.. 2 
Dec, Chr.ania (Mand Carl K.). 

Kordt, Anne Petrikke, 52 A., 17 Oct., 
Bergen (Moder Berthe K.). 

KøreR, ?, Enkefru, 23 Dec, begr. i 
Fr.stad (Moder Hanna Ramm f. 
Schou). 

Koren, Leif, 1 A., 8 Apr., Chr.ania (Forældre Premierl. D. K., Elise K. 
f. Funnemark). 

Koren, Wilh. Frimann, f hv. Sognepræst 
i Selje, nær 90 A., 3 Mai, Chr.ania 
(Børn). 

Korn, Paul, Agent, nær 45 A., 30 Marts^ 
Fr.stad (Efterladte). 

Komelluooen, Christian, 7 V^A., 26 Febr., 
Chr.ania (Forældre C. K., Kitty K. 
f. Platou). 

Krag, Fredrikke Petrine f. Fyhn, Capt. 
Peter R. K.s Enke, 1 Juni (Børn). 

Krag, Peter R., Ingeniørcaptain, 16 Apr., 
Chr.ania (Hustru Fredrikke K. f. 
Fyhn). 

Kragh, Christian, 73 A., 16 Juli, Para- 
dis pr. Bergen (Hustioi Susanne 
K. f. Fleischer). 

Kreyberg, Peter Christian, fhv. Kasse- 
rer, 77 A., 9 Jan., Vestre Åker 
(Hustru Anna K. f. Moldenhauer). 

Kristiansen, Christine f. Hammer, 55 
A., 31 Aug., T.hjm. (Mand^ Datter 
og Søster O. K., Ing^i K., Pauline 
Berg). 

Krog, Carl, Proprietær, 11 Apr., Hægs- 
vold (Onkel af Captain N. J. Stef- 
fens, Advokat Fr. H. Steffens). 

Krog, Clara Cathinka, 41 A., 18 Febr., 
Chr.ania (Moder Elise K. f. Inge- 
brigteen). 

V. Krogh, Georg F. C, Bankbogbolder^ 
52 A., 12 Mai, Chr.ania (Hustru 
Elisa V. Krogh f. Ekroll). 

Krogh, Jens Andreas, Boghandler, 30 
Mai, Skien (Hustru Marie K. f. 
Bruun). 

Krogh, Kaja f. Poulsen, 78 A., 3 Mav 
Chr.ania (Børn J. C. K. Bureauchef, 
B. W. K. Sognepræst, Emilie Faye 
f. K.). 

Krogh, Sygni Corsdatter Næs, 11 Mai^ 
Bergen (Mand L. K.). 

Krogh, Thorer Gulbrandsen, fhv. Gaard- 
bruger, 72 A., 16 Marts, Chr.ania 
(Hustru Ingeborg K. f. Schirøe). 

Krohg, Emilie, 83 A., 24 Nov.^ Chr.ania 
(Søster Anna Marie K.). 

Krohg, Laura Birgithe, 14 Marts, T.hjm. 
(Forældre Carl K., Sara K. f. Ing«- 
brigtsen). Dødsfald i Norge 1891. TiUæg S. 39. King, Gunvor, 12 Decbr., Ghr.ania 
(Forældre G. M. K., Anna K. f. 
Brun). 

Kruge, Inger Regine f. Hansen, 7574 
A. , 12 Apr., Sandøsund (Mand 
Lodsoldermand A. A. K.). 

Knimm, John, f hv. Skibscapitain, 80 A., 
22 Dec, Drammen (Søster og 
Svoger Høiesteretsassessor Ph. 
Hansteen og Betzy H. f. K. i 
Gbr.ania). 

Kruse, Maren Magdalene, fhv. Lærer- 
inde, 26 Dec, Fr.stad (Søskendes 
Børn). 

Kryger, Gonrad, Vexelmægler, 79 A., 
25 Dec, Ghr.ania (Venner). 

Krzywinski, Ingeborg Severine f. Berg, 
40 A., 22 Jan.,. Bergen (Mand J. 
P. S. K.). 

Kulbeck, N. P., Handelsborger, 64 A., 
28 Apr., Ghnania (Hustru Kirsti 
K. f. Steenberg). 

Kvam, Klara, 9 Mdr., Kabelvaag (For- 
ældre M. K., Kareq K. f. Normann). 

Kvenild, Elias, Stud. jur., 23 A., 8 
Marts, Ghr.ania (begr. i T.hjm.) 
(Forældre H. Q., Emilie Q. f. Belle- 
vold). 

Langaard, Mads Ellef, Grosserer, nær 
76 A., 23 Marts, Ghr.ania (Hustru 
Louise L. f. Knudsen). 

Lange, Garoline Gatbrine, E. e. Skoma- 
germ. Kaspar L., 81 A., 27 Marts, 
Bergen (Søster og Svoger Peder 
Andersen, Jobanne A. f. Olsen). 

Lange, Janna, 17 A., 13 Juli, Stavanger 
(Forældre B. O. L., Emilie L. f. 
Schøyen). 

Lange, Johanne f. Young, 24 Juni, 
Gatamarca (Børn). 

da Lange, Svanhild, 2 A., Dec., Ghri.attia 
(Forældre Gunnar d. L., Hanna d. 
L. f. Lippke). 

Langfeldt, Inger Gurine f. Hansen, 32 
A., 27 Dec, HøUen pr. Chr.sand 
(Mand Martin L.). 

Larsen, Ghr. J., Dampskibsfører, paa 
en Heise, 37 A., Dec? (Hustru 
Johanne G. L. f. Goch i Brevig). 

Larsen, Elisabeth f. Dahl, 74 A., 18 
Apr., Bergen (Børn). Larsen, Fredrikke Hedvig L Sinding, 
757, A., 10 Apr., Chr.ania (Børn). 

Larssn, Hanne f. Sissener, 73 A.. 4 
Jan., Dal Station (Mand John L., 
Prokurator). 

Larsen, Nicoline Regine f. Bilsch, 277* 
A., 10 Sept., Fnstad (Mand Oluf L.). 

Lassen, Alwine, Enkefru, 2 Dec, Kap- 
peln i Schleswig (Auguste Bonne- 
vie f. Lorentz^i, Betty Bonnevie 
f. Lorentzen). 

Lassen, Anne, 73 A., 29 Aug.^ Bergen 
(Datter Mathilde L.). 

Lassen, Hartvig Markus, Adjunct, 17 
Marts, Ghr.sand (Broderdatter Fred- 
rikke E. Haneborg f. L.). 

Lein, Elen Iversdatter,. 73 A., 10 
Nov., Fridtheim pr. T.hjm. (Mand 
Peder L.). 

Leinann, Oscar, Typograf, nær 27 A., 
21 Apr., Ghr.ania (Søstre og Svo- 
ger Mindu L., Ragnhild Høyer f. 
L., G. M. Høyer). 

Lemvig, Marie f. Guldahl, 807« A., 13 
Juni, T.hjm. (Mand J. A. L.). 

Lenning, Charlotte Henrikke 1979 ^-y 
12 Nov., Tromsø (Søskende). 

Lenschow, Trygve, 1 A. 10 Mdr., 19. 
Juli, Chr.ania (Forældre Olaf L., 
Ragna L. f. SeU). 

Lerche, Gecilie Augusta, 24 Marts, 
Tønsberg (Søster Stine Lindemann 
f. L.). 

Levanger, Inga Garoline. 31 A., 15 Nov., 
Holmestrand (Forældre Postmester 
J. L. L., Ghristine L.). 

Lsverin, Ella, 6 Mdr., 14 Nov, Lian 
(Forældre Alma og Axel L.). 

LexQW, Siri Louise Heiberg, 11 74 A., 
7 Sept., Ghr.ania (Eorældre Søren 
og Olivia L.). 

Leyre, Henriette Amalie f. Pedersen, 
1 1 Mai, Mandal (Datter Sanna L.) 

Lie, Emil Bernhard, Byfoged 547« A., 
24 Jan., Tromsø (Hustru NicoUne 
L. f. Bessesen). 

Lie, Halfdan, Oand. jur., ca. 337* 
A., 23 Apr., Ohr.ania (Forældre 
Assessor G. L., Marie L. f. 
Thaulow). 

Lie, Hanna Annette, 23 Marts, Bergen TiUægr S. 40. Dødsfald i Norge 1891. (Søster og Svoger Julie Thistel f. 

L., P. T.). 
Lie, Helene Marie Brønlund f. Reimers, 

92 A., 27 Apr., Bergen (Børn 

Oluf og Helene L.). 
Lie, John, Skibsfører, 39 A., 11 Mai, 

Chr.sand (Hustru, Moder og Brødre 

Constance L. f. Pedersen, Margit 

L., Halvor L., Harald L.). 
Lilioe, Johan Oliver, Kbmd., 54 A., 

19 Febr., Ghr.ania (Hustru Bianca 

L. f. Holm), i 
Lind, Henrikke Gunhilde, nær 90 A., 

12 Sept., Førde (Broderbøm). 
Lind, Johanna W., 100 A. 7 Mdr., 17 

Mai, T.hjm. (Pleiedatter Caroline 

Wold). 
Lindbftclc, Johan, Handelsgartner, 54 

A., 9 Mai, Ghr.ania (Hustini Jo- 
hanne L. f. Aspaas). 
Lindblad, Gustav,: Bødkersvend, 22 A., 

12 Jan., Chr.ania (Forældre Bød- 

kerm. A. P. L., Louise L.). 
Linde, Jacoba Blaauw, nær 52 A., 10 

Dec, Bergen (Søster Jacobine L.). 
Lindgaard, Alberthine f. Udhaug, 21 

Mai, T.hjm. (Mand Guldsmedsvend 

J. N. L.). 
Lindgreen, Alfred, Kbmd., 32 A., 19 

Marts, Kragerø (Hustru Marie L. f. 

Jensen). 
Lindetron, Agnethe f. Olsen, 46 A., 

16 Mai Chr.ania (Mand J. L.). 
Linnerud, Laura Petrine f. Strøm, 397, 

A., 30 Mai Ghr.ania (Mand Petter 

P. L.). 
Lippeetad, Isak, 3 Mdr., 2 Marts, Thors- 

haug ved Ghr.ania (Forældre L A. 

L., Hanna L.). 
Ljunggren, Johan, Kobberslagerformd., 

46 A., 25Aug., Laxevaag pr. Ber- 
gen (Hustru Caroline L. f. An- 
dersson). 
Lochmann, Claudine f. Olrog, 93 A., 7 

Aug., Chr.sand (Datter Ottilie 

Johnsen f. L.). 
Loohmann, Ernst Ferdinand, Professor, 

Dr. med., 14 Mai, Chr.ania (Børn). 
Lohrmann, Lona f. Buzzi, 82 A., 20 

Aug., T.hjm. (Søn Ludvig L. i 

Ghr.ania. Lorange, Joseph W., Consul, 22 Sept., 
Sundløkken pr Sarpsborg (Hustru 
Beate 1^. f. Wetlesen). 

Lorentzen, (^rl Joachim, 15 A., 31 
Aug., Aalesund (Forældre Distrikts- 
læge Th. L., Karen L. f. Berner). 

Lorentzen, Fredrik Sjerven, f hv. Skibs- 
rheder, 87 A., 19 Jan. (Laura Hei- 
berg f. L., Theodor L., Distr.læge, 
Karen L. f. Berner). 

Lorentzen, Henry Campbell, 58 A., 11 
Juni, Drammen (Hustru Jessie L.). 

Loesiue, Jørgine Marie, 19 Aug., Hlade 
(Søskende). 

Lund, Albert Mathæus, 32 A., 16 Aug., 
T.hjm. (Hustru, Moder og Broder 
Johanne L. f. Berge, Elen Mar- 
grethe L. f. Dahl, Johan T. L.). 

Lund, Bertha f. Gulbrandsen, 467« A., 
17 Mai, Moss (Mand Fr. O. L.). 

Lund, Carl Augustinus, Assistent hos 
Kæmneren, 3174 A., 17 Oct., T.hjm. 
(Søster Johanne L.). 

Lund, Elise Christine Hegge f. Klykken, 
Enke efter Procurator Hans L., 
79 A., 20 Nov., Skogn (Søskende 
Petra og Kaja Klykken). 

Lund, Henrik Louis, Oberstl., 53 A., 
20 Apr., Bergen (Hustru Birgit L. 
f. Carlsen). 

Lund, John Margido, 7 A., 31 Jan., T.hjm. 
(Forældre Maskinist Joachim L., 
Ingeborg Marie L. f. Andersen). 

Lund, Ingrid, 7 Mdr., 11 Apr., Ghr.ania 
(Forældre Marinelieut. Harald L., 
Sjofna L. f. Isachsen). 

Lund, Johanne Amalie f. Bugge, 78 
A., 17 Febr., Mandal (Børn Mar- 
grethe Wattne f. L., Georga Hoir 
mer f. L.). 

Lund, Lars, Skomager, 71 A., 13 Nov., 
T.hjm (Datter Emilie Johansen f.L.). 

Lund, Mikael, Overkonstabel, 67 A., 24 
Apr. T.hjm. (Hustru Ellen L.). 

Lund, Otto, Læge, nær 81 A., 2 Dec, 
(Hustru Emma L. f. Petersen). 

Lund, Ragnhild, 20 A., 13 Oct., Chr.ania 
Forældre Malerm. T. N. L., Olea 
L. f. Aaseth). 

Lund, Roald, 50 A., 29 Mai, T.hjm. 
(Hustru Hanna L. f. Hemes). Dødsfald i Norge 1891. TiUæg S. 41. Lund, Thomas, 167, A., 5 Mai, p. t. 
Ghnania (Moder Emma L f. jpiud- 
sen). 

Lund, Wincenzo, Danselærer, 7S A., 
13 Marts, Vos (Hustru Karen L. 
f. Bendixen). 

LuRdøreen, Jenny Josefine, 6 Mdr., 26 
Oct., Chr.ania (Forældre Feierinspk. 
Aug. L., Anna L. f. Jørgensen). 

Lundh, Nils Lauritz, Kirketjener, nær 
79 A., 19 Jan., Ghnania (Hustru 
Lise L. f. Teisner). 

Lundquist, Carl Johan Zelow, Maler- 
mester, nær 70 A., 14 Apr., Tøns- 
berg (Hustru Maren Christine L. 
f. Kjærbo). 

Luno, Wilhelmine f. Fangen, 85 V^ A., 
3 Mai, Ghr.sand (Datter Mathilde 
Hartmann f. L., Rudolph S.Hart- 
mann). 

Lyhmann, Caroline Magdalene f. Erik- 
sen, 24 Nov., Rød pr. Sandefjord 
(Mand Joseph L.). 

Liilir, Augusta Valborg Marie lOV, A., 
15 Mai, Chr.ania (Forældre Rit- 
mester C. E. L., Augusta L. f. 
Steensen). 

Lyng, Ludvig Ormsrud, 527, A., 13 
Apr., Lillehammer (Søster Sina L.). 

Lynum, Hans Sophus, 23 A., 3 Aug.. 
Hønefos (Moder og Svoger Anlia 
L. f. GrOner, Læge 6. Dietrichson). 

Lystrup, Nora, 7 A., 16 Juli, Drammen 
(Forældre J. L., Augusta L. f. 
Korsbøen). 

Liittensee, Charles Samuel Georg, 52 A., 
15 Dec, Ghr.ania (Hustru Ottilia 
L. f. Sell). 

Laberg, Magdalene Margrethe f. Greve, 
64 A., 10 Sept., Chr.ania (Børn). 

Lffken, Marie Cathrine f. Koefoed, 24 
Marts, Bergen (Mand M. L), 

Lavold, Susanne Catharina f. Høyer, 
84 A., 19 Apr., Bergen (Svoger 
H. G. W. Holdt). 

La¥8tad, Anton, Ingenieur, 52 A., 10 
Marts, Ghr.ania (Hustru Nicoline 
L. f. Wedege). 

Maartmann, Benedicte, £. e. Kæmner 
H. M., i sit 75 A., 26 Dec., Flekke- 
Qord (Børn). Maartmann, Hans Christensen, Kæmner, 
80 A., 1 1 Dec, FlekkeQord (Hustru 
Benedicte M.). 

Maartmann, Hans, Fotograf, 47 A., 9 
Febr., Chr.ania (Hustu Nathalia M.). 

Maastnip, Caroline Johanne, 17^ A., 
13 Nov. Chnania (Forældre N. O. 
og Otilie M.). 

Mackeprang, Sina f Aagaard, 18 Dec, 
Nyborg (Fader Johannes Aagaard 
i SandeQord). 

Malling, Isak A., 59 A., 12 Aug. Ber- 
gen (Datter og Svigerinde Edv. S. 
Eide, Kaia Eide f. M.). 

Malling, Sønneve f. Andersen, 3 Febr., 
Bergen (Mand Isak M.). 

Mandel, Johan Henrik Benjamin, Sigte- 
fabrikant, nær 84 A., 18 August, 
Ghr.ania (Søn). 

Mangor, Cathrine Helene, 83 A., 3 
Sept., Rygge Præstegrd. (Børn). 

Maribo, Hedvig Theresia Franciska f. 
Sonnleithner, 76 A. 4 Mdr., 9 Feb., 
Ghr.ania (Mand V. A. M.). 

Maratrander, Henrikke Margrethe f. 
Meyer, 707» A., 7 Oct., Arne 
Præstegaard (Børn Joh. M., Wi- 
becke M., Fredr. M.). 

Martens, Anna Dorothea, 78 A., 3 
Sept., Bergen (Søskende). 

Maschmann, Antoinette Augusta f. Aars, 
86 A., 7 Aug., Ghnania (Børn og 
Svigersøn Apotheker B. A. M., 
kgl. Fuldm. H. H. M., Julie Boeck 
f. M., Elise Brodtkorb f. M., kgl. 
Fuldm. Th. Boeck). 

Maske, Julius, Bogbinder, 57 A., 31 
Marts, T.hjm. (Hustru Augusta M. 
f. Ørum). 

Meidell, Anne Christine, 66 A., 1 Juni, 
Sandal pr. Bergen (Søn Ws M., 
Anna M. f. Houge). 

Mejdell, Helga Margrethe f. Falk, 6 Sept., 
Stavanger (Mand Provisor M.). 

Mejdell, Stephine Henriette Martine. 
817, A., 30 Apr., Chr.ania (Sviger- 
inde Elisa M. f. Kolderup). 

Meier, Julie, 11 Jan., Brevig (Forældre 
og Søskende). 

Mejlænder, Johan Georg Bernhard 37, Tillæg S. 42. Dødsfald i Norge 189t. Md., 25 Apr.y Ghr^ania (Forældre 
Georg og Anna Elisa M.). 

tteinfeilier, Margrethe, 51 A., 12 Dec., 
T.bjm (Datter Johanne M.)' 

Meltzer, Fr., entl. kgl.Fuldm, 82V2A, 
8 Apr. Ghr.ania (Efterladte). 

Moitzer, Thomas Sebastian, fhv. Gapi- 
tain, 75 A., 16 Apr., Ghr.ania 
(Broder Overtoldbetj. Oscar M.). 

Meyer, Gidsken, W/,A., 20 Aug., Mo 
i Helgeland (Forældre L. H. M., 
Hanna M. f. Smith). 

Meyn, Gustav, Grosserer, 8 0ct., Ham- 
burg (Søstre Antoinette M., Char- 
lotte Hoff f. M i Chr.ania). 

Michelet, Johan Wilhelm, fhv. Over- 
toldb. og Gapitain, 86 A., 12Dec., 
Ghr.ania (Barn og Svigerbarn A. 
M., Sophie M. f. Steenstrup). 

Michelet, Sophie Amalie, eaVa A., 17 
Sept., T.bjm. (Søskende). 

Michelsen, Nils, 73 A., 6 Aug., Bjergen 
Præstegaard (Søn Edv. M.). 

Micheleen, Stefan Ghristofer, Kbmd., 
36 A., 8 Juni, Karlsbad (Søskende 
i Bergen). 

Middelthon, David Waldemar, Cand. 
pharm., 21 Marts, Fr.stad (Hustru 
Josefine M.). 

Middelthon, Hanna, 8 Mai, Ghr.ania 
(Slægtninge). 

Middelthon, Johan Schønning, Guld- 
smed, 65 A., 20 Juli, T.bjm. (Hustru 
Micaline M.). 

MIddelthun, Anna Cecilie f. Bay, 78 A., 
19 Juli, Sandefj., begr. i Ghr.ania 
24 (Søn Einar M.). 

Moe, Carl, 12 Nov., Ghr.sand (Forældre 
Anton M., Marie M. f. Gundersen). 

Mohn, Olafy 19 A., 7 Febr., Chr.ania 
(Moder Valeria M. f. Paasche). 

Mohr, Rasmus Christian, 3A., 24 Juni, 
Holtaalens Præstegaard (Forældre 
R. Chr. M., Anna M. f. Brodtkorb). 

Monrad, Knut Olaus, fhv. Sognepræst, 
82 A., 25 Apr. (Svigersøn P. A. 
Hansen, Anna H. f. M.). 

Moneen, Nils, fhv. Handelsmand, 79 
A., 1 Febr., Bergen (Hustru Tor- 
gine M. f. Dahl). 

Moiisen, Olava Nicoline f. Steen, 18 Dec, Ghr.ania (Søskende og Børn 

Ricard Steen, Marthinius Steen^ 

Elise Hansen). 
Mørtenoen, Ragnvald, 12 Juni. Chr.ania 

(Forældre Præst Andreas M., Pe- 

tronelle Blom M. f. Flood). 
Moeling, Fredrik Christian Matheson, 

2 Sept, Namsos (Hustru Marte M. 

f. Walter). 
M0S8, Gudbrand, 30 A., 16 Apr. paa 

Heise i Solør (Forældre paaSemb 

i Odalen). 
Mossin, Andreas, 11 Mdr., 7 August, 

Rendalens Præstegaard (Forældre 

Vilh. E. M., Gunhilda M.). 
Motzfeldt, Anna Pauline f. Bkch, 69 

A., 2 Nov., Chr.ania (Børn Alette 

M., Ida M., Margrethe M. f. Gram, 

Barbro M. f. Moller, Ernst M.^ 

Axel M.) 
Motzfeldt, Hilda Marie f. Riise, nær 

25 A., 14 Febr., NaBsne (Mand B. 

F. M.). 
Muller, Johan Joseph, 42 A., IB Marts, 

Chr.ania (Hustru Benedicte M. L 

Hagerup). 
Miiller, Karen Berthine 847, A., 1 Apr., 

Ghr.ania (Broderbøm Hanna Same 

f. M., Camilla M. f. M., Jacob M^ 

Sophie M. f. Knap). 
MUller, Marie Rebekka f. lie, 8&V, A^ 

21 Mai, Bakkehuset pr. Levanger 

(Børn). 
Miiller-Petersen , Lauritz Theodor, 50 

A., Eau Claire, Amerika (Søster 

Laura Kieler). 

Miirer, Thomas Christopher, nær 43 A.^ 
9 Dec, Kragerø (Hustru JuHe M. 
f. Berg). 

Musæus, Alette Johanne f. Norman,, 
nær 85 A., 5 Dec, Chrjuaia (Dat- 
ter Alette M.). 

Musæus, Caroline, 85 Vs A., 7 Marts,. 
Chr.ania (Slægtninge). 

Myhlenphort, Christopher Andreas, Ge- 
neralconsul, 7 Marts, Rom (Hustru 
Marie M. f. Ebbell). 

MylNre, Mathilde Christine f. Munch, i 
sit 76 A., 6 Sept., Porsgnmd 
(Børn). Dødsfald i Norge 1891 TiUæg S. 48. Itølbaeh, Elen Dorothea, 85 A , 26 Apr., 
Nøterø (Caroline Arup). 

Mølholm, Fredrikke Marie f. Witzleben, 
90 Vf A., 5 Apr., Tønsberg (Børn 
Theodor M., Gine Berbom f. M.). 

MoHer, Ella Margrethe, 67« A., ^ 
Apr., Bjørseth pr. Molde (Forældre 
Claus M., Hildegun M. f. Utne). 

Møller, Hanna, Datter af Overtoldb. 
M. i Porsgrund, 12 Nov., (Sø- 
skende). 

Meller, Maren Louise f. Hansen, nær 
80 A., 30 Nov., Fr.stad (Børn 
Mathilde og Julius M.). 

Møller, Marie Christine f. Anonsen, 41 
A., 23 Aug., Fr.hald (Mand Carl 
F. M.). 

Møller, Ovidia Mathilde f. Salvesen, 
78 A., 2 Oct., Mandal (Søskende 
Chr. Salvesen). 

Møller, Sara Marie f. Aas, Enke efter 
Kmd. Knud Engelbreth M, 727, 
A., 14 Nov., T.hjm. (Børn og Svi- 
gerbørn). 

MøUerop, Hanna Camilla Fredrikke, 5 
Sept., Chr.sand (Søster og Svoger 
Frd. Heyerdahl, Mina H. f M. paa 
Søgne Præstegaard). 

Mørch, Caroline Christine f. Holter, 
70 A., 15 Nov., Drammen (Børn 
og Svigerbørn). 

Mørch, Louise, 14 A., 14 Oct., Lisleby, 
Glemminge (Forældre Rolf M., Ka- 
ren M. f. Hauer). 

Mørch, Marie, Enke efter Landhandler 
Bertel M., nær 91 A., 7 Jan., Ber- 
gen, (Slægtninge). 

Mørch, Sverre, 3 Dage, 26 Apr., Fr.stad 
(Forældre Emil M., Mathilde M.). 

Mørck, Hanne Laurentze f. Koren, 577« 
A., 5 Marts, Washington ved Stille- 
havet (Fader L. Koren, fhv. Sogne- 
præst). 

Nannestad, Gyda, 15 Mdr., 17 Juni, 
Chr.sand (Forældre Telegrafbesty- 
rer Axel N., Marie M. N. f. Moe). 

Natvig, Jacob Andreas, Skibscap., 67 
A., 10 Marts, Rio Janeiro (Hustru 
Hanna N. f. N. i Chnsand), 

Neergaard, Adolf, Handelsmand, 3674 A., 7 Aug., T.hjm. (Forældre J. C^ 

N., Andrea N.). 
Neergaard, Maren Andrea f. Winnan. 

787^ A., 13 Dec, T.hjm. (Mand J. 

C. N.). 
Negaard, Haldis, iV^ A., 12 Febr., 

Storelvedalen (Forældre Alma N^ 

f. Holter, Andr. N.). 
Nicoff, Christine Margrethe f. Tausan,. 

84 A., 2 Nov., Nordijordeidet 

(Børn). 
Nicolayeen, Wilhelm L., Consul, 68 A.,. 

Lillehammer (Søskende). 
Nielsen, Anne Jørgine f. Brunchorst,. 

15 Dec, Bergen (Børn). 
Nielsen, Christiane Antonelte f. Schan- 

che, (>9 A., 1 Mai, Laurvig (Mand 

Hans S. N.). 
Nielsen, IQalmar Severin Bertram, Capi- 

tain, 47 A., 8 Mai, Chr.ania (Hustru 

Emma N. f. Ouren). 
Nielses^ Johan Winqvist, Blikkenslager, 

597^ A., 3 Oct., Bergen (Slægt-^ 

nlnge). 
Nielsen, Marthe f. Brager, 28 A., ^ 

Aug., Chr.ania (Mand Eivind N.). 
Nilsen, Anne Helene f. Møldrup, 80 A., 

4 Apr., Bergen (Børn). 
Nilsen, Nils Peter Trosdahl, Sagfører, 

41 A., 3 Marts, Hammerfest (Søstre- 
og Svoger Ragna N., Elisa N.^ 

Aagot Finckenhagen , Chr. Fln- 

ckenhagen). 
Nilssen, Nils, Bryggeribest., 37 A., 1 

Mai, Chr.ania (Hustru Jensine N. 

f. Schwanck). 
Nissen, Palma Evardine Thomassine, 49 

Aar, 3 April, Chr.ania (Søster 

Fanny N.). 
Nissen, Paul Egede, Sanitetscapitain, 

25 Fcb., T.hjm. (Hustru Sophie- 

E. N.). 
Nissen, Peter Schjelderup, 47 A., 25 

Juli,, Gonstantinopel (paa Hustruens 

Vegne Søskende Gapt. H. A. N., 

Cecilie Drefvelin f. N.). 
Nissen, Sophie Margrethe f. Knoff,. 

Enke efter Overdyrlæge M. C. C. 

N., nær 70 A., 11 Marts, T.hjm. 

(Børn). 
Norby, Ingrid^ 9 Mdr., 24 Juni, Bergea TiUæg S. 44. Dødsfald i Norge 1891. (Forældre Overlærer Jac. N., Olga 
N. f. Berg). 

Hørdberg, Alf., 5 A., 10 Nov., Fumes 
(Forældre resid. Gapel. S. L. N., 
Martha N. f. Larsen). 

iNordgreen, Emilia, 17 Mai, Stockholm 
(Datter og Syigersøn PremJieut. 
Hans Gulbranson, Ellen 6. f. N.). 

iNordin, Frans Henrik Fabian, 10 Uger, 
5 A^r., T.hjm. (Forældre P. J. N., 
■ Louise N. f. Nilsen). 

cMordraaoh, Georg Marcus, Malermester, 
797« A., 26 Jan., Ghr.ania (Hustru 
Andrea N. f. Holm). 

iNorløir, Hans Peter, 76 A., 20 Dec, 
Arendal (Børn og Svigerbørn Ga- 
thinca Pedersen f. N., Kirsten Kø- 
ber f. N., Godmandine Pedersen 
f. N., P. J. Pedersen, Hans Køber). 

tNorman, Marie Helene, 21 Oct., Bergen 
(Søskende i Stavanger). 

4llyegaard, Fritz, Skibsfører, 80 A., 31 
Oct., Ghr.ania (Søn Morten N., 
Kathrine N. f. Ghristensen). 

»Nygaard, Bolette Ghristine f. Olsen, 54 
A., 28 Apr., Høiden pr. Mos (Mand 
H. N.). 

lUiygaard, Dorothea Sophie f. Jansen, 
80 A., 28 Jan., Ghr.ania, begr. 
paa Mos (Søn Hagbart N. i Ghr.- 
ania). 

iNygaard, Hanna, 37 A., 19 Juli Ghr.- 
ania (Søstre Olivia N., Thea Bjørn 
f. N.). 

Mygaard, Kamilla Fredrikke, 18 A., 8 
Marts, Ghr.ania (Moder Gina N., 
Søskende Marie, Inga og Garl N.). 

.flygaard, Mats, Gand. jur., nær 24 A., 
1 1 Juni, Fr.hald (Forældre Rektor 
M. N., Elise N.). 

^Ilystrøm, Inger, Enkefru, 7 Aug., Ghi- 
cago (Børn). 

Mmss, Ernst Ørum, Skibsfører 37 A., 
26 Juni, Ijiverpool (Hustru Alvilde 
N. f. Hansen Lieungh i Ghr.ania). 

«Offénberg, Gjertrud f. Thorbjømsen, 
777, A., 8 Oct, Skien (Børn). 

<0ldenqvi8t, Emma Nathalie f.Eilertsen, 
38 A., 13 Juni, Ghr.ania (Mand 
Musiker Waldemar O.). Olaea, Gharlotte f. Barth, 27 Septbr., 
Ghr.ania (Mand O. Olsen). 

Olsen, Hedvig Gathrine Margrethe f. 
Biering, 79 A., 14 Oct., Tvede- 
strand (Børn). 

Olsen, Jonas W., Skibsfører, Santos, 
(Hustru Antje O. f. v. d. Fehr i 
Bergen). 

Olsen, Othilie Gerhardine f. Knoph, 
257, A., 20 Marte, Bindalen (i 
Mandens Fravær, Forældrene Peter 
Knoph, Rikke Knoph, f. Hyll). 

Olsen, Otine Ghristopha f. Rodtvitt, 81 
A., 31 Mai, Volden (Børn). 

Olsen, Peder, fhv. Overtoldb., 887^ A., 
13 Sept., T.hjm. (Hustru Susanne 
O. f. Heldahl). 

Olsen, Susanne f. Heldahl, 837, A., 12 
Dec., T.hjm. (Slsegtninge). 

Omsted, Laura Diderikke f. Nickeisen, 
57 A., 18 Apr., Paia Maui, Hawcdan 
Island (Børn Nils O., Eivind O., 
Marthine Linder f O.; Olaf O. i 
Sundsvall). 

Opsahl, Sven, Advokat, 38 A., IQ Apr., 
Ghr.ania (Hustru Margrethe O. f. 
Harboe). 

Opshaug, Gudrun Vilhelma, 47« Md., 
22 Juni, Aasnæs i Solør (Forældre 
Amteskolelærer O. A. O,, Davida 
O. f. Bergh). 

Osenbroch, Leonard Henrik, 65 A., 
San Francisco (paa Søskendes 
Vegne Jørgen D. O. i Bergen). 

Otterbech, Anna f. de Seue, 7 Marte, 
Ghr.ania (Børn). 

Otterbech, Talette Pauline f. Budde, 
Præsteenke, 767, A., 12 Apr., 
Ghr.ania (Børn). 

Ottesen, Laura, 22 A., 28 Dec., Eidskog 
Præstegrd. (Forældre L. O., Grethe 
O. f. Mageissen). 

Ottesen, Oline Marie, 30 Aug., Ghr.ania 
(Søster Mathea O.). 

Owren, Astrid, 16 Mdr., 1 Nov., Ghr.ania 
(Forældre Eiv. Th. O., Antoinette 
O. f. Salvesen). 

Pande, Josefine Amalie f. Walløe, 56 
A. 10 Mdr., 21 Apr., Nøterø pr. 
Tønsberg (Børn). Dødsfald i Norge 1891. TiUæg S. 45. Pande, Marie f. Apenes, 27 A., 13 Dec, 

Kniple pr. Fr.stad (Pleimoder 

Sophie Apenes f. P.). 
Pande, Victor, Skibsfører, c. 13 Oct., 

1890, forlist ved Prince Edwards 

Island (Hustru Marit P. f. Apenes 

i Ghr.ania). 
Parellu8, Jacob von der Lippe, IV^A., 

19 Nov., T.hjm. (Moder Marie P. 

f. Herre). 
Parr, Clara f. Brandt-Darre, 27 Oct., 

Chr.ania (Mand Marinelieut. Fr. P.). 
Parr, Hans Henry, Grosserer, 79 A., 

2 Marts, Drøbak (Hustru Laura P.). 
Paulsen, Carl, Maskinist, 42 A;, 17 

Aug., T.hjm. (Hustru Dina P. f. 

Winter). 
Pavele, Birgithe Christine, 88 A., 5 

Apr., Sandefjord (Mathilde Breda, 

Veninde). 
Pedersen, Andrine f. Dahl, 57 A., 19 

Nov., Trara Skole pr. Fr.stad (Mand 

Kirkesanger A. P.). 
Pedersen, Carsten August, 57 A., 21 

Apr., Bergen (Hustru Alida P. f. 

Bergmann). 
Pedersen, Margoth Helfrida Marie, 8 

Mdr., 23 Juni, Tønsberg (Forældre 

A. P., Marie P. f. Gram). 
Pedersen,. Thea f. Dy rendahl, 17 Nov., 

Chr.ania (Mand C. A. P.). 
Petersen, Anton Blumenthal, Byskriver, 

65 A., 17 F^br., Chr.ania (Hustru 

OttiHa P. f. Delphin). 
Petersen, Børre, fhv. Kbmd , 67 A., 

22 Febr., Chr.ania (Børn). 

Petersen, Hervora f. Høegh, Enke efter 
Overtoldbetjent P. i Fr.stad, 23 
Marts, Chr.ania (Børn). 

Petersen, Julius, Kbmd., 73 A., 12 Juni, 
Chr.ania (Hustru Elise P. f. Dyr- 
green). 

Petersen, Marie Henriette Amalie, 777, 
A. , 27 Juni, Chr.ania (Broder 
Peter P.). 

Petersen, Ole Jacob Winther, 21 A., 
6 Aug., Eau Claire, Wisconsin 
(Forældre J. K. P., Anna P. f. 
Erstad paa Øxendalens Præstegrd.). 

Petersen, Signe Bergliot, 1 A. 2 Mdr., 17 Febr., Chr.ania (Forældre H. 
P. P., Lydia P. f. Dahl). 

Petersen, Sophie Margrethe, 15 Juni,. 
Kbhvn. (Datter og Svigersøn. Ferd^ 
Melsom, Christine M. f. P.). 

Pettersen, Petter, Ingenieur, 17 Nov.,. 
Glasgow (Broderbørn og Svigerinde 
i Chr.sand Josef E. P., Bardof P., 
Josefine P. f. Pedersen). 

Pihl, Henrikke, 77 A., 30 Oct., Bergen. 
(Neveu L. Herwegh). 

Pfefferkorn , Georg Harald, 157, A., 
19 Dec, Tromsø (Forældre Apo- 
theker F. C. P. og Thea P. £ 
Brudevold i Chr.sund). 

Platon, Ch., Justitiarius, nær 8OV2 A., 
23 Juni, Chr.ania (Hustru Con- 
stance P.). 

Plum, Wilhehn Carl Ludvig, Cand. jur., 
2 Sept., Chr.ania (Hustru Camilla 
P. f. Bugge). 

Pieren, Wilhelm C, 667« A., 31 Mart» 
Chr.ania (Hustru og Søn Nathalia 
P. f. Blickstad, Wilhelm P.). 

Poppe, Augusta f. Stenersen, 53 A., 1 % 
Apr, Chr.ania (Søn Svend P.). 

Poulsen, Alida f. Frykman, 12 Marts, 
Filipstad (Mand Jens P.). 

Poulsen, Thea f. Berg, 22 Mai, T.hjm. 
(Mand Korpslæge T. P.). 

Pravel, Mine, 63 A., 8 Marts, Bergen 
(Søster Marianne Døscher f. P.). 

Prosch, Augusta f. Hagen, 12 Novbr., 
Kbhvn. (Datter og Svigersøn Johan 
Sebelien, Johanne Sebelien f. P i 
Aas). 

Presch, G C, Toldrøiert, i sit 83 A., 
30 Aug., Røros (Børn). 

Qvale, Margrethe Elisabeth, 18 74 A., 
13 Apr., T.hjm. (Moder Mathilde 
Q. f. Timmermann). 

Quale, Martha Petra, 17 A., 7 Marts^ 
T.hjm. (Moder Mathilde Q. f. Tim- 
mermann). 

Racine, Marie, 27 A., 28 Apr., Sta- 
vanger (Forældre Charles R., Marie 
R. f. Berentsen). 

Randers, Marie, 2 Apr., Sarpsborg 
(Kusine Julie R.). 

Rasch, Maren, 797, A., 29 Nov., Liabro 
i Åker (Børn). TiUa^ S. 46. Dødsfald i Norge 1891. Ravn, Anna, 2*/« A., 9 Febr., Vanelven 
(Forældre Rikka og M. F. R.). 

Reiersen, Thomas, fhv. Kbmd., nær 
75 A., 5 Mai, Ghr.ania (Hustru 
Lena R. f. Usier). 

Reimers, Claus Friman, 4 Mdr., 10 
Apr., Bergen (i Mandens Fravær. 
Jacoba R. f. Christensen). 

Rein, Nils, 72 A., 27 Dec, Bergen (Søo 
Carl R.). 

Remsberg, August Wilhelm Themotius, 
Kobberslagerm., 76 A., 22 Aug«, 
Chr.ania (Søster Hanse R.). 

Reppe, Johannes, 3 Mdr., 5 Juli, T.hjm. 
(Forældre Slagter Johannes R., Jen- 
sine R. f. Hammer). 

Reuech, Ole, Arbeidsmand, 81 A., 5 
Sept., Bergen (Datter Divert Olsen 
f. R., Johannes Olsen). 

Reutz, Marie f. Røpke, 78 A., 18Apr^ 
Bergen (Børn). 

Reymert, Theodor Denoon, Brigade- 
læge, nær 76 A., Chr.ania (Børn), 
(begr. fra Thjms. Domk. 8 Jan.). 

Richter, Anne Marie £. Michelsen, nær 
85 A., 26 Apr., Chr.ania (Slægt- 
ninge). 

Richter, Johan Christian, Oberst, nær 
70 A., 24 Sept , Chr.ania (Hustru 
Julie R. t Walmerding). 

Riim, Sigurd, 19 Mdr.. 14 Feb., Bergen, 
(Forældre A. R. og Thora R. f. 
Thronsen). 

Riie, Aagot Elise, 1 A. 10 Mdr., 19 
Febr., T.hjm., (Forældre Andr. L. 
R., Elise R. f. Ellingsen). 

Riiee , Lars S. , Dampskibsfører, IB 
Nov., Baracoa (Hustru Christine 
R. f. Nordgreen i Bergen). 

Ring, Carl, 10 Juni, Stabæk (Svigerinde 
Barbara R. t Vinsnæs). 

Ring, Gunda f. Paulsen, Enke e. Lesns- 
mand R., 13 Marts, Horten (Børn). 

Ring, Johanne Margrethe f. Schmidt, 
80 V2 A., 20 Mai, Horten (Søn 
Apothoker Wilh. R.). 

Rinnan, Jørgine Birgitte t Hunth, nær 
85 A., 18 Jan., Skjervø (Børn og 
Svigerbørn Lensmand F. M. Hegge, 
Menea Hegge f. Lund, Christine Hallesen f. Hegge, Lina Lund f. 

Rinnan). 
Robarth, Johannes Andreas, 374 A., 

4 Marts, Chr.ania (Forældre O. K. 

R.. Bolette R.). 
Rode, Hjalmar C, 27 A., 22 Dec, 

Chr.ania (Søskende i Tønsberg). 
Rodriguez, Ludvig, Stud. med., 8 Oct, 

Chr.sund (Søster Amanda Rein- 

haltzen i Chr.ania). 
Rognskoug, Marie Christine f. Hansen, 

82 Vj A, 19 Aug., Ghr.sund (Børn 

og Børnebørn Didrik R., Gina 

Parelius f. R., Pauline Throness 

f. Hals, Jane Borchgrewink f. 6ude> 

Johanne Furu f. Gude). 
Rdly Nicoline f. Selmer, Enke efter 

Justitiarius Jacob R., 89 A., 25 

Oct., T.hjm. (Børn). 
Roll, Ove Christian, 5% A., 8 Mai 

Fagerlid pr. T.hjm. (Forældre Capi- 

tain Albert R., Benedicte R. f. 

Todderud). 
Roee, Otto Ferdinand, 15 Marts, Chr.- 

sand (Hustru og Børn i America) 

(Forældre Rebslagerm. Fredrik R. 

og Klara R. f. Hansen i Chr.- 

sand). 
Rosenberg, Nils Jacob Munch, 37 A., 

4 Apr., Paris (Hustru Ingeborg Ri 

f. Kloed). 
Rosenvinge, Anton Fomæs, Telegraf- 

bestyrer, 45 A., 22 Febr., T.hjm. 

(Hustru Anna R. f. Olsen). 
Rosenvinge, Edwin, Kbmd., 52 A., 29 

Dec, Fr.stad (Hustru Hanna R. f. 

Hansen). 
Rothe, Mons, fhv. Lærer, 55 A., 28 

Jimi, Chr.ania (Hugtru Helene R. 

f. Hansen). 
Roverud, Theodor, Bogholder, 54 A., 

2 Juli, Ghr.ania (Hustru Emilie R. 

f. Jensen). 
Rude, Anne Severine, 86 A., 29 Apr.', 

Oslo Hospital (Søsterbørn? Ange- 

likka Erichsen, Agnes Eegh). 
Rude, Hanna Dorthea f. Petersen, nær 

88 A., 24 Mai, Mandal (Børn). 
fiummelhofr, Cilius Martin, Maler, 37 

A., 8 Juli, Mandal (Hustru Marie 

R, f. Gulovsen). Dødsfald i Norge 1891. TiUa^ S. 47. RummelhofT, Susanne Elisabeth, 80 A., 
24 Dec, Haugesund, (Datter Mar- 
grethe Chrii^tensen f. R., Damp- 
skibsexp. E. H. Christensen). 

Ruth, Eleonora, nær 12 A., ved Ulykkes- 
tilfælde, 17 Marts, Sortland (Moder 
Ivara R. f. Altmann). 

Ruud, Inger Birgitte f. Frisenberg, 44 
A., 2 Apr., Ghr.ania, begr. i Vestre 
Åker (Mand Fabrikformand Adolph 
H. R.). 

Ruud, Thorleif, 6 A., 1 Mai, Stai (Forældre 
Th. R., Hanna R. f. Neegaard). 

Rytter, Johan S., Formand, 5474 A., 
18 Mai, Ghr.ania (Hustm Caro- 
line R.). 

Rytterager, Gunnar, SV« A., 20 Mai, 
Chr.ania (Moder Gunvor R.). 

Rød, Bernt Ludvig, 54 A., 10 Jan., 
Rosahoug, Nøtterø (Hustru Hanna 

R.). 
Read, R., 12 Dec, Holmestrand (Hustru 

Laura R. f. Backer). 

Reed, Ragnvald Magnus, 4'/, Md., 22 
Juni, (Ilhr.ania (Forældre Samlags- 
bestyrer A. R., Marie R.). 

Rønneberg, Christiane R. H., nær 71 
A., 26 Dec, Aalesund (Svigerinde 
Anna M. R. f. Holmboe). 

Rønneberg, Erna, 10 Mdr., 17 Sept., 
T.hjm. (Forældre H. R., Rosa R. 
f. Bull). 

Rørdam, Bolette Sophie, 15 Mai, Svel- 
yig (Søster og Svoger Apotheker 
J. A. Jensen, Josephine J. f. R.). 

Røvig, Lorentz, 74 A., 4 Jan., T.hjm. 
(Hustru Margrethe R.). 

Røyem, Fredrik Christian, Pohtifuldm., 
42 A., 25 Juli, Chr.ania (Hustru 
Lydia R. f. Nandrup). 

Sand, Fredrikke, 10 V^ A., 17 Oct., 
T.hjm. (Forældre Fritz og Bir- 
gitte S.). 

Sandberg j Christian Joseph, 78 V^ A., 
9 April, Arendal (Hustru Marie S. 
f. Lobedanz). 

Sandberg, Georg, 11 Febr., Søndre 
Aurdal (Hustru Marie S. f. Holm- 
gren). 

Sandberg, Peer, Agent, 33 V^ A., 19 
Oct., Chr.ania (Søskende). Såre, Ovidia. 9 Mdr., 16 Febr., Bergen 
(Forældre Bei-nh. S. jun., Ovidia 
S. f. Nilsen). 

Saxe, Abel Høeg f. Klinge, 40 A., 19 
Marts, Røros (Mand L. S. Skov- 
inspektør). 

Saxe, Johannes, 17 Mdr., 14 Febr., 
Røros (Forældre Skovinspektør L, 
S., Abel S. f. Klinge). 

Sohach, Alette f. Gjerdrum, 81 A., 2 
Dec Risør (Børn og Svigerbørn 
Ole S., Henrik S., Christiane S. f. 
Thiis, Hanna S. f. Thiis). 

Scharborough, John Y., 1 .Marts Ber- 
gen (Hustru Janet S.). 

Schare, Karen Christine f. Hultin, 3 
Nov., T.hjm. (Mand Otto S.). 

Sehatteburg, Atte Alexander, 10 8ept.. 
Chr.ania (Hustru Louise S. f. Eyde). 

Soheel, Johann Grosserer, 27 Apr^ 
Fomebo (Søstre Gjertrud og Caro- 
line S.). 

Scheel, Henrik Sigvard, Toldkasserer, 
85 A., 23 Sept, Chr.ania (Hustru 
Louise S. f. Vogt). 

Scheen, Jantje f. de Jonge, 25 A., 13 
Aug., Cardiff (Mand Carsten S., 
Assistent ved Sømandskirken). 

Schelderup, Hjørdis, 8 Mdr., 28 Juni, 
Dverberg (Forældre Læge Hj. S., 
Lina S. f. Johnsen). 

Schie, Gustav Cilini, cst. Consul i Rom, 
3OV2 A., 30 No¥., Rom (Moder og 
Søskende Wilhelmine S. f. Feydt,. 
Fanny Wennevold f. S., Gand. jur. 
E. B. S.). 

Sohiedewitz, Ragna f. Hansen, 21 A», 
19 Juli, Milwaukee, Wisconsin. 

Schiørbech, Jens Jørgen, Grosserer 60 V2 
A., 10 Jan., Chr.ania (Hustru Chri- 
stopha S. født Buck). 

Schjeldrup, Betzy, 13 A., 28 Mai, Ber- 
gen (Fader Lauritz S.). 

Scheldrup, Gudrun, 27 Juni, Chr.ania 
(Forældre Cand. jur. Hj. S., Char- 
lotte S.). 

Schjerven, Maren Helene f. Fosnæs, 
73 A., 3 Nov., Bækkevang & Lår- 
dal (Mand P. S.). 

Schjølberg, Bernt, fhv. Kbmd., 78 A., 
1 5 Marts, Chnania (Hustru Olava S.). Tillæg S. 48. Dødsfald i Norge 1891. Schlytter, Henriette Caroline f. Carsten- 
sen, 66 Å.f 1 Apr., Stockholm (Ifand 
H. S.). 

Sohlytter, Kirsten, 26 V^ A., 15 Apr., 
Norstrand (Fader B. 6. S. paa 
Fr.hald). 

Sehneider, Finn, 12 Marts, Chr.ama 
(Forældre Harald S., Marie S. f. 
Udnæs). 

SnellB; Michael; Kbmd , 3 Sept., Bergen 
(Søstre Marianne Ellertsen f. S., 
Elisa Anthonisen f. S.). 

Sohnitler, Semira f. Trampe, 1. Jan., 
Stenkjer (Mand A. S., Læge). 

Sohriver, Thina, Enkefru, 85 A., 19 
Marts, Chr.ania (Efterladte). 

Schroeter, Andreas Fredrik Peter, Tele- 
grafinspectør, 29 Juni, Mosjøen 
(Hustru Fredrikke S. f. Meydell). 

Schulstok, Søren, 66 A., 31 Dec, 
SandeQord (Hustru, Børn og Svi- 
gersønner Karen S., Gusta Linna 
f. S., J. Fr. Linna, Jensine Holth 
f. S., J. Holth). 

Schult, Charlotte f. Paulsen, Enke e. 
Litograf C. M S., 12 Sept., Chr.- 
ania (Børn Bjarne og Christian S.). 

Sohult, Christian, Litograf, 58 A., 16 
Apr., Chr.ania (Hustru Charl. S.). 

Schwartz, Alb., Garverm., 51 A., 26 
Marts, T.hjm. (Hustru Laura S. f. 
Hauan). 

Schwartz, Carl Luivig, f hv. Bygmester, 
nær 83 A., 4 Oct., T.hjm. (Sted- 
børn S. G. Lindgaard, Caroline 
Eidem. f. Lindgaard). 

Schønberg, Christine Marie f. Torp, 
80 A., 24 Aug., Bergen (Børn). 

Schøning, Anka, 4 Nov., Grøtø (Sø- 
skende i Tromsø). 

Schøning, Tina, 3 Juni, Tromsø (Sø- 
skende). 

Scheyen, Hanna Fredrikke, 36 V2 A., 
25 Dec, Chr.ania (Forældre Procu- 
rator T. S., Sophie S. f. Heiss). 

Schøyen, Harald, Landskabsmaler, 38 
A., 12 Apr., Brooklyn (Søster Inge- 
borg Mathiesen f. S.). 

Seeberg, Barbara Johanne, nær 70 A., 
27 Nov., Drammen (Søskende 
Emil S., Elisabeth Iversen f. S.). Seeberg, Chr. F., 78 A., 22 Juli, Dram- 
men (Børn). 

Seeberg,* Hans, 76 A., 8 Juli, Tønsberg 
(Søskende). 

Seeberg, Olaf, Toldbetjent, 13 Aug., 
Chr.ania (Søskende). 

Seip, Carin f. J(^nsson, 61 A. 14 Jan., 
Nærstad pr. Hønefos (Mand Caspar 
S., Oberst). 

Seip, Leonhard Christian Caspar, Oberst, 
66V4 A., 2 Marts, Nærstad pr. 
Hønefos (Børn). 

Selebak, Grethe Marie f. Zaura, 35 A., 
12 Dec. 1890, Chicago (Moder 
Haldora Zaura f. Dahl i T.hjm.). 

Selebak, Jørgen, Apotheker, 75 V2 A., 
24 Juni, Chr.sand (Børn). 

Selvig, Bodel Fredrikke f Stranger, 
67Vj A., 28 Dec., Chnania (Mand 
N. S.) 

Sem-Jacobsen, Jensine Gondelle f. Fa- 
dum, 16 Dec, Tønsberg (M»nd 
Capitain H. S^.). 

Semb, Lars, Grosserer, 14 Mai, Kjø- 
benhavn, bgr. i Chr.ania 22 Mai 
(Hustru Stella S. f. Boye). 

Sending, Wilhjalm, Ritmester, 15 Marts, 
Stenkjær (Søskende Axel S., Capi- 
tain, Hilda S. f. Møller). 

Sevaldeon, Anders Christofer Sigvard^ 
5 A., 23 Mai, Chr.ania (Forældre 
Ragnvald og Karen S.). 

Sewell, Edit Cathinca Brooke, 4 Mdr., 
17 .luni. Skien (Forældre E. A. S., 
B. S.). 

Simone, Bergithe f. Schøning, 86 A., 
20 Juni, Hamburg (Broder og Svi- 
gerinde L. O. S., Trine S. f. Nor- 
mann i Chr.ania). 

Simonsen, Rut, nær 7 A., 12 Septbr., 
Mandal (Forældre Dampskibsfører 
Chr. S., Borghild S. f. Dedekam). 

Sivertsen, Dorothea Cathrine f. Duus, 
78 A., 13 Jan., T.hjm. (Søn C. 
M. S., Bolette S. f. Wennberg). 

Sivertsen, Wilhelmine M. f. Roggen, 
63 Vj A., 6 Sept, Bergen (Søn 
Georg S.). 

Skancke, Theodor, 187, A., 2 Mai, 
Chnania (Moder og Brødre ? Marie 
S. f. Moe, Carl S., Roald S.). Døds^d i Norge. 1881. TiUæg S. 49. Skftfil, Nilsine f. Myhre, 28 Jan., 
Jongerud, liilkhammei: (M^and Ma- 
tias S.). 

Skavlan, Olaf, Professor, Dr., 53 A., 
30 Maiy Ghr.ania (Hustru Dagmar 
S. f. Kiellaod). 

Smitll, Gluisten, Blikkenslager, nær 65 
A., 6 Marts, Bergen (Børn). 

Smith, Ingeborg Mathilde, 10 Mai, 
l.hjni. (Moder Mathilde S. f. Fal- 
kenberg). 

Sniith, Jørgen, nær 71 A., 17 Decbr., 
Hauen pr. Porsgrund (Datter Chri- 
stiane S.) 

Smith, Lisette f. Døcker, 85 A., 15 
Nov., Kbhvn. (Børnebørn Fredrik 
Døcker-Smith, Julius Døcker-Smith). 

Smith, Louise, Frøken, 70 A., 15 Apr., 
Sarpsborg (Efterladte). 

Smith, Oscar Fredrik, Premierl. i Ma- 
rinen, 2 Dec, Fp.stad (Forældre og 
Forlovede Emilie og H. F. S., Betty 
ClodiuSy Sødskende Betty og Jo- 
hannes S.). 

Smith, Sophie Stanley- f. Reuter, 30 
A., 7 Marts, Lu-ching, Kina, 
(Forældre J. C. Reuter, Henriette 
R.). 

Smith Petørseii; Alice Player f. Miles, 
26 Apr., Græssæter pr. Norstrand, 
(Mand Hans S. P.). 

Smitt, Gundele Louise f. Sverdrup, 
Provstinde, nær 71 A., 28 Sept., 
Balestrand Præstegaard (Børn og 
Svigerbørn Gundele S., Elise Sver- 
drup f. S., Harald Sverdrup). 

Solb9rø» Sofie Birgitte f. Lund, nær 49 
A., 8 Novbr., Ghr.ania (Mand Sned- 
ker M. S.). 

Sotens Nils Treschow Heyerdahl, 11 Vi 
A.; 26 Marts, Herø Præstegaard 
(Forældre Th. S., Fredrikke S. f. 
Heyerdahl). 

Sommer, Barbra f. Mortensen, nær 86 
A., 11 Juni, Bergen (Datter Inga 
Terkelsen f. S.). 

Sommerfeldt, Constance f. Gjerdrum, 7 
Sept., Chr.ania (Mand Fængsels- 
præst H. 3.). 

Sommerfeldt, Johannes Jørgen, 69 A., 
15 Sept., Chr.ania (Søskende). Sommerechield, Henriette f Rechdahl, 
8 Mai, Molde (Børn). 

Sommerechield, Marsine Henriette f. 
Smith, 877, A., 2 Mai, Chr,ania 
(Børn Hans S. Toldb., Edvard S. 
Consul, Marcus S., Ritmester). 

Sperrck, Trygve, 11 Mdr., 25 Apr., 
Chr.ania (Forældre Julius og Au- 
gusta S.). 

Stabel! , Chr. Cicilius Hjort, Telegraf- 
bestyter, 58 A., 22 Dec, Chr.ania 
(Hustru Barbra S. f. Winsnæs). 

Staib, Marthine Christine Sophie f. 
Steensgaard, 84 A., 28 Feb., Chr.- 
ania (Børn). 

Stang, Clementine Margrethe f. Wiel, 
347^ A., 19 Jan., Fr.hald (Mand 
Harald S.). 

Stang, Isabel Mary f. Newbold, 55 A., 
2 Juli, Kbhvn. (Børn i Chr.ania). 

Steokmest, Willi Johannes, 5 A., 1 
Marts, Chr.ania (Forældre Bhd. S., 
Ida S.). 

Steen, Aagot Cathinka, nær 2 A., 3 
Apr., Chr.ania (Forældre Thy. S., 
Josephine S. f. Hansen). 

Steen, Alf., Vs ^'> ^^ Mjarts, Chr.ania 
(Forældre Oscar S., Ha,nde]^ei,- 
sende, Annilla S. f. S.). 

Steen, Jonas Olai, nær 22 A., 4 Juni, 
New Orleans, ved Ulykkestilfælde 
(Moder Rachel S. f. Jensen i Bergen). 

Steen, Sivert, 63 A., 7 Dec, Bergei?k 
(Datter og Svigersøn Alf hilda Gud- 
brandsen f. Steen, Hans QD,d,- 
brandsen). 

Steen, Theresia f. Hoff, 39 A., ?.l l^arts, 
Chr.ania (Mand O. F. S.). 

Steenerud, Thor Severin, Farmaceut, 
38 A., 17 Mai, Chr.sand? (Søstre 
og Svogere Ragnhild Bomhoff f. 
S., B. Bomhoff, Præst, Msgie Beer 
f. S., Joh. Beer, Skoleinspektør). 

Steenetrup, P. S., CapiUiu* 46 A., 2Q 
Nov., Chr.ania (Hustru Marie S. 
f. Kjelland). 

Steffene, llelei^e f. Krog, E. e. Stads- 
fysikus S., 747« A,» 6 Jan., Chr.ania 
(N. J. Sw, Harald S., Fy. ^. S., 
Clara S., Asta S., f. Ful^*, Karen 
S. f. Ender), TiUæg S. 50. Dødsfald i Norge 1891. Sten, Inga, 8 Mdr., 21 Aug., Bergen 

(Forældre Johan og Bertha S.). 
Stenersen, Hans, fhv. Garvermester, 

74 V, A., 18 Oct., Ghr.ania (Onkel 

af Ove Berg, Cand jur., Hanna 

Berg f. Torgesen). 
Stephansen, August, 39 A., 4 Nov., 

Brooklyn (Hustru Christine S. i 

Ohr.ania). 
Stibolt, Sophie f. Bredsdorff, 30 Juni, 

Laurvig (Mand Peter S). 
Stixrud, Marie f. Amlie, 76 A., 15 Dec, 

Horten (Mand G. S.). 
Stolt, Elise f. Nitter, 52 A., 18 Apr., 

Ghr.ania (Børn). 
Stoltenberg, Nicolai Thrane, 25 Feb., 

Andebo (Søskende). 
Stoltz, Christian Albert, Kontorist, 32 

A., 26 Jan., Bergen (i Moders 

Fravær Susanne Knudsen f. S.). 
Storm, Laura f. Stang, 61 A., 5 Sept., 

Bergen (Mand G. M. S.). 
Stray, Margrethe Marie f. Olsen, 72 

A., 21 Dec, Chr.sand(BarnM.F S.). 
Struwe, Edle Cathrine f. Krog, Enke- 
fru, nær 85 A., 10 Jan., Thms. 

Angells Hus i T.hjm. (Venner). 
Strøm, Anne Kirstine, 90 A., 26 Aug., 

Strinden, begr. i T.hJm. (Børn 

Odin S., Mette Henningsen f. S.). 
Strøm, Einar, Sagfører, 15 Juni, Ka- 

belvaag (Hustru Tina S. f. Wolff). 
Strøm, Gerhard Dorotheus, Sagfører, 

41 A., 9 Marts, Chr.ania (Børn). 
Strøm, Michael Andreas., Kbmd., 44 A., 

8 Mai, T.hjm. (Hustru Sophie S. f. 

Holthe). 
Strøm, Signy, 19 A., 28 Aug., T.hjm. 

(Forældre S. A. S., Augusta S. f. 

liebig). 
Stub, Anton Martin Deciniu